logo

     

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W WOŁOWIE

15.11.2018

13:52

Agata

 „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród,
nie damy pogrześć mowy,
Polski my naród, polski ród,
Królewski szczep Piastowy…”

„11 listopada 1918 r. spełnił się sen pokoleń Polaków-Państwo Polskie narodziło się na nowo. Po rozbiorach i 123 latach niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po wielkich powstaniach, wolna Polska powróciła na mapę świata”.
Dziś żyjemy w Wolnej i Niepodległej Polsce. Dziś obchodzimy 100 rocznicę odzyskania niepodległości. Nasi przodkowie walcząc o suwerenność naszego kraju ofiarowali Ojczyźnie to co najcenniejsze – własne życie.

w Delegacja OHP w Uczestnicy uroczystosci
1.Delegacja OHP w Wołowie
2.Uczestnicy uroczystości w Wołowie

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

CO TO JEST PRZEMOC? MY JUŻ TO WIEMY!

15.11.2018

13:48

Agata

Zajęcia na temat przemocy zostały przeprowadzone przez panią psycholog Karolę Kotecką – Kobę z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dzierżoniowie. W pogadance wzięli udział uczestnicy I rocznika w Zespole Szkół Nr 2 w Dzierżoniowie w ramach programu edukacyjno – profilaktycznego „Wiem, więc jestem bezpieczny”.
Niestety ze zjawiskiem przemocy spotykamy się coraz częściej w szkole, w pracy, w rodzinie czy na ulicy. Zjawisko to występuje w prawie każdej szkole i jest znane od dawna. Agresywne zachowania przyjmują postać bójek i kłótni z rówieśnikami, nieuzasadnionego skarżenia, złośliwych plotek czy mściwości przejawianej w stosunku do kolegów. Nauczyciele reagują, ale nie mogą być wszędzie.

d2
Uczestnicy podczas zajęć

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

POWRÓT NA RYNEK PRACY

15.11.2018

13:18

Agata

Doradca zawodowy MCIZ i specjalista do spraw rozwoju zawodowego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Legnicy w dniu 15.11.2018 r. kontynuowali  program ,,Powrót na rynek pracy” w Szpitalu Psychiatrycznym na Oddziale Terapii Uzależnień  w Legnicy.
Obok zajęć dotyczących metod aktywnego poszukiwania pracy, konstruowania dokumentów aplikacyjnych i komunikacji interpersonalnej doradcy zawodowi realizują też tematy dotyczące samopoznania, badania predyspozycji zawodowych, mocnych i słabych stron. Często podejmowanym tematem są zagadnienia dotyczące samooceny i poczucia własnej wartości. Praca doradców zawodowych polega na wspieraniu i towarzyszeniu osobom borykającym się z problemami zawodowymi w ich procesie podejmowania decyzji związanych z pracą.

leg1
Uczestnicy zajęć

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

MŁODZIEŻ Z WAŁBRZYSKIEGO HUFCA PRACY REALIZUJE PROGRAM „RAZEM BEZPIECZNIEJ”

15.11.2018

12:39

Agata

Straż pożarna, dawniej straż ogniowa – zorganizowana formacja zajmująca się prewencją i walką z pożarami oraz pozostałymi zagrożeniami (innymi niż przestępczość) dla zdrowia  i życia ludzkiego, dobytku oraz środowiska naturalnego. Do zadań straży pożarnej należy także usuwanie skutków klęsk żywiołowych i katastrof. Pierwotnie strażą pożarną (ogniową) nazywano oddział specjalizujący się głównie w walce z pożarami. Wraz z rozwojem tej formacji następowało rozszerzenie jej obowiązków o zmaganie się z innymi klęskami żywiołowymi. Najstarszym ze znanych oddziałów wyspecjalizowanych w gaszeniu pożarów byli rzymscy Vigiles, zorganizowani w 6 r.n.e. przez cesarza Oktawiana Augusta. Andrzej Frycz Modrzewski pierwszy opracował zasady nowożytnego pożarnictwa.

