logo

     

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

DOLNOŚLĄSKIE MISTRZOSTWA OHP PIŁKI SIATKOWEJ CHŁOPCÓW

27.02.2019

09:15

Agata

Dnia 26.02.2019 roku uczestnicy Hufca Pracy w Nowej Rudzie wzięli udział w Dolnośląskich Mistrzostwach OHP  Piłki Siatkowej Chłopców w Witoszowie Dolnym.
W sportowej rywalizacji wzięły udział czteroosobowe reprezentacje jednostek OHP. W drodze losowania podzielono zespoły na dwie grupy. W każdej z grup rozegrano mecze systemem każdy z każdym. Podczas przedsięwzięcia prócz zdrowej rywalizacji wszystkim towarzyszył dobry humor.

n Reprezentacja HP 1-38 podczas turnieju n Uczestnicy podczas rozgrywek
1.Reprezentacja Hufca Pracy z Nowej Rudy
2.Uczestnicy podczas rozgrywek w czasie Mistrzostw

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

NOWE ZAWODY SZKOLNICTWA ARTYSTYCZNEGO

27.02.2019

08:55

Agata

Dnia 22.02.2019 roku w Policealnym Studium Animatorów Kultury SKiBA we Wrocławiu odbyło się szkolenie dla doradców zawodowych pn. „Nowe zawody szkolnictwa artystycznego”. Organizatorzy szkolenia oraz słuchacze na początku szkolenia opowiedzieli o swoim doświadczeniu związanym z nauką w Policealnym Studium Animatorów Kultury oraz o ogólnym znaczeniu animacji kultury, następnie zostały zaprezentowane nowe zawody szkolnictwa artystycznego, czyli: animator tańca, animator czytelnictwa, animator działań teatralnych, animator działań pantomimicznych, animator działań arteterapeutycznych oraz animator działań filmowych.

Zdj. 1 Zdj. 2
Szkolenie dla doradców zawodowych

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

WEJŚCIE NA RYNEK PRACY – ZAJĘCIA ZAWODOZNAWCZE DLA MŁODZIEŻY NOWORUDZKIEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ

26.02.2019

15:32

Agata

Dnia 26.02.2019 roku odbyły się zajęcia zawodoznawcze dla uczniów ostatnich klas Noworudzkiej Szkoły Technicznej, które przeprowadziła Patrycja Jodko – doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Nowej Rudzie (Dolnośląska WK).
Przed młodzieżą matury, czas wytężonej pracy. Po maturze wejście na rynek pracy i bardzo często „zderzenie” z trudną rzeczywistością. Aby ułatwić młodym ludziom dobry start w dorosłość, w trakcie spotkań z doradcą zawodowym poznali oni prawa rządzące rynkiem pracy.
Prowadząca przedstawiła aktualną sytuację na rynku pracy, wspólnie dokonano analizy lokalnego rynku pracy. Uczestnicy zajęć zapoznali się z formami zatrudnienia. Poznali czynniki warunkujące sukces w znalezieniu pracy, poznali techniki znajdowania ofert pracy, zasady ułatwiające poszukiwanie pracy. Dokonali oceny własnych szans na zatrudnienie.

j mlodziez podczas zajec zawodoznawczych
Młodzież podczas zajęć z doradcą zawodowym z MCK OHP w Nowej Rudzie

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

KONKURS PLASTYCZNY „BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY MŁODZIEŻY OHP”

26.02.2019

14:27

Agata

Zapewnienie odpowiednich standardów BHP to obowiązek pracodawcy. Jednak wykonywanie pracy w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu pracowników wymaga znajomości stosowania zasad i środków wpływających na bezpieczeństwo przez wszystkie strony. Zarówno pracodawcy, pracownicy jak i podwykonawcy muszą mieć świadomość jak ważne jest stosowanie się do zasad BHP. Ich przestrzeganie i egzekwowanie wymaga zaangażowania każdej ze stron. Coraz więcej firm organizuje cykliczne kampanie edukacyjne, które przypominają o tym, jak prawidłowo korzystać ze sprzętu, jakich zachowań unikać i jak kształtować swoje codzienne nawyki, żeby unikać potencjalnych zagrożeń.  Jednakże zdarzają się firmy, które nie przestrzegają podstawowych zasad BHP.  

z Wychowanek podczas wykonywania pracy z Mlodziez prezentuje swoje prace
1.    Wychowanek podczas wykonywania pracy
2.    Młodzież prezentuje swoje prace

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

PROGRAM AUTORSKI DLA UCZESTNIKÓW WARSZTATU „MŁODZI KREATYWNI – NASZA PRZYSZŁOŚĆ” W MŁODZIEŻOWYM CENTRUM KARIERY W BOLESŁAWCU

