Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY W JELENIEJ GÓRZE

21.10.2016

15:15

Filip

W dniu 21.10.2013 doradcy zawodowi MCIZ z Jeleniej Góry zostali zaproszeni do wzięcia udziału w seminarium poświęconemu realizacji zadań poradnictwa zawodowego w szkołach różnych typów oraz planowanym zmianom w systemie kształcenia. Panel został zorganizowany przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w Jeleniej Górze oraz w Kowarach z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. W panelu poza doradcami MCIZ i PPP wzięli również udział doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy z Jeleniej Góry.

P1010164 P1010165

Tekst i zdjęcia:
Renata Bech
Paweł Płocheć
Doradcy zawodowi MCIZ Jelenia Góra

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

SPOTKANIE Z POLICJĄ W TRZEBNICKIM HUFCU

21.10.2016

15:05

Filip

W  trzebnickim  Hufcu Pracy trwają przygotowania  młodzieży do Konkursu Wiedzy o Policji ,,Razem Bezpieczni. Tym  razem  młodzież z trzebnickiego Hufca Pracy  w dniu 20.10.2016r spotkała się a policjantami  z Komendy Powiatowej  Policji w Trzebnicy panią  sierżant  sztabową Darią Szydłowską  i   aspirantem  sztabowym  Przemysławem Łagowskim.   Policjanci   w  sposób przystępny  przekazali  uczestnikom  wiedzę o Policji z zakresu : zasad  bezpieczeństwa  w  ruchu drogowym, prewencji  kryminalnej , wybrane  zagadnienia z  Kodeksu  Karnego oraz zagrożeń związanych z nadużywania alkoholu , narkotyków , dopalaczy.  Podzielili się taż  przykładami  z jakimi  spotkali się   w czasie wykonywania swojej pracy a dotyczącymi  młodzieży. Uczestnicy spotkania z uwagą wysłuchali  prelekcji a później uczestniczyli  w  ożywionej dyskusji , podczas której zadawali  pytania na interesujące ją tematy. Na spotkaniu  ustalono  kolejne  szkolenie z  uwzględnieniem  następnych  zagadnień.

Uczestnicy podczas spotkania z policja

Tekst i zdjęcia:  Bogdan Kucięba  st. wych.  H.P.  w Trzebnicy
 

MŁODZIEŻ OŚRODKA W ZĄBKOWICACH ŚL. REALIZUJE PROGRAM INFORMATYCZNY „W SIECI”

21.10.2016

14:30

Filip

 Jak obserwujemy od lat komputer i  Internet  to wynalazki, które mają olbrzymie znaczenie dla społeczeństwa i mają zasadniczy wpływ na jego funkcjonowanie jako pomoc intelektualna  o szerokim zakresie zastosowania. Poprzez systematyczną edukację informatyczną młodzież utrwala umiejętności praktyczne
i techniczne  korzystania z dobrodziejstw komputera oraz Internetu. Główny cel stanowią tu działania mające służyć rozwojowi informatycznych  umiejętności  i wsparcia młodzieży  wchodzącej na rynek pracy i edukacji. Wychowankowie uczą się odpowiedniego  i bezpiecznego korzystania z informacji zawartych w Internecie.

1. Mloldziez poczas zajec informatycznych 2. Wychowankowie podczas pracy

Tekst i zdjęcia: Jolanta Tańcula- pedagog OSiW

Wszystkie osoby wyraziły zgodę na fotografowanie i  publikację wizerunku.

