Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

 

 

2015_Ecam_467x191   


 

Rekrutacja2015_2016 


WOJEWÓDZKA RADA PROGRAMOWA

24.04.2015

14:10

Agata

24 kwietnia br. w siedzibie Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Programowej. W Radzie Programowej uczestniczyli: Starszy Wizytator Wydziału Rozwoju i Edukacji Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Elżbieta Miodek, Nadkomisarz Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu – Anna Nęcka, Sierżant Sztabowy Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Beata Borowicz, Starszy Kurator Sądu Okręgowego we Wrocławiu Monika Kunica, Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu Marian Fornalski, Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych „Primgabex” w Legnicy Kazimierz Adamczyk, przedstawiciel Ośrodka Szkolenia Zawodowego OHP we Wrocławiu Anna Sierpowska, Dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy Jowita Tomaszewska, Wojewódzki Komendant DWK OHP Piotr Olchówka, Zastępca Wojewódzkiego Komendanta Celina Witkowska, Kierownik Zespołu ds. Kształcenia i Wychowania DWK OHP Mariola Skorupka, Dyrektor Biura DWK OHP Lucyna Majdecka, Kierownik Zespołu ds. Projektów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej Ewa Kosenda, Starszy specjalista ds. kształcenia ogólnego i zawodowego Justyna Sobaś, Specjalista ds. rozwoju zawodowego Urszula Pisarczuk, Dyrektor CEiPM w Wałbrzychu Bożena Czech, Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Jeleniej Górze Olga Jabłonko, doradca zawodowy Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Legnicy, Kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Mysłakowicach Anetta Kurczyńska, Kierownik warsztatów szkoleniowych OSiW Grażyna Graff, Kierownik OSiW OHP w Ząbkowicach Śląskich Krystyna Zerbok, Kierownik warsztatów szkoleniowych OSiW Dorota Sowa, Komendant HP w Trzebnicy Agnieszka Januszowska, Komendant HP w Strzelinie Maria Jarosz oraz pracodawcy współpracujący z OHP w osobach Pani Henryka Szewczyk, Władysława Andrejczuk, Stanisław Kibało, Jarosław Kibało.
Posiedzenie otworzył Wojewódzki Komendant OHP Pan Piotr Olchówka, który w swoim wystąpieniu omówił bieżącą działalność DWK OHP w zakresie realizacji projektów europejskich oraz współpracy DWK OHP ze specjalnymi strefami ekonomicznymi w Legnicy i w Wałbrzychu. Głównym punktem posiedzenia było omówienie kształcenia zawodowego uczestników OHP w kontekście ogłoszonego przez Minister Edukacji Narodowej roku szkolnego 2014/2015 Rokiem Szkoły Zawodowców.

1 2

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

X EDYCJA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU „ WIEDZY O ZASADACH BHP DLA MŁODZIEŻY ZATRUDNIONEJ W RAMACH OHP” ZA NAMI

24.04.2015

08:11

Agata

W dniu 23.04.2015r. w siedzibie Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu przeprowadzony został finał X edycji wojewódzkiego konkursu „Wiedzyo zasadach BHP dla młodzieży zatrudnionej w ramach OHP”. Organizatorami konkursu była Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP, Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny we Wrocławiu. Patronat Honorowy nad konkursem objął Dolnośląski Kurator Oświaty, która w odczytanym przez organizatora liście wyraziła uznanie w zakresie organizacji konkursu oraz życzyła uczestnikom konkursu sukcesów oraz satysfakcji z pogłębiania wiedzy i zdobywania coraz to nowych doświadczeń zawodowych.
W finale wojewódzkim udział wzięło  44 uczestników OHP (zwycięzcy I i II miejsca ze wszystkich jednostek organizacyjnych DWK OHP). Konkurs odbył się w formie testu, którego pytania dotyczyły bezpieczeństwa  i higieny pracy z elementami prawa pracy, zasad udzielania pierwszej pomocy oraz  działań w tym zakresie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Po rozwiązaniu testu, młodzież uczestniczyła w spotkaniu z doradcami zawodowymi Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej we Wrocławiu, na którym omówione zostały techniki aktywnego poszukiwania pracy oraz odbyły się warsztaty z zakresu motywacji. W tym czasie członkowie komisji konkursowej udali się na obrady.

