logo

     

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I POZDROWIEŃ W OŚRODKU SZKOLENIA I WYCHOWANIA W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

22.11.2018

09:41

Agata

Uśmiech nic nie kosztuje, ale jest wiele wart.
Wzbogaca tego, kto go otrzymuje i tego, kto go daje.
F.Faber

21 listopada obchodzimy Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Pomysł celebrowania tego dnia narodził się już w 1973 w roku w Stanach Zjednoczonych pod nazwą „World Hello Day”. Tytuł ten oznacza mówienie „Cześć” do przynajmniej dziesięciu osób dziennie. Taki jest między innymi cel tego święta. Każdego dnia witamy i pozdrawiamy spotykanych ludzi. Uśmiech, serdeczność, towarzyszy nam codziennie, ale tak naprawdę każdy dzień powinien być cały wypełniony życzliwością i wzajemną sympatią. Te cechy są zawsze na miejscu  i zawsze pożądane.

1. Przypinamy ordery usmiechu. 2. Uczestnicy w trakcie wykonywania plakatu o Dniu Zyczliwosci. 3. Mlodziez prezentuje wykonany przez siebie plakat.
1. Przypinamy ordery uśmiechu.
2. Uczestnicy w trakcie wykonywania plakatu o Dniu Życzliwości.
3. Młodzież prezentuje wykonany przez siebie plakat.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM PROKURATURY REJONOWEJ W DZIERŻONIOWIE

21.11.2018

14:56

Agata

W dniu 21 listopada 2016 roku uczestnicy pierwszego rocznika 1-7 HP w Dzierżoniowie wzięli udział  w spotkaniu z przedstawicielem Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie Panem Tomaszem Fedorszczukiem w ramach programu profilaktyczno – edukacyjnego „Wiem więc jestem bezpieczny”.
Głównym przedmiotem spotkania było pojęcie przemocy, a w szczególności problematyka cyberprzemocy oraz kim w świetle prawa jest osoba nieletnia. Przedstawiciel Prokuratury  przybliżył formy i metody cyberprzemocy, także zjawisko cyberprzestępczości. Omówił kwestie odpowiedzialności karnej nieletnich oraz zajmujące się przestępczością organy ścigania (np. policja, prokuratura, straż graniczna) i wymiaru sprawiedliwości (sądy),  jak również pojęcie „nieletniego”, które w prawie karnym nie jest tożsame z definicją „małoletniego” określoną w przepisach kodeksu cywilnego.

dz1
Młodzież podczas spotkania z przedstawicielem Prokuratury Rejonowej

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I POZDROWIEŃ W MCK OHP W LUBANIU

21.11.2018

12:04

Agata

Dnia 21 listopada 2018r. w siedzibie Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Lubaniu odbyły się zajęcia z młodzieżą niepełnosprawną z Warsztatów Terapii  Zajęciowej. Pretekstem do spotkania był Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, obchodzony w ponad 180 krajach, w tym w Polsce. Z okazji tego dnia MCK w Lubaniu zaprosił na spotkanie młodzież, która jest w specyficznej sytuacji na otwartym rynku pracy. W dalszym ciągu jako osoby defaworyzowane mają problemy w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia. Ta specyfika ich sytuacji jest wypadkową wielu czynników. Oni sami przyznają się, że nie są aktywni na rynku pracy  i zatrudnienia „sami z siebie” nie szukają. Z pewnością wynika to z braku wiary w siebie, nieznajomości zasad zatrudniania czy syndromu wyuczonej bezradności.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ZWYCIĘZCY WYŁONIENI – FINAŁ RAZEM BEZPIECZNIEJ W REJONIE LEGNICKIM

21.11.2018

11:54

Agata

To już XX edycja konkursu za nami. W tym roku współorganizatorami był 1-13 Hufiec Pracy w Przemkowie oraz KPP w Polkowicach. Do rywalizacji stanęły Hufce z Jawora, Polkowic, Góry, Legnicy oraz Przemkowa.
Konkurs składał się z dwóch etapów tj. części  pisemnej, która obejmowała odpowiedzi na 20 pytań testowych oraz części artystycznej (przedstawienie scenki dotyczącej bezpieczeństwa seniorów). Na podstawie wyników została ustalona kolejność zwycięskich drużyn.
W części pisemnej drużyna mogła uzyskać maksymalnie 60 punktów, natomiast w części artystycznej maksymalnie 40 punktów. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja składająca się z przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w składzie: nadkomisarz Aneta Pola i komisarz Beata Borowicz oraz przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach – st. sierż. Aleksandra Czajkowska.

