Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

SZKOLENIE OPERATORÓW WÓZKÓW JEZDNIOWYCH W BOLESŁAWCU

27.06.2016

14:34

Agata

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Bolesławcu odbywa się szkolenie operatorów wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z bezpieczną wymianą butli gazowej zorganizowane w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”. W zajęciach, które potrwają do 30 czerwca uczestniczy ośmiu mężczyzn z powiatu bolesławieckiego, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo w wieku 18-25 lat.

Uczestnik podczas zajec praktycznych

Uczestnik szkolenia podczas zajęć praktycznych

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W KLASACH PIERWSZYCH W POLKOWICKIM HUFCU

27.06.2016

14:24

Agata

Dzień 24 czerwca był ostatnim dniem zajęć szkolnych dla klas pierwszych szkoły zawodowej w Polkowicach. Już od wczesnych godzin porannych uczestnicy pierwszego rocznika wzięli udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego. Po części oficjalnej młodzież udała się do klas na spotkanie z wychowawcami.
Na początku spotkania wychowawca Zofia Maziarka serdecznie pogratulowała wszystkim uczestnikom, którzy otrzymali promocję do klasy drugiej. Wyróżniającym się w pracy na rzecz hufca wręczyła nagrody książkowe. Niestety klika osób będzie musiało pracować dodatkowo w czasie wakacji, gdyż nie wszyscy otrzymali promocję.

polkowice I kl

 

Migawki z zakończenia roku

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

I CO DALEJ?

27.06.2016

13:39

Agata

Takie pytanie zadała sobie w dniu 24 czerwca 2016r. młodzież klas I, II i III kończąca edukację w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach.
Młodzież w imieniu nauczycieli pożegnał dyrektor szkoły Pani mgr inż.  Joanna Smętkiewicz oraz kierownik warsztatów szkolnych Pan mgr inż. Michał Józwiszyn.  Pani dyrektor podziękowała młodzieży za wspólnie spędzone lata, zachęciła do kontynuowania nauki i życzyła  zasłużonego odpoczynku, pomyślności w życiu zawodowym i osobistym, oraz zdania egzaminów kwalifikacyjnych.

Klasa II ZSZ z Wychowawca Pania Reresa Nowak podczas uroczystego apelu Klasa ZSZ podcazas wreczenia swiadectw 

1.Młodzież z wychowawcą podczas uroczystego apelu
2.Młodzież podczas wręczania świadectw szkolnych

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

WITAJCIE WAKACJE

27.06.2016

13:17

Agata

Oceny poprawione, zatwierdzone przez radę pedagogiczną, świadectwa wypisane – to znak, że właśnie nastąpił wielce wyczekiwany przez wszystkich uczniów koniec roku szkolnego. Ładne, galowe stroje, kwiaty, dobre humory i do tego piękna pogoda – czas na apel, a po nim już tylko dużo wolnego, beztroski i zabawy – oczywiście z rozsądkiem. Wychowankowie Ośrodka Szkolenia i Wychowania już od godziny 8 rano gromadzili się na terenie obiektu  w którym przez 10 miesięcy przebywali praktycznie codziennie. Był to czas bardzo różny. Momentami powodował łzy szczęścia i radości jednak były też łzy żalu czy złości.

