Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

 

 

     
 

W Ochotniczych Hufcach Pracy trwa rekrutacja uzupełniająca do dwóch projektów pn. "Równi na rynku pracy" oraz "Pomysł na siebie" realizowanych przez OHP, w ramach inicjatywy europejskiej pn. "Gwarancje dla młodzieży" dla osób w wieku 15-24 lat nieuczących się, niedoszkalających się lub bezrobotnych. Oba projekty są całkowicie bezpłatne. Chętni proszeni są o zgłaszanie się do najbliższych jednostek OHP. Więcej na stronach internetowych www.ohp.pl i www.ecam.ohp.pl.   
  


W Ochotniczych Hufcach Pracy trwa rekrutacja na kursy zawodowe w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług runku pracy” dla osób nieuczących się i niepracujących w wieku 18-25 lat .
Kursy są całkowicie bezpłatne.
Chętni proszeni są o zgłaszanie się do najbliższych jednostek OHP.
Wykaz kursów znajduje się w zakładce: kursy i szkolenia -> Ośrodki Szkolenia Zawodowego, Młodzieżowe Centra Kariery


 

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ Z DORADCĄ ZAWODOWYM W BOLESŁAWCU

24.10.2014

15:30

Agata

W dniu 23 października zakończył się w Bolesławcu cykl zajęć dla uczestników projektu „Równi na rynku Pracy - YEI”. W okresie trzech tygodni młodzież uczestniczyła w zajęciach grupowych oraz indywidualnych przeprowadzonych przez doradcę zawodowego Tomasza Mikołajczyka. W trakcie intensywnych zajęć, warsztatów oraz dyskusji młodzież zdobyła wiele przydatnych umiejętności na rynku pracy, poznała między innymi język ciała i korzyści płynące z jego znajomości, poznała tajniki rozmowy kwalifikacyjnej a także kilka metod skutecznego poszukiwania pracy. Po zakończeniu zajęć grupowych odbyły się zajęcia indywidualne podczas których uczestnicy projektu poznali, przy wsparciu doradcy, swoje predyspozycje zawodowe oraz utworzyli indywidualny plan działania na kolejne lata. Czy było warto spędzić nieco czasu w ławce z zeszytem w ręku? „Było sympatycznie”, „miło się razem pracowało”  padały komentarze ze strony uczestników. Najistotniejsze jednak teraz jest, by „uzbrojeni” w nowy zapas sił i umiejętności osiągnęli zamierzony cel – uzyskali wymarzoną pracę. Trzymamy kciuki! Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

1. Doradca Zawodowy podczas porady grupowej
2. Indywidualne spotkanie Doradcy z uczestnikiem programu

Tekst: Tomasz Mikołajczyk
Zdjęcie:Katarzyna Bocheńska-Podrez

„JAK ZAPRZYJAŹNIĆ SIĘ Z RYNKIEM PRACY” W RAMACH OTK W MCK BOLESŁAWIEC

24.10.2014

14:59

Agata

Tegoroczny Ogólnopolski Tydzień Kariery odbywa się pod hasłem „Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy”. W dniach 20-24 października 2014 Młodzieżowe Centrum Kariery w Bolesławcu przygotowało szereg interesujących inicjatyw z tej okazji. Inicjatywa opierająca się głównie na udzielanych informacjach, zarówno grupowych, jak i indywidualnych, dotyczyła tematyki obecnego rynku pracy- nowych perspektyw, zmian na rynku pracy, samozatrudnienia. Młodzież ucząca się, poszukująca pracy i bezrobotna miała okazję porozmawiać z doradcą zawodowym, Katarzyną Bocheńską –Podrez oraz ze specjalistą ds. rozwoju zawodowego, Agnieszką Kołodziej, na temat szeroko pojętego rynku pracy. Indywidualne porady i informacje dotyczyły przede wszystkim informacji o pracodawcach, wymaganiach i oczekiwaniach  lokalnych przedsiębiorców. OTK 2014 w Młodzieżowym Centrum Kariery w Bolesławcu zakończyła giełda pracy zorganizowana przy współpracy z agencją pracy Maxpower na stanowiska pracownik produkcji, pakowacz, operator maszyn, operator wózka widłowego.

