logo

     

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

NIECH ŻYJE NAM NAUCZYCIELSKI STAN

15.10.2018

10:55

Agata

14 października jest dniem szczególnym dla grona pedagogicznego oraz wszystkich pracowników szkoły. W tym dniu ponad 600 tysięcy nauczycieli, pedagogów i wychowawców obchodzi swoje tradycyjne święto. Święto, które ustanowiła Komisja Edukacji Narodowej  (KEN), choć zgodnie ze stanem faktycznym należało by powiedzieć Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca. Był to centralny organ władzy oświatowej, który uznawał zwierzchność jedynie króla i Sejmu a został powołany u „schyłku” Rzeczpospolitej Obojga Narodów przez Sejm Rozbiorowy 14 października 1773 roku  na wniosek ostatniego polskiego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego za zgodą rosyjskiego pełnomocnego Ottona Magnusa von Stackelberga.

j1 j2 j3
Obchody Dnia Nauczyciela w Złotoryi

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

SPOTKANIE Z DORADCAMI ZAWODOWYMI Z MCIZ OHP Z JELENIEJ GÓRY

15.10.2018

09:06

Agata

Dnia 12 października 2018 młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Mysłakowicach uczestniczyła w spotkaniu z doradcami zawodowymi MCIZ OHP z Jeleniej Górze.  Spotkanie  dotyczyło trafnego wyboru zawodów. Na początku zajęć młodzież wypełniła „ankietę – identyfikacja potrzeb klienta”. Miało to na celu wyrażenie przez osoby własnych poglądów i potrzeb w zakresie tematyki przyszłych zajęć oraz pomocy, którą oczekują od doradców zawodowych.
Młodzież z pełnym zaangażowaniem uczestniczyła w zajęciach, zadawała dużo pytań, na które doradcy zawodowi udzielali wyczerpujących odpowiedzi. Zajęcia wyraźnie pokazują, że młodzież w większości jest świadoma, jaka jest możliwość wyboru dalszego kształcenia lub dalszej drogi zawodowej. Młodzież miała też okazję zapoznać się z zadaniami, czynnościami i środowiskiem pracy poszczególnych zawodów, którymi byli zainteresowani.
Na koniec spotkania doradcy przypomnieli o możliwości skorzystania z Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży ECAM, gdzie można znaleźć informacje o pracy, giełdach.

uczestnicy Osrodka
Uczestnicy z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP z Mysłakowic podczas zajęć z doradcami zawodowymi

Tekst: Renata Bech, Patryk Stepnowski – doradcy zawodowi
Zdjęcie: Renata Bech – doradca zawodowy

REJONOWE SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDÓW RADY MŁODZIEŻY W HP 1-34 W ZIĘBICACH.

12.10.2018

11:55

Aleksandra

Samorząd uczniowski jest organizacją działająca na rzecz uczniów i zarządzana przez uczestników. Jest organizacją niezależną od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych. To uczniowie decydują, jakimi sprawami samorząd będzie się zajmował. Dlatego pole działania samorządu jest właściwie nieograniczone.Dnia 11.10.2018r w HP 1-34 w Ziębicach odbyło się Spotkanie Przedstawicieli Samorządów z  następujących jednostek : HP Ziębice, HP Dzierżoniów, HP Bystrzyca Kłodzka, HP Bielawa OSiW Ząbkowice Śląskie. Celem spotkania było wyłonienie dwóch delegatów do Wojewódzkiej Rady Młodzieży. Spotkanie otworzyła Pani Agnieszka Bednarczyk – wychowawca HP w Ziębicach serdecznie witając wszystkich przybyłych . Następnie głos zabrał Pan Wiktor Ochał , który jest samorządowcem prężnie działającym i angażującym się w życie społeczne  i sprawy młodzieży na terenie Ziębic.  Pan Wiktor przeprowadzi bardzo ciekawe i atrakcyjne warsztaty integracyjne dla uczestników , podczas których młodzież miała okazje lepiej się poznać i wyłonić liderów grupy. Po zakończeniu warsztatów odbyły się w pełni demokratyczne wybory do Samorządu Wojewódzkiego. W głosowaniu brało udział 13 uczestników.

