Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

 

 

     
 

W Ochotniczych Hufcach Pracy trwa rekrutacja uzupełniająca do dwóch projektów pn. "Równi na rynku pracy" oraz "Pomysł na siebie" realizowanych przez OHP, w ramach inicjatywy europejskiej pn. "Gwarancje dla młodzieży" dla osób w wieku 15-24 lat nieuczących się, niedoszkalających się lub bezrobotnych. Oba projekty są całkowicie bezpłatne. Chętni proszeni są o zgłaszanie się do najbliższych jednostek OHP. Więcej na stronach internetowych www.ohp.pl i www.ecam.ohp.pl.   
  


 

GABINET WRÓŻB W POLKOWICKIM HUFCU PRACY

28.11.2014

15:46

Agata

W listopadową ciemną noc
Swój los wywróżę sobie,
Bo wróży dziwną mają moc…
Mówiły mi o Tobie.
Dnia 27. 11. 2014 r. uczestnicy Hufca Pracy w Polkowicach wraz z wychowawcami w ramach koła zainteresowań HP Puzzle przygotowywali gazetkę o tematyce andrzejkowej, a także wyszukiwali tradycyjnych wróżb, które będą wykorzystane w „Gabinecie Wróżb” na co dzień – gabinet komendanta. Przed spotkaniem uczestnicy szukali informacji o Andrzejkach w Internecie oraz w tradycyjnej bibliotece szkolnej. Podczas zajęć  młodzież wysłuchała opowieści na temat magii tego dnia . Zapoznała się z wróżbami i przysłowiami. Dziś – 28.11.2014m r. w „ salonie wróżb” króluje wróżka Magda, której dzielnie sekundują pomocnice – Zofia i Maria. W ten krótki listopadowy dzień - trochę radości nie zaszkodzi.

AAAPolkowice AAAPolkowice1
1. Nasz absolwent podczas wróżenia
2. Wróżka Magda w Polkowickiem Hufcu

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ANDRZEJKOWE BABECZKI W HUFCU W JELENIEJ GÓRZE

28.11.2014

15:37

Agata

Dnia 27.11.2014 r., w Gimnazjum dla Dorosłych „Amicus”, z inicjatywy Młodzieżowej Rady Hufca 1-6 w Jeleniej Górze, zorganizowano niespodziankę Andrzejkową dla grona pedagogicznego. Uczestniczki Rady Hufca, które odbywają przyuczenie do zawodu „cukiernik”, upiekły babeczki, do których dołączona była wróżba. Przewodnicząca Rady wraz z zastępcą, sekretarzem i dwojgiem uczestników przechadzała się po klasach wręczając nauczycielom babeczki po uprzednio wylosowanych i odczytanych na głos wróżbach. Obdarowana babeczką z wróżbą została również Pani Dyrektor Gimnazjum dla Dorosłych oraz Pani Pedagog. Inicjatywa ta została przyjęta bardzo entuzjastycznie. Kadra pedagogiczna chętnie brała udział w losowaniu wróżb, a babeczki były słodkim akcentem dopełniającym Andrzejkową zabawę.  Młodzież wykazała się dużą kulturą osobistą i zaangażowaniem w inicjatywę. Chętnie włączała się do zabawy, by kultywować zwyczaje Andrzejkowe.

28_11_14_jelenia 28_11_14_jelenia1
Uczestnicy podczas wręczania wróżb andrzejkowych

