logo

     

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

MŁODZIEŻ Z OSIW OHP W MYSŁAKOWICACH NA SOBOTNIEJ WYCIECZCE.

22.05.2018

10:01

Aleksandra

W dniu 19.05.2018r młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Mysłakowicach wraz z Kierownikiem Internatu i Pedagogiem wybrali się na wycieczkę edukacyjną do Bukowca. W budynku dawnego Browaru otwarte zostało interaktywne Muzeum Tajemniczy Las, które przybliżyło naszej młodzieży i wychowawcom  bogactwo flory i fauny regionu, a także historię myślistwa. Ekspozycja ma charakter edukacyjny, poznawczy i wykorzystuje nowoczesne techniki multimedialne, wizualne i manualne.

Zdjecie 1. Wspolne zdjecie w sali mysliwskiej Zdjecie 2. Podgladanie zwierzat

Zdjęcie 1. Wspólne zdjęcie w sali myśliwskiej

Zdjęcie 2. Podglądanie zwierząt

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

KURS „PRAWO JAZDY KAT. B DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA - YEI” W PPP LUBIN

22.05.2018

08:54

Aleksandra

logo OSDZ

W Punkcie Pośrednictwa Pracy w Lubinie w dniu 21.05.2018r. kończy się pierwszy etap kursu „Prawa jazdy kat. B” – część teoretyczna. Kurs realizowany jest w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Ośrodek szkolący „COGITO” w Lubinie, który realizuje kurs właśnie kończy realizację pierwszej części szkolenia – część teoretyczną.Podczas zajęć teoretycznych 6 uczestników projektu zagłębiało wiedzę dot. przepisów ruchu drogowego, budowy samochodu oraz pierwszej pomocy. To w trakcie zajęć z wykładowcą można ukształtować przyszłego kierowcę i jego odpowiedzialność za siebie i pasażerów. Bez teorii nie ma mowy o praktyce. Samo wyuczenie testów też jest niewystarczające i w obecnej formie bardzo trudne. Warto zrozumieć generalne zasady obowiązujące w ruchu drogowym i ich praktyczne zastosowanie. Nauczanie teorii to ważny element praktycznego bezpiecznego korzystania z dróg. Nauka z dobrym wykładowcą, który jest doświadczonym kierowcą i nauczycielem jest o wiele wartościowsza niż nauka testów z płytki, czy przez e-learning.

A B

Zdjęcia 1 i 2 – Uczestnicy projektu podczas zajęć teoretycznych kursu prawa jazdy kat. B

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

GRAND PRIX NA FESTIWALU PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ „ RADOSNA NIEPODLEGŁA”

22.05.2018

08:49

Aleksandra

 17 maja w Ząbkowickim Ośrodku Kultury odbył się Festiwal Piosenki Patriotycznej „Radosna Niepodległa”. Organizatorami festiwalu był Uniwersytet Trzeciego Wieku  oraz Ząbkowicki Ośrodek Kultury. W ten radosny (śpiewający) sposób włączyliśmy się    w obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. 40 uczestników rywalizowało w dwóch grupach  i zaprezentowało  27 utworów. Wśród grupy 16-19 lat jury przyznało Grand Prix   duetowi Bartoszowi  Słonopas z ziębickiego hufca i Kacprowi Szyka   z hufca z Dzierżoniowa.
Gratulujemy i Życzymy dalszych sukcesów.

Bartosz Slonopas podczas wystepu

Bartosz Słonopas podczas występu

Tekst i zdjęcia: Agnieszka Bednarczyk –wychowawca HP 1-34 w Ziębicach

 

JAK SKUTECZNIE POSZUKIWAĆ PRACY- ZAJĘCIA Z DORADCA ZAWODOWYM

22.05.2018

08:45

Aleksandra

Uczestnicy Hufca Pracy w Dzierżoniowie pilnie przygotowują się do ukończenia szkoły, zdobycia najlepszych wyników podczas egzaminów czeladniczych   kwalifikacyjnych. Jednak ukończenie szkoły  to tylko jeden z etapów w ich karierze zawodowej. Na tą wykwalifikowaną młodzież czeka przecież rynek pracy, oferując im najlepsze warunki. Pytanie tylko jak znaleźć tą prace marzeń? Na te i inne pytania razem z uczestnikami trzeciego rocznika 21 maja br. odpowiadała Pani Edyta Stachowicz z Młodzieżowego Centrum Kariery w Bielawie, która przeprowadziła zajęcia  pt. „Jak skutecznie poszukiwać pracy?” Młodzież otrzymała cenne informacje, aby korzystać z wszelkich dostępnych możliwości, korzystać z różnych źródeł poszukiwania pracy od znajomych, bliskie osoby  zaczynając po oferty w prasie, portale internetowe, urzędy pracy, giełdy pracy, a także na kontakcie z instytucjami Ochotniczych Hufców Pracy kończąc. Aby skutecznie poszukiwać pracy trzeba być także pozytywnie nastawionym i systematycznym, w imię zasady im więcej czasu „zainwestujemy” w czynności związane z szukaniem pracy, tym szybciej ją znajdziemy, czego życzymy naszych przyszłym absolwentom!

