logo

     

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

NOWY ROK SZKOLNY W MYSŁAKOWICACH ROZPOCZĘTY

05.09.2017

08:45

Agata

Nowe wyzwania, nauka, egzaminy - czas powrócić do szkoły! Dla uczestników i pracowników OSIW OHP w Mysłakowicach czwartego  września rozpoczął się nowy rok szkolny! Dwumiesięczna laba przechodzi w zapomnienie, teraz czas na obowiązki.
Nowy rok to czas, który otwiera nowe możliwości i nadzieję na przyszłość. Wrzesień  to czas, kiedy rozpoczyna się kolejny rok zmagań w zdobywaniu nowej wiedzy. Jest to też czas kolejnych doświadczeń, umożliwiający pogłębianie zainteresowań i odkrywanie nowych pasji.
 „Bardzo często stawiamy sobie cele, do których dążymy. Niekiedy zdarzają się również porażki. Ale nie można się poddawać. Trzeba stawiać sobie wyżej poprzeczkę i próbować ją przeskoczyć”– te słowa skierowała do zebranych na uroczystości Kierownik OSIW Pani Anetta Kurczyńska.
Młodzież gorąco powitała kadrę wychowawczą, instruktorów Praktycznej  Nauki Zawodu, nowych uczestników oraz pracowników Ośrodka.
Na zakończenie Kierownik Ośrodka życzyła wszystkim sukcesów, zadowolenia pomyślnego roku, zrealizowania planów i marzeń, rodzicom zaś - dobrej, owocnej współpracy z Ośrodkiem.

m rozpoczecie roku szkolnego

Młodzież podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018

Tekst: Anetta Kurczyńska – Kierownik OSIW OHP

ZABRZMIAŁ PIERWSZY SZKOLNY DZWONEK W DZIERŻONIOWIE

04.09.2017

15:05

Agata

W uroczystościach rozpoczęcia roku szkolnego wzięli udział 4 września 2017 r. uczestnicy Hufca Pracy w Dzierżoniowie, kształcący się na co dzień w szkołach branżowych I stopnia wraz z komendantką Jadwigą Hajduk – Stalicą i kadrą opiekuńczo – wychowawczą.
Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu narodowego, młodzież wysłuchała listów z życzeniami od Pani Anny Zalewskiej Ministra Edukacji Narodowej oraz od Janusza Guzdka Starosty Powiatu Dzierżoniowskiego.
Następnie przedstawiono ważne dla młodych Polaków wydarzenia wybuchu II wojny światowej i uczczono minutą ciszy poległych bohaterów narodowych.

prz1 prz2 prz3
1. Uczestnicy podczas apelu
2. Mini wykład o wydarzenia II wojny światowej
3.Odczytanie listu Ministra Edukacji Narodowej przez dyrektora szkoły

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

INAGURACJA ROKU SZKOLNEGO W FIRMIE SITECH

04.09.2017

14:50

Agata

01.09.2017 roku w firmie SITECH odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy młodociani rozpoczynający naukę w I klasie Szkoły Branżowej, ich rodzice lub opiekunowie, przedstawiciele firmy SITECH oraz reprezentacja 1-13 Hufca Pracy w Przemkowie - Komendant Aneta Maszczak oraz wychowawca Barbara Bogusz.
Po uroczystym przywitaniu gości przez Panią Lilianę Wiltosz nastąpiła prezentacja firmy SITECH, a także naszej jednostki. Pani Komendant scharakteryzowała działalność Ochotniczych Hufców Pracy oraz nakreśliła profil potencjalnego uczestnika HP.
Następnie miało miejsce podpisanie umów przez pracowników młodocianych i ich rodziców. My natomiast przeprowadziłyśmy wstępny proces rekrutacji, rozmawiając indywidualnie z uczniami i ich rodzicami. Po oficjalnej części młodzież udała się na szkolenia wstępne oraz wycieczkę po fabryce. Nowo  przyjęci uczniowie byli pod wrażeniem całego systemu pracy oraz pełni entuzjazmu.

p1 p2

1: Pracownicy młodociani, rodzice oraz zaproszeni goście oglądający prezentację firmy SITECH.
2: Pamiątkowa fotografia młodocianych.

