Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

 

 

     
 

W Ochotniczych Hufcach Pracy trwa rekrutacja uzupełniająca do dwóch projektów pn. "Równi na rynku pracy" oraz "Pomysł na siebie" realizowanych przez OHP, w ramach inicjatywy europejskiej pn. "Gwarancje dla młodzieży" dla osób w wieku 15-24 lat nieuczących się, niedoszkalających się lub bezrobotnych. Oba projekty są całkowicie bezpłatne. Chętni proszeni są o zgłaszanie się do najbliższych jednostek OHP. Więcej na stronach internetowych www.ohp.pl i www.ecam.ohp.pl.   
  


W Ochotniczych Hufcach Pracy trwa rekrutacja na kursy zawodowe w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług runku pracy” dla osób nieuczących się i niepracujących w wieku 18-25 lat .
Kursy są całkowicie bezpłatne.
Chętni proszeni są o zgłaszanie się do najbliższych jednostek OHP.
Wykaz kursów znajduje się w zakładce: kursy i szkolenia -> Ośrodki Szkolenia Zawodowego, Młodzieżowe Centra Kariery


 

WYCIECZKA ZAWODOZNAWCZA W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY

22.10.2014

11:02

Agata

Od 20 października trwa VI Ogólnopolski Tydzień Kariery. Jest to coroczne działanie inicjowane przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego - wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery. W myśl tegorocznego hasła „Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?”, Joanna Kosowska doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery oraz Monika Szczypka nauczycielka ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Dzierżoniowa zorganizowały wycieczkę zawodoznawczą do Hotelu Niemcza SPA.

Młodzież Szkoły Zawodowej nr 3 w Dzierżoniowie oraz  pan Piotr Gajos dyrektor hotelu Niemcza SPA w trakcie zwiedzania obiektu

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

PISZĄ O NAS W UKRAIŃSKIEJ GAZECIE

22.10.2014

09:33

Agata

Na przełomie września i października specjalista ds. programów w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP we Wrocławiu - Katarzyna Kotas, zrealizowała wymianę polsko-ukraińskiej młodzieży w ramach programu „ERASMUS PLUS” .
Wymiana realizowana była w Ośrodku Szkolenia i Wychowania  w Mysłakowicach.  Ze strony ukraińskiej uczestniczyła ośmioosobowa grupa w wieku 13-18 lat wraz z opiekunem Panem Adrianem Kiernickim. Stronę polską reprezentowała młodzież z Ośrodka.  Projekt trwał osiem dni, w czasie których uczestnicy integrowali się podczas różnorodnych imprez i spotkań takich jak: wspólnie organizowane ogniska, dyskoteki, zajęcia z doradcą zawodowym, konkurs plastyczny, wieczór polski, wieczór ukraiński, wycieczki do Karpacza i okolic, wycieczka na Śnieżkę oraz do Świątyni Wang.

Uczestnicy projektu "Erasmus Plus"

Artykuł z gazety ukraińskiej - plik do pobrania

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

JESIENNE DNI KARIERY W MCK W LUBANIU

21.10.2014

14:19

Agata

Doradcy zawodowi z Młodzieżowego Centrum Kariery w Lubaniu Alina Czerwińska i Teresa Raszewska, a także pośrednik pracy Aneta Palka spotkali się w razem okazją były organizowane przez MCK i lubańskie Gimnazjum „Dni Kariery", w ramach których uczniowie wszystkich klas III poznawali świat zawodów i uczestniczyli w zajęciach związanych z przygotowaniem do wejścia na rynek pracy. W warsztatach przygotowanych przez doradców zawodowych młodzież miała okazję  poznać swoje typy osobowości zawodowej, mocne i słabe strony, uczestniczyć w ćwiczeniach sprawdzających swoje kompetencje społeczne.

