logo

     

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

INTEGRACJA PIERWSZEGO ROCZNIKA W DZIERŻONIOWIE

21.09.2018

12:37

Aleksandra

Integracja w szerokim znaczeniu wyraża się we wzajemnym stosunku, w którym są respektowane takie same prawa, liczą się takie same wartości, w których stwarza się obu grupom, jednostkom identyczne warunki do maksymalnego, wszechstronnego rozwoju.
Wychodząc naprzeciw dobremu startowi i dobrej integracji pierwszego rocznika w Hufcu Pracy w Dzierżoniowie w dniu 20 września br. zostały zorganizowane kolejne zajęcia w ramach programu adaptacyjno-wychowawczego „Witamy w OHP”. Młodzież uczestniczyła w kilku zabawach i grach, które sprzyjały poznaniu swoich koleżanek i kolegów, z którymi przecież spędzą najbliższe trzy lata. Uczestnicy zdradzali o sobie informacje i rożne ciekawostki w zabawie np.„ Cebula”.

1 2

Zdjęcia- 1,2 uczestnicy tworzą „ Wielki gar złotych zasad”

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

W WALCE Z NOWOTWORAMI.

21.09.2018

11:50

Aleksandra

Nowotwory są drugim, zaraz po chorobach serca, głównym powodem śmierci w dzisiejszych czasach. Ale jest też dobra wiadomość: według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) możemy zmniejszyć liczbę zachorowań na raka aż o 66 proc., wprowadzając drobne zmiany w naszym codziennym funkcjonowaniu. Epidemiolodzy twierdzą nawet, że styl życia jest przyczyną ponad 80 proc. zachorowań. Ich zdaniem tylko niewielki procent przypadków raka jest niezależny od naszych zachowań. A więc profilaktyka daje możliwości zapobiegania tej chorobie i sprzyja prozdrowotnym zachowaniom.17 września w ratuszu w Ząbkowicach Śląskich odbyło się spotkanie w ramach projektu „Dbaj o Zdrowie”.

0021 0022
1.    Uczestnicy podczas prelekcji.
2.    Profesor Alicja Chybicka z młodzieżą Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP Ząbkowice Śl.

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

BLIŻEJ HISTORII

21.09.2018

11:41

Aleksandra

W dniu 20 września , młodzież Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP Ząbkowice Śl. miała możliwość uczestniczenia w pokazie filmu „Jesteśmy Żydami z Breslau” .  Wychowankowie naszej placówki mogli przenieść się do dawnego Wrocławia, aby zapoznać się z losami czternastu osób ocalałych z wojennej zawieruchy. Młodzi ludzie pochodzenia żydowskiego, po dojściu nazistów do władzy, niektórzy zostali zmuszeni do ucieczki lub emigracji, inni trafili do obozu koncentracyjnego Auschwitz. Pozbawieni domów, rozpierzchli się po świecie. Budowali swoje nowe życie w różnych krajach; przyczynili się do założenia i budowy państwa Izrael.

1.Mlodziez przed projekcja filmu. 2.Wystawa filmu. 3.Spotkanie z autorami filmu Karin Kaper i Dirk Szuszies
1.    Młodzież przed projekcją filmu.
2.    Wystawa filmu.
3.    Spotkanie z autorami filmu: Karin Kaper i Dirk Szuszies

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

UCZESTNICY KAMIENNOGÓRSKIEGO HUFCA SPRZĄTAJĄ ŚWIAT

21.09.2018

11:33

Aleksandra

W dniu 20.09.2018 r. uczestnicy Hufca Pracy w Kamiennej Górze wzięli udział w akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2018”, do której zaprosił nas Burmistrz Miasta. Jest to międzynarodowe, coroczne przedsięwzięcie, polegające na zbiorowym sprzątaniu śmieci i odpadów zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Uczestnicy naszej jednostki od wielu lat biorą udział w tej szczytnej akcji, której głównym celem jest inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się negatywny wpływ na środowisko. Przed przystąpieniem do sprzątania odbyła się dyskusja na temat  zasadności prowadzenia takich przedsięwzięć, uświadomiono uczestnikom jak duży wpływ ma każdy człowiek na otaczającą nas przyrodę, przypomniano uczniom o właściwej postawie podczas akcji, dbaniu o własne bezpieczeństwo oraz rozdano worki i rękawice ochronne. Następnie udaliśmy się na teren Góry Parkowej, która w tym roku była celem naszej akcji. Tam wszyscy skoncentrowali się na zbieraniu odpadów papierowych i szklanych, a worki zapełniały się w szybkim tempie.

