logo

     

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

TAJEMNICZY DOLNY ŚLĄSK

26.09.2018

09:05

Agata

pnwm_logo

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Mysłakowicach gości od poniedziałku grupę młodzieży z Magdeburga w ramach wymiany PNWM. Dzięki realizacji tego projektu możliwa jest integracja naszej młodzieży z młodzieżą z Niemiec, wzajemne poznanie swoich zainteresowań, pasji oraz obowiązków. Podczas tego spotkania młodzież ma szansę na przełamanie bariery językowej oraz kulturowej. Wymiana jest również okazją do integracji poprzez gry i zabawy sportowe, ale głównym celem spotkania jest poznanie bogactwa i historii Dolnego Śląska.

m mlodziez podczas wieczorku zapoznawczego m mlodziez poznaje ciekawostki Wroclawia m pamiatkowe zdjecie podczas pobytu we Wroclawiu
1.Młodzież podczas wieczorku zapoznawczego
2.Młodzież poznaje ciekawoski Wrocławia
3.Pamiątkowe zdjęcie podczas pobytu we Wrocławiu

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

PRZYGOTOWANIA DO WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „ KOKARDA NARODOWA” W DZIERŻONIOWIE

26.09.2018

09:00

Agata

Kokarda narodowa jest kolistą rozetką w barwach biało-czerwonych. Będąca narodowym symbolem Polaków przypinana była na manifestacjach patriotycznych oraz w czasie powstań narodowych.  9 kwietnia 2014 r. kiedy Minister Obrony Narodowej zarządził do użycia w jednostkach Sił Zbrojnych RP kokardy heraldyczne (białe serce, czerwony otok). Obecnie stały się stałym symbolem narodowym i większość Polaków wpina je w ubiór podkreślając tym samym podniosłość uroczystości państwowych.

d1 d2
Uczestniczki kola plastycznego

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

INTEGRACJA NA ZAMKU GRODZIEC

25.09.2018

13:29

Agata

Dnia 24 września młodzież pierwszego rocznika z bolesławieckiego Hufca Pracy w ramach działań wojewódzkiego programu adaptacyjno-wychowawczego pt. „Witamy w OHP” wyruszyła na wycieczkę edukacyjno-integracyjną na Zamek Grodziec. W przedsięwzięciu wzięli udział również uczestnicy hufca objęci autorskim programem wychowawców HP „Wybieram życie! Nie biorę!” współfinansowanego przez Urząd Miasta Bolesławiec.
Celem była między innymi integracja młodzieży, kształcenie umiejętności nawiązywania właściwych relacji z rówieśnikami, poznanie walorów turystycznych i historii najbliższej okolicy, a także - dobra zabawa. Wspólnie przechadzaliśmy się po dziedzińcu oraz zamku, poznając niezwykłą historię.

b Mlodziez w sali kominkowej b Ogladanie zbroi b Zwiedzanie zamku czas zaczac
1.Młodzież w sali kominkowej
2.Oglądanie zbroi
3.Zwiedzanie zamku

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

SEMINARIUM „10 LAT EURES TRIREGIO”

25.09.2018

13:16

Agata

W dniach 19 do 21 września 2018 w Legnicy odbyło się seminarium podsumowujące wspólne, dziesięcioletnie działania wspierające mobilność na pograniczu polsko – czesko – niemieckim. Partnerstwo transgraniczne EURES-TriRegio składa się z przedstawicieli służb zatrudnienia, związków zawodowych i organizacji pracodawców z Dolnego Śląska, Czech i Saksonii. Działania TriRegio to usługi informacyjno- doradcze prowadzone przez kadrę Eures w danym regionie. Udostępnianie i wymiana ofert pracy z uwzględnieniem zapotrzebowania na fachowców na pograniczu, to jedno z głównych działań TriRegio.