43950359_255114121730259_2325514595084533760_n Uczestnicy podczas warsztatow Uczestniczka podczas glosowania Zwiedzanie Muzeum Gospodarstwa Domowego

Zdj.1 Rozpoczęcie spotkania
Zdj. 2 Młodzież podczas warsztatów
Zdj.3 Uczestniczka podczas głosowania
Zdj.4 Zwiedzanie Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU SZKOLENIOWEGO 2018/2019 W ZĄBKOWICACH ŚL.

12.10.2018

11:16

Aleksandra

„Prawdziwie odważnym jest ten,
który rzuca wyzwanie światu
mimo kuksańców losu”

W dniu 10  października 2018 roku  w Ośrodku Szkolenia i Wychowania  w Ząbkowicach Śl. odbyła się uroczysta Wojewódzka Inauguracja Roku Szkoleniowego 2018/2019. W imprezie wzięli udział: Pani Bernadetta Brożyna- Komendant Wojewódzki Dolnośląskiej Komendy OHP we Wrocławiu oraz zaproszeni goście w osobach:  wiceburmistrz Ząbkowic Śl. – Pani Ewa Figzał, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śl.- Pan Ryszard Pawłowski, zastępca dyrektora ZSZ ds. szkolenia  zawodowego- Pan Janusz Labok, zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej  Nr 3 w Ząbkowicach Śl.- Pani Anna Szmiel oraz prezes Stowarzyszenia na Rzecz osób Niepełnosprawnych- Pani Irena Szewczyk.  W tym dniu gościliśmy również w naszym ośrodku młodzież wraz z kadrą wychowawczą z hufców pracy w Bielawie, Dzierżoniowie, Strzelinie, Ziębicach, Świdnicy, Wałbrzychu oraz Nowej Rudzie.

1.Uroczyste przywitanie gosci przez wychowankow OSiW Zabkowice Sl. 4. Podziekowania za wspolprace od Pana Dyrektora ZSZ w Zabkowicach Sl. Mlodziez przed rozpoczeciem uroczystosci Przemowienie Pani Komendant DWK OHP - Bernadetty Brozyny wykonanie montarzu wokalno-poetyckiego przez mlodziez OSIW

1. Zdjecie:1.Uroczyste przywitanie gości przez wychowanków OSiW Ząbkowice Śl.
2. Zdjecie:. Podziękowania za współpracę od Pana Dyrektora ZSZ w Zabkowicach Śl.
3. Zdjecie:Młodzież przed rozpoczęciem uroczystości
4. Zdjecie:Przemówienie Pani Komendant DWK OHP - Bernadetty Brożyny
5. Zdjecie;wykonanie montarzu wokalno-poetyckiego przez młodzież OSIW

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY W BRZEGU DOLNYM NA TARGACH PRACY W WOŁOWIE

12.10.2018

11:01

Aleksandra

W dniu 11.10.2018r.  Pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery w Brzegu Dolnym oraz pośrednik pracy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Wołowie brali udziału w Targach Pracy zorganizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie. Targi skierowane były w szczególności do osób bezrobotnych, poszukujących zatrudnienia, do młodzieży kończącej swoją edukację i wchodzącej na rynek pracy W targach uczestniczyło 23 wystawców działających w obszarze lokalnego rynku pracy.Doradca zawodowy oraz pośrednicy pracy mieli okazję przedstawić klientom zakres usług jakie są świadczone na terenie placówek OHP. Promowaliśmy działalność MCK i ECAM, Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży. Poinformowaliśmy młodzież o możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych w ramach szkoleń jak i projektów finansowanych ze środków UE.Targi dały możliwość do przekazania oferty naszych jednostek i zaproszenia klientów do bezpośredniego skorzystania z naszych usług w placówkach.

 doradca i posrednik podczas targow posredbicy pracy podczas targow

1. Zdjęcie:doradca i pośrednik podczas targów

2. Zdjecie:pośredbicy pracy podczas targów

Tekst/zdjęcia: A. Chraniuk, B. Burczak, K. Nowicka

 

REJONOWE SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDÓW W ZIĘBICACH.

