logo

     

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

PRZYGOTOWANIE UCZNIA DO ROLI PRACOWNIKA W OHP W JAWORZE

23.02.2018

08:45

Monika

Zgodnie z kwalifikacjami zawodowymi uczestników OHP 1-21 w Jaworze, w dniach:  19 marca b.r. w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie i 21 lutego b.r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Złotoryi  zorganizowano zajęcia mające na celu wyposażenie  młodzież w wiedzę i umiejętności przydatne przy wkraczaniu na rynek pracy i budowaniu ścieżki kariery zawodowej. Warsztaty przeprowadziły Pani Grażyna Pichla i Pani Joanna Wit- doradcy zawodowi z CEIPM w Legnicy. Główne zagadnienia dotyczyły  nauki sporządzania dokumentów aplikacyjnych tj. CV i listu motywacyjnego oraz przygotowania uczniów do pierwszej rozmowy kwalifikacyjnej.

1 3 4

1. Warsztaty. Młodzież z PZS w Chojnowie wraz z doradcą zawodowym Panią Grażyną Pichla
2,3. Warsztaty. Młodzież SOSW w Złotoryi wraz z doradcą zawodowym Panią Grażyną Pichla

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

JESTEŚMY TYM, CZYM SĄ NASZE MYŚLI

22.02.2018

11:01

Agata

W ZK Nr 2 we Wrocławiu cyklicznie odbywają się warsztaty prowadzone przez specjalistę ds. rozwoju zawodowego Joannę Bauer, mające na celu pomoc w efektywnym powrocie na rynek pracy. Obok instrumentalnych wskazówek dotyczących dokumentów aplikacyjnych i przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej, szczególny nacisk kładziony jest na kompetencje społeczne, gdyż zaliczane są one obecnie do kompetencji kluczowych.
Aby zmienić nasze życie, musimy zacząć od zmiany sposobu myślenia. Dla wielu jednak jest to znacznie trudniejsze, niż mogłoby się wydawać. Według Donalda Hoffmana „Ewolucja dała nam interfejs, który ukrywa przed nami rzeczywistość i wspiera zachowania adaptacyjne”. To, na ile będzie on sprzyjał naszemu rozwojowi w dużej mierze zależy od czynników środowiskowych, do których chcemy lub musimy się zaadaptować.

zajecia areszt
Specjalista ds. rozwoju zawodowego z uczestnikami w trakcie warsztatów

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

WYCIECZKA DO WIOSKI OLIMPIJSKIEJ W PIONGCHANG

22.02.2018

08:08

Agata

W Łomnicy, odległej od naszego Ośrodka o 3 km miejscowości, powstała wioska olimpijska. Są zawodnicy, medale, sprzęt a nawet punkt antydopingowy. Wszystko jest z drewna. To dzieło pana Zygmunta Kamińskiego, rzeźbiarza amatora i jego sąsiada Wojtka Rychla. Warto zajechać na stadion sportowy w Łomnicy i obejrzeć te kompozycję – w dniu 21.02.2018r. młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Mysłakowicach odwiedziła drewnianą wioskę olimpijską Piongchang.
W koreańskim Pjongczang medali zdobyliśmy niewiele. Ale w wiosce olimpijskiej w Łomnicy ich nie brakuje. Leżą u wejścia do sportowej bazy.

m Z wizyta u gospodarzy m mlodziez z OSiW w Piongchang m wioska w calej okazalosci
1.    Wizyta u gospodarzy
2.    Młodzież w Piongchang
3.    Wioska w całej okazałości

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ZAJĘCIA Z DORADZTWA ZAWODOWEGO W HUFCU PRACY W DZIERŻONIOWIE Z PRZYSZŁYMI ABSOLWENTAMI

21.02.2018

12:27

Agata

W dniu 20.02.2018 roku odbyły się kolejne zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego z przedstawicielem Młodzieżowego Centrum Kariery OHP panią Joanną Kosowską z trzecioklasistami, uczestnikami Hufca Pracy w Dzierżoniowie.
Dzisiejsze spotkanie poświęcone było wartości pracy w życiu człowieka, wymaganiom pracodawców na lokalnym rynku pracy, realiom z jakimi zderzy się młodzież po opuszczeniu murów szkoły, metod i form szukania pracy oraz rozmowie kwalifikacyjnej, z którą również trzeba się zmierzyć i dobrze do niej przygotować. Doradca zawodowy prowadził otwartą dyskusję z młodzieżą  i odnosił się do konkretnych doświadczeń młodzieży, która wskazywała na najważniejsze jej zdaniem aspekty poszukiwania pracy i związanymi z tym trudnościami.

