Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

 

 

     
 


HUFIEC PRACY 1-21 W JAWORZE NA TARGACH EDUKACYJNYCH

27.03.2015

14:32

Agata

W dniu 27 marca 2015 r. Powiatowy Ośrodek Edukacyjny w Jaworze był organizatorem Powiatowych Targów Edukacyjnych, na które zostały zaproszone ze swoją prezentacją  szkoły i uczelnie z terenu powiatu i województwa. Młodzi ludzie, którzy stanęli przed dylematem wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej mogli zapoznać się z przedstawionymi ofertami i wybrać coś dla siebie. W Targach uczestniczył Ochotniczy Hufiec Pracy 1-21  w Jaworze, który wśród tegorocznych absolwentów gimnazjów prowadził akcje rekrutacyjna do swojej jednostki. Gimnazjaliści mogli zapoznać się ze specyfiką  działania hufca, poznać jego historie  oraz zaopatrzyć się w ulotki informacyjne o naborze na rok szkolny 2015/206. Mięliśmy również okazję do spotkań z naszymi absolwentami,   którzy po zdobyciu zawodu  i ukończeniu szkoły,  chcą się kształcić dalej i zdobywać dodatkowe umiejętności i kwalifikacje.

27_03_15_jawor2 27_03_15_jawor3
1.Kadra OHP z Panem Starostą Jaworskim Stanisławem Laskowskim (pierwszy z prawej) i Burmistrzem Miasta Jawora Emilianem Bera.
2.Młodzież przed stoiskiem OHP.

Tekst: Mariola Labryga
Zdjęcia: Małgorzata Budzińska

„SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ PIERWSZEGO WYBORU”

27.03.2015

14:26

Agata

To tytuł konferencji zorganizowanej przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, realizowanej w ramach priorytetu MEN w roku szkolnym 2014/2015 „Rok szkoły zawodowców”. Konferencja odbyła się 25 marca 2015r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy. Wśród uczestników  imprezy znaleźli się również przedstawiciele Ochotniczego Hufca Pracy w Jaworze: Komendant Hufca pani Mariola Labryga i wychowawca Maria Tłusty. Główne cele spotkania to:
•    pomoc uczniom i rodzicom szkół gimnazjalnych w planowaniu dalszego etapu kształcenia,
•    przedstawienie zalet i atrakcyjności kształcenia zawodowego,
•    prezentacja dobrych praktyk współpracy pracodawców ze szkołą,
•    przedstawienie oferty szkół zawodowych z terenu Dolnego Śląska.

27_03_15_jawor 27_03_15_jawor1
1. Wystąpienie p. Beaty Pawłowicz- Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
2. Uczestnicy konferencji

W tematykę konferencji wprowadziła zebranych Dolnośląski Kurator Oświaty pani Beata Pawłowicz. Kształcenie zawodowe na potrzeby rynku pracy zaprezentował przedstawiciel Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. pan Jerzy Mormul. Następnie dyrektorzy szkół przedstawili oferty swoich placówek.

Tekst i zdjęcia:  Maria Tłusty- wychowawca OHP w Jaworze.

W MYSŁAKOWICACH PROJEKT KARTKI WIELKANOCNEJ ZAKOŃCZONY.

27.03.2015

13:43

Agata

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Mysłakowicach  kolejny raz przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu na projekt Kartki Wielkanocnej, którego organizatorami  są Krajowe Duszpasterstwo Ochotniczych Hufców Pracy i Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy.

prace_przygotowane_na_Konkurs_

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

MODZIEŻ ZĄBKOWICKIEGO OŚRODKA SZKOLENIA I WYCHOWANIA Z POMOCĄ POTRZEBUJĄCYM.

27.03.2015

12:49

Agata

Najbardziej niezmiennym i ważnym pytaniem życia jest: Co robisz dla innych?"
Martin Luther King Jr.
Czas przygotowań do Wielkanocy to również okazja do spotkań z ludźmi niosącymi pomoc potrzebującym. 26 marca br. wychowankowie Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Ząbkowicach Śląskich bez wahania odpowiedzieli na apel organizatorów warsztatów Wielkanocnych organizowanych w Ząbkowickim Ośrodku Kultury.