20180521_100100

Zajęcia z młodzieżą.

Dorota Kożuszek- St. wychowawca Hufca Pracy w Dzierżoniowie

 

 

STOLARZ DOBRY WYBÓR !

22.05.2018

08:36

Aleksandra

W dniu 21 maja 2018 r. odbyły się kolejne odwiedziny kandydatów na uczestników OHP w zakładach pracy. Tym razem młodzieży z Zespołu Placówek Oświatowych w Strzelinie deklarującej chęć przystąpienia do innowacji pedagogicznej pn.: „Socjoterapia przez pracę”  przybliżono zawód stolarza w Zakładzie Stolarskim p. Zygmunta Wojtowicza w Gęsińcu od kilkunastu lat współpracującego z OHP w Strzelinie. Dzięki temu przyszli uczestnicy mogli na własne oczy zobaczyć rzeczywiste warunki odbywania praktyki, zakres prac charakteryzujących zawód stolarza i poprzyglądać się specjalistom przy pracy, co jest bezcennym doświadczeniem w wyborze przyszłego zawodu. Dzięki promowaniu praktyk bezpośrednio w zakładach pracy umożliwiamy młodzieży konfrontację rzeczywistości z własnymi, często mylnymi wyobrażeniami na temat konkretnej pracy, co w efekcie prowadzi do podjęcia trafnego wyboru zawodu i uniknięcia rozczarowania, a przez to pomyślnego ukończenia przyuczenia.

zdj.1 Zwiedzanie zakladu stolarskiego Zdj.2 Obsluga maszyny stolarskiej. Zdj.3 Zapoznanie z cyklem produkcyjnym polproduktow.

Zdj.1 Zwiedzanie zakładu stolarskiego
Zdj.2 Obsługa maszyny stolarskiej
Zdj.3 Zapoznanie z cyklem produkcyjnym półproduktów

Autor: Wanda Ziółkowska, st. wychowawca Hufca Pracy 1-63 w Strzelinie
Zdjęcia: Wanda Ziółkowska, st. wychowawca Hufca Pracy 1-63 w Strzelinie

 

 

WOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIEŻY OHP W STRZELANIU Z KARABINKA SPORTOWEGO

21.05.2018

14:25

Aleksandra

Dnia 17.05.2018 w czwartek odbyły się Wojewódzkie Mistrzostwa w strzelaniu z karabinka sportowego Młodzieży OHP z Dolnego Śląska. Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Ząbkowicach Śląskich w składzie Adrian Piotrowski, Bartek Kowalewski, Oliwia Bylicka i wychowawca Mateusz Marciniak wstawili się na wspaniale zorganizowane zawody. Organizatorami inicjatywy byli Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP we Wrocławiu, Wrocławski Zarząd Rejonowy i Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu oraz my Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Ząbkowicach Śląskich. Celem przewodnim tego jakże wielkiego przedsięwzięcia było pokazanie i wypromowanie sportów strzeleckich. Ukazanie w jak najlepszy sposób reguł i samej dyscypliny jaką jest  strzelanie z karabinku sportowego. Cała uroczystość odbyła się na obiekcie AWF Wrocław Stadion Olimpijski we Wrocławiu (Strzelnica).

Strzelanie z karabinku Tarcza Oliwii 3.Rodanie nagrod przez Pania Komendant i Kierownik Zespolu ds. Ksztalcenia i Wychowania

1. Zdjecie:Strzelanie z Karabinku Sportowego
2.Zdjęcie:Tarcza Oliwi Bylickiej
3.Zdjęcie:Rodanie nagród przez Panią Komendant i Kierownik Zespołu ds. Kształcenia i Wychowania

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

KURS ZAWODOWY PRAWA JAZDY KAT. C Z KWALIFIKACJĄ WSTĘPNA PRZYSPIESZONĄ W JELENIEJ GÓRZE

21.05.2018

13:27

Aleksandra

logo OSDZ

W firmie szkolenia kierowców „Elka Bujak” trwają zajęcia teoretyczne oraz zajęcia  na symulatorze jazdy dla beneficjentów projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Młodzież oprócz poznawania przepisów kodeksu ruchu drogowego ma możliwość korzystania z symulatora jazdy, który daje możliwość w bezpiecznych warunkach sprawdzenia się jako kierowca w różnych warunkach atmosferycznych: deszcz, śnieg, poślizg. Beneficjenci mogli już spróbować własnych sił -  wyjechali na ulice miasta.Zajęcia przebiegają w miłej i sympatycznej atmosferze.

