logo

     

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

TOLERANCJA, JEJ GRANICE I WŁAŚCIWE POSTAWY WOBEC AKTÓW PRZESTĘPSTWA

19.03.2019

11:26

Agata

Tolerancja, akty przestępcze i przekraczanie granic bezpieczeństwa oraz właściwe reakcje świadka naocznego łamania prawa, w tym właściwe reakcje na agresję słowną i mowę nienawiści to zagadnienia poruszane na spotkaniach z uczestnikami Hufca Pracy w Dzierżoniowie i prowadzone przez zaproszonych przedstawicieli służb mundurowych. Ten tydzień naszej młodzieży kształcącej się w Zespole Szkół Nr 2 w Dzierżoniowie poświęci Pani Magdalena Gąsiorowska funkcjonariusz Straży Miejskiej w Dzierżoniowie.
Co to jest mowa nienawiści, hejt i dyskryminacja dowiedzieli się na zajęciach 18 marca 2019 roku. Przepisem zasadniczym odnoszącym się do zjawiska mowy nienawiści jest w Polsce artykuł 256 kodeksu karnego, zakazujący propagowania totalitarnego ustroju państwa oraz nawoływania do nienawiści na tle narodowościowym, etnicznym, rasowym lub wyznaniowym. Ponadto Art. 212, 216, 257 kodeksu karnego reguluje poszczególne zagadnienia nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych.

d1 d2
Spotkanie młodzieży z funkcjonariuszem Straży Miejskiej

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

SZKOLENIE INSPEKTORA PIP

19.03.2019

11:22

Agata

Przygotowujemy się do konkursu z zakresu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy.
Na dzień 18 marca b.r. zaprosiłyśmy Młodszą Specjalistkę Państwowej Inspekcji Pracy, a dokładniej jego Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu panią Elżbietę Nowak. Specjalista przedstawiła prezentację multimedialną i ogromną wiedzę, którą podzieliła się z uczestnikami Hufca Pracy w Wołowie. Była zarówno w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym, jak i w Szkole Podstawowej nr 5 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wołowie, gdzie nasi uczestnicy kształcą się teoretycznie. Pani Elżbieta poruszyła ważne aspekty codziennego pracowniczego życia młodocianych, jak i osób dorosłych. Przypomniała jakże ważne zasady BHP, by było bezpiecznie i higienicznie. Badała bystrość i czujność młodzieży od czasu do czasu przerywając swoją prelekcję pytaniami. Była szczodra w dzieleniu się posiadaną wiedzą.
Dziękując Pani Elżbiecie wyrażamy nadzieję, że równie dobrze i sprawnie pójdzie nam w kolejnym etapie tegoż konkursu.

w1 w2
Młodzież podczas prelekcji pracownika PIP
Tekst i zdjęcia: Ewa Baszak

WAŁBRZYSKI HUFIEC NA WARSZTATACH Z PRACOWNIKIEM PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

19.03.2019

11:04

Agata

W wałbrzyskim hufcu, we wszystkich grupach wychowawczych, odbyły się zajęcia z przedstawicielką Państwowej Inspekcji Pracy. Przypomniane zostały najważniejsze zasady zatrudnienia młodocianych.
Młodocianym jest osoba, która ukończyła 15 lat a nie przekroczyła 18 lat (art. 190 § 1 kp).
Umowa powinna być zawarta z zachowaniem formy pisemnej i określać w szczególności:
•    rodzaj przygotowania zawodowego (nauka zawodu lub przygotowanie do wykonania określonej pracy),
•    czas trwania i miejsce odbywania przygotowania zawodowego,
•    sposób dokształcania teoretycznego,
•    wysokość wynagrodzenia.