prz2 prz3 prz4 prz1

Zdjęcie 1: Młodzież podczas części pisemnej
Zdjęcie 2: Uczestniczy uczą się ratować życie
Zdjęcie 3: Zwycięska drużyna : Alan Zakrocki, Bartłomiej Mucha, Wojciech Jędrasik oraz od lewej: Pani Mariola Skorupka Kierownik Zespołu ds. Kształcenia i Wychowania DWK OHP, nadkomisarz Beata Borowicz z  Wydziału Prewencji KWP we Wrocławiu, komisarz Tomasz Jagielski z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Polkowicach, Komendant 1-13 HP Przemków Aneta Maszczak
Zdjęcie 4: Pokaz sprzętu w wykonaniu młodzieży

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

RAZEM BEZPICZNIEJ – ETAP REJONOWY ZAKOŃCZONY

21.11.2018

11:37

Agata

Dnia 20 listopada 2018 r. w gospodarstwie agroturystycznym AMAZONKA w Ostaszowie został zorganizowany XX jubileuszowy finał rejonowy  wojewódzkiego konkursu wiedzy o policji –Razem bezpieczniej. Organizatorami konkursu jest Komenda  Wojewódzka Policji we Wrocławiu oraz Dolnośląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy we Wrocławiu. Wzorem lat ubiegłych, młodzież Hufca Pracy w Górze przygotowywała się do tego konkursu pod czujnym okiem aspirant Lidii Tarońt. Górowski hufiec reprezentowały dwie drużyny w składzie: Angelika Barańczuk, Gabriela Cicha oraz Ewelina Kordus- I drużyna, a także Anna Kotlińska, Jakub Mazgal i Mariusz Popowicz- skład II drużyny. Konkurs składał się z dwóch części.

g Uczestniczki HP w Gorze w towarzystwie  maskotki Komisarzem lwem g Uczestnicy druzyn gorowskiego hufca ze zdobytym pucharem za zajecie III miejsca. g Uczestnicy konkursu
1.Uczestniczki HP z Góry w towarzystwie maskotki
2.Uczestnicy Hufca Pracy z Góry z Pucharem za zajęcie III miejsca
3.Uczestnicy konkursu

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

TO JUŻ 20 LAT …

21.11.2018

11:28

Agata

W dniu wczorajszym (20 listopada) w Ostaszowie koło Przemkowa został rozegrany finał rejonowy XX edycji konkursu wiedzy o Policji „Razem Bezpieczniej” Tradycyjnie w spotkaniu wzięło udział 8 trzyosobowych drużyn z dawnego województwa legnickiego. Młodzież z naszego Jaworskiego Hufca w składzie Natalia, Michał i Martyna rywalizowała ze swoimi rówieśnikami z Hufców Pracy w Legnicy, Polkowicach, Górze i z drużyną gospodarzy czyli Przemkowa.
Uczestnicy konkursu  musieli się wykazać wiedzą dotyczącą m.in. funkcjonowania różnych pionów Policji, zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia atakiem terrorystycznym, bezpieczeństwa w życiu codziennym.

j1 j2
Młodzież z Jawora

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

POLKOWICE NA XX REJONOWYM KONKURSIE „RAZEM BEZPIECZNEJ”

21.11.2018

10:06

Agata

We wtorek 20 listopada w Przemkowie odbył się finał XX Rejonowego Konkursu „Razem Bezpiecznej”. Konkurs ten integralnie związany jest z realizowanym programem edukacyjno-profilaktycznym „Wiem, więc jestem bezpieczny". Programem zostali objęci przede wszystkim uczniowie pierwszego rocznika, dla których początkowe dni w charakterze pracownika młodocianego są bardzo trudne. Z konkurencjami zmagało się 8 drużyn z jednostek Ochotniczych Hufców Pracy rejonu legnickiego: młodzież z Hufców Pracy z Legnicy, Przemkowa, Jawora, Góry i Polkowic.