Tekst: Martyna Rozum
Zdjęcia: Kamila Błażyńska

RAZEM DLA MŁODZIEŻY

28.11.2014

15:29

Agata

Doradcy zawodowi  Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej - jednostki  Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Legnicy, od kilku lat przyjeżdżają do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w  Jaworze. Tam w szkole gimnazjalnej tego ośrodka, w każdym roku szkolnym prowadzą cykl  zajęć z doradztwa zawodowego. Chłopcy  przebywający w tym miejscu to  osoby, które pomimo  młodego wieku weszły w konflikt z prawem, ale jak pokazują badania prowadzone nad młodzieżą niedostosowaną społecznie w różnych krajach, u podłoża ich postępowania leżą często niezaspokojone potrzeby takie jak: bezpieczeństwo, akceptacja  uznanie, miłość czy  brak stabilności. To brak oparcia w środowisku  rodzinnym, czy odrzucenie w środowisku  szkolnym bądź rówieśniczym może prowadzić do nieświadomego wchodzenia na drogę przestępczą. Dlatego też doradcy zawodowi mając świadomość przyczyn postępowania  młodych ludzi, często trudnej sytuacji rodzinnej i problemów edukacyjnych, robią wszystko, aby w sposób bardzo przystępny, stwarzając przy tym miłą atmosferę, krok po kroku zachęcić młodych ludzi do kontynuacji edukacji i jednocześnie podejmowania aktywności zawodowej. Jednym z elementów resocjalizacji jest nagroda i właśnie taką nagrodą była wycieczka dydaktyczna do Legnicy w dniu 28.11.2014 r. Organizatorami przedsięwzięcia była wychowawczyni ośrodka Eugenia Kłeczek oraz Grażyna Pichla doradca zawodowy MCIZ.

CEIPMLegnica
Młodzież podczas zajęć z doradcą zawodowym i specjalistą do spraw szkoleń

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

„WIEM, WIĘC JESTEM BEZPIECZNY” W HP 1-47

28.11.2014

15:08

Agata

W Hufcu Pracy 1-47 we Wrocławiu realizowany jest program edukacyjno – profilaktyczny „Wiem, więc jestem bezpieczny”. Udział w programie ma na celu uświadomienie młodzieży zagrożeń na jakie mogą być narażeni w codziennym życiu i kontaktach społecznych. Dodatkowo udział w programie pozwoli na nabycie umiejętności bezpiecznego poruszania się po drogach oraz zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W listopadzie odbył się cykl spotkań prowadzony przez przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu z zakresu zagrożeń i ich skutków. Zajęcia prowadzone były zarówno w formie prelekcji, jak i prezentacji multimedialnej. Na zakończenie cyklu zajęć, w dniu 25.XI przeprowadzono test, którego wyniki zadecydowały o wyborze reprezentacji hufca do rejonowego konkursu wiedzy o policji „Razem bezpieczniej” w Strzelinie. Konkurs odbędzie się niebawem, bo już w dniu 5.12.2014r. HP 1-47 we Wrocławiu reprezentować będą Simona Sabady, Kacper Gabryelczyk i Jakub Czarnecki.

28_11_14_wroclaw_bezpieczny2 28_11_14_wroclaw_bezpieczny1 28_11_14_wroclaw_bezpieczny 28_11_14_wroclaw_bezpieczny3
1. Młodzież podczas rozwiązywania testu wiedzy
2. Uczestnicy hufca w trakcie tworzenia gazetki
3. Wspólnie przygotowany plakat
4. Uczestnik podczas ćiwczen praktycznych na fantomie

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ANDRZEJKOWO WE WROCŁAWIU

28.11.2014

14:39

Agata

"….Andrzeju, Andrzeju ,
nasz dobrodzieju
dobrą wróżbę daj…"

W dniu 28.XI.2014 uczestnicy HP 1-47 we Wrocławiu uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych dotyczących tradycji Andrzejkowych. Zajęcia odbyły się w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu, a młodzież podczas spotkania, prowadzonego przez pracownicę działu edukacyjnego muzeum, dowiedziała się o początkach tradycji Andrzejkowej oraz, że Święty Andrzej uznany jest za patrona panien chcących szybko zmienić stan cywilny. Ma on pomóc dziewczętom w odkrywaniu przyszłości. W ten wieczór chcą one dowiedzieć się kiedy wyjdą za mąż, poznać imię i charakter przyszłego męża. Andrzejki są dniem kiedy można uchylić rąbka tajemnicy i zajrzeć w przyszłość.

