Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

 

 

      
 

 

SPOTKANIE ROBOCZE DOTYCZĄCE REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH "GWARACJI DLA MŁODZIEŻY"

23.04.2014

12:19

Agata

W dniu 22 kwietnia 2014 roku w siedzibie Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP odbyło się spotkanie robocze z kadrą, która będzie realizowała projekty „Równi na rynku pracy” oraz „Pomysł na siebie” współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach Gwarancji dla młodzieży.
W spotkaniu wzięły udział: Zastępca Komendanta Pani C. Witkowska, Kierownik Zespołu ds. Programów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej Dolnośląskiej WK – Pani M. Frydrych, pracownicy Zespołu ds. Programów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej - Pani T. Perelska-Gajewczyk, Pan M. Huptaś, Dyrektor CEiPM w Legnicy – Pani M. Derkacz, Dyrektor CEiPM w Wałbrzychu – Pani B. Czech, Dyrektor CEiPM Wrocław – Pani Ewa Grzywacz oraz specjaliści ds. programów: Pani K. Kotas z CEiPM Wrocław, Pani A. Astramowicz z CEiPM Jelenia Góra, Pani E. Wójtów z CEiPM Legnica, Pan A. Wojtaszek z CEiPM Wałbrzych oraz doradca zawodowy z MBP Jeleniej Góry Pani I. Mroczek.

 

Uczestnicy spotkania roboczego

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

RADA PROGRAMOWA DOLNOŚLĄSKIEJ WOJEWÓDZKIEJ KOMENDY OHP

22.04.2014

13:18

Agata

22 kwietnia 2014 r. w Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP we Wrocławiu odbyło się spotkanie Wojewódzkiej Rady  Programowej.
Na początku Wojewódzki Komendant OHP Pan Piotr Olchówka przywitał wszystkich oraz przedstawił bieżącą działalności Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP we Wrocławiu.
Pani Mariola Skorupka Kierownik Zespołu ds. kształcenia i wychowania omówiła działania Komendy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej młodzieży OHP.
Kolejno Pani Magdalena Frydrych Kierownik Zespołu ds. projektów europejskich i współpracy międzynarodowej przedstawiła temat „Pozaustawowe narzędzia walki z biernością społeczną i zawodową młodzieży”.

   

Uczestnicy Rady Programowej oraz młodzież z Hufca Pracy z Wałbrzycha podczas prezentacji
 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIE KLUBÓW PRACY OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY ORAZ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

22.04.2014

12:13

Agata

W dniach 16 – 17 kwietnia br. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu zostały przeprowadzone zajęcia, w formie skróconej, na temat „Komunikacja, a formy aktywizacji uczestników zajęć”.
Ważnym elementem i umiejętnością w poszukiwaniu pracy jest prawidłowa komunikacja oraz interakcja. Komunikacja jest czymś więcej niż tylko wypowiadanymi słowami. Ważna jest barwa, ton głosu, tzw. mowa ciała czyli komunikacja niewerbalna.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ŚWIĄTECZNA INTEGRACJA POKOLEŃ W JELENIEJ GÓRZE

18.04.2014

12:00

Agata

Dnia 17.04.2014 r., przedstawiciele Młodzieżowej Rady Hufca, w ramach konkursu „Aktywność – dobry wybór”, udali się z wizytą do jeleniogórskiego przedszkola „Kubuś Puchatek”. Młodzież ŚHP wspólnie z przedszkolakami wykonała ozdoby wielkanocne. Maluchy w wieku 3 – 4 lat aktywnie uczestniczyły w ozdabianiu wyciętych z brystolu jajek, poprzez doklejanie piórek, brokatu, bibuły oraz innych wykonanych przez siebie dekoracji. Widać było, że takie zajęcia sprawiają im wiele przyjemności. Po zakończonych zajęciach plastycznych uczestniczki Młodzieżowej Rady Hufca zaprosiły dzieci do wspólnej zabawy. Największym zainteresowaniem cieszył się dobrze znanany „Stary niedźwiedź”. Na podsumowanie zajęć, dzieci otrzymały od inicjatorów przedsięwzięcia małe upominki. Tego samego dnia przedstawiciele Młodzieżowej Rady Hufca, udali się do Domu Małego Dziecka, z przygotowanymi wcześniej słodkimi paczkami. Po uprzednio zorganizowanej zbiórce pieniędzy, udało się zakupić upominek dla każdego dziecka. 

