logo

     

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

KONKURS WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ W OŚRODKU W MYSŁAKOWICACH

10.05.2018

08:29

Agata

W dniu 9 maja bieżącego roku w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP  w Mysłakowicach odbył się konkurs wiedzy o Unii Europejskiej.   Celem konkursu było sprawdzenie wiedzy naszych wychowanków na temat Unii Europejskiej, jej struktur, zadań oraz państw członkowskich. Konkurs zorganizowała Pedagog Anna Amborska z okazji obchodów przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.
W zmaganiach brało udział 43 uczestników Ośrodka.

m mlodziez w trakcie zmagan konkursowych 2 (2) mlodziez w trakcie zmagan konkursowych 2 (1) mlodziez w trakcie zmagan konkursowych m wychowankowie odbieraja dyplomy i nagrody

Zdjęcie nr 1,2,3-  młodzież w trakcie zmagań konkursowych
Zdjęcie nr 4 -  wychowankowie odbierają dyplomy i nagrody

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

POWRÓT NA RYNEK PRACY, CZYLI DORADZTWO ZAWODOWE W ZAKŁADZIE KARNYM W WOŁOWIE

10.05.2018

08:19

Agata

Po raz kolejny w Zakładzie Karnym w Wołowie odbył się cykl zajęć z doradztwa zawodowego przygotowującego pensjonariuszy do ponownego wejścia na rynek pracy. W trakcie pięciodniowych spotkań uczestnicy mieli możliwość uzyskania wielu istotnych informacji związanych z prawem pracy oraz jej aktywnym poszukiwaniem.
Najważniejszym elementem rozpoczynającym poszukiwanie pracy jest napisanie prawidłowego, czytelnego oraz zachęcającego do spotkania podczas rozmowy kwalifikacyjnej CV. Poprawnie napisany życiorys zawodowy powinien zawierać wszystkie niezbędne informacje dotyczące osoby ubiegającej się o posadę takie, jak: dane personalne, doświadczenie zawodowe, wykształcenie, ukończone kursy lub szkolenia, cechy osobowości, umiejętności przydatne na danym stanowisku, zainteresowania oraz klauzulę, która stanowi podstawę do tego, aby dokument mógł zostać włączony do procesu rekrutacji.

Zajecia KP 04.2018 002 Zajecia KP 04.2018 003
Doradca zawodowy podczas zajęć w Zakładzie karnym

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

SPRAWNY W ZAWODZIE – WASILKÓW 2018

10.05.2018

08:13

Agata

Od 8 do 11 maja 2018 r. reprezentacja uczestników z Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP we Wrocławiu bierze udział w Ogólnopolskim Konkursie Sprawny w Zawodzie, Bezpieczny w Pracy w Wasilkowie w województwie podlaskim.  Udział młodzieży w tym wydarzeniu jest dla nich dobrym czasem na sprawdzenie swojej wiedzy teoretycznej i umiejętności  praktycznych z zakresu fryzjerstwa i gastronomii, ale także sposobem na relaks i integrację.
9 maja odbył się etap teoretyczny w zawodzie fryzjer  i praktyczny w zawodzie kucharz. 

1d 2d 3d
1.    reprezentacja podczas wyjazdu do Wasilkowa
2.    kucharze podczas zadania praktycznego
3.    fryzjerzy podczas zadania teoretycznego

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

WIOSENNE GIEŁDY PRACY W LEGNICY

09.05.2018

13:36

Agata

W dniach 26.04 i 09.05.2018 r. legnickie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP zorganizowało dwie giełdy pracy dla osób bezrobotnych.
Organizatorem giełdy było Młodzieżowe Biuro Pracy OHP w Legnicy.
Pracodawca poszukiwał chętne osoby na stanowisko produkcji z Firmy Human & Hunter  z Wrocławia.
Pośrednik pracy Małgorzata Młotek przedstawiła osobom zainteresowanym aktualną ofertę pracy,  zaznajomiła osoby zainteresowane z warunkami zatrudnienia, scharakteryzowała zakres obowiązków oraz przedstawiła wymagania, które należy spełnić, by móc ją wykonywać.

