Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

GRZYBOBRANIE W POLKOWICACH

25.08.2016

11:56

Agata

Grzyby od wieków królują na polskich stołach, a ich zbieranie jest jedną z ulubionych rozrywek wielu Polaków. W dniu wczorajszym, tj. 24.08.2016r. polkowiccy uczestnicy wybrali się na grzyby. Zanim jednak wyruszyliśmy na przeczesywanie runa leśnego, w poszukiwaniu brązowych kapeluszy uczestnicy wraz z kadrą wychowawczą udali się do Inspekcji Sanitarnej w celu zapoznania się z zasadami dobrego grzybiarza. Pracownicy stacji sanitarno-epidemiologicznych ostrzegali i apelowali o wyjątkową ostrożność.

polko4 polko1 polko2 polko3

1.Wizyta w Inspekcji Sanitarnej
2.Lasy Borów Dolnośląskich
3.Nasz pierwszy grzybek
4.Nasze grzybki

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

INDYWIDUALNE ZAJĘCIA Z ZAKRESU POŚREDNICTWA PRACY W LUBANIU

24.08.2016

15:36

Agata

W dniach 17 - 23 sierpnia w siedzibie Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Lubaniu odbyły się indywidualne zajęcia z zakresu pośrednictwa pracy w ramach projektu „Obudź swój potencjał – YEI”, które przeprowadziła Pani Anna Bajda – Oryńska - pośrednik pracy z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Jeleniej Górze.  Podczas indywidualnych spotkań z uczestnikami projektu pośrednik pracy skupiła się głównie na poznawaniu potrzeb poszczególnych beneficjentów, określeniu ich sytuacji życiowej i zawodowej. Każdy z uczestników spotkania miał szansę na przedstawienie swoich planów zawodowych, nakreślenie własnej wizji ścieżki kariery, zaprezentowanie poziomu ambicji i chęci podjęcia zatrudnienia (stażu).

luban 

Zajęcia w MCK w Lubaniu

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

UCZESTNICY HUFCA PRACY Z POLKOWIC NA BASENIE

23.08.2016

13:18

Agata

19.08.2016 po raz kolejny kilkuosobowa grupa młodzieży z polkowickiego hufca pracy od godziny dziesiątej miała możliwość wejścia na basen – to owoc podpisanego porozumienia i życzliwość PGM i KM w Polkowicach.
Poprzednim razem, kiedy byliśmy na basenie, młodzież obiecała sobie, że jeszcze tu wrócą i od tamtego czasu bacznie obserwowała pogodę - jak tylko pojawiło się kilka kresek wiecej na termometrze od razu „zarezerwowaliśmy” sobie miejsce na polkowickim „Grzybku”. Kierownik basenów pan Jarosław Łojko uprzedził swoich pracowników o wejściu naszej grupy - już od kas spotkaliśmy się z ciepłym przyjęciem.
Uczestnicy postanowili zabrać na basen swoje młodsze rodzeństwo. W czasie pobytu i wspólnej zabawy, uczestnicy korzystali ze wszystkich atrakcji znajdujących się na basenie.

polko1 polko2

Migawki z pobytu na basenie

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ZAJĘCIA Z POŚREDNIKIEM PRACY W GÓRZE

23.08.2016

12:44

Agata

W Młodzieżowym Centrum Kształcenia w Górze od 06.08.2016 do 22.08.2016 trwały indywidualne zajęcia z pośrednikiem pracy w ramach projektu pn. ,,Obudź swój potencjał – YEI” wdrażanym ze środków Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Celem zajęć było udzielenie pomocy uczestnikom w uzyskaniu stażu i zatrudnienia zgodnie z ich kwalifikacjami, preferencjami, ale i umiejętnościami.
Pośrednik pracy przedstawił młodzieży aktualną sytuację i przewidywane zmiany na lokalnym rynku pracy, podstawowe terminy związane z rynkiem pracy, poinformował uczestników o przysługujących im prawach i obowiązkach w zakresie rynku pracy.

