logo

     

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

PCKZIKOWE TALENTY W JAWORZE

21.03.2019

14:48

Agata

21 marca obchodzimy pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Wiosną przyroda budzi się do życia, na drzewach pojawiają się pąki, ptaki wracają z ciepłych krajów, oczy i serca cieszą przebiśniegi, krokusy i żonkile. W wielu szkołach dzieci w tym dniu topią Marzannę, a w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze odbył się PCKAZIKOWY Pokaz Talentów. Uczniowie z PCKZIU oraz z zaprzyjaźnionych szkół na terenie miasta, zaprezentowali swoje umiejętności wokalne, taneczne i akrobatyczne.

jaw1 jaw3 jaw2
Zdj.1.- Ada podczas występu konkursowego.
Zdj.2.- Laureaci konkursu.
Zdj.3.- Komendant Hufca Pani Mariola Labryga z Adrianną.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

MŁODZIEŻ TRZEBNICKIEGO HUFCA PRACY NA TARGACH EDUKACYJNYCH

21.03.2019

14:39

Agata

Uczestnicy  Hufca Pracy w Trzebnicy z wychowawcami  dnia 21.03.2019 r. uczestniczyła w  5  Powiatowych Targach  Edukacyjnych. Targi  otworzyła Starosta Powiatu  Trzebnickiego  pani Małgorzata Matusiak oraz  gospodarz  targów  Dyrektor Powiatowego  Zespołu  Szkół Nr 2 w Trzebnicy pan  Janusz  Górka. Podczas  targów  prezentowały się  szkół, zakłady pracy oraz instytucje  współpracujące. Oferty  skierowane  były  do  przyszłych  absolwentów Szkół Podstawowych,  Gimnazjów i  Zasadniczych Szkół  Zawodowych. Na stoiskach  prezentowały się Branżowe   Szkoły Zawodowe, Technika i Licea  Ogólnokształcące z Trzebnicy Żmigrodu i  Obornik  Śląskich, zakłady pracy  i instytucje współpracujące.  Wśród  zakładów  odwiedziliśmy nowe  stoiska z  ofertami Hotelu ,,Zdrój” Trzebnica, Hotelu- Haston z Wrocławia  piekarni – Dąbrowski  czy Techni-Sat producent dekoderów oraz znane  Firmy ,,Tarczyński” - znanego producenta wędlin która pokazała swoje wyroby z degustacją, Firmy Trans-Mar transport krajowy i międzynarodowy, piekarnia Jul-ka, Hotel – Trzebnica i wiele innych.

t Dyrektor Szkoly otwiera Targi Edukacyjne t Mlodziez z opiekunami na Targach Edukacyjnych
1.Dyrektor Szkoły otwiera Targi Edukacyjne w Trzebnicy
2.Młodzież z opiekunami na Targach

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

SŁONECZNY I SŁODKI PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY W OCHOTNICZYM HUFCU PRACY W JAWORZE

21.03.2019

13:59

Agata

Ochotniczy Hufiec Pracy w Jaworze  od kilku lat otrzymuje wsparcie od  Akcji Grosik przy Organizacji Zakładowej „NSZZ” Solidarność w Volkswagen Motor Polska w Polkowicach. Przekazane środki przeznaczamy na dofinansowanie działań kulturalna oświatowych, na organizacje konkursów i zajęć wychowawczych dla naszych podopiecznych. W tym roku otrzymaliśmy  słodycze, które  już po części zostały przekazane młodzieży. Dzień wagarowicza był w tym roku wyjątkowy, wszyscy Ci, którzy zostali w szkole otrzymali słodkie upominki. Odwiedziliśmy, również  naszych uczestników u pracodawców i obdarowaliśmy ich słodkościami. Większość słodyczy trafi do osób z największych trudnościach materialnych i rodzinnych.
W imieniu własnym i naszych uczestników serdecznie dziękujemy Panu Włodzimierzowi Broda Przewodniczącemu Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Volkswagen  Polkowice.