l1 l2
Osoby bezrobotne podczas rozmowy z przedstawicielem Firmy

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

REPREZENTACJA DOLNEGO ŚLĄSKA RUSZYŁA DO ATAKU

09.05.2018

12:41

Agata

W dniu wczorajszym tj. 08.05.2018 laureaci Wojewódzkiego Konkursu „Sprawny w Zawodzie- bezpieczny w pracy kucharz” Martyna Drenia i Wojciech Sitek wyruszyli reprezentować Ochotnicze Hufce Pracy  w etapie ogólnopolskim w Wasilkowie.
Na dworcu we Wrocławiu przekazałam uczestników HP 1-30 pod opiekę  Pani Komendant Jadwidze Hajduk- Stalicy i razem z  reprezentantem zawodu fryzjer Michałem pojechali na konkurs. Już dzisiaj są po pierwszym etapie praktycznym na którym musieli wykonać zupę krem z groszku, eskalopki i surówkę z buraka. Według ich oceny poszło im bardzo dobrze i w gotowości czekają na jutrzejszy etap pisemny. Sam wyjazd jest bardzo atrakcyjny i nawet jeżeli nie zajmą wyróżniającego się miejsca takie doświadczenia i praktyki przydadzą im się w dalszym „dorosłym” już życiu. Pozostaje nam trzymać kciuki również za Michała i czekać na dalsze wiadomości.  

zdjecie 1 zdjecie 2 Zdjecie 3
Zdjęcia 1,2,Reprezentacja DWK OHP kucharze i fryzjer z opiekunem.
Zdjęcie 3 Martyna Drenia udzielająca wywiadu do telewizji TVP 3 Biały Stok

Tekst st. wych Aneta Hajdukiewicz

WARSZTATY PRZYGOTOWUJĄCE DO USAMODZIELNIENIA SIĘ UCZESTNIKÓW W MCK OHP W WOŁOWIE

09.05.2018

12:33

Agata

logo OSDZ

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Wołowie odbywają się warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się realizowane w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.
Grupa dziesięciu osób zdobywała wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania budżetem domowym, a w szczególności jego planowania i gospodarowania. Poznała też metody redukcji wydatków. Drugi moduł warsztatów dotyczył instytucji i urzędów publicznych, a w szczególności obszarów ich działania oraz rodzajów spraw w nich załatwianych. Podczas spotkań mówiono również o prawie pracy, podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązkach płatników składek z tytułu zawartych umów o pracę, zlecenie czy dzieło. Zajęcia obejmowały ponadto podstawy przedsiębiorczości i przygotowanie do założenia samodzielnej działalności gospodarczej.

w Mlodziez podczas zajec z usamodzielnienia sie_n w Uczestnicy podczas warsztatow z usamodzielnienia sie_n
Uczestnicy na zajęciach

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Nowicka Pośrednik Pracy MCK Wołów

PRZYGOTOWANIE DO USAMODZIELNIENIA SIĘ ZAKOŃCZONE

09.05.2018

12:19

Agata

logo OSDZ

Dnia 8 maja 2018 roku w Młodzieżowym Centrum Kariery w Ziębicach zakończyły się warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się. Skierowane były do uczestników projektu  „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”  realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Zajęcia prowadzone przez wykładowcę Małgorzatę Boczkowską, mały na celu przygotować beneficjentów do rozpoczęcia życia na własny rachunek poprzez nabycie odpowiednich umiejętności oraz wiedzy. Prowadzone warsztaty zawierały cztery moduły, w wymiarze 20 godzin: zarządzanie domowym budżetem, kontakty z instytucjami i urzędami publicznymi, prawo pracy, podatki, ubezpieczenia społeczne oraz podstawy przedsiębiorczości.

u Prowadzaca  warsztaty Pani Malgorzata Boczkowska Uczestnicy w czasie warsztatow
Uczestnicy projektu w trakcie zajęć grupowych wraz z prowadzącym zajęcia

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

DZIEŃ ZWYCIĘSTWA

08.05.2018

14:40

Agata

W samo południe 8 maja b.r. przy Obelisku 1000-lecia Państwa Polskiego i zwycięstwa nad faszyzmem obchodziliśmy 73 rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie. W gronie delegacji składających kwiaty była również delegacja Ochotniczego Hufca Pracy 1-21 w Jaworze pod opieką Pani Komendant Marioli Labrygi.
Tym symbolicznym kwiatkiem oddaliśmy hołd tym wszystkim, którzy walczyli z Niemcami i ich sojusznikami na wszystkich kontynentach, tym, którzy zostali ranni lub polegli.
W kliku zdaniach spróbujemy przybliżyć genezę tego konfliktu. Wojny zapoczątkowanej zdradzieckim atakiem na bezbronną Polskę przez hitlerowskie Niemcy 1 września 1939 roku. Wojnę trwającą 5lat i 8 miesięcy. Wojnę w której zaangażowanych było militarnie 61 państw, a do walki zmobilizowano 110 milionów żołnierzy. Oszacowano, że w wyniku II wojny światowej śmierć poniosło 50 milionów, a 35 milionów ludzi odniosło rany, przy czym liczba ta dotyczy znacznie większej liczby ofiar cywilnych niż wojskowych.

