Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

PAKIET DORADZTWA PODCZAS WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ

23.02.2017

14:13

Agata

Doradcy zawodowi Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej CEiPM w Legnicy Grażyna Pichla i Marcin Przybylski wychodząc na przeciw  potrzebom Warsztatów Terapii Zajęciowej w Legnickim Polu od roku prowadzą cyklicznie comiesięczne zajęcia  grupowe i spotkania indywidualne z uczestnikami placówki.  Na codziennie zajęcia do ośrodka uczęszcza grupa 20 kobiet i mężczyzn w wieku od 30 do 60 lat. Niektórzy w chwili obecnej kontynuują edukacją w formie zaocznej.
Część osób posiada orzeczenia o niepełnosprawności ruchowej bądź intelektualnej. Na co dzień uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w zajęciach z gospodarstwa domowego, rękodzieła, ogrodnictwa i z informatyki. Zajmują się nawet pielęgnacją zieleni na terenie całej gminy. Doradcy zawodowi podczas spotkania grupowego realizowali temat dotyczący komunikacji werbalnej i niewerbalnej włączając w temat; mini wykład w oparciu o prezentacje multimedialną, ćwiczenia i oraz film dotyczący mowy ciała. Podczas przyjazdów do placówki szybko okazało się, iż niektórzy uczestnicy mają dzieci w trzeciej klasie  gimnazjum, które mają trudności z  wyborem dalszej szkoły i zawodu. Dlatego też doradcy zaplanowali przyjazd podczas ferii, aby po zajęciach przeprowadzić spotkania indywidualne z gimnazjalistami. niespodzianka dla doradców był obraz który otrzymali w podziękowaniu z zajęcia, wykonany przez samych uczestników, z przepięknie powycinanych z filcu białych  i czerwonych serc.

l1 l2

Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej

Autor: Grażyna Pichla doradca zawodowy MCIZ Legnica
Zdjęcia: Pracownik warsztatów

ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI - UWARUNKOWANIA RYNKU PRACY

23.02.2017

14:03

Agata

Dnia 23.02.2017 r. w jeleniogórskim hufcu pracy odbyły się zajęcia dotyczące zawodu przyszłości. Młodzież na początku zajęć obejrzała poglądowy film opowiadający o obecnej sytuacji w świecie zawodów oraz aktualnym zapotrzebowaniu na rynku pracy. Uczestnicy dowiedzieli się jakie są prognozy rozwojowe dla kierunków kształcenia jakie wybrali, oraz tendencje dotyczące zatrudnienia w branżach, którymi są zainteresowani.
Następnym etapem zajęć była dyskusja. Cel wywołanej burzy mózgów skupiał się wokół aktywizacji młodzieży oraz refleksji nad własną drogą zawodową i dalszymi planami. Na spotkaniu poruszono również tematy związane z czynnikami wpływającymi na zmiany w strukturach rynku pracy. Uczestnicy dowiedzieli się jak działa popyt i podaż, oraz które z zawodów w przyszłości mogą cieszyć się mniejszą a które większą popularnością.

mlodziez podczas zajec (003)

Młodzież podczas zajęć

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

AKCJA ZIMA OHP W BRZEGU DOLNYM

23.02.2017

13:48

Agata

Dnia 23 lutego  2017r w Młodzieżowym Centrum Kariery w Brzegu Dolnym  odbyła się kolejna Giełda Pracy  z Pracodawcą Panem Piotrem Stockim właścicielem  Studia Fryzjerskiego z Wołowa. Pracodawca już  od dłuższego czasu poszukuje pracownika na stanowisko fryzjer-stylista.  Fryzjerki na lokalnym rynku pracy stanowią duży deficyt, a zgłaszane oferty pracy nie mogą być zrealizowane ze względu na brak odpowiednich kwalifikacji u kandydatów. Właściciel na spotkaniu przedstawił profil działalności swojego Studio, jak również  omówił szczegółowo warunki pracy, a następnie udzielił dodatkowych informacji na temat  zakresu  obowiązków oraz zasad, którymi powinien kierować się  przyszły pracownik.

