logo

     

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

CZY TWORZYMY ZGRANY ZESPÓŁ

27.02.2018

12:33

Agata

W dniu 23.02.2018 roku doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Dzierżoniowie spotkała się z klasą pierwszą wielozawodową w Zespole Szkół Nr 2 w Dzierżoniowie. Znaczna część uczestników zajęć to podopieczni Pani Nikoli Krajewskiej wychowawczyni z 1-7 Hufca Pracy z Dzierżoniowa.
Znajomość posiadanych umiejętności, predyspozycji i preferencji dotyczących wykonywania określonej pracy oraz oczekiwań pracodawców na współczesnym rynku może pomóc w dokonaniu wyboru przyszłej pracy. Zadaniem doradcy na przestrzeni 3 lat nauki w szkole zawodowej jest wyposażenie młodych ludzi w wiedzę i praktyczne umiejętności, które pomogą w świadomy sposób dokonywać tych wyborów. W pierwszej klasie na zajęciach skupiamy się na poznawaniu siebie i swoich zasobów, które będzie można wykorzystać w procesie poszukiwania zatrudnienia.

1dzierz 2dzierz

Klasa I wielozawodowa w trakcie zajęć

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

DNI INFORMACJI ZAWODOWEJ W ŚWIDNICKIM LICEUM

27.02.2018

10:40

Agata

W dniu  26.02.2018 roku  w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Świdnicy rozpoczęły się  Dni Informacji Zawodowej przeznaczone dla młodzieży uczęszczającej do I Liceum Ogólnokształcącego. Ideą imprezy  jest pomoc młodzieży w świadomym planowaniu ścieżki kariery edukacyjnej, związanej z wyborem odpowiedniego kierunku dalszego  kształcenia i kariery zawodowej.
Do przeprowadzenia zajęć został również zaproszony doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Świdnicy. Ilona Janecka  poprowadziła warsztaty dotyczące planowania kariery, wyboru drogi edukacyjnej, autoprezentacji oraz metod walki ze stresem, który coraz częściej jest nieodłącznym elementem naszego życia zawodowego.

Podczas warsztatow

Młodzież z doradcą zawodowym podczas warsztatów oraz porad indywidualnych

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

CELEM ŻYCIA JEST ŻYCIE Z CELEM

27.02.2018

10:03

Agata

„Cele są częścią ludzkiej natury. Nie można bez nich żyć. Istnieją tylko dwie możliwości: albo sam planujesz swoje życie, albo robią to za ciebie inni”
Zajęcia z doradcą zawodowym wnoszą za każdym razem szereg nowych przeżyć, atrakcji i uczą szerszego spojrzenia na życie. Są nietuzinkowe i nie da się na nich odpływać myślami w zaokienne przestworza górskich pejzaży. Pani Joanna Kosowska - Doradca Zawodowy MCK OHP z Dzierżoniowa w sposób przeróżny dotrze do każdego z osobna i sprawi, że nawet ci mało zaangażowani są zaangażowani.
Tematem dzisiejszego spotkania było wyznaczanie sobie celów i priorytetów.

1 2 3

uczestnicy drugiego rocznika Hufca Pracy w Dzierżoniowie na zajęciach z Doradcą Zawodowym MCK Dzierżoniów Joanną Kosowską

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

SPOTKANIE Z ŻYWYM ŚWIADKIEM HISTORII W DZIERŻONIOWIE

27.02.2018

09:55

Agata

O historii i prawdzie należy mówić, przypominać. Należy doceniać Wolność, którą dziś w Polsce mamy. Należy cenić ludzi tych, którzy o nią walczyli. „Żołnierze Wyklęci” to nie tylko historia, to przede wszystkim ludzie. To dla tych ludzi będziemy świętować  1 marca Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.
26 lutego br. dla uczestników Hufca Pracy w Dzierżoniowie odbyło się bardzo cenne spotkanie z Panem Kazimierzem Olejnikiem - „żywym świadkiem historii”, który walczył o przywrócenie dobrego imienia i pamięć swoich dwóch braci - śp. ppor. Alfonsowi Olejnikowi ps. „Babinicz”  i Mieczysława ps. „Szary”.

