logo

     

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

ZAJĘCIA Z DORADZTWA ZAWODOWEGO W HUFCU PRACY W DZIERŻONIOWIE Z PRZYSZŁYMI ABSOLWENTAMI

21.02.2018

12:27

Agata

W dniu 20.02.2018 roku odbyły się kolejne zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego z przedstawicielem Młodzieżowego Centrum Kariery OHP panią Joanną Kosowską z trzecioklasistami, uczestnikami Hufca Pracy w Dzierżoniowie.
Dzisiejsze spotkanie poświęcone było wartości pracy w życiu człowieka, wymaganiom pracodawców na lokalnym rynku pracy, realiom z jakimi zderzy się młodzież po opuszczeniu murów szkoły, metod i form szukania pracy oraz rozmowie kwalifikacyjnej, z którą również trzeba się zmierzyć i dobrze do niej przygotować. Doradca zawodowy prowadził otwartą dyskusję z młodzieżą  i odnosił się do konkretnych doświadczeń młodzieży, która wskazywała na najważniejsze jej zdaniem aspekty poszukiwania pracy i związanymi z tym trudnościami.

dzierz1 dzierz2
Młodzież na zajęciach z doradcą zawodowym MCK Panią Joanną Kosowską

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

„BÓG HONOR OJCZYZNA” TO NIE TYLKO SYMBOL

21.02.2018

12:13

Agata

„Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?”
25 lat temu została uchwalona przez Sejm RP  Ustawa z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.  Napoleon w 1802 roku ustanowił order Legii Honorowej „Honor i ojczyzna”. Napis „Honneur et Patrie” pojawił się też na sztandarach wojska i w ustawie II Rzeczypospolitej z dnia 1 sierpnia 1919 r. o godłach i barwach Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast motto „Bóg Honor Ojczyzna” umieszczono na sztandarach oddziałów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej z 15 października 1943 r. Napis w wieńcu „Bóg, Honor, Ojczyzna” haftowany złotym szychem świadczy jak cenną wartością są dla Polaków te wartości, dla których oddawali życie. Dewiza ta łączona jest z konstytucyjnym obowiązkiem wierności jedynej, ukochanej Ojczyźnie w imię Boga i Honoru. Zgodnie z artykułami 82 do 85 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej najważniejszymi obowiązkami obywateli są wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne. Hufiec Pracy w Dzierżoniowie w duchu patriotyzmu i szacunku wychowuje młodzież, nie tylko w setną rocznicę odzyskania niepodległości.

dz1 dz3 dz2

1.Uczestnicy dzierżoniowskiego hufca podczas oglądania filmu „Rzeź wołyńska”
2.Uczestnik Mateusz –patriota  narodowe symbole na ubiorze wyróżniają go wśród kolegów
3.Młodzież na wykładzie o symbolach w Muzeum Miejskim

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

„ŻYJ PIĘKNIE, ŻYJ ODPOWIEDZIALNIE”

21.02.2018

10:32

Agata

19 lutego 2018r. uczniowie drugiego rocznika spotkali się z przedstawicielem Straży Miejskiej w Bielawie Panem Robertem Marchewką realizując autorski program edukacyjny dzierżoniowskiego Hufca Pracy z zakresu „Żyj pięknie, żyj odpowiedzialnie” by zapoznać się z zasadami odpowiedzialności za swoje czyny w świetle obowiązującego prawa, szczególnie karnego. Świadomość często pozwala uniknąć czyhające niebezpieczeństwa i zdarzenia, które mogą zadecydować o całym życiu i pokrzyżować życiowe plany.

d1
Spotkanie młodzieży z przedstawicielem Straży Miejskiej w Bielawie

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

SPOTKANIE KOMENDANTA HUFCA PRACY W POLKOWICACH Z WŁADZAMI POWIATU POLKOWICKIEGO

21.02.2018

09:29

Agata

20 lutego 2018 r. przed stu laty kończyła się I Wojna Światowa. Na ziemiach polskich czuło się powiew wolności, choć dowódca Legionów Józef Piłsudski jeszcze przebywał w twierdzy magdeburskiej. Ignacy Jan  Paderewski zabiegał o sprawę polską za Oceanem i to dzięki Niemu Woodrow Wilson w orędziu z 22 lutego 1917 jednoznacznie poparł starania  Polaków o prawo do niepodległości. Roman Dmowski na zachodzie budował podstawę sił zbrojnych II RP – Błękitną Armię.
Po stu latach mamy wolną Ojczyznę, ustabilizowane struktury państwa, młodzież może się uczyć i czcić dawnych obrońców Ojczyzny.

