Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 

SPOTKANIE PEDAGOGÓW, KURATORÓW, PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH W HUFCU PRACY W WOŁOWIE

28.04.2016

14:50

Agata

Już za chwilę uczniowie trzecich klas gimnazjum będą decydować o swojej dalszej ścieżce kształcenia. Pedagodzy szkół gimnazjalnych mają wiedzę na temat możliwości i planów  swoich uczniów na nowy rok szkolny. Powoli zbieramy informację odnośnie stanu rekrutacji do naszej jednostki.
Dnia 28 kwietnia b.r. na spotkaniu z pracownikami socjalnymi ośrodków pomocy społecznej znajdującymi się na terenie Powiatu Wołowskiego, kuratorami sądowymi, pedagogami szkół, Komendant hufca Pani Aldona Augustyńska-Mikołajczyk przypomniała, iż Hufiec Pracy w Wołowie wspiera i wspomaga młodego człowieka i jego rodzinę.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

IV ŚWIDNICKIE TARGI PRACY DLA MŁODZIEŻY

28.04.2016

14:18

Agata

W dniu 28 kwietnia  2016 roku w Sali Sudeckiej Izby Przemysłowo – Handlowej  w Świdnicy odbyły się „ IV Młodzieżowe Targi Pracy”, organizowane przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Wałbrzychu i  Powiatowy Urząd Pracy  w Świdnicy.  Uroczystego otwarcia Targów dokonała Bożena Czech – Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Wałbrzychu wraz z Zygmuntem Worsą - Wicestarostą powiatu świdnickiego i Tadeuszem Kotlarskim – Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy   w Świdnicy.
Do udziału w przedsięwzięciu zaproszono lokalnych przedsiębiorców. Spotkanie  miało na celu umożliwienie przeprowadzenia wstępnych rozmów kwalifikacyjnych  i rozpoczęcie procesów rekrutacyjnych na oferowane  stanowiska pracy. Informacji udzielał  również  doradca Eures  z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który przedstawił zagadnienia związane z bezpiecznymi wyjazdami za granicę oraz   informował o warunkach pracy   i życia w krajach UE.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

„OJCZYZNO MA” CZYLI TEST WIEDZY HISTORYCZNEJ DLA UCZESTNIKÓW HUFCA PRACY W POLKOWICACH

28.04.2016

13:50

Agata

Cała Rzeczpospolita Polska przygotowuje się do obchodów świąt majowych. Władze zapraszają na  majówki, występy artystyczne, rodziny przygotowują pikniki. My tradycyjnie też włączyliśmy się do tych uroczystości. Zgodnie z maksymą Kanclerza Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego  „Takie będą Rzeczpospolite jakie ich młodzieży chowanie”  kadra hufca opracowała test sprawdzający stan wiedzy o ojczyźnie i zaproponowała uczestnikom jego rozwiązanie. Mamy nadzieję, że nauczyciele historii i WOS-u dodatkowo nagrodzą trud młodzieży.
W dniu 26.04.2016  r. na spotkaniu z młodzieżą I rocznika obok przekazania informacji o uroczystościach i planowanych imprezach masowych dziewiętnaścioro „pierwszaków” zmierzyło się z przeszło tysiącletnią historią naszej Ojczyzny.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

MŁODZIEŻ Z JELENIEJ GÓRY NA EDUKACYJNEJ WYCIECZCE W LEŚNYM BANKU GENÓW

28.04.2016

13:41

Agata

„Z ekologią za pan brat” to program edukacyjny mający na celu poszerzenie wiedzy na temat zagrożeń dla środowiska, poznanie sposobów ich ochrony i inspirowanie do poszukiwania rozwiązań w zakresie działań proekologicznych. W ramach jego realizacji młodzież z jeleniogórskiego hufca udała się na wycieczkę edukacyjną do Leśnego Banku Genów w Kostrzycy, który zajmuje się ratowaniem zagrożonych gatunków drzew, krzewów i innych roślin.
Po oficjalnym powitaniu naszych uczestników przez Panią prowadzącą przeszliśmy do sali wykładowej, na której to prelegentka opowiedziała pokrótce o polskich lasach, zwłaszcza naszym, karkonoskim. Następnie odtworzony został film edukacyjny zawierający niezbędne informacje dotyczące lokalnej roślinności.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