1gora 2gora

Zajęcia z pośrednikiem pracy w MCK OHP w Górze

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ZAJĘCIA Z POŚREDNIKIEM PRACY W MŁODZIEŻOWYM CENTRUM KARIERY W GŁOGOWIE - ZAKOŃCZONE

23.08.2016

10:10

Agata

22 sierpnia br. w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Głogowie zakończyły się indywidualne zajęcia z pośrednikiem pracy w ramach projektu pn. „Obudź swój potencjał – YEI”. Podczas rozmowy indywidualnej pośrednik pracy - pani Monika Szwed-Zyśk udzielała pomocy uczestnikom w uzyskaniu stażu zgodnie z ich kwalifikacjami, preferencjami, umiejętnościami oraz wymaganiami pracodawcy przyjmującego na staż. Dzięki zajęciom z pośrednikiem pracy beneficjenci projektu „Obudź swój potencjał – YEI” dowiedzieli się jaka jest aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy oraz jakie są przewidywane zmiany. Każdy uczestnik został poinformowany o przysługujących mu prawach i obowiązkach w zakresie rynku pracy. Spotkania przebiegały w miłej i twórczej atmosferze.

glogow

Indywidualne zajęcia z pośrednikiem pracy w MCK OHP w Głogowie

Autor: Monika Szwed-Zyśk pośrednik pracy
Zdjęcia: Kinga Biedal doradca zawodowy

MŁODZIEŻOWA GRUPA WSPARCIA W BRZEGU DOLNYM

19.08.2016

09:15

Sylwia

Doradcy zawodowi Młodzieżowego Centrum Kariery w Brzegu Dolnym powoli zbliżają się do końca realizacji ścieżki wsparcia jaką jest Młodzieżowa Grupa Wsparcia. Jej uczestnikami było 5 osób, które spotykały się regularnie podczas ostatnich dwóch miesięcy zarówno na warsztatach jak i spotkaniach indywidualnych. Zdaniem doradców zawodowych nie był to czas stracony, obie formy kontaktu wniosły wiele w rozwój kompetencji społecznych uczestników MGW. W dniu dzisiejszym po raz ostatni odbyły się zaplanowane wcześniej spotkania indywidualne w czasie których szczególny nacisk położony został na umiejętności z zakresu prezentowania własnych kompetencji i ćwiczenie umiejętności autoprezentacji podczas spotkania rekrutacyjnego. Przed wspomnianą grupą wsparcia jeszcze jedno spotkanie warsztatowe z doradcą zawodowym a później po dodaniu sobie nawzajem odwagi, uczestnicy wyruszą na podbój rynku pracy kreując swoją karierę zawodową. Czego bardzo serdecznie życzą im doradcy zawodowi MCK w Brzegu Dolnym.

Spotkanie indywidualne w ramach MGW

Spotkanie indywidualne w ramach MGW

Tekst/ zdjęcia: Doradcy zawodowi: Aneta Chraniuk/ Teresa Zygmunt.

SPOTKANIA Z POŚREDNIKIEM PRACY W MCK OHP W KOWARACH

18.08.2016

10:04

Sylwia

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Kowarach zakończyły się indywidualne zajęcia z pośrednikiem pracy w ramach realizowanego projektu pn. „Obudź swój potencjał –YEI”. Projekt realizowany w Młodzieżowym Centrum Kariery jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Pośrednik pracy z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Jeleniej Górze uzmysławiała beneficjentom, jak ważna jest praca dla człowieka i jakie daje możliwości rozwoju zarówno zawodowego,  jak i osobistego. Beneficjenci projektu „Obudź swój potencjał –YEI” podczas indywidualnych spotkań z pośrednikiem pracy poznawali tajniki efektywnego poruszania się po lokalnym rynku pracy. Z uczestnikami projektu przećwiczona została rozmowa kwalifikacyjna pod kontem pracodawców, u których młodzi ludzie odbywać będą mogli swoje staże zawodowe. Największym zainteresowaniem cieszyły się próbne rozmowy dotyczące stylizacji paznokci, beneficjentki wychodziły z uśmiechem po zakończonych zajęciach. Młodzi ludzie wychodzili z zajęć z nową wiedzą i umiejętnościami.