Wszyscy_uczestnicy_warsztatow Mlodziez_podczas_warsztatow

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

HUFIEC PRACY Z WROCŁAWIA NA WIOSENNYCH GMINNYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH W BYSTRZYCY OŁAWSKIEJ

26.03.2015

13:34

Agata

W dniu 25 marca 2015r. reprezentacja Hufca 1-47 we Wrocławiu pod opieką wychowawcy  Ryszarda Gosa wzięła udział w Wiosennych Gminnych Biegach Przełajowych.Organizatorem było Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów  Sportowych w Oławie.
W zawodach udział wzięły reprezentacje Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych terenu powiatu oławskiego. Do udziału w igrzyskach zaproszona została reprezentacja Hufca Pracy  1-47 grupa wychowawcza w Oławie.
Przed startem opiekunowie grup wręczyli swoim podopiecznym karty startowe, które uprawniały do wzięcia udziału w igrzyskach. Uczestnicy Igrzysk starowali w pięciu grupach wiekowych Hufiec Pracy reprezentował 3 osobowy zespół. Uczestnicy Sylwester Igałowicz, Przemysław Pankała i Jakub Zieliński startujący w swoich grupach wiekowych.  Uczestnik  Sylwester Igałowicz zajął II miejsce, a uczestnicy  Jakub Zieliński i Przemysław Pankała również II miejsce . Uczestnicy zostali nagrodzeni pamiątkowymi medalami oraz dyplomami.
Reprezentacji hufca gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

26_03_15_bieg1 26_03_15_bieg2 26_03_15_bieg3

1.Sylwester podczas biegu
2.Reprezentacja Hufca Pracy 1-47 z Wrocławia
3.Uczestnicy podczas wręczenia medali

Tekst i zdjęcia wychowawca HP 1-47 Ryszard Gos

 

INSPEKTOR PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY W TRZEBNICKIM HUFCU PRACY

26.03.2015

12:48

Agata

25 marca w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Trzebnicy kadra Hufca Pracy 1-48 zorganizowała spotkanie  z inspektorem Panem Markiem Choczajem. Szkolenie odbyło się, dla uczestników hufca oraz uczniów I klas szkoły zawodowej,  w zakresie prawa, bezpieczeństwa i higieny pracy. Podczas spotkania zostały poruszone kwestie zatrudniania młodocianych pracowników. Uczestnicy spotkania słuchali z zainteresowaniem informacji szczególnie dotyczących ich samych. Szkolenie obejmowało również najbardziej istotne przepisy zawarte w kodeksie pracy: prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników, rodzaje umów.
Uczestnicy spotkania dowiedzieli się także co powinna zawierać  prawidłowo spisana umowa o pracę oraz regulamin pracy, który jest niezwykle ważnym dokumentem.

trzebnica_Uczestnicy_HP_w_Trzebnicy_podczas_szkolenia_z_BHP trzebnica_Uczestnicy_szkolenia_BHP_prowadzonego_przez_inspektora_P

Uczestnicy szkolenia prowadzonego przez Inspektora Pracy

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

INWESTYCJA W SIEBIE - ZAJĘCIA W ARESZCIE ŚLEDCZYM W PIŁAWIE DOLNEJ

26.03.2015

11:54

Agata

W dniu 26 marca odbyły się  zajęcia, w ramach autorskiego programu „Inwestycja w siebie - powracam na rynek pracy”, dla osadzonych w Areszcie Śledczym w Piławie Dolnej. Doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Dzierżoniowie spotykała się z 12. osobową grupą osadzonych, którzy niedługo opuszczą mury aresztu.
Głównym celem spotkania było przygotowanie osadzonych do powrotu na rynek pracy i tym samym zwiększenie ich szans na integrację społeczną i zawodową. W związku z tym, w ramach warsztatu omówiono wymagania, jakie stawia pracodawca przed współczesnym pracownikiem.

