Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

 

 

     
 

W Ochotniczych Hufcach Pracy trwa rekrutacja uzupełniająca do dwóch projektów pn. "Równi na rynku pracy" oraz "Pomysł na siebie" realizowanych przez OHP, w ramach inicjatywy europejskiej pn. "Gwarancje dla młodzieży" dla osób w wieku 15-24 lat nieuczących się, niedoszkalających się lub bezrobotnych. Oba projekty są całkowicie bezpłatne. Chętni proszeni są o zgłaszanie się do najbliższych jednostek OHP. Więcej na stronach internetowych www.ohp.pl i www.ecam.ohp.pl.   
  


W Ochotniczych Hufcach Pracy trwa rekrutacja na kursy zawodowe w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług runku pracy” dla osób nieuczących się i niepracujących w wieku 18-25 lat .
Kursy są całkowicie bezpłatne.
Chętni proszeni są o zgłaszanie się do najbliższych jednostek OHP.
Wykaz kursów znajduje się w zakładce: kursy i szkolenia -> Ośrodki Szkolenia Zawodowego, Młodzieżowe Centra Kariery


 

ZAJĘCIA STRZELECKIE W HP 1-47 WE WROCŁAWIU ROZPOCZĘTE

23.10.2014

15:25

Agata

Od wielu lat hufce wrocławskie  współpracują  z Ligą Obrony Kraju we Wrocławiu przy której działa sekcja strzelecka HP 1-47. Opiekunem sekcji z ramienia OHP jest wychowawca Ryszard Gos. Celem działalności sekcji jest krzewienie kultury fizycznej wśród uczestników hufca, współpraca w grupie, wyrabianie  umiejętności organizowania czasu wolnego, popularyzacja Ligi Obrony Kraju wśród młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem sportu strzeleckiego. Członkowie sekcji uczestniczą w treningach strzeleckich, które odbywają się na strzelnicy LOK – u we Wrocławiu, pod czujnym okiem instruktora Pana Ryszarda Czepika. Pierwszy kontakt z bronią miał miejsce w dniu 23.X.br., uczestnicy z "najcelniejszym okiem” stanęli na podium i zostali nagrodzeni słodkimi upominkami.

Uczestnicy z "najcelniejszym okiem"

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ODKRYWANIE TAJEMNIC WSPÓŁCZESNEGO RYNKU PRACY W MCK JAWOR

23.10.2014

15:21

Agata

Młodzieżowe Centrum Kariery w Jaworze po raz kolejny przyłącza się do akcji Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej „Ogólnopolski Tydzień Kariery”. Inicjatywa ta ma na celu rozpropagowanie poradnictwa zawodowego, by było powszechne, znane i rozumiane. Tegoroczne hasło OTK „Jak  zaprzyjaźnić  się  z  rynkiem  pracy?”, nawiązuje do kluczowej dziś umiejętności samodzielnego zdobywania informacji, posiadania własnej strategii wyszukiwania   i oceny informacji na rynku pracy. W dniu 23.10.2014 MCK w Jaworze zorganizowało warsztaty dla młodzieży, celem których było przede wszystkim odkrywanie tajemnic współczesnego rynku pracy oraz poznawanie mechanizmów i prawidłowości jakie nim kierują.  27 maja 2014 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która w pewnym względzie zmieniła funkcjonowanie publicznych służb zatrudnienia, jednak najważniejsza zmiana to wprowadzenie dodatkowych instrumentów pomocy bezrobotnym oraz nowe możliwości wsparcia dla przedsiębiorców i pracodawców. Zwiększenie wiedzy o rynku pracy i podstawowych formach aktywności na rynku pracy, z pewnością w większym stopniu pozwala osobom poszukującym pracy - sprostać wyzwaniom współczesnego rynku pracy.

