logo

     

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

AKCJA „SPRZĄTANIA ŚWIATA” W ZESPOLE SZKÓŁ CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W BIELAWIE.

21.09.2018

14:46

Aleksandra

Jednym z podstawowych zadań w naszej jednostce jest kreowanie postawy proekologicznej wśród naszej młodzieży i kształtowanie nawyku dbania o nasze naturalne środowisko. W dniu 21 września 2018 roku w Zespole Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawy uczestnicy dzierżoniowskiego hufca wzięli udział w Akcji” Sprzątania świata”. Nasze góry, lasy i naturalne środowisko  wymaga dbania o nie  i ochrony od szkodliwych działań człowieka. Nasi uczestnicy wraz z kadrą Hufca Pracy w Dzierżoniowie wzięli rękawiczki worki na śmieci , przeczesywali górskie drogi przy ulicy Leśnej w Bielawie i zbierali śmieci, które zatruwały środowisko tych  gór.

zdjecie sprzatanie swiata 1 sprzatanie swiata 2

Sprzatanie świata

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

LEŚNA INTEGRACJA

21.09.2018

14:01

Aleksandra

W piątek 21 września uczestnicy pierwszego rocznika 1-3 Hufca Pracy w Bolesławcu wraz z wychowawcami wybrali się na rajd integracyjno-edukacyjny. Przedsięwzięcie zorganizowane zostało w ramach działań wojewódzkiego programu adaptacyjno-wychowawczego pt. „Witamy w OHP”. Młodzież uczestniczyła w różnych zabawach adaptacyjno-integracyjnych na leśnej polanie. Dużym zainteresowaniem cieszyła się zabawa pn. „Szukaj skarbu”. Uczniowie mieli za zadanie odnalezienie „leśnego skarbu”. Współpracując w grupach odkrywali swoje mocne i słabe strony. Zajęcia miały na celu wzajemne poznanie uczestników hufca oraz naukę szacunku i adaptacji. Wszystkim towarzyszył dobry humor. Na koniec wspólnie zbieraliśmy szyszki, które będą wykorzystane do własnoręcznie wykonywanych ozdób.

Rajd integracyjny Zabawa w grupach

1.Rajd integracyjny

2.Rajd integracyjny

Tekst i zdjęcia: Inez Wilas-Jaguszczak
Wychowawca HP Bolesławiec

 

WARSZTATY W CENTRUM OPIEKI NAD DZIECKIEM „DĄBRÓKWA’ W JELENIEJ GÓRZE

21.09.2018

13:54

Aleksandra

Świadomy wybór kierunku kształcenia, a co się z tym wiąże - wybór zawodu jest decyzją trudną i często zostawianą przez uczniów na ostatni moment. Spora grupa podejmuje życiowe decyzje po konsultacji z rodzicami, ale nie każdy młody człowiek ma taki komfort. Aby ułatwić tę decyzję wychowankom Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka”, specjalista ds. rozwoju zawodowego CEiPM OHP w Jeleniej Górze przeprowadził z grupą wychowanków „Dąbrówki” zajęcia z doradztwa zawodowego na temat cech charakteru, temperamentu i ich wpływu na świadomy wybór zawodu.W zajęciach uczestniczyła młodzież z ósmych klas szkół podstawowych oraz trzecich gimnazjum, przed którą wkrótce stanie decyzja o wyborze dalszego kierunku kształcenia. Młodzież była bardzo zainteresowana zajęciami i zadawała mnóstwo pytań o to, jak, najlepiej dla siebie, wybrać dalszą ścieżkę edukacyjną. Kolejne zajęcia, które odbędą się w Centrum opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka” będą kontynuacją cyklu zajęć dzięki, któremu młodzież podejmie świadome wybory edukacyjne.

00023

Młodzież podczas zajęć.