1. Uczestnicy Tygodnia Kariery
2. Indywidualna porada Doradcy Zawodowego


Tekst: Katarzyna Bocheńska-Podrez, doradca zawodowy MCK Bolesławiec
Zdjęcia: Agnieszka Kołodziej, specjalista ds. rozwoju zawodowego MCK Bolesławiec

"RAZEM BEZPIECZNIEJ" - ZIĘBICE PRZYGOTOWUJĄ SIE DO KONKURSU

24.10.2014

14:33

Agata

„Bezpieczeństwo nie jest wszystkim
 lecz bez bezpieczeństwa wszystko jest niczym”
 (-) K. Neyman

23 października 2014r. w siedzibie hufca w Ziębicach odbyło się spotkanie młodzieży będącej uczestnikami Hufca Pracy z funkcjonariuszem Policji w Ziębicach sierżantem sztabowym Tomaszem Kuś. Celem spotkania było przygotowanie uczestników do udziału w XVI edycji konkursu Wiedzy o Policji „Razem Bezpieczniej”, edukacja młodzieży w zakresie postępowania w sytuacji zagrożenia, kształtowanie postaw dbałości o bezpieczeństwo własne i innych. Podczas spotkania przedstawiono podstawowe zasady i uprawnienia policji, procedury postępowania z nieletnimi, informacje o sposobach i metodach postępowania w przypadkach zagrożenia oraz sytuacjach trudnych, a także zagrożeniach związanych z przyjmowaniem substancji niewiadomego pochodzenia jakimi są: dopalacze, narkotyki leki psychotropowe i ich wpływu na zdrowie i życie młodych ludzi. Pan dzielnicowy w sposób bardzo przystępny omówił zagadnienia konkursu, przedstawił przykłady z życia wzięte dotyczące karania nieletnich, ich lekkomyślnego zachowania się i przebywania w miejscach niedozwolonych oraz skutków tych zachowań. Uczestnicy dowiedzieli się, o postępowaniu prawnym i odpowiedzialności za popełnione czyny. Młodzież wyraziła chęć udziału w kolejnych spotkaniach z funkcjonariuszami Policji.

Młodzież podczas przygotowań do konkursu.

Tekst i zdjęcie Agnieszka Bednarczyk – wychowawca HP 1-34

WARSZTATY Z DORADCĄ ZAWODOWYM W ZIĘBICKIM HUFCU PRACY

24.10.2014

13:49

Agata

Dnia 23 października 2014 roku w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Ziębicach przy współpracy z kadrą Hufca Pracy zostało zorganizowane pierwsze spotkanie uczniów klasy I wielozawodowej z doradcą zawodowym Violettą Wolny. Spotkanie to zostało zorganizowane w ramach Ogólnopolskich Dni Kariery. Podczas spotkania młodzież uczestniczyła w warszatatch, które miały na celu zintegrowanie uczestników spotkania oraz określenie ich umiejętności zawodowych na podstawie projektu gospodarstwa agroturystycznego. Uczestnicy podzieleni zostali na cztery zespoły,a ich zadanie polegało na określeniu położenia geograficznego, wielkości zabudowań oraz dodatkowych atrakcje, jakie mogliby zaoferować turystom.

Uczestnicy podczas realizacji projektu i prezentacji wykonanych prac

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

TARGI EDUKACJI I PRACY DOBRĄ RECEPTĄ NA PRZYSZŁOŚĆ

24.10.2014

13:34

Agata

O tym jak zmienia się rynek edukacyjny i rynek pracy świadczy wzrastająca z roku na rok ilość targów edukacji i pracy. Jednym z tego przykładów są Targi Edukacji i Pracy pn. „Zaprzyjaźnij się z rynkiem pracy”, które odbyły się 24 października 2014 r. w Zespole Szkół Budowlanych w Legnicy. Targi zostały zorganizowane przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Celem targów była pomoc młodzieży ostatnich klas w zdobyciu informacji i wskazówek potrzebnych przed wyborem ścieżki zawodowej oraz przygotowanie do przemyślanego i skutecznego wejścia na rynek pracy. Targi okazały się również dla osób poszukujących zatrudnienia źródłem cennych informacji na temat tendencji panujących na lokalnym rynku pracy.