PIP 1 PIP 2 PIP 3
Młodzież podczas zajęć

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

PRZYGOTOWANIE DO ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY W ŚWIDNICKIM HUFCU

18.03.2019

15:15

Agata

Zgodnie z tradycją zbliżających się Świąt Wielkanocnych, Krajowe Duszpasterstwo OHP pod patronatem Ks. Prałata Jarosława Sroki zorganizowało konkurs na projekt „Kartki Wielkanocnej”. Znana z zamiłowań do prac plastycznych młodzież  świdnickiego hufca wraz z wychowawcami z entuzjazmem przystąpiła do twórczej pracy. Przy wykorzystaniu różnych technik plastycznych takich jak rysunek, kolaż, odbijanie (wypukłodruk), itp. młodzież chętnie prezentowała swoje zdolności, a  w trakcie wykonywania prac plastycznych opowiadała o tradycjach i zwyczajach świątecznych w swoich rodzinnych domach.

s1 s2
Młodzież podczas zajęć oraz efekty ich pracy

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

W DZIERŻONIOWSKIM HUFCU UCZESTNICY TRZECIEGO ROCZNIKA PRZYGOTOWUJĄ SIĘ DO ROZMÓW Z PRACODAWCĄ

18.03.2019

14:39

Agata

18.03.2019 r. doradca zawodowy z MCK Dzierżoniów Pani Joanna Kosowska przeprowadziła kolejne  zajęcia z doradztwa zawodowego, na których każdy z uczestników musiał przedstawić się nowemu pracodawcy i odpowiedzieć na szereg pytań z  ważnych dla przyszłego pracodawcy zakresu przydatności danej osoby do pracy na danym stanowisku.
Kandydat musiał się starać by przekonać komisję, aby to właśnie jego osoba została wybrana na dany wolny wakat.
Kilka przydatnych rad usłyszeli od naszego doradcy zawodowego by poczuli się pewnie na rozmowie i dzięki temu zdobyli wymarzoną pracę.

dzierz1 dzierz2
Uczestnicy Hufca Pracy w Dzierżoniowie na zajęciach z doradcą zawodowym Joanną Kosowską

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

PLASTYCZNE ZAJĘCIA W DZIERŻONIOWIE

18.03.2019

11:20

Agata

Plastyczne wyzwania jakie rzucają młodzieży organizatorzy przeróżnych konkursów wojewódzkich, ogólnopolskich i lokalnych sprawiają, że uczestnicy Hufca Pracy w Dzierżoniowie z pewnością nie mogą narzekać na nudę.
Zajęcia  koła plastycznego „Op-Art”, w których biorą uczestnicy z różnych grup wychowawczych zdecydowanie rozwijają sprawność manualną, kreatywność, rozwijają zainteresowanie aktywnością artystyczną oraz uwrażliwiają na otaczające nas piękno, przyrodę. W ostatnich dniach te zajęcia odbywają się coraz częściej, a to związane jest z trwającymi konkursami plastycznymi oraz przygotowaniami do Świąt Wielkanocnych. Młodzież stworzyła prace na konkurs BHP, dzięki któremu przypomniała sobie zasady bezpieczeństwa niezbędne przy wykonywaniu pracy.

dz1 dz2
Prace wykonane przez młodzież z Hufca Pracy w Dzierzoniowie

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

WSPÓŁPRACA Z WYCHOWAWCAMI HUFCA PRACY Z BOLESŁAWCA ORAZ PEDAGOGAMI SZKOLNYMI

18.03.2019

10:10

Agata

Dnia 15.03.2019r. odbyło się seminarium z wychowawcami 1-3 Hufca Pracy z Bolesławca oraz pedagogiem szkolnym. Przedsięwzięcie miało na celu skupienie większej uwagi na podopiecznych Hufca pracy oraz ich absolwentach. Młodzieżowe Centrum Kariery OHP pełni funkcję placówki otwartej dla osób chcących skorzystać z usług poradnictwa i informacji zawodowej oraz nowoczesnych zasobów informacji zawodowej.  Kadra MCK przy współpracy z Hufcem Pracy chciałaby zająć się przygotowaniem uczniów, absolwentów do wejścia na rynek pracy oraz do kreowania własnej przyszłości zawodowej dzięki kompleksowym działaniom m.in. indywidualnymi konsultacjami oraz grupowymi warsztatami z pośrednikiem pracy i doradcą zawodowym.  