Uczestniczka podczas zajec z posrednikiem pracy

Tekst i zdjęcie: Magdalena Soja – spec.ds. rozwoju zawodowego MCK Kowary

 

WAKACJE Z 1-30 HP – DO ZOBACZENIA ZA ROK

16.08.2016

12:29

Sylwia

Ostatnia wycieczka zorganizowana, w ramach wakacji z OHP, przez Hufiec Pracy 1-30 miała zadanie zintegrować społeczność HP a także pokazać młodzieży, że aktywny wypoczynek jest najlepszą formą spędzania czasu wolnego. Wałbrzych na piękne szlaki i okolice nie może narzekać. Pasmo Sudetów Wałbrzyskich zachwyca nie tylko mieszkańców, ale także przyciąga rzesze turystów z całego kraju i zagranicy.12.08.2016 roku, 10 uczestników hufca, wraz z wychowawcami Anetą Hajdukiewicz i Kamilą Wybraniec, wybrało się na rajd pieszy po górach. Choć od rana aura była bardzo kapryśna, to nasza młodzież kolejny raz udowodniła, że niestraszne jej żadne przeszkody. Młodzi ludzie dzielnie wędrowali, podziwiając okolicę. Podczas wycieczki omawiano na bieżąco zasady panujące na szlaku turystycznym: sposobie zachowania się, odnajdywania drogi, przeglądaniu map z zaznaczonymi szlakami prowadzącymi do danego celu.

krajobraz pasma Sudetow Walbrzyskich mlodziez na walbrzyskiem punkcie widokowym w drodze

Migawki z wycieczki

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

WARSZTATY MŁODZIEŻOWEJ GRUPY WSPARCIA W MCK BRZEG DOLNY

12.08.2016

15:12

Sylwia

Młodzieżowe Centrum Kariery w Brzegu Dolnym kontynuuje spotkania w ramach działań Młodzieżowej Grupy Wsparcia. Uczestnicy MGW to młodzież poszukująca pracy, mająca trudności z wejściem na lokalny rynek pracy. Jest to młodzież, która poszukuje wsparcia oferowanego przez doradców MCK w ramach pilotażowego programu OHP. Doradcy zawodowi Aneta Chraniuk i Teresa Zygmunt zaktywizowały i zorganizowały spotkanie dla pięciu osób, które wyraziły chęć do regularnego udziału w spotkaniach w grupie wsparcia. 12.08.2016 przeprowadzone zostały kolejne z zaplanowanych zajęć w formie warsztatowej pt. ”Rozmowa kwalifikacyjna bez tajemnic”. Miały one na celu pomoc w rozwijaniu kompetencji społecznych w poszukiwaniu pracy oraz jak sami uczestnicy spotkania stwierdzili, zwiększyły ich osobiste szanse na dzisiejszym rynku pracy.

uczestnicy spotkania

Uczestnicy spotkania.

Tekst/ zdjęcia: Doradcy zawodowi: Aneta Chraniuk/ Teresa Zygmunt.

 

WAŁBRZYSCY SPAWACZE – DO DZIEŁA!

12.08.2016

11:42

Sylwia

Szkolenie zawodowe „Spawacz MAG 135”, jest kolejnym kursem adresowanym do nieuczących się i niepracujących młodych ludzi, którzy chcą zdobyć, zmienić lub podnieść kwalifikacje zawodowe. Rozpoczęło się ono 8 sierpnia w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Wałbrzychu i potrwa do 27 sierpnia br.Według badań Instytucji rynku pracy oraz „Barometru zawodów 2016” zawód spawacza utrzymuje się wciąż w czołówce zawodów deficytowych. Szczególne zapotrzebowanie, oprócz rynku polskiego, wykazują rynki pracy: finlandzki, brytyjski, niemiecki, norweski, hiszpański oraz holenderski. Obecnie metodę MAG stosuje się we wszystkich gałęziach przemysłu spawalniczego. Najważniejszymi odbiorcami są: przemysł ciężki oraz maszynowy, gdzie wytwarza się konstrukcje stalowe, rurociągi, zbiorniki ciśnieniowe ale również branża samochodowa, przemysł stoczniowy, czy też taboru kolejowego.

