logo

     

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH W KAMIENNEJ GÓRZE

01.03.2018

11:19

Agata

„Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzony w dniu 1 marca, jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązanie do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny” (Lech Kaczyński).
Święto to zostało ustanowione ustawą Sejmu w dniu 3 lutego 2011 roku. Data 1 marca nie jest przypadkowa. Tego właśnie dnia w mokotowskim więzieniu w roku 1951 komuniści zamordowali przywódców IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.

k1 k2

Narodowy Dzień Żołnierzy Niezłomnych w Hufcu Pracy w Kamiennej Górze

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ZAJĘCIA WARSZTATOWE W MCK OHP W KOWARACH

01.03.2018

10:34

Agata

Dnia 28.02.2018 w Młodzieżowym Centrum Kariery w Kowarach specjalista ds. rozwoju zawodowego przeprowadził zajęcia związane z metodami poszukiwania pracy.  Celem spotkania było zapoznanie młodzieży z formami poszukiwania pracy, jakie stosowane są na rynku pracy.
Uczestnicy z uwagą słuchali przedstawianych przez specjalistę ds. rozwoju zawodowego treści. Słuchaczy najbardziej zaciekawiły zagadnienia związane z poprawnym pisaniem CV. Zwrócono uwagę na to, jakich błędów należy unikać pisząc życiorys oraz co należy wyeksponować.
Aktywnie uczestniczono w warsztatach poprzez realizację zadań praktycznych. Ponadto przedstawiono młodzieży zasady funkcjonowania Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży.
Zajęcia przeprowadzone były w serdecznej atmosferze.

Uczestnicu zajec w MCK Kowary

Młodzież uczestniczy w zajęciach w MCK OHP w Kowarach

Tekst: Aleksandra Dominiak - specjalista ds. rozwoju zawodowego
Zdjęcie: Katarzyna Matusiak - doradca zawodowy MCK Kowary

PRZYWRÓCIĆ ICH PAMIĘCI

01.03.2018

08:59

Agata

Dlaczego nazywano ich Żołnierzami Wyklętymi /Niezłomnymi? Powinno się o nich raczej mówić : wyklęci przez komunistów Żołnierze Niezłomni. Bo Sowieci i ich polscy pomocnicy nie tylko mordowali ich fizycznie, lecz starali się również by zabić o nich pamięć – wyklinali ze zbiorowej świadomości, a oni wbrew wszystkiemu zachowali się niezłomnie do samego końca. Pojęcia tego używamy w stosunku do wszystkich polskich żołnierzy, z orzełkiem na czapce, często z ryngrafem na piersi, którzy często walkę o Ojczyznę rozpoczynali na ogół we wrześniu 1939 roku walcząc przeciwko dwóm agresorom tj. Niemcom i Sowietom.
Wielu z nich przystąpiło do konspiracji w czasie okupacji niemieckiej. Wtedy składali przysięgę na wierność Rzeczpospolitej, a wartości „Bóg, Honor, Ojczyzna” niezłomnie bronili do końca. Wojna w Polsce nie zakończyła się w maju 1945. Dopiero 21 październiku 1963 roku  w Majdanie Kozic Górnych w walce zabito sierżanta Józefa Franczaka ps. „Lelek” ostatniego wyklętego prowadzącego zbrojną walkę.

1jaw 2 jaw 3jaw

Zdj. 1 - Uczestnicy zajęć
Zdj. 2 - Fragment prezentacji
Zdj. 3 - Pan Andrzej Kowalik z częścią eksponatów przygotowanych na wystawę

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

MŁODZIEŻ Z OŚRODKA OHP W MYSŁAKOWICACH Z WIZYTĄ W SCHRONISKU DLA MAŁYCH ZWIERZĄT

01.03.2018

08:30

Agata

Dnia 26.02.2018 r. do Schroniska dla małych zwierząt w Jeleniej Górze, zostały przekazane dary zebrane przez młodzież Klubu Aktywnych OSiW OHP w Mysłakowicach. Wychowankowie przygotowali plakat tematyczny na którym zostały umieszczone niezbędne informacje dotyczące akcji. Uczestnicy apelowali o zbiórkę karmy w postaci puszek, a także o kołdry i koce dla zwierzaków. Miłe zaskoczenie było, gdy ludzie biorący udział w akcji charytatywnej  okazali się bardzo hojni, dzięki czemu dla zwierząt uzbierano mnóstwo pożywienia i niezbędnych rzeczy. Takie akcje w naszym Ośrodku są już tradycją, młodzież jest wrażliwa na krzywdę ludzi oraz zwierząt i dlatego bardzo chętnie uczestniczy w tego typu  przedsięwzięciach.