w1 w2 w3 
Młodzież podczas zajęć w Jednostce Ratunkowo Gaśniczej nr 1 w Wałbrzychu

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ZAJĘCIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM W OLEŚNICY

15.11.2018

11:58

Agata

Dnia 13.11.2018 roku w Młodzieżowym Centrum Kariery w Oleśnicy odbyły się zajęcia z uczniami z Zespołu Placówek Specjalnych w Oleśnicy.
To kolejne spotkanie  z młodzieżą mające na celu uświadomienie młodym osobom konieczność dalszej edukacji. Rolą doradcy jest przekonanie ich do podjęcia wysiłku dalszej edukacji, by stali się świadomymi autorami swoich karier.
W wyborze zawodu fundamentalne znaczenie ma znajomość własnego potencjału,  ale i ograniczeń.

ol1 ol2
Młodzież podczas zajęć w MCK

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

KONFERENCJA „INNOWACYJNE METODY W PORADNICTWIE ZAWODOWYM”

15.11.2018

11:47

Agata

Dnia 14.11.2018 roku kadra wałbrzyskiego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży wzięła udział w konferencji pn. „Innowacyjne metody w poradnictwie zawodowym”, która odbyła się Srebrnej Górze. Została ona poświęcona tematyce innowacyjnej metody poradnictwa kariery autorstwa Normana E. Amundsona.
Konferencja była podsumowaniem praktycznych doświadczeń związanych z adaptacją metody Aktywnego zaangażowania i rozwojem nowych narzędzi poradniczych w Polsce.  Fundacja Imago oraz Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. wraz z grupą instytucji rynku pracy oraz reprezentujących ich doradców zawodowych, przy udziale ekspertów zagranicznych, współpracujących bezpośrednio z N. E. Amundsonem  pilotażowo wdrażała metodę na terenie Polski.

n Dyskusja podsumuwujaca konferencje. n Konferencja Innowacyjne metody w poradnictwie zawodowym. n Wystapienie zagranicznego eksperta.
1.Dyskusja podsumowująca konferencję
2.Konferencja innowacyjne metody w poradnictwie zawodowym
3.Wystąpienie zagranicznego eksperta

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

PRZYGOTOWANIE DO KONKURSU ,,RAZEM BEZPIECZNIEJ” W POLKOWICKIM HUFCU

15.11.2018

10:28

Agata

Dnia 15 listopada 2018 r. w polkowickim Hufcu Pracy rozpoczęły się kolejne szkolenia przygotowujące młodzież do konkursu „Razem Bezpieczniej”. Spotkanie odbyło się w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy.  Szkolenie poprowadziła funkcjonariuszka Policji  st. sierżant asp. Aleksandra Czajkowska. Młodzież zgodnie z ustalonymi w regulaminie blokami tematycznymi została szczegółowo zapoznana z zadaniami  i uprawnieniami Policji. Kolejnym punktem szkolenia było przybliżenie uczniom wiadomości z zakresu postępowania w przypadkach zagrożeń i sposoby zachowań w obliczu niebezpieczeństw. Dużo uwagi poświęcono również prewencji kryminalnej, uzależnieniom, pierwszej pomocy, przemocy w rodzinie oraz bezpieczeństwu ruchu drogowego.

p2 p1
Migawki ze szkolenia ze st. sierżant asp. Aleksandra Czajkowską

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

UCZESTNICY HP 1-47 WROCŁAW PODCZAS „PRZYJACIELSKIEGO SPOTKANIA STRZELECKIEGO W 100 ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI”

15.11.2018

10:20

Agata

Reprezentacja HP 1-47 Wrocław w dniu 10 listopada 2018r. wzięła udział w przyjacielskim spotkaniu strzeleckim z okazji  100 rocznicy  Odzyskania Niepodległości, którego organizatorem był LOK w Oławie.
Zawody strzeleckie odbyły się na strzelnicy miejskiej  w Oławie  przy ul. Rybackiej.  Po uroczystym otwarciu odśpiewano hymn Polski, następnie zapoznano uczestników z programem zawodów.  Program obejmował: zawody strzeleckie z karabinka sportowego w pozycji leżącej  w grupach: młodzik- młodziczka, junior- juniorka i senior-seniorka  z broni OKS LOK  oraz grupy powszechnej.

