logo

     

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

SZLACHETNA AKCJA

08.02.2018

11:29

Agata

Pod koniec stycznia w Mirsku w powiecie lwóweckim w wyniku wybuchu butli z gazem zawaliła się część kamienicy. Poszkodowane rodziny straciły dach nad głową i cały dobytek życia. Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk zwrócił się do placówek oświatowych z prośbą o zbiórkę pieniędzy na rzecz poszkodowanych.
W dniu 07.02.2018r. wolontariusze z Hufca Pracy w Bolesławcu z wychowawcą włączyli się do akcji zbiórki pieniędzy. Młodzież bardzo chętnie i z zaangażowaniem włączyła się do szlachetnej inicjatywy i okazała solidarność z poszkodowanymi.

Podliczenie zbiorki

Rozliczenie zbiórki pieniedzy w Hufcu Pracy w Bolesławcu

Tekst i zdjęcia: Małgorzata Madej, Wychowawca HP Bolesławiec

WARSZTATY Z PSYCHOLOGIEM W STRZELINIE

08.02.2018

08:49

Agata

logo OSDZ

W dniu 06.02.2018 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery  OHP w Strzelinie rozpoczęły się  grupowe zajęcia z psychologiem. W ramach treningu przewidziano zajęcia z zakresu integracji, komunikacji, negocjacji i rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Uczestnicy będą uczestniczyli w symulacji rozwiązywania hipotetycznych problemów, z którymi mogliby się zetknąć: stres, agresja, uzależnienie, niska samoocena, odrzucenie itp. Warsztaty mają również na celu zwiększenie motywacji uczestników do udziału w projekcie i do rozwoju osobistego. Udzielane wsparcie polegać będzie również na kształtowaniu  umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, w celu podwyższenia samodzielności i zwiększenia szans znalezienia zatrudnienia. Uzupełnieniem zajęć grupowych z psychologiem będą indywidualne konsultacje psychologiczne.

zajecia grupowe z psychologiem
Zajęcia grupowe z psychologiem

Tekst i zdjęcie : Monika Skuballa- specjalista ds. rozwoju zawodowego

IX LEGNICKIE PREZENTACJE EDUKACYJNE

08.02.2018

08:42

Agata

IX Legnickie Prezentacje Edukacyjne zorganizowane 7 lutego bieżącego roku przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Legnicy było doskonałą okazją do promocji działań Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Legnicy. Rekordowa liczba osób odwiedziła prezentacje, najliczniejsze grupy stanowili uczniowie z Legnicy, Chojnowa, Złotoryi, Jawora. Prezentacje odbywały się pod honorowym patronatem Prezydenta miasta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego,  Starosty Powiatu Legnickiego Janiny Mazur  oraz Rektora PWSZ im. Witelona w Legnicy profesora Ryszarda K. Pisarskiego. IX Legnickie Prezentacje Edukacyjne stanowiły okazję do uzyskania informacji o zasadach rekrutacji w 2018 roku oraz zaopatrzyć się w materiały promocyjne. Młodzież mogła zapoznać się ze wszystkimi ofertami 39 wystawców na których składało się: 18 szkół ponadgimnazjalnych, 15 uczelni i 6 instytucji rynku pracy.

3   2 1
1.Bogata oferta centrum
2.Sala wystawowa
3.Uroczyste otwarcie targów przez Starostę Powiaty Legnickiego Janinę Mazur

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

GRUPOWE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE W BIELAWIE W RAMACH PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA-YEI”

08.02.2018

08:32

Agata

logo OSDZ

W dniach 06-07.02.2018r. odbyły się zajęcia z psychologiem w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI”. Wsparcie psychologiczne dla uczestników projektu polegało przede wszystkim na wzmocnieniu kompetencji społecznych oraz zbudowaniu zaufania wobec grupy. W ramach treningu przewidziano zajęcia z zakresu integracji, komunikacji, negocjacji i rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Ponadto uczestnicy mieli możliwość kształtowania umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, nauczenia się samodzielności, a tym samym zwiększenia szansy na znalezienie zatrudnienia.

bielawa
Młodzież podczas zajęć

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

„POZNAJ SIEBIE ZANIM WYBIERZESZ – ANALIZA SWOT WŁASNEJ OSOBY”

08.02.2018

08:22

Agata

W dniu 05.02.2018r. odbyły się warsztaty z doradcą zawodowym Młodzieżowego Centrum Kariery w Bolesławcu Grażyną Mysiak pod nazwą „Poznaj siebie zanim wybierzesz – Analiza SWOT własnej osoby”. Odbiorcami tych warsztatów byli uczestnicy Hufca Pracy w Bolesławcu, którzy są uczniami klasy I Szkoły Branżowej pierwszego stopnia.
Skrót SWOT to pierwsze litery słów w języku angielskim: Strenghts (silne strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse), Threats (zgrożenia). Uczniowie podczas zajęć z doradcą zawodowym zapoznani zostali z zasadami jak rozpocząć analizę SWOT i na co należy zwrócić uwagę. Solidna wiedza o swoich mocnych i słabych stronach staje się początkiem ważnej przemiany osobistej i kolejnym krokiem do zawodowych sukcesów.