Prace wykonane wraz z dziećmi

Tekst: Martyna Rozum - wychowawca
Zdjęcia: Magdalena Leksycka - wychowawca

PRZYGOTOWANIA DO MISTRZOSTW PCK

18.04.2014

10:18

Agata

Po raz kolejny młodzież Środowiskowego Hufca Pracy w Dzierżoniowie, uczęszczająca do ZS nr 2 w Dzierżoniowie przygotowuje się do Rejonowych Mistrzostw Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. W ramach zajęć młodzież poznaje podstawowe wiadomości dotyczące niesienia pomocy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, ale nie tylko. Uczestnicy obejrzeli film szkoleniowy pt. „Pierwsza pomoc przedlekarska”, w którym szczegółowo zostały zaprezentowane zasady udzielania pierwszej pomocy, sposoby postępowania z osobami nieprzytomnymi, w sytuacjach zatrucia, porażenia prądem, oparzenia, tonięcia, krwotoku zewnętrznego oraz podejrzenia złamania i urazu kręgosłupa. Dodatkowo uczestnicy dowiedzieli się jaki jest sposób wykonywania resuscytacji krążeniowo–oddechowej, działania defibrylatora oraz jak powinna być wyposażona apteczka. Młodzież wyposażona w nowo nabytą wiedzę teoretyczną i w apteczkę przystąpiła do ćwiczeń praktycznych, które polegały na ratowaniu swojego kolegi, którego życie „wisiało na włosku”. Na następnych zajęciach prowadzonych przez wychowawcę Panią Anię Jakimczyk, uczestnicy przećwiczą dalsze zagadnienia dotyczące pomocy przedmedycznej, bo przecież mistrzostwa już  tuż tuż….

1. Uczestnicy podczas zajęć
2. Zasady bezpieczeństwa przede wszystkim
3. "Ratujemy kolegę"- ćwiczenia

Tekst i zdjęcia: Anna Jakimczyk- Wychowawca ŚHP w Dzierżoniowie

ZAJĘCIA NA TEMAT ZDROWIA W HP BOLESŁAWIEC

18.04.2014

10:06

Agata

Dnia 17 kwietnia 2014r. w Hufcu Pracy w Bolesławcu odbyła się pogadanka w ramach programu profilaktycznego „Nasze zdrowie w naszych rękach”. Spotkanie prowadziła zaprzyjaźniona z Hufcem Pani pielęgniarka, która już na wstępie nawiązała z młodzieżą bardzo dobry kontakt. Tematyka zajęć dotyczyła wielu aspektów zdrowia, a w szczególności postawy ciała. Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z przyczynami powstawania wad postawy i ich skutkami, a także ze sposobami dbania o prawidłową postawę, w tym rowniez podczas pracy przy komputerze. Profilaktyka w tym zakresie jest bardzo ważna, gdyż pozwala uniknąć przykrych dolegliwości w przyszłości, o czym kilkakrotnie wspominała Pani pielęgniarka. Prowadząca, w jasny i ciekawy sposób zaprezentowała młodzieży najistotniejsze wiadomości na temat higieny osobistej i przypomniała  o podstawowych zasadach higieny. Spotkanie przebiegało w miłej, przyjaznej atmosferze, a uczestnicy byli zaangażowani w dyskusję, jaka nawiązała się w trakcie ciekawego wykładu. 