1Doradca Eures DWK OHP - Sylwia Kurlowicz podczas przyjmowania podziekowan z rak Vice Dyrektor WUP we Wroclawiu. 2Koordynator Eures TriRegio Sebastian Kahl podczas prelekcji. 3Prelekcja czeskiego doradcy Eures. 4Uczestnicy seminarium TriRegio.
1.Doradca Eures Sylwia Kurłowicz podczas przyjmowania podziękowań z rąk Wicedyrektor DWUP we Wrocławiu
2.Koordynator Eures TriRegio Sebastian Kahl podczas prelekcji
3.Prelekcja czeskiego doradcy Eures
4.Uczestnicy Seminariu TriREgio

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA W OŚRODKU SZKOLENIA I WYCHOWANIA W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

25.09.2018

12:58

Agata

Modlitwa jest jedynym sposobem oczyszczenia i zjednoczenia z Bogiem - sprawia, że Bóg jednoczy się z nami, abyśmy mogli wypełnić coś dla Jego chwały.
(La Colombiere)

24.09.2018 roku w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Ząbkowicach Śląskich, młodzież wzięła udział w spotkaniu z księdzem,  w celu spowiedzi świętej. Był to pierwszy z etapów przygotowania do wyjazdu, który odbędzie się dnia 26.09.2018 r. do Lichenia. Tam młodzież z województwa dolnośląskiego weźmie udział w Inauguracji Roku Szkoleniowego 2018/2019.
Spotkanie z kapłanem ks. Danielem Mosór było okazją do analizy własnego zachowania oraz wyciszenia i spojrzenia na świat  -kim jest człowiek wobec ogromu wszechświata.
Ale czym właściwie jest spowiedź dla nas ludzi?

1. Wspolne zdjecie z ksiedzem proboszczem
Wspólne zdjęcie z księdzem proboszczem

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

WYBORY RADY MŁODZIEŻY W TRZEBNICKIM HUFCU PRACY

24.09.2018

15:10

Agata

Od  10 września  w naszym hufcu trwała kampania wyborcza do  Rady Młodzieży na rok szkolny  2018/2019. Reprezentacja  hufca, czyli  nasi  liderzy są  ważną  grupą, mającą wpływ  na to  jak  wygląda życie  hufcowe. Aby  zatem  wybrać  odpowiednie  osoby, ważne  jest przeprowadzenie  kampanii wyborczej, która pozwala  wybrać  kandydatów, ich  pomysły, jakie mają plany co zrobić  na  rzecz hufca i  uczestników.  Kandydaci do  Rady  za pomocą   plakatów  wyborczych  przedstawiali swoje pomysły na  swoje  działania.

Uczestnicy podczas glosowania
Młodzież aktywnie włącz się w akcję

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

SZANUJĘ, WIĘC SPRZĄTAM

24.09.2018

14:51

Agata

21 września 2018 roku, 10 uczestników wałbrzyskiego hufca, wraz z wychowawcami wzięło udział, kolejny raz, w akcji pn. "Sprzątanie Świata" - „Akcja- segregacja! 2 x więcej,
2 x czyściej”. Celem tegorocznej inicjatywy jest wspomożenie selektywnej zbiórki odpadów.
Z uwagi na istotną rolę segregacji,  lepsze wykorzystywanie zasobów przyczyni się, przede wszystkim, do krzewienia edukacji ekologicznej, poszanowania środowiska naturalnego oraz oszczędności energii i wody.
Piękna pogoda zachęcała do udziału, w akcji. Na terenie naszego miasta odbyła się duża inicjatywa. Jej celem było gruntowne wysprzątanie miasta. Specjalnie dla uczestników miasto przygotowało kilkanaście punktów, w których dystrybuowano narzędzia, worki na odpady i rękawice robocze.

wa Mlodziez aktywnie wlacza sie w akcje wa Mlodziez porzadkuje tereny wa mlodziez segreguje odpady
Uczestnicy akcji „Sprzątanie świata”

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

OŚRODEK OHP W MYSŁAKOWICACH BIERZE CZYNNY UDZIAŁ W AKCJI SPRZĄTANIA ŚWIATA

24.09.2018

11:36

Agata

Sprzątanie świata  jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii.  W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała  Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia.
Sprzątanie świata,  to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nie zaśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.
Celem tegorocznej edycji jest wspomożenie selektywnej zbiórki odpadów.

