logo

     

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY „MÓJ ZAWÓD – MOJA PASJA”

10.10.2018

12:53

Agata

W ramach się Ogólnopolskiego Tygodnia Karier po raz trzeci Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Jeleniej Górze zorganizowało konkurs fotograficzny „Mój zawód – moja pasja”, którego główną problematyką było zarejestrowanie obrazów, ludzi, ich działań, czynności i zachowań w środowisku pracy lub miejsc pracy. W konkursie mogli brać udział uczestnicy OHP. W tym roku napłynęło 35 pięknych zdjęć, na których głównie prezentowała się młodzież podczas wykonywania rożnych czynności zawodowych. Wybór tych najlepszych był więc bardzo trudny.

c1 c Prace konkursowe
1.Komisja konkursowa
2.Prace konkursowe

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

MOJA PRZYSZŁOŚĆ EDUKACYJNO-ZAWODOWA – WARSZTATY DLA WYCHOWANKÓW Z DOMU DZIECKA „DĄBRÓWKA”

10.10.2018

11:03

Agata

W ramach wsparcia doradczego dnia 9 października odbyły się zajęcia dla wychowanków Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka” w Jeleniej Górze. Warsztaty prowadził  specjalista ds. rozwoju zawodowego. W trakcie spotkania młodzież poznała jakie są możliwości kształcenia po szkole podstawowej i gimnazjum. Analizowany był schemat szkół ponadpodstawowych i możliwości jakie daje ukończenie poszczególnych z nich. Młodzież wykonała również kilka ćwiczeń, mających na celu zdobycie umiejętności planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Uczestnicy warsztatow
Uczestnicy warsztatów

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

KONKURS „WIEDZY O POLSCE I CZECHACH”

10.10.2018

10:49

Agata

W dniu 8 października br. uczestnicy Hufca Pracy w Dzierżoniowie wzięli udział w kolejnej edycji Konkursu Wiedzy o Polsce i Czechach w Centrum Turystyczno-Sportowym  w Nowej Rudzie. Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Obywateli Ziemi Kłodzkiej i współfinansowane było przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Forum Polsko-Czeskie 2018. Uczestnicy z Polski i Czech rywalizowali w 4-osobowych grupach w dwóch kategoriach wiekowych: do 16 i powyżej 16 roku życia. Nasi uczestnicy,  a zarazem uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości reprezentowali Maciej, Mateusz, Kacper oraz Ryszard.
 polsko-czeskie 3 konkurs polsko czeski
1- reprezentanci Hufca Pracy w Dzierżoniowie
2- uczestnicy konkursu polsko-czeskego

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

SZLAKIEM ZABYTKÓW Z PRZESZŁOŚCI

10.10.2018

08:15

Agata

Integracja, przyjaźń, współpraca, przekraczanie barier i przezwyciężanie własnych słabości. Te hasła przyświecały uczestnikom Hufca Pracy 1-34 w Ziębicach w trakcie wycieczki , która odbyła się dnia 8 października 2018 r. w ramach realizacji wojewódzkiego programu ,,Witamy w OHP”” przez Hufiec Pracy 1-34 Ziębice . Uczestnicy  mieli okazję wziąć udział w rajdzie po najciekawszych miejscach miasta, trasą ścieżki dydaktycznej "Ząbkowice Śląskie - moje miasto". Uczestnicy wycieczki obejrzeli zabytki rynku - ratusz i urokliwe kamieniczki.
Następnie wycieczka udała się w kierunku Krzywej Wieży, Pan przewodnik opowiedział o architekturze i zabytkach Ząbkowic Śląskich. Kolejnym punktem był najstarszy budynek mieszkalny w Ząbkowicach Śląskich, zwany Dworem Rycerza Kauffunga, został wybudowany w 1526 r, obecnie Izba Pamiątek, w której uczestnicy  mogli zobaczyć m.in.: meble śląskie, kufry posażne, rzemieślnicze skrzynki cechowe, starą broń, starodruki, sprzęt gospodarstwa domowego, wyroby rzemieślnicze, eksponaty etnograficzne, kafle piecowe, minerały, zabytki sakralne i archeologiczne oraz znajdującą się wewnątrz domu studnię o głębokości 20 m.