12.10.2018

10:05

Aleksandra

W dniu 11.10.2018 roku w Internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach odbyło się Rejonowe Spotkanie Przedstawicieli Samorządów jednostek organizacyjnych OHP w celu wyłonienia Przedstawiciela Wojewódzkiej Rady Młodzieży oraz jego zastępcy. Organizacja przedsięwzięcia był Hufiec Pracy w Ziębicach. Na miejsce przyjechali opiekunowie Samorządu Uczestników wraz z dwoma uczestnikami samorządu. Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Ząbkowicach Śląskich reprezentowała przewodnicząca Młodzieżowej Rady Uczestników Milena Komańska wraz z członkiem MRU Pauliną Halamą oraz opiekunem Panią Katarzyną Przybysz – wychowawcą OSiW. Na wstępie wszystkich przybyłych gości powitała Pani Agnieszka Bednarczyk – wychowawca 1-34 HP Ziębice, która przedstawiła plan spotkania oraz omówiła obowiązki Samorządu Młodzieży. Następnie odbyły się warsztaty dla młodzieży, poprowadzone przez Pana Wiktora Ochała – samorządowca i przedstawiciela młodzieży ziębickiej.

autoprezentacja kandydatow demokratyczne wybory Paulina i Milena na spokaniu paulina i milena w muzeum zajecia warsztatowe2

1.Paulina i Milena w Muzeum
2. Zajęcia warsztatowe
3. Autoprezentacja kandydatów
4. Paulina i Milena na spotkaniu Samorządowym
5. Demokratyczne wybory

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Z HISTORII KART …CZYLI SPEKTAKL „SPEŁNIONE MARZENIA” W OSIW OHP W ZĄBKOWICACH ŚL.

12.10.2018

09:44

Aleksandra

„W historii Polski, tak się składa, był kiedyś ponad wiek niewoli.
Jedenastego listopada nasz kraj z niewoli się wyzwolił.
I wtedy myśl powstała taka, by przez szacunek dla przeszłości
ten dzień na zawsze dla Polaka pozostał Dniem Niepodległości.”
               
 W dniu 9 października 2018 roku w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Ząbkowicach Śl. młodzież miała możliwość uczestniczenia w spektaklu krakowskiego teatru pod tytułem „ Spełnione marzenia”. Przypomniało ono karty historii naszego kraju, dotyczące okresu zaborów, walki narodu polskiego i odzyskania Niepodległości.

mlodziez osrodka podczas spektaklu prezentacje utworow poetyckich okresu  Polski pod zaborami wspolne wykonywanie piesni patriotycznych

Wszystkie osoby przedstawione na zdjęciach wyraziły zgodę na publikację wizerunku.
Zdjęcia:
1. Młodzież ośrodka podczas spektaklu
2. Prezentacje utworów poetyckich okresu  Polski pod zaborami
3. Wspólne wykonywanie pieśni patriotycznych

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNO - EDUKACYJNYCH W HP 1-47 WROCŁAW

12.10.2018

09:35

Aleksandra

W Hufcu Pracy 1-47  realizowane są  programy edukacyjno-profilaktyczne „Wiem więc jestem bezpieczny” i konkursu wiedzy o Policji „ Razem bezpieczniej”  oraz program  „ Witamy w OHP”. Udział w programach   ma na celu uświadomić młodzieży zagrożenia na jakie mogą być narażeni w życiu codziennym i kontaktach społecznych a także pomoc w odnalezieniu się w nowym środowisku szkolnym i na praktykach . W dniach 8.10.2018r i 11.10.2018r.w odbyły się spotkania z przedstawicielami Komendy miejskiej Policji w CKU Szkole Podstawowej dla Dorosłych z oddziałami Gimnazjalnymi we Wrocławiu oraz biurze hufca i miały na celu przybliżenie młodzieży zagadnień związanych z pracą policji, prewencji kryminalnej jak również uświadomieniu młodzieży zagrożeń na jakie mogą być narażeni w codziennym życiu ( zachowania ryzykowne i bezpieczne). Część spotkań została poświęcona tematyce zagrożeń terrorystycznych, bezpieczeństwu, cyberprzemocy - przemocy rówieśniczej z użyciem nowych technologii.