Seminarium z Wychowawcami Hufca Pracy i Pedagogami Szkolnymi
Spotkanie z wychowawcami i pedagogiem

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

REJONOWE ELIMINACJE HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ DRUŻYN OHP W POLKOWICACH

18.03.2019

09:28

Agata

W dniu 15.03.2019r. roku w  Zespole Szkół im. NZE w Polkowicach odbyły się Rejonowe Eliminacje Halowej Piłki Nożnej Drużyn OHP. W rozgrywkach wzięły udział dwie drużyny: 1-13 HP Przemków i 1-23 HP Polkowice. Naszą jednostkę reprezentowali:  Michał-kapitan drużyny, Radek, Igor, Hubert, Sebastian i Bartek.
Głównym celem spotkania było wyłonienie drużyny na Wojewódzkie Mistrzostwa Halowej Piłki Nożnej w Legnicy. Uroczystego rozpoczęcia zawodów dokonał sędzia główny- pan Sławomir Słowiński, który przypomniał chłopcom o zasadach rozgrywek i życzył emocjonującej rywalizacji sportowej.

p1 p2 p3
Zdj.1- Rozpoczęcie meczu:  Polkowice-Przemków
Zdj.2- Uczestnicy w trakcie rozgrywek
Zdj.3- Wręczanie dyplomu i słodkich upominków

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

REKRUTACJA DO PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA-YEI” W LEGNICY

18.03.2019

09:12

Agata

logo OSDZ 1

W Ośrodku Szkolenia Zawodowego trwa  pierwszy z dwóch etapów rekrutacji do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI”, czyli weryfikacja deklaracji zgłoszeniowych pod kątem formalnym. Osoby, które przejdą I etap zapraszane będą na rozmowy kwalifikacyjne, podczas których członkowie komisji rekrutacyjnej przeprowadzą z każdym kandydatem wywiad w celu sporządzenia opinii zakwalifikowania bądź niezakwalifikowania do udziału w projekcie.
Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji osób młodych z grupy NEET poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej do zatrudnienia poprzez udział w projekcie.

l1
Kandydaci do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI” podczas spotkania ze specj. ds. rozwoju zawodowego OSZ w Legnicy

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

WYZNACZANIE CELÓW EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH.

15.03.2019

12:13

Aleksandra

Wielkimi krokami zbliża się czas, w którym uczniowie trzecich klas gimnazjum oraz ósmych klas szkoły podstawowej, będą wybierać dalszą ścieżkę kształcenia.Wybór kierunku dalszej nauki oraz zawodu to jeden z ważniejszych wyborów życiowych młodego człowieka. Podjęcie przez ucznia trafnej decyzji nie jest zadaniem łatwym. Decyzja ta powinna być przemyślana i dostosowana do potrzeb i możliwości młodego człowieka. Jednak aby uczeń mógł dokonać trafnego wyboru musi być dobrze przygotowany. Wiedza, którą zdobędzie pomoże mu  w podjęciu decyzji o swojej przyszłości zawodowej. Dobry wybór daje gwarancję zadowolenia i sukcesów  w przyszłej pracy. Do tej decyzji należy jednak ucznia dobrze przygotować. Należy tutaj podkreślić dużą rolę, jaką pełnią w tym procesie rodzice oraz nauczyciele, którzy  pomagają w wyborze drogi kształcenia  i zawodu.

zdjecie nr 1cwiczenie z karteczkami zdjecie nr 2 praca w grupach na kreatywnosc zdjecie nr 3 Uczniowie w trakcie  rozwiazywania testu

Zdjęcie nr 1 ćwiczenie z karteczkami

Zdjęcie nr 2 praca w grupach na kreatywność

Zdjęcie nr 3 uczniowie w trakcie  rozwiązywania testu

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

DZIEŃ PORADNICTWA INDYWIDUALNEGO W MCK ZGORZELEC.

