logo

     

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

DNI OTWARTE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STEFANA DRZEWIECKIEGO W LUBANIU

28.04.2017

09:33

Sylwia

Dnia 27.04.2017r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stefana Drzewieckiego w Lubaniu odbyły się Dni otwarte, na które zaproszono Panią Anetę Palka, Panią Katarzynę Juranek i Panią Lilianę Czerwińską z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Lubaniu. Przedsięwzięcie to było zorganizowane przez pedagogów i uczniów, którzy prezentowali kierunki kształcenia, profile oraz swoje osiągnięcia. Prezentacja ta była również okazją do zaprezentowania działalności Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Lubaniu, promocji usług świadczonych przez jednostkę, a także nowych projektów realizowanych przez OHP. Szkołę odwiedziło wielu uczniów, wszyscy byli zainteresowani zakresem działań naszej placówki. Zadawali dużo pytań związanych z rozpoczęciem przez nich ich własnej drogi zawodowej. Pani Aneta Palka opowiadała o zakresie działań jednostki, pośrednika pracy i możliwościach uzyskania zatrudnienia podczas wakacji. Pani Katarzyna Juranek przedstawiała Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych i jego znaczenie dla każdego z uczestników. Natomiast Pani Liliana Czerwińska opowiadała o nowym projekcie i szansach jakie daje współpraca z naszą placówką. Każdy z uczniów mógł indywidualnie porozmawiać z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy. Młodzież na zakończenie otrzymała ulotki i broszury promujące MCK OHP.

Mlodziez na spotkaniu z doradca zawodowym

Młodzież na spotkaniu z doradcą zawodowym.

Tekst: L. Czerwińska/MCK Lubań   Zdjęcia: K. Juranek/MCK Lubań

DZIEŃ KARIERY ZAWODOWEJ W BOLESŁAWCU

28.04.2017

09:22

Sylwia

W Zespole Szkół Elektronicznych w Bolesławcu odbył się Dzień Kariery Zawodowej pn. „Dbamy o Twoją przyszłość”. Swoją ofertę przedstawili m.in. Zespół Szkół Elektronicznych, uczelnie wyższe: Politechnika Wrocławska, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Uniwersytet Zielonogórski, lokalni pracodawcy, przedstawiciele Powiatowej Komendy Policji oraz Młodzieżowe Centrum Kariery w Bolesławcu. W ramach Dnia Kariery ZSE przygotował propozycję oferty edukacyjnej na rok szkolny 2017/2018 w formie pokazów branżowych, charakterystyki poszczególnych kierunków, spotkań z uczniami ZSE oraz nauczycielami przedmiotów zawodowych.Uczestnictwo Młodzieżowego Centrum Kariery było doskonałą okazją do zaprezentowania działalności jednostki. Młodzież mogła zapoznać się z ofertami zatrudnienia dla osób uczących się oraz absolwentów. Specjalista ds. rozwoju zawodowego informował o aktualnych szkoleniach zawodowych, a doradca zawodowy udzielał wskazówek dotyczących właściwych wyborów kariery zawodowej. Spotkanie dało młodzieży możliwość zapoznania się ofertami lokalnych pracodawców oraz było dobrą okazją do zdobycia informacji dotyczących dalszego kształcenia.Organizatorzy na zakończenie przygotowali loterię, w której można było wygrać ciekawe nagrody zaprojektowane i wykonane przez uczniów ZSE.

Stanowisko MCK Boleslawiec

Tekst: A. Kołodziej i K. Mikołajczyk MCK Bolesławiec   Zdjęcia: G. Mysiak - doradca zawodowy MCK

„POWIATOWY KONKURS WIEDZY O MIEŚCIE I RZEMIOŚLE”

27.04.2017

15:07

Agata

26.04.2017 r. w Zasadniczej Szkole Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie odbyła się IX edycja konkursu dotyczącego wiedzy o mieście i rzemiośle z hasłem przewodnim „Świadomie ku przyszłości” dla szkół gimnazjalnych. Wśród zaproszonych gości, zmagania trzyosobowych drużyn z bielawskich Gimnazjów nr 1, 2, 3 i 5 oraz Gimnazjum Gminnego z Dzierżoniowa obserwowali m. in. Burmistrz miasta Bielawa Piotr Łyżwa, Honorowy Obywatel miasta Tadeusz Łazowski, Wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Bielawy Krzysztof Pludro, Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie Kazimierz Rachowiecki, Komendant Hufca Pracy w Dzierżoniowie Jadwiga Hajduk – Stalica oraz wieloletni przyjaciel szkoły Mirosław Przychodniak.