p1 p2 p3
1. Pogawędka naszych uczestników z policjantem.
2.Daniel próbuje przejść prosto po linii w ALKOgoglach.
3. Zdjęcie grupowe wszystkich uczestników, przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji, Komend Powiatowych Policji i Kadry DWK OHP we Wrocławiu

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

PRACA DORYWCZA DLA MŁODZIEŻY – GIEŁDA W LEGNICY

20.11.2018

15:08

Agata

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Legnicy kieruje swoją całoroczną działalność  do osób chcących pracować w czasie wolnym od nauki, a także osób, poszukujących pracy.
20 listopada 2018 r. w Młodzieżowym  Biurze Pracy odbyła się giełda pracy, adresowana do osób uczących się dziennie, wieczorowo i zaocznie, bezrobotnych wieku powyżej 18 lat  i poszukujących pracy krótkoterminowej.
Ofertę na stanowisko pracownika inwentaryzacji zaprezentował przedstawiciel Agencji Pracy ISSP z Wrocławia, a następnie udzielił szczegółowych informacji na temat proponowanej oferty. Uczestnicy mogli uzyskać nie tylko ogólną informację  o warunkach zatrudnienia, płacy, ale przede wszystkim zapoznać się ze stawianymi przez pracodawcę wymaganiami.

ceipm
Osoby poszukujące zatrudnienia podczas giełdy

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

OGRZEJMY ZWIERZAKI! WOLONTARIAT W JELENIEJ GÓRZE

20.11.2018

14:51

Agata

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Jeleniej Górze pod przewodnictwem pani Irminy Żarczyńskiej, specjalisty ds. programów, zorganizowało zbiórkę kołder, kocy, karmy i innych najpotrzebniejszych akcesoriów dla Schroniska Małych Zwierząt.
Darczyńcami byli mieszkańcy Jeleniej Góry, którzy przekazali ogrom najpotrzebniejszych rzeczy dla zwierząt, które wspomogą schronisko przed nadchodzącą zimą. Młodzież z miejscowego Hufca Pracy pomogła pozbierać i spakować oraz przetransportować darowizny do schroniska. Podopieczni Hufca zawsze aktywnie włączają się w tego typu akcje, ponieważ dobro zwierząt leży im na sercu i jest to dla nich wspaniała lekcja empatii.

j mlodziez Hufca z pania Irmina Zarczynska w Schronisku dla Malych Zwierzat j gromadzenie darow dla schroniska
Młodzież HP z Jeleniej Góry ze specjalistą CEIPM OHP z Jeleniej Góry oraz zebrane potrzebne rzeczy dla zwięrząt ze Schroniska

tekst: Edyta Bandura, specjalista ds. rozwoju zawodowego
zdjęcie: pracownik schroniska

MOJA PRZYSZŁOŚĆ EDUKACYJNO-ZAWODOWA- ZAJĘCIA Z MŁODZIEŻĄ W JELENIEJ GÓRZE

20.11.2018

14:13

Agata

Jak ważną rzeczą jest poznanie siebie samego na tyle dobrze, aby jak najbardziej świadomie dokonać wyborów edukacyjno-zawodowych dowiedziała się młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Jelenie Górze na zajęciach ze specjalistą ds. rozwoju zawodowego z CEiPM OHP.
Zajęcia miały uświadomić młodzieży, że decyzje przed którymi stoją, mogą być zdecydowanie łatwiejsze do podjęcia, jeżeli prawidłowo określą i poznają swoje predyspozycje zawodowe, umiejętności, uzdolnienia, temperament, predyspozycje fizyczne, zainteresowania. Znajomość preferencji zawodowych, typu osobowości zawodowej oraz wartości jest jednym z warunków trafnego wyboru zawodu oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.