MOBILNE CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ OHP Z LEGNICY W GIMNAZJUM NR 1 W POLKOWICACH

28.04.2016

13:37

Agata

Dnia 28.04.16r. odbyło się kolejne już spotkanie z doradcami  Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Legnicy. Doradcy spotykają się z młodzieżą, która jest na mecie kształcenia gimnazjalnego. W dzisiejszym spotkaniu w gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach uczestniczyło sześć klas trzecich.
Celem spotkań jest przygotowanie młodzieży do zbliżającego się wyboru związanego z dalszym kształceniem. Uczestnicy szkolenia mieli możliwość zapoznania się z ofertami kształcenia, poznania typów szkół. Doradcy podpowiadają młodzieży, czym kierować się w wyborze szkoły, jakie predyspozycje wymagane są do poszczególnych zawodów. Przygotowują młodzież na wejście w kształcenie zawodowe i rynek pracy. Młodzież z zaangażowaniem uczestniczyła w zajęciach. Spotkania z doradcami z  Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej to najlepsze z możliwych rozwiązań dla młodzieży. Dzięki takim spotkaniom młodzież jest nie tylko bogatsza o wiedzę przydatną w wyborze szkoły, ale również może świadomie podejmować decyzję związane z dalszym kształceniem.

Tekst : Marta Kaluźna

„V TARGI PRACY W BRZEGU DOLNYM”

28.04.2016

13:29

Agata

W dniu 27.04.2016 Młodzieżowe Centrum Kariery OHP  w Brzegu Dolnym było organizatorem Targów Pracy pt. „Z myślą o przyszłości”. Targi Pracy odbyły się w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym. Coroczne Targi to doskonała okazja, aby zaczerpnąć informacji o działalności instytucji rynku pracy, nawiązać pierwszy kontakt z potencjalnym pracodawcą oraz zapoznać się z ofertą edukacyjną. Adresatami przedsięwzięcia była miejscowa młodzież szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, studenci, osoby poszukujące pracy, bezrobotni.  Spotkanie umożliwiło zdobycie cennych wskazówek i informacji związanych między innymi z dolnobrzeskim rynkiem pracy.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ZWYCIĘSTWO W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE „SPRAWNY W ZAWODZIE – MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH”

28.04.2016

12:16

Agata

Uczestnicy Hufca 1-30 z Wałbrzycha z Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu Emil Puchalski i Mikołaj Gawroński uczniowie klas trzecich zdobyli I miejsce w Wojewódzkim Konkursie „Sprawny w zawodzie” w Legnicy. Organizatorem wojewódzkiego etapu była Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP we Wrocławiu, 1-1 Hufiec Pracy w Legnicy oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Legnicy. Patronatem honorowym konkursu był Dolnośląski Kurator Oświaty.
Konkurs „Sprawny w zawodzie” jest traktowany jako taki  I etap realizacji zadań związanych z przygotowaniem młodzieży do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Dlatego też konkurs odbywał się na takich samych zasadach i wg wytycznych opracowanych przez CKE na jakich uczniowie będą zdawać już niedługo swój egzamin zdobywając tytuł czeladnika.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

MAJ MIESIĄCEM PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

28.04.2016

11:00

Agata

W Rzemieślniczej Zasadniczej Szkole Zawodowej w Wałbrzychu zmieniamy siebie na wiosnę i maj zostanie poświęcony profilaktyce. Klasa III b z pedagogiem Panią Joanną Pałczyńską zorganizowali konkurs w którym biorą udział wszystkie klasy. Podczas losowania wyłoniono tematy takie jak: tolerancja, alkoholizm, pozytywne postawy, anoreksja, przemoc, narkotyki, dopalacze, bulimia, zdrowy styl życia - sport. Prace konkursowe mogą być w dowolnej formie: plakat, piosenka, komiks, filmik. Grupa wychowawcza sprzedawca – kucharz Ic wylosowała temat: Nowoczesne technologie: gry, Internet, telefony komórkowe.  Wczoraj na godzinie wychowawczej wspólnie nakręcaliśmy film poświęcony opanowaniu przez Internet, facebooka, snap, telefony komórkowe naszej młodzieży. Wszędzie widać wyraźnie, że młodzież zamiast ze sobą rozmawiać pisze na Messenger, poświęca czas przeglądaniu zdjęć, zjawisko trollingu jest już powszechnie znane. Filmik kręcony przez klasę I c ma ukazać to zjawisko, pokazać zapatrzoną młodzież w małe ekraniki telefonów.