26_03_dzierzoniow

Osadzeni w trakcie zajęć

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

NIETYPOWA LEKCJA ŻYCIA

26.03.2015

11:43

Agata

Uczestniczki Hufca Pracy 1-30 w Wałbrzychu miały okazję uczestniczyć w nietypowej lekcji wychowawczej. Odwiedziliśmy Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu. Pani Iwona Michancio-Naczelna Pielęgniarek opowiedziała naszym uczestniczkom, czym jest cud narodzin oraz jakie niesie ze sobą wyzwania i odpowiedzialność.
Wczesna inicjacja seksualna dotyczy coraz większego odsetka nastolatków na całym świecie. Obniża się średnia wieku pierwszego stosunku seksualnego oraz zwiększa się odsetek osób, które przeszły inicjację seksualną przed 15. rokiem życia.

WALBRZYCH_Uczestnicy_Hufca_Walbrzych_na_zajeciach_w_Szkol WALBRZYCH_Uczestnicy_Hufca_Walbrzych_na_zajeciach_w_Szkole WALBRZYCH_Uczestnicy_Hufca_Walbrzych_na_zajeciach_w_Szkole_Ro 

Uczestnicy Hufca Pracy z Wałbrzycha na zajęciach w Specjalistycznym Szpitalu Ginekologiczo-Połozniczym w Wałbrzychu

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

EURES NA TARGACH PRACY

26.03.2015

11:30

Agata

Dnia 24 marca 2015 r. w Zespole Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu odbyły się Targi Pracy pt. "Aktywni na rynku pracy". Targi organizowane były przez wrocławskie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP. Była to doskonała okazja do promocji sieci EURES w OHP.
Targi były skierowane przede wszystkim dla młodzieży zainteresowanej podjęciem pracy krótkoterminowej i sezonowej podczas wakacji, a także z myślą o osobach kończących szkołę i chcących wyjechać za granicę. Ofertę EURES przedstawiał doradca EURES DWK OHP, Pan Miłosz Cader, wspólnie z przedstawicielką EURES DWUP, Panią Joanną Szałęgą, co stanowiło kolejną możliwość do rozwijania współpracy pomiędzy tymi dwiema instytucjami.

art_EURES_1 art_EURES_2

1.Kadra EURES DWK OHP oraz DWUP informuje o usługach sieci EURES
2.Kadra EURES DWK OHP oraz DWUP na Targach Pracy

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

MISTRZOSTWA PIERWSZEJ POMOCY PCK W LEGNICY

26.03.2015

11:20

Agata

W dniu 25 marca 2015 roku w ramach programu edukacyjno – profilaktycznego  p.n. „Nasze zdrowie w naszych rękach” odbyły się Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Przedmedycznej PCK, których organizatorem był 1-1 Hufiec Pracy w Legnicy oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy.
Celem zawodów było wzmocnienie procesu edukacji młodzieży poprzez podniesienie poziomu wiedzy z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy oraz przeciwdziałanie występowaniu wypadków,  poprzez upowszechnienie zasad bezpieczeństwa i wykształcenie nawyków ich przestrzegania.

Zdjecie_nr_1 Zdjecie_nr_2 zdjecie_nr_3 

1,2.- Uczestnicy Mistrzostw podczas wykonywania zadania praktycznego
3. - Pokaz młodych ratowników - zasady udzielania pierwszej pomocy

