logo

     

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

PLANOWANIE KARIERY Z DORADCĄ ZAWODOWYM MCK OHP Z GŁOGOWA

14.03.2019

10:00

Agata

W szkole podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Polkowicach w dniu 12.03.2019r. odbyły się zajęcia grupowe  z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Głogowie. Wzięli w nich udział uczniowie gimnazjum oraz uczniowie klas 8 szkoły podstawowej,  którzy po wakacjach rozpoczną naukę w szkole średniej. Wybór szkoły ponadgimnazjalnej powinien być przemyślany i świadomy. Doradca omówił z uczniami czynniki, które powinny być wzięte pod uwagę: możliwość rozwoju własnych pasji i zainteresowań, poziom nauczania, opinię o szkole, odległość od miejsca zamieszkania, możliwość dojazdu.

uczniowioe w trakcie zajec
Uczestnicy warsztatów

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

PRZYGOTOWANIA DO KONKURSU WIEDZY O ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W JELENIOGÓRSKIM HUFCU

14.03.2019

09:51

Agata

W dniu 12.03.2019 roku odbyły się zajęcia z przedstawicielem Państwowej Inspekcji Pracy mające na celu przygotowanie młodzieży do konkursu wiedzy o zasadach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
W spotkaniu brali udział głównie uczestnicy pierwszego rocznika, dla których zdobyta wiedza okazała się niezbędna. Młodzież biorąca udział w spotkaniu zdobyła informację dotyczące praw jak i obowiązków młodocianego pracownika.

Mlodziez podczas spotkania
Młodzież podczas spotkania

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

WYCHOWANIE MŁODZIEŻY W DUCHU PATRIOTYCZNYM W ŚWIDNICKIM HUFCU

14.03.2019

09:40

Agata

Dnia 13.03.2019 r. delegacja uczestników świdnickiego hufca wraz z wychowawcą obejrzeli wystąpienie zorganizowane przez Dolnośląskie Kuratorium Oświaty wraz z Młodzieżowym  Domem  Kultury  im. Mieczysława    Kozara-Słobódzkiego w Świdnicy oraz  Świdnicki  Ośrodek  Kultury.
Na scenie Świdnickiego Ośrodka Kultury w  „XIII Dolnośląskim Przeglądzie Piosenki  i Pieśni Patriotycznej” wystąpiły dzieci i młodzież z okolicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych, prezentując  zarówno mniej jak i bardziej znane pieśni i piosenki patriotyczne.

s1 s3 
„XIII Dolnośląski Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej”

INDYWIDUALNE PORADY ZAWODOWE W MCK OHP W KOWARACH

14.03.2019

09:30

Agata

Dnia 13 marca br. Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Kowarach odwiedziła Pani Kamila. Jest ona młodą mamą szukającą dla siebie drogi zawodowej. Podczas spotkania specjalista ds. rozwoju zawodowego przedstawiła zainteresowanej usługi realizowane przez OHP. Rozmowa pomogła pani Kamili dokonać samooceny i poznać swoje mocne strony, którymi może zainteresować potencjalnego pracodawcę. Udzielona pomoc, wskazówki i wsparcie zawodowe dotyczyły kwestii możliwości dokształcenia się czy też przekwalifikowania oraz metod poszukiwania zatrudnienia. Poruszono również kwestię poprawnego napisania CV. Pani Kamila została zaproszona na kolejne spotkanie, na którym  dowie się więcej odnośnie lokalnego rynku pracy a także przećwiczy rozmowę kwalifikacyjną.

Specjalista ds. rozowju zawodowego  z uczestnikiem
Spotkanie z doradcą zawodowym

Tekst i zdjęcie: Aleksandra Dominiak – specjalista ds. rozwoju zawodowego w MCK w Kowarach