Tekst i zdęcie:  Edyta Bandura, specjalista ds. rozwoju zawodowego

 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ POKOJU

21.09.2018

13:47

Aleksandra

21 września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pokoju, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Celem święta jest zwrócenie uwagi ludzi na całym świecie na potrzebę przestrzegania pokoju .Międzynarodowy Dzień Pokoju to czas globalnego zawieszenia broni i wyrzeczenia się przemocy, a obchody, według ONZ, powinny stanowić zachętę dla wszystkich krajów do powstrzymania się od wszelkich aktów wrogości. W związku z Międzynarodowym Dniem Pokoju, agendy ONZ, a także organizacje międzynarodowe i lokalne z całego świata, organizują liczne imprezy, wykłady i seminaria. W wielu szkołach Dzień Pokoju upamiętnia się chwilą ciszy. W nawiązaniu do inicjatywy ONZ, Światowa Rada Kościołów, która zrzesza wyznawców z ponad 120 krajów, obchodzi 21 września Międzynarodowy Dzień Modlitwy o Pokój.

Dzien Pokoju Mlodziez podczas zajec

Zdjęcia:
1.    Symbol pokoju
2.    Młodzież podczas zajęć

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

STAŻE ZAWODOWE PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA - YEI” W PPP LUBIN

21.09.2018

13:02

Aleksandra

logo OSDZ 1

W Punkcie Pośrednictwa Pracy w Lubinie powoli dobiegają końca staże zawodowe zorganizowane w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”. Wszyscy uczestnicy projektu z Lubina rozpoczęli staż zgodnie z ukończonym kierunkiem szkolenia. Dwie osoby odbywają staż jako magazynierzy. Jedna osoba zdobywa doświadczenie zawodowe w dużeji znanej hurtowni artykułów spożywczych EUROCASH, a druga w znanym supermarkecie TESCO. Najliczniejsza - sześcioosobowa grupa zdobywa doświadczenie zawodowe jako spawacz w trzech firmach zajmujących się głównie wykonywaniem konstrukcji stalowych.Odbywanie stażu w ramach projektu umożliwi uczestnikom zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego. Młodzież ma okazję skonfrontować swoją wiedzę i nabyte w trakcie kursu umiejętności w prawdziwych warunkach jakim jest wykonywanie obowiązków pracowniczych w miejscu pracy u pracodawcy. Każdy stażysta ma swojego opiekuna stażu – więc jest możliwość szlifowania swoich umiejętności pod okiem doświadczonych pracowników. Na początku mogły pojawić się drobne błędy, ale pod koniec stażu wszyscy uczestnicy mają już przećwiczone wszystkie umiejętności zawodowe i są gotowi do podjęcia swojej pierwszej pracy. Staż na pewno zostanie dopisany do CV młodych uczestników i pracodawcy będą mieli do czynienia z osobami, które pierwsze doświadczenia mają za sobą. Nie tylko chodzi o umiejętności zawodowe, ale również o wszystkie elementy związane ze statusem pracownika zakładu pracy takich jak: odpowiedzialność, rzetelność, punktualność, umiejętność dobrej organizacji swojej pracy. Wizyty przedstawiciela OHP były okazją do rozmowy zarówno z pracodawcami jak i ze stażystami. Stażyści mieli okazję pokazać swoje miejsce pracy i pokazać jak pracuję, które prace wykonuje im się łatwiej, a które trudniej. Chętnie opowiadali czego nauczyli się na stażu. Pracodawcy mieli okazję pokazać codzienną prace swojego zakładu i zadania, w których wykazywali się stażyści. Spotkania były okazją do rozmowy o możliwości zatrudnienia. Na uwagę zasługuje fakt, że każdy z pracodawców jest zainteresowany zatrudnieniem najlepszych stażystów po zakończeniu stażu.

zdjecie staz2 zdjecie staz1(1) zdjecie staz3

Zdjęcia: Uczestnicy projektu podczas odbywania staży zawodowych

 

Tekst i zdjęcia: Ewa Górniak – pośrednik pracy PPP Lubin

ZAJĘCIA W Z MŁODZIEŻĄ UCZĄCĄ SIĘ W LEGNICY - ZAWODY PRZYSZŁOŚCI

21.09.2018

12:44

Aleksandra

Dnia 21.09.2018 r. w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Legnicy odbyły się warsztaty z młodzieżą uczącą się z Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych  w Legnicy. Uczestnicy zajęć obejrzeli film ,,Zawód przyszłości”. Dzięki urozmaiconym i aktywizującym metodom, przy wsparciu sprzętu multimedialnego, prowadzącemu zajęcia udało się zainteresować młodzież tematyką i zmobilizować ją do aktywnego uczestnictwa w warsztatach.