1. Uroczyste rozpoczęcie targów przez Małgorzatę Derkacz Dyrektora CEiPM OHP w Legnicy i Zdzisława Tyboroskiego Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych
2. Stanowisko wystawiennicze CEiPM OHP i Hufca Pracy w Legnicy

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

TARGI PRACY WE WROCŁAWIU W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 2014

24.10.2014

12:55

Agata

„Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy? Pod takim hasłem przebiegał tegoroczny Ogólnopolski Tydzień Kariery, w ramach którego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP we Wrocławiu zorganizowało dnia 24.X.2014r. w Zespole Szkół nr 25 Targi Pracy. Uroczystego otwarcia Targów, powitania wystawców i odwiedzających Targi dokonały p. Ewa Grzywacz – Dyrektor CEiPM OHP we W-wiu, p. Lidia Grubiak – Kierownik Szkolenia Praktycznego i p. Katarzyna Winkowska – szkolny doradca zawodowy. Podczas Targów uczestnicy mieli okazję nie tylko zapoznać się z ofertami pracy prezentowanymi przez Młodzieżowe Biuro Pracy OHP i Agencje Pracy Tymczasowej, ale również  uzyskania informacji dotyczących możliwości podjęcia pracy w Policji, zasad rekrutacji oraz specyfiki pracy w Policji itp. Dużym zainteresowanie cieszyło się również stoisko Wojskowej Komisji Uzupełnień i Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

1. Oficjalne otwarcie Tragów Pracy. Na zdjęciu od lewej: Lidia Grubiak - Kierownik Szkolenia Praktycznego, Ewa Grzywacz - Dyrektor CEiPM we Wrocławiu, Katarzyna Winkowska - szkolny Doradca Zawodowy
2. Uczestnicy targów podczas rozmów z doradcami zawodowymi Młodzieżowego Centrum Informacji Zawodowej
3. Uczestnicy podczas zwiedzania stosik wystawienniczych
4. Zespół Doradców Zawodowych wraz z Dyrektorem. Na zdjęciu od lewej: Patrycja Cybulska (wolontariusz), Magdalena Łukaszewska i Justyna Cader -  Doradcy Zawodowi, Ewa Grzywacz - Dyrektor CEiPM we Wrocławiu

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

DZIERŻONIÓW ROZPOCZYNA REALIZACJĘ PROGRAMU

24.10.2014

09:10

Agata

Uczestnicy pierwszego rocznika Hufca Pracy z Dzierżoniowa, w dniach 22 i 23 października rozpoczęli  spotkania z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji, w ramach realizacji programu edukacyjno-profilaktycznego pn. „Wiem, wiec jestem bezpieczny”. Jednocześnie zostali zapoznani z regulaminem i tematyką XVI Edycji Konkursu Wiedzy o Policji pt.: „Razem Bezpieczniej”. Policjanci podczas pogadanek poruszyli wiele ważnych dla bezpieczeństwa kwestii. Omawiali przepisy ruchu drogowego,  przedstawili informacje o sposobach i metodach postępowania w przypadkach występowania zagrożenia oraz w sytuacjach trudnych, zapoznali uczestników z  podstawowymi  zadaniami i uprawnieniami Policji oraz opowiedzieli o zagrożeniach związanych z przyjmowaniem substancji szkodliwych lub niewiadomego pochodzenia jakimi są między innymi „dopalacze”, narkotyki, alkohol, czy też nikotyna.1. Młodzież podczas prelekcji
2. Uczestnicy Hufca Pracy piszą test wiedzy

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

JAK ZDOBYĆ PRACĘ PO STUDIACH

24.10.2014

08:16

Agata

W dniu 23 10 2014 w ramach działań związanych z Ogólnopolskim Tygodniem Kariery Grażyna Pichla, doradca zawodowy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Legnicy wzięła udział w Open Space, nowatorskiej metodzie  opracowanej przez Harrisona Owena, w której wszyscy uczestnicy spotkania sami biorą odpowiedzialność za efekty pracy włożonej podczas spotkania. Organizatorami przedsięwzięcia było Biuro Karier Państwowej Wyższej Szkoły zawodowej w Legnicy, a uczestnikami studenci i absolwenci legnickiej uczelni, przedstawiciele instytucji Rynku Pracy i Edukacji oraz pracodawcy.