1 2 3
Zdjęcie 1-  Młodzież spotkała się z porucznikiem Jarosławem Furgałą kombatantem II wojny światowej.
Zdjęcie 2  - Uczestnicy w trakcie zwiedzania wystawy
Zdjęcie 3 – Uczestnicy podczas Przyjacielskiego Spotkania  strzeleckiego z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

UROCZYSTOŚĆ 100 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI W MYSŁAKOWICACH

15.11.2018

10:13

Agata

11 listopada 1918 r. to jedna z najważniejszych dat w historii naszego państwa. Tego dnia obchodzone jest święto państwowe dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę  Niepodległości po 123 latach niewoli pod zaborami rosyjskim, pruskim  i austriackim. W dniu 11.11.2018r  obchodziliśmy 100 rocznicę tego wydarzenia. Z tej okazji wychowankowie Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Mysłakowicach w dniu 14.11.2018r zorganizowali Uroczystą Akademię dla lokalnej społeczności w Gminnym Ośrodku Kultury w Mysłakowicach. Przybyło bardzo dużo gości oraz okolicznych mieszkańców, aby wspólnie z nami świętować te jakże ważne wydarzenie.

m Goscie m mlodziez podczas wystepu m odspiewanie hymnu panstwowego m wspolne spiewanie
1.Przybyli goście na uroczystość w Mysłakowicach
2.Młodziez podczas występu
3.Odśpiewanie hymnu państwowego
4.Wspólne śpiewanie

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

POTYCZKI Z HISTORIĄ

15.11.2018

09:57

Agata

W dniu wczorajszym (14 października) w Zespole Szkół Zawodowych w Złotoryi  odbyło się podsumowanie szkolnego konkursu historycznego pod nazwą „Odrodzenie Rzeczypospolitej”. Zadaniem uczestników konkursu była interpretacja tekstu źródłowego, ułożenie chronologicznie faktów oraz znajomość najważniejszych Ojców Niepodległości II Rzeczypospolitej. Choć tematyka konkursu obejmowała zaledwie cztery lata, to okres ten obfituje w wiele ważnych dat związanych z walką o granice, kształt II Rzeczpospolitej i ustrojem niepodległej Polski.
jaw
Zdj. – Stoją od lewej : Kacper, Klaudia i Marta

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

INNOWACYJNE METODY W PORADNICTWIE ZAWODOWYM, CZYLI KONFERENCJA W SREBRNEJ GÓRZE

15.11.2018

09:53

Agata

Dnia 14 listopada 2018 roku odbyła się Konferencja poświęcona tematyce innowacyjnej metody poradnictwa kariery autorstwa Normana E. Amundsona w Srebrnej Górze, zorganizowana przez Fundację Imago oraz Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich. W konferencji oprócz przedstawicieli Urzędów Pracy i jednostek pozarządowych, uczestniczyli przedstawiciele Młodzieżowych Centrów Kariery OHP oraz Punktu Pośrednictwa Pracy OHP. Konferencja była podsumowaniem praktycznych doświadczeń związanych z adaptacją metody „aktywnego zaangażowania” i rozwojem nowych narzędzi poradniczych.

Zdj. 1 Zdj. 2
Zdj. 1: Dobre praktyki poradnicze, czyli refleksje doradców zawodowych.
Zdj. 2: Panel dyskusyjny z przedstawicielami UP oraz zagranicznym ekspertem

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

SPOTKANIA DORADCZE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LUBANIU

15.11.2018

09:48

Agata

W dniach 13 i 14 listopada 2018r. pracownik Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Lubaniu Aneta Palka przeprowadziła w Szkole Podstawowej nr 3 zajęcia pt. „Jak zaplanować swoją karierę zawodową”. W zajęciach udział wzięli uczniowie kończący naukę w szkole podstawowej i przygotowujący się do wyboru szkoły ponadpodstawowej. Uczniowie z dwóch ostatnich klas gimnazjalnych oraz klas ósmych mieli okazję aktywnie uczestniczyć w dwugodzinnych wykładach poświęconych zagadnieniom związanym z planowaniem kariery zawodowej.