dzierz1 dzierz2 dzierz3

Młodzież podczas Konkursu Wiedzy o Mieście i Rzemiośle

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA - NAUCZ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIE

27.04.2017

13:08

Agata

O pierwszej pomocy słyszał każdy. Nawet jeśli nie uczestniczyliśmy w kursie na ten temat, to na pewno widzieliśmy jak się przeprowadza resuscytację krążeniowo-oddechową na filmie czy w programie telewizyjnym. Jest to wiedza dostępna na wyciągnięcie ręki, ale kto tak naprawdę potrafi to zrobić? Wystarczy tylko chcieć, by łatwo nauczyć się, jak pomóc drugiemu człowiekowi!
Istnieje podstawowe pytanie: Czym jest pierwsza pomoc?
Pierwszą pomocą są wszystkie czynności podjęte w celu uratowania życia osoby poszkodowanej. Jest to nic innego jak „kupowanie czasu" dla poszkodowanego. Niestety osób, które jej udzielają jest zdecydowanie za mało.

1.Pierwsza pomoc. 2.112 zglos sie. 3.Mlodziez z wreczonymi medalami.

1.    Pierwsza pomoc.
2.    112 zgłoś się.
3.    Młodzież z wręczonymi medalami

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

WOJEWÓDZKI KONKURS "SPRAWNY W ZAWODZIE - MURARZ - TYNKARZ" W BOLESŁAWCU

27.04.2017

11:09

Agata

W warsztatach zajęć praktycznych Zespołu Szkół Budowlanych w Bolesławcu w dniu 26.04.2017 r. odbył się wojewódzki konkurs „Sprawny w zawodzie murarz - tynkarz”. Organizatorem przedsięwzięcia była Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP we Wrocławiu, Hufiec Pracy w Bolesławcu oraz Zespół Szkół Budowlanych w Bolesławcu. Konkurs został objęty Patronatem Honorowym Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu.
Wojewódzki konkurs miał uroczystą oprawę. Przedsięwzięcie  zaszczycili zacni goście w osobach: Pani Bernadetta Brożyna - Wojewódzki Komendant OHP, Pan Karol Stasik-  Starosta Powiatu Bolesławieckiego, Pan Jacek Jurkiewicz - Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Bolesławcu, Pani Urszula Róg  - Kierownik Cechu Rzemiosł Różnych, a także zaprzyjaźnieni pracodawcy.

b zwycieska druzyna podczas murowania b podsumowanie konkursu wystapienie pani Komendant b Zdjecie wspolne uczestnikow konkursu 

1.Zwycięska drużyna podczas murowania
2.Podsumowanie Konkursu, wystąpienie Pani Komendant
3.Wspólne zdjęcie uczestników Konkursu

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

MY MURARZE WIEMY JAK CEGŁY POUKŁADAĆ…

27.04.2017

10:46

Agata

Dnia 26.04.2017r. w Bolesławcu odbyła się kolejna edycja Wojewódzkiego Konkursu „Sprawny w zawodzie – murarz”. 1-13 Hufiec Pracy w Przemkowie reprezentowali murarze w składzie: Krzysztof Krawczyk i Norbert Kłosowski.
Celem konkursu było między innymi przygotowanie młodzieży do egzaminów zewnętrznych na tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie murarz, sprawdzenie poziomu wiadomości i umiejętności, wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami, kształtowanie postaw w zakresie bezpiecznych zachowań i przestrzegania procedur w trakcie świadczenia usług murarskich. Konkurs składał się z dwóch części teoretycznej i praktycznej.

przem1  przem3 przem4 przem2

 

1: Reprezentacja Hufca Pracy w Przemkowie z Komendantem HP Anetą Maszczak (od prawej) i st wychowawcą Małgorzatą Basałygą
2; Zdobywcy II miejsca odbierają nagrody z rąk Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Bolesławcu p. Jacka Jurkiewicza (od prawej), Wojewódzkiej Komendant OHP p. Bernadetty Brożyna i Komendant HP Bolesławiec p. Niny Rusin.
3i4: Młodzież podczas realizacji praktycznej części konkursu

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

POZNAJEMY WIELKICH POLAKÓW

27.04.2017

10:29

Agata

Poznajemy wielkich Polaków.
„Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo,
Zwyciężyć i spocząć na laurach – to klęska”.
Józef Piłsudski 1918 r.