1  2  3

1.    Uczestnicy podczas pisania testu
2.    Podczas prelekcji z doradcami zawodowymi MCIZ Wrocław
3.    Laureatka konkursu z opiekunem

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

KOLEJNY ETAP EGZAMINÓW ZA NAMI

23.04.2015

13:24

Agata

Od dnia 21 kwietnia, uczniowie kl. III Gimnazjum Ośrodka Szkolenia i Wychowania z Ząbkowic Śląskich uczestniczą w tzw. Małej Maturze.
Wczoraj gimnazjaliści przystąpili do egzaminów z części humanistycznej, dziś uczniowie od godz. 9:00, najpierw pisali test z wiedzy przyrodniczej. Pojawiły się tam 24 zamknięte pytania z zakresu biologii, fizyki, chemii i geografii. Jak zgodnie twierdzili uczniowie, najtrudniejsza była chemia.
Następnie przyszła kolej na zadania z matematyki. Tu także konieczna była maksymalna koncentracja i właściwe zaznaczanie odpowiedzi. „Było trudno, ale ponad połowa egzaminów już za nami”- cieszą się trzecioklasiści. Jutro uczniowie zmierzą się z zadaniami z języków obcych. Wyniki gimnazjaliści poznają w czerwcu, wtedy okręgowe komisje egzaminacyjne prześlą je do gimnazjów w całym kraju.
Mamy nadzieję, że będzie dobrze….

zabkowice_egz zabkowice_egz2

Kolejny dzień egzaminów i losowanie miejsc

Tekst: Anna Zawłocka -wychowawca
Zdjęcia Jolanta Tańcula- pedagog OSiW

NOWY ROK SZKOLNY - NOWE MOŻLIWOŚCI

23.04.2015

12:36

Agata

Uczestnicy Ochotniczego Hufca Pracy 1-30 z Wałbrzycha, którzy w klasie pierwszej są na statusie ucznia stają właśnie przed trudną decyzją. W klasie II szkoły gimnazjalnej, zaczną przyuczenie do zawodu. Z każdym uczestnikiem hufca zostanie podpisana umowa o pracę z pracodawcą, który od tej pory będzie uczył ich pracować, wywiązywać się ze swoich obowiązków oraz będzie płacił im miesięczne wynagrodzenie w wysokości 4% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w danym kwartale.
Przyuczenie do zawodu może trwać od 3. do 24. Miesięcy, a Hufiec Pracy 1-30 proponuje następujące zawody: sprzedawca, ślusarz, kucharz, cukiernik, mechanik samochodowy, blacharz, lakiernik, elektromechanik, operator urządzeń ceramicznych oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych.

23_04_15_walb_Uczestnicy_Hufca_poznaja_zawod_slusarza Uczestnicy_Hufca_poznaja_zawod_slusarza_1 Uczestnicy_Hufca_poznaja_zawod_slusarza_3 

Uczestnicy Hufca Pracy z Wałbrzycha poznają zawód ślusarza

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

UCZESTNICY HUFCA PRACY Z BOLESŁAWCA WSPIERAJĄ "SZPIKOLADĘ"

23.04.2015

11:52

Agata

Bolesławiecki Hufiec po raz kolejny wspierał coroczną akcję pod nazwą „Szpikolada”, prowadzoną przez wolontariuszy z Zespołu Szkól Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego z Bolesławca. Celem przedsięwzięcia jest promocja rejestrowania się dorosłych ludzi w bazie potencjalnych dawców szpiku.
W Polsce co godzinę stawiana jest komuś diagnoza: białaczka, tj. nowotwór krwi. Dla wielu chorych jedyną szansą na życie jest przeszczep szpiku od dawcy niespokrewnionego. Dlatego tak ważne jest rejestrowanie potencjalnych dawców.