zi1 zi2 zi3
Młodzież z Hufca Pracy z Ziębic realizuje wojewódzki program "Witamy w OHP"

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

SAMORZĄDNOŚĆ NIEJEDNO MA IMIĘ

09.10.2018

14:30

Agata

Jesień tego roku na pewno przejdzie do historii powszechnej Polski. Dla nas to ostatni rok funkcjonowania klas gimnazjalnych i wprowadzenia na dobre szkół branżowych. Każdy z Polaków pamięta również o wielkich wydarzeniach historycznych, które przed 100 laty przywróciły Polskę na mapy świata. Nasi uczestnicy rozpoznają fotografię człowieka kojarzonego powszechnie za twórcę polskiej wolności – Józefa Piłsudskiego. W czasie realizacji konkursu „100 Bohaterów na 100-lecie Niepodległości” mieli możliwość zapoznać się z wieloma postaciami, którzy trud życia, a nawet śmierć złożyli w hołdzie Ojczyźnie...
pol1 pol2 pol3
1.„W 100 rocznicę odzyskania Niepodległości miałem zaszczyt i przyjemność prowadzić kawalkadę na Hubertusie w Jakubowie” – mówił Kamil Ciupak- Wicestarosta powiatu polkowickiego.
2.Paolo po powrocie z Rejonowego Spotkania Młodzieży OHP w Górze
3.Przygotowania do aktu głosowania.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

PRZY KOMINKU

09.10.2018

14:20

Agata

5 października bieżącego roku uczestnicy naszego Hufca Pracy w Dzierżoniowie wzięli udział w zajęciach poświęconych czytaniu poezji patriotycznej. Młodzież bardzo zaangażowała się w zagadnienie poświęcone wierszom patriotycznym co jest niezwykle istotne z racji obchodów 100–lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Z perspektywy różnych doświadczeń historycznych jest to bardzo ważny rok, który daje nam Polakom poczucie jedności oraz solidarności narodowej i powinniśmy to kultywować w swoich rodzinach na przestrzeni kolejnych lat.

dz1 dz2 dz3 
Zdjęcie 1 –  Uczestnicy wraz z wychowawcami podczas wspólnego zdjęcia
Zdjęcie 2, 3 – Uczestnicy 1 – 7 HP w Dzierżoniowie podczas czytania wierszy patriotycznych

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

„REGIONALNA DEBATA O PRACY” W LUBANIU

09.10.2018

14:01

Agata

Dnia 8 października 2018r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu odbyła się Regionalna Debata o Pracy, której organizatorem był Powiat Lubański oraz Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu. Debata, która przebiegała pod hasłem „Regionalny rynek pracy otwarty dla młodych mieszkańców powiatu: lubańskiego, bolesławieckiego i zgorzeleckiego”, była zwieńczeniem projektu pt. „Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)”.  Na regionalną debatę zostało również zaproszone Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Lubaniu i Bolesławcu.
Uroczystego otwarcia debaty dokonała Pani Anna Adamska, Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu i jednocześnie organizator przedsięwzięcia, która przywitała zaproszonych gości i podziękowała wszystkim za przybycie.

Zdjecie nr 1 Zdjecie nr 2 Zdjecie nr 3
Zdjęcie nr 1 - Wręczenie certyfikatu od lewej:  Marszałek Województwa Cezary Przybylski,  Walery Czarnecki Starosta Lubania,  Grażyna Mysiak doradca zawodowy z MCK Bolesławiec, Anna Adamska Dyrektor PCE w Lubaniu
Zdjęcie nr 2 - Kadra MCK Bolesławiec i pani Anna  Adamska dyrektor PCE w Lubaniu
Zdjęcie nr 3 – Certyfikat dla MCK Bolesławiec