DNI OTWARTYCH DRZWI W CHOCIANOWIE

14.03.2019

09:17

Agata

W dniach 13-14.03.2019r. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Legnicy uczestniczyło wspólnie z Hufcem Pracy w Przemkowie w Dniach Otwartych Drzwi w Zespole Szkół w Chocianowie.
13.03.2019 zostały zaproszone instytucje rynku pracy oraz pracodawcy.
Adresatami targów byli przede wszystkim uczniowie szkół gimnazjalnych, uczniowie i absolwenci szkół ponadgimnazjalnych,  rodzice, dyrektorzy oraz nauczyciele placówek oświatowych.  
Celem przedsięwzięcia była prezentacja dorobku szkół ponadgimnazjalnych powiatu chocianowskiego i szkół wyższych Dolnego Śląska. Młodzież miała możliwość zapoznania się  z ofertą szkół ponadgimnazjalnych i szkół wyższych.

l3 l2 l1
1.Zwiedzanie stanowisk
2.Oferta usług CEiPM OHP dla młodzieży
3.Uroczyste otwarcie

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

WARSZTATY „SZUKAM PRACY” W MCK BOLESŁAWIEC

13.03.2019

14:07

Agata

Młodzieżowe Centrum Kariery w Bolesławcu w dniach 12-13.03.2019 zorganizowało warsztaty pt: „Szukam Pracy” w formie skróconej. W zajęciach uczestniczyła czwarta klasa technikum architektury krajobrazu. W ramach warsztatów realizowane były zagadnienia dotyczące analizy rynku pracy, form zatrudnienia, skutecznych technik poszukiwania pracy, zasad sporządzania dokumentów aplikacyjnych, techniki autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej oraz zarządzania sobą w czasie.

Doradca zawodowy na zajeciach z mlodzieza
Doradca zawodowy na warsztatach z młodzieżą

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

SPOTKANIE PEDAGOGÓW SZKOLNYCH, KURATORÓW, PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH, PSYCHOLOGÓW W HUFCU PRACY W WOŁOWIE

13.03.2019

13:39

Agata

Na koniec bieżącego roku szkolnego 2018/2019 szkoły „wypuszczą” kolejnych swoich absolwentów. Uczniowie klas gimnazjalnych oraz klas szkół podstawowych będą decydować o swojej dalszej ścieżce kształcenia. Pedagodzy szkolni zdobywają wiedzę o rokowaniach swoich uczniów na nowy rok szkolny. A my powoli zbieramy informacje odnośnie stanu rekrutacji do naszej jednostki.
Dnia 13 marca b.r. na spotkaniu z dyrektorami i pedagogami szkół, pracownikami socjalnymi ośrodków pomocy społecznej, kuratorami sądowymi, pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych, Komendant Hufca Pani Aldona Augustyńska-Mikołajczyk przypomniała, iż Hufiec Pracy w Wołowie stoi na służbie młodego człowieka i jego rodziny.

w1 w2
Spotkanie Komendanta Hufca Pracy w Wołowie z dyrektorami, pedagogami szkół, pracownikami socjalnymi, kuratorami sądowymi, pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

TURNIEJ ELIMINACYJNY HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW W ZŁOTORYI

13.03.2019

13:34

Agata

13 marca 2019r. w sali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Złotoryi, odbył się  turniej eliminacyjny  halowej piłki  nożnej chłopców  z Ochotniczych  Hufców  Pracy.  W rozgrywkach kwalifikacyjnych uczestniczyły trzy drużyny: z OHP w Jaworze i Jeleniej Górze   oraz  Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Mysłakowicach. Spotkanie prowadzili licencjonowani sędziowie piłki nożnej  Pan Oskar Okręglicki i Pan  Miłosz Rajczakowski.
Turniej był rozgrywany w systemie „każdy z każdym”, po zaciekłej  walce  ostatecznie zwyciężyła drużyna HP w Jaworze, która  weźmie udział w  Wojewódzkich Mistrzostwach Ochotniczych Hufców Pracy Dolnego Śląska w Halowej Piłce Nożnej Chłopców w Legnicy.

j1 j2 j3
Zd.nr 1 -  od lewej drużyna HP w Jaworze.  HP Jeleniej Góry oraz  Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Mysłakowicach.
Zd.nr 2 i 3 Młodzież podczas eliminacji.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