 23_04_15_boleslawiec2 23_04_15_boleslawiec

1.Uczestnicy Hufca podczas rejestracji do banku szpiku
2.Uczestniczka Hufca podczas wypełniania dokumentów potrzebnych do rejestracji w banku szpiku

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

EGZAMIN GIMNAZJALNY W OŚRODKU SZKOLENIA I WYCHOWANIA OHP W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

23.04.2015

10:14

Agata

W dniu 21.04.2015r. uczniowie trzeciej klasy gimnazjum z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Ząbkowicach Śląskich równo o godzinie 9.00 przystąpili do pisania egzaminu gimnazjalnego  z wiedzy o społeczeństwie oraz historii. Zawarte pytania w teście dotyczyły m.in. państwa Bolesława Chrobrego, genealogii Jagiellonów, artykułów henrykowskich, rozbiorów Polski, Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela, jak również prawodawstwa państwa oraz instytucji europejskich.
Następnie uczniowie przystąpili do  egzaminu z języka polskiego.  Pytania odnosiły się do fragmentu "Dziadów Części II" Adama Mickiewicza, wiersza Roberta Frosta "Droga nie wybrana", wykładu "O sławie" Leszka Kołakowskiego oraz fragmentu artykułu "Bohaterowie z gorszej strony" Mirosława Pęczaka. Wychowankowie mieli również za zadanie napisać opowiadanie.
Wiele emocji jak również i odrobina stresu towarzyszyła naszym gimnazjalistom. Większość uczniów zadowolona opuszczała salę po napisanym teście, dzieląc się z wychowawcami swoimi wrażeniami z egzaminu z języka polskiego, jak również historii i wiedzy o społeczeństwie. Komisja wypowiadała wiele ciepłych słów o naszych podopiecznych, pięknie wystrojonych, skupionych i zdyscyplinowanych.

23_04_15_zabkowice 23_04_15_zabkowice2

1.Ciepłe słowa otuchy Pani Kierownik Ośrodka skierowane do młodzieży przed egzaminem
2.Młodzież podczas egzaminów gimnazjalnych

Tekst: Aneta Panek- wychowawca
Zdjęcia: Bożena Chodorowska- kierownik internatu

 

MŁODZIEŻ Z OŚRODKA W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH NA WOJEWÓDZKIM FESTIWALU MŁODZIEŻY W GÓRZE

23.04.2015

10:01

Agata

Reprezentacja młodzieży Ośrodka Szkolenia  i Wychowania  w Ząbkowicach Śląskich wzięła udział w Wojewódzkim Festiwalu Młodzieży OHP, który w tym roku odbył się w Domu Kultury w Górze.
Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy na czele z komendantem Panem Piotrem Olchówką. Zespół kształcenia DWK reprezentowali: kierownik – Pani Mariola Skorupka, Pani Justyna Sobaś specjalista ds. kształcenia oraz specjalista ds. sportu  - Pan Wojciech Gembara. Byli również przedstawiciele samorządu lokalnego. Była Pani Burmistrz Góry, przedstawiciele radnych, Policji, Wojskowej Komendy Uzupełnień z Głogowa i znakomici pracownicy Domu Kultury w Górze na czele z Panią Dyrektor.

zabko_prace zabko_reprezentacja zabko_wreczanie_nagrod

1.Prace plastyczne wykonane przez uczestników z OSIW OHP w Ząbkowicach Śląskich
2.Reprezentacja z Ośrodka w Ząbkowicach Śląskich
3.Wręczanie nagród zwycięzcom

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

WŁASNE PRZEDSIĘWZIĘCIE CZY STAŁA PRACA W INNEJ FIRMIE

22.04.2015

15:12

Agata

W zależności od predyspozycji, umiejętności, skłonności do samodzielności, a nawet nawiązując do tradycji rodzinnych można uznać, że młodzi ludzie coraz bardziej próbują własnych sił w tworzeniu swoich przedsięwzięć. Wyznaczają sobie cele w postaci uruchomienia działalności gospodarczej, która stanowi rodzaj samozatrudnienia oraz upragnionej niezależności tak zawodowej, jak i finansowej.
Nieodzowną pomocą stają się instytucje doradcze, marketingowe, consultingowe, korporacje, które opracowują symulację powodzenia przedsięwzięcia łącznie z potencjalnymi źródłami ich sfinansowania. Do najważniejszych w naszym kraju należy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, a w Ochotniczych Hufcach Pracy do takich instytucji należą Młodzieżowe Centra Kariery, w którym takie informacje można uzyskać nieodpłatnie.