1dz 2dz 3dz 4dz

Zdjęcie 1,2 – materiały dotyczące konspiracyjnej działalności braci Olejnik,
Zdjęcie 3-4 – prelekcja na temat działalności niezłomnych żołnierzy w Hufcu Pracy w Dzierżoniowie

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ZAJĘCIA DOTYCZĄCE ZAPOBIEGANIA DEPRESJI WRÓD MŁODZIEŻY W PPP OHP W LUBINIE

27.02.2018

09:01

Agata

logo OSDZ

W dniu 23.02.2018 r. w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Lubinie zakończył się cykl spotkań z Panią psycholog Katarzyną Piekut. Zajęcia zrealizowane były w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Celem zajęć z psychologiem było zwiększenie motywacji uczestników projektu, pomoc w rozwiązywaniu osobistych problemów uczestników związanych np. z sytuacją rodzinną, nieradzeniem sobie z agresją, konfliktami z rówieśnikami, uzależnieniami, barierami w kontaktach interpersonalnych, niską samooceną i motywacją do podejmowania konstruktywnych działań. Zajęcia polegały na wzmocnieniu kompetencji społecznych uczestników oraz na zbudowaniu zaufania wobec grupy.

lub1 lub2 lub3

Młodzież podczas zajęć z psychologiem w PPP OHP w Lubinie

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

„TRZY KROKI DO SUKCESU” PENSJONARIUSZY W WOŁOWIE

27.02.2018

08:29

Agata

W ramach autorskiego projektu „Trzy kroki do sukcesu” w dniach 19 – 23.02.2018 w Zakładzie Karnym w Wołowie odbyły się zajęcia mające na celu przygotowanie pensjonariuszy do ponownego wejścia na rynek pracy. W trakcie zajęć osoby osadzone uzyskały informacje dotyczące sporządzania dokumentów aplikacyjnych, czyli CV i listu motywacyjnego, najczęstszych błędach popełnianych przez kandydatów na dane stanowiska, a następnie napisali własny życiorys zawodowy. Podczas zajęć omówione zostały metody skutecznego poszukiwania pracy, szczególną uwagę zwracając na cyklicznie odbywające się Targi Pracy oraz Powiatowe Urzędy Pracy, które dają możliwość wykonania stażu z gwarancją zatrudnienia po jego zakończeniu, a także podjęcie szkoleń podnoszących kwalifikacje, bądź dające sposobność przebranżowienia.

Klub Pracy 2018 001 Klub Pracy 2018 003

Doradcy zawodowi Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP oraz pensjonariusze Zakładu Karnego w Wołowie

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

JAK RADZIĆ SOBIE Z DEPRESJĄ – ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM ODBYWAJĄCE SIĘ W RAMACH PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA” W MCK OHP W MILICZU

26.02.2018

13:31

Agata

logo OSDZ

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Miliczu odbył się cykl zajęć z psychologiem zaplanowanych w ramach realizowanego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”. W dniach 19.02.2018r. i 26.02.2018r., beneficjenci projektu uczestniczyli w spotkaniach grupowych z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży.
W czasie zajęć młodzież poznała szereg cennych informacji o często nieuświadamianej przez nas chorobie jaką jest depresja. A właśnie to ona bywa główną barierą dla aktywności ludzi młodych oraz przyczyną wielu niepowodzeń, problemów osobistych i zawodowych.

zdjecie1 zdjecie2 zdjecie3

Zdjęcie 1 - Uczestnicy w dobrych humorach podczas zajęć
Zdjęcie 2 - Część teoretyczna zajęć z zapobiegania depresji
Zdjęcie 3 - Część praktyczno-warsztatowa zajęć z zapobiegania depresji

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

UDZIAŁ OŚRODKA OHP Z MYSŁAKOWIC W KONKURSIE INFORMATYCZNYM MŁODZIEŻY OHP

26.02.2018

10:03

Agata

W dniu 22.02.2018r. wychowanek OSiW OHP w Mysłakowicach Kacper Pietrzyk wziął udział w Wojewódzkim Konkursie wiedzy Informatycznej Młodzieży OHP Dolnego Śląska, który odbył się w OSiW OHP w Ząbkowicach Śląskich. Na konkurs zostały przesłane zgodnie z regulaminem konkursu dwie prace, które zostały wykonane w dwóch różnych technikach. Pierwsza praca na dowolny temat była zatytułowana „Połączenia Nitowe” i była wykonana jako prezentacja w aplikacji Microsoft Office Power Point 2003. Drugą pracą był plakat okolicznościowy związany z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Plakat wykonano w aplikacji Microsoft Office Word 2003.
Kacper Pietrzyk korzystając z pomocy wychowawców z wielkim zaangażowaniem przygotowywał się do konkursu co w efekcie pozwoliło mu uzyskać czwarte miejsce na szczeblu wojewódzkim. Warto nadmienić, że był on najmłodszym uczestnikiem konkursu.