Zdj. 2 Instruktaz prowadzacego Zdj. 3 Pierwsze zajecia praktyczne

Zdj.1 Instruktaż prowadzącego   Zdj.2 Pierwsze zajęcia praktyczne.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

WAKACJE Z WAŁBRZYSKIM HUFCEM PRACY NA FINISZU

12.08.2016

11:01

Sylwia

Kolejny aktywny dzień za nami. Mimo bardzo kapryśnej aury, młodzież niezrażona niepogodą aktywnie bierze udział we wszystkich zajęciach organizowanych przez 1-30 HP. Niekiedy plany muszą być zweryfikowane, ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe, ale zawsze znajdzie się alternatywna forma spędzenia czasu wolnego. 11 sierpnia 9 uczestników HP rozpoczęło zajęcia wakacyjne od spotkania w naszej jednostce. Tematem przewodnim zajęć było utworzenie galerii zdjęć pn.”Lato w mieście”.Młodzież miała za zadanie stworzyć galerię ze zdjęć, które wykonywała, podczas wszystkich wyjść, organizowanych w ramach „Wakacji z OHP”. Okazało się, że Wałbrzych i okolice, zachwycają bogactwem krajobrazu. Zwłaszcza podczas lata. Co prawda pogoda była dość kapryśna, często szara i ponura, jednak podopiecznym udało się uchwycić prawdziwe piękno ich małej ojczyzny ukazanej jako nowoczesne, dynamicznie rozwijające się miasto o ciekawej architekturze; również zielone miasto, gdzie są góry pokryte lasami, łąki oraz parki, które umożliwiają relaks i aktywny wypoczynek dla każdego.

mlodziez bawi sie i rywalizuje mlodziez to tez dzieci zabawa w brodziku panorama Dzielnicy stary Zdroj w tle Wieze Zamku Ksiaz autor Lukasz Kubiak Widok na walbrzyski Rynek Zdjecie Dawid Blaszczak Panorama Walbrzycha i okolic Zdjecie Oliwii Sobierajskiej

1. Młodzież podczas zabawy i rywalizacji.
2. Młodzież podczas relaksu.
3. Panorama dzielnicy Stary Zdrój.
4. Widok na wałbrzyski rynek.
5. Panorama Wałbrzycha i okolic.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

„AKTYWNE POSZUKIWANIE PRACY-MŁODZIEŻ NA RYNKU PRACY”

11.08.2016

13:14

Sylwia

W dniach 9-10 sierpnia 2016r. w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Lubaniu, w ramach Akcji Lato 2016 odbyły się zajęcia z młodzieżą nieaktywną zawodowo oraz uczącą się  pn. „Aktywne poszukiwanie pracy – młodzież na rynku pracy”. Podczas zajęć przeprowadzonych przez doradcę zawodowego Katarzynę Juranek oraz pośrednika pracy Anetę Palkę, młodzież poznała zasady poprawnego sporządzania dokumentów aplikacyjnych, sposoby i metody poszukiwania pracy, cele i zasady prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Uczestnicy mieli okazję dokonać analizy własnych mocnych i słabych stron, zbadać swoje zainteresowania i predyspozycje zawodowe przy pomocy testów. Dodatkowo podczas spotkania przedstawione zostały szanse i zagrożenia pojawiające się na lokalnym rynku pracy. Dwudniowe zajęcia przeprowadzone zostały w formie wykładów, dyskusji i ćwiczeń. Młodzież z wielkim zaangażowaniem wykonywała zaplanowane ćwiczenia. Na koniec uczestnicy spotkania zostali poinformowani o możliwości skorzystania z zagranicznych ofert pracy w ramach sieci EURES.