22_04_15_kowarty2 22_04_15_kowary

Zajęcia z doradcą zawodowym

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

WIZYTA STUDYJNA CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY OHP Z JELENIEJ GÓRY W BAUTZEN

22.04.2015

09:39

Agata

Dnia 21 kwietnia Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Jeleniej Górze uczestniczył w wizycie studyjnej do Bautzen. Organizatorem wyjazdu była Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze oraz Technologie und Grunderzentrum Bautzen GMbH. Celem spotkania była poznanie struktur wspierania innowacji i działalności inkubatorów przedsiębiorczości, partnerstwo w kształceniu zawodowym oraz pozyskanie partnerów na potrzeby realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Zaproszeni goście mieli okazję zapoznać się z działalnością firmy TGZ, zwiedzić hale produkcyjne oraz Centrum Kształcenia i technikum tworzyw sztucznych.  Strona niemiecka jest również zainteresowana odbywaniem staży zawodowych dla młodzieży z Polski.
Wizyta studyjna przebiegała w miłej atmosferze. Miejmy nadzieję, że zaowocuje współpracą.

jg_Spotkanie_w_Bautzen jg_Warsztaty_szkoleniowe

1.Spotkanie w Bautzen
2.Warsztaty szkoleniowe

Tekst: Olga Jabłonko – Dyrektor CEiPM Jelenia Góra

SZKOLENIE Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ W JAWORSKIM HUFCU PRACY

22.04.2015

09:22

Agata

Każdy z nas może stać się świadkiem wypadku lub nagłej choroby, która będzie stanowiła zagrożenie dla zdrowia lub życia osoby poszkodowanej. Ponieważ czas niezbędny na przybycie pierwszych zespołów ratunkowych to co najmniej kilka minut, bardzo ważne jest podjęcie właściwych działań mających na celu podtrzymanie życia lub zminimalizowanie niekorzystnych skutków zdarzenia. Wielu  z nas nie zna czynności, jakie należy wykonać, aby uratować komuś życie. W ramach realizacji wojewódzkiego programu edukacyjno- profilaktycznego pn. „Nasze zdrowie w naszych rękach”  kadra OHP w Jaworze zorganizowała dla młodzieży należącej do hufca, spotkanie szkoleniowe z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

22_04_15_jawor 22_04_15_jawor2 22_04_15_jawor3

Młodzież podczas szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

GIEŁDA PRACY W MŁODZIEŻOWYM CENTRUM KARIERY W BOLESŁAWCU

22.04.2015

09:11

Agata

Młodzieżowe Centrum Kariery  OHP  w Bolesławcu w dniu 21 kwietnia 2015 r. zorganizowało giełdę pracy. Na spotkaniu Pani Karolina Karczmar  z agencji pracy tymczasowej Addeco Poland Sp. z o.o. z Legnicy przedstawiła ofertę dotyczącą pracy w firmie Artimber Sp. z o.o. z Przejęsławia na stanowisko pracownik produkcji. Oferta skierowana była do mężczyzn z terenu  powiatu bolesławieckiego.
Wszyscy zainteresowani w trakcie trwania giełdy zostali poproszeni o wypełnienie odpowiednich dokumentów niezbędnych do procesu rekrutacji. Udzielono im również informacji o dalszym etapie naboru i towarzyszących mu formalnościach.  Również przedstawiono oferty szkoleniowe oraz pomagano w napisaniu dokumentów aplikacyjnych.
Giełda pracy przebiegała w miłej i sympatycznej atmosferze.

jelenia_Uczestnik_gieldy_pracy

Uczestnik giełdy pracy w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Bolesławcu

Tekst i zdjęcia- Pośrednik Pracy Patrycja Wysocka MCK Bolesławiec

SUKCES UCZESTNICZKI ZIĘBICKIEGO HUFCA PRACY

22.04.2015

08:03

Agata

Dnia 20 kwietnia 2015 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Górze odbył się Wojewódzki Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej Młodzieży OHP pt. „Wiosna Kulturalna”. Organizatorami przeglądu była Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP we Wrocławiu oraz Hufiec Pracy z Góry. Celem przeglądu było wyłonienie talentów w trzech kategoriach: muzyczno – wokalnej, tanecznej oraz teatralnej.
W przeglądzie udział wzięło 18 jednostek OHP z terenów Dolnego Śląska. Ziębicki Hufiec Pracy reprezentowała Roksana Pocik – uczennica klasy II wielozawodowej ZSP w Ziębicach. Roksana wystąpiła z piosenką „Ne regv na” Eluveitie oraz „Dłoń” Natalii Kukulskiej, którą wyśpiewała sobie Trzecie miejsce.