Indywidualna rozmowa z uczestniczka gieldy

 

Uczestniczka giełdy podczas rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawca

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

„ARTYSTYCZNE INSTALACJE WNĘTRZ” W SIEROSZOWICACH CZYLI TWÓRCZE MYŚLENIE O WIOŚNIE

23.02.2017

13:26

Agata

W dniu 22.02.2017 roku uczestnicy Hufca Pracy w Polkowicach wzięli udział w kolejnych warsztatach zaproponowanych dla młodzieży przez Bibliotekę w Sieroszowicach.
Prowadząca Aneta Steciąg znów przyciągnęła na swoje zajęcia dzieci i młodzież. Ze swoich przepaścistych pudeł wykładała rozmaitości: sztuczne kwiatki, których pojedyncze płatki posłużyły potem do indywidualnych prac plastycznych, różnobarwne paciorki i błyszczące koraliki, druciki, gumki recepturki, szpagat, a nawet patyczki do szaszłyków. Materiały przyciągały oczy i prosiły się o dotykanie i powtórne wykorzystanie. Oczywiście – nie ma warsztatów plastycznych bez „magika” i kleju na gorąco!

 pol2 pol1 pol3 

1.Kierownik Biblioteki w Sieroszowicach – Barbara Szymczak
2.Andrzej Lech dwoił się i troił w pomocy najmłodszym plastyczkom
3.Nasz materiały

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

GIEŁDA PRACY PODCZAS FERII ZIMOWYCH W MŁODZIEŻOWYM CENTRUM KARIERY W GŁOGOWIE

23.02.2017

13:12

Agata

22 lutego 2017r. w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Głogowie odbyła się Giełda Pracy. Podczas spotkania z przedstawicielka agencji pracy Work & People Sp. z o.o. została przeprowadzona rozmowa z osobami bezrobotnymi oraz osobami uczącymi się dziennie wieczorowo bądź zaocznie zainteresowanymi podjęciem pracy na stanowisku pracownika produkcji. Przedstawione szczegółowo zostały warunki pracy i płacy oraz przeprowadzony został proces rekrutacyjny.
Jest to okazja nie tylko do zdobycia doświadczenia na lokalnym rynku pracy, ale również do zarobienia pieniędzy podczas ferii zimowych. Zainteresowanie ofertą było spore. Przede wszystkim ze względu na pewność podjęcia zatrudnienia, dość wysokie zarobki. Napawa optymizmem fakt, iż podczas giełdy zatrudnienie uzyskały osoby nie tylko z terenu miasta, ale również  z okolic.
Informacji dotyczących rynku pracy udzieliła również pośrednik pracy Monika Szwed-Zyśk, która zaprezentowała swoje aktualne oferty pracy oraz doradca zawodowy Kinga Biedal, która przekazała informacje na temat działania w ramach usług z poradnictwa zawodowego i nauki aktywnego poszukiwania pracy.

glogow 

Giełda w Głogowie
 
Tekst: Monika Szwed-Zyśk – pośrednik pracy
Zdjęcia : Kinga Biedal – doradca zawodowy

POSIEDZENIE KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PRZY STAROSTWIE POWIATOWYM W JAWORZE

23.02.2017

12:00

Agata

Komendant Ochotniczego Hufca Pracy w Jaworze pani Mariola Labryga jest członkiem Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Jaworze. 22 lutego 2017r. odbyło się kolejne posiedzenie Komisji, na którym przedstawiono realizacje „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Poprawy Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2016 -2020”.
W programie są  ujęte działania Ochotniczego Hufca Pracy w tym zakresie. Pani komendant przedstawiła sprawozdanie z realizacji  przedsięwzięć zorganizowanych przez Hufiec, które zostały  wpisane w realizacje Powiatowego Programu.  

jawor

Powiatowa Komisja  Bezpieczeństwa i Porządku w Jaworze podczas spotkania. Od prawej Stanisław Laskowski Starosta Jaworski. Renata Węgiel –specjalista wydziału  organizacyjnego i spraw obywatelskich , podinspektor Andrzej Pacholarz ekspert działu prewencji KPP,  mł. inspektor Andrzej Błaszczak Komendant KPP w Jaworze,  dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy  Barbara Dziasek,  Mariola Labryga Komendant OHP 1-21 w Jaworze