20181011_102550 20181011_104814 IMG_20181008_102150

Spotkanie z Przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

PROGRAM „WIEM, WIĘC JESTEM BEZPIECZNY” ROZPOCZĘTY

11.10.2018

13:11

Agata

Bolesławiecki Hufiec Pracy rozpoczął realizację wojewódzkiego programu edukacyjno - profilaktycznego pn. „Wiem, więc jestem bezpieczny”. Dnia 11 października w Hufcu Pracy w Bolesławcu gościli policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu – asp. szt. Beata Łuczkowska oraz asp. szt. Mariusz Białowąs. Policjanci przedstawili naszym uczestnikom podstawowe informacje z zakresu działania Policji. Podczas spotkania zostały poruszone również tematy dotyczące sytuacji niebezpiecznych w życiu codziennym. Młodzież została poinformowana o Konkursie Wiedzy o Policji pn. „Razem Bezpieczniej”, o jego idei i założeniach.
Uczestnicy Hufca Pracy z zainteresowaniem słuchali opowieści Policjantów. Chętnie odpowiadali na pytania, a także sami dopytywali o różne zagadnienia.

bo Mlodziez podczas spotkania z Policjantami bo Realizacja programu w HP Boleslawiec
Młodzież z Hufca Pracy w Bolesławcu podczas spotkania z Policją

Tekst i zdjęcia: Inez Wilas-Jaguszczak - Wychowawca HP Bolesławiec 

KOKARDA NARODOWA REALIZACJA KONKURSU PRZEZ UCZESTNIKÓW HUFCA PRACY W TRZEBNICY

11.10.2018

12:23

Agata

W środę 10 października uczestnicy Hufca Pracy w Trzebnicy  w ramach ogłoszonego, przez Hufiec Wrocławski 1-50 oraz Dolnośląską Wojewódzką  Komendę  OHP, konkursu plastycznego pt. „Kokarda narodowa –symbol patriotyzmu” wykonywali prace plastyczne.  Konkurs realizowany jest w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Przed przystąpieniem do pracy młodzież pogłębiła swoją wiedzę na temat historii Polski  i jej dziedzictwa kulturowego. Młodzież poznała skąd się wzięła i jak powstała kokarda narodowa.

Uczestnicy podczas wykonywania prac plastycznych na konkurs Kokardy Narodowej
Uczestnicy z Hufca Pracy podczas prac na konkurs

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

KU POKRZEPIENIU SERC

11.10.2018

11:31

Agata

9 października bieżącego roku uczestnicy naszego Hufca Pracy w Dzierżoniowie wzięli czynny udział w zajęciach poświęconych śpiewaniu pieśni patriotycznych.
Po krótkim wprowadzeniu przez wychowawcę, młodzież otrzymała śpiewniki zawierające najpopularniejsze pieśni patriotyczne, wśród których znalazły się m.in. Hymn Polski, Rota, Przybyli ułani, O mój rozmarynie, Idzie żołnierz, Wojenko, Piechota, My pierwsza brygada, Ułani, ułani a także wiele innych.

1d 2d 3d 
Zdjęcie 1 – Uczestnicy HP w Dzierżoniowie wraz z wychowawcami podczas trwania zajęć poświęconych śpiewaniu pieśni patriotycznych
Zdjęcie 2 – Uczestnicy HP w Dzierżoniowie biorą czynny udział w zajęciach wychowawczych
Zdjęcie 3 – Uczestnik HP w Dzierżoniowie na zdjęciu z flagą RP

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

OWOCOWO I POETYCKO

11.10.2018

11:23

Agata

9 października bieżącego roku uczestnicy naszego Hufca Pracy w Dzierżoniowie uczestniczyli w zajęciach poświęconych poezji polskiej. Młodzież poprzez czytanie wierszy naszych wielkich twórców, jak m.in. Jana Brzechwy, Juliana Tuwima i Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego starała się odkryć na nowo magię słowa pisanego. Poprzez przygotowany poczęstunek w postaci dorodnych kiści winogrona oraz wybornego soku z czarnych porzeczek, wychowawcy starali się odkryć przed uczestnikami atmosferę panującą w dawnej kulturze greckiej i rzymskiej.