 ziebice_Laureatka_Wojewodzkiego_Konkrsu_ATA_w_Gorze_Roksana_Poci ziebice_Laureaci_Wojweodzkiego_Konkursu_ATA_podczas_wreczania_na ziebice_Laureaci_Wojewodzkiego_Konkursu_ATA_oraz_komisja_Zbignie

1.Laureatka Wojewódzkiego Konkursu ATA Roksana Pocik
2.Laureaci podczas wręczania nagród
3.Uczestnicy Konkursu

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

WOJEWÓDZKI FESTIWAL MŁODZIEŻY OHP "WIOSNA KULTURALNA"

21.04.2015

15:38

Agata

Nie trzeba urodzić się w Warszawie, chodzić do elitarnej szkoły ani mieć wpływowych rodziców, aby mieć talent, czego dowodem jest Wojewódzki Festiwal Młodzieży OHP „Wiosna Kulturalna”, który odbył się po raz pierwszy w dniu 20.04.2015r. w Domu Kultury w Górze.
Nie zabrakło na widowni Burmistrz Miasta Góra pani Ireny Krzyszkiewicz, która objęła Patronat Honorowy nad festiwalem, Komendanta Wojewódzkiej Komendy OHP we Wrocławiu pana Piotra Olchówki, Przewodniczącego Rady Powiatu pana Jana Rewersa, Przedstawiciela Wojskowej Komisji Uzupełnień pana mjr Arkadiusza Jackiewicza, Dyrektora Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze pana Tomasza Krysiaka, Dyrektora Domu Kultury w Górze pani Danuty Piwowarskiej – Berus oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie pani Katarzyny Kurdek. Na scenie Domu Kultury zobaczyliśmy 54. uczestników, których oceniało Jury.

gora_HP_Gora_W_moim_ogrodeczku gora_Zbigniew_Walerys_w_Koncercie_Jankiela gora_JURY_form_scenicznych gora_Osoby_nagrodzone

1.Występ uczestników Hufca Pracy w Górze - W moim ogródeczku
2.Pan Zbigniew Waleryś w "Koncercie Jankiela"
3.Jury form scenicznych
4.Osoby nagrodzone

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

PRZYGOTOWANIA DO KONKURSU BHP W POLKOWICKIM HUFCU PRACY

21.04.2015

13:55

Agata

W Hufcu Pracy w Polkowicach trwają nieprzerwanie przygotowania przed  kolejnym konkursem wojewódzkim. Szkolenia z zakresu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy i  elementami prawa pracy prowadzone były nie tylko przez przedstawiciela Państwowej Inspekcji Pracy w Legnicy pana Jakuba Zatwarnickiego i wychowawców OHP.  W tym roku pomógł się przygotować naszym młodocianym pracownikom doświadczony specjalista ds. BHP.
Dnia 21.04.2015 r. odbyło się spotkanie uczestników ze  specjalistą ds.  Bezpieczeństwa i Higieny Pracy panem  Markiem  Kołbuc pracownikiem Zespołu Szkół  im. Narodów Zjednoczonej Europy. Pan Marek  jest również wykładowcą w Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach.

21_04_15_Polkowice_bhp

Młodzież podczas szkolenia

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

HUFIEC PRACY Z POLKOWIC NA PRZEGLĄDZIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ W GÓRZE

21.04.2015

13:11

Agata

W dniu 20. 04.215r. w  gościnnej Górze odbył się  Wojewódzki Festiwal Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy pod nazwą  „Wiosna Kulturalna”.
To wydarzenie wywoływało wśród uczestników wiele emocji, gdyż występowali oni niejednokrotnie pierwszy raz przed tak dużą i znakomitą publicznością na prawdziwej scenie.    Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Dolnośląskiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy na czele z komendantem Panem Piotrem Olchówką. Zespół kształcenia DWK reprezentowali: kierownik – Pani Mariola Skorupka, Pani Justyna Sobaś oraz specjalista ds. sportu  - Pan Wojciech Gembara. Nie zabrakło przedstawicieli samorządu lokalnego. Była Pani Burmistrz Góry, przedstawiciele radnych, Policji, Wojskowej Komendy Uzupełnień z Głogowa i znakomici pracownicy Domu Kultury w Górze na czele z Panią dyrektor.