zbiramy smieci
Młodzież z Ośrodka z Mysłakowic porządkuje teren

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

OŚRODEK SZKOLENIA I WYCHOWANIA OHP W MYSŁAKOWICACH „ZBIERA NAKRĘTKI” DLA OSKARA

24.09.2018

11:31

Agata

Dnia 22.09.2018 r.  młodzież naszego Ośrodka stworzyła plakat mający na celu zachęcenie wszystkich do wzięcia udziału w akcji zbierania nakrętek. Jest to przedsięwzięcie wolontaryjne, które ma pomóc w zbiórce pieniędzy na przeszczep komórek macierzystych ośmioletniego Oskara. Chłopiec choruje na epilepsję lekoodporną, której leczenie jest bardzo kosztowne. Uczestnicy  „Klubu aktywnych”  w OSiW Mysłakowice, chętnie biorą udział w tego typu przedsięwzięciach. Pomagajmy, to nic nie kosztuje. Dlatego i tym razem z ogromnym zaangażowaniem postanowili ruszyć z pomocą.

zbieramy nakretki
Młodzież zbiera nakrętki
Tekst i zdjęcia: Katarzyna Górska wychowawca OSiW OHP w Mysłakowicach

ZAJĘCIA ADAPTACYJNO-INTEGRACYJNE

24.09.2018

11:22

Agata

W piątek 21 września uczestnicy pierwszego rocznika 1-3 Hufca Pracy w Przemkowie wraz z wychowawcami uczestniczyli w zajęciach integracyjno-edukacyjnych w ramach wojewódzkiego programu adaptacyjno-wychowawczego pt. „Witamy w OHP”.
Na terenie Nadleśnictwa Przemków odbyły się zajęcia dla nowo zrekrutowanych uczestników hufca. Spotkanie miało na celu stworzenie klimatu sprzyjającego wzajemnego poznaniu się, zaufania i zrozumieniu oraz kształtowanie postawy tolerancji i życzliwości wobec innych.

p1 p2 p3
Zdjęcie nr 1 i 2: Młodzież podczas ogniska
Zdjęcie nr 3: Zajęcia z pracownikiem nadleśnictwa Panią Anną Findysz

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

LEKCJA HISTORII I PATRIOTYZMU

24.09.2018

11:07

Agata

Międzynarodowy Dzień Kombatanta ustanowiono w hołdzie wszystkim, którzy walczyli jako żołnierze, partyzanci, uczestnicy ruchu oporu podczas II wojny światowej na wszystkich jej frontach. Wielu rodaków wykazało się odwagą, wielu złożyło ofiarę ze swojego życia. Walka i cierpienie żołnierzy, ale także ofiary i męczeństwo ludności cywilnej w czasie wojny nie dają się porównać z niczym innym. Obowiązkiem nas, młodszych pokoleń jest utrwalenie losów osób szczególnie zasłużonych dla ojczyzny.  
W dniu 21 września uczestnicy ziębickiego hufca uczestniczyli w obchodach Dnia Kombatanta organizowanych przez gminę Ziębice.  Patronat nad obchodami objął szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk, a uświetniła je wojskowa orkiestra z Bytomia. 

zdj. nr 1 Zdj. nr. 2 Zdjecie nr. 3
Obchody Dnia Kombatanta w Ziębicach

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

MŁODZIEŻ Z HUFCA PRACY Z WAŁBRZYCHA WŁĄCZA SIĘ W AKCJĘ EUROPEJSKI DZIEŃ BEZ SAMOCHODU

24.09.2018

10:59

Agata

21.09.2018 roku 15 uczestników Hufca wałbrzyskiego wzięło udział w inicjatywie, która miała na celu zmniejszenie uciążliwości związanych z ruchem samochodowym w centrum miasta. Ponadto  poszukiwaniem innych  możliwości zwiększenia bezpieczeństwa na drodze. Każdy uczestnik akcji miał za zadanie w tym dniu skorzystać z alternatywnego środka transportu np. autobusu komunikacji miejskiej, roweru. Dla podkreślenia ważności tego dnia, ulicami miasta Wałbrzycha przejechała parada jednośladów, w tym kierowanych, między innymi, przez młodzież wałbrzyskiego hufca pracy.