SWOT

Młodzież podczas warsztatów w MCK OHP w Bolesławcu

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

XI WARSZTATY W RAMACH SIECI DORADCÓW ZAWODOWYCH ZIEMI ŚWIDNICKIEJ

07.02.2018

15:16

Agata

„Słyszę i zapominam
Widzę i pamiętam
Robię i rozumiem”
Konfucjusz

W dniu  6 lutego 2018 roku  doradcy zawodowi Młodzieżowych Centrów Kariery OHP  uczestniczyli w XI  warsztatach  dla doradców zawodowych, pedagogów i psychologów. Odbyły się one w ramach Sieci Doradców Zawodowych Ziemi Świdnickiej w Gimnazjum Nr 4 im. Noblistów Polskich  w Świdnicy. Hasło przewodnie przedsięwzięcia brzmiało: „Aktywne metody pracy z grupą w doradztwie zawodowym”.  Na początku uczestnicy szkolenia  zapoznani  zostali  z psychologią grupy.

s Podczas szkolenia s W trakcie warsztatow s Uczestnicy szkolenia

Grupa doradców  podczas pracy warsztatowej, uczestnicy szkolenia

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

DZIERŻONIÓW MA SWOJĄ „ŁĄCZKĘ”

07.02.2018

15:08

Agata

„Jak to jest, że w Katyniu odszukano oficerów,
a tu, w Polsce, wciąż nie można znaleźć człowieka?
Znikł bez śladu?...”
Maria Kaszyńska - żona  straconego w dzierżoniowskim więzieniu byłego działacza AK Jerzego Kaszyńskiego


Niezwykle interesujące spotkanie odbyło się we wtorek 6 lutego w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Dzierżoniowie, w którym wzięli udział nasi uczestnicy. Gościem spotkania był wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej dr hab. Krzysztof Szwagrzyk - pełnomocnik ds. poszukiwań miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego. W pracy naukowej zajmuje się badaniem komunistycznych struktur aparatu represji w Polsce. Profesor Szwagrzyk kieruje pracami ekshumacyjnymi na Łączce, we Wrocławiu, w Gdańsku i wielu innych miejscach skrywających bezimienne ciała żołnierzy podziemia niepodległościowego, które wciąż czekają na rozpoczęcie prac.

IPN 1 IPN 2 IPN 3 IPN 4

Przywitanie prelegenta dr K. Szwagrzyka oraz uczestnicy na spotkaniu z przedstawicielem IPN

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

AKCJA ZIMA - NIE PODDAJ SIĘ GRYPIE

07.02.2018

14:15

Agata

Każda pora roku wymaga od naszego organizmu pewnego przystosowania, w zależności od niej zmienia się aktywność ruchowa i motywacja działania. W obecnym czasie, młodzież w okresie zimowym, najczęściej spędza go siedząc w domu przed telewizorem lub komputerem. Alternatywą takiego scenariusza będzie spędzenie czasu podczas zorganizowanych zajęć  warsztatowych  promujących zdrowie.
Młodzież Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Ząbkowicach Śl. wzięła udział  w warsztatach poświęconych antybiotykoterapii, zwalczaniu zachorowalności na grypę oraz chorób zakaźnych tzw. „brudnych rąk”.