uczniowie podczas zjec
Uczniowie podczas zajęć

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

SZUKAM PRACY - WARSZTATY W MCK OHP W BRZEGU DOLNYM

20.11.2018

14:08

Agata

Warsztaty zorganizowane zostały w ramach zajęć obligatoryjnych przez doradcę zawodowego i skierowane do osób bezrobotnych lub poszukujących zatrudnienia, a w szczególności do osób, które: nie posiadają doświadczenia w poszukiwaniu pracy, utraciły motywację do poszukiwania pracy, w związku z niepowodzeniem w jej poszukiwaniu.
Pierwsza część  prowadzona była w formie warsztatów, w trakcie których uczestnicy:
•    poznali podstawowe zagadnienia dotyczące rynku pracy i mechanizmy, które nim rządzą,
•    dokonywali analizy lokalnego rynku pracy,
•    określili swoją sylwetkę zawodową, dokonali bilansu swoich mocnych i słabych stron,
•    sporządzili dokumenty aplikacyjne takie jak: życiorys i list motywacyjny niezbędne w poszukiwaniu pracy,
•    nabyli wiedzę z zakresu technik i metod poszukiwania pracy,
•    poznawali jak nawiązywać kontakty pomocne w znalezieniu zatrudnienia.

b Praca nad dokumentami. b Uczestnicy wymieniaja sie informacjami z doradca zawodowym.
Warsztaty dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy w MCK OHP w Brzegu Dolnym

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE V KADENCJI RADY POWIATU W WOŁOWIE

20.11.2018

14:04

Agata

Jesień 2018 roku była jesienią wyborów samorządowych. Dotychczasowe rady kończyły pracę, a za parę dni rozpoczną nowo powołane.
Rada Powiatu Wołowskiego uroczyście zakończyła swoją kadencję w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w dniu 14 listopada b.r. Na ten ważny moment zostali zaproszeni nie tylko kierownicy jednostek Starostwa Powiatowego, jak również kierownicy instytucji współpracujących z powiatem. Wśród zaproszonych gości była również Pani Aldona Augustyńska-Mikołajczyk – Komendant Hufca Pracy w Wołowie.
Podczas uroczystej sesji Przewodniczący Rady Powiatu Pan Kazimierz Pakulski i Starosta Powiatu Wołowskiego Pan Maciej Nejman podsumowali pracę Rady V Kadencji. Następnie wręczyli podziękowania za współpracę.

w1 w2
Uroczyste wręczenie podziękowania Komendantowi HP w Wołowie Pani Aldonie Augustyńskiej-Mikołajczyk

Tekst – Aldona Augustyńska-Mikołajczyk
Zdjęcie – Magdalena Górak – Kaleta – Starostwo Powiatowe w Wołowie

WOJEWÓDZKA RADA PROGRAMOWA WE WROCŁAWIU

20.11.2018

13:25

Agata

W dniu 20 listopada 2018 r. Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP oraz Centrum Kształcenia i Wychowania OHP z Oleśnicy zorganizowały posiedzenie Rady Programowej pt. „Rola specjalistów rynku pracy OHP w kreowaniu ścieżki zawodowej młodzieży”. Spotkanie członków Rady oraz zaproszonych gości odbyło się w siedzibie Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP we Wrocławiu.
Wojewódzki Komendant OHP Pani Bernadetta Brożyna przywitała wszystkich gości.
Następnie głos zabrała Pani Grażyna Pichla, doradca zawodowy Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP z Legnicy. Zaprezentowała wykład pt. „Specyfika pracy doradcy zawodowego MCIZ – odbiorcy usług MCIZ w Legnicy”.

1d 2d 3d 4d
1.2.Uczestnicy Wojewódzkiej Rady Programowej we Wrocławiu
3.Wojewódzki Komendant OHP Bernadetta Brożyna przedstawia działalność doradców zawodowych  działających  na Dolnym Śląsku
4.Doradca zawodowy z CEiPM w Legnicy  Grażyna Pichla  prezentuje specyfikę pracy doradcy zawodowego

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ZAJĘCIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM W RAMACH PROGRAMU „WITAMY W OHP”

20.11.2018

11:48

Agata

W dniu dzisiejszym w bolesławieckim Hufcu Pracy obyły się kolejne zajęcia z doradcą zawodowym Młodzieżowego Centrum Kariery OHP Panią Grażyną Mysiak.
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach programu adaptacyjno - wychowawczego „Witamy w OHP”. Młodzież miała okazję poznać swoje kompetencje, mocne i słabe strony, a także podstawowe zagadnienia dotyczące rynku pracy. Szczególnie to ostanie zagadnienie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczestników, którzy po trzyletnim cyklu kształcenia będą pracować w zawodach, na które jest duży popyt na naszym rynku pracy. Uczestnicy dzięki temu będą mieli możliwość podjęcia pracy zaraz po uzyskaniu dyplomów czeladniczych.