Uczestnicy spotkania z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

MŁODZIEŻ Z POLKOWICKIEGO HUFCA PRACY NA WYSTAWIE "BIAŁYCH KRUKÓW"

21.10.2014

14:14

Agata

”Przyzwyczaić się do czytania książek – to zbudować sobie
schron przed większością przykrości życia codziennego.”

- William Somerset Maugham

Od dziś uczestnicy HP 1-23 w Polkowicach  mają możliwość zwiedzenia wystawy książek w bibliotece szkolnej Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach. Wystawa zatytułowana  „Różnorodność świata książek” zawiera wiele białych kruków. Siedmioro uczestników trzeciego rocznika wspólnie z wychowawcami HP 1-23 miało możliwość obejrzenia tych rzadkich książek. Podczas wystawy uczniowie mogli zobaczyć dzieła jeszcze sprzed pierwszej wojny światowej. Wystawione zostały książki w różnych formatach. Znalazły się grube tomiska obok maleńkich miniaturek.


Białe kruki z polkowickiej  wystawy
 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

GIMNAZJALIŚCI Z LUTOMII DOLNEJ OSWAJAJĄ SIĘ Z RYNKIEM PRACY

21.10.2014

13:53

Agata

Doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Świdnicy – Ilona Janecka po raz szósty włączyła się  w Ogólnopolski Tydzień Kariery, akcję Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP. W tym roku jest realizowany pod hasłem: „Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy.”
W dniu 20.10.2014 roku w Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Lutomi Dolnej Ilona Janecka przeprowadziła zajęcia dotyczące zawodów przyszłości. Podczas warsztatów młodzieży przekazane zostały podstawowe informacje dotyczące rynku pracy i praw jakimi się rządzi. Doradca zawodowy dostarczyła również informacji na temat instytucji rynku pracy.

Zajęcia z doradcą zawodowym w Lutomii Dolnej

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

PIERWSZY KROK DO KARIERY ZAWODOWEJ

21.10.2014

13:24

Agata

20 października 2014 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Bielawie odbyło się spotkanie informacyjne w ramach VI Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery z przedstawicielami  Agencji Zatrudnienia INTERKADRA reprezentowaną przez Panie Ewelinę Różewską  i  Weronikę Pindres  oraz agencji Otto reprezentowaną przez Panią Bognę  Milach. W myśl tegorocznego hasła  „Zaprzyjaźnij się z rynkiem pracy” prelekcja dotyczyła możliwości podjęcia zatrudnienia po zakończeniu edukacji.  W spotkaniu wzięli udział uczestnicy  Hufca Pracy w Dzierżoniowie,  z drugiego i trzeciego rocznika pod opieką wychowawcy Marka Gołębiowskiego oraz  wychowawcy Edyty Popiel.

Uczestnicy Hufca podczas spotkania z przedstawicielami agencji pracy tymczasowej w ramach OTK

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

INTEGRACYJNY DZIEŃ SPORTU W ZIĘBICACH

21.10.2014

11:17

Agata

Za nami Integracyjny Dzień Sportu w Hufcu Pracy 1-34 Ziębice zorganizowany przy współudziale ZSZ CRRiMP w Ząbkowicach Śląskich w dniu 20.10.2014. Istotą imprezy była integracja między uczestnikami hufca oraz pedagogami, a także dobra, bezpieczna zabawa z poszanowaniem zasad Fair Play.
Na co dzień nasi uczestnicy  pracują, godząc naukę w szkole z nauką zawodu. Na każdym etapie edukacji towarzyszą im wychowawcy, nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu. Integracyjny Dzień Sportu stał się okazją do wspólnej zabawy i odpoczynku, a także do lepszego poznania się, oraz zachęcania do rozwijania własnych predyspozycji w zakresie dyscyplin sportowych.