1.Mlodziez podczas instruktazu prawidlowego mycia rak 2 Mlodziez podczas tworzenia prezentacji medialna Wybieram zdrowie i zdrowe odzywianie.
1.    Młodzież podczas instruktażu prawidłowego mycia rąk.
2.    Prezentacja medialna „Wybieram zdrowie i zdrowe odżywianie”

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA BEZPIECZNEGO INTERNETU W OSIW OHP W MYSŁAKOWICACH

07.02.2018

13:53

Agata

6 lutego w Polsce i w ponad stu krajach na świecie, obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu  poświęcony bezpieczeństwu dzieci i młodzieży w sieci. Hasło tegorocznej edycji: „Tworzymy kulturę szacunku w sieci” podkreśla rolę każdego użytkownika sieci w budowaniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska online. Szacunek to wartość, której brak skutkuje niepokojącymi zjawiskami w Internecie, takimi jak cyberprzemoc, hejt, seksting czy ksenofobia.  W Ośrodku Szkolenia i Wychowania obchodziliśmy ten dzień 06.02 br. podczas zajęć profilaktycznych zorganizowanych w ramach realizacji programu korekcyjno- profilaktycznego „Q zmianom”.

uczestnicy zajec

Młodzież podczas realizacji programu

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

WALENTYNKOWE WARSZTATY Z MASY SOLNEJ

06.02.2018

12:15

Agata

„Mam serduszko, wielkie serce, spójrz jakie czerwone.
Kogo kocham, kogo lubię, rzucę w jego stronę.
Ciebie kocham, Ciebie lubię, Ciebie pocałuję.
A czerwone dziś serduszko, wszystkim podaruję"

W dniu 06.02.2018 r. Klub Aktywnych oraz Koło Plastyczne działające w Hufcu Pracy w Dzierżoniowie w ramach współpracy z Przedszkolem nr 1 w Dzierżoniowie zorganizowali warsztaty plastyczne. Tematem przewodnim warsztatów były przygotowania do walentynek. Walentynki to święto zakochanych, które obchodzone jest 14 lutego. Tego dnia ludzie wysyłają do ukochanych „walentynkę”, bądź  obdarzają się upominkami. Walentynki to święto wszystkich zakochanych, zarówno tych którzy są zakochani, jak i tych którzy są nieśmiali i obawiają się wyznać swoje uczucie.

d1 d2 d3

Uczestnicy Hufca Pracy z Dzierżoniowa z predszkolakami podczas warsztatów tworzenia ozdób  z masy solnej

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

KORZYSTAMY Z TECHNOLOGII

05.02.2018

10:11

Agata

W ubiegłym tygodniu Doradca Zawodowy z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej we Wrocławiu Sara Pepłowska, ponownie nawiązała współpracę z Panią Sylwią Koperską- Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Strzelinie.  W ciągu tygodnia odbyły się 4 spotkania z klasą III gimnazjum.
W czasie zajęć zostały poruszone ważne kwestie związane z dalszą karierą edukacyjną i zawodową Strzelińskiej młodzieży. Poprowadzona została debata klasowa na temat: Czy wszyscy ludzie są zdolni? Klasa podzieliła się na dwie grupy na TAK i NIE.  Zadaniem grup było zebrać argumenty dlaczego tak uważają i przedstawić je na forum klasy.

1strz 3strz
Zdjęcie nr 1 Przygotowanie do debaty
Zdjęcie nr 2 Praca w mniejszych zespołach nad zagadnieniem umiejętności

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

POMAGANIE DAJE MOC

05.02.2018

10:07

Agata

Już po raz kolejny uczestnicy Hufca Pracy w Bolesławcu wzięli udział w organizowanym przez Starostwo Powiatowe "Opłatku niepełnosprawnych". Wolontariusze razem z wychowawcą Małgorzatą Madej pełnili podczas uroczystości rolę kelnerów i dbali o to, aby na stołach zaproszonych gości niczego nie zabrakło.
Mimo wczesnych, sobotnich godzin porannych młodzież z dużym zaangażowaniem przystąpiła do pracy i znakomicie się spisała. Spotkanie z osobami niepełnosprawnymi i bezinteresowne niesienie im pomocy było dla wolontariuszy na pewno wspaniałą lekcją pokory i tolerancji, a świadomość tego, jak wiele wśród nas jest ludzi chorych, cierpiących dała im wiarę we własne możliwości i napełniła chęcią niesienia pomocy ludziom potrzebującym.

b Wolontariusze z wychowawca b Wolontariuszka Hufca Pracy

Wolontariusze z wychowawcą

Tekst i zdjęcia: Małgorzata Madej Wychowawca HP Bolesławiec

JESTEM ZA MĄDRY NA DOPALACZE!

05.02.2018

09:52

Agata

W dniu 02.02.2018  uczestnicy Hufca Pracy w Dzierżoniowie wzięli udział w warsztatach mających na celu uświadomienie młodym ludziom niebezpieczeństw wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych oraz profilaktyki rówieśniczej.
Czym są dopalacze? To głównie chemia, która działa na dwa sposoby.
Po pierwsze dopalacze odcinają młodzież od cierpienia, które bardzo często jest tak duże, że ich przerasta. Po drugie używki stymulują młodego człowieka do pożądanych  stanów, dodają pewności siebie.  Niestety trzeba zdawać sobie sprawę, czego młodzi ludzie zazwyczaj nie analizują, czyli z tego, że ta chemia jest robiona nie wiadomo gdzie,  w dziwnych warunkach, przez podejrzane osoby.