Mlodziez na spotkaniu z posrednikiem pracy
Młodzież na spotkaniu z pośrednikiem pracy

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ORAZ STRAŻY MIEJSKIEJ W JELENIOGÓRSKIM HUFCU

14.11.2018

14:23

Aleksandra

W ramach wojewódzkiego programu edukacyjno-profilaktycznego „Wiem, więc jestem bezpieczny” Hufiec Pracy 1-6 w Jeleniej Górze dnia 13.11.2018 roku zorganizował prelekcję  z pracownikami Straży Miejskiej i Straży Pożarnej w Jeleniej Górze. Młodzież chętnie słuchała o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego i przepisach związanych z nabyciem kwalifikacji uprawniających do prowadzenia pojazdów jednośladowych.  Przedstawiciel Straży Pożarnej zapoznał podopiecznych z zasadami postępowania w sytuacjach zagrażających życiu, poinformował pod jakie numery telefonów należy dzwonić, jak również zaprezentował podstawowe wyposażenie sprzętu do udzielenia pierwszej pomocy. Młodzież chętnie zadawała pytania dotyczące pracy strażaka. Kilku chłopców chce wykonywać ten zawód, więc dopytywali jakie warunki należy spełnić aby wstąpić do zespołu Państwowej Straży Pożarnej.

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM STRAZY MIEJSKIEJ SPOTKANIE ZE STRAZAKIEM

1.    Spotkanie z przedstawicielem Straży Miejskiej
2.    Spotkanie ze strażakiem.

Tekst: Małgorzata Szulc
Zdjęcia: Paulina Ciach

JÓZEF PIŁSUDSKI NASZ NARODOWY BOHATER

14.11.2018

14:05

Aleksandra

Jednym z  podstawowych zajęć Ochotniczych Hufców Pracy jest gloryfikacja bohaterów narodowych Polski wśród naszych uczestników. Jedną z takich postaci jest Józef Piłsudski. Była to niewątpliwie wybitna jednostka, urodził się w roku 1867 w Zułowie .  W 1914 roku stworzył w oparciu o Państwa Centralne Legiony Polskie, które walczyły na frontach I wojny światowej. Dla naszych uczestników jest on symbolem bohaterstwa, odwagi oraz poświęcenia dla ojczyzny. 11 listopada wziął na siebie brzemię przywództwa nad odradzająca się z popiołów Rzeczpospolitą. W czasie wojny polsko- bolszewickiej obronił nasz kraj i całą Europę  przed Armią Czerwoną, która chciała zawładnąć całym kontynentem. Jest postacią nieszablonową ponieważ potrafił, kiedy uznał to za stosowna wycofać się z polityki, a gdy tego sytuacja wymagała w kraju wrócić do niej i zapanować nad chaosem jaki wdarł się w Polską politykę.

Pilsudski 1111

Pilsudski

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

PIĘCIODNIOWE WARSZTATY Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MCK OHP BOLESŁAWIEC

14.11.2018

12:22

Aleksandra

Młodzieżowe Centrum Kariery w Bolesławcu OHP zorganizowało 5-dniowe warsztaty z przedsiębiorczości.  W cyklu zajęć związanych z zagadnieniem przedsiębiorczości  aktywnie uczestniczyła młodzież z Zespołu Szkół Elektronicznych z Bolesławca.Celem warsztatów było kształtowanie umiejętności interpersonalnych młodych ludzi, przygotowanie ich do budowania swojej przyszłości społecznej i zawodowej, a także rozwijać cechy i umiejętności przedsiębiorczego działania , które bardzo pomagają aktywnie uczestniczyć w życiu społeczno – gospodarczym.Na zajęciach m.in. młodzież próbowała zdefiniować słowo „przedsiębiorczość. Określano cechy i umiejętności dobrego przedsiębiorcy. Następnie poznano etapy zakładania własnej działalności gospodarczej oraz obszary działań sprzyjających i utrudniających prowadzenie swojej firmy.Na zakończenie spotkania  pośrednik pracy zaprezentowała młodzieży platformę ECAM , która została stworzona dla  młodych ludzi poszukujących pracy, mających trudności w nauce.