26.02.2019

14:21

Agata

Dnia 25.02.2019 roku pośrednik pracy – Katarzyna Suchecka przeprowadziła warsztat grupowy pt. „Stres w pracy” z młodzieżą należącą do 1-3 HP w Bolesławcu. Spotkanie miało na celu pomoc w zrozumieniu istoty i przyczyny stresu. Wdrążenie w życie sposobów radzenia sobie ze stresem w pracy oraz codziennym życiu w sytuacjach stresowych.  
Stres jest z nami każdego dnia z różnym natężeniem i wielokrotnie odczuwamy jego mobilizujący – dobroczynny wpływ lub też stajemy się ofiarami jego paraliżującej mocy. Młodzież zwiększyła samoświadomość na temat czynników wpływających na samopoczucie.

Uczestnicy warsztatu
Uczestnicy warsztatów

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

MŁODZIEŻ Z OŚRODKA OHP Z MYSŁAKOWIC PRZYGOTOWUJE SIĘ DO WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ

26.02.2019

14:16

Agata

Młodzież OSiW OHP z Mysłakowic  w lutym br.  rozpoczęła przygotowania do Mistrzostw Wojewódzkich Drużyn OHP w Halowej Piłce Nożnej.
Treningi odbywają się na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Miłkowie, gdzie uczestnicy mają bardzo dobre warunki do ćwiczeń udoskonalających umiejętności piłkarskie. Udostępniony obiekt daje możliwość przeprowadzenia profesjonalnego treningu. Celem zajęć jest propagowanie zdrowego stylu życia, popularyzowanie halowej piłki nożnej, uczciwej rywalizacji i fair-play.

m mlodziez podczas zajec sportowych
Młodzież podczas zajęć sportowych

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

AUTORSKI PROGRAM „PIĘKNO INNOŚCI” ROZPOCZĘTY

26.02.2019

11:38

Agata

We współczesnym świecie poszukiwanie piękna i dbanie o dobry wygląd stało się obsesją. Poszukiwanie ideału dotyczy zarówno mężczyzn i kobiet, którzy dostrzegają często jedynie  piękno zewnętrzne. Media kreują wizerunki ludzi niedotkniętych żadną „skazą”, bo przerobionych przez szereg programów cyfrowej obróbki zdjęć. Nasi uczestnicy również przykładają ogromną wagę do wyglądu zewnętrznego, podążają za nie dościgniętymi  kanonami piękna, często mając poczucie, że nie spełniają wymagań. Aby uświadomić, że budowanie poczucia własnej wartości na wyglądzie „zewnętrznym” jest jak stawianie zamku na piasku, w dniu 26.02.br. w Hufcu Pracy w Dzierżoniowie rozpoczęto zajęcia wychowawcze w ramach autorskiego programu „Piękno inności”.

1d 2d 
Zdj.1- uczestnicy podczas zajęć
Zdj.2- stworzony plakat dotyczący definicji

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

SPOTKANIE INTEGRACYJNE

25.02.2019

14:08

Agata

W piątek 22 lutego 2019 roku uczestnicy Hufca Pracy w Dzierżoniowie mieli zaszczyt wystąpić w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dzierżoniowie  przed bardzo wymagającą, ale i ogromnie wdzięczną publicznością.
Uczestnicy zaprezentowali przedstawienie kabaretowe dotyczące miłości we współczesnym świecie. Mieszając slogany z wykwintnym językiem literackim, udało się stworzyć parodię znanej tragedii „Romeo i Julia”.
Celem spotkania była szeroko pojęta integracja oraz uwrażliwienie uczestników Hufca Pracy na tzw. inność.  Ponieważ do Środowiskowego Domu Samopomocy uczęszczają osoby z zaburzeniami psychicznymi, wyzwanie, które przyszło nam podjąć, musiało być na najwyższym poziomie.

d1 d2
Uczestnicy podczas występów w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dzierżoniowie

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

JAK SKUTECZNIE SZUKAĆ PRACY!