Opracowanie i zdjęcia: wychowawca Barbara Bogusz

PIERWSZY DZIEŃ SZKOŁY W TRZEBNICKIM HUFCU PRACY

04.09.2017

14:40

Agata

Pierwszy dzwonek to dla naszego hufca oficjalne pożegnanie wakacji. Czasu, który spędziliśmy wyjątkowo aktywnie uczestnicząc w pieszych i rowerowych wycieczkach podczas „Wakacji z OHP”. W tym czasie nie zabrakło również gier i zabaw na świeżym powietrzu, a pogoda była wyjątkowo sprzyjająca.
Wypoczęci i szczęśliwi rozpoczęliśmy  rok szkolny 2017/2018 od uroczystego apelu poprowadzonego przez nowego dyrektora  Powiatowego Zespołu Szkół nr 2  Pana Janusza Górkę, który przywitał zarówno nowoprzybyłą jak i kontynuującą naukę młodzież.

t Dyrektor PZS nr 2 w Trzebnicy Pan Janusz Gorka podczas uroczystego apelu t Mlodziez oraz nauczyciele podczas uroczystego apelu 

1.Dyrektor PZS w Trzebnicy podczas uroczystego apelu
2.Młodzież oraz nauczyciele podczas apelu

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO W OHP 1-21 W JAWORZE

04.09.2017

14:30

Agata

Wyjątkowo w tym roku, nie tradycyjnie 1 września, lecz w poniedziałek 4 września zainaugurowano uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Dla części uczniów jest to rok nauki w klasie programowo wyższej – klasa II i III, natomiast dla  32 osobowej grupy młodocianych z pierwszego rocznika  z Ochotniczego Hufca Pracy 1-21 w Jaworze jest to  pierwszy rok nauki w zreformowanej Branżowej Szkole I Stopnia. W szkołach współpracujących z OHP w Jaworze tj. w Chojnowie, Złotoryi oraz w Jaworze szczególnie witaliśmy pierwszoklasistów. Na uroczystych apelach młodzież poznała swoich wychowawców oraz kadrę pedagogiczną. Po apelach kadra Ochotniczego Hufca Pracy przybliżyła młodzieży zasady działalności i funkcjonowania naszej jednostki. Wkrótce dla nowoprzybyłej młodzieży zostaną zorganizowane zajęcia adaptacyjno-integracyjne.

1 2 3 4

1.Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół Zawodowych w Złotoryi
2.Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze
3.Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Jaworze. Od lewej: Pani minister Elżbieta Witek, Starosta Powiatu Jaworskiego Pan Stanisław Laskowski, Komendant OHP 1-21 w Jaworze Pani Mariola Labryga, przy mikrofonie Pan Franciszek Materniak Dyrektor SOSW w Jaworze
4.Uczestnicy uroczystej akademii w SOSW w Jaworze

Tekst: Andrzej Kowalik- starszy wychowawca OHP 1-21 w Jaworze
Zdjęcia: Andrzej Kowalik/Małgorzata Duralska- wychowawcy OHP 1-21 w Jaworze

UROCZYSTE OBCHODY 78 ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ W JAWORZE

04.09.2017

13:28

Agata

Z myślą o polskich żołnierzach walczących o wolność i niepodległość  naszej Ojczyzny, 4 września 2017r. na jaworskim rynku, pod obeliskiem Państwa Polskiego odbyły się uroczyste obchody 78 rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej. Czynimy tak od lat, pamiętamy, jesteśmy  z nimi, chylimy czoła i w podzięce składamy wiązanki kwiatów.
Na tegoroczne Obchody przybyli m.in. Elżbieta Witek Poseł na Sejm RP, delegacje  władz samorządowych, służby mundurowe, przedstawiciele szkół i instytucji państwowych, a także pracodawcy i osoby prywatne. W gronie przybyłych nie zabrakło również nas, Kadry i nowo przybyłej młodzieży z Hufca Pracy. Jest to dla nas ważne, aby nasza jednostka była kolejną instytucją biorącą udział w czynnym budowaniu postaw i wartości  patriotycznych, uczyła szacunku do polskiej kultury i tradycji oraz  dumy, z tego że jesteśmy Polakami.     
Cześć i chwała wszystkim polskim żołnierzom walczącym o wolność i niepodległość naszej Ojczyzny.

