logo

     

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH ZACHĘTĄ DO CZYTANIA

26.04.2018

13:28

Agata

„Czytanie rozwija rozum młodzieży, odmładza charakter starca,
uszlachetnia w chwilach pomyślności, daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach.”
Cycero

Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich na całym świecie podejmowane są różne inicjatywy, które służą  promocji  czytelnictwa oraz ochrony praw autorskich czyli  własności intelektualnej.
Obchodzony co roku 23 kwietnia Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich ustanowiło  w 1995 roku UNESCO, na wniosek rządu Hiszpanii i Międzynarodowej Unii Wydawców. Święto zainaugurowano w Barcelonie. Nie bez znaczenia jest data 23 kwietnia, ponieważ  w historii literatury światowej jest to rocznica urodzin lub śmierci takich pisarzy, jak: Miguel de Cervantes, William Shakespeare, Vladimir Nabokov.

Czytam 2 Czytam 3
Młodzież z Dzierżoniowa czyta książki

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

WARSZTATY PRZYGOTOWUJĄCE DO USAMODZIELNIENIA SIĘ W JAWORZE ZAKOŃCZONE

26.04.2018

12:07

Agata

logo OSDZ

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Jaworze w dniach 23-26.04.2018 realizowane były warsztaty przygotowujące do usamodzielniania się. Oczywiście odbywały się w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Grupa 10 osób podczas bardzo ciekawych i urozmaiconych tematycznie zajęć miała możliwość nabycia umiejętności planowania i gospodarowania budżetem domowym.
Ponadto celem warsztatów było zapoznanie młodzieży z obszarem działania instytucji publicznych, co z pewnością będzie bardzo przydatne dla uczestników projektu w przyszłości.

ja1 ja2 ja3
Uczestnicy podczas zajęć

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

MISTRZOSTWA PCK W DZIERŻONIOWIE

26.04.2018

11:51

Agata

XXVI Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK odbyły się 25.04.2018 r. w parku przy ul. Mickiewicza w Dzierżoniowie. W konkursie wzięło udział 8 pięcioosobowych drużyn złożonych z uczniów szkół zawodowych i średnich Powiatu Dzierżoniowskiego oraz z uczestników Ochotniczych Hufców Pracy z Dzierżoniowa i Ząbkowic Śląskich.
Dzierżoniowski Hufiec Pracy reprezentowali uczestnicy kształcący się w Zespole Szkół Nr 2 w Dzierżoniowie i w Zespole Szkół Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie. Zadaniem młodzieży było rozwiązanie testu teoretycznego z zakresu pierwszej pomocy.

d uczestnicy konkursu d podczas rozwiazywania testu d podczas zadania praktycznego
1.Uczestnicy konkursu
2.Podczas rozwiązywania testu teoretycznego
3.Podczas zadania praktycznego

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI BANKU

26.04.2018

11:47

Agata

W  dniu 26 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielkami Banku BGŻ BNP PARIBAS w Dzierżoniowie, Panią Magdaleną Oszywą i Laurą Majda. Uczestnicy II rocznika  Hufca Pracy w Dzierżoniowie otrzymują miesięczne wynagrodzenie, większość z nich jest już pełnoletnia dlatego ważne jest by potrafili zagospodarować zarobione przez siebie pieniądze.
Celem zorganizowania zajęć było zaznajomienie uczestników z otwieraniem i prowadzeniem rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych, obsługą karty płatniczej, informacją na temat bezpłatnego prowadzenia konta dla młodych. Ciekawostką dla uczestników spotkania była możliwość wydania karty do rachunku z możliwością płatności internetowych i zbliżeniowych. Młodzież miała również szansę zadawania pytań dotyczących tzn. „haczyków” oferty, co wpływało na podwyższenie atrakcyjności zajęć. Osoby, które nie posiadają jeszcze konta bankowego bądź będą chcieli je zmienić na pewno zastanowią się nad wybraniem propozycji banku.

d1 d2
Młodzież z przedstawicielami banku

Test: Nikola Krajewska- wychowawca HP Dzierżoniów
Zdjęcia: Tomasz Kober- wychowawca  HP Dzierżoniów