1  Prezentacja i przemowienie Pani kierownik 2  Ci najlepsi - wyroznieni 3  Ostatnie slowa i  podziekowania

1. Prezentacja i przemówienie Pani Kierownik
2. Ci najlepsi – wyróżnieni
3. Ostatnie słowa i  podziękowania

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

WYKSZTAŁCENIE – DROGA DO KARIERY ZAWODOWEJ

27.06.2016

13:07

Agata

Bezrobocie, jak je pokonać to główne zagadnienie poruszane podczas spotkania z młodzieżą w ramach porad grupowych realizowanych w MCK w Brzegu Dolnym.
Młodzi ludzie nie tylko w okresie kryzysu są bardziej, niż inne grupy narażone na bezrobocie. Unijna (a także polska) średnia stopa bezrobocia dla grupy wiekowej 15-24 lat jest dwukrotnie wyższa od wskaźników dla całej populacji. Powody, dla których duża grupa osób jest bez pracy w grupie do 25. roku życia są różne, m.in.:
- brak doświadczenia zawodowego,
- brak dopasowania kompetencji do potrzeb pracodawców,
- brak rozbudowanej sieci społecznej pomagającej znaleźć atrakcyjne zatrudnienie,
- zbyt niskie zarobki dla osób bez doświadczenia, co zniechęca do wchodzenia na rynek pracy.

Mlodziez podczas zajec

Uczestnik warsztatów w MCK Brzeg Dolny

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ŻEGNAJ SZKOŁO

27.06.2016

12:49

Agata

Piątek 24 czerwca był najbardziej wyczekiwanym dniem przez wszystkich uczniów. W tym dniu część uczniów otrzymało świadectwo świadczące o promocji do klasy programowo wyższej, dla niektórych zakończył się pewien etap nauki szkolnej. Dla nas, kadry Ochotniczego Hufca Pracy 1-21 w Jaworze był to również dzień szczególny. W poszczególnych szkołach żegnaliśmy absolwentów oraz nagradzaliśmy osoby, które szczególnie zapisały się  w naszej codziennej pracy, aktywnie uczestniczyły w realizowanych programach oraz uczestniczyły w pracy Rady Młodzieży, Klubu Aktywnych bądź reprezentowały naszą jednostkę w konkursach na szczeblu wojewódzkim lub próbowały swoich sił w konkursach ogólnopolskich.

1 (002) 2 (002) 3 (002)

 

1. Minister Edukacji Narodowej Pani Anna Zalewska wręcza nagrodę absolwentce OHP Magdalenie Golonka.
2. Od lewej: Dyrektor PCKZiU Pani Lucyna Buczkowska, Minister Edukacji Narodowej Pani Anna Zalewska, Magdalena Golonka, mama Magdy.
3. Komendant OHP 1-21 w Jaworze Pani Mariola Labryga z absolwentkami

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

OSTATNI DZWONEK, CZYLI WITAJCIE WAKACJE

27.06.2016

12:37

Agata

„Już za parę dni, za dni parę,
weźmiesz plecak swój i gitarę…”

Na ten dzień czekają wszyscy uczniowie. Czekają, gdy zabrzmi ostatni dzwonek i zostaną rozdane świadectwa szkolne.
Dnia 24  czerwca Hufiec Pracy z Trzebnicy w Powiatowym Zespole szkół nr 2 w Trzebnicy uroczystym apelem zakończył rok szkolny 2015/2016. Dyrekcja szkoły podziękowała uczniom za wspólnie spędzony rok i życzyła młodzieży dalszych sukcesów w nauce, samorozwoju i realizacji zamierzonych planów. Uczestnicy Hufca Pracy z uśmiechem na ustach odebrali świadectwa szkolne wręczane przez wychowawców.

 trzebnica1 trzebnica Wreczanie nagrod i dyplomow przez pania Komendant Agnieszke Januszowska

1.Uroczysty apel na zakończenie roku szkolnego w Hufcu Pracy w Trzebnicy
2.Wręczanie nagród i dyplomów przez Panią Komendant Hufca Agnieszkę Januszowską