15.03.2019

12:01

Aleksandra

 Praca doradcy zawodowego Młodzieżowego Centrum Kariery to częste spotkania grupowe z młodzieżą, najczęściej na terenie szkół, lub w siedzibach zaprzyjaźnionych instytucji rynku pracy, pomocy społecznej czy też jednostek szkoleniowych.  Podczas spotkań grupowych często brakuje czasu, by odpowiedzieć na wszystkie pytania uczestników, bądź objąć ich pełnym doradztwem. Z tego też względu, doradca zawodowy często zachęca młodzież do indywidualnego odwiedzania siedziby MCK w Zgorzelcu.

Doradca zawodowy z poszukujacymi pracy_

Doradca zawodowy z poszukującymi pracy_

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

SZKOLENIE BHP W TRZEBNICKIM HUFCU PRACY

15.03.2019

10:36

Aleksandra

14 marca w Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 w Trzebnicy kadra Hufca Pracy 1-48 zorganizowała spotkanie z młodszym specjalistą Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu Panią Elżbietą Nowak. Szkolenie odbyło się dla uczestników hufca oraz uczniów I klas Szkoły Branżowej w zakresie prawa, bezpieczeństwa i higieny pracy. Podczas spotkania zostały poruszone kwestie zatrudniania młodocianych pracowników . Szkolenie zostało podzielone na dwie części. Pierwsza część szkolenia obejmowała najbardziej istotne przepisy zawarte w kodeksie pracy: prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników, rodzaje umów. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się  co powinna zawierać prawidłowo spisana umowa o pracę oraz regulamin pracy, który jest niezwykle ważnym dokumentem.

Uczestnicy podczas szkolenia BHP

Uczestnicy podczas szkolenia BHP

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ŚWIĘTA TUŻ TUŻ …

15.03.2019

10:30

Aleksandra

Święta Wielkanocne zbliżają się wielkimi krokami i jak na każde święta wysyłać będziemy sobie życzenia wszelkiej pomyślności. Od kilku już lat najczęściej są to życzenia wysyłane smsem, mms, e-mailem czy też inną drogą elektroniczną.  Nie możemy jednak zapomnieć o tradycyjnych ręcznie robionych karkach świątecznych. Osobiście wykonana kartka ma w sobie urok  , ponieważ ktoś poświęcił swój czas na sprawienie drugiej osobie przyjemności z otrzymanej poczty. Dnia 15.03.2019 Uczestnicy Hufca Pracach w  Ziębicach spotkali się ,aby wykonać kartki świąteczne . Spotkaniu towarzyszyła miła atmosfera oraz rozmowa na temat kultywowania tradycji własnoręcznego wykonania kartek świątecznych. Młodzież jest zdania , że wszechobecny pęd za dobrami materialnymi przesłania to co jest w życiu najważniejsze. Wykonanie tych kartek jest swego rodzaju apelem o to by zatrzymać się na chwilę włożyć kawałek serca w wykonywane przez nas podarunki , aby spowodować uśmiech na twarzy drugiego człowieka.

Mlodziez podczas wykonywania kartek swiatecznych
Zdjęcie przedstawia młodzież podczas wykonywania kartek świątecznych.

Tekst : Klaudia Kaczorowska – wychowawca Hufiec Pracy 1-34 Ziębice
Zdjęcia : Klaudia Kaczorowska – wychowawca Hufiec Pracy 1-34 Ziębice

AKTYWIZACJA MŁODZIEŻY ZE ŚRODOWISKIEM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

15.03.2019

09:43

Aleksandra

Rada Młodzieży wraz z Klubem Aktywnych zaprosiła młodszych kolegów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dzierżoniowie na warsztaty fryzjerskie i gastronomiczne jakie były organizowane w Zespole Szkół Nr 2 w ramach „Dni otwartych” promujących szkolnictwo zawodowe. Po miłym przywitaniu nasi uczestnicy zaprosili  na fotele fryzjerskie i profesjonalnie zajęli się swoimi klientami. Dziewczyny zamieniły proste włosy w brokatowe loki, a panowie jak wypadało na dżentelmenów, przeobrazili swoje czupryny  na elegancko przycięte fryzurki. Po wizycie w pracowni fryzjerskiej nasze panie instruktorki zawodu i uczniowie kształcący się na kucharzy, ugościli przemiłych gości pysznymi deserami oraz kawą. Wspólna impreza podobała się wszystkim.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