Mlodzież podczas zajęć

Tekst i zdjęcie: Monika Duda-Jakubowicz, doradca zawodowy MCK Jawor

„TYDZIEŃ CHLEBA NA ZAKWASIE”

23.10.2014

15:18

Agata

23.10.2014 r. 1-13 Hufiec Pracy w Przemkowie uczestniczył w apelu  podsumowującym obchody święta pn. „Tydzień chleba na zakwasie”. W minionym tygodniu uczniowie Przemkowskiego Zespołu Szkół, w tym uczestnicy naszej jednostki, przygotowywali akcje promujące zdrowy styl  życia.  Przekonywali swoich rówieśników  jak ważne jest zdrowe odżywianie oraz sportowy styl życia. Akcja miała na celu zwrócenie uwagi na niepokojący  problem malejącego spożycia chleba przy jednoczesnym wzroście spożywania niezdrowej żywności. Ponieważ „Tydzień chleba na zakwasie” to przedsięwzięcie promujące zdrowie oraz propagujące ideę zdrowego stylu życia, nasza jednostka z przyjemnością wzięła udział w uroczystych obchodach. Wysłuchaliśmy prelekcji dotyczącej zdrowotnych właściwości chleba dowiadując się, iż spożywanie chleba na odpowiednim poziomie hamuje rozwój niebezpiecznych chorób w tym cukrzycy i nowotworów. Podkreślona zostały walory chleba na zakwasie i produktów naturalnych oraz minusy spożywania żywności przemysłowej. Ponadto młodzież pogłębiła swoją wiedze na temat produkcji i wypieku chleba. Punktem kulminacyjnym tegorocznych obchodów był występ lokalnego zespołu ludowego „Marzenie”, który zachęcił młodzież do wspólnej zabawy.

Tekst: Barbara Bogusz. - wychowawca

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY Z MBP OHP WE WROCŁAWIU

23.10.2014

15:11

Agata

W ramach tegorocznego Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (OTK) pracownicy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP we Wrocławiu po raz kolejny spotkali się z wrocławską młodzieżą. W spotkaniu, którego celem było przybliżenie młodym ludziom zagadnień z zakresu rynku pracy, w tym możliwości zatrudnienia w kraju i za granicą, uczestniczyli uczniowie ostatniej klasy technikum informatycznego Zespołu Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu. Uczestnicy zostali zapoznani z zasadami korzystania z pośrednictwa pracy oferowanego przez Młodzieżowe Biuro Pracy OHP, aktualnymi ofertami pracy, możliwościami zatrudnienia młodzieży na lokalnym rynku pracy.

Pracownik Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct we Wrocławiu Pani Anna Dworak w trakcie spotkania z młodzieżą

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

UCZESTNICY HUFCA LEGNICKIEGO POZNAJĄ DOLNY ŚLĄSK

23.10.2014

14:19

Agata

Uczestnicy legnickiego Hufca Pracy po raz kolejny mieli okazję zwiedzać Dolny Śląsk w ramach programu „Organizacja cyklicznych imprez z zakresu profilaktyki uzależnień dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym uzależnionej od środków psychoaktywnych” współfinansowanego ze środków z Urzędu Miasta. Celem wyjazdu, który odbył się 22 października 2014 r. była Kopalnia Węgla w Bogatyni oraz Zamek Czocha.
Po przekroczeniu bramy zakładu Kopalni Węgla Brunatnego „Turów” udaliśmy się do budynku, w którym mieści się wystawa „Tradycji górniczych”.

Młodzież z Hufca legnickiego podczas zwiedzania

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

PROJEKT "RÓWNI NA RYNKU PRACY - YEI" W BRZEGU DOLNYM

23.10.2014

10:40

Agata

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Brzegu Dolnym trwa realizacja unijnego projektu „Równi na rynku Pracy - YEI”. Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku 18-25 lat, nieuczącej się i niepracującej, będącej w trudnej sytuacji materialnej. Uczestnicząca w nim młodzież otrzymuje wsparcie m.in. doradcy zawodowego, psychologa, prawnika. Podczas kursów zawodowych młodzi ludzie zdobędą kwalifikacje w wybranych przez siebie zawodach, a następnie zdobytą teoretyczną wiedzę będą doskonalić w praktyce, podczas 6. miesięcznych płatnych staży u pracodawców. W dniach 22-30 września 2014 odbyły się zajęcia z doradztwa zawodowego w projekcie, "Równi na rynku pracy - YEI".1.Młodzież na zajęciach grupowych z doradztwa zawodowego
2.Teresa Zygmunt doradca zawodowy podczas zajęć grupowych
 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

TRZEBNICKI HUFIEC PRACY Z WIZYTĄ W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

23.10.2014

09:15

Agata

W dniu 22 października uczestnicy  Hufca Pracy z Trzebnicy spotkali się z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy.  Tematem spotkania była profilaktyka przeciwpożarowa, przypomnienie bezpiecznego zachowania w domu, szkole, przedstawienie podstawowych zasad postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego zdarzenia oraz sposób powiadamiania służb ratowniczych. Spotkanie było zorganizowane w ramach programu „Wiem, więc jestem bezpieczny” realizowanego w trzebnickim Hufcu Pracy.