pol1

Wicestarosta Kamil Ciupak wśród uczestników OHP podczas Rejonowego Spotkania Młodzieży OHP w Polkowicach

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

PROJEKTOWE ZAJĘCIA Z ZAKRESU ZAPOBIEGANIA DEPRESJI WŚRÓD MŁODZIEŻY DLA UCZESTNIKÓW Z LEGNICY

20.02.2018

15:24

Agata

logo OSDZ

19.02.2018r. uczestnicy z Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Legnicy zakończyli zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży, które były realizowane w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI”.
Zajęcia trwały 10 godzin i miały charakter prewencyjny. Zadaniem prowadzącej było uświadomienie uczestnikom jak poważną chorobą jest depresja, co jest jej przyczyną, w jaki sposób się ją diagnozuje oraz jakie niesie za sobą skutki.
Zadaniem psychologa było również przedstawienie młodym ludziom możliwości zapobiegania depresji.

l Uczestnicy projektu podczas zajec z psychologiem fot. 1 l Uczestnicy projektu podczas zajec z psychologiem fot. 2

Uczestnicy podczas spotkania z psychologiem

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

KONKURS PLASTYCZNY BHP - PRZYGOTOWANIA

20.02.2018

14:26

Agata

Dnia 20.02.2018 r. podopieczni wałbrzyskiego hufca, uczący się w Szkole Branżowej I stopnia im. S. Palucha, wzięli udział w zajęciach plastycznych związanych z konkursem „Bezpieczeństwo i higiena pracy młodzieży OHP”.
Zasady BHP określają postępowanie pracownika w trakcie wykonywania obowiązków. Mówią również, w jaki sposób należy urządzić miejsce pracy. Dzięki temu można wyeliminować ryzyko wystąpienia wypadków i chorób zawodowych.
Celem zajęć było przypomnienie młodzieży podstawowych zasad zachowania się w miejscu pracy (stosowanie się do poleceń przełożonych, porządek na stanowisku pracy, odzież ochronna, badania lekarskie itd.), jak również rozwijanie wyobraźni, talentu plastycznego i zachęcanie do twórczego spędzania czasu wolnego.
Uczestnicy żywo uczestniczyli w dyskusji, następnie swoje spostrzeżenia i wnioski przedstawiali w formie plastycznej. Taka forma zajęć z pewnością ułatwiła młodzieży utrwalenie sobie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wyczuliła na zagrożenia wynikające z braku stosowania się do zasad BHP.

Zdjecie nr 1 Zdjecie nr 2
Młodzież podczas zajęć plastycznych.

Tekst i zdjęcia: Krystyna Zdral, wychowawca 1 – 30 HP w Wałbrzychu

ZAJĘCIA GRUPOWE Z ZAKRESU ZAPOBIEGANIA DEPRESJI WŚRÓD MŁODZIEŻY W MCK OHP W GŁOGOWIE

20.02.2018

14:17

Agata

logo OSDZ

W dniu 19.02.2018r w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Głogowie w ramach realizowanego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” odbyły się zajęcia grupowe z psychologiem z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży. W zajęciach wzięła udział 10-osobowa grupa w wieku 18-24 lat.
Podczas spotkania uczestnicy mogli uzyskać wsparcie mające na celu pomoc w rozwiązywaniu osobistych problemów związanych z trudnościami napotykanymi przez nich w codziennym życiu, takimi jak konflikty, agresja, stres, bariery komunikacyjne i uzależnienia. W trakcie zajęć grupowych z psychologiem młodzież miała okazję bliżej się poznać, nawiązać większy kontakt z grupą i otworzyć się na relacje społeczne. Uczestnicy poznali techniki walki ze stresem oraz rozpoznawania czynników stresogennych.

p uczestnicy projektu 2 p uczestnicy projektu

Zajęcia prowadzone dla młodzieży w MCK OHP w Głogowie

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

DELEGACJA DOLNOŚLĄSKIEJ KOMENDY OHP NA FORUM POLSKO-NIEMIECKIEJ WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY W HAUS AM MAIBERG