A C

1.Poczty sztandarowe
2.Delegacja z OHP w Jaworze – Komendant Mariola Labryga, wychowawca Andrzej Kowalik oraz młodzież podczas składania kwiatów pod obeliskiem

Tekst : Gabriela Bujała-wychowawca OHP w Jaworze
Zdjęcia : Małgorzata Duralska – wychowawca OHP w Jaworze

PRACOWITE ZAKOŃCZENIE WAKACJI

04.09.2017

12:55

Agata

Dnia 31.08.2017r. po raz kolejny w MCK OHP Strzelin odbyło się spotkanie z młodzieżą poszukującą pracy w ramach Akcji Lato OHP.  Warsztaty te miały na celu uświadomienie młodym osobom, że praca to nie tylko pieniądze. Pośrednik pracy M. Połetek starała się ukazać młodzieży inne korzyści wynikające z podjęcia zatrudnienia.
Ponadto podczas warsztatu uczestnicy przećwiczyli sporządzanie dokumentów aplikacyjnych. Dowiedziały się, jak wybrnąć z trudnych pytań podczas rozmowy kwalifikacyjnej i w jaki sposób zaprezentować się z jak najlepszej strony u pracodawcy. Dzięki nowej wiedzy i umiejętnościom będą mogli w trakcie roku szkolnego podczas weekendów podjąć prace tymczasowe np. roznoszenie ulotek, promowanie produktów, wykładanie towarów w marketach.

Uczestnicy spotkania podczas akcji Lato OHP

Uczestnicy warsztatów podczas pracy grupowej

Tekst: Marta Połetek – pośrednik pracy
Zdjęcia: Monika Skuballa – specjalista ds. rozwoju zawodowego

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/18 W POLKOWICACH

04.09.2017

12:44

Agata

Rada  Hufca wraz z kadrą wychowawczą Hufca Pracy w Polkowicach wzięła udział w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego w Zespole Szkół w Polkowicach. Bohaterami uroczystości byli uczniowie klas pierwszych wszystkich typów szkół.  Pozostała młodzież inaugurację roku rozpoczęła od spotkań z wychowawcami  klas.
Pierwszoklasiści zostali powitani słowami piosenki w wykonaniu ich starszej koleżanki Amelii, mówiącej o wyborze drogi życiowej.  
Na początek prowadzący uroczystość przedstawiciele samorządu uczniowskiego powitali zgromadzonych: starostę powiatu polkowickiego, dyrekcję szkoły, grono pedagogiczne i młodzież.  

1-Dyrektor 2 -pasowanie 3 -przemowa 4 -spiew 
1.Wystąpienie dyrektora Zespołu Szkół  w Polkowicach    Zbigniewa Gołębiowskiego  
2.Ślubowanie pierwszoklasistów
3.Wystąpienie starosty polkowickiego Marka Tramś  
4.Piosenka w wykonaniu Amelii

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO W HUFCU PRACY W BOLESŁAWCU

04.09.2017

11:28

Agata

Dnia 04.09.2017r. o godzinie 9.00 odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w bolesławieckim Hufcu Pracy. Przywitanie młodzieży odbyło się apelem, w którym dyrektorzy szkół powitali uczniów dobrym słowem.
Po apelach, wychowawcy spotkali się z uczestnikami swoich grup wychowawczych, aby porozmawiać na tematy organizacyjne i przekazać najważniejsze informacje. Uczestnicy Hufca Pracy pełni entuzjazmu rozpoczęli nowy rok szkolny.  