Młodzież z Hufca Pracy w Ziębicach podczas Integracyjnego Dnia Sportu

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

WARSZTATY Z MŁODZIEŻĄ W RAMACH OTK W LEGNICY

21.10.2014

10:28

Agata

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 20.10.2014 w Centrum Edukacji  i Pracy Młodzieży OHP w Legnicy odbyły się warsztaty z młodzieżą uczącą się z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy.
Specjalista do spraw rozwoju zawodowego zapoznał młodzież z metodami poszukiwania pracy, zaprezentował profesjonalne konstruowanie dokumentów aplikacyjnych niezbędnych w pierwszym etapie rekrutacji, a tak że poruszył sprawę komunikacji w kontekście rozmowy z pracodawcą.
Młodzież podczas zajęć wyraziła chęć uzupełnienia wiedzy z zakresu rynku pracy oraz aktywnych form poszukiwania pracy.

Młodzież podczas zajęć
 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

"RÓWNI NA RYNKU PRACY - YEI" W MCK OHP W BOLESŁAWCU

21.10.2014

09:35

Agata

Październik to bardzo aktywny miesiąc w Młodzieżowym Centrum Kariery w Bolesławcu. Trwają zajęcia w ramach projektu pt. „Równi na Rynku Pracy” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Poza zajęciami z doradcą zawodowym, gdzie 3 grupy uczestników biorą udział w zajęciach zarówno grupowych, jak i indywidualnych, rozpoczęły się zajęcia z psychologiem.
Spotkania z psychologiem stanowią bardzo znaczącą formę wsparcia w projekcie, ponieważ uczestnicy to głównie osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, pochodzące ze środowisk defaworyzowanych, będące w trudnej sytuacji życiowej. Spotkania z psychologiem pozwolą osobom tym odnaleźć się w otaczającej je rzeczywistości.

Uczestnicy zpotkania z psychologiem w ramach projektu "Równi na rynku pracy"

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ZAJĘCIA "STOP PRZEMOCY" W OŚRODKU SZKOLENIA I WYCHOWANIA W MYSŁAKOWICACH

21.10.2014

09:26

Agata

Dnia 20.10.14r, w OSiW OHP w Mysłakowicach odbył się sąd nad przemocą. Przemoc jest powszechnym zjawiskiem, stanowi duży problem wśród młodzieży, zwłaszcza w placówkach masowych. Musimy ją eliminować na każdym kroku. Przemoc, to wykorzystywanie swojej przewagi nad drugim człowiekiem (fizycznej, emocjonalnej, społecznej, duchowej).  Ofiarą przemocy może stać się  niestety każdy z nas.
Zajęcia rozpoczęły się zdefiniowaniem przez wychowanków pojęcia „przemoc”. Omówiono skutki przemocy i formy przemocy. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: „dlaczego ludzie używają przemocy”.

1."Sąd nad przemocą" - zajęcia
2.Młodzież wykonuje plakat pt."Stop przemocy"

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

MOJA PRZYSZŁOŚĆ ZAWODOWA

20.10.2014

15:36

Agata

Dniem 17 października 2014 r. doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Dzierżoniowie rozpoczęła cykl przedsięwzięć w ramach VI Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Zgodnie z tegorocznym hasłem „Zaprzyjaźnij się z rynkiem pracy” w I Liceum Ogólnokształcącym w Dzierżoniowie dla uczniów klas III przeprowadzono prelekcję na temat zawodów i branż przyszłości. Doradca zawodowy przedstawiła zasady i prawa jakimi rządzi się rynek pracy. Omówiła sytuację ludzi młodych i ich szanse w znalezieniu pracy, biorąc pod uwagę wykształcenie. Przytoczyła i omówiła branże i zawody, w których przewiduje się zatrudnienie i rozwój w najbliższych latach.