PODSUMOWANIE AUTORSKIEGO PROJEKTU W OŚRODKU OHP W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

26.04.2018

11:11

Agata

Od października 2017 roku do kwietnia br. w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Ząbkowicach Śląskich młodzież odbywająca kształcenie na kierunku krawiec realizowała projekt autorski pn. „Zmieniaj swoje stylizacje i zastosuj aplikacje”. Powyższy projekt stanowił uzupełnienie oferty szkolenia zawodowego. Jego głównym celem było rozbudzenie w uczestnikach predyspozycji do pracy w kierunku szkolenia i kształtowanie motywacji do nauki w zawodzie. Zadaniem projektu było zachęcenie młodzieży do dbania o własny wizerunek, gdyż często bezkrytycznie podchodzi do własnego ubioru i wyglądu. Młodzież, dla której dedykowano program cechowała się brakiem wiary we własne zdolności i umiejętności manualne, niską samooceną. Jak to zwykle bywa początki okazały się trudne.
z Autoprezentacja samodzielnie wykonanej stylizacji z Gratulacje z Mlodziez podczas pokazu mody
1.    Autoprezacja samodzielniej wykonanej decyzji
2.    Gratulacje
3.    Młodzież podczas pokazu mody

z Pani kierownik osrodka gratulowala uczestnikom projektu z Prezentacja multimedialna z Slodki poczestunek
4.    Pani Kierownik Ośrodka gratulował uczestnikom ośrodka
5.    Prezentacja multimedialna
6.    Słodki poczęstunek

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

UDZIAŁ W REJONOWYCH MISTRZOSTWACH PCK W DZIERŻONIOWIE

26.04.2018

10:32

Agata

W dniu 25 kwietnia 2018r., młodzież Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP Ząbkowice Śl. wzięła udział w Rejonowych Mistrzostwach PCK w Dzierżoniowie.
Był to sprawdzian zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej na temat organizacji PCK oraz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Zadowolenie udzieliło się wszystkim uczestnikom. Pomoc drugiemu człowiekowi jest hasłem przewodnim, które przyświeca Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, dlatego należy podjąć konkretne działania mające na celu propagowanie idei humanitaryzmu i zasad działania PCK w środowisku lokalnym. Działania te powinny mieć na celu pomoc innym, promowanie idee humanitaryzmu, oświaty zdrowotnej, zasad bezpieczeństwa oraz bezinteresownej pomocy na rzecz drugiego człowieka.

1.Uczestnicuy podczas udzielania pierwszej pomocy. 2.Objasnienia sedziego do stacji.
1.    Uczestnicy podczas udzielania pierwszej pomocy.
2.    Objaśnienia sędziego do stacji

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

MISTRZOWIE KUCHNI NA DOLNYM ŚLĄSKU

26.04.2018

10:07

Agata

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Ząbkowicach Śląskich przeprowadzono 25 kwietnia br. wojewódzki etap konkursu „Sprawny w zawodzie – bezpieczny  w pracy w zawodzie kucharz”. Organizatorem przedsięwzięcia była Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP  oraz 1-2 Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Ząbkowicach Śl. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu.
W konkursie udział wzięli uczestnicy z ośmiu jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP z Dolnego Śląska – uczniowie ostatnich klas zasadniczych szkół zawodowych. Kulinarny konkurs swoją obecnością zaszczycił Pan Piotr Krzywda - wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu – Delegatura w Wałbrzychu.

1 3 4 5
1. Młodzież podczas części teoretycznej konkursu
2. Uczestnicy podczas części praktycznej konkursu
3. Podczas wręczenia nagród laureatom konkursu (od prawej Pani Justyna Sobaś  - przedstawiciel DWK OHP; Pani Krystyna Zerbok – Kierownik OSiW; laureaci konkursu Martyna Drenia, Wojciech Sitek.; Pan Piotr Krzywda - wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
4. Wszyscy uczestnicy konkursu z opiekunami i gośćmi

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

HUFIEC PRACY W STRZELINIE NA DRZWIACH OTWARTYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W STRZELINIE

26.04.2018

08:24

Agata

W dniu 25.04.2018r. po raz kolejny mieliśmy przyjemność uczestniczyć w Drzwiach Otwartych CKZiU w Strzelinie. Jak co roku nasze stoisko mogli odwiedzić uczniowie ze szkół z powiatu strzelińskiego, którzy są zainteresowani zdobyciem konkretnego zawodu np. kucharza, stolarza czy murarza-tynkarza.
W tym roku przy stoisku Hufca Pracy 1-63 w Strzelinie pomagała nasza uczestniczka Natalia, która nie tylko promowała zakład pracy, gdzie odbywa praktykę zawodową, ale przede wszystkim zachęcała do odwiedzenia naszego stoiska i zapoznania się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2018/2019.