b Rozpoczecie roku szkolnego b Omowienie spraw organizacyjnych 

1. Rozpoczęcie roku szkolnego
2.Omówienie spraw organizacyjnych

Tekst i zdjęcia: Małgorzata Madej, wychowawca HP Bolesławiec

GIEŁDA PRACY NA ZAKOŃCZENIE WAKACJI W OLEŚNICKIM MCK

01.09.2017

14:24

Monika

Dnia 31.08.2017 r w Młodzieżowym Centrum Kariery w Oleśnicy zorganizowano giełdę pracy dla młodzieży poszukującej pracy. Mimo że to ostatnie dni beztroski chętnych do pracy nie brakowało.
Na wstępie doradca zawodowy Anna Jóźwiak przybliżyła uczestnikom podstawowe zagadnienia z zakresu prawa pracy.  Zapoznano młodzież z prawami i obowiązkami należącymi do pracownika jak i do pracodawcy wskazano informacje, jakie powinny znaleźć się w każdej umowie o pracę, ponadto szczegółowo omówiono poszczególne rodzaje umów.
Ponieważ sporą część ofert pracy stanowią oferty na podstawie umowy zlecenie, dlatego też uczestnicy zostali poinformowani o zasadach pracy na niniejszą umowę.  Omówiono szczegółowo wady i zalety pracy na umowę zlecenie oraz zadania i obowiązki zleceniodawcy i zleceniobiorcy.

3 2

Uczestnik podczas uzupełniania  dokumentacji.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

GIEŁDA PRACY W PUNKCIE POŚREDNICTWA PRACY W LUBINIE

01.09.2017

14:10

Monika

W dniu 01.09.2017r. w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Lubinie odbyła się giełda pracy na stanowisko pracownik produkcji. Giełdę pracy zorganizowała firma HERSTER – Agencja Pracy Tymczasowej mieszcząca się w Legnicy. Firma rekrutuje do zakładu znajdującego się w okolicach Środy Śląskiej. Zakład pracy zainteresowany jest głównie przyjęciem kobiet - praca jest manualna i trzeba mieć duże zdolności manualne i precyzję. Ze względu na bezpłatny dojazd na trasie Lubin – Prochowice – miejsce pracy, rekrutacja odbywała się właśnie w Lubinie. Na początku wszystkie osoby chętne spotkały się z przedstawicielkami Firmy na spotkaniu grupowym. Był to czas, w którym Panie dokładnie opisały firmę, opowiedziały czym się firma zajmuje i jak wygląda praca. Przekazały również informacje dot. umowy o pracę, przerw w pracy, uprawnień pracowniczych i wynagrodzenia.

1 2

Uczestnicy giełdy pracy w trakcie spotkania z przedstawicielkami firmy.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

OSTATNI LETNI AKCENT, CZYLI ZAJĘCIA DLA MŁODZIEŻY NT. RYNKU PRACY

01.09.2017

12:26

Monika

Doradca zawodowy z MCK Kowary spotkał się 30.08.2017 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze z grupą młodzieży poszukującej pracy.  Na zajęcia pn. „Młodzież bliżej rynku pracy” zgłosiło się 8 osób bezrobotnych, które były zainteresowane zdobyciem informacji o lokalnym rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych .
Na zajęciach informacyjnych dla bezrobotnej młodzieży zostały omówione różne formy pomocy, którymi dysponują lokalne instytucje rynku pracy: PUP, CEIPM OHP, MCK w Kowarach, a także DWUP w Jeleniej Górze. Na wczorajszych zajęciach gościliśmy doradcę zawodowego Panią Anitę Hładziak z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, która omówiła pracę różnych wydziałów filii DWUP w Jeleniej Górze, skupiając się na ważnych dla młodzieży tematach dotyczących podejmowania i dokumentowania pracy za granicą.

prelekcja Pani A. Hladziak podczas zajec dla mlodziezy

Prelekcja Pani A. Hładziak podczas zajęć dla młodzieży


Tekst: Katarzyna Matusiak doradca zawodowy MCK Kowary
Zdjęcie: Patryk Stepnowski

„ROK RZEKI WISŁY” W POLKOWICKIM HUFCU

01.09.2017

12:17

Monika

„ Płynie Wisła , płynie po polskiej krainie,
a dopóki płynie Polska nie zaginie ...”