dzierz1 dzierz2
Młodzież na zajęciach z doradcą zawodowym MCK Panią Joanną Kosowską

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

„BÓG HONOR OJCZYZNA” TO NIE TYLKO SYMBOL

21.02.2018

12:13

Agata

„Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?”
25 lat temu została uchwalona przez Sejm RP  Ustawa z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.  Napoleon w 1802 roku ustanowił order Legii Honorowej „Honor i ojczyzna”. Napis „Honneur et Patrie” pojawił się też na sztandarach wojska i w ustawie II Rzeczypospolitej z dnia 1 sierpnia 1919 r. o godłach i barwach Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast motto „Bóg Honor Ojczyzna” umieszczono na sztandarach oddziałów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej z 15 października 1943 r. Napis w wieńcu „Bóg, Honor, Ojczyzna” haftowany złotym szychem świadczy jak cenną wartością są dla Polaków te wartości, dla których oddawali życie. Dewiza ta łączona jest z konstytucyjnym obowiązkiem wierności jedynej, ukochanej Ojczyźnie w imię Boga i Honoru. Zgodnie z artykułami 82 do 85 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej najważniejszymi obowiązkami obywateli są wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne. Hufiec Pracy w Dzierżoniowie w duchu patriotyzmu i szacunku wychowuje młodzież, nie tylko w setną rocznicę odzyskania niepodległości.

dz1 dz3 dz2

1.Uczestnicy dzierżoniowskiego hufca podczas oglądania filmu „Rzeź wołyńska”
2.Uczestnik Mateusz –patriota  narodowe symbole na ubiorze wyróżniają go wśród kolegów
3.Młodzież na wykładzie o symbolach w Muzeum Miejskim

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

„ŻYJ PIĘKNIE, ŻYJ ODPOWIEDZIALNIE”

21.02.2018

10:32

Agata

19 lutego 2018r. uczniowie drugiego rocznika spotkali się z przedstawicielem Straży Miejskiej w Bielawie Panem Robertem Marchewką realizując autorski program edukacyjny dzierżoniowskiego Hufca Pracy z zakresu „Żyj pięknie, żyj odpowiedzialnie” by zapoznać się z zasadami odpowiedzialności za swoje czyny w świetle obowiązującego prawa, szczególnie karnego. Świadomość często pozwala uniknąć czyhające niebezpieczeństwa i zdarzenia, które mogą zadecydować o całym życiu i pokrzyżować życiowe plany.

d1
Spotkanie młodzieży z przedstawicielem Straży Miejskiej w Bielawie

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

SPOTKANIE KOMENDANTA HUFCA PRACY W POLKOWICACH Z WŁADZAMI POWIATU POLKOWICKIEGO

21.02.2018

09:29

Agata

20 lutego 2018 r. przed stu laty kończyła się I Wojna Światowa. Na ziemiach polskich czuło się powiew wolności, choć dowódca Legionów Józef Piłsudski jeszcze przebywał w twierdzy magdeburskiej. Ignacy Jan  Paderewski zabiegał o sprawę polską za Oceanem i to dzięki Niemu Woodrow Wilson w orędziu z 22 lutego 1917 jednoznacznie poparł starania  Polaków o prawo do niepodległości. Roman Dmowski na zachodzie budował podstawę sił zbrojnych II RP – Błękitną Armię.
Po stu latach mamy wolną Ojczyznę, ustabilizowane struktury państwa, młodzież może się uczyć i czcić dawnych obrońców Ojczyzny.

pol1

Wicestarosta Kamil Ciupak wśród uczestników OHP podczas Rejonowego Spotkania Młodzieży OHP w Polkowicach

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

PROJEKTOWE ZAJĘCIA Z ZAKRESU ZAPOBIEGANIA DEPRESJI WŚRÓD MŁODZIEŻY DLA UCZESTNIKÓW Z LEGNICY

20.02.2018

15:24

Agata

logo OSDZ

19.02.2018r. uczestnicy z Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Legnicy zakończyli zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży, które były realizowane w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI”.
Zajęcia trwały 10 godzin i miały charakter prewencyjny. Zadaniem prowadzącej było uświadomienie uczestnikom jak poważną chorobą jest depresja, co jest jej przyczyną, w jaki sposób się ją diagnozuje oraz jakie niesie za sobą skutki.
Zadaniem psychologa było również przedstawienie młodym ludziom możliwości zapobiegania depresji.