m samaochod zapakowany produktami dla zwierzat m w schronisku m plakat zachecajacy do zbiorki
1.    Samochód zapakowany
2.    Młodzież w schronisku
3.   Plakat zachęcający do zbiórki

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Górska wychowawca OSiW OHP w Mysłakowicach

MŁODZIEŻ OŚRODKA OHP W MYSŁAKOWICACH NA WYSTAWIE FOTOGRAFICZNEJ „IZERY - KRAINA KRÓLOWEJ ŚNIEGU”

28.02.2018

15:20

Agata

Wychowankowie Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Mysłakowicach w dniu 28.02.2018r wybrali się do Galerii Fotograficznej Gminnego Ośrodka Kultury w Mysłakowicach, gdzie zaprezentowana została wystawa fotograficzna Lechosława Pustowaruk „Izery- Kraina Królowej Śniegu”.
Wystawa jest fascynacją autora, który ukazuje Góry Izerskie w przepięknej scenerii zimowej. Fotograf zatrzymał w kadrze wstrzymujące oddech widoki drzew, skał, gór ubranych w szatę zimową.
Nasza młodzież podziwiała w jaki sposób można ukazać piękno gór w czasie zimy. Członkowie Koła Fotograficznego „Kadr” mogli podejrzeć technikę fotografii i przekonać się jak prostymi sposobami można ukazać uroki przyrody w górach w zimowym puchu. Była to udana wycieczka krajoznawcza z dodatkiem lekcji fotografii.

1 mlodziez w galerii fotograficznej 2 poszukujemy osrodka OHP na panaramie Myslakowic

1.    Młodzież w Galerii Fotograficznej
2.    Poszukujemy ośrodka OHP na panoramie Mysłakowic

Tekst i zdjęcia: Grzegorz Wysocki- wychowawca OSiW OHP w Mysłakowicach

KURSY ZAWODOWE I STOPNIA W DZIERŻONIOWIE

28.02.2018

14:24

Agata

Uczestnicy Hufca Pracy w Dzierżoniowie pierwszego rocznika kształcący się w zawodzie fryzjer i mechanik pojazdów samochodowych  od 26 lutego br. rozpoczęli kursy zawodowe. Codziennie przez cztery kolejne tygodnie będą zdobywać wiedzę teoretyczną pod okiem wykwalifikowanych szkoleniowców. Zajęcia dzięki inicjatywie Cechów Rzemiosł Różnych i szkół zawodowych odbywają się w Zespole Szkół Nr 2 w Dzierżoniowie, co jest znacznym ułatwieniem dla naszych podopiecznych, którzy wcześniej musieli dojeżdżać do odległych miejscowości.

dzierz1 dzierz2

Uczestniczki I rocznika kształcący się w zawodzie fryzjer podczas warsztatów

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

PRAWO PRACY- PIERWSZE KROKI

28.02.2018

14:09

Agata

Młodzież w wieku od 16 do 18 lat jest szczególnie narażona na zagrożenia w miejscu pracy, a we wszystkich sektorach częstotliwość obrażeń bez skutku śmiertelnego dotycząca tej grupy jest o 40% wyższa niż przypadku starszych pracowników. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem młodych pracowników. Zatrudnienie ucznia powinno być poprzedzone oceną  ryzyka i wprowadzeniem środków ochrony. Młodym pracownikom należy zapewnić odpowiednią pracę, szkolenie i nadzór.
Dlatego Hufiec pracy w Przemkowie w dniu 28.02.2018r. zorganizował w grupach wychowawczych w Chocianowie, szkolenie ze znajomości problematyki prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy gwarantującą świadomą i bezpieczną pracę.

p1 p2
Młodzież z grup wychowawczych z Chocianowa wraz z radca prawnym z Państwowej Inspekcji Pracy Panem Jackiem Grygotowicz

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ŻOŁNIERZE WYKLĘCI – WYKŁAD W DZIERŻONIOWSKIM HUFCU PRACY

28.02.2018

13:50

Agata

Żołnierze Wyklęci byli żołnierzami polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy nie godzili się na dalszą okupację Polski przez ZSRR.  Nazywano ich  „bandytami reakcyjnego podziemia”. Z kolei osoby działające w antykomunistycznych organizacjach i oddziałach zbrojnych, które znalazły się w kartotekach SB, określono mianem „wrogów ludu”. Walka Żołnierzy Wyklętych była pierwszym odruchem samoobrony konspiracji zbrojnej w skali europejskiej, obejmującej teren całej Polski.
Kolejne spotkanie w grupach wychowawczych przeprowadził Pan Kazimierz Olejnik. Jutro Dzień Żołnierzy Wyklętych. Warto pamiętać o tych co za Polskę oddali życie.