28_11_14_wroclaw 28_11_14_wroclaw1 28_11_14_wroclaw2

Młodzież podczas Andrzejkowego dnia w Hufcu

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

„WIĘZIENIE CZAS STRACONY” W DZIERŻONIOWIE

28.11.2014

14:32

Agata

28 listopada w Hufcu Pracy w Dzierżoniowie w ramach wojewódzkiego programu  edukacyjno – profilaktycznego „Wiem, więc jestem bezpieczny” odbyła się pogadanka z  funkcjonariuszem Służby Więziennej majorem Jackiem Gładyszem. Zajęcia są kontynuacją wizyt młodzieży w Zakładzie Karnym, które odbywały się na początku miesiąca. Lekcja rozpoczęła się filmem edukacyjnym „Więzienie czas stracony”. Podczas oglądania filmu grupa wychowawcza poznała sylwetki trzech młodych ludzi, którzy podjęli niewłaściwe decyzje, znaleźli się w nieodpowiednim miejscu i czasie. Zabawa na dyskotece z nowymi ludźmi, alkohol, narkotyki to częste zagrożenia, które niestety mogą rzutować na dalsze życie młodych ludzi i sprowadzić na nich nieszczęście. Bohaterom filmu szczęścia właśnie zabrakło, więc trafiają na wiele lat do aresztu. Życie skazańców, życie za kratami aresztu niestety nie jest już dla nich tak beztroskie, i w niczym nie przypomina tego, które wiedli na wolności. Obowiązkowe spacery na spacerniaku, wyznaczone godziny spożywania posiłków, sprzątanie celi, ścielenie łóżka, złośliwość współlokatorów i tęsknota za domem to szara codzienność, z którą muszą się zmagać. Po obejrzeniu filmu odbyła się dalsza część zajęć, podczas której młodzieży przybliżono przepisy dotyczące odpowiedzialności prawnej nieletnich. Młodzież poznała miedzy innymi podstawowe pojęcia ustawowe tj. nieletni, małoletni, czyn karalny, demoralizacja. W odniesieniu do demoralizacji wyjaśniono mlodzieży, że takie zachowania jak spożywanie alkoholu, palenie papierosów, ucieczki z domu, czy też nieuczęszczanie do szkoły w wieku 16 lat świadczą o demoralizacji, a konsekwencją demoralizacji może być odpowiedzialność karna. Przeprowadzone zajęcia oraz ukazanie konsekwencji mają na celu zapobiegać przyszłym błędom naszych wychowanków oraz przestępczości wśród uczestników hufca. Podczas zajęć każdy z uczestników otrzymał również "Niezbędnik prawny", który w sposób klarowny określa konsekwencje prawne dla osób nieletnich.

28_11_14_dzierozniow_wiezienie
Uczestnicy hufca podczas spotkania

Tekst: Barbara Bulerska - Wychowawca
Zdjęcie: Anna Jakimiczyk - Wychowawca

POZNANIE PREFERENCJI ZAWODOWYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW LEGNICKIEGO HUFCA PRACY

28.11.2014

13:38

Agata

W dniu 27 listopada br. w Zespole Szkół Budowlanych „Primgabex” w Legnicy odbyły się zajęcia dla uczestników Hufca pt. „Moje predyspozycje zawodowe – typy osobowościowe”. Zajęcia przeprowadził p. Andrzej Młotek – lider klubu pracy z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP. W trakcie spotkania uczestnicy rozwiązywali test składający się z 50 pytań dotyczących m.in.: cech osobowościowych, zainteresowań, itp. Po obliczeniu i zsumowaniu odpowiedzi w odpowiednich wierszach w tabeli młodzież poznała swój typ osobowości (kierowniczy, społeczny, metodyczny, innowacyjny, przedmiotowy). Każdy z wymienionych typów odznacza się innymi cechami, zawiera typowe zachowania jednostki, niesie za sobą zarówno złe, jak i dobre strony osobowości. Uczestnicy dowiedzieli się, jak ważna jest znajomość swoich umiejętności, predyspozycji, czy zainteresowań w planowaniu ścieżki edukacyjnej i zawodowej, która nie zawsze jest oczywista.