zdj.1 Dyrektor CKZiU w Strzelinie p. R.Kozun przedstawia oferte  edukacyjna szkoly. zdj.2 Uczestniczka HP 1-63 w Strzelinie promuje jednostke podczas Drzwi Otwartych CKZiU w Strzelinie. zdj.3 Uczestniczki HP 1-63 w Strzelinie  przy stoisku z loteria fantowa. zdj.5 Mlodziez zapoznaje sie z oferta edukacyjna HP 1-63 w Strzelinie.
zdj.1 Dyrektor CKZiU w Strzelinie p. R. Kozuń przedstawia ofertę  edukacyjna szkoły.
zdj.2 Uczestniczka HP 1-63 w Strzelinie promuje jednostkę podczas Drzwi Otwartych CKZiU w Strzelinie.
zdj.3 Uczestniczki HP 1-63 w Strzelinie  przy stoisku z loterią fantową.
zdj.4 Młodzież zapoznaje się z ofertą edukacyjną

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

PROMOCJA CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY OHP W JELENIEJ GÓRZE

26.04.2018

08:11

Agata

W dniu 25 kwietnia 2018r, na Placu Ratuszowym w centrum Jeleniej Góry odbyła się impreza z cyklu „Gry Miejskie – programuję swoją przyszłość Jelenia Góra…enter”.
Celem gry było przybliżenie młodzieży oferty edukacyjnej, gdzie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP promowało swoje formy wsparcia i działania dotyczące edukacji na terenie miasta. Przedstawicielami naszego stoiska byli doradcy zawodowi oraz specjalista ds. rozwoju zawodowego.  W grze brali udział wyłącznie uczniowie klas III gimnazjum z Jeleniej Góry i okolic zainteresowani ofertami edukacyjnymi szkół ponadgimnazjalnych.
Młodzież chętnie zadawała pytania dotyczące planowania własnej ścieżki edukacyjno-zawodowej, uczestniczenia w darmowych kursach zawodowych , wolontariatu oraz ofert pracy – szczególnie pracy sezonowej.

zdjecie1 
"Gry Miejskie..." w Jeleniej Górze - stoisko OHP

Tekst: Patryk Stepnowski – doradca zawodowy

CYBERPRZEMOC- SZKOLENIE DLA MŁODZIEŻY I KADRY HUFCA PRACY W STRZELINIE

25.04.2018

15:03

Agata

W dniach 23.04.-24.04.2018r. zarówno młodzież jak i kadra Hufca Pracy 1-63 w Strzelinie wzięła udział w projekcie pn. "Cybernauci - kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci".  Projekt ten realizowany jest przez Fundację Nowoczesna Polska w partnerstwie z Collegium Civitas. Projekt jest prowadzony w ramach programu „Bezpieczna+” Ministerstwa Edukacji Narodowej i finansowany ze środków Ministra Edukacji Narodowej.
W pierwszym dniu odbyło się szkolenie w Zespole Placówek Oświatowych w Strzelinie dla młodzieży, w którym wzięli również uczestnicy Hufca Pracy 1-63 w Strzelinie, którzy są uczniami placówki.

zdj.1 Mlodziez podczas szkolenia dot. zagadnien bezpiecznego korzystania z Internetu. zdj. 2 Mlodziez podczas szkolenia dot. zagadnien bezpiecznego korzystania z Internetu.
Młodzież podczas szkolenia dot. zagadnień bezpiecznego korzystania z Internetu

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

VI TARGI EDUKACYJNE W ZIĘBICACH

25.04.2018

14:30

Agata

W ramach wspólnej inicjatywy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza   w Ziębicach oraz Młodzieżowego Centrum Kariery OHP,   24 kwietnia 2018 roku odbyły się  szóste Targi Edukacyjne. Uroczystego otwarcia dokonała  dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach Pani  Dorota Hirkowska.
W tegorocznych targach brali udział uczniowie trzecich klas z Zespołu Szkól Samorządowych w Henrykowie oraz  uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2  w Ziębicach.
Ideą Targów Edukacyjnych jest  przedstawienie  w jednym miejscu i czasie młodzieży  pełnej oferty edukacyjnej, która to pozwoli  dobrze zaplanować przyszłość edukacyjno-zawodową.