Zdjęcia :
1.    Młodzież podczas zajęć informatycznych
2.    Wychowankowie podczas pracy

 

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY W BIELAWIE

21.10.2016

14:03

Sylwia

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery "Bądź autorem własnej kariery" w Punkcie Pośrednictwa Pracy OHP w Bielawie organizowane były spotkania indywidualne dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy pod tytułem „dokumenty aplikacyjne przepustką do podjęcia pracy”. Natomiast dnia 21.10.2016r.  pośrednik pracy z Punktu Pośrednictwa Pracy OHP wraz z  doradcą zawodowym z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP zorganizowali grupowe zajęcia z młodzieżą uczącą się w Niepublicznym Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy w Bielawie, które miały na celu zapoznanie uczniów z dokumentami aplikacyjnymi. Podczas zorganizowanych zajęć dokładnie omówione zostały podstawowe dokumenty jakich wymagają pracodawcy od potencjalnych pracowników. Celem spotkań było omówienie życiorysu zawodowego (tzw. Curriculum vitae – w skrócie CV), w którym to dokumencie opisuje się doświadczenia zawodowe, edukację, posiadane umiejętności i zainteresowania oraz również ważnego dokumentu jakim jest list motywacyjny- w którym to osoba ubiegająca się o pracę przedstawia argumenty, które świadczą o tym, że warto zaprosić ją na rozmowę i zatrudnić. Każda z osób która wzięła udział w spotkaniach miała możliwość napisana oraz wydrukowania własnych dokumentów aplikacyjnych. W trakcie indywidualnej konsultacji osoba poszukująca pracy dowiedziała się nie tylko jak napisać CV, ale również jak powinna przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej i na jakie informacje powinna zwrócić uwagę, podpisując umowę o pracę.

Zajecia z mlodzieza w ramach OTK w Bielawie uczestnik podczas pisania dokumentow aplikacyjnych (2) uczestnik podczas pisania dokumentow aplikacyjnych

1. Zajęcia z młodzieżą w ramach OTK w Bielawie
2 i 3. Uczestnicy podczas pisania dokumentów aplikacyjnych.

Tekst: Paula Florian - Szymańska- pośrednik pracy
Zdjęcia: Edyta Stachowicz – doradca zawodowy, Paula Florian- Szymańska- pośrednik pracy

CZYTAMY BAJKI DLA PRZEDSZKOLAKÓW

21.10.2016

12:32

Sylwia

21 października 2016 roku uczestnicy Klubu Aktywnych 1-13 Hufca Pracy wychodząc z inicjatywą samorządową promującą ogólnopolską kampanie społeczną „Cała Polska czyta dzieciom” odwiedzili dzieci z Publicznego Przedszkola nr 1 w Przemkowie. Uczestnicy hufca Ania Tomczak, Klaudia Drabik oraz  Weronika Piluk przeczytali przedszkolakom kilka bajek. Wśród tytułów dominowały pozycje polskich autorów napisane  poprawną polszczyzną, niosące pozytywny przekaz moralny. Dzieci z zaciekawieniem wysłuchali bajki o wikingu Tappim i jego przyjaciołach, napisanej przez Marcina Mortka. Bajka opowiadała o przygodach Chichotka i Marudzika w pierwszym dniu w przedszkolu, o tym jakie panują tam zasady oraz że zawsze powinno się przyznać do winy i przeprosić, jeśli zrobiło się coś niedobrego. Kolejną przeczytaną bajką była opowieść o Brunie, który nie chciał myć rąk – opowiadanie ze zbioru bajek napisanych przez Dominikę Słomińską „Kostka i Bruno – bajki wychowanki”. Bajka niosła za sobą przekaz jakie konsekwencje mogą wyniknąć, jeśli nie umyje się rąk przed jedzeniem i po zabawie na dworze. Każdą przeczytaną bajkę uczestnicy omówili z dziećmi podczas wesołej dyskusji. Przedszkolaki z grupy „Kotki” i „Pszczółki” zadawali wiele ciekawych pytań, na które odpowiadali nasi uczestnicy. Po przeczytaniu bajek, nadeszła chwila zabawy. Wspólnie z przedszkolakami tańczyliśmy i śpiewaliśmy wszystkim znane piosenki z dzieciństwa. Kończąc nasze spotkanie wszystkie dzieci zostały obdarowane cukierkami. Za ciekawą inicjatywę i pomysł młodzież otrzymała podziękowania od pań przedszkolanek oraz dyrekcji przedszkola.

zdj 1 zdj 2 zdj 3(1) zdj 4

Zdj 1: Uczestniczki hufca Ania, Weronika i Klaudia czytają bajkę w grupie „Kotki”
Zdj 2: Grupa „Pszczółki” z zaciekawieniem słucha bajki o Tappim
Zdj 3: Wspólne zabawy i śpiewy.
Zdj 4: Ania częstuje przedszkolaki cukierkami.