Uczestnicy w trakcie pogadanki

Tekst i zdjęcia: Małgorzata Wąsik – wychowawca HP w Bolesławcu

KONKURS „2014! MŁODZI DLA WOLNOŚCI" W STRZELIŃSKIM HUFCU

17.04.2014

14:46

Agata

W odpowiedzi na apel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Hufiec Pracy 1-63 w Strzelinie włączył się w obywatelskie obchody Święta Wolności - rocznicy 4 czerwca 1989 roku, w ramach których nasza uczestniczka Paulina Stachura przystąpiła do Konkursu „2014!Młodzi dla wolności”. W dniach 15-16.04.2014r. powstał projekt plakatu. Nie było to proste zadanie, ponieważ forma afiszu powinna być na tyle przejrzysta, by trafić do młodych ludzi. Spośród wielu pomysłów, szkiców i przy pomocy innych uczestników, Paulina stworzyła plakat, który 4 czerwca zostanie zaprezentowany szerszemu gronu odbiorców w Zespole Placówek Oświatowych w Strzelinie. Centralną częścią rysunku jest napis „25 lat wolności. Dziękujemy!”, gdzie litera „W” została zastąpiona dłońmi ułożonymi w gest „Victory”.

1. Uczestniczki podczas pracy nad gazetka konkursową
2. Uczestniczka podczas przygotowywania plakatu
3. Praca finałowa

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

SPOTKANIE Z RADNYM MIASTA JELENIA GÓRA - PRZYGOTOWANIE DO OBCHODÓW ŚWIĘTA WOLNOŚCI

17.04.2014

12:40

Agata

Dnia 16 kwietnia bieżącego roku do Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Mysłakowicach przyjechał Radny Miasta Jelenia Góra – pan Miłosz Sajnog. Spotkanie zostało zainicjowane w ramach przygotowań młodzieży z Mysłakowic do obywatelskich obchodów Święta Wolności.
Zajęcia miały na celu kształtowanie  postaw patriotycznych i demokratycznych wśród młodzieży. Chcieliśmy, aby historia dotycząca „Solidarności” oraz Lecha Wałęsy stała się bliższa młodym ludziom oraz skłoniła ich do refleksji dotyczącej istoty patriotyzmu.

 

Młodzież na spotkaniu z Radnym Miasta Jelenia Góra Panem Miłoszem Sajnogiem

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

GOMBROWICZOWOWSKIE DYLEMATY DOTYCZĄ RÓWNIEŻ WSPÓŁCZESNEJ MŁODZIEŻY

17.04.2014

12:18

Agata

Nie dać sobie dorobić „gęby”, nie dać się „upupić”, zostać sobą – to dylematy dorastającego młodego człowieka sprzed prawie 80 lat –bohatera „ FERDYDURKE” Witolda Gombrowicza.
Wczoraj ,tj. 16.04.2014r., w Polkowicach  kończył się XIV Tydzień Twórczości Artystycznej „ŻAK-ART”. Zgodnie z zasadami dobrego widowiska finał jest najważniejszy.
I był ! –za sprawą piątki aktorów Narodowego Teatru Edukacji im. Adama Mickiewicza z Wrocławia.(www.narodowyteatredukacji.pl)

 

Młodzież na przedstawieniu

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

WIELKANOCNE SPOTKANIE W ZESPOLE SZKÓŁ W POLKOWICACH

17.04.2014

09:21

Agata

Wielkanoc tuż, tuż. Ostatnie przygotowania, ostatni dzień w szkole i życzenia …
Nasi uczestnicy, dziś 16.04.2014 r., po raz ostatni przed świętami są obecni na zajęciach szkolnych. Jest  więc okazja do złożenia życzeń świątecznych. Przedstawiciele Rady Hufca wspólnie z kadrą wychowawczą składają najlepsze życzenia  dyrekcji szkoły, wychowawcom i pracownikom szkoły.