sprzatamy swiat 2018 002 sprzatamy swiat 2018 003 sprzatamy swiat 2018 010

Na zdjęciach: Uczestnicy podczas akcji "Sprzątanie Świata" i na ścieżce dydaktyczno-przyrodniczej.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

UCZESTNICY HUFCA PRACY Z TRZEBNICY W PAŃSTWOWYM MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU

21.09.2018

11:23

Aleksandra

 19 września 2018r. uczestnicy Hufca Pracy w Trzebnicy w ramach realizacji programu edukacyjnego „ Zobaczyć i zrozumieć więcej” współfinansowanego przez Powiat Trzebnicki oraz Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy zwiedzali Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu.  Celem wycieczki było : poznanie zjawiska holocaustu na tle wydarzeń II wojny światowej i okupacji w Polsce, kształtowanie świadomości o prawie człowieka do życia i godnej śmierci, uświadomienie uczestnikom wymiaru ludzkiego okrucieństwa, a z drugiej strony wizerunek ludzi umierających bez prawa do godności, budzenie szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka bez względu na rasę i wyznanie oraz poznanie martyrologii narodu polskiego i żydowskiego oraz innych narodów podczas II wojny światowej.   

140506-1 152104-1 IMG_3039    

zdjęcie 1- Przed wejściem do bloku 27

zdjęcie 2 - Uczestnicy na terenie obozu Birkenau

zdjęcie 3 - Grupa przed wejściem na teren obozu Auschwitz

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

MŁODZIEŻ Z HUFCA PRACY 1-21 W JAWORZE NA ZAJĘCIACH Z DORADCĄ ZAWODOWYM

21.09.2018

11:15

Aleksandra

Predyspozycje zawodowe, to nic innego jak wrodzone skłonności do wykonywania danego zawodu. Rozpoznanie posiadanych preferencji zawodowych, pozwala wytyczać właściwą ścieżkę dalszego rozwoju kariery zawodowej oraz odnaleźć poczucie satysfakcji i zadowolenia z wykonywanej pracy. Celem zajęć z młodzieżą z Hufca Pracy w Jaworze, które miały miejsce w dniu 21.09.2018 była promocja Młodzieżowego Centrum Kariery w Jaworze oraz OHP, jako instytucji wspierającej edukację młodych ludzi. W trakcie warsztatów z doradcą z MCK Jawor – młodzież miała możliwość zapoznania się z aspektem własnych predyspozycji zawodowych.

Resized_20180921_090559_8335 Resized_20180921_092538_3844001 (1) Resized_20180921_092538_3844001

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ZAKOŃCZENIE WAKACJI W POLKOWICKIM HUFCU

21.09.2018

10:45

Aleksandra

Dziś 21 września żegnamy lato. Lato w tym roku było przepiękne, upalne, słoneczne. Wspaniała aura sprzyjała krajowym i zagranicznym wojażom. Nasi uczestnicy i absolwenci podróżowali po całym świecie. Mogli odpocząć po ciężkim , pracowitym roku nauki i praktyk zawodowych. Nasz absolwent Alex wyjechał na wycieczkę do Stanów Zjednoczonych. Zwiedził Nowy Jork, Los Angeles. Był pod wrażeniem ogromnych budowli, drapaczy chmur, zgiełku ulicznego. Patrycja wyjechała do słonecznego Egiptu. Była zachwycona widokiem piramid, piaszczystych plaż. Klaudia zwiedziła Szwecję. Na długo zapamięta urokliwe, niezwykłe białe noce. Ania odpoczywała w Grecji na wyspie Lefkada. Podziwiała niezwykle czyste, turkusowe morze.