l Uczestnicy projektu podczas zajec z psychologiem fot. 1 l Uczestnicy projektu podczas zajec z psychologiem fot. 2

Uczestnicy podczas spotkania z psychologiem

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

KONKURS PLASTYCZNY BHP - PRZYGOTOWANIA

20.02.2018

14:26

Agata

Dnia 20.02.2018 r. podopieczni wałbrzyskiego hufca, uczący się w Szkole Branżowej I stopnia im. S. Palucha, wzięli udział w zajęciach plastycznych związanych z konkursem „Bezpieczeństwo i higiena pracy młodzieży OHP”.
Zasady BHP określają postępowanie pracownika w trakcie wykonywania obowiązków. Mówią również, w jaki sposób należy urządzić miejsce pracy. Dzięki temu można wyeliminować ryzyko wystąpienia wypadków i chorób zawodowych.
Celem zajęć było przypomnienie młodzieży podstawowych zasad zachowania się w miejscu pracy (stosowanie się do poleceń przełożonych, porządek na stanowisku pracy, odzież ochronna, badania lekarskie itd.), jak również rozwijanie wyobraźni, talentu plastycznego i zachęcanie do twórczego spędzania czasu wolnego.
Uczestnicy żywo uczestniczyli w dyskusji, następnie swoje spostrzeżenia i wnioski przedstawiali w formie plastycznej. Taka forma zajęć z pewnością ułatwiła młodzieży utrwalenie sobie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wyczuliła na zagrożenia wynikające z braku stosowania się do zasad BHP.

Zdjecie nr 1 Zdjecie nr 2
Młodzież podczas zajęć plastycznych.

Tekst i zdjęcia: Krystyna Zdral, wychowawca 1 – 30 HP w Wałbrzychu

ZAJĘCIA GRUPOWE Z ZAKRESU ZAPOBIEGANIA DEPRESJI WŚRÓD MŁODZIEŻY W MCK OHP W GŁOGOWIE

20.02.2018

14:17

Agata

logo OSDZ

W dniu 19.02.2018r w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Głogowie w ramach realizowanego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” odbyły się zajęcia grupowe z psychologiem z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży. W zajęciach wzięła udział 10-osobowa grupa w wieku 18-24 lat.
Podczas spotkania uczestnicy mogli uzyskać wsparcie mające na celu pomoc w rozwiązywaniu osobistych problemów związanych z trudnościami napotykanymi przez nich w codziennym życiu, takimi jak konflikty, agresja, stres, bariery komunikacyjne i uzależnienia. W trakcie zajęć grupowych z psychologiem młodzież miała okazję bliżej się poznać, nawiązać większy kontakt z grupą i otworzyć się na relacje społeczne. Uczestnicy poznali techniki walki ze stresem oraz rozpoznawania czynników stresogennych.

p uczestnicy projektu 2 p uczestnicy projektu

Zajęcia prowadzone dla młodzieży w MCK OHP w Głogowie

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

DELEGACJA DOLNOŚLĄSKIEJ KOMENDY OHP NA FORUM POLSKO-NIEMIECKIEJ WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY W HAUS AM MAIBERG

20.02.2018

13:48

Agata

Ochotnicze Hufce Pracy organizują m.in. międzynarodowe wymiany realizowane w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Wymiana doświadczeń i kooperacja polskich i niemieckich specjalistów pracujących z młodzieżą i realizujących projekty stała się podstawą do zorganizowania forum Polsko-Niemieckiej współpracy w dniach 14-16.02.2018 r. w Haus am Maiberg w  Heppenhaim. Dolnośląską Wojewódzką Komendę OHP reprezentowały; kierownik OSiW OHP w Ząbkowicach Śląskich Krystyna Zerbok, kierownik internatu Estera Zielińska oraz kierownik OSiW OHP w Mysłakowicach Aneta Kurczyńska.
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM, niem. Deutsch - Polnisches Jugendwerk) jest organizacją międzynarodową, utworzoną w 1991 roku przez rządy Polski i Niemiec  w celu wspierania kontaktów między młodzieżą z obu krajów. W praktyce oznacza to, że PNWM dofinansowuje spotkania i projekty młodzieżowe, praktyki, imprezy dokształcające, podróże do miejsc pamięci oraz pomaga w ich zorganizowaniu.