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

REJONOWE WYBORY DO MŁODZIEŻOWEJ RADY UCZESTNIKÓW OHP

09.10.2018

13:13

Agata

Dnia 08.10.2018 Przedstawiciele Rady Hufca i Klubu Aktywnych z Polkowic wraz z wychowawcą, już  z samego rana wyruszyli na Rejonowe Spotkanie Młodzieżowej Rady Uczestników OHP do Góry. Już w drodze można było zauważyć wspaniałą atmosferę między uczestnikami czterech hufców pracy: Legnicy, Jawora, Przemkowa i Polkowic, ponieważ wszyscy jechaliśmy jednym busem, tak więc integracja odbywała się już w drodze na spotkanie.
Na miejscu zostaliśmy serdecznie powitani przez Panią komendant z Góry.

po1 po2 po3
1.Uczestnicy z wychowawcą przed wyjazdem.
2.Uczestnicy podczas zabaw integracyjnych.
3.Młodzież na strzelnicy

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

REJONOWE SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI RADY MŁODZIEŻY OHP W GÓRZE

09.10.2018

11:38

Agata

Dnia 08.10.2018 roku w Górze odbyło się Rejonowe Spotkanie Przedstawicieli Rady Młodzieży OHP z poszczególnych jednostek tj. HP Góra, HP Jawor, HP Przemków, HP Legnica oraz HP Polkowice. Każda jednostka przybyła z opiekunem Rady Młodzieży oraz z trzema przedstawicielami.
Spotkanie to miało na celu przede wszystkim wybór Przewodniczącego oraz jego zastępcy do Rejonowej Rady Młodzieży OHP. Zanim jednak odbyły się wybory młodzież spotkała się z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Górze z asp. sztab. Jerzym Kubickim oraz asp. sztab. Julianem Całko. Pan Jerzy Kubicki jako Przewodniczący Rady Miejskiej w Górze przeprowadził z młodzieżą pogadankę na temat rozwijania zainteresowań politycznych młodzieży oraz kreatywności i pasji działacza. Młodzież z zaciekawieniem słuchała prelekcji i zadawała wiele pytań.

g Mlodziez podczas spotkania z funkcjonariuszami Policji g strzelanie z karabinka sportowego g zmagania podczas gry limbo g Przewodniczacy Rejonowej Rady Mlodziezy wraz z Zastepca
1.Spotkanie z Funkcjonariuszami Policji
2.Strzelanie z karabinka sportowego
3.Zmaganie podczas gry limbo
4.Przewodniczący Rejonowej Rady Młodzieży z Zastępcą

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

DORADCA ZAWODOWY SZKOLI NASZYCH UCZESTNIKÓW

09.10.2018

11:12

Agata

8 października 2018 r. doradca zawodowy Urzędu Pracy w Dzierżoniowie odwiedził uczniów pierwszego i drugiego rocznika  Zespołu Szkół Zawodowych  Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie.
Monitoring zawodów  zarówno powiatu dzierżoniowskiego, jak i całego województwa dolnośląskiego oraz  obecna sytuacja na rynku pracy, zatrudnianie cudzoziemców i po raz pierwszy wystąpienie  zjawiska braku zawodów nadwyżkowych, a także formy wsparcia osób wchodzących na rynek pracy był jednym z  kilku ważnych tematów, jakie przygotowała dla naszej młodzieży drugiego i trzeciego rocznika Pani Dorota Matejaszek – doradca zawodowy na co dzień pracująca w PUP Dzierżoniów Filii Bielawa.

pup 1 pup 2 
Uczestnicy na zajęciach z doradcą zawodowym z Panią Dorotą Matejaszek

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

UCZESTNICY PRZEMKOWSKIEGO HUFCA PRACY NA REJONOWYCH WYBORACH DO MŁODZIEŻOWEJ RADY UCZESTNIKÓW OHP W GÓRZE

09.10.2018

11:01

Agata

W dniu 08.10.2018r. rada młodzieży  z 1-13 Hufca pracy w Przemkowie wzięła udział w Rejonowym Spotkaniu Przedstawicieli Samorządów OHP w Górze. Młodzież z rejonu legnickiego spotkała się w Młodzieżowym Centrum Kariery w Górze, aby wybrać przedstawicieli do Wojewódzkiej Rady Młodzieży, które będą nas reprezentować na wyższych szczeblach poza województwem i nie tylko.
Podczas spotkania młodzież uczestniczyła w pogadance z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Górze Panem asp. sztab. Jerzym Kubickim. Uczestnicy spotkania mogli rozwinąć swoje zainteresowania polityczne i społeczne oraz mieli też okazję do kreatywnego wykazania się podczas sesji.