Opracowanie i zdjęcia: wychowawca Marta Ratajczak

 

 

KOLEJNE TARGI PRACY W STRZELINIE ZA NAMI

21.10.2016

12:15

Sylwia

Dnia 20 października 2016r. Młodzieżowe Centrum Kariery organizowało Targi Pracy w Strzelińskim Ośrodku Kultury.  Targi zostały uroczyście otwarte przez  pośrednika pracy MCK Strzelin p. Martę Połetek i specjalistę ds. rozwoju zawodowego p. Malwinę Nazarską. Przedsięwzięcie miało na celu zapoznanie młodych ludzi z aktualną sytuacją na rynku pracy. W związku z tym wśród zaproszonych wystawców pojawiły się m.in. takie agencje pracy jak: Impel Group, McDonald’s, Work Service, Interkadra, Job Impulse, Transline Group. Przedstawiały one swoje oferty pracy oraz informowały o warunkach zatrudnienia. Ponadto pośrednicy pracy z Powiatowego Urzędu Pracy zasilili grono wystawców. Informowali o lokalnych ofertach i wymaganiach pracodawców.  Dodatkowo Hufiec Pracy 1-63 informował młodzież o praktykach zawodowych i kierunkach kształcenia.

Mlodziez podczas Targow w Strzelinie Doradca zawodowy i posrednik pracy z Wroclawia informuja mlodziez o kursach i ofertach pracy

1. Młodzież podczas targów
2. Stoisko CEiPM OHP Wrocław

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY W ZĄBKOWICACH ŚL.

21.10.2016

09:57

Sylwia

Ogólnopolski Tydzień Kariery, czyli OTK, to coroczne działanie Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego- wspomagania drogi każdego obywatela do edukacji, zawodu, pracy i kariery. Hasło tegorocznego OTK brzmi „Bądź autorem własnej kariery”. Jak co roku w akcję włączyło się także Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Ząbkowicach Śląskich. W dniach 17-18 października w zajęciach grupowych uczestniczyła młodzież ucząca się w Zasadniczej Szkole Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śląskich. Natomiast 19 października odbyły się zajęcia z młodzieżą z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Ząbkowicach Śląskich. Tematyka spotkań dotyczyła diagnozy własnego potencjału, określenia czym jest kariera edukacyjno-zawodowa oraz inwentaryzacji własnego planu kariery. Młodzież wraz z doradcą zawodowym MCK- Pauliną Czerna dokonała także określenia etapów planowania kariery zawodowej. W ramach OTK doradca zawodowy MCK uczestniczył także w dwóch szkoleniach organizowanych przez Akademię Webinaru. Szkolenie pn. „Jak wspierać uczniów w podejmowaniu decyzji zawodowych?” miało miejsce 17 października br., a szkolenie „Bądź autorem własnej kariery!” odbyło się 18 października.