Uczestnicy zajec w MCK Lubaniu  Uczestnicy zajęć w MCK Lubań

Tekst: Katarzyna Juranek/doradca zawodowy MCK Lubań    

Zdjęcia: Katarzyna Juranek, Aneta Palka/MCK Lubań

WAKACJE DLA MAŁYCH I DUŻYCH

11.08.2016

12:57

Sylwia

W dniu 10.08.2016r. kadra wraz z młodzieżą 1-13 Hufca Pracy w Przemkowie uczestniczyła w  rodzinnym pikniku połączonym z zawodami wędkarskimi przy współpracy Polskiego Związku Wędkarskiego nr 30 Przemków, oraz świetlicy środowiskowej „Pszczółka” w Krępie.Młodzież wraz z kadrą wyruszyła pieszo nad łowisko -staw  w Przemkowie. Po dotarciu na miejsce uczestnicy hufca zostali  poinformowani o regulaminie zawodów wędkarskich oraz  odbyła się pogadanka z  uczestnikami jak korzystać bezpiecznie z akwenów wodnych podczas wakacji. Gdy wszystko zostało już powiedziane i ustalone, uczestnicy otrzymali sprzęt wędkarski. Młodzież wraz z dzieciakami z świetlicy  wyruszył na swoje stanowiska. Gdy każdy znalazł się na swoim miejscu, młodzież z hufca pokazała młodszym uczestnikom  świetlicy jak powinno się ekologicznie łowić ryby, oraz korzystać ze sprzętu wędkarskiego, aby nie doszło do tragedii.

P1150748 P1150693  P1150740 P1150720

Zdjęcie nr.1. Uczestnicy podczas pogadanki.
Zdjęcie nr 2. Oczekiwania na pierwszą rybę.
Zdjęcie nr 3. Uczestnik Hufca Dominik Nędzi podczas odbierania nagrody za 4 miejsce.
Zdjęcie nr 4. Wspólne rozmowy przy ognisku.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ

11.08.2016

11:00

Sylwia

Uczestnicy Hufca Pracy 1-30 nie przestraszyli się kapryśnej pogody i w dniu jutrzejszym 10.08.2016  rozegraliśmy turniej piłki siatkowej na zorganizowanym przez Galerie Viktoria boisku. Pełnometrażowe boisko do gry w piłkę plażową zostało rozstawione na początku wakacji i może z niego korzystać każdy mieszkaniec naszej aglomeracji. Dla tego też i my postanowiliśmy skorzystać z tej możliwości. Wszyscy zgodnie przyznali, że gra na piasku to nie lada wyzwanie a nasze mięśnie po wyczerpujących wcześniejszych dniach dają o sobie znać. Jednak satysfakcję daje fakt, że udało się w uczestnikach Wakacji z OHP zaszczepić zamiłowanie do aktywnej formy spędzania czasu wolnego. Jutro dla relaksu i aby dać wypocząć mięśniom idziemy na basen.

Uczestnicy HP 1-30 podczs meczu Uczestnicy HP 1-30 podczs meczu (2) Uczestnicy HP 1-30 podczs meczu (3) zwycieska druzyna HP 1-30

Fot. 1,2,3 Uczestnicy Hufca podczas meczu  4. Zwycięska drużyna.

Tekst i zdjęcia: HP 1-30 Aneta Hajdukiewicz

SPORT TO ZDROWIE KAŻDY CI TO POWIE !!!

11.08.2016

10:52

Sylwia

Na pewno po tych wakacjach uczestnicy Hufca Pracy 1-30 w Wałbrzychu będą mieli doskonałą kondycje. Kolejny dzień zmagań sportowych za nami, tym razem dziesięcioro uczestników naszej jednostki podjęło wyzwanie uczestnictwa gier sportowych. We wtorek 09.08.2016 mimo kapryśnej pogody udaliśmy się do Parku Sobieskiego na turniej tenisa stołowego. Niestety trzeba przyznać, że chłopcy w tej dziedzinie znacznie wyprzedzają dziewczyny, ale korzystając z możliwości jaką daje nam Park graliśmy także w warcaby i gry planszowe. Po ciężkich zmaganiach zorganizowaliśmy ognisko i ustaliliśmy plan naszych wakacji na kolejne dni.