DZIERZ1 DZIERZ3 DZIERZ2

Zdjęcie nr 1  Uczestnicy podczas prelekcji filmu " Czym są dopalacze"
Zdjęcie nr 2 Krzyżówka wykonana przez uczestników podczas warsztatów
Zdjęcie nr 3 Plakaty o dopalaczach wykonane na warsztatach

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

KOLEJNE ZAJĘCIA W DZIERŻONIOWIE PODCZAS DNIA BEZPIECZNEGO INTERNETU

05.02.2018

09:47

Agata

2 lutego 2018 roku odbyły się kolejne zajęcia w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu. Tym razem młodzież drugiego rocznika obejrzała film edukacyjny  „Dzień z życia” poświęcony problemowi uzależnienia się od środków komunikacji i nadmiernego korzystania z Internetu. Zajęcia miały na celu przekazanie młodzieży  wiedzy na temat zagrożeń płynących z nadużywania Internetu i komputera. Zajęcia były także okazją do autorefleksji na temat czasu spędzanego w sieci. Uczestnicy mieli okazję przyjrzeć się temu, jak korzystają z Internetu oraz nauczyć się reagować na związane z nimi zagrożenia.
Dzień Bezpiecznego Internetu realizujemy w naszym Hufcu od wielu lat. A to wszystko dzięki włączeniu się do projektu ogłoszonego na stronie saferinternet.pl przygotowanego  przez Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), w skład którego wchodzą Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) oraz Fundacja Dzieci Niczyje.

D2

Uczestnicy podczas zajęć

Barbara Bulerska - HP w Dzierżoniowie

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU W DZIERŻONIOWIE

05.02.2018

09:42

Agata

Uczestnicy pierwszego rocznika Hufca Pracy w Dzierżoniowie 1 lutego 2018 r rozpoczęli obchody Dnia Bezpiecznego Internetu. Inicjatywa została już miesiąc temu zgłoszona na stronę www.saferinteret.pl. Tegoroczne obchody rozpoczęto zajęciami edukacyjnymi pod hasłem „Razem tworzymy lepszy Internet”.
Na wstępie zajęć młodzież obejrzała film fabularny Fundacji Dzieci Niczyje pt. „Na zawsze”, którego fabuła dotyka kwestii zagrożeń związanych ze zjawiskiem sekstingu. Film został nakręcony w nowatorskiej i atrakcyjnej formie. Jego akcja toczy się online na ekranie komputera i telefonu.

d1
Uczestnicy zajęć podczas oglądania filmu

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

JUŻ JESTEŚMY ZESPOŁEM

02.02.2018

12:29

Monika

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Jeleniej Górze zakończyło realizację drugiego etapu projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” – grupowe doradztwo zawodowe. W ramach zajęć obyło się siedem spotkań, których głównym celem było nabycie przez Uczestników  wiedzy i umiejętności poruszania się po rynku pracy. Jako priorytet na pierwszych zajęciach przyjęto przygotowanie Uczestników do aktywnego udziału w warsztatach poprzez przekazanie wszystkich niezbędnych informacji dotyczących tych konkretnych zajęć jak i całego projektu, pomoc w sformułowaniu realistycznych oczekiwań, zainicjowanie myśli nad treściami kształcenia, które będą realizowane. By to osiągnąć starzano atmosferę zaufania, obustronnego szacunku, współdziałania, wsparcia, autentyzmu i  troski. Co też znalazło się na wypracowanym w grupie „Kontrakcie”.

Jelenia Gora OSDZ Chlopska Szkola Biznesu Jelenia Gora Zajecia gr. OSDZ !

Młodzież podczas zajęć

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

KONKURS CZYTELNICZY „Z HISTORIĄ W TLE”

02.02.2018

12:08

Monika

Zachęcam serdecznie wszystkich do udziału w III edycji konkursu czytelniczego. W tym roku zmieniliśmy nieco ogólny charakter samego konkursu. Ponieważ Sejm uchwalił rok 2018 Rokiem Praw Kobiet z okazji 100 rocznicy przyznania polkom praw wyborczych w tym roku konkurs czytelniczy będzie wyglądał nieco inaczej. Do tej pory ocenialiśmy ilość przeczytanych książek i recenzje o nich. Teraz wystarczy przeczytać jedną książkę, ale biograficzną przedstawiającą życie, kobiety która jest dla nas autorytetem. Której twórczość, praca czy pasja ma dla uczestnika konkursu znaczenie, podziwia ją i w streszczeniu książki przekona nas, że warto poznać kobietę o której czytał i o której teraz pisze.