25.02.2019

12:35

Agata

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Wołowie  25 lutego 2019r  przeprowadzono  warsztaty z zakresu skutecznego poszukiwania pracy. Tematyka zajęć dotyczyła  analizy lokalnego rynku pracy, metod poszukiwania zatrudnienia, oraz kształtowania aktywnej postawy w zdobywaniu informacji o rynku pracy. Młodzież rozwiązywała testy oraz dyskutowała na takie tematy jak:
- Jakie informacje dotyczące rynku pracy są szczególnie przydatne?
- Jakich informacji potrzebuję, by zaplanować swoja przyszłość zawodową?
Pośrednik pracy przedstawił  młodzieży aktualne oferty pracy. Doradca zawodowy z MCK OHP w Wołowie scharakteryzował także rynek pracy w podziale na jawny i ukryty. Młodzież podczas zajęć dokonała analizy działań związanych z dostosowaniem się  do osobistej sytuacji na lokalnym rynku pracy.

w Mlodziez podczas rozwiazywania testow_n w Mlodziez podczas zajec z posrednikiem pracy_n-1
Warsztaty z zakresu poszukiwania pracy

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Nowicka Pośrednik Pracy, Katarzyna Śledzińska Doradca Zawodowy

GRUPA WSPARCIA NA WARSZTATACH W „SKARBÓWCE”

25.02.2019

12:25

Agata

Dnia 25 lutego 2019 r.  grupa wsparcia z MCK z Wołowa gościła na warsztatach w Urzędzie Skarbowym w Wołowie. W związku ze zmianami dotyczącymi rozliczania się z podatku dochodowego, pracownik Urzędu Skarbowego przeprowadził wykład oraz pogadankę na temat rozliczania PIT-u -37 oraz PIT-u – 38.
W czasie spotkania zgormadzeni zapoznali się  serwisem internetowym podatki.gov.pl, na którym znajduje się e-PIT oraz o szerokich możliwościach jakie daje rozliczania się on-line. W tym celu wyjaśnione zostały zasady tworzenia profili zaufanych oraz ukazane nowatorskie rozwiązania z jakich może skorzystać podatnik.

m1 m2
Młodzież na warsztatach w Urzędzie skarbowym

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

PĘTLA… UZALEŻNIENIA –TEATR PROFILAKTYCZNY W OŚRODKU OHP W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

25.02.2019

09:34

Agata

W dniu 22 lutego b.r. do Ośrodka Szkolenia i Wychowania Ząbkowice Śl. zawitali aktorzy z Agencja Artystycznej „Galana” w Krakowie.
Młodzież Ośrodka wraz z kadrą miała możliwość zobaczenia spektaklu pt. „Pętla”. Twórcy poruszyli problematykę uzależnienia i współuzależnienia. W dzisiejszym świecie bardzo dużo negatywnych wydarzeń ma miejsce z powodu ludzkich zachowań. Nie tylko katastrofy naturalne, czy wielkie epidemie odbierają ludziom życie i zdrowie, ale także ich własne działania, w tym uzależnienia od alkoholu. Dziś zarówno to, co robimy, jak i to, czego nie robimy, wpływa decydująco na nasze losy. Kierując się zasadą chwilowej satysfakcji, podejmujemy decyzje zapominając o ryzyku dalszego losu.

1. Wychowankowie osrodka podczas przedstawienia 2.Podczas spektaklu
1.    Wychowankowie ośrodka podczas przedstawienia.
2.    Podczas spektaklu

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

PRZYGOTOWANIA DO KONKURSU „NA SKRZYDŁACH WYOBRAŹNI” W OŚRODKU SZKOLENIA I WYCHOWANIA OHP W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

25.02.2019

09:18

Agata

W miesiącu lutym został ogłoszony  wojewódzki konkurs plastyczny pt. „Na skrzydłach wyobraźni” organizowany przez Dolnośląską Wojewódzką Komendę OHP we Wrocławiu oraz Hufiec Pracy w Strzelinie.  
Głównym celem konkursu jest rozwijanie uzdolnień plastycznych i wrażliwości artystycznej młodzieży OHP, jak  również aktywizowanie młodych ludzi do działania i tworzenia oraz przygotowanie wystawy prac plastycznych podczas Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Młodzieży OHP. Wychowankowie Ośrodka Szkolenia  i Wychowania OHP w Ząbkowicach Śl. podczas spotkania grupowego z wychowawcą zostali zapoznani z tematyką, celami oraz warunkami uczestnictwa w w/w konkursie.

z Mlodziez podczas tworzenia  szkicow z Nasze prace
1. Młodzież  podczas tworzenia szkiców.
2. Nasze prace.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

„ABC ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ”, CZYLI WIZYTA UCZESTNIKÓW HUFCA PRACY ZE STRZELINA W MCK OHP

25.02.2019

09:14

Agata

W ramach współpracy z Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Strzelinie uczestnicy Hufca Pracy 1-63 w Strzelinie w dniu 21.02.2019r. po raz kolejny gościli w jednostce rynku pracy. Pani Marta Połetek- pośrednik pracy i Pani Anna Tkacz- specjalista ds. rozwoju zawodowego, profesjonalnie a zarazem w przystępny i przyjazny dla młodzieży sposób zapoznała z zasadami odpowiedniego zachowania się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Młodzież dowiedziała się m.in. tego, że do takiego spotkania należy się gruntownie przygotować i nie chodzi tu jedynie o schludny i odpowiedni strój.