v Oficjalne rozpoczecie v Uczniowie   z Zespolu Szkol PonadgimnazjalnychZiebice v Pracownicy DWK OHP
Zdjęcia nr 1, Oficjalne rozpoczęcie Targów Edukacyjnych
Zdjęcia nr 2, Uczniowie  z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Ziębice
Zdjęcia nr 3, Stoisko OHP

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

UCZESTNIK ZIĘBICKIEGO HUFCA PRACY NA PODIUM

25.04.2018

14:20

Agata

Dnia 23 kwietnia 2018 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Górze odbył się Wojewódzki Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej Młodzieży OHP pt. „Wiosna Kulturalna”. Organizatorami przeglądu była Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP we Wrocławiu oraz Hufiec Pracy z Góry. Celem przeglądu było stworzenie młodzieży uzdolnionej artystycznie możliwości prezentacji swojego dorobku artystycznego w profesjonalnych warunkach, integracja społeczności OHP oraz wymiana doświadczeń artystycznych a przede wszystkim wyłonienie talentów w trzech kategoriach: muzyczno – wokalnej, tanecznej oraz teatralnej.

z2 z1
1.Uczestnik Hufca Pracy z Ziębic podczas występu
2.Laureaci Przeglądu

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ZAJĘCIA Z ZAKRESU OBSŁUGI PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH DLA UCZESTNIKÓW W LEGNICY

25.04.2018

13:27

Agata

logo OSDZ

W Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Legnicy w dniu 23.04.2018r. rozpoczęły się zajęcia z zakresu obsługi programów komputerowych dla uczestników w ramach projektu  „Od szkolenia do zatrudnienia- YEI”.
Celem podstawowego kursu komputerowego jest przygotowanie uczestników do pracy z komputerem.
W/w forma wsparcia została zarekomendowana przez doradcę zawodowego podczas określania indywidualnej ścieżki wsparcia w ramach projektu. Zakres tematyczny szkolenia obejmuje takie zagadnienia jak obsługa komputera, nauka programów związanych z kwestią bezpieczeństwa w sieci, kwestie praw autorskich a także graficzna obróbka zdjęć, tworzenie prostych stron internetowych czy media społecznościowe i ich wykorzystanie  w poszukiwaniu pracy.

legnica
Fot. 1 Uczestnicy projektu podczas zajęć

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

KONFERENCJA W LEGNICY

25.04.2018

13:23

Agata

”Walczę o ławkę dla starych ludzi, żeby ktoś młody podał mi rękę jak nie będę mogła z niej wstać”.
Dzięki wieloletniej współpracy z Monarem w Legnicy Komendant Hufca Pracy z Legnicy miała okazję uczestniczyć w konferencji, skierowanej co prawda do nauczycieli, ale jakże przydatnej również i w naszej pracy - pracy wychowawcy OHP. „Superwizja własnej pracy nauczyciela jako narzędzie skutecznej pracy wychowawczej i profilaktycznej”. Szkolenie prowadzone było ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach realizacji zadania publicznego „Podniesienie jakości pracy szkół i placówek systemu oświaty w zakresie tworzenia i wdrażania programów wychowawczych i profilaktycznych oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w sytuacjach kryzysów rozwojowych i zagrożeń społecznych w oparciu o długoterminową superwizję podejmowanych działań ” odbyło się 23 kwietnia br.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

DZIEŃ OTWARTY W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ZŁOTORYI

25.04.2018

12:37

Agata

W dniu wczorajszym (24 kwietnia br.) w Zespole szkół Zawodowych  w Złotoryi odbyła się kolejna impreza pod nazwą Dzień Otwarty. W tym dniu gimnazjaliści klas trzecich ze Złotoryi i szkół Powiatu Złotoryjskiego czyli z Pielgrzymki, Zagrodna, Świerzawy i Wilkowa mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną szkoły. Okazuje się, że na rynku pracy brakuje specjalistów z następujących branż: mechanik pojazdów samochodowych, murarz – tynkarz, sprzedawca. 

j1 j3 j2 j4
1.Wych. Hufca w Jaworze Pan Andrzej Kowalik
2.Podopieczni Hufca zachęcają do nauki w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych
3,4.Uczestnicy Drzwi Otwartych