j1 j2
Zd. Nr 1 - Mariola Labryga –komendant Hufca z panem  Włodzimierzem Broda
Zd. Nr 2 - Podziękowanie z OHP 1-21

Autor tekstu:
Mariola Labryga – Komendant OHP w Jaworze, Autor zdjęć; Małgorzata Duralska –wychowawca

PROMOCJA CENTRUM OHP W JELENIEJ GÓRZE

21.03.2019

10:57

Agata

Dnia 21.03.2019  Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP z Jeleniej Góry zostało zaproszone na Dzień otwarty pn. „Mechanalia” do Zespołu Szkół Technicznych „Mechanik”. Jest to bardzo dobra okazja, aby zaprezentować i przybliżyć  młodzieży szkół gimnazjalnych oraz społeczności lokalnej działalność jednostki.
Młodzież miała możliwość skorzystać ze wsparcia doradców zawodowych, porozmawiać o właściwych wyborach zawodowych oraz dalszej karierze edukacyjnej. Adekwatny wybór szkoły czy zawodu owocuje w przyszłości odnalezieniem się na rynku pracy.

je 1Stoisko Centrum je Stoisko Centrum
Młodzież przy stoisku Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP z Jeleniej Góry podczas Dnia otwartego w Zespole Szkół Technicznych  „Mechanik”

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

WSPARCIE DORADCZE DLA UCZESTNIKÓW OHP Z MYSŁAKOWIC

21.03.2019

10:41

Agata

Dnia 20.03.2019 r. specjalista ds. rozwoju zawodowego oraz doradca zawodowy przeprowadzili  zajęcia dla uczestników z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP z Mysłakowic.
Celem przedsięwzięcia było zaktywizowanie młodych ludzi do opowiedzenia o swoich doświadczeniach zawodowych oraz udzielenie pomocy młodemu człowiekowi  poprzez dostarczanie informacji zawodowo-edukacyjnych, wskazówek, sugestii, dotyczących takich zagadnień, jak: orientacja zawodowa, możliwości przekwalifikowania, znajomości rynku pracy,  znajomości zasad prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, pisania dokumentów aplikacyjnych  czy kwestii związanych z prawem pracy.

Wychowankowie podczas zajec
Wychowankowie podczas zajęć

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ZAJĘCIA GRUPOWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W POLKOWICACH

21.03.2019

10:36

Agata

W dniach 19 i 20 marca 2019 r.  przeprowadzono zajęcia grupowe z młodzieżą uczącą się w Szkole Podstawowej nr 3 w Polkowicach. Spotkanie było skierowane do uczniów klas 8,  którzy po wakacjach rozpoczną naukę w szkole średniej. Wybór szkoły ponadgimnazjalnej powinien być przemyślany i świadomy. Podczas zajęć przedstawiono zakres usług realizowany przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Głogowie.
Młodzież poznała swoje preferencje i predyspozycje zawodowe oraz przewidywane tendencje na rynku pracy. Wiele uwagi poświęcono zagadnieniu zawodów przyszłości i zawodów wymierających. Nowo zdobyta wiedza pozwoli uczniom dokonać bardziej świadomych i trafnych wyborów zawodowych.

l uczniowie w trakcie wypelniania testu l warsztaty w Polkowicach
Zajęcia grupowe z młodzieżą