28_11_14_legnica
Pan Andrzej Młotek (CEiPM ) podczas spotkania z młodzieżą

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ W WAŁBRZYCHU

28.11.2014

13:28

Agata

Dnia 27.11.2014r. odbył się IV mikołajkowy turniej piłki siatkowej. Zawody zostały rozegrane na sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum nr 3 i wzięły w nich udział uczniowie, zarówno z klas z przysposobieniem do pracy z wałbrzyskiego hufca pracy, a także uczniowie z klas rejonowych. Celem turnieju było wdrażanie młodzieży do rekreacji ruchowej, nauka gry „fair play”, integracja młodzieży, podnoszenie aktywności ruchowej. W zawodach wzięło udział siedem drużyn, które rozegrały mecze systemem „każdy z każdym”. Turniej rozgrywany był na dobrym wyrównanym poziomie. Uczestnicy zawodów walczyli o każdy punkt z ogromną determinacją i bardzo dużym zaangażowaniem. Doskonała i zacięta gra drużyn siatkarskich dostarczyła wielu emocji wszystkim zebranym osobom.

28_11_14_walbrzych 28_11_14_walbrzych1
1. Uczestnixy turnieju podczas rozgrywek
2. Ceremonia wręczenia nagród zwycięzcom

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

„NASZ PIĘKNY DOLNY ŚLĄSK”

28.11.2014

13:22

Agata

W dniu dzisiejszym (28.11) w Klubie Piast odbyła się kolejna edycja konkursu wiedzy turystyczno- krajoznawczej „Znam swój region – województwo dolnośląskie”. Konkurs został przeprowadzony w trzech kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły średnie. Szkoły podstawowe reprezentowały drużyny z następujących placówek: SP 1, SP 5, SP w Piotrowicach oraz SOSW w Jaworze. W kategorii gimnazjów swoje reprezentacje wystawili: Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 – dwie drużyny, Gimnazjum w Męcince oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy. W kategorii  szkół średnich o prymat walczyła drużyna z Ochotniczego Hufca Pracy 1-21 ( op. Maria Tłusty) oraz drużyna z I Liceum Ogólnokształcącego. Sam konkurs składał się z dwóch części – testu wiedzy i rozpoznawania obiektów turystycznych. W kategorii Szkół Podstawowych zwyciężyła drużyna z SOSW. Kolejne miejsca zdobyły reprezentacje z: Piotrowic i Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworze. Indywidualnie wśród uczniów Szkoły Podstawowej najlepsi okazali się: Damian Riedel, Kamil Barej (obaj z SOSW), Weronika Ochab (SP Piotrowice), Martyna Gajda (SP nr 1 Jawor).

28_11_14_jawor 28_11_14_jawor1
1. Uczestnicy onkursu w trakcie rozwiązywania testu wiedzy
2. Laureaci HP w Jaworze wraz z członkami Komisji Konkursowej

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

MŁODZIEŻ Z GÓROWSKIEGO HUFCA JUŻ WIE, JAK RADZIĆ SOBIE Z ZAGROŻENIAMI

28.11.2014

12:56

Agata

Uczestnicy 1-2 Hufca Pracy w Górze spotkali się w czwartek 27 listopada 2014r. z p. Katarzyną Sadowską, pracownikiem Biura Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze. Zajęcia zorganizowano w ramach wojewódzkiego programu profilaktyczno – edukacyjnego „Wiem, więc jestem bezpieczny”, realizowanego przez hufiec. W czasie spotkania mówiono o najistotniejszych zagrożeniach naturalnych i cywilizacyjnych, przede wszystkim w odniesieniu do terenu naszej gminy. Przedstawiono zagrożenia atmosferyczne, pożarowe, epidemiologiczne, zagrożenia substancjami niebezpiecznymi i terroryzmem oraz katastrofy (np. budowlane). Młodzież była szczególnie zainteresowana tymi rodzajami zagrożeń, które w ostatnim czasie wystąpiły w naszej okolicy oraz materiałami fotograficznymi obrazującymi te zdarzenia – powódź i lokalne podtopienia, czy też wybuch gazu w jednej z górowskich kamienic.