fot. 1 OTK 2016 MCK ZSL fot. 2 OTK 2016 MCK ZSL fot.3 OTK 2016 MCK ZSL

Zdj.1,2,3 Młodzież z OSiW OHP w trakcie zajęć

Tekst i zdjęcia: Paulina Czerna- doradca zawodowy MCK Ząbkowice Śląskie

KURS ZAWODOWY FLORYSTA/BUKIECIARZ W OSZ LEGNICA

21.10.2016

09:50

Sylwia

17.10.2016r. grupa uczestników z Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Legnicy rozpoczęła kurs zawodowy Florysta/bukieciarz pod okiem wieloletniej florystki Pani Zofii Słaboń-Róg. Program kursu obejmuje 175 godzin, gdzie 68 godzin stanowią zajęcia teoretyczne i 107 godzin  praktyka. Uczestnicy na początku szkolenia zapoznali się z zasadami bhp na stanowisku pracy bukieciarz/florystyk oraz jak powinna wyglądać organizacja pracy na stanowisku a także w jaki sposób wyposażyć salon uwzględniając zagrożenia, czynniki niebezpieczne i uciążliwe. Następnie podczas kursu uczestnicy zapoznają się z anatomią i fizjologią roślin,      z asortymentem oraz sposobami utrwalania materiału roślinnego, w jaki sposób dobrać narzędzia i środki techniczne do pracy oraz różnego rodzaju artykuły i dekoracje okolicznościowe. Ferie barw, kuszące zapachy, bogactwo kształtów i stylów – to wszystko będzie można uzyskać, tworząc niepowtarzalne kompozycje z kwiatów po ukończonym kursie florysta/bukieciarz przez uczestników z Legnicy.

PART_1477069411355_20161020_124425 PART_1477069411375_20161020_133112

1. Uczestnicy podczas zajęć.
2. Prezentacja bukietów.

Autor i zdjęcia: Agata Kołba – specjalista do spraw rozwoju zawodowego OSZ w Legnicy

WIEM JAK EWAKUOWAĆ SIE Z MIEJSCA ZAGROŻENIA WIĘC JESTEM BEZPIECZNY!

21.10.2016

09:34

Sylwia

W ramach realizacji programu „Wiem, więc jestem bezpieczny”, w dniu 20.10.2016r pedagog Anna Amborska i wychowawca Grzegorz Wysocki zorganizowali dla młodzieży OSiW OHP w Mysłakowicach zajęcia instruktarzowe.  Zajęcia edukacyjno- profilaktyczne miały na celu zapoznanie wychowanków z zasadami zachowania się podczas pożaru oraz innego miejscowego zagrożenia. Wspólnie z młodzieżą omówiono czym jest ewakuacja, w jakim celu się ją stosuje i jak wygląda jej przebieg. Każdy z wychowanków otrzymał instrukcję ewakuacji oraz przewodnik dotyczący postępowania w razie niebezpieczeństwa jakim jest pożar lub wybuch. Wszyscy aktywnie uczestniczyli w zajęciach pilnie się przysłuchując i odpowiadali na zadawane przez prowadzących pytania. Każdy w uczestników zajęć ma świadomość, że życie i zdrowie człowieka jest najważniejsze. Ogień to jeden z najbardziej niszczycielskich i trudnych do opanowania żywiołów na świecie. Bardzo łatwo jest go zaprószyć, lecz po jego rozprzestrzenieniu się, walka z tym żywiołem bywa naprawdę ciężka. Co roku w Polsce wybuchają tysiące pożarów, w których giną setki ludzi. Liczba tych ofiar, może zostać zredukowana, jeśli wiemy, jak zachować się w trakcie pożaru. Kiedy staniemy się świadkiem pożaru, musimy podjąć odpowiednie działania, dzięki którym zostanie on ugaszony. Jak krok po kroku postępować po zauważeniu pożaru:

Wychowankowie aktywnie biora udzial w dyskusji Mlodziez OSiW OHP w Myslakowicach podczas instruktarzu