IMG_20180921_115020 IMG_20180921_115059

- młodzież podczas zajęć

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

INTEGRACJA PIERWSZEGO ROCZNIKA W DZIERŻONIOWIE

21.09.2018

12:37

Aleksandra

Integracja w szerokim znaczeniu wyraża się we wzajemnym stosunku, w którym są respektowane takie same prawa, liczą się takie same wartości, w których stwarza się obu grupom, jednostkom identyczne warunki do maksymalnego, wszechstronnego rozwoju.
Wychodząc naprzeciw dobremu startowi i dobrej integracji pierwszego rocznika w Hufcu Pracy w Dzierżoniowie w dniu 20 września br. zostały zorganizowane kolejne zajęcia w ramach programu adaptacyjno-wychowawczego „Witamy w OHP”. Młodzież uczestniczyła w kilku zabawach i grach, które sprzyjały poznaniu swoich koleżanek i kolegów, z którymi przecież spędzą najbliższe trzy lata. Uczestnicy zdradzali o sobie informacje i rożne ciekawostki w zabawie np.„ Cebula”.

1 2

Zdjęcia- 1,2 uczestnicy tworzą „ Wielki gar złotych zasad”

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

W WALCE Z NOWOTWORAMI.

21.09.2018

11:50

Aleksandra

Nowotwory są drugim, zaraz po chorobach serca, głównym powodem śmierci w dzisiejszych czasach. Ale jest też dobra wiadomość: według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) możemy zmniejszyć liczbę zachorowań na raka aż o 66 proc., wprowadzając drobne zmiany w naszym codziennym funkcjonowaniu. Epidemiolodzy twierdzą nawet, że styl życia jest przyczyną ponad 80 proc. zachorowań. Ich zdaniem tylko niewielki procent przypadków raka jest niezależny od naszych zachowań. A więc profilaktyka daje możliwości zapobiegania tej chorobie i sprzyja prozdrowotnym zachowaniom.17 września w ratuszu w Ząbkowicach Śląskich odbyło się spotkanie w ramach projektu „Dbaj o Zdrowie”.

0021 0022

Wszyscy uczestnicy wyrazili zgodę na publikację wizerunku
1.    Uczestnicy podczas prelekcji.
2.    Profesor Alicja Chybicka z młodzieżą Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP Ząbkowice Śl.

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

BLIŻEJ HISTORII

21.09.2018

11:41

Aleksandra

W dniu 20 września , młodzież Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP Ząbkowice Śl. miała możliwość uczestniczenia w pokazie filmu „Jesteśmy Żydami z Breslau” .  Wychowankowie naszej placówki mogli przenieść się do dawnego Wrocławia, aby zapoznać się z losami czternastu osób ocalałych z wojennej zawieruchy. Młodzi ludzie pochodzenia żydowskiego, po dojściu nazistów do władzy, niektórzy zostali zmuszeni do ucieczki lub emigracji, inni trafili do obozu koncentracyjnego Auschwitz. Pozbawieni domów, rozpierzchli się po świecie. Budowali swoje nowe życie w różnych krajach; przyczynili się do założenia i budowy państwa Izrael.

1.Mlodziez przed projekcja filmu. 2.Wystawa filmu. 3.Spotkanie z autorami filmu Karin Kaper i Dirk Szuszies

Wszyscy uczestnicy wyrazili zgodę na publikację wizerunku
1.    Młodzież przed projekcją filmu.
2.    Wystawa filmu.
3.    Spotkanie z autorami filmu: Karin Kaper i Dirk Szuszies