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

SPOTKANIE Z PRACOWNIKIEM PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY W KAMIENNOGÓRSKIM HUFCU

21.03.2019

10:30

Agata

W dniu 20.03.2019r. uczestnicy Hufca Pracy w Kamiennej Górze wzięli udział w szkoleniu, które przeprowadziła przedstawicielka Państwowej Inspekcji Pracy Oddział w Wałbrzychu – specjalista Joanna Bartosiak-Kuźniewska. Do udziału w szkoleniu zostali zaproszeni również uczniowie trzecich klas gimnazjum w Zespole Szkół w Kamiennej Górze, którzy już niedługo będą samodzielnie poruszać się po rynku pracy i zdobyta wiedza na pewno im się przyda.
Głównym tematem spotkania było „Zatrudnianie pracowników młodocianych oraz ogólne przepisy BHP”. Prowadząca podczas spotkania poruszyła takie zagadnienia jak: formy przygotowania zawodowego, kim jest pracownik młodociany, wymagania wobec pracodawców, zawieranie umów o pracę, szczególna ochrona młodocianych, ochrona zdrowia, obowiązki pracodawcy, obowiązki młodocianego, rozwiązywanie umowy, czas pracy młodocianego, prace wzbronione, środki ochrony.

bhp szkolenie 2019 005
Młodzież na szkoleniu z zakresu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

LEKCJA ORIENTACJI ZAWODOWEJ W PPP OHP W LUBINIU

21.03.2019

09:02

Agata

W dniu 19.03.2019r. uczniowie klasy 4 Szkoły Podstawowej Zielonej Szkoły w Lubinie w ramach lekcji orientacji zawodowej odwiedziły Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Lubinie. Orientacja zawodowa to ogół działań podejmowanych przez, nauczycieli, pedagogów, rodziców i inne osoby, mające na celu stopniowe wprowadzanie dziecka w zagadnienia pracy zawodowej poprzez zapoznawanie się z możliwie dużą ilością zawodów i budzeniem szacunku do wszystkich zawodów i ludzi pracujących. Dzięki orientacji zawodowej w szkole podstawowej wyrabiane są pozytywne postawy wobec pracy i edukacji poprzez poznawanie i rozwijanie swoich zasobów oraz nabywanie wiedzy na temat zawodów i rynku pracy.

A
Uczestnicy zajęć

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBANIU

21.03.2019

08:26

Agata

Dnia 19 marca 2019r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu pośrednik pracy Aneta Palka i pracodawca, właściciel Firmy „Perła” Jarosław Bakuniak, przeprowadzili zajęcia z zakresu planowania i skutecznego realizowania założonych sobie celów z zastosowaniem metody SMART.
W zajęciach wzięła udział młodzież ucząca się z pięciu ostatnich klas kończących szkołę. Uczniowie mieli okazję porozmawiania na temat mądrego oraz efektywnego planowania, wyznaczania celów oraz skutecznego i konsekwentnego ich realizowania. Młodzież chętnie dzieliła się swoimi sugestiami i opiniami na temat tej ważnej umiejętności. Na przykładach podawanych przez uczestników i celach, które chcieliby zrealizować w przyszłości, pokazano jaką łatwą i praktyczną jest metoda SMART. Podczas zajęć wyświetlono również film promujący zachowania i postawy przedsiębiorcze.

j Mlodziez z pracodawca
Tekst i zdjęcia: Aneta Palka – pośrednik pracy

POMAGAMY JAKUBOWI

20.03.2019

14:50

Agata

Przedstawiciele Rady Młodzieży oraz Klub Aktywnych 1-13 Hufca Pracy w Przemkowie przystąpili do działań związanych z inicjatywą samorządową, realizowaną w ramach programu „Aktywność dobry wybór”. W ostatnich dniach dowiedzieliśmy się o chorobie czteroletniego Jakuba mieszkańca gminy Przemków. Zdiagnozowano u niego chorobę Ceroidolipofuscynoze typu 2. W Polsce niestety, nie ma żadnych możliwości leczenia tej niezwykle rzadkiej choroby Jedyną nadzieją jest terapia w klinice w Hamburgu. Kilka spotkań, wspólnych rozmów, sprawiły że powstała wspaniała inicjatywa  - pod nazwą „Pomagamy Kubusiowi”. Młodzież Hufca  chcąc włączyć się w pomoc dla chłopca wyszła z pomysłem zorganizowania i przygotowania ozdob świątecznych, które zostaną  przekazane na licytację podczas koncertu charytatywnego. Uczestnicy Przemkowskiego Hufca działają prężnie i sprawnie zabrali się za tworzenie ozdób wielkanocnych. Mamy nadzieję, że nasze działania nie tylko pomogą, ale także wywołają mały uśmiech na twarzy chłopca.