1.Uczestnicy Hufca Pracy z Trzebnicy z wizytą w Państwowej Straży Pożarnej podczas prelekcji
2.Uczestnicy oglądają wyposażenie wozu strażackiego

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ELIMINACJE HUFCOWE DO KONKURSU "RAZEM BEZPIECZNIEJ" W STRZELIŃSKIM HUFCU PRACY

23.10.2014

09:05

Agata

Druga połowa października w Hufcu Pracy 1-63 w Strzelinie podporządkowana jest przygotowaniom do XVI edycji Konkursu Wiedzy o Policji „Razem Bezpieczniej”.  W dniu 21.10.2014r i 22.10.2014r. w Zespole Placówek Oświatowych w Strzelinie i w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie odbyły się eliminacje do finału rejonowego tego konkursu. Spośród młodzieży przeszkolonej przez przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie - sierżanta sztabowego Annę Adamowicz, zostały wyłonione 2 drużyny, które reprezentować będą strzeliński hufiec w finale rejonowym konkursu.


Młodzież podczas pogadanki z przedstawicielem Policji
 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

TARGI KARIERY W JELENIEJ GÓRZE

23.10.2014

08:56

Agata

W dniu 22.10.2014 w Jeleniej Górze odbyły się Targi Kariery, zorganizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny i Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia „Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy”. Do udziału w imprezie, zostało zaproszone Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP z Jeleniej Góry, które było reprezentowane przez doradców zawodowych Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej.
Główną ideą targów było upowszechnianie informacji o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych z Jeleniej Góry i okolic, a także o rynku pracy, poprzez przedstawicieli lokalnych pracodawców m.in. Dr Schneider Automotive Polska Sp. z o.o., Bank PKO BP, Uzdrowisko Cieplice, Pałac Pakoszów, agencje pośrednictwa pracy oraz inne instytucje rynku pracy. Wśród zaproszonych znaleźli się również przedstawiciele: Państwowej Inspekcji Pracy, Karkonoskiej Agencji Rozwoju Zawodowego, Urzędu Statystycznego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Stoisko CEiPM OHP z Jeleniej Góry oraz odwiedzający targi
 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

GRA MIEJSKA W LEGNICY

22.10.2014

15:21

Agata

21–22.10.2014 r. w ramach VI edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod hasłem „Zaprzyjaźnij się z rynkiem pracy” odbyła się Gra Miejska.
Organizatorami Gry Miejskiej byli: Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Legnicy, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, Urząd Miasta Legnicy, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Powiatowy Urząd Pracy oraz Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne. Celami gry była promocja świadomego planowania kariery edukacyjnej i zawodowej wśród młodzieży legnickich szkół, zapoznanie uczestników z różnymi typami karier zawodowych i wskazanie możliwych dróg rozwoju zawodowego,  a także dostarczenie wiedzy o instytucjach pomagających w planowaniu działań edukacyjnych i zawodowych.1. Publiczność i zaproszeni goście
2. Zwycięska drużyna z Dyrektorem CEiPM OHP w Legnicy Małgorzatą Derkacz
 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

PRZYGOTOWANIA DO KONKURSU "RAZEM BEZPIECZNIEJ" W HUFCU LEGNICKIM

22.10.2014

14:20

Agata

Hufiec Pracy w Legnicy przygotowuje się do Rejonowego Konkursu Wiedzy o Policji p.n. „Razem Bezpieczniej”. Organizatorem konkursu jest Dolnośląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy oraz Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu.
21 października 2014 r. w Centrum Kształcenia  Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy odbyło się pierwsze spotkanie młodzieży klas pierwszych z funkcjonariuszami legnickiej Policji. Starszy sierżant Artur Koszycarz oraz sierżant Dorota Gbiorczyk-Wac zapoznali młodzież z zagadnieniami związanymi z pracą Policji, jej zadaniami i uprawnieniami. Zasygnalizowali jak należy postępować w sytuacji zagrożenia, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych osób. Pracownicy Policji zapoznali również uczestników z wyposażeniem i umundurowaniem Policji.Spotkanie młodzieży  z funkcjonariuszami  Policji w Legnicy
 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