20.02.2018

13:48

Agata

Ochotnicze Hufce Pracy organizują m.in. międzynarodowe wymiany realizowane w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Wymiana doświadczeń i kooperacja polskich i niemieckich specjalistów pracujących z młodzieżą i realizujących projekty stała się podstawą do zorganizowania forum Polsko-Niemieckiej współpracy w dniach 14-16.02.2018 r. w Haus am Maiberg w  Heppenhaim. Dolnośląską Wojewódzką Komendę OHP reprezentowały; kierownik OSiW OHP w Ząbkowicach Śląskich Krystyna Zerbok, kierownik internatu Estera Zielińska oraz kierownik OSiW OHP w Mysłakowicach Aneta Kurczyńska.
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM, niem. Deutsch - Polnisches Jugendwerk) jest organizacją międzynarodową, utworzoną w 1991 roku przez rządy Polski i Niemiec  w celu wspierania kontaktów między młodzieżą z obu krajów. W praktyce oznacza to, że PNWM dofinansowuje spotkania i projekty młodzieżowe, praktyki, imprezy dokształcające, podróże do miejsc pamięci oraz pomaga w ich zorganizowaniu.

1. Grupa warsztatowa  podczas drugiego dnia Forum 2. Wspolne zdjecie grupy Polskiej w trakcie warsztatow 3. Grupa projektowa w trakcie pracy nad tematem Open Space 4. Nauka przez zabawe czyli zabawa swiatlem i rysowanie na zdjeciach

1.Grupa warsztatowa  podczas drugiego dnia Forum
2.Wspólne zdjęcie grupy Polskiej w trakcie warsztatów
3.Grupa projektowa w trakcie pracy nad tematem Open Space
4.Nauka przez zabawę czyli zabawa światłem i rysowanie na zdjęciach

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

„MYŚL POZYTYWNIE ”- ZAJĘCIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM W WAŁBRZYSKIM HUFCU PRACY

19.02.2018

13:57

Agata

„MYŚL POZYTYWNIE” – pod  takim hasłem odbyły się  16 lutego 2018 roku, w VII klasie przysposabiającej do zawodu 1-30 HP, zajęcia z doradcą zawodowym MCIZ OHP panią Sylwią Maciejowską. Zajęcia są kontynuacją cyklu realizowanego w ramach programu doradztwa zawodowego, który obejmuje naszą młodzież.
Podczas zajęć młodzież zapoznała się filmem pt. „Myśl pozytywnie, czyli jak zostać optymistą”. Tematyka projekcji dotyczyła różnicy między myśleniem optymistycznym od pesymistycznego. Poruszono kwestie związane z  byciem optymistą oraz jak nauczyć się bycia optymistą. Młodzież ponadto omówiła z prowadzącym: sposoby radzenia sobie z pejoratywnym nastawieniem do różnych sytuacji i umiejętności łatwiejszego pokonywania problemów w życiu.

wal1

Młodzież podczas zajęć z doradcą zawodowym

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM W RAMACH PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA-YEI” W MCK OHP W GÓRZE ZAKOŃCZONE

19.02.2018

11:41

Agata

logo OSDZ

Dnia 14.02.2018 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Górze zakończyły się zajęcia  z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży realizowane w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Zajęcia te trwały 10 godzin i były realizowane w dniach 13 i 14 lutego. Zajęcia te poprzedzało grupowe wsparcie psychologiczne, które także trwało 10 godzin i realizowane było w poprzednim tygodniu 6 i 8 lutego.
Zajęcia z grupowego wsparcia psychologicznego obejmowały tematykę z zakresu integracji, komunikacji, negocjacji i rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Młodzież w ramach tych zajęć nauczyła się jak radzić sobie w trudnych sytuacjach życiowych, popracowała nad swoją samodzielnością, uczyła się technik radzenia sobie ze stresem oraz agresją i uzależnieniami. Podczas zajęć uczestnicy rozwiązywali różne hipotetyczne problemy,  w grupie starano się wspólnie odnaleźć jak najlepsze jego rozwiązanie. Warsztaty te pomogły zwiększyć motywację uczestników do dalszego udziału w projekcie oraz do dalszego rozwoju osobistego.  

gora1 gora2

1.Młodzież podczas zajęć
2.Pani Komendant Gabriela Szafarowska podczas dyskusji z młodzieżą

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ZAJĘCIA WARSZTATOWE W INTERNACIE