1.Uczestnicy konkursu wraz z opiekunami

Uczestnicy konkursu wraz z opiekunami

Tekst i zdjęcia: Dariusz Garbowski – wychowawca OSiW OHP Mysłakowice

GIEŁDA PRACY W ZIĘBICACH DLA FABRYKI NESTLE PURINA

26.02.2018

09:56

Agata

W dniu 23 lutego 2018 roku  w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP  w Ziębicach  została zorganizowana Giełda Pracy. Wszyscy uczestnicy giełdy  na samym początku  zostali zapoznani przez doradcę zawodowego Violettę Wolny o prowadzonej działalności Młodzieżowego Centrum Kariery OHP na rzecz społeczności lokalnej oraz o  aktualnej sytuacji na  rynku pracy.
W dalszej części spotkania została przedstawiona oferta pracy. Oferującym zatrudnienie była Agencja Pracy Tymczasowej Job Impulse Polska Sp. z o.o. poszukująca  dla swojego Klienta –  pracowników na stanowisko, pracownika produkcji w działach  sortowania i pakowania.

pracownice  agencji pracy tymczasowej
Pracownice agencji pracy tymczasowejw trakcie rekrutacji

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

„BRATNIE SŁOWO SOBIE DAJEM!” CZYLI WSPÓŁPRACA HUFCA PRACY Z HUFCEM ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO W POLKOWICACH

26.02.2018

09:46

Agata

„Bratnie słowo sobie dajem,
Że pomagać będziem wzajem,
Druh druhowi, (druhnie) druh,
Hasło znaj: Czuj duch!

W troskach, smutkach i zmartwieniach,
W dni słoneczne i w dni cienia,
W jasny dzień i chłodną noc
Przyjaźń da ci moc.

Bacz, by słowo raz już dane
Było zawsze dotrzymane.
Druh druhowi, (druhnie) druh,
Hasło znaj: Czuj duch!”

22 luty od 1926 roku jest dniem, który twórca skautingu sir Robert Baden-Powell z małżonką zaproponowali skautom połączenie się w braterski krąg z innymi skautami. Nasi polscy harcerze od dawien dołączyli to tego kręgu przyjaźni nie tylko na rzecz siebie nawzajem ale również na rzecz innych, potrzebujących. Tak było , tak jest i tak zostanie. Bycie harcerzem to zaszczyt, a honor z bycia harcerzem pozostaje do końca życia. I ZHP i OHP pracują i kształtują młode pokolenia Polaków.

pol1
Światełko co roku otrzymywane przez Hufiec Pracy z Polkowicach od harcerzy

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ŚWIAT WIRTUALNY, A NASZA RZECZYWISTOŚĆ

23.02.2018

14:27

Monika

Świat wirtualny w dobie XXI wieku, stał się nie jako dopełnieniem świata realnego lub nawet alternatywą, która mogłaby w zupełności zastąpić normalne nawiązywanie relacji między ludźmi. Świat wirtualny daje nam wiele możliwości, narzędzi do porozumiewania się z ludźmi. Za pomocą stron internetowych, poczty elektronicznej możemy dokonywać zakupów, załatwiać różne sprawy formalne, urzędowe, bankowe – po drugiej stronie stoją ludzie, którzy nie są nam bliscy, jest to oficjalny styl komunikacji. Inaczej porozumiewamy się ze znajomi, poprzez komunikatory czy portale społecznościowe. Tak samo jest z nieznajomymi z którymi możemy nawiązać nie zależny kontakt np. na „czacie internetowym”. W każdej z tych sytuacji z jednej strony jesteśmy My, a z drugiej osoba do której się zwracamy, czyli nawiązujemy z nią relacje. Czy takie nawiązywanie relacji jest dobre? Czy ma to zły wpływ na zdolność komunikowania się w realnym świecie?

1. My w swiecie relanym.

My w świecie realnym

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

PRZYGOTOWANIA DO KONKURSU „NA SKRZYDŁACH WYOBRAŹNI”

23.02.2018

14:19

Monika

W Hufcu Pracy w Dzierżoniowie odbywają się działania artystyczne w grupach wychowawczych mobilizujące do tworzenia, uzewnętrzniające zainteresowania młodzieży,  pomagające w pokonywaniu własnych słabości. Wspólne tworzenie dodatkowo umożliwia młodzieży uczenie się od siebie nawzajem i nabywanie umiejętności pracy w grupie. Na początku zajęć uczestnicy zapoznali się z regulaminem Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Na skrzydłach wyobraźni”, którego głównym celem jest uczczenie 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, pogłębianie uczuć patriotycznych i poczucia tożsamości narodowej. Zadaniem uczestników zajęć było wykonanie pracy plastycznej w formacie A4, bądź A3. Czerpanie pomysłów do tworzenia prac może przybierać różne formy. Uczestnicy Hufca Pracy w Dzierżoniowie szukali inspiracji w Internecie, wszystko musieli dobrze przemyśleć by wiedzieć jak tworzyć i jak dobrać techniki plastyczne aby uzyskać zadowalający efekt końcowy wykonanych prac.