j1 j2 j3
Delegacja Ochotniczego Hufca Pracy z Jawora w trakcie składania wiązanki

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY OHP W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W JELENIEJ GÓRZE

08.05.2018

14:00

Agata

Dnia 8 maja 2018. w ramach współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Jeleniej Górze Dyrektor Centrum spotkał się ze studentami pedagogiki. W trakcie spotkania przybliżył studentom działalność OHP i omówił strukturę jednostki, zadania i cele.
Podkreślił, iż w Centrum można skorzystać z usług doradcy zawodowego, gdzie można  określić własne predyspozycje zawodowe oraz z usług pośrednika pracy, gdzie można  uzyskać informację  o aktualnych ofertach pracy, w tym pracy wakacyjnej.

j Dyrektor Centrum ze studentami PWSZ j Studenci PWSZ
1.Dyrektor Centrum ze studentami PWSZ w Jeleniej Górze
2.Studenci PWSZ

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

AKCJA REKRUTACYJNA

08.05.2018

13:29

Agata

Zarówno uczniowie jak i nauczyciele z niecierpliwością wyglądają końca roku szkolnego, by cieszyć się upragnionymi wakacjami. Nam – kadrze wychowawczej z Hufca Pracy w Wołowie – wakacyjne myśli zaprząta nowy rok szkolny. Nim zadzwoni ostatni dzwonek, należy pomyśleć o naborze uczestników.
8 maja 2018r. Komendant Hufca Pracy w Wołowie Pani Aldona Augustyńska-Mikołajczyk wraz z wychowawcami Panią Jolantą Strzałkowską i Ewą Baszak odwiedziły Szkołę Podstawową nr 6 z oddziałami gimnazjalnymi w Brzegu Dolnym, by z ofertą Ochotniczych Hufców Pracy dotrzeć do jak najszerszej grupy młodzieży. Odbyło się więc spotkanie z Wicedyrektorem szkoły Panią Dorotą Szubert oraz młodzieżą. Rozdano ulotki, doświadczenie i wiedzę.

w1 w2
Uczniowie klas gimnazjalnych podczas spotkania z Komendantem HP z Wołowa

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

SPOTKANIE Z RODZICAMI GIMNAZJALISTÓW

08.05.2018

09:23

Agata

W Ochotniczym Hufcu Pracy w Jaworze rozpoczął się nabór młodzieży na rok szkolny 2018/2019.  Aby dotrzeć do potencjalnych uczestników organizowane są  spotkania z rodzicami  absolwentów  tegorocznych gimnazjalistów. 7 maja 2018r. w Specjalnym Ośrodku Szklono-Wychowawczym  w Jaworze Komendant Hufca Pracy Mariola Labryga spotkała się z rodzicami uczniów  klasy trzeciej gimnazjalnej, którzy w przyszłym roku szkolnym będą kontynuować naukę w szkołach branżowych I stopnia. Rodzice zostali szczegółowo poinformowani o  prawach i obowiązkach swoich dzieci, o wymaganych dokumentach do podpisania umowy o pracę.

jawor
Mariola Labryga Komendant Hufca z rodzicami gimnazjalistow

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ZAJĘCIA Z ZAKRESU OBSŁUGI PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W BIELAWIE

08.05.2018

08:33

Agata

logo OSDZ

Od dnia 7 maja 2018r. trwają zajęcia z zakresu obsługi programów komputerowych jako kolejna forma wsparcia dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI”, realizowanego w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Podczas kursu młodzież, oprócz podstawowej wiedzy z zakresu obsługi komputera, zdobędzie także wiedzę dotyczącą zakładania i konfigurowania konta e-mail. Uczestnicy nauczą się również jak zakładać stronę internetową oraz jak obsługiwać programy komputerowe. Dowiedzą się jak być bezpiecznym w sieci oraz jak wykorzystać media społecznościowe w poszukiwaniu pracy.