28_11_14_gora 28_11_14_gora1
1. Pania Katarzyna Sadowska podczas prezentacji o najistotniejszych zagrożeniach
2. Uczestnicy Hufca wraz z prowadzącą zajęcia Panią Katarzyną Sadowską (pierwsza od lewej)

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

PRZYGOTOWANIE DO JASEŁEK W 1 – 33 HUFCU PRACY W BIELAWIE

28.11.2014

12:32

Agata

Boże Narodzenie to czas szczególny. Kojarzy się nie tylko z kolorowymi iluminacjami miast i domów, ale również z zadumą i odkrywaniem prawdy o narodzinach Boga w sercu człowieka. Od miesiąca października 2014r. jak co roku, uczestnicy Hufca Pracy w Bielawie przygotowują się do wystawienia Jasełek. Bedziemy mieli ku temu okazję podczas spotkań wigilijnych. W tym roku przygotowujemy inscenizację pt. „Opowieść Wigilijna”. Teatr to doskonałe narzędzie terapeutyczne i wychowawcze, dzięki któremu młodzież integruje się ze sobą, uczy się okazywania emocji i rozwiązywania konfliktów. Jasełka to impreza, której przygotowanie wymaga wiele pracy i zaangażowania całej grupy. Dlatego najważniejszy jest podział obowiązków i odpowiedzialności dla poszczególnych uczestników.

28_11_14_bielawa_jaselka(2)
Młodzież podczas pierwszych prób

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

MŁODZIEŻ Z OSIW NA SPOTKANIU Z KAPITANEM PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZĄBKOWICACH ŚL.

28.11.2014

11:12

Agata

„Ludzie, którzy dla ratowania życia innych czasem zapominają o swoim ”
                                                                   
W ramach wojewódzkiego programu edukacyjno-profilaktycznego pt: „Wiem, więc jestem bezpieczny” młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Ząbkowicach Śl. gościła kapitana Państwowej Straży Pożarnej Pana Grzegorza Ciapka, który jest również dowódcą jednostki ratowniczo -  gaśniczej. Gościa powitała wychowawca Pani Renata Wolska z wychowankami. Podczas spotkania przedstawiciel Straży Pożarnej opowiedział młodzieży o zasadach postępowania w przypadku pożaru, klęski żywiołowej jak również wypadku drogowego. Następnie Pan Grzegorz poprowadził zajęcia warsztatowe na temat szkolenia przeciw pożarowego jak również pokazał młodzieży drogę ewakuacyjną OSiW. Celem spotkania było zdobycie przez młodzież wiedzy na temat postępowania w przypadku  zagrożeń i niebezpieczeństw, jak również poznanie drogi ewakuacyjnej w OSiW w Ząbkowicach Śl.

28_11_14_zabkowice_straz1 28_11_14_zabkowice_straz
1. Kapitan Straży Pożarnej podczas prelekcji o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia
2. Młodzież podczas szkolenia

Tekst: Magdalena Kłysz - wychowawca
Zdjęcia: Renata Wolska - wychowawca

SPOTKANIE ANDRZEJKOWE W 1-33 HUFCU PRACY W BIELAWIE

28.11.2014

10:54

Agata

W dniu 27.11.2014r. w Hufcu Pracy w Bielawie odbyło się spotkanie Andrzejkowe, w którym uczestniczyli nasi podopieczni i absolwenci. Młodzież przez kilka dni poprzedzających spotkanie przygotowywała dekoracje, plakaty informacyjne i wróżby. Podczas spotkania uczestnicy poznali genezę tradycji ludowych związanych z obchodami „Wigilii Świętego Andrzeja”, tradycją wróżb Andrzejkowych sięgających prawdopodobnie czasów pogańskich, które miały odsłonić przyszłość. Młodzież wspólnie z wychowawcami bawiła się podczas wróżb andrzejkowych. Wszystkie tradycyjne wróżby cieszyły się ogólnym zainteresowaniem. Wiele zabawy było przy wróżbie z talerzykami, butami, i laniem wosku. Uczestnicy spotkania nie tylko dobrze się bawili, ale także wzajemnie poznawali. Absolwenci wspominali czas spędzony w Hufcu, opowiadali o życiu prywatnym, pracy zawodowej, dalszej nauce oraz planach na przyszłość. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze, i było bardzo istotne dla nowych uczestnków naszego Hufca. Wszyscy oczekujemy na spełnienie wróżb. Spotkamy się za rok!