DSC_1705 DSC_1718

1. Prace konkursowe
2. Karolina i Jola podczas wykonywania prac konkursowych

Zdjęcia i tekst: Nikola Krajewska- HP Dzierżoniów

„BITWA WROCŁAWSKA”

23.02.2018

14:16

Monika

Dnia 22.02.2018 w Centrum Kultury i Biblioteki w Bardzie Kłodzkim miało miejsce ważne wydarzenie. Wydarzenie, które miało na celu uświadomienie i pokazanie młodzieży tego, co działo się we Wrocławiu dnia 31.10.1982 roku.  ”Bitwa Wrocławska” - taki tytuł nosił film, na który zostaliśmy zaproszeni przez osoby zaprzyjaźnione. My jako Ośrodek Szkolenia i Wychowania zawsze chętnie uczestniczmy w tak ważnych przedsięwzięciach. Tak i tym razem nie mogło być inaczej. „ Bitwa Wrocławska” to film dokumentalny. Głównym reżyserem i mentorem tej produkcji jest Beata Januchta.

1.Mlodziez z Rezyserem Beata Januchta i producentem filmu 2. Pani rezyser w trakcie skladania autografow 3. Uczestnicy OSiW w sali projektowej.

1. Młodzież z reżyserem Beatą Januchtą i producentem filmu
2. Pani reżyser w trakcie składania autografów
3. Uczestnicy OSiW w sali projektowej

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

MŁODZIEŻ Z OSIW OHP W MYSŁAKOWICACH W TEATRZE IM. C. K. NORWIDA W JELENIE GÓRZE

23.02.2018

14:11

Monika

Dnia 22.02.2018r. nasza młodzież uczestniczyła w spektaklu „Mąż i żona” Aleksandra Fredro. Najbardziej frywolna z komedii Aleksandra Fredry w reżyserii znanego i lubianego wrocławskiego aktora – Wiesława Cichego. Komedia, która niejednego konserwatywnego krytyka najznakomitszego polskiego komediopisarza wprawiła w niemałe zakłopotanie. Czworokąt miłosny pomiędzy hrabią Wacławem, jego żoną Elwirą, przyjacielem domu Alfredem oraz służącą Justysią to prawdziwy dramaturgiczny majstersztyk pełen miłosnych intryg, pozorów czy gierek.

mlodziez po spektaklu w teatrze

Młodzież przez spektaklem "Mąż i żona"

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ELIMINACJE DO DRUŻYNY 1-30 HP WAŁBRZYCH

23.02.2018

14:08

Monika

W dniu 23.02.2018 roku na Hali Lekkoatletycznej w Wałbrzychu im. Wałbrzyskich Olimpijczyków odbyły się eliminacje mające wyłonić reprezentację 1-30 HP Wałbrzych na Wojewódzkie Mistrzostwa Halowej Piłki Nożnej OHP w kategorii chłopców. Po omówieniu zasad fair play oraz reguł dotyczących gry, młodzież przystąpiła do rozgrywek. Uczniowie szkoły zawodowej starali się pokazać z jak najlepszej strony. Po zakończonym meczu wytypowano drużynę, w skład której weszli chłopcy reprezentujący najwyższy poziom gry – zarówno pod względem technicznym, jak i gry zespołowej. Powołana drużyna rozpocznie teraz treningi przygotowawcze do mistrzostw.

1 2
Młodzież z HP Wałbrzych podczas rozgrywek eliminacyjnych

Zdjęcia i tekst: Katarzyna Drogosz – wychowawca 1-30HP Wałbrzych

EDUKACJA PRAWNA NIELETNICH!

23.02.2018

14:03

Monika

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Bielawie odpowiedzieli na zaproszenie 1-7 HP Dzierżoniów i przeprowadzili spotkanie w klasie I ZSZ Cechu Rzemiosł Różnych, którego tematyką była odpowiedzialność karna nieletnich. Poruszona tematyka na zajęciach miała przybliżyć młodym ludziom wiedzę na temat konsekwencji prawnych jakie ponosi nieletni za popełnione przestępstwa czy wykroczenia oraz algorytm postępowania Policji w przypadku ujawnienia osoby nieletniej przejawiającej symptomy demoralizacji.

