logo

     

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

DZIEŃ NAUCZYCIELA

17.10.2017

15:07

Agata

„Rzeki pięknych kwiatów znamy
tulipanów,  róż i bzów.
Dla nauczyciela mamy
Najpiękniejszy bukiet słów”.

Święto Edukacji Narodowej, obchodzone co roku przez 650 tysięcy nauczycieli, pedagogów i wychowawców. Dzień ustanowiony został w 1972 roku – data 14 października upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej w 1773 roku. Jest powszechnie obchodzony we wszystkich instytucjach związanych z oświatą – zwłaszcza w szkołach.

j1 j2 j3 j4

Święto Edukacji Narodowej w Hufcu Pracy w Jaworze - grupa w Złotoryi

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

KSIĄŻKI, KTÓRE LECZĄ

17.10.2017

14:20

Agata

Biblioterapia to zjawisko znane w krajach zachodnich, ale stosunkowo młode w Polsce- polega ono na terapeutycznym oddziaływaniu na czytelnika, za pomocą specjalnie wyselekcjonowanych materiałów czytelniczych, zatem biblioterapia to szerokie wykorzystanie książek w celach terapeutycznych.
Podstawowym elementem procesu biblioterapeutycznego jest czytanie oraz przepracowanie tematu,  które mają prowadzić do istotnych zmian w procesie leczniczym i wychowawczym. Przyczynia się ono do wzbogacania wyobraźni i poszerza zakres obserwacji i pojęć, a także substytuuje doznania, istotne tak dla zdrowych, jak i chorych.

1.Zaczytane uczestniczki zajec.
Zaczytane uczestniczki zajęć

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

„MÓJ ZAWÓD - MOJA PASJA” - WYRÓŻNIENIE DLA WAŁBRZYSKIEGO HUFCA

17.10.2017

11:22

Agata

W dniu 16.10.2017r. uczestnik hufca wałbrzyskiego Mateusz Krzpiet z Rzemieślniczej Branżowej Szkoły Branżowej I stopnia w Wałbrzychu wraz z wychowawcą Martą Kaczmarczyk brali udział  w podsumowaniu konkursu „Mój zawód – moja pasja” w Jeleniej Górze w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży. Nasz uczestnik Mateusz Krzpiet zajął w konkursie III miejsce oraz wyróżnienie specjalne od Książnicy Karkonoskiej za swoje zdjęcie pt. „Stolarstwo – moja pasja”.
Nagrody uczestnik odbierał z rąk Pani Danuty Sawicz – Dyrektora Książnicy Karkonoskiej, Olgi Jabłonko – Dyrektora Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, Gabrieli Szafarowskiej– Zastępcy Wojewódzkiego Komendanta OHP we Wrocławiu.
Mateusz to uczestnik, który jako jedyny w szkole zawodowej podjął się zawodu stolarza. Zawód stolarza wydawałoby się całkiem przyziemny, jednak znów zyskuje na znaczeniu. Czemu? Należy zauważyć, że już od kilku ładnych lat ta dziedzina jaką jest stolarstwo, wytwarzanie mebli jest co raz bardziej wyróżniającą się gałęzią przemysłu polskiego.

Zdjecie 1 Zdjecie 2 Zdjecie 3 
1 – Mateusz Krzpiet – zajęcie III miejsca w konkursie praca pt. „Stolarstwo – moja pasja” oraz wyróżnienie Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze
2 – Wręczanie nagrody dla Mateusza Krzpieta
3 – Podziękowania dla wychowawcy

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

WSZYSCY JESTEŚMY ZDOLNI! – BADANIE PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH WŚRÓD MŁODZIEŻY W HUFCU PRACY W KAMIENNEJ GÓRZE

17.10.2017

09:51

Agata

W ramach rozpoczynającego się Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, w dniu 16 października, doradca zawodowy z MCK w Kowarach, spotkał się z młodzieżą z Hufca Pracy w Kamiennej Górze.
Celem  spotkania było przeprowadzenie badania predyspozycji zawodowych  i , co się z tym wiąże, dostarczenie młodym ludziom wiedzy na temat ich zdolności i umiejętności.
Podstawowym narzędziem wykorzystywanym w trakcie zajęć był „Test Uzdolnień Wielorakich”  Howarda Gardnera. Koncepcja Gardnera zakłada zindywidualizowane podejście do osoby badanej, koncentrację na jednostce i specyficznym dla niej profilu uzdolnień.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

TARGI PRACY WE WROCŁAWIU

17.10.2017

09:39

Agata

„Start w dobrą przyszłość” – pod takim hasłem odbyły się Targi Pracy zorganizowane przez  Centrum Edukacji  i Pracy Młodzieży OHP we Wrocławiu  w dniu 16.10.2017r. w Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej – Curie  we Wrocławiu.