IMG_2600 (005) Zajecia w Parku Sobieskim (2) Zajecia w Parku Sobieskim

Zajęcia w Parku Sobieskim.

Tekst i zdjęcia: HP 1-30 Aneta Hajdukiewicz

ZAJĘCIE SPORTOWE MŁODZIEŻY HP 1-30 NA SŁONECZNEJ POLANIE

11.08.2016

10:44

Sylwia

Poniedziałek 08.08.2016 to kolejny dzień naszych wakacji na sportowo. Tym razem udaliśmy się  do Szczawna Zdroju gdzie zwiedziliśmy Słoneczną Polane, Park Szwedzki oraz oczywiście siłownie pod chmurką. Słoneczna Polana obejmująca część Wzgórza Gedymina to ciekawe miejsce i cel spacerów tutejszych kuracjuszy. Mało kto wie, że na Słonecznej Polanie od 1924 r. istniało pole golfowe. Odbywały się na nim zawodowe turnieje golfowe o randze mistrzowskiej (m.in. Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Niemiec). W czasach PRL-u pole golfowe miało mniej szczęścia - zostało zamknięte ponieważ golf uważany był za sport burżuazyjny. Teraz są tam tory rowerowe i usytuowany tu jest również najlepszy w Europie stały tor do uprawiania odmiany kolarstwa górskiego zwanej "4 Cross". Obok wspaniałego placu zabaw z różnymi zjeżdżalniami i huśtawkami, pokrytego sztuczną nawierzchnią postawiono wspaniałą siłownie. Składa się ona z licznych urządzeń dających możliwość rozwoju sylwetki i poprawienia tężyzn y fizycznej. Nie mogło tam zabraknąć i nas w duchu „żyje zdrowo” zorganizowaliśmy zajęcia na siłowni, na szczęście pogoda dopisała i oprócz poprawy sylwetki zdobyliśmy również opaleniznę.

Cwiczenia na Slonecznej Polanie (2) Cwiczenia na Slonecznej Polanie (3) IMG_2600 (005)

Ćwiczenia na ,,Słonecznej Polanie"

Zdjęcia i tekst: st. wych Aneta Hajdukiewicz

AKTYWIZACJA ZAWODOWA W ARESZCIE ŚLEDCZYM

11.08.2016

10:36

Sylwia

W dniach 02-10.08.2016r. specjalista ds. rozwoju zawodowego wraz z doradcą zawodowym z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP we Wrocławiu przeprowadziły zajęcia dotyczące powrotu na rynek pracy osadzonych  w Areszcie Śledczym we Wrocławiu. Tematyka spotkania dotyczyła sposobów poszukiwania pracy, tworzenia dokumentów aplikacyjnych, przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas zajęć zostały przeprowadzone testy m.in. badające predyspozycje zawodowe oraz poziom odporności na stres. Uczestnicy zajęć mieli możliwość uzyskania informacji na temat obecnych trendów na rynku pracy, otrzymali indywidualną poradę zawodową oraz materiały pomocnicze. Spotkania uatrakcyjniły filmy instruktażowe m.in.  ,,5 zasad dobrego CV’’, ,,Jak zrobić dobre wrażenie podczas rekrutacji’’, ,,Mowa Ciała na rozmowie o pracę”, „Rozmowa kwalifikacyjna – sukces”. Zajęcia miały charakter warsztatowy i przebiegły sprawnie. Mamy nadzieję, że przekazane informacje pomogą w skutecznym powrocie na rynek pracy.