W polkowickim hufcu trudno zorganizować wyprawę nad Wisłę. W naszym imieniu przeprawiał się przez nią tylko jeden z naszych uczestników: Martin w drodze do Puław na Ogólnopolski Festiwal Młodzieży OHP. Kadra wspólnie z Klubem Absolwenta postanowiła przygotować naszej młodzieży „pigułkę historyczno-geograficzną” na temat najdłuższej rzeki Polski – Wisły. Mieszkamy przecież tuż przy drugiej co do wielkości rzece Polski – Odrze.
Nikogo nie trzeba przekonywać jak ważna dla rozwoju ludzkości jest woda. Już w zamierzchłych czasach człowiek zaprzągł ją do pracy. Prasłowianie Wisłę nazywali Vistula. Vandalus to nazwa tej rzeki zapisana przez pierwszego  kronikarz dziejów Polski- Wincentego Kadłubka. Zawsze ta rzeka była na wskroś polska i stała się symbolem jednoczenia narodu z Macierzą – znak Rodła symbol Związku Polaków zamieszkujących w Niemczech przed II wojną światową.
W tym roku mija 550 rocznica pierwszego zorganizowanego przez Rzeczpospolitą Obojga Narodów flisu rzeką Wisłą. Nasz Sejm obwołał więc rok 2017 – Rokiem Rzeki Wisły.

DSCN1915 DSCN1918 IMG_2815 IMG_2816

Opis zdjęć: Migawki z MARINY

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

POŻEGNANIE WAKACJI W LEGNICKIM HUFCU

01.09.2017

12:07

Monika

Czas beztroski minął, a rozpoczęcie roku szkolnego zbliża się wielkimi krokami. Kadra wychowawcza z legnickiego hufca pracy, chcąc jak najlepiej poznać młodzież, która rozpocznie swoją przygodę z OHP zorganizowała zajęcia integracyjno- adaptacyjnych w dniu 31.08.2017 roku w ramach przedsięwzięcia „Wakacje z OHP”. Pogoda nam dopisała, słońce smagało nas swoimi promieniami.
Chcąc choć jeszcze na chwilę zapomnieć o szkolnej ławce, uczestnicy z zaangażowaniem przystąpili do zabaw integracyjnych zaproponowanych przez wychowawcę. Na wstępie poznaliśmy swoje imiona oraz wybrany zawód. Wychowawca zaproponował zabawę w pajęczynę. Pierwsza osoba, rzucając kłębkiem wełny do drugiej osoby, zadawała pytanie i tak każdy po kolei chwytał kawałek wełny. Pytania były różne: Co cię interesuje? Dlaczego wybrałeś taki zawód? Czy masz rodzeństwo? Kiedy wszyscy uczestnicy zadali pytania powstała sieć łącząca młodzież i wychowawcę. Symboliczna pajęczyna. Kolejne zadanie polegało na napisaniu kilku cech charakteru, które odznaczają daną osobę. Odczytując swoje zapiski grupa coraz lepiej poznawała siebie i odnalazła wspólne cechy charakteru, które zostały połączone w kolorowy łańcuch. Po tym zadaniu nastąpiła przerwa na posiłek. Po skonsumowaniu kiełbasek przystąpiliśmy do dalszej części zajęć.

Zdj nr 1 Zdj nr 2 Zdj nr 3

Zdjęcie nr 1 Uczestnicy tworzą „pajęczynę”.
Zdjęcie nr 2 Bieg z balonami.
Zdjęcie nr 3 Młodzież podczas zadania „Tratwa”.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

PODSUMOWANIE KONKURSÓW W RAMACH AKCJI „WAKACJE Z OHP” W JAWORSKIM HUFCU PRACY

01.09.2017

11:58

Monika

Wakacje dobiegają końca. Czas odpoczynku i wspaniałej zabawy się kończy. Niektórzy z nas ten czas spędzili na wyjeździe w góry, nad morze, za granicę, inni pozostali w domach. Ochotniczy Hufiec Pracy 1-21 w Jaworze w ramach akcji „Lato z OHP” był organizatorem dwóch konkursów: plastycznego pn. „Barwy lata w kolorach tęczy” oraz fotograficznego „Wspomnienie z wakacji”. Udział w konkursach był dobrowolny, niezależnie od kategorii wiekowej.