1 2 3 45

Opis zdjęć
1-panorama  Nowego Jorku   
2-egipskie plaże
3-szwedzkie białe noce
4-wyspa Lefkada
5-plakat na zakończenie wakacji: uczestnik z mamą             

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ROZPOCZĘCIE PROGRAMU „WITAMY W OHP”

21.09.2018

09:51

Aleksandra

 W dniu 20.09.2018 w jeleniogórskim Hufcu Pracy odbyły się zajęcia adaptacyjno-wychowawcze dla nowych uczestników. Celem zajęć było zapoznanie uczniów  z zasadami uczestnictwa w OHP, przedstawienie oferty kół zainteresowań ( koło artystyczne i sportowe ).  Została również przedstawiona kadra Hufca  oraz kierunki działań wychowawczych na najbliższy rok szkolny. Młodzież została zapoznana ze swoimi prawami oraz obowiązkami ucznia i młodocianego pracownika, a także konsekwencjami wynikającymi z niewypełniania tych obowiązków.

zdj2 zdj3 zdj4

zdjęcie 1- prace uczniów „Słoneczniki”
zdjęcie  2 – uczniowie w trakcie tworzenia Kodeksu
zdjęcie 3 – gotowy „Kodeks zachowań uczestników Hufca”

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

SPOTKANIE Z PODRÓŻNICZKĄ W LUBANIU

21.09.2018

09:33

Aleksandra

19 września 2018r. pośrednik pracy i doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Lubaniu brały udział w spotkaniu młodzieży z młodą podróżniczką Aleksandrą Nowak. Prelekcja p. Aleksandry, która opowiadała o swoich niezapomnianych przeżyciach z egzotycznych miejsc na świecie m.in. w Indiach. Spotkanie było jednym z wielu wykładów i prelekcji, które obywają się w ramach I Lubańskiego Festiwalu Literackiego. Organizatorem jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej w Lubaniu. Zaproszenie Młodzieżowego Centrum Kariery na festiwal było efektem podpisanego wcześniej porozumienia o współpracy i wzajemny wspieraniu się w organizacji różnych przedsięwzięć na rzecz lokalnej społeczności. W prelekcji uczestniczyła młodzież ucząca się z ostatnich klas szkół podstawowych z Lubania, która z wielkim zainteresowaniem wysłuchała opowieści p. Aleksandry i obejrzała zdjęcia dokumentujące jej przeżycia.

Pracownice MCK Luban Uczestnicy spotkania w Lubaniu
1. Pracownice MCK Lubań
2. Uczestnicy spotkania w Lubaniu

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

SŁABA PŁEĆ? ALEŻ SKĄD!

20.09.2018

13:26

Agata

logo OSDZ 1

Stereotypy towarzyszą nam od urodzenia. Społeczeństwo oczekuje od dziewczynek, że będą grzeczne, łagodne, opiekuńcze chłopcy natomiast waleczni, pewni siebie i zdeterminowani.
W świecie zawodów także istnieją takie podziały, mamy zawody typowo kobiece: przedszkolanka, pielęgniarka, kosmetyczka, sprzątaczka jak i męskie: żołnierz, pilot, kierowca czy policjant.  
Schematy, które utrwalane były przez pokolenia ciężko zmienić. Zarówno mężczyzna podejmujący pracę w sfeminizowanym środowisku, jak i kobieta rozpoczynająca karierę  w zawodzie, w którym prym wiodą mężczyźni będą musieli zmierzyć się z nieufnością  i pokonać bariery w ludzkim myśleniu.

s1 s2
Uczestniczka projektu podczas realizacji stażu zawodowego w Świebodzicach

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ZAZNAJOMIENIE MŁODZIEŻY PRAWAMI I OBOWIĄZKAMI PRACOWNIKA MŁODOCIANEGO

20.09.2018

12:34

Agata

W dniu 19.09.2018 roku Komendant Hufca Pracy 1-13 w Przemkowie Pani Aneta Maszczak wraz z wychowawcą Magdaleną Maślankiewicz przeprowadziły kolejne szkolenie z młodzieżą klas pierwszych. Zakres tematyczny spotkania obejmował zagadnienia dotyczące umów o pracę, ilości urlopów w poszczególnych latach praktyk, zwolnień chorobowych, podań o urlopy itp. Młodzież bardzo żywo i z dużym zaciekawieniem dyskutowała  na temat danych zagadnień. Część pracowników młodocianych nie zdawała sobie sprawy, że musi się już stosować do kodeksu pracy, było to dla niej sporym zaskoczeniem.
Wszyscy zostali wyedukowani, Pani Komendant cierpliwie odpowiadała na wszelkie pytania, których nie było mało. Młodzież poczuła się odpowiedzialna i gotowa, by wziąć sprawy w swoje ręce, z dużym zapałem i pełnym optymizmem , że wszystko się uda jak tylko będą chcieli.

p1 p2
Pani Komendant Aneta Maszczak podczas szkolenia z młodzieżą.