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

UCZESTNICY KAMIENNOGÓRSKIEGO HUFCA SPRZĄTAJĄ ŚWIAT

21.09.2018

11:33

Aleksandra

W dniu 20.09.2018 r. uczestnicy Hufca Pracy w Kamiennej Górze wzięli udział w akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2018”, do której zaprosił nas Burmistrz Miasta. Jest to międzynarodowe, coroczne przedsięwzięcie, polegające na zbiorowym sprzątaniu śmieci i odpadów zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Uczestnicy naszej jednostki od wielu lat biorą udział w tej szczytnej akcji, której głównym celem jest inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się negatywny wpływ na środowisko. Przed przystąpieniem do sprzątania odbyła się dyskusja na temat  zasadności prowadzenia takich przedsięwzięć, uświadomiono uczestnikom jak duży wpływ ma każdy człowiek na otaczającą nas przyrodę, przypomniano uczniom o właściwej postawie podczas akcji, dbaniu o własne bezpieczeństwo oraz rozdano worki i rękawice ochronne. Następnie udaliśmy się na teren Góry Parkowej, która w tym roku była celem naszej akcji. Tam wszyscy skoncentrowali się na zbieraniu odpadów papierowych i szklanych, a worki zapełniały się w szybkim tempie.

sprzatamy swiat 2018 002 sprzatamy swiat 2018 003 sprzatamy swiat 2018 010

Na zdjęciach: Uczestnicy podczas akcji "Sprzątanie Świata" i na ścieżce dydaktyczno-przyrodniczej.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

UCZESTNICY HUFCA PRACY Z TRZEBNICY W PAŃSTWOWYM MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU

21.09.2018

11:23

Aleksandra

 19 września 2018r. uczestnicy Hufca Pracy w Trzebnicy w ramach realizacji programu edukacyjnego „ Zobaczyć i zrozumieć więcej” współfinansowanego przez Powiat Trzebnicki oraz Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy zwiedzali Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu.  Celem wycieczki było : poznanie zjawiska holocaustu na tle wydarzeń II wojny światowej i okupacji w Polsce, kształtowanie świadomości o prawie człowieka do życia i godnej śmierci, uświadomienie uczestnikom wymiaru ludzkiego okrucieństwa, a z drugiej strony wizerunek ludzi umierających bez prawa do godności, budzenie szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka bez względu na rasę i wyznanie oraz poznanie martyrologii narodu polskiego i żydowskiego oraz innych narodów podczas II wojny światowej.   

140506-1 152104-1 IMG_3039    

zdjęcie 1- Przed wejściem do bolku 27

zdjęcie 2 - Uczestnicy na terenie obozu Birkenau

zdjęcie 3 - Grupa przed wejściem na teren obozu Auschwitz

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

MŁODZIEŻ Z HUFCA PRACY 1-21 W JAWORZE NA ZAJĘCIACH Z DORADCĄ ZAWODOWYM

21.09.2018

11:15

Aleksandra

Predyspozycje zawodowe, to nic innego jak wrodzone skłonności do wykonywania danego zawodu. Rozpoznanie posiadanych preferencji zawodowych, pozwala wytyczać właściwą ścieżkę dalszego rozwoju kariery zawodowej oraz odnaleźć poczucie satysfakcji i zadowolenia z wykonywanej pracy. Celem zajęć z młodzieżą z Hufca Pracy w Jaworze, które miały miejsce w dniu 21.09.2018 była promocja Młodzieżowego Centrum Kariery w Jaworze oraz OHP, jako instytucji wspierającej edukację młodych ludzi. W trakcie warsztatów z doradcą z MCK Jawor – młodzież miała możliwość zapoznania się z aspektem własnych predyspozycji zawodowych.

Resized_20180921_090559_8335 Resized_20180921_092538_3844001 (1) Resized_20180921_092538_3844001

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ZAKOŃCZENIE WAKACJI W POLKOWICKIM HUFCU

21.09.2018

10:45

Aleksandra

Dziś 21 września żegnamy lato. Lato w tym roku było przepiękne, upalne, słoneczne. Wspaniała aura sprzyjała krajowym i zagranicznym wojażom. Nasi uczestnicy i absolwenci podróżowali po całym świecie. Mogli odpocząć po ciężkim , pracowitym roku nauki i praktyk zawodowych. Nasz absolwent Alex wyjechał na wycieczkę do Stanów Zjednoczonych. Zwiedził Nowy Jork, Los Angeles. Był pod wrażeniem ogromnych budowli, drapaczy chmur, zgiełku ulicznego. Patrycja wyjechała do słonecznego Egiptu. Była zachwycona widokiem piramid, piaszczystych plaż. Klaudia zwiedziła Szwecję. Na długo zapamięta urokliwe, niezwykłe białe noce. Ania odpoczywała w Grecji na wyspie Lefkada. Podziwiała niezwykle czyste, turkusowe morze.