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

UDZIAŁ UCZESTNIKÓW HUFCA PRACY Z PRZEDSTAWICIELAMI SANEPIDU

25.04.2018

12:06

Agata

W dniu 25 kwietnia 2018r. młodzież z bolesławieckiego hufca pracy wzięła udział w spotkaniu z przedstawicielami Sanepidu dot. profilaktyki raka szyjki macicy. Spotkanie odbyło się w auli Zespołu Szkół Budowlanych w Bolesławcu.
Rak szyjki macicy jest drugim po raku piersi najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet na świecie. Po względem statystyk zachorowalności i umieralności z powodu tej choroby Polska zajmuje czołowe miejsce wśród krajów Unii Europejskiej. Rak szyjki macicy nazywany jest „cichym zabójcą”. Choroba może rozwijać się nawet kilka lat, nie dając żadnych dolegliwości.

b Spotkanie z przedstawicielami Sanepidu
Spotkanie młodzieży z przedstawicielem Sanepidu

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

NOWORUDZKIE TARGI PRACY

25.04.2018

11:58

Agata

Dnia 24.04.2018 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie odbyła się  XVII edycja Targów Pracy zorganizowanych w ramach partnerstwa lokalnego.
Ochotnicze Hufce Pracy aktywnie włączyły się w zorganizowanie przedsięwzięcia. Wspieraliśmy akcję promocyjną obejmującą miasto i gminę Nowa Ruda.  W uroczystym otwarciu wzięli udział między innymi: dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Starosta  Kłodzki.

w Stoisko OHP podczas Targow Pracy 1 w Stoisko OHP podczas Targow Pracy 2
Stoisko OHP na Targach Pracy

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

VII TURNIEJ PIŁKARSKI „CZYSTA GRA”

25.04.2018

11:50

Agata

W dniu 24 kwietnia b.r.  młodzież gimnazjalna Hufca Pracy w Wołowie na zaproszenie Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiążu Pani Henryki Rewak wzięła udział w VII Turnieju Piłkarskim „Czysta Gra” o Puchar Starosty Powiatu Wołowskiego.
Adresatami turnieju była młodzież zagrożona niedostosowaniem społecznym, niedostosowana społecznie, społecznie wykluczona. Dlatego wśród rozgrywających znaleźli się wychowankowie Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii, Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego. W sumie pięć drużyn ze szkół gimnazjalnych z Gminy Wołów i Brzeg Dolny.  Organizatorzy zapewnili  miłą atmosferę, słodki poczęstunek, a uczestnicy turnieju pełną napięcia walkę o „złoto”.

w1 w2
Młodzież z Hufca Pracy w Wołowie bierze udział w VII Turnieju Piłkarskim "Czysta Gra" oraz młodzież podczas wręczenia pucharu Fair Play

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

KURS KOMPUTEROWY DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA YEI” Z MCK OHP W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH I MCK OHP W ZIĘBICACH

25.04.2018

10:34

Agata

logo OSDZ

W dniu 24.04.2018 r. zakończyły się grupowe zajęcia z zakresu obsługi programów komputerowych organizowane dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia YEI” z MCK Ząbkowice Śląskie oraz MCK Ziębice. Zajęcia trwały 30 godzin i obejmowały zakres tematyczny dotyczący podstawowej obsługi komputera i nauki obsługi konkretnych programów, ale także kwestie bezpieczeństwa w sieci, kwestie praw autorskich, graficzną obróbkę zdjęć, tworzenie prostych stron internetowych, media społecznościowe i ich wykorzystanie w poszukiwaniu pracy. Nabycie kompetencji zostało zweryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia w formie egzaminu.
Wszyscy uczestnicy zakończyli kurs z wynikiem pozytywnym i uzyskali certyfikaty to potwierdzające.

fot.1 komputery OSDZ fot.2 komputery OSDZ
Uczestnicy projektu w trakcie zajęć grupowych wraz z prowadzącym zajęcia

Tekst i zdjęcia: Paulina Czerna - doradca zawodowy MCK Ząbkowice Śląskie

IM WIĘCEJ WIEMY TYM JESTEŚMY BEZPIECZNIEJSI

24.04.2018

15:23

Agata

Wychowawca Hufca Pracy 1-30 w Wałbrzychu Pani Aneta Hajdukiewicz miała okazję uczestniczyć w Seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Na spotkaniu zostały poruszone i omówione wybrane zagadnienia prawne dotyczące profilaktyki szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej. Poznaliśmy przyczyny powstawania i rozszerzania się pożarów z uwzględnieniem zdarzeń wynikających po nadużyciu alkoholu i środków odurzających.

Seminarium z zakresu ochrony przeciwpozarowej.  (3) Seminarium z zakresu ochrony przeciwpozarowej.  (4)
Seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »
12345678...9

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007