19.02.2018

11:26

Agata

Młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Ząbkowicach Śląskich bierze udział w warsztatach artystycznych, które stanowią atrakcyjną i kreatywną formę edukacji artystycznej dzieci i młodzieży, rozbudzają wyobraźnię, pozwalają rozwijać zdolności plastyczne, są również są one ciekawą formą spędzania wolnego czasu. W pracowni plastycznej młodzież wraz z wychowawcami własnoręcznie wykonują przepiękne odlewy  z masy gipsowej, które następnie malują farbami plakatowymi i akrylowymi.
Gips zawsze wywołuje u dzieci i młodzieży duże zainteresowanie i ciekawość. Najbardziej podoba się młodzieży mieszany z wodą „proszek”, który zmienia swoją zawiesistość, najpierw na tzw. śmietanę, potem robi się coraz gęstszy, aż twardnieje. Zmienia się nie tylko ze stanu ciekłego w stały, ale zmienia również temperaturę  i kolor (z szarego na biały). Powstają wspaniałe figurki aniołków, serc, motyli, różnego rodzaju obrazków, ramek…

Mlodziez podczas wylewania form gipsowych m Nasze prace
1.    Młodzież podczas wylewania form gipsowych.
2.    Nasze prace

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

JAKI MASZ TALENT? BADANIE PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH UCZNIÓW W ZSOIT W JELENIEJ GÓRZE

19.02.2018

11:20

Agata

Nauka w szkole ponadgimnazjalnej to czas realizowania swoich pasji i marzeń, ale także doskonała okazja, aby odkryć to, co jeszcze nieodkryte. W miniony piątek, tj.16 lutego 2018 roku,  doradca zawodowy z MCK OHP w Kowarach odwiedziła uczniów Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Jeleniej Górze, aby omówić wyniki przeprowadzonych wcześniej badań predyspozycji zawodowych.
Podczas spotkań indywidualnych, młodzież miała szansę na uzyskanie szczegółowej interpretacji wyników testu Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych, ale także mogła poszerzyć badanie o inne, uzupełniające testy.
W trakcie rozmów, młodzież pytała o sposoby rekrutacji na uczelnie wyższe, a także  o możliwości studiowania za granicą.  Jak się okazało, większość z przebadanych osób ma sprecyzowane plany edukacyjno – zawodowe, a wyniki testów jedynie potwierdziły te wybory. Test KZZ okazał się bardzo precyzyjny w określaniu potencjału zawodowego przebadanych uczniów.

spotkanie doradcy zawodowego z uczennica

Spotkanie z doradcą zawodowym z MCK OHP z Kowar

Tekst: Katarzyna Matusiak – doradca zawodowy z MCK w Kowarach
Zdjęcie: uczennica liceum

REALIZACJA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „NA SKRZYDŁACH WYOBRAŹNI”

19.02.2018

10:54

Agata

Młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Ząbkowicach Śląskich przystąpiła do udziału w  Wojewódzkim konkursie plastycznym „Na skrzydłach wyobraźni”.  Tegoroczna edycja jest wyjątkowa, ponieważ tematem konkursu jest uczczenie 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Dzień 11 Listopada to dzień ważny dla wszystkich Polaków. Aby zapisał się w pamięci kolejnym pokoleniom należy prowadzić szeroko zakrojoną edukację młodzieży oraz propagować i kształtować postawy patriotyczne. Można to robić na wiele sposobów. Jednym z nich są konkursy plastyczne, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży.

ZA Najciekawsze prace konkursowe ZA Wiktoria podczas pracy

1.Najciekawsze prace konkursowe.
2.Wiktoria podczas pracy

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

WARSZTATY WALENTYNKOWE W STOWARZYSZENIU INTEGRACJA W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

19.02.2018

10:45

Agata

 Patronem Święta Zakochanych jest Św. Walenty. Żył on w starożytnym Rzymie za panowania cesarza Klaudiusza II Gockiego, który zakazał młodym mężczyznom wchodzenia w związki małżeńskie. Św. Walenty złamał zakaz i potajemnie udzielał ślubów. Został za to wtrącony do więzienia. Tam poznał i uzdrowił ze ślepoty córkę więziennego strażnika, a później udzielił jej ślubu. Za ten czyn cesarz skazał go na śmierć. Św. Walenty zostawił na pożegnanie list dla córki strażnika, który podpisał "Od Twojego Walentego".
Pod fasadą wszystkich życzeń i upominków kryje się potrzeba miłości. Człowiek chce kochać i być kochanym jest to teza, którą śmiało możemy postawić mieszkańcom wszystkich krajów świata i w każdych czasach. Stwierdzenie jest aktualne dzisiaj, jak i 1000 lat temu. Potrzeba miłości jest na tyle ważne w życiu każdego z nas, że specjalnie z tej okazji został ustanowiony Dzień Zakochanych. Dzień ten ma nam przypominać o tym co jest w życiu najważniejsze. W dzisiejszych czasach pogoni za pracą, za karierą często miłość schodzi na drugi plan.

z Nasi wolontariusze podczas robienia upominkow walentynkowych z Warsztaty zajeciowe 
1.Nasi wolontariusze podczas robienia upominków walentynkowych
2.Warsztaty zajęciowe

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

WIZYTA DORADCY ZAWODOWEGO W „KORCZAKU” W ZGORZELCU.