Uczestnicy Open Space podczas pracy

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

VI OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY W OLEŚNICY

24.10.2014

08:03

Agata

22 października 2014 roku w Zamku Książąt Oleśnickich odbyła się uroczysta inauguracja VI Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Tegoroczna akcja organizowana jest pod hasłem „Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy”. Organizatorami VI edycji OTK w powiecie oleśnickim są: Młodzieżowe Centrum Kariery OHP, Centrum Kształcenia i Wychowania OHP, Lokalne Centrum Informacji Zawodowej działające przy Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy, Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Oleśnicy. W uroczystym otwarciu OTK udział wzięli m.in. pan Stanisław Pytel Wicestarosta Powiatu Oleśnickiego, Irena Lisikiewicz dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy,  Ewa Grzywacz dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP we Wrocławiu, Jowita Tomaszewska dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania OHP,  Monika Kwil – Skrzypińska  dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Leszek Malinowski trener przedsiębiorczości  i wykładowca zarządzania.

1. Zaproszeni goście spotkania: od lewej Leszek Malinowski trener przedsiębiorczości, Stanisław Pytel – Wicestarosta Oleśnicki, Irena Lisikiewicz dyrektor PUP, Monika Kwil-Skrzypińska dyrektor DWUP we Wrocławiu, Ewa Grzywacz dyrektor CEiPM we Wrocławiu.
2. Pan Leszek Malinowski podczas wykładu.(autor zdjęcia Agata Mieszała)

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

UCZESTNICY OSIW Z ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH NA TARGACH PRACY I NAUKI

24.10.2014

07:53

Agata

W dniu 23.10.2014 roku w auli Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śl. odbyły się Targi Pracy i Nauki. Celem Targów była prezentacja oferty zatrudnienia i szkolenia dla zainteresowanych mieszkańców powiatu ząbkowickiego. Swoje stioska wystawiennicze przygotowali pracodawcy z całego regionu. Na zaproszenie Powiatowego Biura Pracy i Starostwa w targach wzięły również udział warsztaty szkoleniowe Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Ząbkowicach Śl.

1. Mlodzież z OSiW wraz z Panią Kierownik Krystyną Zerbok podczas prezentacji swojej oferty
2. Uczestnicy OSiW podczas rozmów z przedstawicielami Policji
2. Dziewczęta z Ośrodka Szkolenia podczas zwiedzania jednego ze stoisk

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

MŁODZIEŻ Z OŚRODKA SZKOLENIA I WYCHOWANIA OHP W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH Z WIZYTĄ W SZKÓŁCE LEŚNEJ

24.10.2014

07:39

Agata

W dniu 22 października br. grupa wychowanków z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Ząbkowicach Śląskich uczestniczyła w zajęciach edukacyjnych w ramach praktycznej nauki zawodu w celu aktywizacji zawodowej. Powyższa lekcja odbyła się w Wojborzu na terenie Szkółki Leśnej „Wilcza”. Zajęcia przeprowadziła pracownica Nadleśnictwa Bardo Śląskie Pani Grażyna Kłosowska. Młodzież uczestnicząc w wykładzie na łonie natury uzyskała niezbędne informacje z zakresu szeroko rozumianej ekologii w teorii i praktyce.

Wychowankowie ośrodka podczas wizyty w szkółce leśnej

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ZAJĘCIA STRZELECKIE W HP 1-47 WE WROCŁAWIU ROZPOCZĘTE

23.10.2014

15:25

Agata

Od wielu lat hufce wrocławskie  współpracują  z Ligą Obrony Kraju we Wrocławiu przy której działa sekcja strzelecka HP 1-47. Opiekunem sekcji z ramienia OHP jest wychowawca Ryszard Gos. Celem działalności sekcji jest krzewienie kultury fizycznej wśród uczestników hufca, współpraca w grupie, wyrabianie  umiejętności organizowania czasu wolnego, popularyzacja Ligi Obrony Kraju wśród młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem sportu strzeleckiego. Członkowie sekcji uczestniczą w treningach strzeleckich, które odbywają się na strzelnicy LOK – u we Wrocławiu, pod czujnym okiem instruktora Pana Ryszarda Czepika. Pierwszy kontakt z bronią miał miejsce w dniu 23.X.br., uczestnicy z "najcelniejszym okiem” stanęli na podium i zostali nagrodzeni słodkimi upominkami.