28_11_14_bielawa 28_11_14_bielawa2
1. Absolwenci i uczestnicy Hufca.
2. Konkursy i zabawy podczas spotkania Andrzejkowego.

Tekst: Barbara Adamkiewicz
Zdjęcia: Mariola Stasiewicz

KOLEJNE PRZYGOTOWANIA DO KONKURSU „RAZEM BEZPIECZNIEJ” W MYSŁAKOWICACH

28.11.2014

07:45

Agata

Dnia 27.11.2014r. do Ośrodka zaprosiliśmy z Komendy Miejskiej Policji z Jeleniej Góry aspirant Danutę Razmysłowicz, która poprowadziła spotkanie w ramach programu edukacyjno-profilaktycznego „Wiem, więc jestem bezpieczny”. Celem programu jest edukacja uczestników w zakresie postępowania w sytuacji zagrożenia, kształtowania postaw dbałości o bezpieczeństwo własne i innych. W spotkaniu uczestniczyła młodzież pierwszego rocznika, która chciała sprawdzić swoja wiedzę, aby dobrze zaprezentować się na konkursie  wiedzy o policji.

28_11_14_zabkowice_bezpieczniej
Przygotowania do konkursu "Razem bezpieczniej"

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

REALIZACJA PROGRAMU: „WIEM WIĘC JESTEM BEZPIECZNY” CZYLI O ANOREKSJI I BULIMII W OŚRODKU SZKOLENIA I WYCHOWANIA OHP W MYSŁAKOWICACH.

28.11.2014

07:39

Agata

W dniach 25 i 26 listopada 2014 roku  w ramach programu edukacyjno-profilaktycznego: „Wiem, więc jestem bezpieczny”  w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Mysłakowicach odbyły się zajęcia wychowawczo-edukacyjne o  tematyce chorób cywilizacyjnych, na które najczęściej zapadają dziewczynki w wieku nastoletnim a mianowicie anoreksji i bulimii. W pierwszym dniu zajęć  wyświetlony został film dokumentalny na temat anoreksji oraz bulimii, który był wstępem do dalszej części spotkania, czyli pogadanki na temat omawianych chorób oraz roli samoakceptacji jako czynnika, który pozwala ustrzec się przed chorobą. Podczas zajęć młodzież miała okazję zapoznać z przyczynami występowania anoreksji i bulimii, symptomami a także skutkami owych chorób. Zajęcia dawały młodzieży możliwość swobodnej wypowiedzi oraz zadawania pytań odnośnie omawianych problemów.

28_11_14_zabkowice
Młodzież wykonuje plakat na temat zasad zdrowego żywienia
 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

KURS "NOWOCZESTNY SPRZEDAWCA" W MŁODZIEŻOWYM CENTRUM KARIERY W BOLESŁAWCU

27.11.2014

13:06

Agata

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Bolesławcu obecnie trwa kurs zawodowy „Nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, terminali płatniczych + minimum sanitarne” realizowany w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.
W szkoleniu  uczestniczy 9 kobiet w wieku 18-25 lat z Bolesławca i okolic. Beneficjentki posiadają niedostateczne kwalifikacje i niskie wykształcenie oraz brak umiejętności, co się wiąże z trudnościami w podjęcia zatrudnienia. Trudna sytuacja materialna uczestniczek szkolenia powoduje brak możliwości dokształcania się na własną rękę.