IMG_2600 (005) IMG_2601 (005)

1.Uczestnicy zajęć podczas wypełniania testów   2. Podczas projekcji filmu „5 zasad dobrego CV”

Tekst: Specjalista ds. rozwoju zawodowego Sara Pepłowska i Doradca zawodowy MCIZ Magdalena Polańska     Fotograf: por. mgr Karolina Michalak

DOŻYNKOWA TRADYCJA W GÓROWSKIM HUFCU

09.08.2016

13:01

Sylwia

Jak każe polska tradycja  na koniec letnich  prac polowych odbywają się dożynki. Jest to  ukoronowanie ciężkiej pracy rolnika oraz dziękczynienie za plony zebrane z pól. Dlatego też młodzież z HP w Górze w ramach akcji ,,Lato z OHP,, jak co roku pomaga w przygotowaniach do tego wydarzenia. Wraz z paniami z Koła Gospodyń Wiejskich  zbierała kłosy zbóż do zrobienia tradycyjnego wieńca dożynkowego, który będzie również oceniany w konkursie  wieńcy dożynkowych podczas organizowanych Gminnych Dożynek w Osetnie. Zboża są również potrzebne do zrobienia dekoracji, kukiełek czy do bukietów. Pracy jest bardzo dużo, ponieważ każdy kłos należy równo przyciąć, oczyścić. Kolejnym etapem prac jest zmontowanie konstrukcji wieńca.

Przygotowanieklosow przez uczestnikow oraz panie z KGW Pierwsze przymiarki do korony dozynkowej

Tworzenie korony dożynkowej.

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

1-30 HUFIEC PRACY NA RAJDZIE SAMOCHODÓW ZABYTKOWYCH

09.08.2016

08:53

Sylwia

6 sierpnia 2016 roku, młodzież hufca miała możliwość wziąć udział w pokazie niezwykłych automobili. Stare auto, nie oznacza, że jest bezużyteczne.  Niektóre, wiekowe pojazdy, dzięki fascynatom pojazdów oldtimerowskim, otrzymały drugie życie. O tym mogli się przekonać podopieczni hufca. Zwłaszcza mechanicy, blacharze i lakiernicy, którzy, na co dzień mają do czynienia z autami. Jednak z prawdziwymi perełkami, mogli spotkać się dopiero na Wałbrzyskim rynku. Rajd zorganizowany został przez Wałbrzyskie Stowarzyszenie Moto-Weteran i miało za zadanie propagować dziedzictwo historii motoryzacji. Automobile zachwycały elegancją, ale także doskonale zachowanym klimatem ubiegłego wieku. Dodatkowym atutem były załogi samochodów, w stylowych przebraniach, odwołujących się do epoki, w której auto powstało.

jeden ze swietnie zachowanych pjazdow oldtimerowskich mlodziez HP podziwia automobile swietnie zachowany ford z 1911 roku z zaloga z epoki

Pokaz pojazdów z początku XX w.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

INDYWIDUALNE SPOTKANIA MŁODZIEŻY Z POŚREDNIKIEM PRACY Z JELENIEJ GÓRY

09.08.2016

08:46

Sylwia

W ramach Lato z OHP pośrednik pracy spotyka się  z młodzieżą zainteresowaną podjęciem pracy sezonowej. Praca ta pozwala młodemu człowiekowi poznać zasady panujące w firmach, zdobyć nowe doświadczenie nie tylko zawodowe, ale również nawiązać nowe kontakty interpersonalne.Najczęściej młodzież jest zainteresowana takimi zawodami, jak: hostessa oraz kelnerka. Swoje zainteresowania tłumaczą tym, że potrzebują pieniędzy na realizację własnych marzeń. W czasie spotkań uczestnicy zapoznają się nie tylko z lokalnym rynkiem pracy, ale także z prawami i obowiązkami zarówno pracodawcy,  jak i pracownika. W celu zwiększenia realnych szans na zatrudnienie przeprowadzane są próbne rozmowy kwalifikacyjne oraz wspólne pisanie CV. Spotkanie przebiegają w miłej i twórczej atmosferze. Warto podkreślić, iż często młodzież, która uczestniczyła w spotkaniu, otrzymuje swoją wymarzoną pracę.

Indywidualne spotkanie z psrednikiem pracy

Spotkanie z pośrednikiem pracy.

Tekst i zdjęcia: Anna Bajda – Oryńska

1...2

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007