p1 p2 p3 p4
Zdjęcie nr 1 Uczestnicy spotkania podczas wspólnych zabaw na świeżym powietrzu.
Zdjęcie nr 2 Młodzież podczas seansu w Muzeum Ziemi Górowskiej.
Zdjęcie nr 3 Wybory do Rejonowej Rady Młodzieży.
Zdjęcie nr 4 Wymiana doświadczeń Samorządowych kadry wychowawczej- efekt końcowy pracy wychowawców

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

O PLANOWANIU KARIERY - WARSZTATY EDUKACYJNE Z DORADCAMI ZAWODOWYMI Z MCIZ OHP Z JELENIEJ GÓRY

09.10.2018

10:48

Agata

Dnia 9 października  2018 młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze brała udział w warsztatach zorganizowanych przez doradców zawodowych MCIZ OHP z Jeleniej Górze.  Spotkanie  dotyczyło planowania swojej kariery zawodowej i edukacyjnej oraz trafnego wyboru zawodu.
Na początku zajęć młodzież wypełniła „ankietę – identyfikacja potrzeb klienta”. Miało to na celu wyrażenie przez osoby własnych poglądów i potrzeb w zakresie tematyki przyszłych zajęć oraz pomocy, którą oczekują od doradców zawodowych.
Młodzież z pełnym zaangażowaniem uczestniczyła w zajęciach, zadawała dużo pytań, na które doradcy zawodowi udzielali wyczerpujących odpowiedzi. Zajęcia wyraźnie pokazują, że młodzież w większości jest świadoma, jaka jest możliwość wyboru dalszego kształcenia lub dalszej drogi zawodowej. Młodzież miała też okazję zapoznać się z zadaniami, czynnościami i środowiskiem pracy poszczególnych zawodów, którymi byli zainteresowani.

Budynek ZSO w Kamiennej Gorze
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

Tekst: Renata Bech, Patryk Stepnowski – doradcy zawodowi
Zdjęcie: Renata Bech – doradca zawodowy

„WIEM, WIĘC JESTEM BEZPIECZNY” – SPOTKANIA UCZESTNIKÓW WROCŁAWSKICH HUFCÓW PRACY Z FUNKCJONARIUSZAMI WROCŁAWSKIEJ POLICJI

09.10.2018

10:41

Agata

Uczestnicy Wrocławskich Hufców Pracy wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez funkcjonariuszy Policji. Spotkanie było zorganizowane w ramach programu „Wiem, więc jestem bezpieczny”. Jego celem jest propagowanie wśród uczestników OHP zdrowego stylu życia, dostarczenie podstawowych wiadomości o codziennie występujących zagrożeniach oraz umiejętności ich rozpoznawania, zapobiegania i przeciwdziałania im.
Podczas spotkania uczestnicy uzyskali informacje o odpowiedzialności prawnej osób nieletnich, omówiono czyny karalne najczęściej popełniane przez młodych ludzi. Szczególną uwagę zwracano na odpowiedzialność za swoje działania. Uczestnikom spotkania przedstawiono środki wychowawcze i poprawcze, jakie może zastosować sąd rodzinny i nieletnich wobec małoletnich sprawców czynów karalnych, czy osób przejawiających cechy demoralizacji.

wiemwiecjestembezpieczny1 wiemwiecjestembezpieczny3 wr
Młodzież podczas prowadzonych zajęć z Policją

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ZAKRĘCONE POMAGANIE W OŚRODKU SZKOLENIA I WYCHOWANIA OHP W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

09.10.2018

09:16

Agata

Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć: „Dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego...”
Papież Franciszek