Warsztaty z mlodzieza

Warsztaty z młodzieżą.

Tekst i zdjęcia : Grażyna Mysiak - doradca zawodowy MCK Bolesławiec OHP

 

„WITAMY W OHP” – ZAJĘCIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM

14.11.2018

12:14

Aleksandra

W Hufcu Pracy w Górze trwa realizacja wojewódzkiego programu integracyjno – adaptacyjnego „Witamy w OHP”. Nowoprzyjęci uczestnicy od września nawiązują nowe znajomości i integrują się ze sobą. Potrzebują wsparcia nie tylko w szkole ale i na zajęciach praktycznych w celu łatwiejszej adaptacji do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej. Takim wsparciem dla uczestników jest pracodawca jak i również doradca zawodowy. Dnia 14.11.2018 roku w ramach realizacji programu „Witamy w OHP” odbyły się zajęcia z doradcą zawodowym z Młodzieżowego Centrum Kariery w Górze panią Julitą Mundry. Na zajęciach uczestnicy wypełnili test dot. predyspozycji zawodowych oraz zainteresowań. Każdy człowiek charakteryzuje się innymi zdolnościami i umiejętnościami Wrodzone talenty przydają się w pracy i są określane są mianem predyspozycji zawodowych, które warto znać przed wyborem zawodu.

uczestnicy podczas wypelniania testu dot. predyspozycji zawodowych Uczestnicy podczas zajec z doradca zawodowym

1.Uczestnicy podczas wypełniania testu dot. predyspozycji zawodowych.

2.Uczestnicy podczas zajęć z doradcą zawodowym

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

OBCHODY 100-LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH.

14.11.2018

12:03

Aleksandra

„Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi ,
czasowo zajmujących dane terytorium”
Józef Piłsudski
11 listopada 1918 roku to niezwykle ważna data w historii Polski – po 123 latach niewoli  Polska odzyskuje upragnioną niepodległość. W 2018 roku obchodziliśmy setną rocznicą odzyskania przez Polskę suwerenności. Tego dnia we wszystkich mniejszych i większych miastach naszego kraju odbywały się uroczyste marsze, koncerty, przemówienia. Świętować można na wiele sposobów, tradycyjnie lub szukając alternatywnych możliwości uczczenia tak charakterystycznego jubileuszu. Wszędzie powiewały biało-czerwone flagi. Polacy licznie gromadzili się, by wspólnie przeżyć to wspaniale i radosne wydarzenie. W naszym mieście obchodom stulecia odrodzenia naszego kraju nadano tradycyjny wymiar.

podczas przemarszu 2. W trakcie przemowienia Burmistrza Zabkowic Sl. 3. W trakcie uroczystosci pod pomnikiem Poleglym za Ojczyzne

1. Podczas przemarszu.
2.  W trakcie przemówienia Burmistrza Ząbkowic Śl.
3. W trakcie uroczystości pod pomnikiem Poległych za Ojczyznę

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

1-30 HP WAŁBRZYCH NA GALI PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ

14.11.2018

09:49

Aleksandra

W Centrum Sportowo–Rekreacyjnym Aqua–Zdrój w Wałbrzychu, z okazji święta odzyskania niepodległości przez Polskę, odbyła się II Wałbrzyska Gala Pieśni Patriotycznej „Radosna Niepodległa”. Punktualnie o 11:11 uczniowie z 19 wałbrzyskich szkół, w tym 1-30 Hufca Pracy w Wałbrzychu,  zaśpiewali hymn Polski: Mazurka Dąbrowskiego. Była to próba bicia rekordu zgłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Biorąc pod uwagę liczbę uczestników akcji „ Rekord dla Niepodległej” był wydarzeniem udanym. W przedsięwzięciu wzięło udział blisko 1000 osób. Wśród gości można było dostrzec prezydenta Wałbrzycha, Romana Szełemeja, Wiceprezydenta Zygmunta Nowaczyka, prezesa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Aqua-Zdrój, Mariusza Gawlika.