Uroczystego otwarcia Targów, powitania wystawców i odwiedzających Targi dokonał dyrektor szkoły Pan Grzegorz Ćwiertniewicz.  
Do wzięcia udziału w Targach zostali zaproszeni lokalni przedsiębiorcy, Agencje Pracy Tymczasowej, a także przedstawiciele Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy, Wojskowej Komendy Uzupełnień, Policji ora Zakładu Karnego Nr 2 we Wrocławiu. Ochotnicze Hufce Pracy były reprezentowane przez Mobilne Centrum Informacji Zawodowej OHP we Wrocławiu, Młodzieżowe Biuro Pracy OHP we Wrocławiu oraz EURES DWK OHP. Podczas targów agencja pracy Inter Kadra przedstawiła prezentację na temat swojej działalności oraz obalała stereotypy dotyczące agencji zatrudnienia.

wr1 wr2 

1.Stoisko wrocławskiego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP
2.Targi Pracy - stoiska wystawców oraz młodzież odwiedzająca Targi

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

SEMINARIUM EDUKACYJNE W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY W MCK OHP W LUBANIU

17.10.2017

09:31

Agata

W poniedziałek 16 października 2017r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stefana Drzewieckiego w Lubaniu, odbyło się seminarium oraz spotkanie promocyjno-informacyjne, rozpoczynające Ogólnopolski Tydzień Kariery pod nazwą „Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje”.
Organizowana corocznie akcja, ma na celu inspirowanie ogólnopolskich oraz lokalnych inicjatyw wspierających edukację i rozwój kariery młodych osób. Seminarium pn. „Akademia UDT dla młodzieży” zorganizowane zostało we współpracy z Urzędem Dozoru Technicznego z Wałbrzycha, które poprowadził inspektor działu urządzeń transportu bliskiego Pan Daniel Juranek.

Doradca zawodowy z uczestnikami spotkania

Doradca zawodowy MCK OHP z Lubania z uczestnikami spotkania

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ŚWIĘTO NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW, PEDAGOGÓW

17.10.2017

09:24

Agata

16 października 2017 roku, uczestnicy 1-30 Hufca Pracy, realizujący naukę w klasie VII, przy SP 1 a także w III klasie gimnazjum wzięli udział w uroczystych obchodach Dnia Edukacji Narodowej.
Popularny w Polsce Dzień Nauczyciela, jest świętem państwowym, świętem oświaty i szkolnictwa wyższego. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej utworzonej z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, w 1773 r. Kultywowany do dzisiaj, ma podkreślić istotną rolę nauczycieli, pedagogów, wpływających na rozwój młodych pokoleń. Rola społeczna pedagoga jest silnie związana z określonym systemem wartości. Nauczyciel w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej, w kontaktach ze środowiskiem lokalnym, co dzień staje wobec konieczności oceniania zjawisk, faktów, informacji.

wa1 wa2 wa3 

Migawki z uroczystego apelu, z okazji Dnia Nauczyciela

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

CZAS PODZIĘKOWAŃ – DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W OŚRODKU OHP W MYSŁAKOWICACH

17.10.2017

09:08

Agata

W dniu 16 października w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Mysłakowicach miała miejsce uroczystość  z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  Uroczysty apel przygotowali w tym wyjątkowym dniu wychowankowie naszego Ośrodka.  
Uroczystość,  jak co roku była okazją do złożenia podziękowań za pracę dla Kierownictwa, Kadry Pedagogicznej oraz wszystkich pracowników. W tym wyjątkowym dniu nie zabrakło słów uznania dla kształtujących młodych ludzi wychowawców oraz instruktorów.

my mlodziez dziekuje kadrze wychowawczej my Uroczystosc z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

1.Młodzież dziękuje kadrze wychowawczej
2.Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