dzi1 dzie3 
Zdjęcie 1 – Uczestnicy naszego Hufca Pracy wraz z wychowawcą biorą czynny udział w zajęciach poświęconych poezji i sztuce
Zdjęcie 2 – Uczestnicy naszego Hufca Pracy smakują owoce i czytają wiersze

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA PSYCHICZNEGO W BOLESŁAWCU

11.10.2018

11:16

Agata

Dnia 10 Października 2018 roku w Bolesławieckim Ośrodku Kultury – MCC Centrum Integracji Kulturalnej „ORZEŁ” odbyła się konferencja pt. „Zdrowie psychiczne młodych ludzi w zmieniającej się rzeczywistości”. Na konferencję zostali zaproszeni pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery w Bolesławcu, którzy na co dzień pracują z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym, w szczególności z osobami niewydolnymi wychowawczo i zagrożonymi patologiami społecznymi. Taka młodzież częściej narażona jest na rozwinięcia się chorób psychicznych.

Uczestnicy konferencji
Uczestnicy Konferencji

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

UDZIAŁ KADRY HUFCA PRACY W ŚWIATOWYM DNIU ZDROWIA PSYCHICZNEGO W BOLESŁAWCU

11.10.2018

11:01

Agata

Po raz kolejny w naszym mieście odbyły się bolesławieckie Obchody Światowego Dnia Psychicznego, zorganizowane przez II Dom Samopomocy w Bolesławcu, przy patronacie Prezydenta miasta Bolesławiec.
W ramach obchodów odbyła się Konferencja pod tytułem „Zdrowie psychiczne młodych ludzi w zmieniającej się rzeczywistości”.  Konferencja złożona była z kilu bloków tematycznych prowadzonych przez znakomitych specjalistów, psychoterapeutów, terapeutów, specjalistów psychiatrii z Polski i Bolesławca. Oprócz wykładów o tematyce zdrowia psychicznego, odbyła się rozmowa z panią – ekspertem przez doświadczenie, która od szkoły podstawowej choruje na schizofrenię, a obecnie bardzo dobrze funkcjonuje wśród społeczeństwa, podróżuje oddając świadectwo swojego życia w chorobie i braku napadów choroby od 20 lat.  

b Kadra Hufca pracy w Boleslawcu bioraca udzial w Konferncji b Otwarcie Kofcerncji przez organziatorow
1.Kadra Hufca Pracy z Bolesławca podczas Konferencji
2.Otwarcie Konferencji przez organizatorów

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

SPOTKANIE MŁODZIEŻY Z OŚRODKA SZKOLENIA I WYCHOWANIA Z ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH Z TERAPEUTĄ

11.10.2018

10:39

Agata

W dniu 10 października bieżącego roku, odbyło się kolejne spotkanie w ramach akcji „Dbaj o zdrowie” zorganizowanej przez Burmistrza Ząbkowic Śląskich Marcina Orzeszka, Zastępcę Ewę Figzał, oraz Dyrektor Domu Pomocy Społecznej  Dorotę Sierkę.
Tematem przewodnim prelekcji było zagadnienie „Kręgosłup- fakty i mity na temat bólu oraz profilaktyka zdrowotna”.
Warto przybliżyć definicję tak ważnego tematu zarówno dotyczącego osób starszych, jak i młodszych.

1. Mlodziez OSIW OHP Zabkowice Sl. z Tomaszem Piojda 2.Organizatorzy spotkania. 3.Pokaz  slajdow.
1.    Młodzież OSIW OHP Ząbkowice Śl. z Tomaszem Piojdą.
2.    Organizatorzy spotkania.
3.    Pokaz  slajdów.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

PRZEMOC ORAZ PROBLEM UZALEŻNIEŃ WŚRÓD MŁODYCH LUDZI

11.10.2018

10:32

Agata

Jednym z głównych zadań Ochotniczych Hufców Pracy jest profilaktyka wśród  naszych uczestników. W dniu 10 października 2018 roku odbyło się spotkanie młodzieży 1-7 Hufca Pracy w Dzierżoniowie ze specjalistą  do spraw organizacji i wsparcia Panem Januszem Łopatą z Centrum Aktywizacji Społecznej w Dzierżoniowie w ramach programu edukacyjno- profilaktycznego „Wiem, więc jestem bezpieczny”.
Podczas wykładu młodzież dowiedziała się, że podstawą funkcjonowania człowieka jest rodzina lub grupa ludzi, w której czuje się bezpiecznie. Zdarzają się jednak przypadki kiedy człowiek ulega przemocy ze strony najbliższych.