Zdj. 1 (00000005)
Młodzież biorąca udział w zajęciach

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

BIEG DLA KAMILA

08.05.2018

08:24

Agata

5 maja 2018 roku w Mściwojowie odbył się festyn zorganizowany dla Kamila Dębickiego, który odniósł poważne obrażenia w wyniku wybuchu butli z gazem w jego domu. Kamil potrzebuje kosztownego leczenia i dlatego zorganizowano zbiórkę pieniędzy.
W akcję charytatywną zaangażowało się wiele podmiotów oraz osób prywatnych. Podczas festynu odbył się bieg dla Kamila, w którym pobiec lub pomaszerować mógł każdy, kto wykupił symboliczną cegiełkę o wartości min. 20 zł.
W akcji wzięła udział także kadra kierownicza Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP: Pani Bernadetta Brożyna – Wojewódzki Komendant OHP i Gabriela Szafarowska – Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP. Inicjatywę wsparła również Poseł na Sejm RP Pani Elżbieta Witek.

zdj.1 Dla Kamila 1 zdj.2 Dla Kamila
1.    Od lewej – Czwarta od lewej Poseł na Sejm RP Pani Elżbieta Witek, piąta od lewej Wojewódzki Komendant OHP – Bernadetta Brożyna, szósta od lewej Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP  - Gabriela Szafarowska wraz z innymi uczestnikami biegu.
2.    Druga od lewej Pani Poseł na Sejm RP Elżbieta Witek, czwarta od lewej Wojewódzki Komendant OHP Bernadetta Brożyna, druga od prawej Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Gabriela Szafarowska wraz z innymi uczestnikami biegu

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

WARSZTATY Z WŁASNEJ INICJATYWY W MCK OHP W BOLESŁAWCU

07.05.2018

13:48

Agata

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Bolesławcu zorganizowano warsztaty z inicjatywy własnej pn: „Mini kurs pielęgnacji twarzy dla początkujących”.
W zajęciach uczestniczyło sześć kobiet interesujących się kosmetyką, lubiących zgłębiać wiedzę z zakresu pielęgnacji twarzy, poszukujących nowych, skutecznych kosmetyków.

1 Warsztaty w MCK Boleslawiec
Uczestniczki warsztatów w MCK OHP w Bolesławcu

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

XXVI MISTRZOSTWA PIERWSZEJ POMOCY W GŁOGOWIE

07.05.2018

11:12

Agata

Dnia 27.04.2018r. odbyły się XXVI Mistrzostwa Pierwszej Pomocy na szczeblu rejonowym w Głogowie organizowane przez Polski Czerwony Krzyż. W tym roku udział wzięło 8 drużyn. Konkurs odbywał się na Obiektach Sportowych  Pływalnia „Chrobry” inaczej niż w ubiegłym roku. Bez znajomości udzielania pierwszej pomocy poszkodowany ma mniejsze szanse na przeżycie.
Celem Mistrzostw jest przede wszystkim podniesienie poziomu wiedzy młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Tegoroczny turniej podzielony został  na 5 stacji. O godzinie 9:00 uczestnicy przystąpili do testu sprawdzającego wiedzę z zakresu pierwszej pomocy oraz historii PCK.  

g Mlodziez podczas resusctytacji na basenie g Mlodziez udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadku samochodowym g Uczestnicy podczas opatrywania ran na stacji nr 1
1.Młodzież podczas resuscytacji na basenie
2.Udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadku samochodowym
3.Uczestnicy podczas opatrywania ran

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

227 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

02.05.2018

12:50

Aleksandra

Jak co roku uczestnicy Hufca Pracy 1-63 w Strzelinie upamiętnili uchwalenie Konstytucji 3 Maja. W tym roku przypada 227 rocznica jej uchwalenia. Warto pamiętać, że do niedawna święto to nie było obchodzone tak hucznie jak dziś.  Święto Konstytucji 3 Maja zostało zdelegalizowane w czasie II wojny światowej, a w PRL zostało zastąpione obchodami Święta Pracy, które przypadało w dniu 1 maja. Do roku 1989, w rocznicę uchwalenia Konstytucji, często dochodziło w Polsce do protestów i demonstracji antyrządowych. Dopiero od kwietnia 1990 roku, Święto Konstytucji 3 Maja należy do uroczyście obchodzonych polskich świąt. Młodzież z gimnazjum przy Zespole Placówek Oświatowych w Strzelinie, będąca także uczestnikami hufca, przygotowała piękny apel z tej okazji, starając się uświadomić wszystkim obecnym, że warto i należy pielęgnować patriotyzm w nas samych każdego dnia. Apel, który odbył się 27.04.2018r., rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. Zaprezentowano także historię powstania samej konstytucji, a młodzież recytowała wiersze i śpiewała pieśni o tematyce patriotycznej.