1. Wychowankowie aktywnie biorą udział w dyskusji.
2. Młodzież podczas instruktażu.

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

JAK SKUTECZNIE ODNALEŹĆ SIĘ NA RYNKU PRACY

21.10.2016

09:17

Sylwia

W dniu 20.10.2016r. w Rejonowym Ośrodku Szkolenia Zawodowego Młodzieży OHP w Mysłakowicach odbyło się szkolenie: „Jak skutecznie odnaleźć się na współczesnym rynku pracy. Kreowanie postawy przedsiębiorczej”. Szkolenie skierowane było do osób pracujących, wyrażających chęć poszerzenia swoich kwalifikacji zawodowych. Szkoleniem objęci zostały osoby biorące od dnia 17.10.2016 r. udział w kursach na operatorów  zagęszczarek  i ubijaków wibracyjnych, kl. III wszystkie typy; narzędzia udarowych ręcznych, wszystkie rodzaje zasilania; przecinarek do nawierzchni dróg kl. III, wszystkie typy, realizowanych w ROSZM OHP w Mysłakowicach przy porozumieniu o współpracę z Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego we Wrocławiu. Celem  edukacji szkolenia było: dostarczenie wiedzy z zakresu własnego potencjału zawodowego; przedstawienie dynamiki i trendów na współczesnym rynku pracy, barometru zawodów 2016r.; zapoznanie uczestników z koniecznością stałego podnoszenia kwalifikacji – kształcenie ustawiczne; omówienie zasad tworzenia dokumentów aplikacyjnych oraz skutecznej autoprezentacji.

Uczestnicy szkolenia podczas wykonania testu cech przedsiebiorczych Warsztaty autoprezentacji -kreowanie postawy przedsiebiorczej

Zdj.1 Uczestnicy szkolenia podczas wykonania testu cech przedsiębiorczych.
Zdj.2 Warsztaty autoprezentacji - kreowanie postawy przedsiębiorczej.

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

TYM RAZEM ,,ŚWIĘTO JABŁKA"

21.10.2016

09:07

Sylwia

W środę 19 października 2016 roku w Zespole Placówek Oświatowych z siedzibą w Skoroszowicach odbyło się pierwsze „Święto Jabłka”, w miejsce organizowanego dotychczas „Święta ziemniaka”. Z powodu złych warunków atmosferycznych impreza była dwukrotnie przekładana. Niestety i tym razem pogoda nie sprzyjała korzystaniu z pięknego otoczenia placówki, dlatego wszystkie zaplanowane konkurencje z udziałem tytułowej gwiazdy zostały przeprowadzone w budynku szkolnym. Nie zepsuło to jednak atmosfery przedsięwzięcia i wszystkim, włącznie z zaproszonymi gośćmi (m.in. Wicestarostą Powiatu Strzelińskiego) przez cały dzień dopisywały świetne humory. Celem imprezy było zachęcenie młodzieży do spożywania jabłek i ich przetworów, jako niezbędnego źródła witamin, uświadomienie wartości odżywczych naszych rodzimych owoców dla prawidłowego rozwoju, a przede wszystkim wyrobienie i utrwalenie nawyku zdrowego odżywiania się.

zdj.1 Uroczyste rozpoczecie przez Dyrektor Beate Schaffner obchodow Swieta Jablka zdj.2 Zonglerka jablkami w wykonaniu uczestnikow HP 1-63 w Strzelinie zdj.3 Uczestnicy HP 1-63 w Strzelinie przygotowuja surowke.

Zdj.1 Uroczyste rozpoczęcie przez Dyrektor Beatę Schaffner obchodów Święta Jabłka.
Zdj.2 Żonglerka jabłkami w wykonaniu uczestników HP 1-63 w Strzelinie
Zdj.3 Uczestnicy HP 1-63 w Strzelinie przygotowują surówkę.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

TARGI EDUKACYJNO - ZAWODOWE W ZŁOTORYI

21.10.2016

08:51

Sylwia

20 października 2016 r. w Zespole Szkół Zawodowych w Złotoryi odbyły się Targi Edukacyjno Zawodowe pn. „Bądź autorem swojej kariery”. Organizatorem Targów był Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi, a Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Legnicy było jednym z wystawców.Przedsięwzięcie miało na celu przedstawienie młodzieży kończącej szkołę i młodzieży bezrobotnej wchodzącej na rynek pracy, informacji i wskazówek potrzebnych przed wyborem ścieżki zawodowej oraz w przemyślanym i skutecznym wejściu na rynek pracy. Spotkanie również umożliwiło zdobycie informacji związanych ze złotoryjskim rynkiem pracy. Targi miały także na celu ułatwienie mieszkańcom regionu znalezienia pracy, pozyskania wiedzy na temat możliwości rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej a także możliwość przekwalifikowania się w innym zawodzie.