w uczestnicy Europejskiego dnia bez samochodu (2) w uczestnicy Europejskiego dnia bez samochodu w Dawny autobus komunikacji miejskiej
Zdjęcia nr 1,2, – Uczestnicy europejskiego dnia bez samochodu w Wałbrzychu
Zdjęcie 3 -  Dawny autobus komunikacji miejskiej – jako eksponat wydarzenia

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

INTEGRACJA NA SPORTOWO W ŚWIDNICKIM HUFCU PRACY

24.09.2018

10:42

Agata

W dniu 20.09.2018 roku uczestnicy HP1-40 w Świdnicy wzięli udział w łuczniczych zawodach strzeleckich. Zawody zorganizowane zostały przez HP 1-40 oraz Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Licznikowiec 2009”. Zawody odbyły się na terenie Zespołu Szkół Rzemieślnik. Uczestnicy i kadra Hufca HP1-40 mieli okazję skorzystać z profesjonalnego szkolenia przeprowadzonego przez doświadczoną kadrę łuczniczą, a następnie spróbować własnych sił w strzelaniu z łuku. Zawody strzeleckie wymagały od zawodników koncentracji i  dużego zaangażowania. Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz puchary.
Zawody strzeleckie były motywacją dla uczestników do poznawania mniej popularnych a atrakcyjnych dla młodzieży dziedzin sportowych jakimi między innymi jest łucznictwo.

s1 s2
Uczestnicy Hufca podczas zawodów
Tekst: Agnieszka Wilman – wychowawca HP
Zdjęcia: Irena Nowak – komendant HP

,,OWOCOWE SZALEŃSTWO’’

24.09.2018

10:33

Agata

20 września br. uczestnicy  Hufca Pracy w Dzierżoniowie kształcący się w Zespole Szkół Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie wzięli udział w zajęciach pod nazwą ,,Owocowe szaleństwo”.
Celem zajęć było zmobilizowanie i zmotywowanie młodzieży do pracy w grupie. Nasi uczestnicy wykazali się inwencją twórczą i przygotowali pyszny owocowy poczęstunek. Po krótkim wprowadzeniu wychowawcy, nt. jak powinna wyglądać zdrowa dieta nastolatka, wszyscy mogli oddać się smakowaniu tego co wcześniej przygotowali. Młodzieży udzielił się dobry humor, a na ich twarzach pojawiło się zadowolenie i uśmiech. Poprzez wspólną pracę integracja w grupie bardzo się wzmocniła. Zajęcia odbyły się w ramach realizacji programu ,,Witamy w OHP” i przebiegły w dobrej atmosferze, a owocowy poczęstunek był wyśmienity.

d1 d2
Zdjęcie 1 –  Uczestnicy podczas zajęć wychowawczych
Zdjęcie 2 –  Pyszne przekąski owocowe przygotowane przez młodzież

Tekst: Tomasz Kolber – wychowawca 1 – 7 Hufca Pracy w Dzierżoniowie  
Zdjęcia: Dorota Kożuszek – starszy wychowawca 1 – 7 Hufca Pracy w Dzierżoniowie

AKCJA „SPRZĄTANIA ŚWIATA” W ZESPOLE SZKÓŁ CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W BIELAWIE.