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

MŁODZIEŻ Z MYSŁAKOWIC SZLAKIEM ZNANYCH SPORTOWCÓW

26.03.2015

10:34

Agata

W dniu 25 marca, wybrana młodzież z naszego ośrodka, przekonała się „na własnej skórze”, jak wygląda codzienność naszej czołowej narciarki biegowej – Justyny Kowalczyk. Wraz z trójką uczestników wybraliśmy się do Jakuszyc, które związane są z tą dyscypliną sportu. Początkowa trudność utrzymania pozycji pionowej w narcie, okazała się nietrwała i już po chwili młodzież zjeżdżała  z niewielkich górek. Okazało się, że jest to sztuka niełatwa, ale przyjemna. W otoczeniu pięknej przyrody, wiosennego słońca i hałd śniegu przemierzaliśmy  trasę biegową, zaczynając od Polany Jakuszyckiej.
Korzystając z okazji, że znajdujemy się blisko granicy czeskiej, zawitaliśmy do Harrachova. Jest to niewielkie miasteczko przygraniczne, za to z mnóstwem znajdujących się w nim atrakcji. Jedną z nich były  skocznie narciarskie – w tym skocznia mamucia, gdzie punkty w pucharze świata wielokrotnie zdobył nasz mistrz - Adam Małysz.

myslakowice_Jakuszyce_Harrachov  myslakowice_Nasza_mlodziez_pod_Mamucia_skocznia myslakowice_Nasza_mlodziez_na_nartach_

1.Młodzież na granicy
2.Przed skocznią Mamucią
3.Nauka jazdy na nartach

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

AKCJA "RATUJMY BÓBR" W HUFCU PRACY W JELENIEJ GÓRZE

26.03.2015

10:21

Agata

Wiosenne słoneczko, piękny poranek, budząca się przyroda natchnęły młodzież z hufca z Jeleniej Góry do aktywnego włączenia się w akcję ekologiczną „Ratujmy Bóbr” organizowaną przez Chrześcijański Ośrodek dla osób uzależnionych „Nowa Nadzieja”. Bóbr to niewielka rzeka przepływająca przez Kotlinę Jeleniogórską. Akcja ta realizowana jest cyklicznie, a to była już VI jej odsłona. Daje ona bardzo wymierne efekty, gdyż na terenie objętym sprzątaniem usunięto już 151 000 litrów śmieci! Liczba ta jest zatrważająca…
Środa 25.03.2015 była pięknym, słonecznym dniem. Spotkaliśmy się z samego rana na terenie Ośrodka skąd zabrał nas przygotowany bus. Pan Piotr Tuła – organizator akcji pokrótce omówił jej cele, efekty jakie dała do tej pory oraz dokładnie wskazał teren, który został dla nas przeznaczony.

26_03_15_jelenia_smieci 26_03_15_jelenia_zbieranie 26_03_15_jelenia_zbieranie_smieci

Młodzież z Hufca Pracy z Jeleniej Góry podczas akcji "Ratujmy Bóbr"

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

TARGI PRACY - SZANSĄ NA DOBRĄ PRACĘ

26.03.2015

10:09

Agata

Dnia 25 marca 2015r. Młodzieżowe Centrum Kariery w Lubaniu oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Jeleniej Górze zorganizowały Targi Pracy. W holu siedziby MCK, mieszczącego się przy ulicy Armii Krajowej 30 w Lubaniu, lokalni pracodawcy, organizacje pozarządowe oraz instytucje związane z rynkiem pracy miały okazję bezpośrednio zaprezentować swoje oferty pracy. Wśród zaproszonych na targi pracodawców oraz instytucji swoje stanowiska wystawiennicze przygotowały: „AGRO-FARM” Sp.z o.o. z siedzibą w Pisarzowicach, Zakład Stolarski A. Kopiś z Olszyny, Biuro Projektowe  „PRODOMAR” M. Smreczyński, Biuro Rachunkowe J. Mizgier, Klub Sportowo- Rekreacyjny „VIKTORIA”, Agencja Pracy Adecco Poland Sp.z o.o. Oddział w Legnicy. Organizacje pozarządowe reprezentowała Pani Magdalena Guła ze Stowarzyszenia Południowo-Zachodniego Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze” z Lubania. Swoje stanowisko wystawiennicze posiadała także Pani Kamila Krawczyk, reprezentująca Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży z Wrocławia.