DSCN7156 DSCN7177 DSCN7192

1. Młodzież podczas targów.
2. Stanowsko CEiPM w Legnicy.
3. Najmłodsi uczestnicy targów.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI

21.10.2016

08:39

Sylwia

„Miejsce jedyne pod słońcem” to tytuł Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego, którego organizatorem jest Komenda Główna OHP w Warszawie, Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP we Wrocławiu i 1-7 Hufiec Pracy w Dzierżoniowie. Etap podstawowy od 22 września 2016 r. w jednostkach opiekuńczo – wychowawczych cieszył się dużym zainteresowaniem. Zadaniem uczestników OHP z terenu całej Polski było napisanie opowiadanie o miejscu, które uważają za jedyne, wyjątkowe, pełne wartościowych wspomnień. Najlepsze prace zaakceptowane przez kadrę kierowniczą Wojewódzkich Komend OHP zostały wysłane na etap ogólnopolski. Do 17 października 2016 r. do Hufca Pracy w Dzierżoniowie wpłynęło około 40 prac.Trzeba przyznać, że prace uczestników są bardzo dopracowane, na wysoki poziomie, pełne osobistych przeżyć i refleksji. Młodzież w swoich opowiadaniach opisywała np.: swój dom rodzinny, miejsca wakacyjnego odpoczynku, swoje miejsca zamieszkania.

DSCF2464 DSCF2465

Zdj.1 Prace konkursowe z całej Polski.
Zdj.2 Pomysłodawczyni konkurs podczas czytania prac konkursowych.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY W OSIW ZĄBKOWICE ŚL.

21.10.2016

08:32

Sylwia

W dniu 19 października 2016 r. w OSiW Ząbkowicach Śl. odbyło się spotkanie   uczniów klas trzecich gimnazjum z doradcą zawodowym Młodzieżowego centrum Kariery w Ząbkowicach Śl.. pod hasłem: „Bądź autorem własnej kariery”,  w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2016. Młodzież, po krótkim wprowadzeniu w tematykę spotkania prze doradcę zawodowego,  pracowała nad określeniem, czym jest kariera i sukces zawodowy. Zajęcia warsztatowe w grupach dawały owocne rezultaty. W kolejnym etapie pracy młodzież dokonywała inwentaryzacji własnych planów zawodowych. Oceniali co zrobili, a co jeszcze mogą zrobić. Starali się określać długo i krótko terminowe cele zawodowe. Wszyscy uczestniczy spotkania doskonale poradzili sobie z wykonywaniem poszczególnych zadań. Sumiennie pracowali zarówno w grupach jak i samodzielnie, wykazali się również wiedzą na dane tematy, którą trzeba było tylko trochę uzupełnić. Korzystając ze zdobytych wiadomości, każdy z uczestników zwiększy swoją szansę na znalezienie pracy i zaplanowanie indywidualnej kariery zawodowej. Może się okazać, że wcale nie jest to takie trudne. Wystarczy tylko uwierzyć we własne możliwości i zainteresowania.

1. mlodziez podczas rozmowy z doradca zawodowym MCK w Zabkowicach Sl. 2. Mlodziez z zainteresowaniem slucha rad doradcy zawodowego 3. Uczestnicy podczas cwiczen grupowych

Zdj.1 i 2 Młodzież podczas zajęć z doradcą zawodowym
Zdj. 3 Uczestnicy podczas ćwiczeń grupowych

Tekst i zdjęcia: Jolanta Tańcula – pedagog OSiW

 

TERRORYZM – SZKOLENIE KADRY W OSIW ZĄBKOWICE ŚL.