PLANOWANIE PRZYSZŁOŚCI ZAWODOWEJ Z DORADCĄ ZAWODOWYM W NOWEJ RUDZIE

22.10.2014

13:14

Agata

Dnia 21.10.2014 r. odbyły się już kolejne zajęcia z doradcą zawodowym w Nowej Rudzie   w ramach projektu „Równi na rynku pracy – YEI”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Na spotkaniu przygotowano młodzież do procesu planowania przyszłości zawodowej, dokonano analizy skuteczności w realizacji celów zawodowych i osobistych. Scharakteryzowano również niezbędne zasoby w zakresie zarządzania czasem. Zapoznano z podstawą skutecznego działania, które jest istotne podczas wyznaczania sobie celów zawodowych czy osobistych.Młodzież podczas projekcji filmu: „Dopiąć swego, czyli jak wyznaczać i osiągać swoje cele”

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

REALIZACJA PROGRAMU EDUKACYJNO-PROFILAKTYCZNEGO W HUFCU PRACY W JELENIEJ GÓRZE "WIEM, WIĘC JESTEM BEZPIECZNY"

22.10.2014

13:05

Agata

„Przede wszystkim zapobiegać”– takie hasło towarzyszy wszelkim zajęciom profilaktycznym. Takie hasło przyświecało również dzisiejszym - poświęconym profilaktyce antyalkoholowej.
W ramach programu edukacyjno-profilaktycznego „Wiem, więc jestem bezpieczny” młodzież mogła bliżej zapoznać się z problemem alkoholizmu.
Na początku, wychowawczyni Hufca Pracy 1-6 z Jeleniej Góry przeprowadziła wśród młodzieży króciutką sondę na temat faktów i mitów związanych z alkoholem. Na teście wszystkie odpowiedzi były fałszywe, jednak młodzież tego nie wiedziała. Każdy punkt testu był omawiany osobno.

Młodzież z Hufca Pracy w Jeleniej Górze podczas realizacji programu profilaktyki antyalkoholowej - projekcji filmu oraz sporządzania mapy myśli.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

WYCIECZKA ZAWODOZNAWCZA W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY

22.10.2014

11:02

Agata

Od 20 października trwa VI Ogólnopolski Tydzień Kariery. Jest to coroczne działanie inicjowane przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego - wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery. W myśl tegorocznego hasła „Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?”, Joanna Kosowska doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery oraz Monika Szczypka nauczycielka ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Dzierżoniowa zorganizowały wycieczkę zawodoznawczą do Hotelu Niemcza SPA.

Młodzież Szkoły Zawodowej nr 3 w Dzierżoniowie oraz  pan Piotr Gajos dyrektor hotelu Niemcza SPA w trakcie zwiedzania obiektu

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

PISZĄ O NAS W UKRAIŃSKIEJ GAZECIE

22.10.2014

09:33

Agata

Na przełomie września i października specjalista ds. programów w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP we Wrocławiu - Katarzyna Kotas, zrealizowała wymianę polsko-ukraińskiej młodzieży w ramach programu „ERASMUS PLUS” .
Wymiana realizowana była w Ośrodku Szkolenia i Wychowania  w Mysłakowicach.  Ze strony ukraińskiej uczestniczyła ośmioosobowa grupa w wieku 13-18 lat wraz z opiekunem Panem Adrianem Kiernickim. Stronę polską reprezentowała młodzież z Ośrodka.  Projekt trwał osiem dni, w czasie których uczestnicy integrowali się podczas różnorodnych imprez i spotkań takich jak: wspólnie organizowane ogniska, dyskoteki, zajęcia z doradcą zawodowym, konkurs plastyczny, wieczór polski, wieczór ukraiński, wycieczki do Karpacza i okolic, wycieczka na Śnieżkę oraz do Świątyni Wang.

Uczestnicy projektu "Erasmus Plus"

Artykuł z gazety ukraińskiej - plik do pobrania

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

JESIENNE DNI KARIERY W MCK W LUBANIU

21.10.2014

14:19

Agata

Doradcy zawodowi z Młodzieżowego Centrum Kariery w Lubaniu Alina Czerwińska i Teresa Raszewska, a także pośrednik pracy Aneta Palka spotkali się w razem okazją były organizowane przez MCK i lubańskie Gimnazjum „Dni Kariery", w ramach których uczniowie wszystkich klas III poznawali świat zawodów i uczestniczyli w zajęciach związanych z przygotowaniem do wejścia na rynek pracy. W warsztatach przygotowanych przez doradców zawodowych młodzież miała okazję  poznać swoje typy osobowości zawodowej, mocne i słabe strony, uczestniczyć w ćwiczeniach sprawdzających swoje kompetencje społeczne.