UKRAIŃSKO-NIEMIECKO-POLSKA INTEGRACJA W MYSŁAKOWIACH

17.10.2017

09:00

Agata

Od poniedziałku (09.10.2017r.) w naszym Ośrodku OHP w Mysłakowicach gościła grupa młodzieży ukraińskiej i niemieckiej. Organizowaliśmy wiele atrakcji, aby urozmaicić pobyt naszym gościom.
W dniu 11.10.2017 r. byliśmy na wspólnej wycieczce po okolicy. Pierwszym miejscem, które zwiedziliśmy był „Pałac Królewski w Mysłakowicach", następnie udaliśmy się do parku miejskiego w celu poznania historii Gminy Mysłakowice oraz przeszliśmy ulicą Daszyńskiego, która posiada charakterystyczną dla naszego regionu zabudową Domów Tyrolskich. Integracja na świeżym powietrzu wszystkim bardzo się podobała oraz dała możliwość poznania się.

m integracja w parku m wycieczka do parku miniatur m w obliczu przyrody

Młodzież poznaje zabytki  Dolnego Śląska w Parku Miniatur

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

WYBORY MŁODZIEŻOWEJ RADY HUFCA W KAMIENNEJ GÓRZE

17.10.2017

08:50

Agata

W dniach 12-16 października 2017r. odbywały się w kamiennogórskim hufcu wybory do Młodzieżowej Rady Hufca. Wybory zostały poprzedzone zajęciami na temat samorządności przeprowadzonymi w każdej grupie wychowawczej.
Głównym celem tych zajęć było uświadomienie naszym uczestnikom jak ważne jest dbanie o wspólne dobro poprzez podejmowanie wspólnych działań i inicjatyw.  W czasie zajęć staraliśmy się uświadomić naszym uczestnikom jak ważne jest działanie Młodzieżowej Rady Hufca,   ponieważ  pozwala  na  doświadczenie procedur  demokratycznych. 

kam1 kam2 kam3

Wybory Młodzieżowej Rady Hufca Pracy w Kamiennej Górze

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

PASTUSZKOWIE MATKI BOŻEJ – MŁODZIEŻ HUFCA NA SPEKTAKLU

17.10.2017

08:40

Agata

13 października bieżącego roku młodzież 1-30 Hufca Pracy, miała możliwość obejrzenia przedstawienia, nawiązującego do objawień Matki Bożej w Fatimie. W tym roku mija bowiem 100 lat od tego wydarzenia.
Ogólnopolski Teatr Wiliam  - Es, w ten sposób pragnął upamiętnić te wydarzenia. Aktorzy realizujący to przedsięwzięcie doskonale przenieśli widzów w tamte wydarzenia.  Przedstawienie miało miejsce w Parafii pw. Św. Franciszka z Asyżu, w Wałbrzychu.  Artyści w ciekawy sposób przybliżyli historię trojga dzieci: Łucji Santos, Franciszka i Hiacynty Marto. 13 maja 1917 dzieci pasły stado owiec w Cova da Iria, w parafii Fatima. Wówczas objawiła się, według ich relacji, „Pani jaśniejsza niż słońce”, z różańcem w rękach. Prosiła ona pastuszków o modlitwy i obecność w tym miejscu przez 5 kolejnych miesięcy 13. dnia każdego miesiąca o tej samej porze. Od maja do października. W chwili objawień Najświętszej Maryi Panny, Łucja de Jesus, Franciszek i Hiacynta Marto mieli po dziesięć, dziewięć i siedem lat.

1 2 3
Przedstawienie w Parafii pw.Św.Franciszka z Asyżu nawiązujące do objawień Matki Bożej w Fatimie

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

PODZIĘKOWANIA

17.10.2017

08:34

Agata

„Nasi Kochani Nauczyciele
 dla swych uczniów cierpliwości mają wiele:
Za naukę, za trud jaki jest wkładany,
przeogromny bukiet życzeń dziś składamy.
Życzenia szczere, prawdziwe z uczniowskich serc płynące,
jak świeże kwiaty pachnące,
Kwitnące na polskiej łące…”

Młodzież Hufca Pracy w Wołowie, w dniu 13 października br. z okazji święta Edukacji Narodowej podziękowała swoim pracodawcom, wychowawcom i nauczycielom, za  trud, okazane zaangażowanie, cierpliwość i poświęcony czas.