KONFERENCJA „NARKOTYKI, DOPALACZE – KROK W OTCHŁAŃ” W JELENIEJ GÓRZE

15.03.2019

09:18

Aleksandra

Dnia 14 marca 2019r. w Jeleniej Górze odbyła się konferencja „Narkotyki, dopalacze – krok w otchłań”, której organizatorem było Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Jeleniej Górze oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jeleniej Górze. Celem spotkania było zwiększenie wiedzy nauczycieli, pedagogów jeleniogórskich placówek oświatowych oraz studentów o zagrożeniach związanych z narkotykami i dopalaczami. Jak również kształtowanie świadomości wśród dzieci i młodzieży szkolnej na temat negatywnego wpływu środków odurzających na człowieka oraz skutkach prawnych z tym związanych. Konferencję otworzył Dyrektor Centrum, który powitał zebranych gości Zastępcę Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Konrada Sikorę, Przewodniczącą Komisji Oświaty Annę Bałkowską, Naczelnika Wydziału Oświaty Pawła Domagałę oraz wszystkich zebranych.

Uczestnicy konferencji

Uczestnicy konferencji

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

HUFIEC PRACY Z PRZEMKOWA NA TARGACH EDUKACJI I PRACY W CHOCIANOWIE

15.03.2019

08:32

Aleksandra

W dniach 13-14.03 2019r. 1-13 Hufiec Pracy w Przemkowie uczestniczył w Dniach Otwartych Zespołu Szkół Zawodowych w Chocianowie połączonych z Targami Edukacji  i Pracy. Kadra hufca promowała swoją działalność wśród osób, które odwiedziły  szkołę. Przygotowała stanowiska pracy oraz młodzież prezentującą swoje zawody i zakłady w których pracuje. Swoje stanowiska reprezentowali między innymi: kucharze, sprzedawcy, fryzjerki, mechatronicy. Fryzjerki tworzyły na głowach swoich koleżanek piękne fryzury, kucharze częstowali pysznymi potrawami a sprzedawcy targowali się jak zawodowcy.  W tym dniu wszyscy zainteresowani goście, czyli zarówno uczniowie jak i ich rodzice, mogli obejrzeć pracownie przedmiotowe szkoły, zapoznać się z jej ofertą edukacyjną, przeprowadzić rozmowy dotyczące kierunków kształcenia, organizacji   i przebiegu praktyk oraz zasad rekrutacji.

1 2 3

Zdjęcie 1. Kadra Hufca Pracy 1-13 w Przemkowie na Dniach Otwartych w Zespole Szkół w Chocianowie

Zdjęcie 2. Zwiedzanie stanowisk

Zdjęcie 3. Stanowisko fryzjerskie

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

KONKURS NA KARTKĘ WIELKANOCNĄ 2019

14.03.2019

11:38

Agata

Dnia 14.03.2019 roku w HP 1-38 w Nowej Rudzie przeprowadzono hufcowy konkurs na Kartkę Wielkanocną. W ramach, którego wyłoniono dwie prace, które zostaną przesłane do DWK OHP. Projekty zostały wykonane przez młodzież na coroczny konkurs organizowany przez Krajowe Duszpasterstwo OHP.
Przedmiotem przedsięwzięcia było wykonanie projektu Kartki Wielkanocnej mówiącej o obrzędach, zwyczajach oraz symbolach związanych z Misterium Świąt Wielkanocnych. Konkurs zachęca młodzież hufcową do osobistego przeżywania Wielkanocy i refleksji nad sensem świętowania. Dzięki konkursowi, młodzież mogła zatrzymać się przez chwilę, zastanowić nad życiem oraz pobudzić wyobraźnię i twórczą aktywność. Jak wszyscy doskonale wiemy najlepsze kartki to kartki przygotowane własnoręcznie.