1dz 2dz

Zdjęcie 1 – wykład na temat działań konspiracyjnych „Żołnierzy Wyklętych”
Zdjęcie 2 – gazetka na temat Święta Żołnierzy Niezłomnych

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

SPOTKANIE HUFCOWEGO SAMORZĄDU Z WAŁBRZYCHA

28.02.2018

13:27

Agata

28 lutego bieżącego roku w Wałbrzyskim Hufcu odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Młodzieżowej Rady. Celem zebrania, było podsumowanie dotychczasowych inicjatyw oraz  prezentacja planów dotyczących najbliższej przyszłości, zwłaszcza organizacja spotkań związanych z celebrowaniem Świąt Wielkiej Nocy; konkursami organizowanymi przez DWK OHP oraz KG OHP.
Dla uczestników była to kolejna okazja do wymiany „dobrych praktyk”, zgłoszenia własnych  obserwacji, intencji i potrzeb.  W trakcie spotkania opiekun RM wraz z uczestnikami, mieli okazję zastanowić się nad poziomem realizacji dotychczasowych inicjatyw samorządowych.

walbrzych
Uczestnicy spotkania Rady Młodzieży omawiają działania RM

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

OSZ OHP WAŁBRZYCH – KONIEC ZAJĘĆ Z PSYCHOLOGIEM W PROJEKCIE „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA – YEI”

28.02.2018

11:52

Agata

logo OSDZ

Grupowe wsparcie psychologiczne oraz zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży w Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Wałbrzychu to kolejna forma wsparcia, jaką otrzymali wałbrzyscy uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Zajęcia poprowadziła pani psycholog – Marta Chrisidu.
Grupowe wsparcie psychologiczne to nie tylko sama teoria, to również ćwiczenia i gry  nastawione na wspólną integrację, swobodne komunikowanie się, wzajemne wysłuchanie i wyrażanie swoich poglądów. Pani psycholog wytłumaczyła młodym ludziom czym jest stres, jakie czynniki go powodują i w jaki sposób można pokonywać sytuacje stresogenne.

Zdj. nr 1 Grupowe wsparcie psychologiczne Zdj. nr 2 Cwiczenie praktyczne z uczestniczka projektu Zdj. nr 3  Zajecia z  zapobiegania depresji
1. Grupowe wsparcie psychologiczne
2. Ćwiczenie praktyczne z uczestniczką projektu
3. Zajęcia z zapobiegania depresji

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ŻOŁNIERZE WYKLĘCI - WYSTAWA

28.02.2018

11:48

Agata

zolnierze

Plakat

UDZIAŁ UCZESTNIKÓW HUFCA W PRZYGOTOWANIU DO KONKURSU BHP

28.02.2018

11:21

Agata

W dniu 27.02.2018 r. uczestnicy Ochotniczego Hufca Pracy 1-40 w Świdnicy, uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy oraz uczniowie Szkoły Branżowej, wzięli udział w prelekcji przeprowadzonej przez referenta prawnego Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu przez panią Elżbietę Nowak.
Tematyka wykładu dotyczyła wiedzy z zakresu kultury pracy, przepisów i zasad w zakresie bezpieczeństwa higieny pracy oraz prawa pracy. Pani Elżbieta Nowak, szczegółowo omówiła zagadnienia związane z prawami i obowiązkami pracownika oraz pracodawcy, rodzaje umów o pracę, wynagradzanie pracowników, wymiar urlopów pracowniczych oraz sposób ich naliczania.

swidnica

Uczestnicy podczas wykładu oraz referent prawny Elżbieta Nowak

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

SŁOWNO – MUZYCZNE SPOTKANIE Z WIELOLETNIM WOKALISTĄ ZESPOŁU DŻEM

28.02.2018

11:13

Agata

W poniedziałek 26.02.2018 r. w ramach programu profilaktyki uzależnień uczestnicy Hufca Pracy w Bielawie,  uczniowie Szkół Niepublicznych wzięli udział w spotkaniu muzycznym z duetem: Jacek Dewódzki i Andrzej Paprot.
Jacek Dewódzki to kompozytor, autor tekstów i wieloletni wokalista zespołu Dżem.  Z wykształcenia pedagog, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, działacz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz placówkach dla niepełnosprawnych. Przy znanych utworach legendarnego zespołu Dżem mogliśmy posłuchać cennych rad dotyczących  profilaktyki uzależnień. Takie lekcje z udziałem znanych osób są dla uczestników atrakcyjną formą zajęć. Młodzież będzie miała możliwość uczestniczenia w koncercie zespołu w dniu 13 kwietnia podczas Jubileuszu 20 – lecia Szkół Niepublicznych w Bielawie.