prz1 prz2 prz3 
Zdjęcia 1,2 – Uczestnicy z 1-13  HP Przemków, przy wykonywaniu prac
Zdjęcie 3– Nasze prace

Opracowanie i zdjęcia: wychowawca Emilia Kwaśniewska

WARSZTAT W RAMACH MŁODZIEŻOWEJ GRUPY WSPARCIA W MCK OHP W STRZELINIE

20.03.2019

12:49

Agata

Dnia 20 marca 2019r. w ramach Młodzieżowej Grupy Wsparcia odbyły się zajęcia w MCK OHP w Strzelinie z młodzieżą z Zespołu Placówek Oświatowych ze Strzelina i Skoroszowic. Warsztat był kolejnym spotkaniem mającym na celu wprowadzenie młodych ludzi na rynek pracy.
W dniu dzisiejszym poruszono zagadnienie związane z pisaniem cv i przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej. Pierwsza część spotkania opierała się na dyskusji odnośnie elementów jakie powinno zawierać prawidłowo skonstruowane cv.
Następnie uczestnicy pracowali aktywnie w grupach tworząc sami wzorce cv potencjalnych pracowników.

s burza mozgow podczas zajec z pisania cv s Zajecia z mlodzieza w zakresie przygotowania dokumentow aplikacyjnych
1.Burza mózgów
2.Młodzież przygotowuje dokumenty aplikacyjne

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

WARSZTATY Z MŁODZIEŻĄ W WITOSZOWIE DOLNYM

20.03.2019

12:40

Agata

W dniu 19 marca 2019  roku Ilona Janecka – doradca zawodowy  z Młodzieżowego Centrum Kariery w Świdnicy wraz  z  doradcą zawodowymi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Wałbrzychu Panią Urszulą Oleksy odwiedziła Szkołę Podstawową w Witoszowie Dolnym.  
Podjęcie przez uczniów mądrej i trafnej decyzji wyboru dalszej drogi edukacyjnej a co za tym idzie wyboru zawodu często nie jest łatwe, być może jest to pierwsza samodzielna i trudna decyzja, jaką muszą podjąć. Ważne jest wyposażenie uczniów w  umiejętność podejmowania odważnych, samodzielnych decyzji, umiejętność całożyciowego uczenia się. Funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie wymaga aktywnych zachowań i podejmowania trafnych decyzji. Ogromne znaczenie mają działania doradców zawodowych, których celem jest wspieranie młodych ludzi w podjęciu decyzji o wyborze szkoły średniej. Przygotowują oni młodzież między innymi do świadomego stanowienia  o sobie, do wytyczania przyszłej drogi rozwoju  poprzez wzmacnianie swoich mocnych stron, a w późniejszym czasie do aktywnego wchodzenia w życie gospodarcze.

s Podczas zajec s Warsztaty z doradca (00000003)
Młodzież podczas zajęć z doradcą zawodowym z MCK OHP w Świdnicy

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

UCZESTNICY KAMIENNOGÓRSKIEGO HUFCA PRACY NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

20.03.2019

12:06

Agata

W dniu 19.03.2019r. wzorem lat ubiegłych odbyły się eliminacje powiatowe do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Była to 42 edycja turnieju. W eliminacjach wzięło udział około 80 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kamiennogórskiego. Organizatorem turnieju na szczeblu powiatowym był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Kamiennej Górze. Turniej odbył się w Zespole Szkół w Kamiennej Górze przy ul. Lubawskiej 8. Hufiec pracy 1-10 w Kamiennej Górze reprezentowało 2 uczestników: Klaudia, Paweł.