1 2

Zdj.1. Nagrodzone prace w konkursie plastycznym pn. „Barwy lata w kolorach tęczy”.
Zdj.2. Nagrodzone prace w konkursie fotograficznym pn. „Wspomnienie z wakacji”.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ZAKOŃCZENIE WAKACJI W POLKOWICKIM HUFCU PRACY

30.08.2017

14:19

Agata

Czas płynie nieubłagalnie, a w szczególności podczas wakacji, nasza młodzież, która   spędzała razem z nami czas korzystając z zajęć rekreacyjno-sportowych, edukacyjnych i profilaktycznych wynikających z projektu  „Wakacje z OHP” w dniu 29.08.2017 wyjechała na upragnioną wycieczkę.
Pożegnaniem wakacji była wycieczka profilaktyczna nad jezioro w Boszkowie - jednego z najczystszych zbiorników wodnych w regionie Przemęckiego Parku Krajobrazowego. Misją OHP  jest niesienie pomocy młodzieży defaworyzowanej, stąd pomysł, że zabierzemy swoich bliskich, bo dzięki przewoźnikowi  „JOKER” panu Janowi Niemasz, podstawił 50-osobowy wygodny autokar i wszyscy chętni mogli skorzystać z jazdy. W Głogowie na chwilę zatrzymaliśmy się przy  Marinie, by przyjrzeć się rzece Odra i zapoznać z kosztami rejsu statkiem.

pol1 pol2 pol3 pol4 pol5 
1. Zdjęcie grupowe na przystani „Marina” w Głogowie
2 i 3 - Zabawy na rowerkach
4- Zwycięzca zawodów na „Najładniejszą rymowankę o Boszkowie”
5- Zwycięzca zawodów na „Najlepszego sportowca”

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

POZNANIE SIEBIE DROGĄ DO SUKCESU – INDYWIDUALNE ZAJĘCIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM Z MCIZ OHP WE WROCŁAWIU

30.08.2017

13:57

Agata

Dnia 30.08.2017r. doradca zawodowy Magdalena Polańska z MCIZ OHP  we Wrocławiu przeprowadziła indywidualną poradę zawodową w siedzibie DWK OHP. Spotkanie miało na celu udzielenie rad i wskazówek dotyczących planowania dalszej drogi edukacyjnej oraz kariery zawodowej. Podczas porady doradca zawodowy skonstruował wraz z klientem Indywidualny Plan Działania, który umożliwił mu lepsze poznanie siebie oraz zrozumienie znaczenia świadomości swoich cech w wyborach życiowych i zawodowych. Przeprowadzone zostało również badanie predyspozycji zawodowych przy użyciu testu KZZ, umożliwiające opracowanie diagnozy zainteresowań i predyspozycji zawodowych klienta pod kątem planowania dalszego rozwoju edukacyjno- zawodowego. Za główny cel doradca zawodowy postawił sobie dobór indywidualnej formy wsparcia.

zdjcie artykul 1

Uczestnik porady indywidualnej podczas uzupełniania IPD

Tekst: Magdalena Polańska- doradca zawodowy MCIZ OHP we Wrocławiu
Zdjęcia: Klaudyna Koczorowska- specjalista ds. programów CEiPM OHP we Wrocławiu

WARSZTATY Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MŁODZIEŻOWYM CENTRUM KARIERY OHP W LUBANIU

30.08.2017

13:51

Agata

W ramach Akcji Lato W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Lubaniu w dniu 29 sierpnia dobiegły końca warsztaty z przedsiębiorczości. Młodzież w trakcie pięciu spotkań z doradcą zawodowym poszerzała swoja wiedzę i poznawała tajniki przedsiębiorczości.
Celem warsztatów było zaszczepienie wśród uczestników postaw przedsiębiorczych oraz nabycia niezbędnej wiedzy na temat podejmowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Doradca zawodowy zwrócił szczególną uwagę m.in. na odpowiednie prezentowanie własnych umiejętności, doświadczeń oraz mocnych stron, które mają ogromny wpływ na rozwój osobisty i zawodowy, a także zwiększają atrakcyjność i konkurencyjność na współczesnym rynku pracy. Podczas warsztatów poruszone zostały również zagadnienia dotyczące rynku pracy, aktywnych metod poszukiwania pracy oraz pracy na własny rachunek – samozatrudnienie.
Przy pomocy indywidualnego testu oraz zaproponowanych ćwiczeń młodzi ludzie mogli zbadać swoje zainteresowania i predyspozycje przedsiębiorcze. Wiedza o samym sobie, o swoich mocnych i słabych stronach, umiejętnościach pozwoli im z pewnością podejmować lepsze decyzje w przyszłości.  
Warsztaty przebiegały w miłej i twórczej atmosferze. Uczestnicy wykazali się dużą kreatywnością i możliwością samodzielnego myślenia.