16.02.2018

14:31

Monika

W dniu 16.02.2018 r. doradca zawodowy Tomasz Mikołajczyk gościł w „Korczaku”– Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii. Przedstawił młodzieży  aktualne tendencje na rynku pracy.  W trakcie spotkania wychowankowie chętnie dyskutowali na temat dalszych możliwości życiowych i zawodowych. Doradca przekonywał młodzież, iż warto wsłuchać się w siebie, odkryć pasje i z nich uczynić drogę kariery zawodowej. Młodzież aktywnie uczestniczyła w spotkaniach, zadawała wiele pytań dotyczących rynku pracy. W niedalekiej przyszłości zaplanowano kolejne spotkania. Podczas jednego z nich doradca zawodowy zamierza przeprowadzić kwestionariusz zainteresowań zawodowych, co pozwoli na dalsze kierunkowe wspieranie młodzieży w wyborze drogi zawodowej.

Doradca zawodowy Tomasz Mikolajczyk  z mlodzieza

Doradca zawodowy Tomasz Mikołajczyk  z młodzieżą

Tekst: Tomasz Mikołajczyk – doradca zawodowy
Zdjęcie: Joanna Woroniecka – wychowawca

ZAJĘCIA GRUPOWE Z PSYCHOLOGIEM W CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY OHP W JELENIEJ GÓRZE

16.02.2018

13:32

Monika

logo OSDZ

Głównym celem zajęć było nie tylko uświadomienie młodzieży, jak poważną chorobą jest depresja, ale również zostały omówione skutki jakie za sobą niesie. Prowadzący zajęcia psycholog zobrazował młodzieży, w jaki sposób można zapobiegać temu schorzeniu oraz wskazał miejsca, do których można zgłosić się o pomoc w razie potrzeby.Uczestnicy zajęć zapoznali się także z możliwymi przyczynami depresji oraz sposobami jej zapobiegania. Ponadto młodzież miała okazję do nabycia cennych umiejętności, radzenia sobie z przygnębieniem, stresem, poczuciem braku sensu. W trakcie zajęć psycholog przede wszystkim pracował nad postawami uczestników, tak aby każdy z nich uwierzył w siebie i swoje możliwości. 

mlodziez w trakcie zajec (2)mlodziez w trakcie zajec

Zdjecia:Młodzież podczas zajęć

Tekst : Angelika Zielińska – specjalista ds. rozwoju zawodowego CEiPM Jelenia Góra

Zdjęcia : Renata Bech – doradca zawodowy CEiPM Jelenia Góra

ZAJĘCIA SPORTOWE W KAMIENNOGÓRSKIM HUFCU PRACY

16.02.2018

13:22

Monika

W ramach sportowych czwartków uczestnicy Hufca Pracy 1-10 w Kamiennej Górze w dniu 15.02.2018 r. wzięli udział w rozgrywkach piłki siatkowej oraz koszykówki. Rozgrywki odbyły się w sali sportowej szkoły do której uczęszcza nasza młodzież.  Pomimo to że od czasu do czasu duch rywalizacji dawał o sobie znać tym razem na dalszy plan zeszły wyniki sportowe. Bardziej zależało wszystkim na rekreacji, aktywnym spędzeniu wolnego czasu, pogłębieniu integracji oraz poprawieniu ogólnej sprawności fizycznej. Zajęcia miały też na celu poprawę stanu zdrowia, rozładowaniu napięć oraz emocji. Uczestnicy zgodnie stwierdzili, że była to świetna zabawa i warto tego typu zajęcia kontynuować w przyszłości.