zdj.1 Uroczysty apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja zdj.2 Przemowienie Dyrektor Zespolu Placowek Oswiatowych w Strzelinie p.Beaty Schaffner

zdj.1 Uroczysty apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja

zdj.2 Przemówienie Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Strzelinie p.Beaty Schaffner

Autor: Katarzyna Wachowska, komendant HP 1-63 w Strzelinie

Zdjęcia: Wanda Ziółkowska, st. wychowawca HP 1-63 w Strzelinie

OHP NA JELENIOGÓRSKIM FORUM DORADCÓW ZAWODOWYCH

02.05.2018

12:44

Aleksandra

W dniu 27.04.2018 w  filii DWUP w Jeleniej Górze spotkaliśmy się w gronie jeleniogórskich doradców zawodowych. Na spotkanie przyszli zaproszeni przedstawiciele instytucji rynku pracy (PUP Jelenia Góra, MCK OHP Kowary, MCIZ OHP Jelenia Góra), a także Biura Karier przy Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej. W spotkaniu uczestniczyli również doradcy zawodowi CIiPKZ DWUP Jelenia Góra oraz doradca EURES.Tematem spotkania było stworzenie (odbudowanie) forum doradców jeleniogórskich, a także podjęcie wspólnych działań na rzecz nowych szkolnych doradców zawodowych w regionie.W wyniku rozmów uczestnicy spotkania wstępnie ustalili wspólne działania nad dwoma inicjatywami: cykliczne wspólne otwarte spotkania, na których będą omawiane bieżące sprawy, wymieniane informacje, a dodatkowo każde spotkanie będzie wzbogacone o prezentację „Warsztat pracy doradcy  zawodowego” prowadzony zamiennie rotacyjnie oraz wspólna organizacja konferencji na przełomie września i października dla szkolnych doradców zawodowych szkół podstawowych, prowadzących doradztwo w klasach VII-VIII.Wszyscy obecni na spotkaniu doradcy zawodowi wyrazili nadzieję, że uda się zintegrować nasze środowisko i podjąć współpracę na rzecz propagowania usług doradztwa zawodowego na naszym terenie.

uczestnicy Forum Doradcow Zawodowych

Uczestnicy Forum Doradców Zawodowych

Tekst: Katarzyna Matusiak doradca zawodowy MCK Kowary

Zdjęcia: Anita Hładziak doradca zawodowy CIPKZ Jelenia Góra

JAWORSCY AKTYWNI NA SPOTKANIU Z SENIORAMI.

02.05.2018

09:50

Aleksandra

Maj jest miesiącem szczególnym dla historii Polski. W jego pierwszych dniach obchodzone są w Polsce trzy ważne święta. 1 Maja zapisał się jako Międzynarodowe Święto Pracy obchodzone nie tylko w Polsce, ale i na świecie. 2 Maja został ustanowiony Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Dzień Flagi poprzedza święto 3 Maja, upamiętniające przyjęcie niezwykle istotnego dokumentu, jakim była Konstytucja 3 maja z 1791 roku.Młodzież z Ochotniczego Hufca Pracy 1-21 w Jaworze w dniu 27 kwietnia 2018r.,w ramach realizacji inicjatywy samorządowej pt. „ Aktywny senior to szczęśliwy senior” realizowała zajęcia dla podopiecznych Dziennego Domu Senior-Wigor w Jaworze, w celu popularyzowania wiedzy o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. Na wstępie zajęć, seniorzy nawiązali do czasów, w których sami uczestniczyli w obchodach 1-Majowych i z wielką chęcią opowiedzieli młodzieży swoje doświadczenia, związanez uczestnictwem w całodniowych pochodach. W celu powrotu do tamtych czasówi nawiązaniu do współczesnych, uczestnicy wykonali flagi państwowe oraz biało- czerwone kotyliony. Na podsumowanie zajęć, każdy z zebranych odbił pomalowaną w barwach narodowych dłoń. Efektem końcowym wspólnej pracy była flaga narodowa.