1. Grupa warsztatowa  podczas drugiego dnia Forum 2. Wspolne zdjecie grupy Polskiej w trakcie warsztatow 3. Grupa projektowa w trakcie pracy nad tematem Open Space 4. Nauka przez zabawe czyli zabawa swiatlem i rysowanie na zdjeciach

1.Grupa warsztatowa  podczas drugiego dnia Forum
2.Wspólne zdjęcie grupy Polskiej w trakcie warsztatów
3.Grupa projektowa w trakcie pracy nad tematem Open Space
4.Nauka przez zabawę czyli zabawa światłem i rysowanie na zdjęciach

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

„MYŚL POZYTYWNIE ”- ZAJĘCIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM W WAŁBRZYSKIM HUFCU PRACY

19.02.2018

13:57

Agata

„MYŚL POZYTYWNIE” – pod  takim hasłem odbyły się  16 lutego 2018 roku, w VII klasie przysposabiającej do zawodu 1-30 HP, zajęcia z doradcą zawodowym MCIZ OHP panią Sylwią Maciejowską. Zajęcia są kontynuacją cyklu realizowanego w ramach programu doradztwa zawodowego, który obejmuje naszą młodzież.
Podczas zajęć młodzież zapoznała się filmem pt. „Myśl pozytywnie, czyli jak zostać optymistą”. Tematyka projekcji dotyczyła różnicy między myśleniem optymistycznym od pesymistycznego. Poruszono kwestie związane z  byciem optymistą oraz jak nauczyć się bycia optymistą. Młodzież ponadto omówiła z prowadzącym: sposoby radzenia sobie z pejoratywnym nastawieniem do różnych sytuacji i umiejętności łatwiejszego pokonywania problemów w życiu.

wal1

Młodzież podczas zajęć z doradcą zawodowym

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM W RAMACH PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA-YEI” W MCK OHP W GÓRZE ZAKOŃCZONE

19.02.2018

11:41

Agata

logo OSDZ

Dnia 14.02.2018 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Górze zakończyły się zajęcia  z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży realizowane w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Zajęcia te trwały 10 godzin i były realizowane w dniach 13 i 14 lutego. Zajęcia te poprzedzało grupowe wsparcie psychologiczne, które także trwało 10 godzin i realizowane było w poprzednim tygodniu 6 i 8 lutego.
Zajęcia z grupowego wsparcia psychologicznego obejmowały tematykę z zakresu integracji, komunikacji, negocjacji i rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Młodzież w ramach tych zajęć nauczyła się jak radzić sobie w trudnych sytuacjach życiowych, popracowała nad swoją samodzielnością, uczyła się technik radzenia sobie ze stresem oraz agresją i uzależnieniami. Podczas zajęć uczestnicy rozwiązywali różne hipotetyczne problemy,  w grupie starano się wspólnie odnaleźć jak najlepsze jego rozwiązanie. Warsztaty te pomogły zwiększyć motywację uczestników do dalszego udziału w projekcie oraz do dalszego rozwoju osobistego.  

gora1 gora2

1.Młodzież podczas zajęć
2.Pani Komendant Gabriela Szafarowska podczas dyskusji z młodzieżą

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ZAJĘCIA WARSZTATOWE W INTERNACIE

19.02.2018

11:26

Agata

Młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Ząbkowicach Śląskich bierze udział w warsztatach artystycznych, które stanowią atrakcyjną i kreatywną formę edukacji artystycznej dzieci i młodzieży, rozbudzają wyobraźnię, pozwalają rozwijać zdolności plastyczne, są również są one ciekawą formą spędzania wolnego czasu. W pracowni plastycznej młodzież wraz z wychowawcami własnoręcznie wykonują przepiękne odlewy  z masy gipsowej, które następnie malują farbami plakatowymi i akrylowymi.
Gips zawsze wywołuje u dzieci i młodzieży duże zainteresowanie i ciekawość. Najbardziej podoba się młodzieży mieszany z wodą „proszek”, który zmienia swoją zawiesistość, najpierw na tzw. śmietanę, potem robi się coraz gęstszy, aż twardnieje. Zmienia się nie tylko ze stanu ciekłego w stały, ale zmienia również temperaturę  i kolor (z szarego na biały). Powstają wspaniałe figurki aniołków, serc, motyli, różnego rodzaju obrazków, ramek…