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

FERIE Z OHP W ŚWIDNICY

23.02.2017

11:14

Agata

Uczestnicy hufca 1-40 w Świdnicy w ramach ferii zimowych brali udział w różnorodnych zajęciach zorganizowanych przez komendanta hufca przy współpracy doradcy zawodowego z Młodzieżowego Centrum Kariery. Ilona Janecka przeprowadziła z uczestnikami cykl warsztatowy oraz porady indywidualne. Udział w  przedsięwzięciu pozwolił sprawdzić stopień znajomości zawodów, rozszerzyć wiedzę o zawodach, rozbudzić refleksje o swoich zdolnościach i umiejętnościach, przygotować do podjęcia decyzji zawodowej.
Spotkania z młodzieżą rozpoczęły się cyklem zajęć integracyjnych.  Dzięki temu młodzież była aktywna i chętna do pracy, dobrze współpracowała w grupie i jednocześnie twórczo myślała. Umiejętność ta w dzisiejszych czasach staje się coraz bardziej istotnym argumentem na rynku pracy. Wspólnie kształtowaliśmy umiejętności pracy w zespole oraz rozwiązywania problemów i konfliktów grupowych. Uczestnicy zajęć poznali również czynniki warunkujące trafną decyzję zawodową i edukacyjną.

s Podczas rozgrywki s Zajecia z doradca zawodowym

Spotkanie młodzieży z doradcą zawodowym

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

FERIE ZIMOWE W MCK OHP W BRZEGU DOLNYM

23.02.2017

10:40

Agata

W dniach 21.02.2017r. - 24.02.2017r. Młodzieżowe Centrum Kariery w Brzegu Dolnym zorganizowało grupowe spotkania z doradcą zawodowym: „Warsztaty aktywizujące dla młodzieży”.
Podczas zajęć uczestnicy spotkania mieli możliwość zidentyfikowania posiadanych umiejętności i predyspozycji zawodowych. Ponadto każdy z uczestników miał okazję do opracowania indywidualnego bilansu umiejętności i kompetencji. Młodzież mogła przy wsparciu doradcy zawodowego zidentyfikować bariery utrudniające poszukiwanie pracy a także dokonać analizy rynku pracy pod kątem zatrudnienia. Każda osoba uczestnicząca w warsztatach poznała zasady poprawnego tworzenia dokumentów aplikacyjnych i stworzyła własne cv.

b Uczestnicy warsztatow b Uczestnicy warsztaow podczas opracowania CV

1.Uczestnicy warsztatów z doradca zawodowym A. Chraniuk
2.Młodzież podczas opracowywania własnego CV

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

NIESAMOWITE METAMORFOZY W GÓRZE

23.02.2017

09:08

Agata

„Wygląd to 80% sukcesu”- Woody Allen

W dniach 20 i 21 lutego 2017 roku w Młodzieżowym Centrum Kariery w Górze odbyły się warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługa stylisty w ramach projektu „Obudź swój potencjał – YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudniania ludzi młodych. Warsztaty miały na celu uświadomić młodzieży, że na podstawie tego  w co się ubieramy i jak wyglądamy jesteśmy oceniani przez współpracowników czy pracodawcę podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
Celem warsztatów była metamorfoza dziewcząt i chłopców, poprzez stosowny ubiór tzw. dress code, zabiegi kosmetyczne, odpowiednią fryzurę, makijaż, oraz naukę sposobów autoprezentacji, tak aby uczestnicy projektu pozytywnie rozwinęli własne poczucie wartości, atrakcyjności oraz poprawili swoją  samoocenę.
Na początku wszyscy uczestnicy zostali sfotografowani przed metamorfozą.

gora1 gora3 gora4 gora2

Uczestnicy projektu i ich metamorfozy

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

WYCIECZKA DO SIEDZIBY PORTALU INTERNETOWEGO DOBA PL CZYLI FERIE Z MŁODZIEŻOWYM CENTRUM KARIERY OHP W DZIERŻONIOWIE

22.02.2017

14:59

Agata

W dniu 22.02.2017 Młodzieżowe Centrum Kariery OHP oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z Dzierżoniowa zorganizowały w ramach ferii zimowych, wycieczkę do siedziby portalu internetowego Doba.pl. Młodzi ludzie w wieku szkolnym, mieli okazję zwiedzić pomieszczenia, w których pracują osoby zatrudnione w portalu internetowym. Następnie Pan Krzysztof Brzeźniak- redaktor oraz Pan Mateusz Fronczak -fotoreporter opowiedzieli o swojej pracy, pokazali jakiego sprzętu audiowizualnego używają na co dzień, i jak powstaje materiał, który po obróbce widzimy na ekranach swoich komputerów. O swojej pracy opowiedział również prezes i założyciel doby Pan Tomasz Kuriata. Zaskoczeniem dla dzieci był fakt, że strona internetowa funkcjonuje już od 16 lat.

dzierz1 dzierz2 dzierz3

 