Zdjecie nr 2

Zdjęcia: Uczestnicy projektu podczas zajęć

Tekst i zdjęcia: Anna Bajda – Oryńska – opiekun grupy

 

 

RADOSNA NIEPODLEGŁA

21.05.2018

13:15

Aleksandra

Radosna Niepodległa

 

W dniach 17-18 maja 2018 roku dziewczęta z Ośrodka szkolenia i Wychowaniaw Ząbkowicach Śl. wzięły udział w Miejsko-  Gminnym Festiwalu Piosenki Patriotycznej „Radosna  Niepodległa.” Obchody święta Niepodległości w tym roku są szczególne i obfitują w szeregi rozmaitych imprez upamiętniających to jakże ważne dla Polski wydarzenie. W listopadzie 1918 roku, po 123 latach nieobecności na mapach politycznych Europy, Polska odzyskała niepodległość. Stało się to głównie dzięki wytrwałości i ofiarności aktywnej części polskiego społeczeństwa, które w okresie niewoli przekazywało nowym generacjom młodych Polaków przywiązanie do języka i kultury narodowej. W latach pierwszej wojny światowej (1914-1918) wystąpiły sprzyjające okoliczności dla sprawy polskiej. Zaborcy Polski stanęli wówczas naprzeciwko siebie, łamiąc swą dotychczasową solidarność w kwestii polskiej.

Nasza Klaudia Banasiak z nagroda Nasze dziewczeta- nasza reprezentacja Wspolne zdjecie nagrodzonych uczestnikow wraz z Jury

Opis zdjęć:

  1. Wspólne zdjęcie nagrodzonych uczestników wraz z Jury
  2. Nasze dziewczęta- reprezentacja OSIW
  3. Nasza Klaudia Banasiak ze statuetką III miejsca
czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

KURS „PRAWO JAZDY KAT. B DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA - YEI” W PPP LUBIN

21.05.2018

12:55

Aleksandra

logo OSDZ

W Punkcie Pośrednictwa Pracy w Lubinie w dniu 21.05.2018r. kończy się pierwszy etap kursu „Prawa jazdy kat. B” – część teoretyczna. Kurs realizowany jest w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Ośrodek szkolący „COGITO” w Lubinie, który realizuje kurs właśnie kończy realizację pierwszej części szkolenia – część teoretyczną.Podczas zajęć teoretycznych 6 uczestników projektu zagłębiało wiedzę dot. przepisów ruchu drogowego, budowy samochodu oraz pierwszej pomocy. To w trakcie zajęć z wykładowcą można ukształtować przyszłego kierowcę i jego odpowiedzialność za siebie i pasażerów. Bez teorii nie ma mowy o praktyce. Samo wyuczenie testów też jest niewystarczające i w obecnej formie bardzo trudne. Warto zrozumieć generalne zasady obowiązujące w ruchu drogowym i ich praktyczne zastosowanie. Nauczanie teorii to ważny element praktycznego bezpiecznego korzystania z dróg. Nauka z dobrym wykładowcą, który jest doświadczonym kierowcą i nauczycielem jest o wiele wartościowsza niż nauka testów z płytki, czy przez e-learning. Kurs nauki jazdy ma nauczyć kandydata na kierowcę bezpiecznej i pewnej jazdy w różnych warunkach drogowych. Ma nauczyć przewidywania, myślenia za innych, wiedzy o zagrożeniach, a przede wszystkim odpowiedzialności. Zajęcia nie są luźne – wykładowca bardzo poważnie podchodzi do przekazania całości zagadnień.Kolejnym etapem szkolenia będzie część praktyczna. Uczestnicy projektu zaczną naukę jazdy samochodem osobowym. Jak wynikało z rozmów z uczestnikami projektu niektórzy z nich już mieli okazję spróbować jazdy samochodem. Dla innych będzie to pierwszy krok
do zdobycia zupełnie nowych umiejętności.   

Uczestnicy na zajeciach prawo jazdy Kat B Brzeg Dolny 1 Uczestnicy na zajeciach prawo jazdy Kat B Brzeg Dolny 2

Opis zdjęć: Uczestnicy na zajęciach.