W dniu 26 kwietnia dla uczestników Ochotniczego Hufca Pracy w Jaworze zorganizowano zajęcia wychowawcze poświęcone Józefowi Piłsudskiemu. Przypomnijmy, że w piątce patronów ustanowionych przez Sejm jest właśnie Józef Piłsudski. Gdybyśmy mieli określić trzema słowami Piłsudskiego to wystarczyłoby powiedzieć: polityk, mąż stanu, Marszałek Polski. Na pytanie z jakim ważnym wydarzeniem w dziejach najnowszych Polski kojarzy wam się osoba Józefa Piłsudskiego, uczestnicy spotkania bez wahania stwierdzili, że z odzyskaniem przez Polskę po 123 latach niewoli niepodległości. W trakcie spotkania został młodzieży przybliżony życiorys tego wybitnego polityka. Młodzież dowiedziała się, że w młodości był związany z socjalistami, twórca „ Związku Strzeleckiego”,  oraz „Towarzystwa Strzeleckiego”, utworzył Legiony Polskie, twórca Polskiej Organizacji Wojskowej.

jawor2 jawor1 jawor3 

1.Młodzież  w trakcie prelekcji
2.Prowadzący zajęcia Andrzej Kowalik
3.Reprodukcja obrazu przedstawiająca Józefa Piłsudskiego

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

LEGNICCY LAKIERNICY I MECHANICY ZAPOZNAJĄ SIĘ Z DOROBKIEM FIRMY MERCEDES- BENZ

27.04.2017

09:31

Agata

„Poszukiwanie rozwiązań jest nieporównywalnie ciekawsze niż ich znajdowanie” Karl Benz

W dniu 26 kwietnia 2017 roku młodzież z Hufca Pracy w Legnicy udała się do Muzeum Regionalnego w Jaworze, gdzie zapoznała się z wystawą „Jawor – nowy rozdział w historii Mercedes – Benz”. Organizatorem wystawy jest Mercedes- Benz Manufacturing Poland, patronat honorowy nad ekspozycją objął Burmistrz Miasta Jawora Emilian Bera. Wystawa powstała na skutek inwestycji firmy Mercedes- Benz na terenie Jawora. Ma tu powstać pierwsza w Polsce fabryka tej firmy, która będzie zaopatrywać cały świat w silniki. Planowany termin zakończenia budowy to rok 2019. Zakład, który powstanie stworzy miejsca pracy dla osób posiadających wykształcenie zawodowe lub techniczne. Jest to ogromna szansa dla naszej młodzieży, aby podjąć pracę w prestiżowej firmie.

zdjecie nr 1 plakat promujacy wystawe zdjecie nr 2 Mlodziez zapoznaje sie z wystawa. zdjecie nr 3 Uczestnicy podziwiaja silnik OM 654 zdjecie nr 4 Chlopcy sprawdzaja wiedze zdobyta podczas zwiedzania wstawy

 

1 Plakat promujący wystawę
2 Młodzież zapoznaje się z wystawą
3 Uczestnicy podziwiają silnik OM 654
4 Chłopcy sprawdzają wiedzę zdobytą podczas zwiedzania wystawy

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

GIEŁDA PRACY W LUBINIE

27.04.2017

09:05

Agata

W dniu 26.04.2017r. w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Lubinie odbyła się kolejna giełda pracy dla osób chcących pracować w Firmie Lear Corporation w Nowej Wsi Legnickiej, w zakładzie pracy znajdującym się w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Giełdy pracy do firmy Lear Corporation już na stałe wpisały się w kalendarz działalności Punktu Pośrednictwa Pracy w Lubinie. Młodzi mieszkańcy miasta już przekazują sobie między sobą informację o rekrutacji na stanowisko pracownik produkcyjny w PPP Lubin. Oferta pracy jest przeznaczona dla mieszkańców Lubina i okolic, ponieważ firma zapewnia bezpłatny dojazd. Przedstawiciele firmy Logiservice Sp. z o.o. przedstawili zainteresowanym nowe miejsce pracy. Pracodawca nie ma wymogów co do doświadczenia zawodowego czy wykształcenia – liczą się dyspozycyjność, odpowiedzialność i umiejętność dobrej organizacji pracy.