1 2 3

Zdjęcie 1-3:
Młodzież podczas Gali Patriotycznej

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

14.11.2018

09:43

Aleksandra

Dnia 9 listopada 2018 Hufiec Pracy w Bolesławcu wraz z Zespołem Szkół Budowlanych zorganizował uroczyste obchody Święta Niepodległości. O godzinie 11.00 wszyscy zgromadziliśmy się w Kościele pw. Chrystusa Króla. Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości o godzinie 11.11 uroczyście odśpiewaliśmy Hymn Państwowy oraz Rotę. Następnie uczestniczyliśmy we Mszy Świętej – modląc się za naszą Ojczyznę. Młodzież z 1-3 HP chcąc podkreślić rangę wydarzenia przygotowała gazetkę tematyczną dotyczącą odzyskania Niepodległości. Gazetka została przygotowana przez uczestników pierwszego oraz drugiego rocznika. Była to również integracja młodzieży bolesławieckiego Hufca Pracy. Udział w tak ważnych wydarzeniach jest nie tylko świętowaniem, ale również oddaniem hołdu bohaterom i pamięcią o tych, którzy wywalczyli o wolną Polskę.
Tekst:
Inez Wilas-Jaguszczak   
Wychowawca HP Bolesławiec  

Gazetka - 100-lecie Niepodleglosci Przygotowywanie gazetki Uczestnicy HP podczas ochodow Niepodleglosci w Kosciele

1.Gazetka - 100-lecie Niepodległości

2.Przygotowywanie gazetki.

3.Uczestnicy HP podczas ochodów Niepodległości w Kościele

Zdjęcia:
Inez Wilas-Jaguszczak
Małgorzata Wąsik
Wychowawcy HP Bolesławiec

LAUREACI WYBRANI

14.11.2018

09:37

Aleksandra

Moja ojczyzna – mój patriotyzm to tytuł wojewódzkiego konkursu literackiego, którego organizatorem byli: Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP we Wrocławiu i Hufiec Pracy w Dzierżoniowie. Głównym celem konkursu było włączenie uczestników do obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Łącznie na konkurs wpłynęły 24 prace z: Hufca Pracy w Dzierżoniowie, Hufca Pracy w jeleniej Górze, Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Ząbkowicach Śląskich, Hufca Pracy we Wrocławiu (1-47), Hufca Pracy w Przemkowie, Hufca Pracy w Świdnicy, Hufca Pracy w Trzebnicy, Hufca Pracy w Kamiennej Górze, Hufca Pracy w Polkowicach, Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Mysłakowicach, Hufca Pracy w Wołowie, Hufca Pracy w Bolesławcu – grupa wychowawcza w Zgorzelcu, Hufca Pracy w Jaworze.  13 listopada w Miejsko – Powiatowej Bibliotece Publicznej odbyły się uroczyste obrady jury. Komisja konkursowa w składzie: Anna Plewiak, Alicja Pierzyńska – bibliotekarki MPBP, Patrycja Pelczar – nauczyciel polonista ZS Nr 2 w Dzierżoniowie, Urszula Kowalewska – lokalna poetka i pisarka. Po zapoznaniu się z wszystkimi pracami postanowiła przyznać nagrody w dwóch kategoriach.

IMG_20181113_110102 IMG_20181113_110110

Na zdjęciach: komisja konkursowa podczas czytania i oceny prac literackich

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »
12345...12

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007