SPOTKANIE Z DORADCAMI ZAWODOWYMI Z CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W POLKOWICACH

13.03.2019

12:32

Agata

Dnia 12 marca w Szkole Podstawowej nr 4 w Polkowicach odbyło się spotkanie  uczniów klas trzecich gimnazjum oraz ósmych z doradcami  zawodowymi z Młodzieżowego Centrum Kariery w Głogowie oraz  Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Legnicy. Młodzieżowe Centrum Kariery  reprezentowały panie Małgorzata Rzepka oraz Monika Szwed-Zyśk, natomiast Mobilne Centrum Informacji Zawodowej panie Grażyna Pichla i Joanna Wit.
Celem spotkania było poinformowanie oraz przedstawienie możliwości dalszego kształcenia, doboru odpowiedniego zawodu do możliwości i predyspozycji danego ucznia.   

p1
Młodzież podczas spotkania z pracownikami MCK w Głogowie

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

DNI OTWARTE W DZIERŻONIOWIE

13.03.2019

11:14

Agata

Dzierżoniowski  Hufiec Pracy rekrutację prowadzi cały rok. Dni otwarte odbyły się 12.03.2019 r. w Zespole Szkół nr 2 w Dzierżoniowie. W tym dniu uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych mieli okazję obejrzeć szkołę. Z roku na rok cieszy się ona coraz większą popularnością i zmienia swój wizerunek. Uczniowie klas technikowskich i uczestnicy hufca, kształcący się w szkole branżowej I stopnia chętnie prezentowali pracownię fryzjerską, gastronomiczna, hotelarską, sale lekcyjne i gimnastyczne.

d1 d2 d3 d4
Uczestnicy I rocznika podczas wykonywania usług fryzjerskich

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

KONKURS „MISTRZ ORTOGRAFII” W OŚRODKU SZKOLENIA I WYCHOWANIA OHP W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

13.03.2019

11:07

Agata

Jakie rozkosze, jakie rozkosze !
Umieć wypisać słowo po słowie,
Co marzę w myślach, co w sercu noszę,
Karta zrozumie, pióro wypowie
/Ludwik Kondratowicz/

Opanowanie ortografii to integralna część procesu poprawnego pisania. Dochodzimy do tej umiejętności z trudem i różnymi drogami. W nauczaniu ortografii napotykamy różne trudności i często nie udaje się osiągnąć oczekiwanych wyników. Proces uczenia się poprawnej pisowni naszego języka jest skomplikowany, długotrwały i niełatwy. Aby motywować i dopingować młodzież do nauki, co roku w ośrodku organizowany jest konkurs „Mistrz Ortografii”.  

z Mlodziez podczas pisania dyktanda z Uczestnicy podczas dogrywki z Laureaci konkursu
1. Młodzież podczas pisania dyktanda
2. Uczestnicy podczas dogrywki
3.  Laureaci konkursu podczas wręczania nagród

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

SPOTKANIE INFORMACYJNO-REKRUTACYJNE W LUBANIU

13.03.2019

10:34

Agata

Dnia 12 marca 2019 r. w siedzibie Młodzieżowego Centrum Kariery OHP Lubaniu odbyła się giełda pracy. Organizatorem giełdy była pośrednik pracy Aneta Palka oraz Firma Ideal  Work Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, którą  reprezentowała  kierownik ds. rekrutacji Barbara Kurzwei- Mosiołek oraz koordynator Maciej Sikorski.  Na spotkaniu w MCK OHP w Lubaniu Pani B. Kurzwei- Mosiołek zaprezentowała przybyłym na giełdę bezrobotnym oraz osobom poszukującym zatrudnienia specyfikę firmy. Zajmuje się ona rekrutacją pracowników do pracy w Polsce i w Niemczech, głównie w logistyce oraz szeroko pojętej produkcji, ale także jako opiekunów dla seniorów, kurierów i outsourcingu procesów.

Uczestnicy gieldy pracy w MCK Lubaniu
Uczestnicy giełdy pracy w siedzibie MCK w Lubaniu

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

UCZESTNICY HUFCA PRACY 1-47 Z WROCŁAWIA AKTYWNI W KOLE PLASTYCZNYM

13.03.2019

08:25

Agata

W miesiącu marcu aktywnie działa koło plastyczne w Hufcu Pracy 1-47 we Wrocławiu. Uczestniczy  brali udział w zajęciach, podczas których wykonywali prace na  konkursy wojewódzkie pod nazwą: „Na skrzydłach wyobraźni” oraz  Bezpieczeństwo i Higiena Pracy Młodzieży OHP  o tematyce: „Wypadkom zapobiegam bo  o miejsce pracy dbam.”
Celem niniejszych konkursów było rozwijanie uzdolnień plastycznych, wrażliwości i kreatywności młodzieży, a także popularyzowanie wśród uczestników OHP wiedzy z zakresu kultury pracy oraz przepisów i zasad w zakresie BHP.