Zajęcia z młodzieżą w I LO w Bielawie

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ZAJĘCIA Z TERAPEUTĄ W WAŁBRZYSKIM HUFCU PRACY

20.10.2014

15:13

Agata

Dnia 20.10.2014r. wśród młodzieży wałbrzyskiego hufca pracy, zostały przeprowadzone zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień. Zajęcia przeprowadziła Pani Anna Krause - pedagog i terapeuta z Fundacji "Merkury" w Wałbrzychu. Zajęciami została objęta 18. osobowa grupa uczestników hufca, uczniów Publicznego Gimnazjum nr 3 w Wałbrzychu. Celem zajęć było zapoznanie uczniów z definicją uzależnienia; uświadomienie wychowankom wpływu środków uzależniających na życie człowieka; przygotowanie do świadomych wyborów dotyczących własnego zdrowia; zwiększanie świadomości młodych ludzi o mechanizmach powstawania uzależnień.

Terapeuta prowadzi zajęcia w wałbrzyskim Hufcu Pracy

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

UCZESTNIK HUFCA Z POLKOWIC W VII BIEGU PAPIESKIM W RADWANICACH

20.10.2014

14:55

Agata

Już siódmy raz  odbyły się Biegi Papieskie w Radwanicach. Patronat nad ta imprezą objął Starosta powiatu polkowickiego. Pomysłodawcą takiego uczczenia daty wyboru Jana Pawła II na Papieża był w Parafii Łagoszów Wlk. działający od lat oddział CARITAS. Do organizacji tych biegów włączyło się TPD w Radwanicach. Dzięki Pani Prezes Izabeli Jokiel biegi są atrakcją nie tylko gminy, ale i powiatu.

 


Sebastian z medalami i dyplomem
 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

MŁODZIEŻ Z HUFCA PRACY W WAŁBRZYCHU W POGOTOWIU RATUNKOWYM

20.10.2014

14:39

Agata

Po raz kolejny uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 3 oraz uczestnicy Hufca Pracy w Wałbrzychu uczestniczyli w wyjściu do instytucji wałbrzyskich, zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem w ramach programu profilaktycznego „Wiem, więc jestem bezpieczny”, realizowanego przez Szkolną Formację Obrony Cywilnej pod opieką Szczepana Dębowskiego i wychowawcę HP Anetę Hajdukiewicz.
Tym razem w dniu 16.10.2014 spotkanie odbyło się w siedzibie Pogotowia Ratunkowego w Wałbrzychu dzięki uprzejmości Dyrektora Pana Ryszarda Kułaka.

Młodzież z Hufca wałbrzyskiego zwiedza Pogotowie Ratownicze

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

HUFIEC PRACY Z WAŁBRZYCHA W AKCJI "RESTART A HEART"

20.10.2014

14:32

Agata

Już po raz drugi z rzędu w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Wałbrzychu w sali gimnastycznej odbył się odbył się „Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca” pod nazwą "Restart a Heart". Organizatorami akcji na terenie szkoły byli: Szkolna Formacja Obrony Cywilnej w ramach projektu profilaktycznego „Bezpieczne Piątki” pod opieką pana Szczepana Dębowskiego oraz Koło Informatyczne pod opieką pana Bartłomieja Jamuły.
Założenia akcji, tak jak w roku poprzednim, mają za zadanie nauczyć społeczeństwo, jak pomóc ponownie "uruchomić serce" u osób, u których nastąpiło nagłe zatrzymanie akcji serca. Ta inicjatywa, która odbywa się, co roku w dniu 16 października pod hasłem "Twoje ręce mogą uratować życie!!!" ma na celu uświadomienie całemu społeczeństwu, jak ważne jest udzielanie pierwszej pomocy.

Młodzież z Hufca Pracy z Wałbrzycha bierze udział w akcji "Restart a heart"

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

JAK ZAPRZYJAŹNIĆ SIĘ Z RYNKIEM PRACY?