Uczestnicy wycieczki podczas oglądania miejsca pracy fotoreportera oraz  moment wypuszczania drona

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

GIEŁDA PRACY W MCK OHP W WOŁOWIE

22.02.2017

14:51

Agata

Dnia 22.02.2017r. Młodzieżowe Centrum Kariery w Wołowie zorganizowało w ramach Akcji Zima OHP giełdę pracy. Pracodawcą oferującym zatrudnienie była Agencja Zatrudnienia KS Service Sp. z o.o.  Celem giełdy było pozyskanie pracowników na stanowiska: pracownik produkcji,  pracownik magazynu.
Podczas spotkania omówiono szczegóły oferty pracy na  w/w stanowiskach , zasady współpracy, system wynagrodzeń oraz możliwości rozwoju.
Celem spotkania było umożliwienie nawiązania bezpośredniego kontaktu młodzieży poszukującej pracy z pracodawcą. Uczestnicy wykazali  duże zainteresowanie ofertą pracy.   Podczas spotkania odbyły się wstępne  rozmowy kwalifikacyjne, dzięki którym młodzież mogła się zaprezentować, przedstawić swoje mocne strony i zadać pracodawcy pytania.

w DSC_0803Przedstawienie oferty pracy przez pracodawqce w Uczestnicy Gieldy Pracy

Uczestnicy giełdy w MCK OHP w Wołowie

Tekst i zdjęcia pośrednik pracy Katarzyna Nowicka

AKCJA ZIMA OHP W MCK OHP W BRZEGU DOLNYM

22.02.2017

13:56

Agata

Dnia 22 lutego  2017r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Brzegu Dolnym  odbyła się Giełda Pracy z  Agencją Zatrudnienia KS Service Sp. z o.o. Młodszy specjalista ds. rekrutacji i Pani Milena Szkuat zaprezentowała profil działalności swojej Agencji, jak również  przedstawiła szczegółowo warunki pracy, a następnie udzieliła  informacji na temat  zakresu  obowiązków oraz zasad, którymi powinien kierować się  przyszły pracownik.
Celem giełd było pozyskanie pracowników na stanowisko pracownik produkcji, tapicer.  Na spotkanie przyszły osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia  oraz zdobyciem pierwszych doświadczeń związanych z lokalnym rynkiem pracy.

Uczestnicy gieldy pracy

 

Młodzież podczas spotkania z przedstawicielem Agencji Zatrudnienia KS Service Sp. z o.o.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

MŁODZIEŻ Z ZIĘBICKIEGO HUFCA NA LODOWISKU W ŚWIDNICY

22.02.2017

13:10

Agata

W dniu 20 lutego 2017 r. w ramach zajęć feryjnych młodzież z ziębickiego hufca wraz z uczniami szkoły podstawowej i gimnazjum wybrali się  na lodowisko do Świdnicy. Taką atrakcję zapewnił młodzieży Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkowicach Śląskich. Celem wycieczki było doskonalenie techniki jazdy na łyżwach, propagowanie sportu zimowego, aktywnego stylu życia, jak również dobra zabawa.
Wchodząc na lodowisko nie wszyscy wiedzieli czego się spodziewać. Niektórzy nigdy nie jeździli na łyżwach, inni jeździli, ale bardzo dawno temu. Okazało się, że nasi uczestnicy potrafią  poruszać się na lodzie. Jedni doskonalili swe umiejętności, a inni dopiero zaczynali swą przygodę z łyżwami.

z Pierwsze kroki na lodzie A. Piskorski  M. Napora oraz T. Kalat z Ferie w Ziebickim Hufcu na Lodowisku w Swidnicy  Nikola Legowska ziebice 

Młodzież z Hufca Pracy z Ziębic na lodowisku w czasie ferii zimowych

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

„NIE JESTEŚ SAM - INSTYTUCJE RYNKU PRACY W POWIECIE JELENIOGÓRSKIM”