uczestniczki_Beneficjentki_kursu Uczestniczki_podczas_zajec_praktycznych

Beneficjentki kursu podczas zajęć praktycznych

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

REALIZACJA PROGRAMU "ROK ŻOŁNIERZY TUŁACZY" W LEGNICKIM HUFCU

26.11.2014

14:08

Agata

W dniu 25 listopada 2014 roku uczestniczki Hufca Pracy w Legnicy Kinga Merwińska i Katarzyna Łaskarżewska wraz z wychowawcą złożyli kwiaty oraz zapalili znicz przy obelisku „Pęknięty Głaz” w Legnicy, w ramach programu edukacyjno-historycznego pn. „Rok Żołnierzy Tułaczy”. Obelisk "Pęknięty Głaz" umieszczony jest  przy ulicy Muzealnej w Legnicy w miejscu byłego więzienia, który został postawiony 11. listopada 1998 roku. Obelisk ma kształt pękniętego głazu z krzyżem umieszczonym pośrodku. Na jednym kamieniu wyryty jest orzeł z koroną, a na drugim widnieje napis: "Niech los setek tysięcy więzionych, pomordowanych i skrzywdzonych pozostanie na zawsze w pamięci przyszłych pokoleń".

Uczestniczki_przy_Obelisku_Pekniety_Glaz

Uczestniczki hufca przy obelisku „Pęknięty Głaz”

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

SUKCES JAWORSKICH PRACODAWCÓW

26.11.2014

14:00

Agata

25 listopada 2014r. w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Ząbkowicach Śląskich odbyło się podsumowanie VIII edycji wojewódzkiego  konkursu „Pracodawca przyjazny młodzieży”. Konkurs jest wspólną inicjatywą Państwowej Inspekcji Pracy oraz Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, a patronat honorowy sprawuje Dolnośląskie Kuratorium Oświaty oraz Dyrektor Kasy Rolniczego Ubezpieczenia  Społecznego O/R we Wrocławiu.
Konkursem są objęci pracodawcy współpracujący z OHP. W tegorocznej edycji brało udział 14. pracodawców z całego województwa, kształcących młodzież w różnych zawodach m.in. sprzedawcy, kucharze, piekarze, mechanicy pojazdów samochodowych.

26_11_14_JAWOR

Nagrodzeni pracodawcy z Jawora

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

MAGICZNY BAL ANDRZEJKOWY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

26.11.2014

13:50

Agata

Młodzież Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Ząbkowicach Śląskich brała udział  w  organizacji  i  uczestniczyła w corocznym balu andrzejkowym Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Ziemi Ząbkowickiej „Integracja". Tym razem motywem przewodnim zabawy andrzejkowej były czarne koty.   
W dniu 25.11.2014 r. do Centrum Terapeutycznego w Ząbkowicach Śląskich przybyli uczestnicy i goście zaproszeni  na bal andrzejkowy. Wszyscy uczestnicy balu byli przebrani za czarne kocury i kocice z dwoma wyjątkami. Pani prezes Irena Szewczyk wystąpiła jako złota kocica, również kierownik OSiW OHP Krystyna Zerbok pojawiła się na balu jako niebieska kocia wróżka otoczona czarnymi kocicami asystentkami wróżki.

26_11_14_ZABKO 26_11_14_ZABKO3 26_11_114_ZABKO2

Magiczny bal andrzejowy z uczestnikami Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Ząbkowicach Śląskich oraz uczestnikami, członkami Stowarzyszenia

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ZAJĘCIA ZE SPECJALISTĄ DO SPRAW UZALEŻNIEŃ W HUFCU PRACY W JELENIEJ GÓRZE

26.11.2014

13:21

Agata

Dnia 26.11.2014 odbyły się zajęcia ze specjalistą do spraw uzależnień Panem Piotrem Byszkowskim.
Zajęcia rozpoczęły się burzą mózgów na temat „dlaczego popadamy w uzależnienia”. Młodzież ochoczo wymieniała kolejne powody, dla których ludzie sięgają po alkohol czy narkotyki.
Następnie zadaniem uczestników było odpowiedzieć na pytanie „po co ludzie sięgają po środku odurzające?”. W tym przypadku odpowiedzi nie były już takie oczywiste. Na tablicy pojawiła się tylko jedna: złość. W ten sposób prowadzący płynnie przeszedł do tematyki związanej ze stanami emocjonalnymi.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »
123456789...10

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007