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO U DRUGOKLASISTÓW

27.06.2016

11:43

Agata

Nadszedł ten uroczysty dzień, którego wszyscy z utęsknieniem wyczekiwali, mianowicie zakończenie roku szkolnego 2015/2016.
Kadra Hufca Pracy w Polkowicach wzięła udział w tym radosnym dniu. Wśród gości był starosta powiatu polkowickiego pan Marek Tramś. Dyrektor Zespołu Szkół im. NZE w Polkowicach pan Zbigniew Gołębiowski przywitał gości, nauczycieli i młodzież. My – kadra wychowawcza hufca bacznie przyglądałyśmy się przygotowanej uroczystości.
W trakcie uroczystości – Pani Komendant Hufca Pracy w Polkowicach – Maria Bardon wraz z uczestnikiem III rocznika Michałem wręczyła wszystkim wychowawcom szkolnym, z którymi współpracowaliśmy przez rok, dyrektorom i pani pedagog Jolancie Jasiurskiej symboliczną różę od uczestników HP Polkowice.

polkowice

Migawki ze spotkania

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

CZAS ROZSTAŃ W POLKOWICKIM HUFCU

27.06.2016

10:37

Agata

24 czerwca 2016 – po trzech latach nauki żegnamy uczestników III rocznika. Znów wypuszczamy sprzedawców, mechaników, elektromechaników, lakierników, fryzjerów. To nowi fachowcy, do których klienci już dawno mówią „pani”, „pan” ale w tym ostatnim dniu nauki szkolnej  wszyscy pełnoletni uczestnicy zachowywali się tak, jakby po raz pierwszy odbierali świadectwo szkolne.  Na Forum szkoły wręczyliśmy tylko nagrody zwycięzcom w konkursie Absolwent Roku 2016 – resztę podziękowań i życzeń przenieśliśmy do klasy. To nasze ostatnie wspólne pożegnanie – teraz absolwenci będą nas odwiedzać, bo my na nich zawsze czekamy.
W tym uroczystym dniu kadra hufca nie była sama – towarzyszyli nam przedstawiciele Klubu Absolwenta, bo od dwóch lat wypracujemy w hufcu system naszego pożegnania z uczestnikami. Klub Absolwentów zaprojektował okazjonalne znaczki, każdy z uczestników otrzymał imienne gratulacje z indywidualnymi życzeniami, część uczestników za trzyletnią pracę na rzecz hufca otrzymała nagrody książkowe.

zdj starostwo 025 zdj starostwo 029 zdj starostwo 041

Migawki z rozdania nagród uczestnikom III rocznika w polkowickim hufcu

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO DZIERŻONIOWSKICH UCZESTNIKÓW

27.06.2016

09:55

Agata

24 czerwca dzierżoniowscy uczestnicy przygotowali uroczystą akademię na zakończenie roku szkolnego. Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych szkół i Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości oraz odśpiewaniu hymnu narodowego młodzież wysłuchała szczerych podziękowań od dyrekcji szkół, starosty powiatu dzierżoniowskiego, nauczycieli i wychowawców OHP. Rok był wypełniony wieloma zadaniami dla naszej młodzieży, sprawdzianami z różnych dziedzin i konkursami. Wiele osób wykazało się jednak pilnością, cierpliwością i sumiennością  i w nagrodę otrzymało jednorazowe stypendia „Złota nadzieja” za dobre wyniki w nauce i zachowanie, a za szczególny wkład i pomoc przy realizacji przedsięwzięć organizowanych przez Hufiec Pracy w Dzierżoniowie oraz za aktywny udział w życiu hufca, klasy i szkoły - listy pochwalne.

dzierz2 dzierz3 dzierz4 dzierz1

1.Uczestniczka Ewelina Jursza podczas  występu wokalnego na zakończenie roku
2.,3. Uczestnicy hufca wraz z wychowawcą podczas wręczania Listów Pochwalnych za szczególną działalność na rzecz hufca
4.Uczestnicy uroczystego zakończenia roku szkolnego

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W KAMIENNEJ GÓRZE

27.06.2016

09:23

Agata

 „Wykształcenie to dobro,
którego nikt nie jest
w stanie nas pozbawić”