1 Prace plastyczne wykonane przez uczestnikow na konkurs plastyczny BHP 2 Prace plastyczne wykonane przez uczestniow hufca na konkurs pn Na skrzydlach wyobrazni
1.Prace plastyczne wykonane na konkurs BHP
2.Prace plastyczne wykonane na konkurs Na skrzydłach wyobraźni

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

AKTYWNE FORMY POSZUKIWANIA PRACY W DZIERŻONIOWSKIM HUFCU

12.03.2019

14:53

Agata

Aktywne formy poszukiwania pracy to korzystanie z wszelkich metod, dzięki którym kandydat dociera do pracodawców i przedstawia im swoją ofertę realizując swoje cele zawodowe. W jaki sposób zdobyć wymarzoną posadę po zakończeniu kształcenia zawodowego dowiedzieli się nasi uczestnicy trzeciego rocznika na zajęciach z doradcą zawodowym MCK w Dzierżoniowie Panią Joanną Kosowską. Trzyletni okres kształcenia dobiega końca i niedługo naszym zawodowcom przyjdzie dokonać wyboru. Wkroczą na rynek pracy, ale by mogli dokonać właściwego wyboru pracodawcy i dostać wymarzoną pracę muszą być przygotowani na jej szukanie i rozmowy z potencjalnym pracodawcą.

d1 d2
Zdjęcia 1 i 2 – uczestnicy trzeciego rocznika dzierżoniowskiego Hufca Pracy na zajęciach z doradcą zawodowym Panią Joanną Kosowską

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

RYNEK PRACY – MOJE MIEJSCE NA RYNKU PRACY

12.03.2019

14:19

Agata

W dniu 11 marca 2019 roku  doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w OHP w Świdnicy przeprowadziła kolejne warsztaty w ramach autorskiego programu „Rynek pracy – moje miejsce na rynku pracy” realizowanego przez Hufiec Pracy 1-40 w Świdnicy. Wzięli w nich udział uczniowie ostatnich klas gimnazjum Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy. Młodzież poznała podstawowe pojęcia dotyczące rynku pracy. Zapoznała się również ze zmianami, które zachodzą na współczesnym rynku pracy, pojęciami dotyczącymi globalizacji gospodarki oraz informacjami o zawodach i drogach kształcenia.

Podczas warsztatow z doradca zawodowym
Warsztaty z doradcą zawodowym

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

GIEŁDA PRACY W MCK OHP W ZGORZELCU

12.03.2019

14:14

Agata

W MCK w Zgorzelcu została zorganizowana giełda pracy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. W ramach współpracy doradca zawodowy zaprosił pracodawcę, którym była agencja pracy. Pracodawca  przedstawił oferty zatrudnienia na terenie Niemiec w takich zawodach, jak: opiekunka osób starszych, magazynier, pracownik produkcji czy kurier. Na terenie Niemiec są to zawody deficytowe oraz zawody, w których pracownik musi odznaczać się określonymi predyspozycjami do wykonywania konkretnego zawodu m.in. musi odznaczać się systematycznością, odpowiedzialnością, a w przypadku np. opiekuna osób starszych empatią oraz wykazać się wiedzą z zakresu gerontologii. Giełda okazała się sukcesem.