Mlodziez podczas wylewania form gipsowych m Nasze prace
1.    Młodzież podczas wylewania form gipsowych.
2.    Nasze prace

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

JAKI MASZ TALENT? BADANIE PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH UCZNIÓW W ZSOIT W JELENIEJ GÓRZE

19.02.2018

11:20

Agata

Nauka w szkole ponadgimnazjalnej to czas realizowania swoich pasji i marzeń, ale także doskonała okazja, aby odkryć to, co jeszcze nieodkryte. W miniony piątek, tj.16 lutego 2018 roku,  doradca zawodowy z MCK OHP w Kowarach odwiedziła uczniów Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Jeleniej Górze, aby omówić wyniki przeprowadzonych wcześniej badań predyspozycji zawodowych.
Podczas spotkań indywidualnych, młodzież miała szansę na uzyskanie szczegółowej interpretacji wyników testu Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych, ale także mogła poszerzyć badanie o inne, uzupełniające testy.
W trakcie rozmów, młodzież pytała o sposoby rekrutacji na uczelnie wyższe, a także  o możliwości studiowania za granicą.  Jak się okazało, większość z przebadanych osób ma sprecyzowane plany edukacyjno – zawodowe, a wyniki testów jedynie potwierdziły te wybory. Test KZZ okazał się bardzo precyzyjny w określaniu potencjału zawodowego przebadanych uczniów.

spotkanie doradcy zawodowego z uczennica

Spotkanie z doradcą zawodowym z MCK OHP z Kowar

Tekst: Katarzyna Matusiak – doradca zawodowy z MCK w Kowarach
Zdjęcie: uczennica liceum

REALIZACJA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „NA SKRZYDŁACH WYOBRAŹNI”

19.02.2018

10:54

Agata

Młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Ząbkowicach Śląskich przystąpiła do udziału w  Wojewódzkim konkursie plastycznym „Na skrzydłach wyobraźni”.  Tegoroczna edycja jest wyjątkowa, ponieważ tematem konkursu jest uczczenie 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Dzień 11 Listopada to dzień ważny dla wszystkich Polaków. Aby zapisał się w pamięci kolejnym pokoleniom należy prowadzić szeroko zakrojoną edukację młodzieży oraz propagować i kształtować postawy patriotyczne. Można to robić na wiele sposobów. Jednym z nich są konkursy plastyczne, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży.

ZA Najciekawsze prace konkursowe ZA Wiktoria podczas pracy

1.Najciekawsze prace konkursowe.
2.Wiktoria podczas pracy

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

WARSZTATY WALENTYNKOWE W STOWARZYSZENIU INTEGRACJA W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

19.02.2018

10:45

Agata

 Patronem Święta Zakochanych jest Św. Walenty. Żył on w starożytnym Rzymie za panowania cesarza Klaudiusza II Gockiego, który zakazał młodym mężczyznom wchodzenia w związki małżeńskie. Św. Walenty złamał zakaz i potajemnie udzielał ślubów. Został za to wtrącony do więzienia. Tam poznał i uzdrowił ze ślepoty córkę więziennego strażnika, a później udzielił jej ślubu. Za ten czyn cesarz skazał go na śmierć. Św. Walenty zostawił na pożegnanie list dla córki strażnika, który podpisał "Od Twojego Walentego".
Pod fasadą wszystkich życzeń i upominków kryje się potrzeba miłości. Człowiek chce kochać i być kochanym jest to teza, którą śmiało możemy postawić mieszkańcom wszystkich krajów świata i w każdych czasach. Stwierdzenie jest aktualne dzisiaj, jak i 1000 lat temu. Potrzeba miłości jest na tyle ważne w życiu każdego z nas, że specjalnie z tej okazji został ustanowiony Dzień Zakochanych. Dzień ten ma nam przypominać o tym co jest w życiu najważniejsze. W dzisiejszych czasach pogoni za pracą, za karierą często miłość schodzi na drugi plan.

z Nasi wolontariusze podczas robienia upominkow walentynkowych z Warsztaty zajeciowe 
1.Nasi wolontariusze podczas robienia upominków walentynkowych
2.Warsztaty zajęciowe

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »
12345678...9

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007