21.10.2016

08:23

Sylwia

W dniu 19 października 2016 r. w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Ząbkowicach Śl. odbyło się szkolenie kadry pod hasłem:  „Terroryzm w szkole-  wtargnięcie niebezpiecznego napastnika do placówki oświatowej”. Szkolenie prowadziła funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śl. - sierżant sztabowy Marzena Chwedeczko. W celu wzmocnienia przygotowania społeczeństwa oraz służb na możliwość wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym, a także zwiększenie świadomości Polaków o zagrożeniach w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych przygotowany został „Narodowy Program Antyterrorystyczny na lata 2015 - 2019”. Program ten między innymi zawiera opracowane zasady postępowania  w przypadku zagrożenia życia i zdrowia ludzi. Najpierw uczestnicy spotkania zostali wprowadzeni w tematykę, a następnie obejrzeli film szkoleniowy pt. "Wtargnięcie napastnika do szkoły". Zawierał on wskazówki dla pracowników placówek oświatowych jak zachować się w sytuacji wystąpienia tego rodzaju zagrożenia oraz zasady alarmowania o takim zdarzeniu. Wyjaśnione zostały pojęcia takie jak profil napastnika, sposoby alarmowania, umiejętność oceny sytuacji.

kadra OSIW podczas szkolenia

Kadra OSiW podczas szkolenia

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

KURS KOMPUTEROWY ECDL W MŁODZIEŻOWYM CENTRUM KARIERY W WOŁOWIE

20.10.2016

13:20

Agata

Młodzież biorąca udział w projekcie ,,Obudź Swój Potencjał-YEI” już od poniedziałku 17 października codziennie rano przybywa na zajęcia komputerowe ECDL do Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Wołowie. Mimo jesiennej aury za oknem, frekwencja dopisuje, co wynika z pozytywnej atmosfery spotkań jak i faktycznego zainteresowania młodzieży ich tematyką.  Zajęcia ECDL, które potrwają dwa tygodnie, są doskonałym wstępem dla uczestników, którzy w dalszej kolejności wezmą udział w kursie zawodowym ,,Pracownik biurowy”. Zakończą się egzaminem i otrzymaniem certyfikatów umiejętności komputerowych przez, miejmy nadzieję, wszystkich dziesięciu uczestników! Prowadzący spotkania zyskał sympatię młodzieży, która angażuje się w trakcie zajęć, zadaje pytania, poznaje nowe praktyczne umiejętności. Mając do dyspozycji w czasie kursu laptopy oraz fachowe podręczniki praktykują nową wiedzę i wzajemnie sobie pomagają. Pod okiem opiekuna grupy, czuwającego nad porządkiem spotkań, między innymi w trakcie małej przerwy na codziennie dostarczane posiłki, młodzież rozwija swoje umiejętności, świadomie pracuje nad poprawą swojej sytuacji i podniesieniem kwalifikacji zawodowych.

wolow1 wolow2

Młodzież podczas zajęć komputerowych

Autor i zdjęcia: Katarzyna Śledzińska, doradca zawodowy w MCK OHP w Wołowie

 

KU PAMIĘCI WSZYSTKICH ZMARŁYCH

20.10.2016

13:11

Agata

"A choć ich życia płomień zgasł
To myśli o nich są przecież w nas”

Zbliża się listopad. Jest to miesiąc kolorowych jesiennych liści, brązowych błyszczących kasztanów czy mgły otulającej wieczorny krajobraz. Listopad jest również miesiącem, w którym każdy w szczególny sposób  wspomina swoich bliskich zmarłych. Dzień pierwszego  listopada staje się dniem, w którym wszystkie cmentarze zostają najczęściej odwiedzanymi miejscami. Stojąc nad grobem bliskiej nam osoby zastanawiamy się często nad sensem życia, przemijaniem.

g Uczestnicy Hufca Pracy w Gorze podczas sprzatania opuszczonych pomnikow gora 2 gora

Uczestnicy Hufca podczas sprzątania zaniedbanych grobów

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ZAZNAJOMIENIE MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ W CHOCIANOWIE Z PRAWAMI I OBOWIĄZKAMI PRACOWNIKA MŁODOCIANEGO