21.09.2018

14:46

Aleksandra

Jednym z podstawowych zadań w naszej jednostce jest kreowanie postawy proekologicznej wśród naszej młodzieży i kształtowanie nawyku dbania o nasze naturalne środowisko. W dniu 21 września 2018 roku w Zespole Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawy uczestnicy dzierżoniowskiego hufca wzięli udział w Akcji” Sprzątania świata”. Nasze góry, lasy i naturalne środowisko  wymaga dbania o nie  i ochrony od szkodliwych działań człowieka. Nasi uczestnicy wraz z kadrą Hufca Pracy w Dzierżoniowie wzięli rękawiczki worki na śmieci , przeczesywali górskie drogi przy ulicy Leśnej w Bielawie i zbierali śmieci, które zatruwały środowisko tych  gór.

zdjecie sprzatanie swiata 1 sprzatanie swiata 2

Sprzatanie świata

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

LEŚNA INTEGRACJA

21.09.2018

14:01

Aleksandra

W piątek 21 września uczestnicy pierwszego rocznika 1-3 Hufca Pracy w Bolesławcu wraz z wychowawcami wybrali się na rajd integracyjno-edukacyjny. Przedsięwzięcie zorganizowane zostało w ramach działań wojewódzkiego programu adaptacyjno-wychowawczego pt. „Witamy w OHP”. Młodzież uczestniczyła w różnych zabawach adaptacyjno-integracyjnych na leśnej polanie. Dużym zainteresowaniem cieszyła się zabawa pn. „Szukaj skarbu”. Uczniowie mieli za zadanie odnalezienie „leśnego skarbu”. Współpracując w grupach odkrywali swoje mocne i słabe strony. Zajęcia miały na celu wzajemne poznanie uczestników hufca oraz naukę szacunku i adaptacji. Wszystkim towarzyszył dobry humor. Na koniec wspólnie zbieraliśmy szyszki, które będą wykorzystane do własnoręcznie wykonywanych ozdób.

Rajd integracyjny Zabawa w grupach

1.Rajd integracyjny

2.Rajd integracyjny

Tekst i zdjęcia: Inez Wilas-Jaguszczak
Wychowawca HP Bolesławiec

 

WARSZTATY W CENTRUM OPIEKI NAD DZIECKIEM „DĄBRÓKWA’ W JELENIEJ GÓRZE

21.09.2018

13:54

Aleksandra

Świadomy wybór kierunku kształcenia, a co się z tym wiąże - wybór zawodu jest decyzją trudną i często zostawianą przez uczniów na ostatni moment. Spora grupa podejmuje życiowe decyzje po konsultacji z rodzicami, ale nie każdy młody człowiek ma taki komfort. Aby ułatwić tę decyzję wychowankom Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka”, specjalista ds. rozwoju zawodowego CEiPM OHP w Jeleniej Górze przeprowadził z grupą wychowanków „Dąbrówki” zajęcia z doradztwa zawodowego na temat cech charakteru, temperamentu i ich wpływu na świadomy wybór zawodu.W zajęciach uczestniczyła młodzież z ósmych klas szkół podstawowych oraz trzecich gimnazjum, przed którą wkrótce stanie decyzja o wyborze dalszego kierunku kształcenia. Młodzież była bardzo zainteresowana zajęciami i zadawała mnóstwo pytań o to, jak, najlepiej dla siebie, wybrać dalszą ścieżkę edukacyjną. Kolejne zajęcia, które odbędą się w Centrum opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka” będą kontynuacją cyklu zajęć dzięki, któremu młodzież podejmie świadome wybory edukacyjne.

00023

Młodzież podczas zajęć.

Tekst i zdęcie:  Edyta Bandura, specjalista ds. rozwoju zawodowego

 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ POKOJU

21.09.2018

13:47

Aleksandra

21 września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pokoju, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Celem święta jest zwrócenie uwagi ludzi na całym świecie na potrzebę przestrzegania pokoju .Międzynarodowy Dzień Pokoju to czas globalnego zawieszenia broni i wyrzeczenia się przemocy, a obchody, według ONZ, powinny stanowić zachętę dla wszystkich krajów do powstrzymania się od wszelkich aktów wrogości. W związku z Międzynarodowym Dniem Pokoju, agendy ONZ, a także organizacje międzynarodowe i lokalne z całego świata, organizują liczne imprezy, wykłady i seminaria. W wielu szkołach Dzień Pokoju upamiętnia się chwilą ciszy. W nawiązaniu do inicjatywy ONZ, Światowa Rada Kościołów, która zrzesza wyznawców z ponad 120 krajów, obchodzi 21 września Międzynarodowy Dzień Modlitwy o Pokój.