W dniu 24 czerwca uczestnicy  Hufca Pracy w Kamiennej Górze wzięli udział w  uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2015/2016. Był to to wyjątkowy dzień zwłaszcza dla naszych absolwentów, z którymi musimy się pożegnać. Podczas uroczystego apelu zostały wręczone nagrody dla najlepszych uczestników za wysokie wyniki w nauce, zaangażowanie i pracę na rzecz hufca, za wysoką frekwencję oraz za osiągnięcia sportowe. Rodzice Angeliki Gromali i Oliwii Ryby odebrali listy gratulacyjne od dyrektora szkoły za wzorowe wychowanie tych wspaniałych młodych osób. Angelika zdobyła również tytuł  Absolwenta Roku Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w kategorii gimnazjum.

zakonczenie roku szkolnego 2016 004 zakonczenie roku szkolnego 2016 007 zakonczenie roku szkolnego 2016 009 zakonczenie roku szkolnego 2016 017

Uczestnicy Hufca Pracy z Kamiennej Góry podczas zakończenia roku szkoleniowego 2015/2016

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

HUFIEC PRACY Z JELENIEJ GÓRY WITA WAKACJE NA KOLOROWYCH JEZIORKACH

27.06.2016

09:11

Agata

Kolejny rok szkolny za nami. Po ciężkich zmaganiach podczas egzaminów semestralnych, zakończonych sukcesem, młodzież z jeleniogórskiego hufca udała się na pieszą wycieczkę do Rudawskiego Parku Krajoznawczego, na terenie wsi Wieściszowice na północnym zboczu Wielkiej Kopy. Miała ona na celu zapewnić młodzieży odpoczynek na łonie natury, wśród malowniczo położonych Kolorowych Jeziorek.
Teren owego parku obfituje w miejsca związane z górnictwem historycznym. Od XII w. zaczyna się długa historia górnictwa polimerycznych złóż. Obejmuje ona teren od Radomierza przez Miedziankę, Ciechanowice, Wieściszowice, Czarnów po Kowary.

Mlodziez podczas wycieczki na Kolorowe Jeziorka 1 Mlodziez podczas wycieczki na Kolorowe Jeziorka 2

Młodzież z Hufca Pracy z Jeleniej Góry podczas wycieczki nad Kolorowe Jeziorka

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W POLKOWICKIM HUFCU

27.06.2016

08:41

Agata

24.06.2016 r. To to już siedemdziesiąty raz szkoły polskie po II wojnie światowej  żegnają swych uczniów. Oficjalnie i z honorami. Ta data dla naszej młodzieży będzie się kojarzyć raczej z innym wydarzeniem – zmianą warunków wyjazdu do Wielkiej Brytanii, bo pierwszą wiadomością dzisiejszego dnia były wyniki referendum w Królestwie Wielkiej Brytanii.
W Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach młodzież, nauczyciele i zaproszeni goście nie mieli czasu  zastanawiać się nad globalnymi skutkami brexitu  - najważniejsze to świadectwa i wakacje!

1 (002) 2 (002)

Aula Forum  i moment wręczenia naszych nagród

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

PANEL DYSKUSYJNY W MOS W ZGORZELCU

27.06.2016

08:35

Agata

Doradca zawodowy Tomasz Mikołajczyk przeprowadził w dniu 23 czerwca panel dyskusyjny z młodzieżą Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu zatytułowanym: „Praca w Polsce, czy za granicą?”
W trakcie spotkania  młodzież dyskutowała na temat plusów i minusów podjęcia pierwszej pracy w kraju i za granicą. Doradca moderując dyskusję zwrócił uwagę młodzieży na problem zdobywania kwalifikacji i uprawnień zawodowych, oczekiwań  jakie stawiają pracodawcy przyszłym pracownikom, a także na koszty utrzymania w różnych regionach Polski i za granicą.
W trakcie dyskusji młodzież skonstatowała, iż istotnym elementem decydującym o sukcesie na rynku pracy jest zaangażowanie w zdobywanie praktyki zawodowej i doświadczenia zawodowego. „Pieniądze przyjdą później” stwierdziła młodzież pod koniec spotkania.

mck zgorzelec 

Doradca zawodowy z młodzieżą Ośrodka Socjoterapii w Zgorzelcu

Tekst: Tomasz Mikołajczyk – doradca zawodowy
Zdjęcie:  Joanna Woroniecka

GIEŁDA PRACY W MCK ZGORZELEC.