25_03_15_LUBAN_Mlodziez_podczas_Targow

Młodzież podczas Targów Pracy

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

GIEŁDA PRACY W MŁODZIEŻOWYM CENTRUM KARIERY W LUBANIU

26.03.2015

10:07

Agata

Dnia 25 marca 2015r. w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Lubaniu odbyła się Giełda Pracy. Giełda ta, którą poprowadziła Pani Karolina Karczmar specjalista ds. rekrutacji i administracji Agencji Pracy Adecco  Poland Sp.zo.o. oddział w Legnicy, towarzyszyła odbywającym się w jednostce Targom Pracy.
Rekruterka Adecco przedstawiła ofertę pracy na stanowisko pracownik produkcji w Firmie Lovink Polska Sp.zo.o. , która swoją siedzibę posiada w Kamiennogórskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości w Wykrotach.  Firma ta należy do holenderskiej grupy Lovink Industries, a główną działalnością firmy jest emaliowanie produktów używanych w urządzeniach domowych takich jak kratki kuchenne. Osoby zatrudnione będą więc wykonywać pracę związaną z  wytwarzaniem elementów żeliwnych i metalowych. Od kandydatów do pracy wymagana jest wysoka mobilność, dyspozycjność, zdolności manualne oraz  precyzja w pracy.
Jak zapewniła Pani Karolina Karczmar,  spośród 10. uczestników giełdy, trzy osoby mogą liczyć na pewne zatrudnienie.

26_03_15_LUBAN_Mlodziez_rozmawia_z_pracodawcami

Młodzież rozmawia z pracodawcami

Tekst: Aneta Palka pośrednik pracy MCK Lubań

 

MŁODZIEŻ Z JELENIEJ GÓRY WSPIĘŁA SIĘ NA SZCZYT

26.03.2015

09:57

Agata

Wiosenna aura zdecydowanie sprzyja turystyce pieszej. Piękne widoki, zielony krajobraz, świecące słońce stanowczo zachęcają amatorów pieszych wycieczek do działań. Tak też było w naszym przypadku.
Dnia 25.03.2015 postanowiliśmy wspólnie zdobyć szczyt zwany Sokolikiem. Spotkaliśmy się w Janowicach Wielkich – niewielkiej, malowniczo położonej miejscowości na pograniczu Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Kaczawskich i Rudaw Janowickich. Wioska ta cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród turystów, gdyż oferuje szeroki wachlarz atrakcji – od ścieżek rowerowych, spływów kajakowych, wspinaczki skalnej po dużą ilość szlaków turystycznych. My postanowiliśmy udać się szlakiem żółtym.

26_03_15_jelenia

Młodzież z Hufca Pracy z Jeleniej Góry na szczycie filaru skalnego Sokolik

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

TARGI EDUKACYJNE W KŁODZKU

26.03.2015

09:17

Agata

Dnia 25.03.2015 roku w Gimnazjum Publicznym Gminy Kłodzko im. Wł. St. Reymonta odbyły się Targi Edukacyjne dla młodzieży gimnazjalnej z klas III. Jak ważny jest wybór szkoły ponadgimnazjalnej doskonale wiedzą wszyscy… którzy zmierzyli się z rynkiem pracy. Dlatego tak ważna i cenna była inicjatywa pana Dyrektora Krzysztofa Szkudlarka i Doradcy Zawodowego pana Piotra Smółki, która pozwoliła uczniom na bardziej świadomy wybór przyszłej szkoły.
W Targach wzięło udział 11 placówek edukacyjnych, oprócz licznej reprezentacji miejscowych kłodzkich szkół były także jednostki z Bożkowa, Ziębic, Tułowic, Dusznik Zdroju, Polanicy Zdroju czy Nowej Rudy. Uczniowie gimnazjum mogli wybierać spośród oferty nauki w ponad 30. zawodach i blisko 10. profilach nauczania w liceach.