20180223_085930 20180223_090123

Uczestnicy grupy wychowawczej nr 3 podczas zajęć o odpowiedzialności karnej wśród nieletnich

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

II MIEJSCE W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE INFORMATYCZNYM DLA HP DZIERŻONIÓW

23.02.2018

13:59

Monika

W dniu 22.02.2018 r. w OSiW w Ząbkowicach Śl. odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Informatycznej wśród młodzieży OHP. W ramach konkursu uczestnicy mieli za zadanie wykazać się wiedzą teoretyczną i umiejętnościami praktycznymi z zakresu informatyki. Wiedzą  teoretyczną wykazali się rozwiązując test, natomiast umiejętności z dziedziny informatyki ujawniali podczas autoprezentacji pracy konkursowej, która była oceniana przez komisję konkursową.

DSC_1689 DSC_1690

1. Uczestnicy konkursu podczas części teoretycznej
2. Kacper Dłubacz podczas rozwiązywania testu

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

HUFIEC PRACY Z POLKOWIC NA XIII WOJEWÓDZKICH ELIMINACJACH OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY INFORMATYCZNEJ W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

23.02.2018

13:51

Monika

W dniu 22.02.2018 odbyły się wojewódzkie eliminacje ogólnopolskiego konkursu wiedzy informatycznej. To kolejna okazja, by nasza OHP-owska młodzież mogła się spotkać i przekonać się, że nie są sami, że obok w tym samym województwie żyje taka sama młodzież, z takimi samymi codziennymi problemami. Mniej ten problem dotyczy tych, co świat wirtualny mają w jednym paluszku, jednak obserwując nawiązujące się między finalistami więzi i tak można było zobaczyć, że początkowo obcy - rozjeżdżali się do swoich jednostek z poczuciem zadzierzgniętych więzów, a kto, jak nie oni dalej będą prowadzić rozmowę korzystając ze swej wielkiej wiedzy ku własnemu rozwojowi? Pisząca tę relację musi przyznać się z pokorą, że jej wiedza informatyczna nie kwalifikuje jej do udziału w konkursie informatycznym, jest tylko „hiperłączem” między młodymi ludźmi, którzy wiedzą, jak ważną dziedziną dzisiejszego i przyszłego świata jest komunikacja internetowa. Z OSiW w Ząbkowicach Śląskich wyjeżdżałam z przekonaniem, że przyszły świat będzie coraz ciekawszy, a czas na znalezienie podobnych do siebie pasjonatów bardzo się skróci!

IMG_20180222_095955 IMG_20180222_123504 IMG_20180222_124251

Migawki z konkursu informatycznego w Ząbkowicach Śląskich

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

WOJEWÓDZKI FINAŁ KONKURSU WIEDZY INFORMATYCZNEJ DOLNEGO ŚLĄSKA

23.02.2018

09:20

Monika

W dniu 22 lutego 2018 roku w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Ząbkowicach Śl. odbył się Finał Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Informatycznej Młodzieży OHP. Jego celem było sprawdzenie zakresu wiedzy informatycznej uczestników z jednostek Dolnego Śląska oraz wyłonienie reprezentacji do udziału w konkursie ogólnopolskim. Do ścisłego finału zakwalifikowali się uczestnicy z następujących pięciu jednostek: HP Jelenia Góra, HP Polkowice, HP Dzierżoniów, OSiW Mysłakowice oraz OSiW Ząbkowice Śl.

Podczas testu wiedzy Zwycieska prezentacja Arnolda Bekisza z OSiW w Zabkowicach Sl. Dolnoslascy finalisci konkursu Wspolne pamiatkowe zdjecie wszystkich uczestnikow konkursu

1. Młodzież podczas testu wiedzy
2. Zwycięska prezentacja Arnolda Bekisza z Ząbkowic Śl.
3. Dolnośląscy finaliści konkursu
4. Wspólne pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników konkursu

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W HP DZIERŻONIÓW- ZAJĘCIA Z INSPEKTOR PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

23.02.2018

08:55

Monika

Hufiec Pracy w Dzierżoniowie rozpoczął przygotowania do Wojewódzkiego Konkursu „Wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla młodzieży zatrudnionej w ramach OHP”. W dniu 22 lutego br. uczestnicy pierwszego rocznika z trzech grup wychowawczych wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielką Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu- Oddział w Wałbrzychu- Renatą Dzierzgowską. Podczas zajęć Pani inspektor starała się przekazać szczegółową wiedzę dotyczącą zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

20180222_095122 20180222_105957

Młodzież podczas zajęć

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »
12345678...9

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007