21_04_15_polkowice2 21_04_15_polkowice3  21_04_15_polkowice

1. Najbardziej utalentowana młodzież OHP Dolnego Śląska na finale „Wiosna Kulturalna” w Górze
2. Wręczanie nagród
3. Pan Damian Mielczarek wprowadza uczestników nastrój śpiewając utwór z repertuaru „Dżem”

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

HUFIEC PRACY Z POLKOWIC NA TARGACH EDUKACYJNYCH

21.04.2015

11:45

Agata

W dniu 18.04.2015 r. odbyły się w Polkowicach Targi Edukacyjne. To cykliczna impreza pod patronatem władz miasta. Odbywa się zawsze w sobotę, by dać możliwość uczestniczenia i zapoznania się z ofertą edukacyjną dla uczniów kończących trzecią klasę gimnazjum i stojącą przed najtrudniejszym życiowym wyborem dalszego kierunku kształcenia. Tu, w Polkowicach na targach goszczą zawsze nie tylko szkoły ponadgimnazjalne z powiatu polkowickiego, zapraszane są szkoły z ościennych powiatów: Głogowa i Lubina. Tradycyjnie  zapraszany jest też 1 -23 Hufiec Pracy w Polkowicach.
W tym roku to ważne wydarzenie miało miejsce w gościnnych murach Gimnazjum nr 2 w Polkowicach. Dyrekcja szkoły przygotowała dla wszystkich miejsca w sali gimnastycznej. Były stoliki,  estetyczne plansze z nazwami prezentujących się szkół i wejście do podłączenia komputerów. O resztę prezentacji zadbały biorące w targach szkoły. Oferta edukacyjna dla młodzieży była bardzo bogata.

21_04_15_polko 21_04_15_polko2 21_04_15_polko3

Migawki z Targów Edukacyjnych w Polkowicach

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

DBAMY O SWOJĄ HIGIENĘ OSOBISTĄ - ZAJĘCIA W HUFCU PRACY W WAŁBRZYCHU

21.04.2015

11:37

Agata

W związku z realizowanym w wałbrzyskim Hufcu Pracy programu profilaktycznego promującego zdrowy tryb życia „Nasze zdrowie w naszych rękach”, w klasach gimnazjalnych z przysposobieniem do pracy Publicznego Gimnazjum nr 3, odbyły się zajęcia prowadzone przez pielęgniarkę szkolną, Panią Teresę Surosz i dotyczyły higieny osobistej.
W zajęciach wzięło udział 48. uczestników, a celem było utrwalenie wiedzy na temat prawidłowego mycia rąk i jamy ustnej, nazw przedmiotów potrzebnych do utrzymania higieny osobistej oraz uświadomienie potrzeby przestrzegania higieny osobistej.

WALBRZYCH_2Uczestnicy_zajec_z_pielegniarka_szkolna WALBRZYCH_Uczestnicy_zajec_z_pielegniarka_szkolna