Przykladowe ksiazki )  (3) Przykladowe ksiazki ) Przykladowe ksiazki )  (2)

Przykładowe książki

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

DYSKRYMINACJA- TO NIE JEST W MODZIE

02.02.2018

12:02

Monika

Dyskryminacja (łac. discriminatio- rozróżnianie) forma nieuzasadnionej marginalizacji (wykluczenia społecznego), objawiająca się poprzez traktowanie danej osoby mniej przychylnie, niż innej w porównywalnej sytuacji ze względu na jakąś cechę, np. okres rozwojowy, niepełnosprawność, orientację seksualną, płeć, pochodzenie czy kolor skóry. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej wszyscy są równi wobec prawa. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Równe traktowanie oraz niedyskryminacja należą do podstawowych pojęć a jednocześnie zasad praw człowieka. Oznaczają one, że bez bardzo ważnego powodu dwóch osób będących w porównywalnej sytuacji nie można traktować odmiennie. Dyskryminacja jest zabroniona przez prawo. Zakazuje jej zarówno wewnętrzne prawo polskie, jak i prawo Unii Europejskiej.

1 2 3

1. Detektywi podczas pracy
2. Młodzież z 1-13 HP Przemków przed budynkiem KW policji we Wrocławiu
3. Wręczenie nagród przez dyr. DWK OHP Panią Lucynę Majdecką oraz przedstawicieli KW

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ZABAWA KARNAWAŁOWA W STOWARZYSZENIU „INTEGRACJA” W ZĄBKOWICACH ŚL.

02.02.2018

11:53

Monika

Dwa tygodnie ferii zimowych  minęły bezpowrotnie i  bardzo szybko. Wypoczęci i pełni sił wychowankowie Ośrodka wrócili do placówki. Rozpoczął się drugi semestr roku szkolnego, ponowne obowiązki, nauka i odrabianie zadań domowych. Ale jest to również czas karnawału. Członkowie koła animatorów inicjatyw „Pomocna Dłoń” zostali zaproszeni na zabawę, której organizatorem było stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Ziemi Ząbkowickiej "Integracja". Bal odbył się w Centrum Terapeutycznym w Ząbkowicach Śląskich.

Dekorowanie sali przed zabawa Nasza mlodziez podczas poczestunku Przerwa przed nastepnymi tancami

1. Dekorowanie sali przed zabawą
2. Nasza młodzież podczas poczęstunku
3. Przerwa przed następnymi tańcami

Szalone tance Wspolna zabawa w kolku

4. Szalone tańce
5. Wspólna zabawa w kółku.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

JAK PRZEKONAĆ PRACODAWCĘ DO SIEBIE, CZYLI MOJE DOKUMENTY APLIKACYJNE

02.02.2018

11:48

Monika

W dniu 01.02.2018 roku odbyły się zajęcia z comiesięcznego cyklu spotkań dla uczniów Niepublicznej Szkoły w Bielawie, zorganizowane przy współpracy z Hufcem Pracy z Bielawy. Młodzież podczas zajęć dowiedziała się, że życiorys zawodowy oraz list motywacyjny są podstawowymi dokumentami, którymi posługuje się osoba poszukująca pracy. Uczniowie zdobyli również wiedzę dotyczącą standardów oraz zasad, którym podlegają dokumenty aplikacyjne i których bezwzględnie należy przestrzegać. Na kolejnym spotkaniu, posługując się zdobytą wiedzą, uczniowie sami stworzą swoje dokumenty aplikacyjne. Młodzież bardzo chętnie wzięła udział w warsztatach. Wykazała się niezwykłą umiejętnością słuchania i kompetentną realizacją powierzonych zadań, a ich współpraca w grupie okazała się wyjątkowo efektywna. Wspólne ćwiczenia ujawniły wartościowe i pożądane cechy osobowości, takie jak komunikatywność, aktywność oraz dużą kreatywność.

Zdj. 1

Młodzież biorąca udział w warsztatach

Tekst: Edyta Stachowicz – doradca zawodowy MCK Bielawa.
Zdjęcia: wychowawca klasy

123456...7

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007