5 października 2018 roku w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Ząbkowicach Śląskich odbyło się spotkanie Młodzieżowej Rady Uczestników, której członkowie zostali wybrani w demokratycznych wyborach we wrześniu.
Celem spotkania było omówienie akcji charytatywnych, dotyczących zbiórki plastikowych nakrętek, które przeznaczone zostaną na rehabilitację niepełnosprawnego dziecka z miasta Ziębice oraz dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Ząbkowicach Śląskich. Pomoc dla dziecka jest kontynuowana, w ubiegłym roku również pomagaliśmy w ten sposób, natomiast w akcję zbierania nakrętek dla zwierzaków włączamy się pierwszy raz. Każdemu uczestnikowi OSiW bardzo leży na sercu dobro zwierząt, kilkakrotnie w ciągu roku szkolnego zbieramy i zawozimy karmę dla „Schroniska dla Zwierząt Niechcianych i Porzuconych” w Gilowie i w tym roku także będziemy działać w tym kierunku.

 z Omowienie akcji charytatywnej  z gora nakretek rosnie z Bo kochamy pomagac!
1.    Omówienie akcji charytatywnej.
2.    Góra nakrętek rośnie...
3.    Bo kochamy pomagać!

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

WOLONTARIAT PODCZAS INTEGRACYJNEJ SPARTAKIADY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

08.10.2018

15:20

Agata

W sobotę dnia  06.10.2018 r. aktywni uczestnicy wraz z wychowawcami z HP 1-38  w Bystrzycy Kłodzkiej /Grupy Wychowawczej w  Nowej Rudzie/ po raz kolejny  uczestniczyli w wolontariacie podczas sportowych zmagań osób niepełnosprawnych na Integracyjnej Spartakiadzie  w Centrum Turystyczno - Sportowym w Nowej Rudzie.
Młodzież, poprzez ofiarowane wsparcie osobom nie radzącym sobie z napotykanymi  barierami, mogła doświadczyć z jakimi trudnościami spotykają się one w życiu codziennym.
Lokalne przedsięwzięcie, realizowane od wielu już lat przez Noworudzkie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, rozpoczęło się przemarszem uczestników spartakiady z płonącym olimpijskim zniczem oraz odśpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego” przy akompaniamencie Orkiestry Górniczej.

Uczestnik HP 1-38 podczas spartakiady.
Uczestnik podczas spartakiady

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

UCZESTNICY PROJEKTU ,,OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA-YEI” Z MCK OHP Z JAWORA ZAKOŃCZYLI STAŻE ZAWODOWE

08.10.2018

13:29

Agata

logo OSDZ 1

W  Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Jaworze ośmiu uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” ukończyło staże zawodowe. Młodzież, która wcześniej ukończyła kurs nowoczesny magazynier z obsługą komputera, kas fiskalnych oraz obsługą wózka jezdniowego z napędem silnikowym przez 3 miesiące odbywała staże zawodowe u lokalnych pracodawców, tj.: Jaklon Technology, Davol, H&J Promotions oraz MM Bartosz Nowak.
Wszyscy stażyści chętnie  i z zaangażowaniem uczyli się przyszłego zawodu. Współpraca pomiędzy Młodzieżowym Centrum Kariery w Jaworze a pracodawcami oraz stażystami przebiegała bardzo dobrze  i sprawnie. Uczestnicy nabyli wielu praktycznych umiejętności, które wcześniej znali tylko w teorii.

j1 j2 j3 j4
Uczestnicy staży

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ZAKOŃCZENIE STAŻY W BRZEGU DOLNYM

08.10.2018

13:17

Agata

logo OSDZ 1

Obecny tydzień w Młodzieżowym Centrum Kariery w Brzegu Dolnym to moment w którym   ostatnie osoby zakończyły staż w ramach projektu unijnego „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.
Młodzież uczestnicząca w projekcie miała okazję zmierzyć się z różnorodną formą wsparcia oraz zdobyć doświadczenie zawodowe w kierunkach, które wybrali podczas kursów zawodowych. Były to kosmetyczka z elementami wizażu i stylizacji paznokci, nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, operator  koparko-ładowarki, pracownik administracyjno-biurowy, fryzjerka.