w1

Uroczystość Dnia Nauczyciela-młodzież gimnazjalna Hufca Pracy w Wołowie

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

WERNISAŻ PRAC FOTOGRAFICZNYCH „MÓJ ZAWÓD – MOJA PASJA" W JELENIEJ GÓRZE

16.10.2017

15:30

Agata

Dnia 16.10.2017r  w  ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży wraz z Książnicą Karkonoską zorganizowało wernisaż prac fotograficznych, które wpłynęły na konkurs „Mój zawód – moja pasja”.
Celem konkursu było zarejestrowanie obrazów ludzi, ich działań, czynności i zachowań w środowisku pracy lub miejsc pracy. Wernisaż swoją obecnością zaszczycili Piotr Paczóski – Wiceprezydent Miasta Jeleniej Góry, Gabriela Szafarowska – Zastępca Wojewódzkiego Komendanta DWK OHP we Wrocławiu oraz Emil Łaborewicz – asystent z Biura Poselskiego Marzeny Machałek.

ce Otwarcie Wernisazu ce Zastepca WK wrecza nagrode 

1.Otwarcie wernisażu – od lewej: Danuta Sawicz – Dyrektor Książnicy Karkonoskiej, Olga Jabłonko – Dyrektor Centrum, Gabriela Szafarowska – Zastępca WK, Piotr Paczóski – Wiceprezydent Miasta Jeleniej Góry
2. Zastępca Wojewódzkiego Komendanta Gabriela Szafarowska  wręcza nagrodę

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ W HUFCU PRACY W KAMIENNEJ GÓRZE

16.10.2017

15:25

Agata

Korzystając z pięknej październikowej pogody  uczestnicy Hufca Pracy 1-10 w Kamiennej Górze wzięli udział w Turnieju Piłki Nożnej pomiędzy reprezentacją Gimnazjum dla Dorosłych, a Gimnazjum nr 1 w Kamiennej Górze. Turniej  został potraktowany jako rewanż za spotkanie czerwcowe, które niestety przegraliśmy. Tym razem to my byliśmy górą. Rywalizacja była bardzo zacięta, ale przebiegała w bardzo koleżeńskiej i sportowej atmosferze z poszanowaniem zasad fair play, stała też na wysokim poziomie.

kam1 kam2

Turniej Piłki Nożnej w Kamiennej Górze

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

KONKURS FOTOGRAFICZNY

16.10.2017

15:06

Agata

Uczestniczka Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Mysłakowicach zajęła I miejsce w konkursie fotograficznym „Mój zawód- moja pasja” oraz zdobyła wyróżnienie za zdjęcie pt. „Jesienna pielęgnacja róż”.
Maria Smyk na zajęciach praktycznej nauki zawodu w zawodzie ogrodnik, na co dzień zajmuje się rozmnażaniem róż poprzez okulizację (szczepienie). Wyhodowanie krzewów róż jest bardzo pracochłonnym i czasochłonnym zajęciem. Czynności wykonywane podczas tego procesu muszą być precyzyjne oraz delikatne. Marysia radzi sobie z tymi zadaniami bardzo dobrze.

j Wyroznione zdjecie - Jesienna pielegnacja roz j Zwyciezczyni  jej wystawa zdjec j Wreczenie nagrody 

1. Wyróżnione zdjęcie - pielęgnacja róż
2.Zwyciężczyni i jej wystawa zdjęć
3.Wręczenie nagrody

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ZAJĘCIA WARSZTATOWE Z ABSOLWENTAMI OHP W MŁODZIEŻOWYM CENTRUM KARIERY W BOLESŁAWCU

16.10.2017

15:00

Agata

W bolesławieckim Młodzieżowym Centrum Kariery w Bolesławcu 13.10.2017r. odbyły się warsztaty z doradcą zawodowym Grażyną Mysiak oraz wychowawcą Hufca Pracy Małgorzatą Madej w ramach Planu Wsparcia Absolwentów Hufca Pracy. Absolwenci, którzy wzięli udział w spotkaniu zostali zapoznani z Indywidualnym Planem Wsparcia. Uczestnicy mieli możliwość stworzyć swoje Potfolio Kariery oraz zapoznać się z obecną sytuacją na rynku pracy i najnowszymi trendami.
Na zajęciach omówiono najbardziej skuteczne sposoby poruszania się po rynku pracy.