Tekst st. wych. Aneta Hajdukiewicz

WOJEWÓDZKI KONKURS „SPRAWNY W ZAWODZIE – MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH”

28.04.2016

10:56

Agata

W dniu 27.04.2016 roku w Centrum Kształcenia Praktycznego w Legnicy odbył się Wojewódzki Konkurs „Sprawny w zawodzie – mechanik pojazdów samochodowych.” Organizatorami konkursu byli: Dolnośląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy we Wrocławiu, 1-1 Hufiec Pracy w Legnicy oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Legnicy. W zmaganiach wzięło udział pięć dwuosobowych reprezentacji z Hufców Pracy w Wałbrzychu, Bystrzycy Kłodzkiej, Dzierżoniowie, Ziębicach i Legnicy.
Uroczystego otwarcia konkursu dokonała Pani Justyna Sobaś – starszy specjalista ds. kształcenia DWK OHP we Wrocławiu. Wśród zaproszonych gości obecni byli Pan Zbigniew Rutka – Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta Legnica oraz Pan Zbigniew Kałuża – Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Legnicy.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

MISTRZOSTWA KUCHARZY POD ŚNIEŻKĄ ZAKOŃCZONE

28.04.2016

10:52

Agata

W dniach 26-27.04.2016 r w Karpaczu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych odbyła się VIII Edycja Młodzieżowych Mistrzostw Kulinarnych Karkonoszy. Inicjatorem konkursu  było Zrzeszenie Handlu i Usług w Jeleniej Górze. W Konkursie wzięło udział  7  drużyn z całego kraju,  w tym nasi młodzi kucharze z  Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Mysłakowicach: Daniel Klimecki oraz Rafał Wesoły uczniowie III klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej. W tym roku organizatorzy wprowadzili  spore zmiany w regulaminie,  ponieważ spotkanie miało formę dwudniowych warsztatów.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ZAJĘCIA RELAKSACYJNE W OŚRODKU W MYSŁAKOWICACH

28.04.2016

10:43

Agata

W dniu 27 kwietnia bieżącego roku w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Mysłakowicach pedagog Paulina Okoń oraz wychowawca Olga Zelmanowicz przeprowadziły zajęcia relaksacyjne z grupą wychowanków. Zajęcia odbyły się w ramach realizacji programu profilaktycznego „Nasze zdrowie w naszych rękach”. Jak wiadomo stres może być pozytywny, mobilizujący, ale także negatywny czyli nadmierny -  dystres. Techniki relaksacyjne pomagają świadomie pracować nad redukcją stresu negatywnego. Techniki relaksacyjne proponują ćwiczenia relaksacyjno – koncentrujące, które służą odprężeniu i relaksacji.
Na początku zajęć uczestnicy poznali 3 krótkie ćwiczenia relaksacyjne, które mogą stosować w ciągu dnia, kiedy tylko znajdą wolną chwilę i czują, że potrzebują odprężenia. Takie ćwiczenia możemy stosować, wtedy gdy mamy do dyspozycji minutę – „Naprzemienne oddychanie przez nos”, dwie – „Oddychanie przeponowe” lub pięć – „Relaksacja na siedząco”.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ROZPOZNANIE STANÓW ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA U OSÓB POTRZEBUJĄCYCH POMOCY- SZKOLENIE W ROSZM OHP W MYSŁAKOWICACH

28.04.2016

10:15

Filip

Dnia 27.04.2016r w Rejonowym Ośrodku Szkolenia Zawodowego Młodzieży OHP w Mysłakowicach odbyło się szkolenie  z rozpoznawania stanów zagrożenia zdrowia i życia osób potrzebujących pomocy o nazwie: „ Pierwsza pomoc przedmedyczna. Algorytm BLS- AED”. W szkoleniu wzięło udział 15 uczestników Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Mysłakowicach, młodzież w wieku 15-18 lat. Szkolenie prowadził Ratownik Medyczny- mgr inż. Stanisław Napierała. 