22.02.2017

12:03

Agata

Doradca zawodowy z MCK OHP Kowary spotkał się 22.02.2017  r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze z grupą młodzieży poszukującej pracy.  Na zajęcia pn. „Nie jesteś sam –  instytucje rynku pracy w powiecie jeleniogórskim” zgłosiło się 11 osób bezrobotnych, które były zainteresowane zdobyciem informacji o lokalnym rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych .
Podczas zajęć młodzież aktywnie uczestniczyła w dyskusji o możliwościach zatrudnienia i wymaganiach stawianych przez pracodawców przyszłym pracownikom. Najważniejszą z omawianych kwestii była informacja o możliwości skorzystania przez młodzież  bezrobotną z usług instytucji rynku pracy, które działają na terenie powiatu jeleniogórskiego. Zostały omówione propozycje aktywizacji zawodowej i pośrednictwo pracy oferowane przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Jeleniej Górze, oferta usług Młodzieżowego Centrum Kariery w Kowarach, zakres usług Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej DWUP w Jeleniej Górze oraz programy skierowane do osób poszukujących pracy realizowane przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego i Powiatowy Urząd Pracy.
Na koniec spotkania młodzież miała szansę zapoznania się z bazą ofert pracy EURES i praktycznego wyszukiwania interesujących ją propozycji pracy w krajach europejskich.

j Spotkanie informacyjne w PUP Jelenia Gora 

Spotkanie młodzieży z doradcą zawodowym z MCK OHP z Kowar

Tekst: Katarzyna Matusiak doradca zawodowy MCK Kowary

NOWOCZESNE LABORATORIUM W BIBLIOTECE W SIEROSZOWICACH

22.02.2017

11:52

Agata

Laboratorium- pracownia, kuźnia, atelier,
fabryczka, manufaktura, salon, warsztat,
studio, wysunięta placówka naukowa, awangarda...

Wczoraj, 21.02.2017 roku drugi raz młodzież i dzieci w sieroszowickiej bibliotece miały możliwość spotkać się z nowoczesnymi technologiami: odbyła się druga część warsztatów Rafała Pawlaka, z zawodu i zamiłowania animatora kultury i... nowoczesnej techniki. Uczestnicy, którzy po raz drugi spotkali się z możliwościami pena 3D – byli bardzo niecierpliwi, od razu chcieli zacząć wykonywać gadżety do swoich ulubionych gier komputerowych. Nowoczesne technologie narzucają człowiekowi procedury zachowań i my, jako młodociani pracownicy to doskonale rozumiemy, że wykonując jakiekolwiek prace, należy pamiętać o zasadach BHP! Znów pan Rafał przypomniał o zachowaniu zasad bezpieczeństwa w czasie pracy z penem.

 pol2 pol1

Migawki z zajęć w Sieroszowicach

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

FERIE Z DORADCĄ ZAWODOWYM W MCK OHP W BOLESŁAWCU

21.02.2017

15:04

Agata

W ramach ferii z OHP w Młodzieżowym Centrum Kariery w Bolesławcu odbyły się warsztaty z doradcą zawodowym. Głównym celem zajęć było dokładne zapoznanie się młodzieży z aspektem własnych predyspozycji zawodowych. Młodzież dowiedziała się, że dokonując analizy preferencji zawodowych ma możliwość rozważenia, które z wykonywanych w pracy czynności sprawia im przyjemność, a które zdecydowanie chcieliby wyeliminować. Uczestnicy podczas zajęć zastanawiali się w jaki sposób chcą i lubią pracować, co w pracy jest dla nich najważniejsze i jakie są ich cele zawodowe.
Wszyscy młodzi ludzie mieli możliwość zbadania swojej osobowości, temperamentu oraz określili swoje mocne i słabe strony. Wykorzystując precyzyjny opis swojej osoby mieli także możliwość sprawdzenia jakie są ich preferencje zawodowe. Ponadto problematyka zajęć służyła wyjaśnieniu podstawowych procesów zachodzących na globalnym i lokalnym rynku pracy.
Wszyscy z zajęć wyszli zadowoleni i usatysfakcjonowani.