b Ala pracownik administracyjno-biurowy b Krzysiek pomocnik operatora koparko-ladowarki. b Ola- fryzjerka
Uczestnicy podczas staży zawodowych

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

„KULTURALNIE ZAKRĘCONY” HUFIEC W ŚWIDNICY

08.10.2018

11:29

Agata

Uczestnicy Hufca Pracy w Świdnicy wraz z wychowawcami biorą udział w organizowanym przez Świdnicki Ośrodek Kultury konkursie „Kulturalnie zakręceni”. Konkurs  trwa od 17.09.2018 r. do 10.05.2019 r. w tym czasie uczestnicy konkursu „Kulturalnie zakręceni” mają za zadanie rozszerzanie  wiedzy  historycznej oraz uczestniczenie w życiu kulturalnym Świdnicy i regionu świdnickiego. Uczestnicy i wychowawcy Hufca HP 1-40 w Świdnicy po zgłoszeniu udziału w konkursie otrzymali  karty uczestnictwa, w których będą zbierać pieczątki potwierdzające obecność na imprezach kulturalnych odbywających się na terenie miasta.

s1 s2 s3
Zdjęcie nr 1 Występ scholi
Zdjęcie nr 2 Rozdanie nagród
Zdjęcie nr 3 Recital Zbigniewa Zamachowskiego

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

WYJAZD NA MECZ WKS ŚLĄSK WROCŁAW– LEGIA WARSZAWA

08.10.2018

11:20

Agata

Najczęstszym przejawem zainteresowania piłką nożną wśród młodzieży jest gra i oglądanie w telewizji tej dyscypliny sportu. Dużą rolę w procesie kształtowania się zainteresowań sportem odgrywa również nauczyciel wychowania fizycznego, czy wychowawca, który wzbudza u młodzieży takie zainteresowanie. Wychowankowie Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Ząbkowicach Śl.  właśnie dzięki nauczycielowi wychowania fizycznego mieli możliwość uczestniczenia w meczu piłki nożnej.
W dniu 06.10.2018r.  nasza młodzież w godzinach popołudniowych wyjechała do Wrocławia na mecz 11 kolejki LOTTO Ekstraklasy Śląsk Wrocław – Legia Warszawa. Impreza rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego”.

za Przed wejsciem na stadion za Gra rozpoczeta za Jestesmy na meczu za Tak kibicujemy
1.    Przed wejściem na stadion
2.    Gra rozpoczęta
3.    Jesteśmy na meczu
4.    Tak kibicujemy

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

STAŻE ZAWODOWE W MCK OHP W KOWARACH

08.10.2018

09:12

Agata

logo OSDZ 1

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Kowarach dobiegają końca staże zawodowe  kilku uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Panowie realizowali staże na stanowiskach pomocnika kierowcy samochodu ciężarowego u lokalnych przedsiębiorców. Staż mogli podjąć dzięki uzyskaniu kwalifikacji na szkoleniu zawodowym prawo jazdy kat. C wraz z uprawnieniami na przewóz rzeczy.
Beneficjenci projektu egzaminy teoretyczny i praktyczny oraz kwalifikacje zdali za pierwszym podejściem. Samochód ciężarowy dla wielu osób wydaje się trudny w obsłudze, jednak nie dla naszych uczestników. Załadunek, rozładunek, sprawdzenie poziomu oleju, kontrola stanu technicznego pojazdu a wreszcie jazda – to dla Dominika i Michała sama radość! Beneficjenci dali się poznać swoim pracodawcom z dobrej strony i być może zaowocuje to podjęciem zatrudnienia. Staże przebiegały w przyjaznej i miłej atmosferze. Życzymy Panom dalszych sukcesów zawodowych!

staz w kowarach 1 staz w kowarach 2
Uczestnicy podczas stażu

Tekst i zdjęcia: Aleksandra Dominiak – specjalista ds. rozwoju zawodowego/opiekun grupy  MCK Kowary

1234567...8

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007