Opracowanie i zdjęcia: Magdalena Maślankiewicz

TRAFNY WYBÓR SZANSĄ NA SUKCES ZAWODOWY

20.09.2018

09:50

Agata

W dniu 19.09.2018r. doradca zawodowy Grażyna Pichla i specjalista do spraw rozwoju zawodowego Jerzy Młotek  (pracownicy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP) rozpoczęli  cykl zajęć z doradztwa zawodowego w wiejskiej szkole w Męcince. W tym roku szkolnym programem doradczym  oprócz ostatnich klas szkoły podstawowej i gimnazjalnej objęta zostanie młodzież  niższych klas. Pierwsze spotkanie  na terenie tej szkoły  odbyło się w klasie piątej. Prowadzący dostosowali  konspekt i materiały dydaktyczne do możliwości  młodszych uczestników i założyli, iż zajęcia będą miały formę dialogową, pobudzały do stawiania pytań i formułowania wniosków. W trakcie zajęć młodzież próbowała definiować pojęcia związane z doradztwem zawodowym.

l1 l2
Uczestnicy zajęć

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA NIELETNICH

20.09.2018

09:35

Agata

19 września b.r. nasi uczestnicy kształcący się w Zespole Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie wzięli udział w zajęciach z Panią  Magdaleną Gąsiorowską, pracownicą Straży Miejskiej w Dzierżoniowie. Spotkanie to miało na celu edukację uczestników w zakresie odpowiedzialności karnej nieletnich. Wchodzenie młodocianych w konflikt z prawem zawsze wpływa negatywnie na ich późniejsze funkcjonowanie w społeczeństwie. Pani Magdalena Gąsiorowska przybliżyła młodzieży także temat dopalaczy. Statystyki w tej kwestii nie są zadowalające i ciągle mamy coraz więcej przypadków młodych ludzi, którzy ulegają sprzedawcą proponującym te śmiertelne używki.

d2 d1
Zdjęcie 1 – Pani Magdalena Gąsiorowska ze Straży Miejskiej w Dzierżoniowie z uczestnikami naszego Hufca Pracy
Zdjęcia 2 – Nauczyciele i wychowawcy sprawdzają frekwencję na zajęciach

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ZWIEDZANIE OKOLIC GMINY MYSŁAKOWICE

20.09.2018

09:22

Agata

W dniu 17 września wychowankowie Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Mysłakowicach wybrali się pod opieką wychowawców na wycieczką. Głównym celem wycieczki było zintegrowanie uczestników a także zapoznanie pierwszorocznych wychowanków z pięknem naszej okolicy.  Trasa wycieczki przebiegała główną ulica w kierunku Łomnicy wzdłuż rzeki, następnie polnymi oraz leśnymi ścieżkami, które dawały możliwość zapoznania się z panoramą Karkonoszy oraz Rudaw. Łomnica jest jedną z najstarszych  wiosek na naszym terenie  obfitującą  w spokojne miejsca  spacerowe,  zaciszne pola, łąki oraz lasy a także urokliwe zabudowania.  Mini wycieczka po terenie Łomnicy oraz Mysłakowic wpisuje się w działania podejmowane w ramach programu „Witamy w OHP”.

Na wycieczce
Młodzież z Ośrodka z Mysłakowic na wycieczce integracyjnej

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

,,WCHODZĘ NA RYNEK PRACY’’

19.09.2018

15:13

Agata

18 września bieżącego roku uczestnicy naszego Hufca Pracy wzięli udział w zajęciach z Panią Anną Komosa, pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie. Spotkanie to miało na celu przybliżenie młodzieży obecnej sytuacji na rynku pracy. Wielu uczestników podejmie pracę w swoich wyuczonych zawodach, ale znajdą się i tacy, którzy będą chcieli dalej się kształcić i zdobywać nowe kwalifikacje. Jak wyjaśniła Pani Anna Komosa Urzędy Pracy organizują kursy doszkalające dla takich właśnie osób co powoduje, że łatwiej jest im wejść na rynek pracy, który jest rynkiem wymagającym.

dzierz1 dzierz2
Zdjęcie 1 – Pani Anna Komosa z Urzędu Pracy w Dzierżoniowie podczas zajęć z uczestnikami Hufca Pracy
Zdjęcie 2 – Uczestnicy naszego Hufca Pracy w trakcie zajęć wychowawczych

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY Z MIEJSKĄ BIBLIOTEKĄ W LUBANIU