bol Modziez w trakcie spotkania

Młodzież z Hufca Pracy na spotkaniu z doradcą zawodowym

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

MŁODZIEŻ Z OŚRODKA W MYSŁAKOWICACH PRZYGOTOWUJE SIĘ DO KONKURSU "RAZEM BEZPIECZNIEJ"

16.10.2017

14:14

Agata

W dniu 16.10.2017 r. w ramach konkursu wiedzy o policji „Razem bezpieczniej” odbyło się drugie spotkanie z funkcjonariuszką Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze starszą sierżant Beatą Sosulską- Baran.
Celem spotkania było zapoznanie wychowanków w zakresie postępowania w sytuacji zagrożenia oraz dbałości o bezpieczeństwo własne i innych.
Młodzież poznała procedury postępowania z nieletnimi m.in. środki wychowawcze i poprawcze.

m przygotowania do konkursu Razem bezpieczniej m Test z wiedzy o policji- warsztaty 

1.Przygotowania do konkursu "Razem bezpieczniej"
2. Test wiedzy o Policji

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

„NASZE MIASTO ODDYCHA”

16.10.2017

14:02

Agata

Uczestnicy Hufca Pracy w Bolesławcu wraz z wychowawcą Małgorzatą Madej w dniu 14 października 2017r. wzięli udział w akcji „Nasze miasto oddycha”.
Celem akcji było zachęcenie mieszkańców miasta Bolesławiec do dbałości o jakość powietrza. Organizatorzy zwrócili uwagę na jakość powietrza w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego. Smog to zjawisko, które niestety nie omija Bolesławca. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie narażać siebie i bliskich na utratę zdrowia spowodowaną spalanymi śmieciami w domowych piecach.
W ramach akcji w parku miejskim uczestnicy Hufca Pracy mogli wymienić makulaturę, plastikowe butelki, zużyte baterie, drobny sprzęt elektroniczny na młode drzewko.

Akcja Nasze miasto oddycha

Hufiec Pracy z Bolesławca w akcji "Nasze miasto oddycha"

Tekst i zdjęcia: Małgorzata Madej, Wychowawca HP Bolesławiec

„INSPIRACJA KOLOREM”

16.10.2017

11:52

Agata

Uczestnicy Hufca Pracy w Dzierżoniowie  11 października br. wzięli udział w wystawie malarstwa Heleny Stępień pt.: „Inspiracja kolorem” w Zespole Szkół Zawodowych CRR w Bielawie, w ramach XXVIII Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej, Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie wraz z Towarzystwem Przyjaciół Bielawy. Uroczystość rozpoczęła Dyrektor Biura Cechu Katarzyna Wierzbicka, witając przybyłych na wystawę gości, m.in. zastępcę Burmistrza Miasta Bielawa Małgorzatę Greiner, Radnych Miasta Bielawa – Krzysztofa Możejko i Kazimierza Rachowieckiego z Przewodniczącym Rady Zbigniewem Draganem na czele, Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Bielawy Ewę Glurę, Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych Urzędu Miasta w Bielawie, Honorowych Członków Cechu, przedstawicieli Zarządu Cechu w Bielawie, a także Uczestników i wychowawców Hufca Pracy z Dzierżoniowa oraz Bielawy.

d1 d2

1 Uczestniczka Maria Ziemak podczas wystawy
2 Uczestnicy IV grupy wychowawczej  podczas wystawy

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

WYSTAWA MALARSTWA HELENY STĘPIEŃ

16.10.2017

11:18

Agata

W dniu 11 października 2017 roku kadra 1 – 33 Hufca Pracy w Bielawie, Komendant Pani Zofia Studnicka wraz z wychowawcą Panią Mariolą Stasiewicz uczestniczyły w Wystawie malarstwa Heleny Stępień pt.: „Inspiracja kolorem” zorganizowanej przez Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie wraz z Towarzystwem Przyjaciół Bielawy. Uroczystość zorganizowana była w Zespole Szkół Zawodowych Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie, w ramach XXVIII Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej. Uroczystość rozpoczęła Dyrektor Biura Cechu Katarzyna Wierzbicka.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »
1234567...8

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007