b Zajecia z doradca zawodwym

Zajęcia z doradcą zawodowym

Tekst i zdjęcia: Grażyna Mysiak – doradca zawodowy – MCK Bolesławiec

SPOTKANIE POŚREDNIKA PRACY Z CEiPM OHP W JELENIEJ GÓRZE Z PRZEDSTAWICIELEM LEROY MERLIN

21.02.2017

14:45

Agata

Dnia 21.02.2017r. w Centrum Edukacji i Pracy w Jeleniej Górze odbyło się spotkanie pośrednika pracy oraz wychowawców z Hufca 1-6 z przedstawicielami jeleniogórskiego oddziału Leroy Merlin. Spotkanie dotyczyło nawiązania współpracy pomiędzy Leroy Merlin w Jeleniej Górze a jednostkami OHP w naszym regionie. Na spotkaniu Pani Anna Kosin - Kierownik ds. Zasobów opowiedziała  o specyfice pracy w firmie.  Odwołując  się do doświadczeń z innych miast omówiono rozwój ścieżki zawodowej pracowników Leroy Merlin.   
Zebrani mieli czas, aby zadać pytania dotyczące kwestii zatrudnienia oraz predyspozycji oczekiwanych przez pracodawcę na obecnie wolne stanowiska  pracy.  Wychowawcy zyskali wiedzę, że firma daje ich podopiecznym szeroki wachlarz  możliwości: od profesjonalnego  wdrożenia do pracy  przez  zyskania stałego zatrudnienia aż do  dalszego rozwoju dzięki  oferowanym  wewnętrznym szkoleniom ( jedną z form rozwoju pracownika  jest obsługa programu do projektowania wnętrz).  
Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze.

j Spotkanie posrednika pracy z przedstawicielem Leroy Merlin

Spotkanie pośrednika pracy z przedstawicielem firmy

Tekst: Anna Bajda – Oryńska – pośrednik pracy 

ZAKOŃCZENIE STAŻY ZAWODOWYCH W MCK OHP W GÓRZE

21.02.2017

14:36

Agata

Trzymiesięczne staże zawodowe, realizowane w ramach projektu „Obudź swój potencjał – YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudniania ludzi młodych, organizowanych przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Górze z datą 14 luty 2017 zakończyły się.
W efekcie  9 uczestników ukończyło staże: trzech chłopców Szymek, Bartek i Mariusz uczących się na stanowisku spawacz oraz 6 dziewcząt Dorota, Gosia, Karolina, Ola, Paulina  i Ewelina w zawodzie magazynier. Natomiast dla Anety  staż w firmie „PSB – EWAN” Spółka z o.o.  jeszcze nie dobiegł końca, nastąpi to 24 lutego 2017.

gora1 gora2 gora3

Staże u pracodawców

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

POLKOWICKI HUFIEC PO RAZ KOLEJNY NA LODOWISKU

21.02.2017

14:28

Agata

Dnia 21 lutego grupa  uczestników polkowickiego hufca po raz kolejny  udała  się na lodowisko. Dzięki uprzejmości dyrektora Zdzisława Mycana nasi uczestnicy mogą nieodpłatnie korzystać z lodowiska, doskonalić umiejętności jazdy figurowej. Przy  wejściu powitał nas  przezabawny igelitowy  bałwan, zapraszając do środka. W szatni przed wejściem na taflę lodowiska kadra wychowawcza przypomniała zasady bezpiecznego korzystania z lodowiska.  

p lodowisko 20.02.17 016 p lodowisko 20.02.17 023 p lodowisko 20.02.17 024

Migawki z lodowiska

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

FERIE Z PRZEMKOWSKIM HUFCEM PRACY

21.02.2017

12:50

Agata

W dniu 20.02.2017 roku młodzież z Zespołu Szkół z Chocianowa oraz Przemkowa wraz z kadrą Hufca wybrali się  na lodowisko oraz na kręgle do Polkowic. Uczestnicy mogli pokazać swoje umiejętności łyżwiarskie na lodzie. Zabawa była bardzo udana!  Humor dopisywał od samego początku wyjazdu. Osoby które potrafiły doskonale jeździć pomagały swoim kolegom stawiać pierwsze kroki na tafli lodu. Były wspólne akrobacje oraz dobry humor nikogo nie opuszczał do ostatnich minut zabawy.
Udaliśmy się również na kręgielnie, gdzie w podziale na grupy rozpoczęła się rywalizacja. Każdy próbował swoich sił i choć niektórzy uzyskiwali znakomite wyniki, a niektórzy dopiero rozpoczynali swoją przygodę z kręglami, to zabawa  była udana! Uczestnicy mogli pokazać swoją postawę właściwej rywalizacji i współzawodnictwa gry fair play. Spotkanie było również doskonałą okazją do podsumowania minionego półrocza i zmotywowania uczestników do dalszej nauki i pracy nad sobą. Młodzież uznała tegoroczne ferie za udane  i z niecierpliwością czeka na kolejne wolne dni, by móc ponownie bawić się i wypoczywać  w swoim towarzystwie.

zdjecie nr1 zdjecie nr 2. zdjecie nr 3.

Opracowanie: Magdalena Maślankiewicz
Zdjęcia :Magdalena Maślankiewicz

123456...7

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007