20.10.2016

12:46

Agata

W dniu 19.10.2016 roku Komendant Hufca Pracy z Przemkowa Pani Aneta Maszczak wraz ze starszym wychowawcą Martą Dołęga-Sendyk przeprowadziły kolejne szkolenie z młodzieżą klas pierwszych. Zakres tematyczny spotkania obejmował zagadnienia dotyczące umów o pracę, ilości urlopów w poszczególnych latach praktyk, zwolnień chorobowych, podań o urlopy itp. Młodzież bardzo żywo i z dużym zaciekawieniem dyskutowała  na temat danych zagadnień. Część pracowników młodocianych nie zdawała sobie sprawy, że musi się już stosować do kodeksu pracy, było to dla niej sporym zaskoczeniem.
Wszyscy zostali wyedukowani, Pani Komendant cierpliwie odpowiadała na wszelkie pytania, których nie było mało. Młodzież poczuła się odpowiedzialna i gotowa, by wziąć sprawy w swoje ręce, z dużym zapałem i pełnym optymizmem, że wszystko się uda jak tylko będą chcieli.

przmkow

Pani Komendant Aneta Maszczak podczas szkolenia z młodzieżą

Opracowanie i zdjęcia: st. wych Marta Dołęga-Sendyk

KONFERENCJA DORADCÓW ZAWODOWYCH POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO

20.10.2016

11:39

Agata

W dniu 19 października 2016 roku w Pensjonacie przy ul Mickiewicza nr 1 odbyła się Konferencja dla doradców zawodowych powiatu dzierżoniowskiego.  Spotkanie zorganizowało Młodzieżowe Centrum Kariery OHP z Dzierżoniowa (Dolnośląska WK) oraz Zespół Szkół nr 2 w Dzierżoniowie w ramach VIII Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery przebiegającego w tym roku pod hasłem „Zostań autorem swojej kariery”.
Oficjalnego otwarcia konferencji dokonali Joanna Kosowska i Artur Duda – doradcy zawodowi organizatorzy spotkania oraz Zbigniew Duraj w zastępstwie dyrektora Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Wałbrzychu.
W tym roku tematem przewodnim spotkania  była reforma  edukacji - jej główne założenia oraz planowane zmiany w kształceniu zawodowym. W pierwszej części spotkania pan dr Jan Kamiński wizytator Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty z Wrocławia, wspierając się prezentacją Ministerstwa Edukacji, starał się omówić powyższe zagadnienia  skupiając również uwagę na rolę doradców zawodowych w nowym systemie.

1 dzierzoniow 2 dzierzoniow

1. Oficjalne otwarcie konferencji przez organizatorów
2.  Uczestnicy konferencji w trakcie prelekcji Pana dr Jana Kamińskiego

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ASERTYWNOŚĆ KLUCZEM DO SUKCESÓW ZAWODOWYCH I PRYWATNYCH

20.10.2016

10:13

Agata

Dnia 18.10.2016 w OSiW OHP w Mysłakowicach przeprowadzono zajęcia na temat asertywności i świadomego używania słowa NIE. Asertywność w dzisiejszych czasach jest bardzo potrzebna. Nie jest to tylko sposób, w jaki przyjmujemy, czy odrzucamy różne propozycje, ale sposób, w jaki postrzegamy siebie lub innych. Podczas zajęć młodzież poznała III kroki asertywności oraz pozytywne walory bycia asertywnym. Poprzez scenki wychowankowie mieli okazję wcielić się w rolę i przećwiczyć świadome użycie słowa NIE. Świadomość siebie i możliwość wyrażania opinii, krytyki powoduje, że otwieramy się na wrażliwość innych i stajemy się bardziej autentyczni. Asertywność jest bardzo potrzebna współczesnej młodzieży. Ale czy młodzież jest asertywna?

my Mlodziez wykonuje plakat o asertywnosci my umiem powiedziec NIE- plakat uczestnikow zajec

1. Młodzież maluje plakat dotyczący asertywności
2.Plakat

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »
1234567...8

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007