1 (007) 2 (007)

Uczestnicy giełdy

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

FORUM DYSKUSYJNE DLA LEGNICKICH DORADCÓW, PEDAGOGÓW, PSYCHOLOGÓW

27.04.2017

08:49

Agata

W dniu 26.04.2017 w legnickim Ośrodku Doradztwa Zawodowego i Doskonalenia Nauczycieli odbyło się  Forum Dyskusyjne dla  doradców zawodowych, pedagogów  i psychologów, pracujących w instytucjach związanych z edukacją i rynkiem pracy.  Forum nie było  jednorazowym spotkaniem, lecz kolejną cykliczną inicjatywą, której organizatorem  jest poradnia psychologiczno- pedagogiczna nr 1, z którą to Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Legnicy współpracuje od kilku lat, podejmując wiele wspólnych działań.
W forum uczestniczyła Grażyna Pichla doradca zawodowy Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej. Podczas spotkania pani dyrektor Wydziału Oświaty Kultury i Sportu w Legnicy przedstawiła informacje dotyczące Legnickiego Systemu Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego w kontekście  zmiany w przepisach prawa oświatowego, podkreślając, iż omawiany  system będzie bardzo mocno związany z kształceniem zawodowym, aby jak najwięcej młodzieży wybierało szkolnictwo zawodowe.

LEG
Uczestnicy forum

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

OŚRODEK OHP Z ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH NA WOJEWÓDZKIM FESTIWALU MŁODZIEŻY OHP "WIOSNA KULTURALNA 2017" W GÓRZE

27.04.2017

08:42

Agata

Już po raz trzeci młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania  w Ząbkowicach Śl. zaprezentowała się  w Domu Kultury w Górze podczas Wojewódzkiego Festiwalu  Młodzieży OHP „Wiosna Kulturalna”. Organizatorami przedsięwzięcia była Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP we Wrocławiu oraz Hufiec Pracy w Górze. Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele miejscowych władz oraz znamienitości lokalne ze świata kultury i sztuki. W imprezie brali udział podopieczni Ochotniczych Hufców Pracy z terenu województwa dolnośląskiego.
Celem festiwalu było pogłębianie wrażliwości uczestników na odbiór wartości kulturalnych, integracja ze środowiskiem rówieśniczym innych jednostek OHP oraz  stworzenie młodzieży OHP uzdolnionej artystycznie możliwości prezentacji swojego dorobku artystycznego  w profesjonalnych warunkach.

z Nasi reprezentanci z Wspolne pamiatkowe zdjecie z Klaudia i Patryk ze znanym aktorem panem Zbigniewem Walerysiem

1.    Nasi reprezentanci
2.    Wspólne pamiątkowe zdjęcie
3.    Patryk i Klaudia ze znanym aktorem panem Zbigniewem Walerysiem

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

TARGI EDUKACYJNE W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

27.04.2017

08:35

Agata

Dnia 25.04.2017 roku odbyły się targi edukacyjne zorganizowane w ramach wspólnej inicjatywy Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Ząbkowicach Śląskich oraz Młodzieżowych Centrum Kariery w Ząbkowicach Śląskich i Ziębicach. Na oficjalnym otwarciu targów przybyłą młodzież powitali Starosta Ząbkowicki Pan Roman Fester, Wicestarosta Ząbkowicki Pan Mariusz Szpilarewicz, Pani Ewa Figzał – Zastępca Burmistrza Ząbkowic Śląskich oraz Pani Krystyna Zerbok Kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania. Wśród przybyłych gości byli także dyrektorzy ząbkowickich szkół ponadgimnazjalnych- Pan Tomasz Błauciak- Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego, Ryszard Pawłowski Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych oraz Janusz Labok- Wicedyrektor Zespołu Szkół Zawodowych.