Uczestnicy z "najcelniejszym okiem"

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ODKRYWANIE TAJEMNIC WSPÓŁCZESNEGO RYNKU PRACY W MCK JAWOR

23.10.2014

15:21

Agata

Młodzieżowe Centrum Kariery w Jaworze po raz kolejny przyłącza się do akcji Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej „Ogólnopolski Tydzień Kariery”. Inicjatywa ta ma na celu rozpropagowanie poradnictwa zawodowego, by było powszechne, znane i rozumiane. Tegoroczne hasło OTK „Jak  zaprzyjaźnić  się  z  rynkiem  pracy?”, nawiązuje do kluczowej dziś umiejętności samodzielnego zdobywania informacji, posiadania własnej strategii wyszukiwania   i oceny informacji na rynku pracy. W dniu 23.10.2014 MCK w Jaworze zorganizowało warsztaty dla młodzieży, celem których było przede wszystkim odkrywanie tajemnic współczesnego rynku pracy oraz poznawanie mechanizmów i prawidłowości jakie nim kierują.  27 maja 2014 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która w pewnym względzie zmieniła funkcjonowanie publicznych służb zatrudnienia, jednak najważniejsza zmiana to wprowadzenie dodatkowych instrumentów pomocy bezrobotnym oraz nowe możliwości wsparcia dla przedsiębiorców i pracodawców. Zwiększenie wiedzy o rynku pracy i podstawowych formach aktywności na rynku pracy, z pewnością w większym stopniu pozwala osobom poszukującym pracy - sprostać wyzwaniom współczesnego rynku pracy.

Mlodzież podczas zajęć

Tekst i zdjęcie: Monika Duda-Jakubowicz, doradca zawodowy MCK Jawor

„TYDZIEŃ CHLEBA NA ZAKWASIE”

23.10.2014

15:18

Agata

23.10.2014 r. 1-13 Hufiec Pracy w Przemkowie uczestniczył w apelu  podsumowującym obchody święta pn. „Tydzień chleba na zakwasie”. W minionym tygodniu uczniowie Przemkowskiego Zespołu Szkół, w tym uczestnicy naszej jednostki, przygotowywali akcje promujące zdrowy styl  życia.  Przekonywali swoich rówieśników  jak ważne jest zdrowe odżywianie oraz sportowy styl życia. Akcja miała na celu zwrócenie uwagi na niepokojący  problem malejącego spożycia chleba przy jednoczesnym wzroście spożywania niezdrowej żywności. Ponieważ „Tydzień chleba na zakwasie” to przedsięwzięcie promujące zdrowie oraz propagujące ideę zdrowego stylu życia, nasza jednostka z przyjemnością wzięła udział w uroczystych obchodach. Wysłuchaliśmy prelekcji dotyczącej zdrowotnych właściwości chleba dowiadując się, iż spożywanie chleba na odpowiednim poziomie hamuje rozwój niebezpiecznych chorób w tym cukrzycy i nowotworów. Podkreślona zostały walory chleba na zakwasie i produktów naturalnych oraz minusy spożywania żywności przemysłowej. Ponadto młodzież pogłębiła swoją wiedze na temat produkcji i wypieku chleba. Punktem kulminacyjnym tegorocznych obchodów był występ lokalnego zespołu ludowego „Marzenie”, który zachęcił młodzież do wspólnej zabawy.

Tekst: Barbara Bogusz. - wychowawca

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY Z MBP OHP WE WROCŁAWIU

23.10.2014

15:11

Agata

W ramach tegorocznego Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (OTK) pracownicy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP we Wrocławiu po raz kolejny spotkali się z wrocławską młodzieżą. W spotkaniu, którego celem było przybliżenie młodym ludziom zagadnień z zakresu rynku pracy, w tym możliwości zatrudnienia w kraju i za granicą, uczestniczyli uczniowie ostatniej klasy technikum informatycznego Zespołu Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu. Uczestnicy zostali zapoznani z zasadami korzystania z pośrednictwa pracy oferowanego przez Młodzieżowe Biuro Pracy OHP, aktualnymi ofertami pracy, możliwościami zatrudnienia młodzieży na lokalnym rynku pracy.

Pracownik Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct we Wrocławiu Pani Anna Dworak w trakcie spotkania z młodzieżą

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

UCZESTNICY HUFCA LEGNICKIEGO POZNAJĄ DOLNY ŚLĄSK

23.10.2014

14:19

Agata

Uczestnicy legnickiego Hufca Pracy po raz kolejny mieli okazję zwiedzać Dolny Śląsk w ramach programu „Organizacja cyklicznych imprez z zakresu profilaktyki uzależnień dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym uzależnionej od środków psychoaktywnych” współfinansowanego ze środków z Urzędu Miasta. Celem wyjazdu, który odbył się 22 października 2014 r. była Kopalnia Węgla w Bogatyni oraz Zamek Czocha.
Po przekroczeniu bramy zakładu Kopalni Węgla Brunatnego „Turów” udaliśmy się do budynku, w którym mieści się wystawa „Tradycji górniczych”.