Tekst: Nina Rusin – Komendant HP Bolesławiec

MŁODZIEŻ Z OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY NA FESTIWALU

20.11.2018

08:52

Agata

Do Krakowa zawitała rozśpiewana młodzież z całej Polski a to za sprawą,  odbywającego się w dniach 16-18 listopada 2018 III edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Niezłomnej i Niepodległej im. Henryka Rosiewicza „Kima”. W tym roku po raz pierwszy uczestniczyła w niej młodzież z Ochotniczych Hufców Pracy – laureaci eliminacji wojewódzkich, którzy wyśpiewali zaproszenie do finału: Zuzanna Olejniczak HP Góra, Maryna Hołyńska i Karolina Kotwica HP Dzierżoniów, Klaudia Banasiak OSZiW Ząbkowice Śl.,  Jakub Todrzak HP Ziębic, Patryk Libera HP Strzelina.
Wyruszyliśmy o poranku 16 listopada – kierunek Kraków. Nasza długa podróż pozwoliła ma lepiej się poznać i zintegrować – staliśmy się zgraną grupą nie z różnych jednostek – ale przyjaciół z OHP. Śpiewaliśmy wymienialiśmy się uwagami wspieraliśmy się nawzajem.

g od lewej Martyna Karolina w czasie przesluchan g reprezentacja DWK OHP w czasie Gali w Filharmonii w Krakowie g reprezentacja DWK OHP w Muzeum Armi Krajowej w Krakowie przy portrecie gen.  August Emil Fieldorf Nil g w czasie zwiedzania Krakowa
1.Martyna i Karolina podczas przesłuchań
2.Reprezentacja DWK OHP podczas gali w Filharmonii w Krakowie
3.W Muzeum AK w Krakowie przy portrecie Augusta Emila Fieldorfa "Nila"
4.Młodzież zwiedza Kraków

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

UCZESTNIK Z HUFCA PRACY 1-63 W STRZELINIE NA OGÓLNOPOLSKIM FESTIWALU PIOSENKI NIEZŁOMNEJ I NIEPODLEGŁEJ IM. HENRYKA RASIEWICZA „KIMA” W KRAKOWIE

20.11.2018

08:44

Agata

W dniach  16-18.11.2018r. odbył się Ogólnopolski Festiwal Piosenki Niezłomnej i Niepodległej im. Henryka Rasiewicza „Kima” w Krakowie, w którym wzięła udział reprezentacja DWK OHP. Pośród uczestników zaproszonych do udziału w finale znalazł się również Patryk z Hufca Pracy 1-63 w Strzelinie, wyróżniony za wykonanie piosenki „Major Ponury”.
W dniu 16.11.2018r. odbyły się pierwsze finałowe przesłuchania, w których brał udział Patryk. Uczestnik Hufca Pracy 1-63 w Strzelinie podczas przesłuchań zaprezentował mało znaną piosenkę  pt. „Major Ponury”, która jest poświęcona Janowi Piwnikowi - dowódcy partyzanckiego Armii Krajowej w Górach Świętokrzyskich i na Nowogródczyźnie oraz piosenkę „Rapsod o pułkowniku Kuli –Lisie”.

Zdj. 1 Patryk podczas finalowych eliminacji.
Zdj. 1 Patryk podczas finałowych eliminacji

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

DORADCA ZAWODOWY Z MŁODZIEŻOWEGO CENTRUM KARIERY W ŚWIDNICY NA WARSZTATACH W STARYM JAWOROWIE

20.11.2018

08:38

Agata

W dniu 16 listopada 2018 roku Ilona Janecka – doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Świdnicy wraz z Urszulą Oleksy doradcą zawodowym z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej odwiedziły Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi w Starym Jaworowie.
Ilona Janecka i Urszula Oleksy przeprowadziły warsztaty dotyczące czynników wyboru zawodu. Wzięli w nich udział uczniowie ósmej klasy szkoły podstawowej, dla których nieuchronnie zbliża się czas wyboru szkoły i zawodu. Jest to wielka odpowiedzialność, ponieważ od tego będzie zależeć  ich najbliższa przyszłość.  Wybór szkoły na pewno jest trudną decyzją, szczególnie dla osób niezdecydowanych. Trafny wybór szkoły i zawodu będzie wyznacznikiem sukcesów zawodowych w dorosłym życiu, da możliwość samorealizacji  i zadowolenia.