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

UDZIELANIE PIERWSZEJ POMOCY PRZY RESUSCYTACJI KRĄŻENIOWO ODDECHOWEJ

28.04.2016

10:00

Filip

W dniu 27.04.2016r w Rejonowym Ośrodku Szkolenia Zawodowego Młodzieży OHP w Mysłakowicach odbyło się szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przy  RKO (resuscytacji krążeniowo oddechowej) z wykorzystaniem AED. Szkolenie przeprowadziła Ochotnicza Straż Pożarna w  Piechowicach. W szkoleniu uczestniczyło 15 wychowanków Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Mysłakowicach, młodzież w wieku 15-18 lat. 
Celem edukacji było dostarczenie wiedzy z zakresu procedur używania defibrylatora. Podczas szkolenia młodzież zapoznała się z prezentacją materiałów  dydaktycznych oraz zasad bezpieczeństwa, nie zabrakło również ćwiczeń praktycznych.
Szkolenie cieszyło się dużym zaangażowaniem i zainteresowaniem młodzieży, która oznajmiła, że chciałaby uczestniczyć częściej w tego typu szkoleniach, uczących przydatnej i praktycznej wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy. 

Tekst: Anna Kowalewska- specjalista ds. szkoleń ROSZM OHP w Mysłakowicach

ZAJĘCIA ZAWODOZNAWCZE – OPERATOR MASZYN CNC – W KAMIENNEJ GÓRZE

28.04.2016

09:30

Filip

W dniu 27 kwietnia 2016r uczestnicy klas III Gimnazjum dla Dorosłych  oraz ich koledzy z Gimnazjum nr 1 w Kamiennej Górze uczestniczyli w wycieczce zawodoznawczej do firmy „Autocam Poland”, która ma swoją siedzibę w naszym mieście. Firma „Autocam Poland” jest drugim co do wielkości pracodawcą w naszym mieście i kształci uczniów w zawodzie operator maszyn cnc. W związku z tym iż ciężko jest opowiedzieć naszym uczestnikom na czym miałaby polegać nauka w tym zawodzie postanowiliśmy zorganizować wycieczkę właśnie do tego zakładu aby nasi uczestnicy na własne oczy mogli przekonać się na czym polega praca na stanowisku operator maszyn cnc. Przewodnikiem  po firmie Autocam był pan Tomasz Baranowski, który zajmuje się rekrutacją uczniów i pracowników. Podczas spotkania młodzież obejrzała krótką prezentację multimedialną z której mogła dowiedzieć się czym dokładnie zajmuje się firma Autocam, jakie są szanse na zatrudnienie po ukończeniu szkoły oraz poznać jakie są wymagania stawiane dla przyszłym uczniom.

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? - PRACA NA WŁASNY RACHUNEK

27.04.2016

15:15

Agata

Dnia 25.04.2016r.  w Europejskiej Fundacji Ludzi Dobrej Woli „Serdeczna Pomoc” w  Jeleniej Górze, odbyło się szkolenie „Jak założyć własną firmę? – praca na własny rachunek”. Organizatorem szkolenia był Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży OHP w Mysłakowicach. Szkolenie odbyło się dla młodzieży 18-25 lat (młodzież ucząca się i młodzież bezrobotna).
Celem szkolenia było dostarczenie wiedzy niezbędnej dla każdego początkującego przedsiębiorcy, dotyczącej: formalności urzędowych, podatków, źródeł finansowania działalności. Uczestniczy szkolenia zostali zapoznani z aktualnymi przepisami dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej. Zakres tematyczny szkolenia obejmował uwarunkowania podjęcia działalności gospodarczej. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, źródła finansowania działalności gospodarczej i formy zatrudnienia.

Tekst: Anna Kowalewska- specjalista ds. szkoleń ROSZM OHP w Mysłakowicach

HUFIEC PRACY Z PRZEMKOWA UCZESTNIKIEM TARGÓW EDUKACJI I PRACY W CHOCIANOWIE

27.04.2016

15:11

Agata

W dniu 26.04.2016r. w Zespole Szkół w Chocianowie podczas Targów Edukacji i Pracy 1-13 Hufiec Pracy z Przemkowa promował swoją działalność wśród osób, które odwiedzały szkołę. Zaproszeni goście, uczniowie szkół gimnazjalnych i ich rodzice mieli możliwość obejrzenia pracowni przedmiotowych szkoły, przeprowadzenia rozmowy dotyczącej kierunku kształcenia, organizacji i przebiegu praktyk oraz zasad rekrutacji. Kadra Hufca  Pracy chętnie odpowiadała na wszystkie pytania młodzieży, które w główniej mierze dotyczyły zakładów pracy, z którymi hufiec współpracuje, gdzie młodzież będzie mogła odbywać praktykę.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