fot.1 targi fot.2 targi

1. Oficjalne otwarcie targów
2. Stoiska szkół

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

RUSZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2017/2018

27.04.2017

08:18

Agata

Jak co roku o tej porze w OHP w Strzelinie pełną parą rusza nabór uczestników na nowy rok szkolny 2017/2018. Oprócz działalności informacyjnej w szkołach na terenie miasta i powiatu oraz udziału w Drzwiach Otwartych i Targach Edukacji i Pracy, w tym roku działalność rekrutacyjną poszerzono o promowanie praktyk bezpośrednio w zakładach pracy wśród wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Strzelinie deklarujących chęć podjęcia przyuczenia w ramach innowacji pedagogicznej „Socjoterapia przez pracę” z powodzeniem realizowanej w bieżącym roku szkolnym w Zespole Placówek Oświatowych w Strzelinie. I tak w dniu dzisiejszym od Zakładu Stolarskiego Pana Zygmunta Wojtowicza w Gęsińcu, od 13 lat współpracującego z OHP w Strzelinie, rozpoczęły się odwiedziny kandydatów w zakładach pracy. Dzięki temu przyszli uczestnicy mogą na własne oczy zobaczyć rzeczywiste warunki odbywania praktyki, zakres prac charakteryzujących zawód stolarza, a nawet poprzyglądać się swoim starszym kolegom przy pracy, co jest bezcennym doświadczeniem w wyborze przyszłego zawodu.

Zdj.1. Pracodawca omawia zawod stolarza. Zdj.2. Uczestnik w trakcie pracy. Zdj.3. Zwiedzanie Zakladu Stolarskiego.

1. Pracodawca omawia zawód stolarza.
2. Uczestnik w trakcie pracy.
3. Zwiedzanie Zakładu Stolarskiego.

Autor: Ewelina Niemczyńska, wychowawca HP 1-63 w Strzelinie
Zdjęcia: Wanda Ziółkowska, wychowawca HP 1-63 w Strzelinie

PROMOCJA CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY OHP W JELENIEJ GÓRZE

26.04.2017

15:22

Agata

W dniu 26 kwietnia 2017r, na Placu Ratuszowym w centrum Jeleniej Góry odbyła się impreza z cyklu „Gry Miejskie – programuję swoją przyszłość Jelenia Góra…enter”. Celem gry było przybliżenie młodzieży oferty edukacyjnej, gdzie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP promowało swoje formy wsparcia i działania dotyczące edukacji na terenie miasta. Przedstawicielami naszego stoiska byli doradcy zawodowi, specjalista ds. rozwoju zawodowego oraz specjalista ds. programów europejskich.  W grze brali udział wyłącznie uczniowie klas III gimnazjum z Jeleniej Góry i okolic zainteresowani ofertami edukacyjnymi szkół ponadgimnazjalnych.
Młodzież chętnie zadawała pytania dotyczące planowania własnej ścieżki edukacyjno-zawodowej, uczestniczenia w darmowych kursach zawodowych, wolontariatu oraz ofert pracy – szczególnie pracy sezonowej.

Stoisko Centrum

Stoisko Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP z Jeleniej Góry

Tekst: Irmina Żarczyńska – specjalista ds. programów europejskich
Zdjęcie: Patryk Stepnowski – doradca zawodowy MCIZ

WIOSENNE TARGI PRACY W LEGNICY

26.04.2017

15:14

Agata

W dniu 26.04.2017 r. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Legnicy uczestniczyło w Targach Pracy w Legnicy. Targi organizowane były przez Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy i odbywały się w komfortowym i nowoczesnym Legnickim Parku Technologicznym LETIA S.A. w Legnicy.
Przedsięwzięcie miało charakter wystawienniczy. Swoje stanowiska wystawiennicze prezentowało 55 pracodawców. Każdy wystawca mógł przedstawić propozycje zatrudnienia i oferty pracy ze swojego zakładu pracy. Pracodawcy przedstawiali również osobom zainteresowanym jak wygląda proces rekrutacji – czyli jakie druki, kwestionariusze osobowe trzeba dostarczyć i w jaki sposób kontaktować się z działem kadr. Kontakt bezpośredni z wystawcami umożliwiał poznanie zasad funkcjonowania systemów rekrutacyjnych. Każdy pracodawca miał przygotowane materiały informacyjne i promocyjne dotyczące działalności firmy.

leg1 leg2

1.Wystawcy na targach
2.Stanowisko CEiPM OHP w Legnicy

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

HUFIEC PRACY Z JAWORA NA DNIACH OTWARTYCH W ZŁOTORYI

26.04.2017

15:05

Agata

25 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół Zawodowych w Złotoryi odbyła się kolejna edycja  „Dni Otwartych”. Od września zmieni się nazwa szkoły na Branżową Szkołę I stopnia, lecz nie zmienią się zawody, w których może się kształcić młodzież. Dni Otwarte Szkoły były dla kadry Ochotniczego Hufca Pracy 1-21 w Jaworze  okazją do przedstawienia działalności naszej jednostki oraz prezentacji zawodów i pracodawców współpracujących z naszym Hufcem. „Nasi” pracodawcy kształcą młodzież w następujących zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, murarz-tynkarz, sprzedawca, kucharz oraz pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.