26_03_15_klodzko 26_03_15_klodzko2 26_03_15_klodzko3

Stoisko OHP i sala targowa

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

SZKOLENIE Z ZAKRESU BHP W OŚRODKU W MYSŁAKOWICACH

26.03.2015

08:45

Agata

W dniu 25 marca bieżącego roku w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Mysłakowicach odbyło się szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
W  przygotowaniach do konkursu X edycji „Wiedzy o Zasadach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Młodzieży zatrudnianej w ramach OHP” zaprosiliśmy panią inspektor Martę Jaromin  z oddziału PIP w Jeleniej Górze. Pani inspektor w bardzo ciekawy sposób przedstawiła zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.  Omówiła rodzaje wypadków przy pracy, podała  ich przyczyny oraz tłumaczyła jak im zapobiegać. 

Mlodziez_w_trakcie_szkolenia_BHP mlodziez_w_trakcie_szkolenia_BHP_2

Młodzież podczas szkolenia BHP

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

UCZESTNICY HUFCA PRACY W POLKOWICACH WICEMISTRZAMI DOLNEGO ŚLĄSKA W KONKURSIE "SPRAWNY W ZAWODZIE"

26.03.2015

08:25

Agata

W dniu 24.03.2015 r. drużyna Hufca Pracy w Polkowicach wzięła udział w cyklicznym konkursie „Sprawny w zawodzie”. Do Ząbkowic Śląskich zostały zaproszone dwuosobowe zespoły hufców pracy  z województwa dolnośląskiego kształcące się w zawodzie kucharz. Nasza drużyna składała się z pracowników potężnej firmy: LUBINPEX z siedzibą w Lubinie. Ten nowoczesny zakład pracy od lat kształci naszą młodzież w swoich restauracjach. Tu też pracują nasi absolwenci, którzy sami w przeszłości arkana sztuki kulinarnej sprawdzali w naszym OHP- owskim konkursie.
W bieżącym roku szkolnym w trzecim roczniku kształci się w HP Polkowice siedmioro kucharzy.  Część z nich uczestniczyła już w konkursie zawodowym w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” organizowanym przez Urząd Marszałkowski i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

 26_03_15_polkowice2 26_03_15_polkowice

Uczestnicy Hufca z Polkowic oraz wspólne zdjęcie

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

SZKOLENIE Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ W OŚRODKU W MYSŁAKOWICACH

25.03.2015

14:53

Agata

Dnia 25 marca bieżącego roku w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Mysłakowicach odbyło się profesjonalne szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzone przez przedstawiciela PCK w Jeleniej Górze – pana Tomasza Łątkę. Myśl, która towarzyszyła nam podczas spotkania to „Ratujmy życie z sercem”. Spotkanie odbyło się w ramach realizacji programu profilaktycznego „Nasze zdrowie
w naszych rękach”. Pan Tomasz pomógł naszym wychowankom  usystematyzować swoje wiadomości przed zbliżającymi się zawodami.


zdjecie_nr_1

Młodzież podczas  spotkania z panem Tomaszem Łątką

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

II EDYCJA KONKURSU FRYZJERSTWA

25.03.2015

14:45

Agata

23  marca  2015 r. w Zasadniczej Szkole Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śląskich odbył się konkurs fryzjerski pt. "II EDYCJA KONKURSU FRYZJERSTWA w kategorii KOKI LOKI WARKOCZE". Organizatorami konkursu była Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości, Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śląskich oraz Ochotniczy Hufiec Pracy 1-34 Ziębice.
Celem konkursu było współzawodnictwo i konfrontacja umiejętności zawodowych na poszczególnych poziomach klasowych, jak również rozwijanie umiejętności i kreatywności uczniów. Ponadto stanowił on eliminację do konkursu wojewódzkiego „Mistrz w zawodzie” którego organizatorem jest Rzemieślnicza ZSZ w Wałbrzychu.

25_03_15_HP_Ziebice_Anita_Richter_podczas_wykonywania_pracy_konku 25_03_15_Laureaci_konkursu_wraz_z_komisja_p _Anna_Laszczewska_p _ 25_03_15_laureaci_konkursu_wraz_z_modelami_I_miejsce_A _Richter_H

Uczestniczka Anita Richter podczas wykonywania pracy konkursowej oraz laureaci konkursu z komisją konkursową oraz z modelami

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »
12345...11

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007