Doradca zawodowy Tomasz Mikolajczyk z przedstawicielami agencji pracy_
Doradca zawodowy z MCK OHP ze Zgorzelca z przedstawicielami agencji pracy

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

MŁODZIEŻ Z OŚRODKA OHP Z ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH Z WIZYTĄ URZĘDZIE SKARBOWYM

12.03.2019

13:28

Agata

Od 1 stycznia do 30 kwietnia trwa okres rozliczeń podatników z Urzędem Skarbowym. W związku z powyższym w dniu wczorajszym tj. 11 marca br. młodociani pracownicy z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Ząbkowicach Śląskich, którzy uzyskali uprawnienia do rozliczenia z fiskusem odwiedzili tutejszy Urząd Skarbowy. Celem wizyty było zapoznanie z systemem podatkowym obowiązującym w Polsce również z dochodów zagranicznych. Pracownice Urzędu – Pani kierownik Referatu Obsługi Podatnika Małgorzata Kaliniak-Pieczonka oraz Pani Monika Kmiecik-Szymańska w bardzo przystępny i zrozumiały sposób objaśniły to zagadnienie w zakresie obowiązków podatkowych nałożonych na obywateli, rodzajów podatków obowiązujących w Polsce, oraz sposobu postępowania w sprawach skarbowych.

zdj. 1 Mlodziez OSiW z wizyta w Urzedzie Skarbowym zdj. 2 Uczestnik podczas wypelniania e-dekaracji zdj. 3 Mlodziez podczas spotkania z urzednikami Urzedu Skarbowego.
zdj. 1 Młodzież OSiW z wizytą w Urzędzie Skarbowym.
zdj. 2 Uczestnik podczas wypełniania e-deklaracji
zdj. 3 Młodzież podczas spotkania z urzędnikami Urzędu Skarbowego.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

WOLONTARIAT W CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY W JELENIEJ GÓRZE

12.03.2019

12:54

Agata

W ramach programu „Wolontariat w OHP”,  którego celem jest umożliwienie młodym ludziom wchodzącym na rynek pracy zdobycie umiejętności i wiedzy z zakresu dziedzin przydatnych w przyszłym życiu zawodowym oraz włączenie ich w realizację różnego rodzaju działań z zakresu rynku pracy.
Dlatego też 12 marca odbyło się spotkanie dla uczestników OHP, którzy mieli nie tylko możliwość uzyskania informacji na temat stricte wolontariatu, ale sami i należy podkreślić chętnie przygotowywali materiały promocyjne na konferencję „Narkotyki, dopalacze – krok w otchłań”, która odbędzie się w najbliższy czwartek.

Mlodziez w trakcie przygotwywania materialow
Młodzież przygotowuje materiały promocyjne na konferencję w ramach wolontariatu

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

DZIEŃ KOBIET, DZIEŃ KOBIET NIECH KAŻDY SIĘ DOWIE, ŻE DZISIAJ JEST DZIEŃ KOBIET W OŚRODKU OHP W MYSŁAKOWICACH

12.03.2019

12:13

Agata

Dzień Kobiet to coroczne święto obchodzone 8 marca od 1910 roku. Pierwszy dzień kobiet obchodzony był 28 lutego 1909, ustanowiony przez Socjalistyczną Partię Ameryki po zamieszkach i strajkach w Nowym Jorku. Za pierwowzór Dnia Kobiet przyjąć można obchodzone w starożytnym Rzymie Matronalia. Było to święto przypadające na pierwszy tydzień marca, związane z początkiem nowego roku, macierzyństwem i płodnością. Z okazji tego święta mężowie obdarowywali swoje żony prezentami i spełniali ich życzenia.

dzien kobiet
Młodzież z Ośrodka OHP w Mysłakowicach świętowała Dzień Kobiet

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

AKTYWIZACJA ZAWODOWA W ARESZCIE ŚLEDCZYM W JELENIEJ GÓRZE

12.03.2019

10:19

Agata

W dniu 11 marca 2019 r. w ramach współpracy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP z  Aresztem Śledczym w Jeleniej Górze, odbyły się  zajęcia praktyczno - teoretyczne. Zajęcia poprowadzone były przez doradcę zawodowego Patryka Stepnowskiego oraz specjalistę ds. rozwoju zawodowego Edytę Bandurę. Zajęcia obejmowały tematykę związaną z metodami aktywnego poszukiwania pracy oraz przygotowanie dokumentów aplikacyjnych. Pracownicy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Jeleniej Górze poinformowali uczestników spotkania, jak efektywnie poszukiwać pracy oraz w jaki sposób nasze Centrum pomaga w takich sytuacjach.

Zdjecie nr 1- Areszt Sledczy
Areszt Śledczy w Jeleniej Górze

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »
123456789...10

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007