 

Młodzież podczas spotkania
 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

SPOTKANIE Z MISTRZEM KARATE

17.04.2014

09:06

Agata

Program edukacyjno-profilaktyczny „Tu żyjemy” uważamy za rozpoczęty!
Dnia 16.04.2014 uczestniczka Środowiskowego Hufca Pracy 1-6 w Jeleniej Górze Ewa Struś udała się na spotkanie z Panem Piotrem Cieślińskim – złotym medalistą Mistrzostw Świata karate z Montrealu, założycielem sekcji karate w Jeleniej Górze i okolicach, aktywnym działaczem na rzecz młodzieży, założycielem Fundacji „Postaw na sport”, dzięki, której wielu młodych, utalentowanych sportowców może rozwijać swój talent i pasje.
Dzięki uprzejmości Mistrza, który uchylił nam rąbka prywatności i zaprosił do swojego domowego zacisza, wywiad mógł odbywać się w miłej i przyjaznej atmosferze przy filiżance kawy i ciastku. Uczestniczka, pomimo towarzyszącego stresu, sprawnie przeprowadziła rozmowę z minuty na minutę nabierając odwagi i rozmachu w zadawaniu pytań.

 

Uczestniczka Środowiskowego Hufca Pracy z Jeleniej Góry z Mistrzem Świata Karate Panem Piotrem Cieślińskim

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

SPOTKANIE Z DIETETYKIEM

17.04.2014

08:57

Agata

16 kwietnia uczestnicy Środowiskowego Hufca Pracy w Dzierżoniowie, uczniowie ZS Nr 2, wzięli udział w kolejnym spotkaniu w ramach programu edukacyjno-profilaktycznego „Nasze zdrowie w naszych rękach”. Na spotkanie wychowawca Hufca Dorota Sikorska zaprosiła tym razem Panią Natalię Kasicę, dietetyka klinicznego, by w sposób rzetelny przekazała wiedzę na temat zdrowego odżywiania. Prezentacja multimedialna i wykład prowadzony przez specjalistkę skupił uwagę młodzieży, która z zaciekawieniem wsłuchiwała się w kolejne omawiane punkty dotyczące między innymi: piramidy zdrowego odżywiania, 10 zasad zdrowego żywienia, mitów krążących na temat niektórych diet i produktów żywieniowych, suplementów diety w sporcie i w odchudzaniu.

  

Młodzież na spotkaniu z Panią dietetyk

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ZAJĘCIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM W WAŁBRZYCHU

17.04.2014

08:29

Agata

W dniu 15.04.2014r. w Rzemieślniczej zasadniczej Szkole w Wałbrzychu odbyły się zajęcia, które poprowadził Pan Daniel Wijas – doradca zawodowy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Wałbrzychu.
Zajęcia były kolejnymi z cyklu w ramach programu doradztwa zawodowego, który obejmuje naszą młodzież. W zajęciach pt. „Rynek pracy, oczekiwania pracodawców” wzięło udział 13 uczniów.

 

Młodzież z Hufca wałbrzyskiego na zajęciach

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

KONFERENCJA W JELENIEJ GÓRZE

17.04.2014

08:14

Agata

Dnia 15.04.2014 r. Lider Klubu Pracy OHP Jelenia Góra Joanna Kubacka wzięła udział w konferencji zorganizowanej przez Fundację Aktywizacja.
Fundacja ta działa na rzecz osób niepełnosprawnych. Oprócz statutowych zadań realizuje projekt w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”, który skierowany jest do osób niepełnosprawnych oraz pracodawców.
Głównym celem projektu jest kompleksowe przygotowanie do wejścia na rynek pracy 2000. osób niepełnosprawnych.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ - ŻYCIE BEZ NAŁOGÓW

16.04.2014

11:02

Agata

Zdrowie jest największą i niezaprzeczalną wartością każdego człowieka. Czym jest zdrowie?. Przez wieki tworzono przeróżne definicje zagadnienia dotyczące zdrowia. Zdrowie jest najcenniejsze i to ono pozwala nam realizować swoje marzenia oraz osiągać sukcesy. Zdrowie nie jest darem danym nam raz na zawsze i właśnie z dlatego powinniśmy pogłębiać wiedzę na temat prozdrowotnych czynników, które wpływają na zdrowie.