Młodzież z Hufca legnickiego podczas zwiedzania

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

PROJEKT "RÓWNI NA RYNKU PRACY - YEI" W BRZEGU DOLNYM

23.10.2014

10:40

Agata

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Brzegu Dolnym trwa realizacja unijnego projektu „Równi na rynku Pracy - YEI”. Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku 18-25 lat, nieuczącej się i niepracującej, będącej w trudnej sytuacji materialnej. Uczestnicząca w nim młodzież otrzymuje wsparcie m.in. doradcy zawodowego, psychologa, prawnika. Podczas kursów zawodowych młodzi ludzie zdobędą kwalifikacje w wybranych przez siebie zawodach, a następnie zdobytą teoretyczną wiedzę będą doskonalić w praktyce, podczas 6. miesięcznych płatnych staży u pracodawców. W dniach 22-30 września 2014 odbyły się zajęcia z doradztwa zawodowego w projekcie, "Równi na rynku pracy - YEI".1.Młodzież na zajęciach grupowych z doradztwa zawodowego
2.Teresa Zygmunt doradca zawodowy podczas zajęć grupowych
 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

TRZEBNICKI HUFIEC PRACY Z WIZYTĄ W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

23.10.2014

09:15

Agata

W dniu 22 października uczestnicy  Hufca Pracy z Trzebnicy spotkali się z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy.  Tematem spotkania była profilaktyka przeciwpożarowa, przypomnienie bezpiecznego zachowania w domu, szkole, przedstawienie podstawowych zasad postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego zdarzenia oraz sposób powiadamiania służb ratowniczych. Spotkanie było zorganizowane w ramach programu „Wiem, więc jestem bezpieczny” realizowanego w trzebnickim Hufcu Pracy.

1.Uczestnicy Hufca Pracy z Trzebnicy z wizytą w Państwowej Straży Pożarnej podczas prelekcji
2.Uczestnicy oglądają wyposażenie wozu strażackiego

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ELIMINACJE HUFCOWE DO KONKURSU "RAZEM BEZPIECZNIEJ" W STRZELIŃSKIM HUFCU PRACY

23.10.2014

09:05

Agata

Druga połowa października w Hufcu Pracy 1-63 w Strzelinie podporządkowana jest przygotowaniom do XVI edycji Konkursu Wiedzy o Policji „Razem Bezpieczniej”.  W dniu 21.10.2014r i 22.10.2014r. w Zespole Placówek Oświatowych w Strzelinie i w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie odbyły się eliminacje do finału rejonowego tego konkursu. Spośród młodzieży przeszkolonej przez przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie - sierżanta sztabowego Annę Adamowicz, zostały wyłonione 2 drużyny, które reprezentować będą strzeliński hufiec w finale rejonowym konkursu.


Młodzież podczas pogadanki z przedstawicielem Policji
 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

TARGI KARIERY W JELENIEJ GÓRZE

23.10.2014

08:56

Agata

W dniu 22.10.2014 w Jeleniej Górze odbyły się Targi Kariery, zorganizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny i Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia „Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy”. Do udziału w imprezie, zostało zaproszone Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP z Jeleniej Góry, które było reprezentowane przez doradców zawodowych Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej.
Główną ideą targów było upowszechnianie informacji o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych z Jeleniej Góry i okolic, a także o rynku pracy, poprzez przedstawicieli lokalnych pracodawców m.in. Dr Schneider Automotive Polska Sp. z o.o., Bank PKO BP, Uzdrowisko Cieplice, Pałac Pakoszów, agencje pośrednictwa pracy oraz inne instytucje rynku pracy. Wśród zaproszonych znaleźli się również przedstawiciele: Państwowej Inspekcji Pracy, Karkonoskiej Agencji Rozwoju Zawodowego, Urzędu Statystycznego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Stoisko CEiPM OHP z Jeleniej Góry oraz odwiedzający targi
 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »
12345678...9

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007