s1 s2
Młodzież na zajęciach z doradcą zawodowym

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

PRZYGOTOWANIA DO KONKURSU WIEDZY O POLICJI

19.11.2018

14:36

Agata

W bolesławieckim Hufcu Pracy trwają ostatnie przygotowania do XX Edycji Konkursu Wiedzy o Policji „Razem Bezpieczniej”. Reprezentacja 1-3 HP przygotowywana jest przez wychowawców hufca oraz przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu: asp. szt. Annę Kublik-Rościszewską, asp. szt. Beatę Łuczkowską oraz asp. szt. Mariusza Białowąsa.
Dnia 19 listopada młodzież z opiekunem udała się do Komendy Powiatowej Policji, gdzie omawiała w celu przypomnienia bloki tematyczne konkursu.

Mlodziez na Komendzie Powiatowej Policji
Przygotowania do Konkursu wiedzy o Policji

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ZAJĘCIA Z DORADZTWA W HP W DZIERŻONIOWIE Z PRZYSZŁYMI ABSOLWENTAMI

19.11.2018

14:25

Agata

W dniu 19.11.2018 roku odbyły się zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego z przedstawicielem Młodzieżowego Centrum Kariery OHP panią Joanną Kosowską z trzecioklasistami, uczestnikami Hufca Pracy w Dzierżoniowie. Dzisiejsze spotkanie poświęcone było wartości pracy w życiu człowieka, wymaganiom pracodawców na lokalnym rynku pracy, realiom z jakimi zderzy się młodzież po opuszczeniu murów szkoły, metod  i form szukania pracy oraz rozmowie kwalifikacyjnej, z którą również trzeba się zmierzyć i dobrze do niej przygotować. Doradca zawodowy prowadził otwartą dyskusję z młodzieżą  i odnosił się do konkretnych doświadczeń młodzieży, która wskazywała na najważniejsze jej zdaniem aspekty poszukiwania pracy i związanymi z tym trudnościami.
dz1
Uczestnicy III rocznika

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

GDZIE SŁOWO NIE WYSTARCZA, POTRZEBNA JEST MUZYKA...

19.11.2018

14:16

Agata

Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości to wyjątkowa rocznica i jednocześnie niepowtarzalna okazja do podejmowania działań służących budowaniu wśród dzieci i młodzieży poczucia wspólnoty, dumy z bycia Polakiem i kształtowania tożsamości narodowej. Mija 100 lat od wydarzeń, dzięki którym teraz żyjemy w wolnym kraju. Kilka pokoleń Polaków żyjących pod zaborami walczyło o wolność, dbając jednocześnie o polską kulturę, polską historię, polski język. Im wszystkim zawdzięczamy wolność, poczucie dumy narodowej, możliwość pielęgnowania tradycji oraz honorowania bohaterów. W myśl sentencji "gdzie słowo nie wystarcza, potrzebna jest muzyka"... Śpiew towarzyszy  bowiem ludziom w chwilach radości oraz smutku, aby podnieść na duchu czy ukoić ból, zaś tradycja pieśni patriotycznych jest obecna w naszej historii od czasów Piastowskich. W okresie zaborów, czy okupacji była symbolem jedności i odrębności narodu, a także formą społecznej manifestacji uczuć. Tak jest i dzisiaj - zabytki polskiej kultury muzycznej wzbogacają świadomość naszej przynależności do narodu. Śpiewem pieśni patriotycznych  możemy wyrazić szacunek dla tych, którzy walczyli za naszą wolność i miłość ziemi ojczystej.

k1 k4 k2

1.„Młodzież z  Dolnego Śląska podczas zwiedzania  Krakowa”
2.„Komendant Wojewódzki OHP Bernadetta Brożyna  wręcza nagrodę  uczestniczce gali Angelice Maszczak za zajęcie II miejsca”
3.„Angelika Maszczak  podczas prezentacji utworu na Koncercie Galowym w Krakowie”

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »
1...4567891011...12

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007