b Jacek Dewodzki podczas wystepu b Podczas koncertu

1.Jacek Dewódzki podczas koncertu
2.Młodzież na koncercie

Tekst i zdjęcia: Mariola Stasiewicz – st. wychowawca HP w Bielawie

„NAD PRZEPAŚCIĄ” - ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE W OŚRODKU OHP W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

28.02.2018

10:57

Agata

W ramach zajęć profilaktycznych uczestnicy OSiW w Ząbkowicach Śl. odbyli cykl warsztatów dotyczących problemu prostytucji wśród nieletnich oraz dorosłych, który w obecnych czasach jest dość powszechny  i dotyka bardzo wielu młodych ludzi.
Prostytucja, a do niej zalicza się także sponsoring, uzależnia. Młodzi nawet nie wiedzą, kiedy ta dewiacja staje się normą, bez której nie może później żyć. Prostytucja prowadzi do zaburzeń porównywalnych do syndromu stresu pourazowego, czyli do uczucia wstydu, upokorzenia, wyszydzenia.  Należy również  pamiętać, że „ciało można zabezpieczyć, psychiki – nie”. Cień wielokrotnego oddawania się, bycia uprzedmiotowionym powoduje samostygmatyzację, poczucie poniżenia. A z tego trudno wyjść. Do tego dochodzą uzależnienia.

z Aktorzy w akcji z mlodziez podczas przedstawienia z kolejne sceny spektaklu
1.    Aktorzy w akcji
2.    Młodzież podczas przedstawienia
3.    Kolejne sceny spektaklu

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

GIMNAZJALISTO – I CO DALEJ? TARGI EDUKACJI 2018 W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

28.02.2018

08:45

Agata

„Nauka nie ma żadnej ojczyzny, gdyż wiedza ludzka obejmuje cały świat”.
Ludwik Pasteur

W dniu 26.02.2018r. młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania uczestniczyła w Targach Edukacyjnych zorganizowanych przez Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości, przy współpracy MCK OHP w Ząbkowicach Śląskich.
Na młodych ludzi, którzy po ukończeniu gimnazjum myślą o kontynuowaniu nauki, ze swoją ofertą czekało wiele szkół ponadgimnazjalnych. Każde z przygotowanych przez szkoły stanowisk  zachęcało młodych ludzi do zapoznania się z ofertą i wyboru konkretnej placówki.

 z Mlodziez podczaqs prezentacji z prezentacja LO z Dzierzoniowa z Nasi przyszli absolwenci na trargach
1. Młodzież podczas prezentacji
2. Prezentacja LO z Dzierżoniowa
3. Nasi przyszli absolwenci na targach

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

SPEKTAKL PROFILAKTYCZNY ,, NAD PRZEPAŚCIA” W OŚRODKU OHP W MYSŁAKOWICACH

27.02.2018

15:20

Agata

W dniu 26.02.2018 r. w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Mysłakowicach gościliśmy  aktorów z Agencji Artystycznej ,,Galana” z Krakowa, którzy zaprezentowali  spektakl   profilaktyczny pt. „Nad przepaścią” dotyczący zapobiegania prostytucji wśród nieletnich.
Aktorzy opowiedzieli nam  historię dwójki narzeczonych Adama i Ewy. Bohaterowie to typowi młodzi ludzie XXI wieku. On zapracowany chemik, Ona niemniej zajęta bibliotekarka. Para żyje w ciągłym biegu sporadycznie poświęcając sobie dłuższą chwilę.