24.06.2016

12:34

Filip

W dniu 24 czerwca w Młodzieżowym Centrum Kariery w Zgorzelcu odbyło się spotkanie doradcy zawodowego Tomasza Mikołajczyka z przedstawicielkami agencji pracy Adecco. Podczas spotkania omówiono możliwości rozwinięcia współpracy, mającej na celu pozyskanie ofert pracy dla młodzieży bezrobotnej z terenu powiatu zgorzeleckiego oraz zaoferowano osobom zainteresowanym aktualną ofertę pracy.

Doradca zawodowy Tomasz Mikolajczyk z przedstawicielem Agencji Pracy Adecco, pania Monika Ciemcioch

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016

24.06.2016

12:23

Filip

24.06.2016r. kadra i młodzież 1-13 Hufca Pracy w Przemkowie wzięła udział  w uroczystym pożegnaniu absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół    im. Ireny Sendler w Przemkowie oraz w Zespole Szkół w Chocianowie. Wśród kończących edukację znaleźli się również                                          uczestnicy  1-13 Hufca Pracy w Przemkowie. Komendant Hufca Pani Aneta Maszczak oraz Dyrekcja Szkół  podziękowali uczestnikom za wkład, zaangażowanie i wytężoną pracę w zakończonym roku szkolnym 2015/2016. Część z nich zasłużyła na szczególne podziękowania.

DSCF8962 P1150563 P1150615

Zdj.1. Uroczyste zakończenie roku w ZSZ w Chocianowie.
 Zdj.2. Wręczenie dyplomów przez Pani a Komendant Anetę Maszczak i Dyrektora Dariusza Dźwigaja.
 Zdj.3. Przedstawienie wykonane przez uczestników hufca.

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W HUFCU PRACY W BOLESŁAWCU

24.06.2016

12:09

Filip

Dnia 24 czerwca 2016r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego w Hufcu Pracy w Bolesławcu, uczestników Zasadniczej Szkoły Zawodowej jak i Gimnazjum. Pożegnanie licznej młodzieży zostało podzielone na dwie „tury”. O godzinie 9.00 odbyło się zakończenie grup Zasadniczej Szkoły Zawodowej w siedzibie Hufca (Zespole Szkół Budowlanych), natomiast od godziny 11.00 gimnazjum, w Gimnazjum dla Dorosłych na ul. Opitza. Rozpoczęciem uroczystości ZSZ było przemówienie Dyrektora szkoły p. Jacka Jurkiewicza na apelu zorganizowanym na boisku szkolnym ZSB. Komendant HP Nina Rusin, na forum wręczyła młodzieży dyplomy i drobne upominki, za aktywny udział  w przedsięwzięciach Hufca. Natomiast już świadectwa szkolne oraz pożegnanie z młodzieżą miało miejsce w auli szkoły, gdzie padały bardzo miłe słowa podziękowania oraz młodzi ludzie wręczyli kadrze piękne bukiety kwiatów.   

DSCF8948 DSCF8958 DSCF8962                        

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

SPOTKANIE PRACODAWCY CZESKIEGO Z WYCHOWANKAMI MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO W WAŁBRZYCHU.