20.10.2014

13:48

Agata

Pod takim hasłem obchodzony  jest  tegoroczny Ogólnopolski Tydzień Kariery, który w  Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP we Wrocławiu zainaugurowało dniu 20.X.2014r. spotkanie z młodzieżą klas maturalnych z  Zespołu Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu pod opieką  szkolnego doradcy zawodowego   ZSTiE - p. Aliny Trzeciak.
Uczestników spotkań powitała Urszula Pisarczuk – specj. ds. rozwoju zawodowego, zapoznając ich jednocześnie z całokształtem działalności Centrum Edukacji  i Pracy Młodzieży OHP, w tym z możliwościami korzystania z pośrednictwa w Młodzieżowym Biurze Pracy, korzystania z usług doradców zawodowych oraz uczestnictwa w różnego rodzaju projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

 

1.Na zdjęciu Pani Urszula Pisarczuk – specj. ds. rozwoju zawodowego i doradca EURES DWK  OHP Pan Miłosz Cader wraz z młodzieżą ZSTiE 
2.Na zdjęciu Pan Grzegorz Małyga – konsultant Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct –Wrocław wraz z młodzieżą ZSTiE 

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

PORADNICTWO ZAWODOWE W PROJEKCIE "POMYSŁ NA SIEBIE"

20.10.2014

12:39

Agata

W dniu 17.10.2014 roku doradca zawodowy Paweł Płocheć, poprowadził zajęcia indywidualne w siedzibie Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Jeleniej Górze z uczestnikiem projektu realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Realizowane poradnictwo zawodowe jest jednym z elementów wsparcia jakie oferuje projekt. W ramach modułu spotkań indywidualnych, doradca zawodowy opracowuje wraz z klientem m.in. Indywidualny Plan Działania, który ma wspomóc w wyborze odpowiedniego Kursu Kwalifikacji Zawodowych (KKZ).

Spotkanie z doradcą zawodowym w ramach realizacji projektu "Pomysł na siebie"

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

UCZESTNICY POLKOWICKIEGO HUFCA PRACY NA SPOTKANIU Z KULTURĄ SZKOCKĄ

20.10.2014

10:47

Agata

Wczoraj, tj. 19.10.2014 r. obywały się spotkania Polkowiczan z kulturami innych narodów Europy. Po Słowakach przyszła kolej na Szkotów. Polkowicki rynek ozdobiła plenerowa wystawa fotograficzna, a wczoraj dojechał z Edynburga ludowy zespół szkocki SCOTPIPE.
Polkowickie Centrum Animacji nie zapomniało o nas – otrzymaliśmy sześć zaproszeń na ten niezwykły niedzielny wieczór.

Spotkanie z kulturą szkocką w Polkowicach

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

AKADEMIA W OŚRODKU W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

20.10.2014

10:35

Agata

W dniu 17 października młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP  w Ząbkowicach Śląskich zorganizowała imprezę z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  Przybyli zaproszeni goście - dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich oraz grono pedagogiczne. Pani kierownik Ośrodka przywitała przybyłych. Wychowankowie zaprezentowali program artystyczny składający się ze skeczy szkolnych, tańca oraz montażu wokalno - poetyckiego.

Młodzież podczas występów artystycznych oraz w skeczu "Dobra Matka"

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

SPOTKANIE MŁODZIEŻY Z OŚRODKA W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH Z KIEROWCAMI RAJDOWYMI

20.10.2014

09:10

Agata

W dniu 16.10 2014 roku młodzież Ośrodka Szkolenia i Wychowania  OHP w Ząbkowicach Śląskich wzięła udział w spotkaniu z kierowcami  rajdowymi w ramach programu aktywizacji zawodowej absolwentów - „Kim będę ?”.
Spotkaliśmy się z kierowcami rajdowymi  Dariuszem Czerwińskim i Pawłem Pankiem, uczestnikami Rajdowych Pucharów Polski, którzy od 5 lat uprawiają tą fascynującą profesję. W ubiegłym roku zajęli oni II miejsce w Rajdowym Pucharze Polski w klasie ASTRA.

1.Spotkanie młodzieży z kierowcami rajdowymi
2.W "rajdówce"
3.Omówienie warunków licencji kierowcy rajdowego
4.Zapoznanie z wyposażeniem samochodu rajdowego

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »
12345678...9

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007