1.Aktorzy podczas wystepu. 2.mlodziez z wychowawcami podczas  spektaklu
1. Aktorzy podczas występu
2. Młodzież z  wychowawcami  podczas spektaklu

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

TARGI EDUKACJI „GIMNAZJALISTO – I CO DALEJ?” W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

27.02.2018

15:15

Agata

Dnia 26 lutego 2018 roku odbyły się Targi Edukacji pod hasłem „Gimnazjalisto – i co dalej?” zorganizowane w ramach wspólnej inicjatywy Branżowej Szkoły I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości  w Ząbkowicach Śląskich oraz Młodzieżowych Centrum Kariery OHP w Ząbkowicach Śląskich i Ziębicach.
W części oficjalnej Targów przybyłą młodzież powitali Pani Gabriela Szafarowska - Zastępca Wojewódzkiego Komendanta Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP we Wrocławiu, Pan Robert Konieczny - Podstarszy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śląskich oraz Pan Marcin Orzeszek - Burmistrz Ząbkowic Śląskich.

fot. 1 fot. 2 fot. 3
Zdjęcie nr 1: Przemówienie Pani Gabrieli Szafarowskiej Z-cy Wojewódzkiego Komendanta w trakcie części oficjalnej
Zdjęcia nr 2: Uczestnicy targów
Zdjęcia nr 3: Uczniowie szkoły w trakcie prezentacji

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĄT CZAS ZACZĄĆ…

27.02.2018

14:58

Agata

Jeszcze luty, a uczestnicy Hufca Pracy w Dzierżoniowie już przygotowują się do Świąt Wielkanocnych. 27 lutego br. odbyły się kolejne warsztaty plastyczne, gdzie uczestnicy koła plastycznego i Aktywnych  starają się stworzyć „coś z niczego”. Materiały z niczego to oczywiście materiały plastyczne czyli wszelkiego rodzaju ozdoby, cekiny, rafia, gazety, kolorowe kartki i brokaty. Przy użyciu sprawnych rąk i kleju, niestandardowe pomysły staramy się zamieniać w piękne ozdoby wielkanocne. Dodatkowo oprócz wspólnej pracy twórczej, gdzie ćwiczymy sprawność manualną, współpracę w grupie i realizowanie zamierzonych celów, promujemy naszą działalność. Kolejny raz bowiem będziemy wystawiać się w Oknie Artystycznym, które znajduje się w Wydziale Promocji Urzędu Miasta w Dzierżoniowie. Powstało ono po to, by promować lokalne talenty i ludzi, którzy potrafią szarą rzeczywistość przekuć w artystyczne wizje i wytwory. Zaprezentowane tam prace pozwolą mieszkańcom Powiatu Dzierżoniowskiego zapoznać się z twórczością  naszej młodzieży- uczestników Ochotniczych Hufców Pracy.

1dzierzoniow 2 dzierzoniow 3dzierzoniow

Warsztaty plastyczne - przygotowania do Świąt w Hufcu Pracy Dzierżoniowie

Dorota Kożuszek- st. wychowawca HP Dzierżoniów

ZAJĘCIA Z ZAKRESU ZAPOBIEGANIA DEPRESJI WŚRÓD MŁODZIEŻY W MCK ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE W RAMACH PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA - YEI”

27.02.2018

14:44

Agata

logo OSDZ

W dniu 27.02.2018 miały miejsce ostatnie grupowe zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży organizowane dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” z MCK Ząbkowice Śląskie. Spotkania były prowadzone przez Pana psychologa Jarosława Frys.
Zajęcia w formie grupowej miały charakter prewencyjny, gdyż miały na celu uświadomienie młodym ludziom, jak poważną chorobą jest depresja, jakie niesie skutki, co jest jej przyczyną, jak ją się diagnozuje, jak można jej zapobiegać oraz gdzie można się zwrócić po pomoc. Zajęcia tego typu są odpowiedzią na problemy, z jakimi zmaga się współczesna młodzież.

fot. 1 zapobieganie depresji OSDZ fot. 2 zapobieganie depresji OSDZ
Uczestnicy projektu w trakcie zajęć grupowych wraz z prowadzącym zajęcia

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

GIEŁDA PRACY W BRZEGU DOLNYM

27.02.2018

12:39

Agata

Dnia 27 lutego 2018 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Brzegu Dolnym  odbyła się giełda pracy z Agencją Zatrudnienia Randstad Polska Sp. z o.o. Przed spotkaniem Pani Kamila – asystent ds. rekrutacji pragnęła uzyskać szczegółowych  informacji od pośrednika pracy dotyczących: bezrobocia w powiecie wołowskim, możliwości zamieszczenia ofert pracy w lokalnej prasie czy w mediach. Nawiązana została chęć dalszej współpracy.
Pani Kamila na spotkaniu przedstawiła profil działalności swojej Agencji, jak również  omówiła warunki pracy, a następnie udzieliła szczegółowych informacji na temat zakresu obowiązków oraz zasad, którymi powinien kierować się  przyszły pracownik.

Spotkanie z Przedstawicielem Agencji Randstad

Spotkanie z Agencją Zatrudnienia

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »
12345678...9

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007