24.06.2016

11:53

Filip

 W dniu 23.06.2016 roku  młodzież z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wraz z doradcą zawodowym – Iwona Figzał i wychowawcą Grzegorzem Kogut wzięli udział w spotkaniu z pracodawca czeskim, który omawiał życie i pracę w Czechach. Spotkanie odbyło się w Młodzieżowym Biurze Pracy OHP w Wałbrzychu prowadzone przez rekrutera z najbardziej nowoczesnego zakładu w Czechach- Tico z Brna. W czasie spotkania młodzieży zostały przedstawione stanowiska pracy na produkcji  miedzy innymi operator wózka widłowego, operator montażysta, pracownik produkcji. Osoby uczestniczące w spotkaniu uzyskały informacje dotyczące  warunków życia i miejsca zatrudnienia, a także proponowanego wynagrodzenia. Spotkanie  pokazało uczestnikom, że nabycie przez nich nowych kompetencji jest potrzebne w znalezieniu zatrudnienia nie tylko na lokalnym rynku pracy, ale również poza granicami kraju.

artykul zdjecie rozwoj

 

Tekst/  specjalista ds. rozwoju zawodowego Iwona Joanna Figzał
Zdjęcia/ Pośrednik pracy – Mariola Anioł

 

POLKOWICCY OJCOWIE

23.06.2016

13:24

Agata

„Ojcem zostać łatwo,
znacznie trudniej nim być”
Ernst Bunsch

Dziś ważne rodzinne święto „Dzień Ojca”. Zabiegani, w pogoni za dobrami dnia codziennego nie zawsze potrafimy docenić, jak ważną funkcję w rodzinie pełni Ojciec – marzy się wszystkim, żeby był zawsze, zawsze pomagał, wspierał i chwalił. A jak wygląda  rzeczywistość? Dużo naszych uczestników wychowywanych jest przez samotne matki, zmuszone do bycia i matką i ojcem. Część „naszych”  ojców pracuje i nie ma wiele czasu na bycie „głową domu” ograniczając się tylko do zadbania o materialne podstawy funkcjonowania rodziny. Niektórzy nasi uczestnicy nawet nie wiedzą, gdzie aktualnie są ich biologiczni ojcowie, bo przecież nie można kochać funduszu alimentacyjnego. Część młodzieży wychowywana jest w rodzinach zastępczych (babcia, dziadek) lub placówkach opiekuńczych.  Kto, w dzisiejszym świecie, ma uczyć odpowiedzialności za rodzinę, kto ma kształtować poczucie bezpieczeństwa? - mimo zmieniających się realiów życia tego obowiązku z rodziców nie zdejmie nikt. Przyzwoity człowiek potrafi konsekwentnie wspierać  tych, których powołał do życia.

polko1(1) polko2(1)

Tato – Krzysztof  wśród ptasiej rodziny

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

W ZĄBKOWICACH PRAWIE JAK NA OLIMPIADZIE

23.06.2016

13:08

Agata

Dzień od rana nie zapowiadał się fajnie: chmury, lekko pokropił deszcz i ciepło także nie było. Nie odstraszyło to jednak wychowawców od realizowania zaplanowanych działań, czyli spartakiady młodzieży z OSiW w Ząbkowicach Śl. Jak mrówki uwijali się przy rozkładaniu sprzętu i oznaczaniu miejsc kolejnych prób sprawnościowych. Zmagania sportowe odbyć się miały na zasadzie walki trzech funkcjonujących w ośrodku grup: 1, 2 i 3. Każda grupa wyznaczała reprezentantów biorących udział w danej konkurencji. Zdobywali oni punkty dla swojej grupy a ta, która zdobyła ich najwięcej wygrywa całą spartakiadę. Rywalizacja zaczęła się na placu manewrowym od sprawnościowego toru przeszkód, w którym trzeba było wykazać się nie tylko szybkością, ale i sprytem.

1  Tor przeszkod wymagal duzej sprawnosci 2  Test rownowagi x__ nie bylo latwo 3  Na miejsca x__ start  Przeciaganie liny 4  Najmilsza chwila x__ ogloszenie zwyciezcow i nagrody

1. Tor przeszkód wymagał dużej sprawności
2. Test równowagi – nie było łatwo
3. Na miejsca – start. Przeciąganie liny
4. Najmilsza chwila – ogłoszenie zwycięzców i nagrody

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »
1234567...8

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007