 

Prelekcja dla młodzieży ze Środowiskowego Hufca Pracy w Górze

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ŚWIĄTECZNA AKCJA W HUFCU W JELENIEJ GÓRZE DLA NAJMŁODSZYCH

16.04.2014

10:30

Agata

W dniu 15.04.2014 r., z inicjatywy Młodzieżowej Rady Hufca z 1-6 Środowiskowego Hufca Pracy w Jeleniej Górze, została zorganizowana zbiórka pieniędzy na szczytny cel. Za zebrane pieniążki inicjatorzy zakupili słodycze, które następnie przekażą dzieciom z Domu Dziecka podczas wizyty w ramach przedsięwzięcia „Aktywność – dobry wybór”.

  

Słodycze zakupione w ramach akcji przeprowadzonej w Środowiskowym Hufcu Pracy w Jeleniej Górze

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

SZKOLENIE Z PROGRAMU ERASMUS+

16.04.2014

10:24

Agata

W dniach 14-15.04.2014r. w Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa we Wrocławiu odbyło się szkolenie z zakresu finansowania i jakości w projektach młodzieżowych w kontekście Programu Erasmus+. Dolnośląską Wojewódzką Komendę OHP reprezentowali specjaliści do spraw programów z centrów edukacji: Agnieszka Astramowicz – specjalista do spraw programów z CEiPM w Jeleniej Górze, Ewa Wójtów - specjalista do spraw programów z CEiPM w Legnicy, Katarzyna Kotas - specjalista do spraw programów z CEiPM we Wrocławiu, Andrzej Wojtaszek - specjalista do spraw programów z CEiPM w Wałbrzychu.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

SPOTKANIE WIELKANOCNE W KAMIENNEJ GÓRZE

16.04.2014

10:12

Agata

Dzieląc się jajkiem
w te piękne Święta
życzymy samych radości.
Niech będzie zdrowie,
niech będzie szczęście,
dobrobyt niech w Was gości.

Kontynuując tradycję lat ubiegłych w Kamiennogórskim Hufcu zostało zorganizowane spotkanie wielkanocne, w czasie którego przy wspólnym stole usiadła dyrekcja szkoły, kadra wychowawcza OHP, grono pedagogiczne, uczestnicy naszej jednostki oraz zaproszeni absolwenci. 

  

1.Przy wspólnym stole Wielkanocnym
2.Młodzież przedstawia swój program artystyczny związany z Wielkanocą

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

WYCIECZKA DO WROCŁAWSKICH PARKÓW I OGRODÓW

16.04.2014

10:02

Agata

W dniu 15.04.2014r. młodzież Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Ząbkowicach Śląskich pod opieką wychowawcy Anety Panek miała możliwość zwiedzenia Parku Szczytnickiego, który jest jednym z największych i najbardziej znanych wrocławskich parków o dużych walorach kompozycyjnych. 
Na terenie parku znajduje się wiele niezwykłych budowli m.in. Hala Stulecia, pergola z fontanną multimedialną oraz  niesamowite okazy przyrodnicze.

   

1.Młodzież przed wrocławska Iglicą i Halą Stulecia
2.W Ogrodzie Japońskim
3.W Parku Szczytnickim

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

KADRA OŚRODKA SZKOLENIA I WYCHOWANIA Z ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH NA SZKOLENIU Z DORADCĄ ZAWODOWYM

16.04.2014

08:36

Agata

W dniu 15 kwietnia w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Ząbkowicach Śląskich uczestniczyła w szkoleniu z doradcą zawodowym Młodzieżowego Centrum Kariery w Ząbkowicach Śląskich. Tematem spotkania była – rola poradnictwa zawodowego w procesie kształcenia młodzieży oraz promocja i informacja na temat projektu „OHP jako realizator rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  

Kadra z Ośrodka podczas szkolenia z doradcą zawodowym z Młodzieżowego Centrum Kariery

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »
123456789...10

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007