Dzien Pokoju Mlodziez podczas zajec

Zdjęcia:
1.    Symbol pokoju
2.    Młodzież podczas zajęć

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

STAŻE ZAWODOWE PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA - YEI” W PPP LUBIN

21.09.2018

13:02

Aleksandra

logo OSDZ 1

W Punkcie Pośrednictwa Pracy w Lubinie powoli dobiegają końca staże zawodowe zorganizowane w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”. Wszyscy uczestnicy projektu z Lubina rozpoczęli staż zgodnie z ukończonym kierunkiem szkolenia. Dwie osoby odbywają staż jako magazynierzy. Jedna osoba zdobywa doświadczenie zawodowe w dużeji znanej hurtowni artykułów spożywczych EUROCASH, a druga w znanym supermarkecie TESCO. Najliczniejsza - sześcioosobowa grupa zdobywa doświadczenie zawodowe jako spawacz w trzech firmach zajmujących się głównie wykonywaniem konstrukcji stalowych.Odbywanie stażu w ramach projektu umożliwi uczestnikom zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego. Młodzież ma okazję skonfrontować swoją wiedzę i nabyte w trakcie kursu umiejętności w prawdziwych warunkach jakim jest wykonywanie obowiązków pracowniczych w miejscu pracy u pracodawcy. Każdy stażysta ma swojego opiekuna stażu – więc jest możliwość szlifowania swoich umiejętności pod okiem doświadczonych pracowników. Na początku mogły pojawić się drobne błędy, ale pod koniec stażu wszyscy uczestnicy mają już przećwiczone wszystkie umiejętności zawodowe i są gotowi do podjęcia swojej pierwszej pracy. Staż na pewno zostanie dopisany do CV młodych uczestników i pracodawcy będą mieli do czynienia z osobami, które pierwsze doświadczenia mają za sobą. Nie tylko chodzi o umiejętności zawodowe, ale również o wszystkie elementy związane ze statusem pracownika zakładu pracy takich jak: odpowiedzialność, rzetelność, punktualność, umiejętność dobrej organizacji swojej pracy. Wizyty przedstawiciela OHP były okazją do rozmowy zarówno z pracodawcami jak i ze stażystami. Stażyści mieli okazję pokazać swoje miejsce pracy i pokazać jak pracuję, które prace wykonuje im się łatwiej, a które trudniej. Chętnie opowiadali czego nauczyli się na stażu. Pracodawcy mieli okazję pokazać codzienną prace swojego zakładu i zadania, w których wykazywali się stażyści. Spotkania były okazją do rozmowy o możliwości zatrudnienia. Na uwagę zasługuje fakt, że każdy z pracodawców jest zainteresowany zatrudnieniem najlepszych stażystów po zakończeniu stażu.

zdjecie staz2 zdjecie staz1(1) zdjecie staz3

Zdjęcia: Uczestnicy projektu podczas odbywania staży zawodowych

 

Tekst i zdjęcia: Ewa Górniak – pośrednik pracy PPP Lubin

ZAJĘCIA W Z MŁODZIEŻĄ UCZĄCĄ SIĘ W LEGNICY - ZAWODY PRZYSZŁOŚCI

21.09.2018

12:44

Aleksandra

Dnia 21.09.2018 r. w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Legnicy odbyły się warsztaty z młodzieżą uczącą się z Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych  w Legnicy. Uczestnicy zajęć obejrzeli film ,,Zawód przyszłości”. Dzięki urozmaiconym i aktywizującym metodom, przy wsparciu sprzętu multimedialnego, prowadzącemu zajęcia udało się zainteresować młodzież tematyką i zmobilizować ją do aktywnego uczestnictwa w warsztatach.

IMG_20180921_115020 IMG_20180921_115059

- młodzież podczas zajęć

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »
1234567...8

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007