zdj.1 Uczestnicy HP 1-63 w Strzelinie podczas spotkania w MCK OHP w Strzelinie.
Uczestnicy HP 1-63 w Strzelinie podczas spotkania w MCK OHP w Strzelinie

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

MŁODZIEŻ HUFCA PRACY 1-63 W STRZELINIE NA BALU KARNAWAŁOWYM W STOWARZYSZENIU ŚW. CELESTYNA”

22.02.2019

13:51

Aleksandra

W dniu 21.02.2019r. młodzież Hufca Pracy 1-63 w Strzelinie działająca w Klubie Aktywnych wzięła udział w Balu Karnawałowym dla podopiecznych Stowarzyszenia Św. Celestyna w Mikoszowie. Stowarzyszenie już od wielu lat zajmuje się opieką nad osobami z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną, cierpiących na schorzenia narządu ruchu oraz osób z następstwami uszkodzenia układu nerwowego. Głównym celem balu było promowanie idei integracji oraz wspólna zabawa. Wraz z uczniami Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie, uczestnicy hufca zorganizowali animacje i zabawy, które miały zintegrować te dwa środowiska. Młodzież podczas imprezy opiekowała się dziećmi z niepełnosprawnością, by każde z nich miało możliwość brać czynny udział w zabawie.

zdj.1 Bal karnawalowy w Stowarzyszeniu Sw.Celestyna zdj. 2 Mlodziez HP 1-63 w Strzelinie prowadzila zabawy podczas balu. zdj.3 Uczestnicy podczas zabawy karnawalowej.

zdj.1 Bal karnawałowy w Stowarzyszeniu Św. Celestyna.

zdj. 2 Młodzież HP 1-63 w Strzelinie prowadziła zabawy podczas balu.

zdj.3 Uczestnicy podczas zabawy karnawałowej.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE W MŁODZIEŻOWYM CENTRUM KARIERY W OLEŚNICY

22.02.2019

12:29

Aleksandra

Spośród bogatej oferty usług świadczonych przez MCK w Oleśnicy w ostatnim czasie dużym zainteresowaniem cieszyło się indywidualne doradztwo zawodowe. Powodem tak dużego zainteresowania tą usługą była możliwość bezpośredniej rozmowy z doradcą zawodowym i chęć uzyskania wyczerpujących odpowiedzi na nurtujące pytania. Bezpośrednia rozmowa sprzyja nawiązaniu lepszych relacji pomiędzy rozmówcami w związku, z czym klienci MCK chętniej zadawali pytania oraz dzielili się swoimi spostrzeżeniami czy obawami. Wśród uczniów główny problem to wybór dalszej ścieżki edukacyjnie a w konsekwencji i zawodu.   Dlatego tak istotne jest poznanie siebie, określenie predyspozycji i preferencji zawodowych, ale i wartości oraz wyznaczanie celów życiowych. Praca zawodowa jest istotnym elementem życia każdego dorosłego człowieka i ważne jest by oprócz korzyści finansowych dawała nam również satysfakcję z jej wykonywania.

Zdjecie 1

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

DNI OTWARTE W ZESPOLE SZKÓŁ IM. NARODÓW ZJEDNOCZONEJ EUROPY W POLKOWICACH

22.02.2019

12:23

Aleksandra

W dniach 21-22.02.2019 r., w Zespole Szkół im. NZE odbyły się Dni Otwarte Szkoły dla gimnazjalistów i uczniów klas VIII klasy podstawowej z powiatu polkowickiego. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem i strukturą nauczania w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy. W przedsięwzięciu wzięli udział uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście: przedstawiciele Rady Powiatu Polkowickiego i Rady Miejskiej Polkowic oraz przedstawiciele firm, w których uczniowie odbywają praktyki zawodowe, a także my- wychowawcy z Hufca Pracy z Polkowic. Tego dnia wsparła nas pośrednik pracy pani Ewa Górniak z PPP z Lubina, która uczestniczyła razem z nami  w tym wydarzeniu.