1 2 3 45

Opis zdjęć
1-panorama  Nowego Jorku   
2-egipskie plaże
3-szwedzkie białe noce
4-wyspa Lefkada
5-plakat na zakończenie wakacji: uczestnik z mamą             

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ROZPOCZĘCIE PROGRAMU „WITAMY W OHP”

21.09.2018

09:51

Aleksandra

 W dniu 20.09.2018 w jeleniogórskim Hufcu Pracy odbyły się zajęcia adaptacyjno-wychowawcze dla nowych uczestników. Celem zajęć było zapoznanie uczniów  z zasadami uczestnictwa w OHP, przedstawienie oferty kół zainteresowań ( koło artystyczne i sportowe ).  Została również przedstawiona kadra Hufca  oraz kierunki działań wychowawczych na najbliższy rok szkolny. Młodzież została zapoznana ze swoimi prawami oraz obowiązkami ucznia i młodocianego pracownika, a także konsekwencjami wynikającymi z niewypełniania tych obowiązków.

zdj2 zdj3 zdj4

zdjęcie 1- prace uczniów „Słoneczniki”
zdjęcie  2 – uczniowie w trakcie tworzenia Kodeksu
zdjęcie 3 – gotowy „Kodeks zachowań uczestników Hufca”

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

SPOTKANIE Z PODRÓŻNICZKĄ W LUBANIU

21.09.2018

09:33

Aleksandra

19 września 2018r. pośrednik pracy i doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Lubaniu brały udział w spotkaniu młodzieży z młodą podróżniczką Aleksandrą Nowak. Prelekcja p. Aleksandry, która opowiadała o swoich niezapomnianych przeżyciach z egzotycznych miejsc na świecie m.in. w Indiach. Spotkanie było jednym z wielu wykładów i prelekcji, które obywają się w ramach I Lubańskiego Festiwalu Literackiego. Organizatorem jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej w Lubaniu. Zaproszenie Młodzieżowego Centrum Kariery na festiwal było efektem podpisanego wcześniej porozumienia o współpracy i wzajemny wspieraniu się w organizacji różnych przedsięwzięć na rzecz lokalnej społeczności. W prelekcji uczestniczyła młodzież ucząca się z ostatnich klas szkół podstawowych z Lubania, która z wielkim zainteresowaniem wysłuchała opowieści p. Aleksandry i obejrzała zdjęcia dokumentujące jej przeżycia.

Pracownice MCK Luban Uczestnicy spotkania w Lubaniu

1. Zdecie;Pracownice MCK Lubań

2. Zdjecie:Uczestnicy spotkania w Lubaniu

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

SŁABA PŁEĆ? ALEŻ SKĄD!

20.09.2018

13:26

Agata

logo OSDZ 1

Stereotypy towarzyszą nam od urodzenia. Społeczeństwo oczekuje od dziewczynek, że będą grzeczne, łagodne, opiekuńcze chłopcy natomiast waleczni, pewni siebie i zdeterminowani.
W świecie zawodów także istnieją takie podziały, mamy zawody typowo kobiece: przedszkolanka, pielęgniarka, kosmetyczka, sprzątaczka jak i męskie: żołnierz, pilot, kierowca czy policjant.  
Schematy, które utrwalane były przez pokolenia ciężko zmienić. Zarówno mężczyzna podejmujący pracę w sfeminizowanym środowisku, jak i kobieta rozpoczynająca karierę  w zawodzie, w którym prym wiodą mężczyźni będą musieli zmierzyć się z nieufnością  i pokonać bariery w ludzkim myśleniu.

s1 s2
Uczestniczka projektu podczas realizacji stażu zawodowego w Świebodzicach

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ZAZNAJOMIENIE MŁODZIEŻY PRAWAMI I OBOWIĄZKAMI PRACOWNIKA MŁODOCIANEGO