19.09.2018

11:21

Agata

Dnia 18 września  2018r. doradca zawodowy i pośrednik pracy z MCK OHP Lubań spotkały się z panią dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Lubaniu. Podczas dyskusji poruszano tematy dotyczące współpracy i sfer w jakich moglibyśmy działać wspólnie. Zaprezentowaliśmy zakres naszych działań i grupy docelowe, w tym utworzenie  Młodzieżowej Grupy Wsparcia. Pani dyrektor jest otwarta na takie działania. Zaznaczyliśmy, iż nasza jednostka chciałaby promować swoją aktywność.
Zdjecie 1
Z lewej strony: pośrednik pracy z MCK Lubań, w środku Dyrektor Biblioteki, z lewej: doradca zawodowy z MCK Lubań

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

PROPAGOWANIE CZYTELNICTWA W OŚRODKU SZKOLENIA I WYCHOWANIA W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

19.09.2018

10:54

Agata

„Człowiek, który nie czyta książek
nie ma żadnej przewagi nad tym,
który nie potrafi czytać.”
/Mark Twain/

Tegoroczne Narodowe czytanie już za nami. W siódmej edycji wybrano książkę  „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Para Prezydencka z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości gorąco zachęcała do czytania przez cały rok  tekstów Antologii Niepodległości. Są to utwory zaliczane do kanonu polskiej literatury patriotycznej.

z Uczestnik czyta fragment  Stara Basn z wychowankowie podczas zajec propagujacych czytanie
1. Uczestnik czyta fragment  „Stara Baśń"
2. Wychowankowie podczas zajęć propagujących czytanie

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

SPOTKANIE UCZESTNIKÓW Z PRACOWNIKAMI STRAŻY MIEJSKIEJ W BIELAWIE

19.09.2018

09:54

Agata

14 września b.r. nasi uczestnicy kształcący się w Zespole Szkół Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie spotkali się z przedstawicielami Straży Miejskiej. Spotkanie to miało na celu przygotowanie uczestników naszego Hufca Pracy do XX edycji Konkursu Wiedzy o Policji pod nazwą ,,Razem  Bezpieczniej”.
Pracownicy Straży Miejskiej przekazali uczestnikom istotne wiadomości na temat zadań, uprawnień, wyposażenia i umundurowania służb w Polsce.

1 2
Zdjęcie 1 – Pan Jacek Kawończyk ze Straży Miejskiej w Bielawie podczas prowadzenia zajęć z uczestnikami
Zdjęcia 2 – Prowadzący, kadra wychowawcza i uczestnicy na wspólnym zdjęciu

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

KOŁO PLASTYCZNE I RADA MŁODZIEŻY W DZIERŻONIOWIE JUŻ DZIAŁA!

19.09.2018

09:49

Agata

Za oknem złota polska jesień. Aktywne uczestniczki koła plastycznego i Rady Młodzieży Hufca Pracy  w Dzierżoniowie postanowiły wykorzystać uroki kolorowej jesieni. Po dostarczeniu jesiennych materiałów przez wychowawcę wpadły na pomysł wykonania wieńca, którym można ozdobić dom, balkon czy też taras. Przy wykonywaniu takiego wieńca można wykorzystać  liście czereśni, ale można z powodzeniem wykorzystać inne przebarwione liście, np. klonu czy dębu oraz wszystkie te które będą się dobrze zasuszać.

1w 2w
Uczestniczki hufca wykonują jesienny wieniec

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

UCZESTNICY DZIERŻONIOWSKIEGO HUFCA NA UROCZYSTOŚCIACH PAŃSTWOWYCH

18.09.2018

15:13

Agata

Uczestnicy Hufca Pracy w Dzierżoniowie w dniu 17 września br. wzięli udział w  uroczystościach upamiętniających 79. rocznicę agresji  Związku Radzieckiego na Polskę.
W 1939 roku Armia Czerwona napadła bowiem na Polskę, realizując pakt Ribbentrop-Mołotow. Konsekwencją sowieckiej agresji stała się Zbrodnia Katyńska i masowe deportacje setek tysięcy obywateli polskich w głąb ZSRR. Młodzież z grup wychowawczych w Dzierżoniowie wzięła również udział w Obchodach Światowego Dnia Sybiraka pod pomnikiem Pamięci Losów Ojczyzny.

dzierz1 dzierz2 dzierz3
Uczestnicy Hufca Pracy w Dzierżoniowie  podczas uroczystości miejskich

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »
1234567...8

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007