1 2 3 4

1. Kadra OHP

2. Stoisko 1-23 HP Polkowice

3. Nasi uczestnicy reprezentujący Szkołę Branżową I stopnia

4. Dni Otwarte Szkoły im. Narodów Zjednoczenia Narodów

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

„ NA SKRZYDŁACH WYOBRAŹNI”

22.02.2019

11:28

Aleksandra

W Ochotniczym Hufcu Pracy 1-21 w Jaworze trwają przygotowania do Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Na skrzydłach wyobraźni”.  Pod czujnym okiem wychowawcy OHP Pani Małgorzaty Duralskiej dziewczęta z Koła Kulturalno-Oświatowego przygotowują swoje autorskie prace.Wyobraźnia uczestników  Ochotniczego Hufca Pracy jest nieograniczona dzięki temu  powstają  bajecznie kolorowe  i różnotematyczne  prace.. Organizowanie  zajęć z młodzieżą  daje im możliwość  odkrycia swoich talentów i  rozwoju twórczego.

1 2

Zd. 1 Patrycja Hrymak uczestniczą OHP przygotowuje swoja prace.
Zd. 2 Daria Wejwoda uczestniczka OHP przegotowuje swoją prace

Autor tekstu : Komendant Hufca Mariola Labryga
Zdjęcia : Andrzej Kowalik wychowawca OHP
 

 

WARSZTATY Z DORADCĄ ZAWODOWYM W ŚWIEBODZICACH

22.02.2019

11:24

Aleksandra

22 lutego doradca zawodowy Anna Stochaj z MCK Świebodzice prowadziła warsztaty  z zakresu doradztwa zawodowego z uczniami klas VIII Szkoły Podstawowej. Celem warsztatów było przygotowanie młodzieży do świadomego planowania własnej kariery. Wybór szkoły ponadpodstawowej i zawodu w dużym stopniu przesądza o drodze życiowej.Doradca uświadamiała młodzieży, że wybór ten powinien być starannie zaplanowany, nie przypadkowy. Mówiła, że należy kierować się m.in. wiedzą o sobie, a także informacją o zawodach i zapotrzebowaniem na rynku pracy. Głównym tematem zajęć dla ósmoklasistów była samoocena, analiza mocnych stron i posiadanych umiejętności. Poprzez pogadanki i ćwiczenia młodzi ludzie poznawali siebie   w aspekcie wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Zdjecie 1

Na zdjęciu: uczniowie z doradcą podczas warsztatów

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

XVI WARSZTATY W RAMACH SIECI DORADCÓW ZAWODOWYCH ZIEMI ŚWIDNICKIEJ

22.02.2019

10:28

Aleksandra

W dniu  21.02.2019 roku  doradcy zawodowi  Młodzieżowych Centrów Kariery OHP  uczestniczyli w XVI  warsztatach  dla doradców zawodowych, pedagogów i psychologów. Odbyły się one w ramach Sieci Doradców Zawodowych Ziemi Świdnickiej podpisanej w Gimnazjum Nr 4 im. Noblistów Polskich  w Świdnicy.  Hasło przewodnie przedsięwzięcia brzmiało: „Nowe narzędzia i metody pracy, wyzwania i możliwości w doradztwie zawodowym”.  Na początku uczestnicy szkolenia zapoznani zostali z tajnikami gry Chłopskiej Szkoły Biznesu, które omówiły trenerki z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej DWUP w Wałbrzychu. Oprócz nabycia wiedzy czysto teoretycznej uczestnicy brali udział w zajęciach praktycznych, podczas których wykazali się kreatywnością oraz pomysłowością.

Podczas warsztatow

Na zdjęciu: grupa doradców  podczas pracy warsztatowej,

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻ W JELENIEJ GÓRZE NA KONCERCIE CHARYTATYWNYM

22.02.2019

10:04

Aleksandra

W ramach współpracy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Jeleniej Górze Centrum zostało zaproszone na XI Koncert Charytatywny „MAMMA MIA ŻEROM”, który odbył się 21 lutego w Auli ZSO. Celem koncertu było zaprezentowanie społeczności lokalnej umiejętności i talentów młodzieży uczącej się w szkole. Młodzież przygotowała bardzo bogaty program artystyczny m.in był pokaz iluzjonisty, występ solistów, duetów i zespołów rockowych. Ponadto  po koncercie odbyła się aukcja fantów przekazanych na licytację. Dochód z koncertu, jak podkreśliła Dyrektor szkoły, przeznaczony zostanie na fundusz stypendialny i nagrody dla uczniów szkoły.Koncert był świetną okazją do jeszcze lepszego zacieśnienia współpracy oraz interesujących i owocnych rozmów w kuluarach.

mamma mia zerom

Mamma mia żerom

Tekst i zdjęcie: Anna Bajda – Oryńska – pośrednik pracy

123456789...10

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007