Młodzież podczas zajęć z pielęgniarką szkolną

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

OSTATNIE PRZYGOTOWANIA DO KONKURSU Z ZAKRESU WIEDZY O BHP

21.04.2015

11:22

Agata

Wielkimi krokami zbliżamy się do wojewódzkiego konkursu z Wiedzy o Bezpieczeństwie i  Higienie Pracy we Wrocławiu.  Młodzież z 1-13 Hufca Pracy w Przemkowie jeszcze raz spotkała się z przedstawicielem Państwowej Inspekcji Pracy Panem Jakubem Zatwarnickim. Spotkanie odbyło się w dniu 20.04.2015r. w Zespole Szkół w Chocianowie.
Celem szkolenia było  powtórzenie materiału dotyczącego obowiązujących praw i obowiązków pracowników młodocianych gwarantującą świadomą i bezpieczną pracę oraz działań podejmowanych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, która jest współorganizatorem etapu wojewódzkiego. Młodzież aktywnie uczestniczyła w spotkaniu, chętnie zadawała pytania i dyskutowała na podejmowane tematy. Wnikliwie został omówiony temat zagrożeń i wypadków przy pracy, a w szczególności młodzież dopytywała o postępowanie w zaistniałej sytuacji, jak również obowiązki względem pracodawcy.  Młodzież chętnie dzieliła się swoimi doświadczeniami i uwagami.
Naszą jednostkę będą reprezentować Kacper Kawałko i Dominik Król. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia. 

21_04_15_PRZMKOW_HP

Młodzież podczas spotkania z Panem Jakubem Zatwarnickim – przedstawicielem Państwowej Inspekcji Pracy

Opracowanie i zdjęcia: wychowawca – Małgorzata Basałyga

PRZEMKOWSKI HUFIEC PRACY NA WOJEWÓDZKIM FESTIWALU MŁODZIEŻY W GÓRZE

21.04.2015

11:12

Agata

„Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział(…), a żeby go coś naprawdę zajmowało”

W dniu 20.04.2015r. reprezentacja 1-13 Hufca Pracy w Przemkowie pod opieką Pani komendant Anety Maszczak wzięła udział w Wojewódzkim Festiwalu Młodzieży OHP w Górze. Jednostkę reprezentowała: Dagmara Turijew oraz Anna Kaczyńska.
Nasze podopieczne zaprezentowały: taniec hip-hop oraz pracę plastyczną pod tytułem „Miłość”. Konkurs przebiegał bardzo sprawnie w miłej  i sympatycznej atmosferze.
W przeglądzie wzięło udział 17 jednostek  Hufców Pracy reprezentujących różne formy sceniczne, taneczne,  aktorskie oraz plastyczne. Poziom tegorocznego przeglądu był wysoki. Jury miało trudny wybór, ale po krótkich obradach ogłosiło werdykt, który okazał się dla nas szczęśliwym. Reprezentantka  naszego hufca Dagmara Turijew zdobyla III miejsce w kategorii taneczej, natomiast praca Anny Kaczyńskiej nie odniosła  w tym roku sukcesu na podium w kategorii plastycznej.
Po dniu pełnym atrakcji wróciliśmy z uśmiechami na twarzy. Gratulujemy wszystkim uczestnikom wspaniałego występu, a wygranym powodzenia w dalszych sukcesach.

21_04_15_przmkow 21_04_15_przmkow2

1. Pani Komendant Aneta Maszczak z reprezentantką Dagmarą Turijew
2. Dagmara Turijew podczas wręczania nagrody

Opracowanie: Stażystka Magdalena Maślankiewicz
Zdjęcia: Komendant Aneta Maszczak

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU "AKTYWNOŚĆ, DOBRY WYBÓR" W BOLESŁAWIECKIM HUFCU PRACY

20.04.2015

14:14

Agata

W miniony piątek w auli Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 w Bolesławcu odbyło się uroczyste podsumowanie projektu realizowanego przez Klub Aktywnych z bolesławieckiego Hufca Pracy we współpracy z Bolesławieckim Klubem Amazonek oraz uczniami z klasy III A ze Szkoły Podstawowej nr 1.
Głównym celem  inicjatywy podjętej przez młodzież z bolesławieckiego Hufca było rozwijanie więzi pokoleniowej na osi junior-wychowawca-senior oraz dążenie do  wskazania korzyści z wzajemnych kontaktów przedstawicieli różnych grup wiekowych. Autorzy projektu dążyli do stworzenia przyjaznej przestrzeni, w której przedstawiciele różnych pokoleń  istniejących w środowisku lokalnym mogliby pracować nad łamaniem stereotypów funkcjonujących w społeczeństwie na temat młodego pokolenia, a także ludzi starszych.

boleslawiec_zgromadzeni_goscie boleslawiec_mlodziez_podczas_wystepu boleslawiec_wspolne_zdjecie

1. Zgromadzeni na koncercie goście
2. Młodzież podczas występu
3. Wspólne pamiątkowe zdjęcie uczestników projektu

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »
123456...7

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007