k turniej poz 2019 001 k turniej poz 2019 012
Młodzież z Hufca Pracy z Kamiennej Góry podczas Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

SPOTKANIE Z PRACOWNIKAMI MŁODZIEŻOWEGO CENTRUM KARIERY W POLKOWICACH

20.03.2019

11:57

Agata

W dniach  19 i 20 marca w Szkole Podstawowej nr 4 w Polkowicach odbyło się spotkanie  uczniów klas trzecich gimnazjum oraz ósmych  z doradcą  zawodowym  panią Moniką Rzepką oraz  pośrednikiem pracy Moniką Szwed-Zyśk, pracownicami Młodzieżowego Centrum Kariery OHP z Głogowa.
Celem spotkania było przedstawienie możliwości dalszego kształcenia, doboru odpowiedniego zawodu do możliwości i predyspozycji danego ucznia.  
Panie prowadzące w przystępny sposób przedstawiły młodzieży zasady jakimi   kierować się przy wyborze szkoły i zawodu. Zaprezentowały typy szkół oraz zapoznały z ofertą edukacyjną w ramach OHP.  

p1 p2
Młodzież podczas spotkania z pracownikami MCK w Głogowie

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

WYCIECZKA DO ARESZTU ŚLEDCZEGO W DZIERŻONIOWIE

20.03.2019

10:52

Agata

W dniach 14 i 19 marca grupa młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dzierżoniowie i Piławie Górnej odbyła wycieczkę edukacyjną do Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie. Inicjatywa i pomysł tego przedsięwzięcia, zrodził się w czasie cyklicznych spotkań z podopiecznymi ośrodków, które odbywają się doradcą zawodowym z  Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Dzierżoniowie.   
Po przekroczeniu bramy i przejściu całej procedury, młodzi ludzie zwiedzili zabudowania  oraz wysłuchali wykładu na temat Służby Więziennej oraz  warunków życia w tym zakładzie. Już od samego początku na twarzach uczestników wycieczki malowała się niepewność, żeby nie powiedzieć lęk, ale zarazem ogromna ciekawość. 

dz
Grupa młodzieży ze SOSW z Piławy Górnej podczas prelekcji filmu

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

MCK OHP W OLEŚNICY NA POWIATOWYCH TARGACH EDUKACYJNYCH

20.03.2019

10:40

Agata

Dnia 19.03.2019 roku Młodzieżowe Centrum Kariery uczestniczyło w Powiatowych Targach Edukacyjnych zorganizowanych w II LO w Oleśnicy. Celem przedsięwzięcia było zaprezentowanie uczniom klas VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjum oferty edukacyjnej w powiecie oleśnickim.
Niniejsze wydarzenie było świetną okazją dla młodych osób stojących przed wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej do szczegółowego zapoznania się z ofertami edukacyjnymi szkół. Ponadto umożliwia znalezienie odpowiedzi na nurtujące ich pytania oraz porównania oferty kilku jednostek w jednym miejscu i czasie.

o1 o2 o3
Doradca zawodowy podczas rozmów z młodzieżą i promowania projektu „OSDZ-YEI”

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

„WSPARCIE DORADCZE”

19.03.2019

14:37

Agata

MCK OHP organizuje i prowadzi zajęcia informacyjne i wspierające w bardzo stresującym obecnie okresie edukacji dla uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, Szkoły Podstawowej nr 1, a także dla uczniów z Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym i Godzięcinie. Obecny czas to stała niepewność uczniów klas ósmych i gimnazjalnych co do własnej przyszłości edukacyjno-zawodowej. Nasza jednostka funkcjonująca w Brzegu Dolnym od wielu lat, jest bardzo chętnie odwiedzana przez młodzież poszukującą pomocy, wsparcia, informacji oraz rozmowy z zaprzyjaźnionym doradcą zawodowym. Wspólnie poszukujemy odpowiedzi na temat zawodów przyszłości, możliwości kształcenia, możliwości współczesnego rynku pracy i wielu innych wątpliwości dręczących młodych ludzi.