20.09.2018

12:34

Agata

W dniu 19.09.2018 roku Komendant Hufca Pracy 1-13 w Przemkowie Pani Aneta Maszczak wraz z wychowawcą Magdaleną Maślankiewicz przeprowadziły kolejne szkolenie z młodzieżą klas pierwszych. Zakres tematyczny spotkania obejmował zagadnienia dotyczące umów o pracę, ilości urlopów w poszczególnych latach praktyk, zwolnień chorobowych, podań o urlopy itp. Młodzież bardzo żywo i z dużym zaciekawieniem dyskutowała  na temat danych zagadnień. Część pracowników młodocianych nie zdawała sobie sprawy, że musi się już stosować do kodeksu pracy, było to dla niej sporym zaskoczeniem.
Wszyscy zostali wyedukowani, Pani Komendant cierpliwie odpowiadała na wszelkie pytania, których nie było mało. Młodzież poczuła się odpowiedzialna i gotowa, by wziąć sprawy w swoje ręce, z dużym zapałem i pełnym optymizmem , że wszystko się uda jak tylko będą chcieli.

p1 p2
Pani Komendant Aneta Maszczak podczas szkolenia z młodzieżą.

Opracowanie i zdjęcia: Magdalena Maślankiewicz

TRAFNY WYBÓR SZANSĄ NA SUKCES ZAWODOWY

20.09.2018

09:50

Agata

W dniu 19.09.2018r. doradca zawodowy Grażyna Pichla i specjalista do spraw rozwoju zawodowego Jerzy Młotek  (pracownicy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP) rozpoczęli  cykl zajęć z doradztwa zawodowego w wiejskiej szkole w Męcince. W tym roku szkolnym programem doradczym  oprócz ostatnich klas szkoły podstawowej i gimnazjalnej objęta zostanie młodzież  niższych klas. Pierwsze spotkanie  na terenie tej szkoły  odbyło się w klasie piątej. Prowadzący dostosowali  konspekt i materiały dydaktyczne do możliwości  młodszych uczestników i założyli, iż zajęcia będą miały formę dialogową, pobudzały do stawiania pytań i formułowania wniosków. W trakcie zajęć młodzież próbowała definiować pojęcia związane z doradztwem zawodowym.

l1 l2
Uczestnicy zajęć

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA NIELETNICH

20.09.2018

09:35

Agata

19 września b.r. nasi uczestnicy kształcący się w Zespole Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie wzięli udział w zajęciach z Panią  Magdaleną Gąsiorowską, pracownicą Straży Miejskiej w Dzierżoniowie. Spotkanie to miało na celu edukację uczestników w zakresie odpowiedzialności karnej nieletnich. Wchodzenie młodocianych w konflikt z prawem zawsze wpływa negatywnie na ich późniejsze funkcjonowanie w społeczeństwie. Pani Magdalena Gąsiorowska przybliżyła młodzieży także temat dopalaczy. Statystyki w tej kwestii nie są zadowalające i ciągle mamy coraz więcej przypadków młodych ludzi, którzy ulegają sprzedawcą proponującym te śmiertelne używki.

d2 d1
Zdjęcie 1 – Pani Magdalena Gąsiorowska ze Straży Miejskiej w Dzierżoniowie z uczestnikami naszego Hufca Pracy
Zdjęcia 2 – Nauczyciele i wychowawcy sprawdzają frekwencję na zajęciach

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ZWIEDZANIE OKOLIC GMINY MYSŁAKOWICE

20.09.2018

09:22

Agata

W dniu 17 września wychowankowie Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Mysłakowicach wybrali się pod opieką wychowawców na wycieczką. Głównym celem wycieczki było zintegrowanie uczestników a także zapoznanie pierwszorocznych wychowanków z pięknem naszej okolicy.  Trasa wycieczki przebiegała główną ulica w kierunku Łomnicy wzdłuż rzeki, następnie polnymi oraz leśnymi ścieżkami, które dawały możliwość zapoznania się z panoramą Karkonoszy oraz Rudaw. Łomnica jest jedną z najstarszych  wiosek na naszym terenie  obfitującą  w spokojne miejsca  spacerowe,  zaciszne pola, łąki oraz lasy a także urokliwe zabudowania.  Mini wycieczka po terenie Łomnicy oraz Mysłakowic wpisuje się w działania podejmowane w ramach programu „Witamy w OHP”.

Na wycieczce
Młodzież z Ośrodka z Mysłakowic na wycieczce integracyjnej

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »
123456...7

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007