jawor1 jawor2 jawor3

1 – Stoisko OHP w Jaworze
2 – Uczestnicy OHP prezentujący zawód mechanik pojazdów samochodowych
3 – Młodzież biorąca udział w Dniach Otwartych

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ZAJĘCIA W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W LUBANIU

26.04.2017

13:21

Agata

Dnia 25 kwietnia 2017r. odbyły się zajęcia, które przeprowadziły pracownice Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Lubaniu Aneta Palka oraz Katarzyna Juranek. W zajęciach uczestniczyła młodzież ucząca się z ostatnich klas technikum z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Stefana Drzewieckiego w Lubaniu. Zajęcia były kontynuacją lutowych warsztatów w ramach realizacji autorskiego programu pn. „Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej- symulacja rozmowy kwalifikacyjnej”, podczas których młodzież nabyła praktyczną umiejętność sporządzania dokumentów aplikacyjnych w kontekście zainteresowania potencjalnego pracodawcy i dokonała oceny własnych możliwości.

Doradca zawodowy na zajeciach z mlodzieza

Doradca zawodowy na zajęciach z młodzieżą

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

SZKOLENIE DLA UCZESTNIKÓW KAMIENNOGÓRSKIEGO HUFCA PRACY

26.04.2017

13:07

Agata

W dniu 26.04.2017 r. uczestnicy Hufca Pracy 1-10 w Kamiennej Górze brali udział w szkoleniu, którego celem było zapoznanie ich z formami i rodzajami przemocy.
Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone przez Małgorzatę Żółtowską – Dzierzbińską.
Podczas przedstawionej prezentacji zostały omówione takie zagadnienia jak :
- cyber-przemoc, hejt – hejter, przemoc fizyczna, psychiczna, ekonomiczna i seksualna.
Uczestnicy zapoznali się również z konsekwencjami przemocy  (przedstawione zostały artykuły z Kodeksu Karnego).
Podany został również numer telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy aktywnie uczestniczyli w zajęciach, zadając wiele pytań,  jak również  podając przykłady, dotyczące poruszanych zagadnień.

szkolenie przemoc 002(1) szkolenie przemoc 003(1) 

Młodzież z Hufca Pracy z Kamiennej Góry podczas szkolenia

Tekst i zdjęcia: Bożenna Włodarczyk

W CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY OHP TRWAJĄ PRZYGOTOWANIA DO KONFERENCJI

26.04.2017

12:25

Agata

Dnia 8 maja 2017 odbędzie się konferencja organizowana przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Jeleniej Górze dotycząca prewencji handlu ludźmi.  Udział w konferencji jest bezpłatny. Partnerem wydarzenia jest Park sportowy „Złotnicza”, w którego obiekcie konferencja się odbędzie.
Wybrano taką tematykę spotkania, ponieważ zbliża się okres wakacyjny i wiele młodych osób będzie poszukiwało krótkoterminowego zatrudnienia. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, jak należy się odpowiednio przygotować do podjęcia pracy za granicą, aby nie stać się ofiarą handlu ludźmi. Dlatego też, abyśmy mogli przekazywać wiedzę młodym ludziom wydarzenie to skierowaliśmy do pedagogów, nauczycieli i pracowników rynku pracy.

Materialy promocyjne  juz przygotowane

Przygotowane materiały promocyjne

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

WARSZTATY Z DORADCĄ ZAWODOWYM W MCK W ŚWIDNICY

26.04.2017

11:59

Agata

W miesiącu kwietniu 2017 r. doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Świdnicy przeprowadziła Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy.
Głównym celem spotkań było zwiększenie szans na aktywne zaistnienie na rynku pracy klientów zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Szkolenie uczyło prawidłowych zachowań interpersonalnych, podnosiło poziom kompetencji społecznych i osobistych, ponadto przygotowywało osoby bezrobotne do sprawnego i efektywnego poruszania się po rynku pracy. Udział  w szkoleniu pomógł zmienić postawę uczestników wobec samych siebie, zwiększyć poczucie własnej wartości, zmienić nastawienie do poszukiwania pracy oraz poznać szanse i zagrożenia występujące na współczesnym rynku pracy.

Warsztaty z doradca zawodowym

Warsztsty z doradcą zawodowym

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »
12345678...9

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007