1 2 

Młodzież na warsztatach z przedsiębiorczości

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Juranek/doradca zawodowy MCK Lubań

NASZ SPOSÓB NA CZAS WOLNY – OSTATNIE DNI WAKACJI

30.08.2017

13:02

Agata

Do końca wakacji pozostało już tylko 4 dni. Młodzież z Hufca Pracy w Górze nie marnuje czasu i ostatnie dni wakacji spędza aktywnie na basenie. Piękna pogoda, świeże powietrze i świetna zabawa to sposób na udany dzień. Szaleństw w wodzie nie było końca. Pływanie to sport wyjątkowy, doskonale wpływa na kondycje fizyczną a także dostarcza pozytywnych bodźców dla rozwoju umysłowego. Zajęcia w wodzie to znakomita zabawa, a zarazem jeden z najzdrowszych rodzajów aktywności fizycznej o czym  młodzież z Hufca Pracy w Górze mogła się przekonać. Dodatkowo woda pozytywnie wpływa na rozwój emocjonalny. Poprzez wspólne wyjścia, gry, zabawy i spędzanie razem czasu nawiązuje się świetna komunikacja pomiędzy uczestnikami. Młodzież mogła poznać nowe style pływackie pod okiem ratownika. Chętnie wykonywali polecenia i brali udział w zawodach. Niestety przy dobrej zabawie czas szybko mija. To jednak nie koniec atrakcji w te wakacje. W dniu jutrzejszym kadra wychowawcza wraz z młodzieżą i dziećmi weźmie udział w pikniku, który odbędzie się zakończenie wakacji.

g gotowi do startu start g mlodziez podczas zabaw na basenie g mlodziez podczas zawodow plywackich

Młodzież podczas zawodów pływackich i zabaw na basenie

Tekst i zdjęcia: wychowawca 1-2 HP Góra  Magdalena Gronowicz

PŁOTKA, KRĄPIK, WZDRĘGA…

29.08.2017

14:56

Agata

W dniu 28.08.2017r. 1-13 Hufiec Pracy w Przemkowie, Świetlica Środowiskowa „Pszczółka” w Krępie oraz PZW koło nr 30 Przemków zorganizowali wspólne wędkowanie dzieci z Krępy i uczestników hufca. Spotkanie odbyło się w ramach realizacji akcji „Wakacje z OHP”. Uczestnicy spotkania wzięli udział w zawodach wędkarskich odbywających się na przemkowskim łowisku – staw w Przemkowie. Młodzi wędkarze zostali  poinformowani o regulaminie zawodów wędkarskich oraz  bezpieczeństwie podczas korzystania z akwenów wodnych podczas wakacji.
Następnie wszyscy zawodnicy otrzymali sprzęt wędkarski. i  wyruszyli na wyznaczone stanowiska. Gdy każdy znalazł się na swoim miejscu, młodzież z hufca pokazała młodszym uczestnikom  świetlicy jak powinno się ekologicznie łowić ryby, oraz korzystać ze sprzętu wędkarskiego, aby nie doszło do tragedii.

1 przem 2 przem 3 przem 4 przem

1,2 - Uczestnicy hufca Ania i Arek podczas wędkowania.
3. - Nagrodzenie zwyciężczyni I miejsca w kategorii dzieci Julii Zajączkowskiej przez  Komendant Hufca Pracy w Przemkowie p. Aneta Maszczak
4. - Pamiątkowe zdjęcie nagrodzonych zawodników

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »
1234...5

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007