1 2 3 4

Zdjęcia:  Młodzież z Ochotniczego Hufca Pracy 1-21 w Jaworze oraz podopieczni Dziennego Domu Senior- Wigor w Jaworze.

Tekst/zdjęcia: Gabriela Bujała, Małgorzata Duralska- wychowawcy HP Jawor

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

2 MAJA – ŚWIĘTO FLAGI

02.05.2018

09:30

Aleksandra

27. 04 br. w Zespole Szkół nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie tamtejszym grupom wychowawczym została przedstawiona ciekawa prezentacja odnosząca się do tego bardzo ważnego Święta Flagi, które ustawowo przypada na dzień 2-go maja. Młodzież usłyszała, jak godnie eksponować flagę oraz godło Rzeczypospolitej Polskiej nie tylko odnośnie świąt państwowych czy patriotycznych. Wychowankom przypomniano o tym, jak powinni obchodzić się z symbolami narodowymi każdego dnia, w każdej polskiej rodzinie, bo to przecież obowiązuje nas wszystkich, obywateli państwa polskiego. Flaga tak, jak każdy symbol narodowy jest wyrazem naszych uczuć, które żywimy do Ojczyzny – Polski. Poprzez mądre podejście do tej kwestii określamy i reprezentujemy nasz naród na arenie międzynarodowej. Flaga podkreśla naszą tożsamość, odrębność oraz suwerenność. Nasi wielcy rodacy przelewali swoją krew w imię symboli narodowych, co wiemy z kart burzliwej historii Polski, a także ginęli w imię wielkich idei i musimy o tym pamiętać, ponieważ to jest głównym wyznacznikiem naszej przyszłości, jako narodu i państwa polskiego. Uczniowie usłyszeli także o banderze, którą zawiesza się na okrętach Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej z największymi honorami przy asyście dowódcy wodnej jednostki bojowej, marynarzy oraz władz państwowych. Flaga biało – czerwona towarzyszy nam od momentu narodzin, kiedy stajemy się pełnoprawnymi obywatelami Polski aż do momentu śmierci.

Prezentacja z okazji Swieta Flagi Uczestnicy prezentacji Wychowawca HP Tomasz Kolber podczas prezentacji

1.Prezentacja z okazji Święta Flagi.

2.Uczestnicy prezentacji.

3.Wychowawca HP Tomasz Kolber podczas prezentacji

Tekst: Tomasz Kolber – wychowawca Hufca Pracy 1-7 w Dzierżoniowie

Zdjęcia: Jadwiga Hajduk – Stalica – Komendant Hufca Pracy 1-7 w Dzierżoniowie

ZAJĘCIA Z POŚREDNICTWA PRACY W MCK W GÓRZE ZAKOŃCZONE

02.05.2018

09:24

Aleksandra

logo OSDZ

W piątek 27 kwietnia zakończyły się zajęcia z pośrednikiem pracy Panią Małgorzatą Młotek dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z  Młodzieżowego Centrum Kariery w Górze. Spotkania odbywały się indywidualnie po 4 godziny dla każdego uczestnika projektu.Podczas rozmowy z pośrednikiem pracy młodzi ludzie dowiedzieli się jak wygląda bezrobocie nie tylko na lokalnym rynku pracy ale i w całym województwie dolnośląskim. Młodzież dowiedziała się jakie kwalifikacje są cenione i pożądane przez pracodawców. W toku tych zajęć zostały omówione podstawowe pojęcia oraz źródła informacji o rynku pracy.Zajęcia te miały także na celu zapoznanie uczestników z przysługującymi im prawami oraz obowiązkami związanymi z odbywaniem staży zawodowych. Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję zaprezentować i porozmawiać o swoich planach oraz wizji kariery zawodowej. Dowiedzieli się jak powinny wyglądać poprawnie napisane dokumenty aplikacyjne.Młodzi ludzie chętnie uczestniczyli w zajęciach. Spotkania przebiegały w miłej atmosferze. Wszyscy uczestnicy wyszli z niego bardzo zadowoleni i pełni nadziei oraz optymizmu.

DSCN8208 RSCN8209

 Uczestnicy projektu podczas zajęć z pośrednikiem

Tekst i zdjęcia:Hanna Nowacka – specjalista ds. rozwoju zawodowego MCK w Górze

Julita Mundry – doradca zawodowy MCK w Górze

12345678...9

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007