zdjecie numer 1 zdjecie numer 2
Zdjęcie numer 1 Uczestnicy HP z Dzierżoniowa podczas wykładu
Zdjęcie numer 2 Pan Janusz Łopata specjalista do spraw wsparcia podczas wykładu

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

GIEŁDA PRACY W MCK OHP W STRZELINIE

11.10.2018

10:04

Agata

Dnia 10.10.2018r. w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Strzelinie odbyła się giełda pracy z agencją pracy tymczasowej Interkadra. Spotkanie miało na celu pozyskać kandydatów do pracy w Magnicach na stanowisko pracownik kompletacji. Pani z agencji Interkadra  przedstawiła zebranym warunki zatrudnienia, oczekiwania pracodawcy oraz wymagania. Osoby zainteresowane ofertą pozostały na rozmowach indywidualnych.  W tym czasie kandydaci uzupełniali kwestionariusze. Cieszymy się, że kolejna giełda przyniosła efekty w postaci zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.

interkadra10.10.18 Interkadrze 10.10.18
Giełda pracy w MCK OHP w Strzelinie

Tekst i zdjęcia: M. Połetek- pośrednik pracy MCK Strzelin

WARSZTATY DORADCZE DLA NAUCZYCIELI

11.10.2018

08:17

Agata

W dniu 10  października doradca zawodowy MCIZ OHP z Jeleniej Góry został zaproszony do współpracy podczas spotkania organizowanego dla szkolnych doradców zawodowych nt. „Organizacja doradztwa edukacyjno - zawodowego w szkole – WSDZ”.  Od nowego roku szkolnego w placówkach oświatowych realizowane jest obowiązkowe doradztwo zawodowe. Wobec tego spotkanie  było skierowane przede wszystkim do nauczycieli realizujących działania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego.

Uczestnicy spotkania w Sklarskiej Porebie
Uczestnicy spotkania w Szklarskiej Porębie

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

PRZYGOTOWANIA DO KONKURSU WIEDZY O POLICJI „RAZEM BEZPIECZNIEJ” W HUFCU PRACY W WOŁOWIE

11.10.2018

08:11

Agata

W Hufcu Pracy w Wołowie najbliższe tygodnie upłyną pod znakiem przygotowań młodzieży do konkursu wiedzy o Policji „Razem bezpieczniej”, w ramach których kadra wychowawcza organizuje spotkania z funkcjonariuszami Policji. A że to już XX edycja i nasza jednostka jest organizatorem finału regionalnego, tym donioślejsze jest to dla nas wydarzenie.
Uczestników hufca kształcących się w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym w dniu 10 października b.r. odwiedziła sierżant sztabowy Marzena Pawlik z Komendy Powiatowej Policji w Wołowie. Pani sierżant zapoznała młodzież z ustawą o Policji, postawą w sytuacjach zagrożenia, odpowiedzialnością karną czynów.

w1 w2
St. sierż. Marzena Pawlik na spotkaniu z młodzieżą z Hufca Pracy z Wołowa

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

WYCIECZKA PO CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY OHP W LEGNICY

10.10.2018

14:50

Agata

W dniu 09.10.2018 roku siedzibę Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Legnicy przy ul. Żeglarskiej 14 odwiedziła młodzież klasy siódmej z Szkoły Podstawowej nr 10
w Legnicy. Celem spotkania, które prowadził doradca zawodowy Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej- Joanna Wit, było poznanie wszystkich jednostek i wachlarza usług, jakie nieodpłatnie świadczą ich pracownicy. Spotkanie o charakterze informacyjnym przerodziło się w burzę pytań. Młodzież chętnie zgłaszała swoje zapytania dotyczące warunków, jakie muszą spełnić by skorzystać z proponowanych usług.

ce1 ce2
Młodzież klasy siódmej na zajęciach

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »
1234567...8

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007