Kartki Wielkanocne uczestnikow z HP 1-38
Kartki Wielkanocne wykonane przez uczestników Hufca Pracy z Nowej Rudzie
Tekst  i zdjęcia: Wychowawca Anna Kadrubowska.

OCHOTNICZE HUFCE PRACY NA XVII GIEŁDZIE EDUKACYJNEJ W LUTOMI DOLNEJ

14.03.2019

11:19

Agata

13 marca 2019 roku w Szkole Podstawowej w Lutomi Dolnej odbyła się  XVII Giełda Edukacyjna. Wśród zaproszonych gości była  Pani Gabriela Szafarowska – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego DWK OHP.
Wzięli w niej również udział doradcy zawodowi Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży z Wałbrzycha w składzie: Ilona Janecka z Młodzieżowego Centrum Kariery  OHP ze Świdnicy  oraz Sylwia Maciejowska i Urszula Oleksy z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Wałbrzycha, od lat wspierający działalność Szkolnego Ośrodka Kariery  w tejże  szkole.
Giełda edukacyjna skierowana była przede wszystkim do uczniów klas III gimnazjów  i VIII klas szkół podstawowych z  Lutomi Dolnej, Witoszowa Dolnego, Pszenna, Marcinowic, Roztoki, Mokrzeszowa, Bystrzycy Górnej, Grodziszcza oraz Świebodzic. Wydarzenie już od kilkunastu lat stanowi impuls do dokonywania ważnych, życiowych wyborów dotyczących dalszego kierunku kształcenia.

1 Spotkanie z doradca 2 Zajecia z doradcami
Zajęcia z doradcą zawodowym z MCK OHP ze Świdnicy

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

SPOTKANIE PROMOCYJNO-INFORMACYJNE Z MŁODZIEŻĄ Z ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ZE SKOROCZOWIC W MCK OHP W STRZELINIE

14.03.2019

10:36

Agata

Dnia 14 marca 2019r. w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Strzelinie odbyło się spotkanie z młodzieżą z ostatnich klas Zespołu Placówek Oświatowych ze Skoroszowic. Miało ono na celu przedstawienie oferty jednostki w zakresie pośrednictwa pracy i możliwości rozwoju zawodowego poprzez uczestnictwo w szkoleniach. Młodzież podczas spotkania została poinformowana jaką ścieżkę może obrać po ukończeniu szkoły. Pracownice MCK OHP Strzelin przedstawiły zakres dotychczasowego wsparcia realizowanego przez jednostkę tj. rodzaje kursów zawodowych, oferty pracy, projekty. Wskazywano na szereg korzyści wynikających z udziału w poszczególnych działaniach.

s Zajecia w MCK OHP Strzelin z mlodzieza z ZPO Skoroszowice s Zapoznanie sie z oferta MCK OHP Strzelin s zapoznanie z oferta WKU
Zajęcia z młodzieżą z ZPO ze Skoroszowic w MCK OHP w Strzelinie

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

HUFIEC PRACY ZE ŚWIDNICY NA GIEŁDZIE EDUKACYJNEJ W LUTOMII DOLNEJ

14.03.2019

10:07

Agata

Dnia 13 marca 2019 roku w Szkole Podstawowej w Lutomii Dolnej odbyła się XVII Giełda Edukacyjna, podczas której lokalne szkoły ponadpodstawowe mogły promować swoją aktualną ofertę edukacyjną skierowaną do uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz klas III gimnazjum, którzy w bieżącym roku ukończą te etapy edukacji.
Już od 17 lat zbierane są w jednym miejscy szkoły, które, poprzez prezentację swojej oferty umożliwiają absolwentom porównanie oferty edukacyjnej co ułatwia młodym ludziom podjęcie tak ważnej życiowej decyzji, jaką jest wybór kierunku kształcenia.

sw swidnica2
1. Stanowisko fryzjerskie Szkoły Branżowej I stopnia „Rzemieślnik"
2. Wizyta Pani Komendant Gabrieli Szafarowskiej u uczestników

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »
123456789...10

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007