KABARET „KUSICIEL” GOŚCINNIE NA „ROZMOWACH LITERATURY NA TEMAT MIŁOŚCI”

27.04.2016

14:30

Agata

26.04.2016r. w Przemkowskim Ośrodku Kultury w Przemkowie odbył się wieczór literacki pt. „Rozmowy literatury na temat Miłości”, zorganizowany przez Zespół Szkół w Przemkowie. Spotkanie rozpoczęło się od recytacji utworów lirycznych  i piosenek. Nastrojowy wystrój pośród świec, czerwonych dekoracji i serduszek z amorkami przeżywała niezwykle wymowne strofy o miłości. Uczniowie mimo młodego wieku, doskonale oddali urok miłości, uczucia od wieków bliskiego każdemu człowiekowi. Dobór tekstów zmuszał do zastanowienia się czym jest miłość. Pokazał różne jej oblicza od tragicznej do wzniosłej i spełnionej.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

SPOTKANIE Z PIELĘGNIARKĄ W TRZEBNICKIM HUFCU

27.04.2016

13:20

Agata

W Hufcu Pracy w Trzebnicy trwa realizacja programu edukacyjno – profilaktycznego „Nasze zdrowie w naszych rękach”, w związku z tym dnia 27 kwietnia 2016 roku uczestnicy hufca, będący na statusie ucznia brali udział w spotkaniu z pielęgniarką szkolną – Panią Barbarą Golanowską. Zajęcia te miały charakter informacyjno – edukacyjny. Dotyczyły podstawowych zasad higieny osobistej oraz konsekwencji wynikających z jej braku. Dzięki zajęciom uczestnicy mogli poznać podstawowe zasady zdrowego stylu życia wpływające na poprawę i wzmacnianie zdrowia np. urozmaicona dieta bogata w składniki odżywcze: witaminy i minerały, odpowiednia aktywność fizyczna, sen i odpoczynek.
Wszyscy uczestnicy z zaciekawieniem wysłuchali wykładu pielęgniarki, często zadając pytania związane z tematem, chętnie również podejmowali dyskusję. Dodatkowo młodzież miała okazję zmierzyć ciśnienie krwi, wzrost, poznać swoją wagę oraz skontrolować wzrok. Treść przekazanych informacji z pewnością na długo pozostaną w pamięci uczestników zajęć.

Tekst: Monika Mazur – wychowawca HP 1-48 w Trzebnicy

„PRZYJDŹ, POZNAJ NAS, ZOSTAŃ Z NAMI"

27.04.2016

12:59

Agata

We wtorek 26 kwietnia 2016 roku Zespół Placówek Oświatowych w Strzelinie po raz kolejny otworzył swoje drzwi dla wszystkich osób, które przybyły do placówki, by zapoznać się z jej szeroką ofertą edukacyjną. Celem imprezy było nie tylko zaprezentowanie samej szkoły - jej nowoczesnej bazy dydaktycznej, ale przede wszystkim osiągnięć jej uczniów. Stało się to doskonałą okazją do zaprezentowania także działalności Ochotniczego Hufca Pracy w Strzelinie, który od wielu lat współpracuje z Zespołem Placówek Oświatowych poprzez trzymanie pieczy nad realizacją przyuczenia do zawodu uczniów Gimnazjum z przysposobieniem do pracy. Jak co roku spotkanie uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście, którzy każdego dnia swoją pracą wspierają działalność placówki we wszystkich możliwych obszarach.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

MISTRZOSTWA PIERWSZEJ POMOCY JUŻ ZA NAMI

27.04.2016

12:21

Agata

Dnia 22.04.2016 r. na terenie Parku Słowiańskiego w Głogowie odbyły się XXIV Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża organizowane dla młodzieży Szkół ponadgimnazjalnych. W Mistrzostwach brało udział 9 jednostek. Górowski hufiec reprezentowali: Piotr Wójcik, Eryk Wawrzyniak, Damian Figura, Jacek Juźwin oraz Damian Filipiak. Mistrzostwa na etapie rejonowym rozpoczęły się od części teoretycznej w postaci testu, który dotyczył wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy, międzynarodowego prawa humanitarnego i wiedzy o ruchu.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »
12345...11

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007