Uczestnicy spotkania z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

MŁODZIEŻ Z POLKOWICKIEGO HUFCA PRACY NA WYSTAWIE "BIAŁYCH KRUKÓW"

21.10.2014

14:14

Agata

”Przyzwyczaić się do czytania książek – to zbudować sobie
schron przed większością przykrości życia codziennego.”

- William Somerset Maugham

Od dziś uczestnicy HP 1-23 w Polkowicach  mają możliwość zwiedzenia wystawy książek w bibliotece szkolnej Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach. Wystawa zatytułowana  „Różnorodność świata książek” zawiera wiele białych kruków. Siedmioro uczestników trzeciego rocznika wspólnie z wychowawcami HP 1-23 miało możliwość obejrzenia tych rzadkich książek. Podczas wystawy uczniowie mogli zobaczyć dzieła jeszcze sprzed pierwszej wojny światowej. Wystawione zostały książki w różnych formatach. Znalazły się grube tomiska obok maleńkich miniaturek.


Białe kruki z polkowickiej  wystawy
 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

GIMNAZJALIŚCI Z LUTOMII DOLNEJ OSWAJAJĄ SIĘ Z RYNKIEM PRACY

21.10.2014

13:53

Agata

Doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Świdnicy – Ilona Janecka po raz szósty włączyła się  w Ogólnopolski Tydzień Kariery, akcję Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP. W tym roku jest realizowany pod hasłem: „Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy.”
W dniu 20.10.2014 roku w Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Lutomi Dolnej Ilona Janecka przeprowadziła zajęcia dotyczące zawodów przyszłości. Podczas warsztatów młodzieży przekazane zostały podstawowe informacje dotyczące rynku pracy i praw jakimi się rządzi. Doradca zawodowy dostarczyła również informacji na temat instytucji rynku pracy.

Zajęcia z doradcą zawodowym w Lutomii Dolnej

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

PIERWSZY KROK DO KARIERY ZAWODOWEJ

21.10.2014

13:24

Agata

20 października 2014 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Bielawie odbyło się spotkanie informacyjne w ramach VI Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery z przedstawicielami  Agencji Zatrudnienia INTERKADRA reprezentowaną przez Panie Ewelinę Różewską  i  Weronikę Pindres  oraz agencji Otto reprezentowaną przez Panią Bognę  Milach. W myśl tegorocznego hasła  „Zaprzyjaźnij się z rynkiem pracy” prelekcja dotyczyła możliwości podjęcia zatrudnienia po zakończeniu edukacji.  W spotkaniu wzięli udział uczestnicy  Hufca Pracy w Dzierżoniowie,  z drugiego i trzeciego rocznika pod opieką wychowawcy Marka Gołębiowskiego oraz  wychowawcy Edyty Popiel.

Uczestnicy Hufca podczas spotkania z przedstawicielami agencji pracy tymczasowej w ramach OTK

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

INTEGRACYJNY DZIEŃ SPORTU W ZIĘBICACH

21.10.2014

11:17

Agata

Za nami Integracyjny Dzień Sportu w Hufcu Pracy 1-34 Ziębice zorganizowany przy współudziale ZSZ CRRiMP w Ząbkowicach Śląskich w dniu 20.10.2014. Istotą imprezy była integracja między uczestnikami hufca oraz pedagogami, a także dobra, bezpieczna zabawa z poszanowaniem zasad Fair Play.
Na co dzień nasi uczestnicy  pracują, godząc naukę w szkole z nauką zawodu. Na każdym etapie edukacji towarzyszą im wychowawcy, nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu. Integracyjny Dzień Sportu stał się okazją do wspólnej zabawy i odpoczynku, a także do lepszego poznania się, oraz zachęcania do rozwijania własnych predyspozycji w zakresie dyscyplin sportowych.

Młodzież z Hufca Pracy w Ziębicach podczas Integracyjnego Dnia Sportu

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »
12345678...9

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007