1Spotkanie doradcy z uczennicami klasy III gimnazjum 1Spotkanie doradcy z uczniami klas osmych
Zdj.1 Spotkanie doradcy z uczennicami klasy III gimnazjum
Zdj.2 Spotkanie doradcy z uczniami klasy ósmej

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

AKTYWIZACJA ZAWODOWA MŁODZIEŻY OŚRODKA OHP W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

19.03.2019

14:18

Agata

18 marca br. w Powiatowym Urzędzie Pracy, w Ząbkowicach Śląskich odbyło się spotkanie informacyjne w zakresie aktywizacji zawodowej zorganizowane dla uczestników Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Ząbkowicach Śl. Młodzież obywająca przygotowanie zawodowe o kierunku krawiec pod opieką instruktora praktycznej nauki zawodu udała się do urzędu, gdzie uzyskała informacje z zakresu działalności istruktur organizacyjnych PUP.
Doradca zawodowy p. Lidia Minginowicz przekazała uczestnikom spotkania wiedzę na temat obowiązującej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Młodzież uzyskała również informację o funkcjonowaniu lokalnego rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem barometru zawodów dla gminy Ząbkowice Śl.

zdj.1 Mlodziez OSiW w Powiatowym Urzedzie Pracy zdj. 2 Uczestnicy spotkania podczas prelekcji zdj. 3 Pamia tkowe zdjecie  mlodziezy OSiW z p. Lidia Minginowicz 
Zdjęcie 1. Młodzież OSiW w Powiatowym Urzędzie Pracy.
Zdjęcie 2. Uczestnicy spotkania podczas prelekcji.
Zdjęcie 3. Pamiątkowe zdjęcie  młodzieży OSiW z doradcą zawodowym

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

WARSZTATY AKTYWIZUJĄCE UCZESTNIKÓW OHP

19.03.2019

12:17

Agata

Dnia 18 marca pracownik Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Kowarach przeprowadził zajęcia z uczestnikami Hufca Pracy w Kamiennej Górze. Dotyczyły one tematyki radzenia sobie ze stresem. Celem zajęć było poznanie definicji stresu oraz jego typów, rozpoznawanie oznak stresu, poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem oraz rozwijanie umiejętności radzenia sobie z napięciem pojawiającym się w trudnych sytuacjach.
Podejmowanie tej tematyki ma swoje uzasadnienie, ponieważ stres jest wszechobecny w życiu człowieka.

Uczestnicy warsztatow
Uczestnicy warsztatów

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

PEŁNO HUMORU I SATYRY – PRZYGOTOWANIA DO KONKURSU TRWAJĄ

19.03.2019

12:12

Agata

Marzec każdego roku w naszej jednostce obfituje w różnego rodzaju przedsięwzięcia.
Każdy wychowawca stara się nad tym zapanować i roboty ma pełne ręce. Konkurs za konkursem. Uczestnicy przewijają się jak w kalejdoskopie. Jedni ćwiczą śpiewanie, drudzy pochylają się nad kartkami, a jeszcze inni ćwiczą scenki. W ten wiosenny poniedziałkowy poranek nasi panowie przy muzyce ćwiczyli utwory na konkurs SATYRY I HUMORU  „O DZIURAWY KUBEK KOMENDANTA”, który odbędzie się w najbliższy czwartek.
Uczestnicy naszego hufca ćwiczyli solówki na profesjonalnym, szkolnym sprzęcie.

dZier1
Uczestnicy dzierżoniowskiego Hufca Pracy podczas próby śpiewania utworów na konkurs

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »
123456789...10

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007