sport 006

Uczestnicy HP w Kamiennej Górze podczas rozgrywek sportowych

Tekst: Sławomir Protasiuk
Zdjęcia: Roman Miszczak

„OPATRUNEK NA RATUNEK” INICJATYWA WOLONTARIUSZY HUFCA PRACY W PRZEMKOWIE

16.02.2018

13:10

Monika

Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr
które posiada, ale jego czynów.
Nie ważne jest to co się ma,
Ale czym się dzieli z innymi”.
-Jan Paweł II

Wolontariusze z Hufca Pracy w Przemkowie włączając się do pomocy misyjnej dzieciom w Afryce pn. „Opatrunek Na Ratunek” zorganizowali zbiórkę środków opatrunkowych.Do działań koła należało rozpropagowanie informacji o akcji wśród młodzieży w szkołach, parafiach ,instytucjach  współpracujących z hufcem oraz u pracodawców zatrudniających uczestników hufca. Koordynatorem akcji była pani Komendant Aneta Maszczak.Akcja pomocy misyjnej zakończyła się w styczniu, kiedy to wszelkie zebrane środki opatrunkowe zostały komisyjnie przeliczone i przesłane do siedziby Fundacji w Poznaniu.Dziś wolontariusze osobiście złożyli podziękowania wszystkim tym, którzy pomogli nam w tej szczytnej akcji.

zdjecie 1 zdjecie 2 zdjecie 3 zdjecie 4

1. Wolontariuszki Anna Tomczak i Weronika Piluk, dzieci Publicznego Przedszkola Nr 2 w Przemkowie z panią Dyrektor  Renatą Wolanin i Komendant Anetą Maszczak.
2. Wolontariuszki z panem Wirgiliuszem Babireckim Dyrektorem Publicznego Przedszkola Nr 1 w Przemkowie.
3. Wolontariuszki z księdzem Michałem Płończakiem
4. Podziękowania dla wolontariuszy i kadry od Fundacji Redemptoris Missio.

Tekst i zdjęcia: Aneta Maszczak Komendant Hufca Pracy w Przemkowie

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

WALENTYNKI W OSiW ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

16.02.2018

12:55

Monika

Aby miłość trwała przez całe życie, trzeba ją pielęgnować starannie jak ogród.
H. Bordeaux

Stałym i powszechnym elementem Walentynek jest wzajemne wręczanie sobie kartek z życzeniami, kwiatów, czekoladek, maskotek i innych upominków ozdobionych serduszkami.  Pary udają się tego dnia na kolacje przy świecach, dbając o to by nastrój był wyjątkowy. Jest to szczególna okazja ku temu, by wyznać sobie miłość, wyszeptać czułe słowa, pokazać ukochanej osobie jak bardzo jest dla nas ważna. Mimo, iż większość z nas twierdzi, że miłość należy pielęgnować codziennie, nie tylko od święta, to 14 lutego czuć tę wyjątkową atmosferę, także dlatego, że na każdej witrynie sklepowej i na każdej półce znaleźć możemy setki upominków ozdobionych czerwonymi sercami.

Klaudia wrzuca do skrzynki wykonana wlasnorecznie walentynke. Oliwia i Patryk rozdaja walentynki Plakat z zyczeniami dla wszystkich

1. Plakat z życzeniami dla wszystkich wykonany przez młodzież
2. Klaudia wrzuca do skrzynki walentynkowej własnoręcznie wykonaną kartkę z życzeniami
3. Oliwia i Patryk rozdają walentynki

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Przybysz – wychowawca OSiW w Ząbkowicach Śląskich.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

I ETAP KONKURSU „ MISTRZ ORTOGRAFII”

16.02.2018

12:44

Monika

Wiele mówi się o rosnącym problemie dysleksji, dysgrafii i dysortografii. Są to bardzo poważne zaburzenia, ale jeśli nie są wynikiem choroby neurologicznej to da się je wyeliminować systematycznymi ćwiczeniami. Często zaburzenia te  spowodowane są po prostu niechęcią do czytania. Sprawia to, że młodzież  ma ubogie słownictwo i popełnia wiele błędów ortograficznych. Mobilizując młodych ludzi do czytania  pomożemy im polubić naukę pisania.

Wychowankowie klas gimnazjalnych podczas pisania dyktanda Wychowankowie klasy podstawowej i zawodowej podczas pisania dyktanda

1. Wychowankowie klas gimnazjalnych podczas pisania dyktanda
2. Wychowankowie klas podstawowej i zawodowej  podczas pisania dyktanda

Tekst i zdjęcia  : Krystyna Rak, Magdalena Kłysz  wychowawcy  OSiW w Ząbkowicach Śl.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »
123456...7

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007