Tekst i zdjęcia : Ewa Górniak  - pośrednik pracy PPP Lubin

 

 

KURS KOMPUTEROWY W MCK OHP LUBANIU

21.05.2018

12:30

Aleksandra

logo OSDZ
 

W MCK Lubaniu zakończyły się zajęcia z zakresu obsługi programów komputerowych. Zajęcia z uczestnikami projektu „Od szkolenia do zatrudnienia- YEI” przeprowadziła Pani Ewa Matlak. Prowadząca w bardzo przystępny sposób przekazała beneficjentom wiedzę na temat obsługi systemu Windows 10 w tym m.in.: zapisywania i odczytywania dokumentów, kopiowania danych, importu zdjęć, nagrywania  z użyciem Eksploratora plików, wykorzystania narzędzi systemu. Młodzież miała także okazję zapoznać się z  pakietem Microsoft Office oraz Microsoft Excel. Z pewnością zajęcia bardzo wzbogaciły uczestników o nowe umiejętności i wiedzę. Młodzież aktywnie i z zainteresowaniem uczestniczyła w wsparciu.

Uczestnicy kursu komputerowego Luban

Zdjęcia: Uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z Lubaniu uczestniczący w kursie komputerowym wraz z prowadzącą Ewą Matlak i opiekunem grupy Anetą Palka.
Tekst i zdjęcia: Aneta Palka/opiekun  MCK Lubań

 

 

DOLNOŚLĄSKA MŁODZIEŻ NA CENTRALNYM ETAPIE OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „ SPRAWNY W ZAWODZIE – BEZPIECZNY W PRACY” – STOLARZ- BHP Z ELEMENTAMI PRAWA PRACY W PASŁĘKU

21.05.2018

12:12

Aleksandra

W dniach od 14 do 17 maja laureaci etapów wojewódzkich konkursów „ Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy” – Stolarz: Arkadiusz Karasiak i Marcin Mężyński z HP Legnica oraz BHP z elementami prawa pracy: Jakub Łagowski z HP Świdnica pod opieką Ireny Nowak komendant hufca w Świdnicy wzięli udział w etapie centralnym tych konkursów.W dniu 14 maja po niezwykle wyczerpującej podróży młodzież została zakwaterowana w pokojach a opiekunowie ekip wzięli udział w odprawie, podczas której przedstawione zostały regulaminy, przekazana dokumentacja zgłoszeniowa oraz przydzielone grupy do części praktycznej konkursu w zawodzie stolarz.

20180515_082903 20180515_090250 20180516_102414 20180516_144634 20180516_201039

Na zdjęciach:
1.       Test BHP
2.       Część praktyczna konkursu w zawodzie stolarz
3,i  4, Część rekreacyjna
5.      Uroczyste zakończenie konkursu.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

„NOC W MUZEUM” W KAMIENNEJ GÓRZE

21.05.2018

09:28

Aleksandra

 W dniu 18.05.2018r w ramach ogólnopolskiej akcji promującej nocne zwiedzanie muzeów w Kamiennogórskim Muzeum Tkactwa odbyła się impreza pod nazwą „Noc w Muzeum”. Podczas tego wydarzenia można było posłuchać lokalnych muzyków grających jazz, młodzieżowej kapeli grającej covery oraz występu zespołu ludowego. Podczas zwiedzania Muzeum można było uczestniczyć w różnych warsztatach artystycznych np. haftu krzyżykowego czy szydełkowania. Od kilku już lat uczestnicy naszej jednostki również włączają  się w organizację tego wydarzenia. Uczennice z HP 1-10 w Kamiennej Górze wspólnie z komendantem hufca oraz opiekunem sekcji artystycznej „zdolni.OHP” przygotowali i prowadzili warsztaty plastyczne. Na specjalnie zorganizowanym stanowisku zostały rozłożone materiały plastyczne do wykonania kartek okolicznościowych metoda scrapbokingu oraz qulingu.

IMG_3562 IMG_20180518_182531 IMG_20180518_182925 IMG_20180518_192519

Na zdjęciach uczestnicy przedsięwzięcia, uczennice(Sara, Nikola oraz Weronika

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

KWITNĄCY DZIERŻONIÓW

21.05.2018

08:54

Aleksandra

W dzierżoniowskim Hufcu Pracy sobota  nie należała do nudnych. Kadra i chętni uczestnicy przyszli upiększać miejski skwer położony niedaleko siedziby naszego hufca przy zbiegu ulic Józefa Piłsudskiego i Klasztornej w Dzierżoniowie.19 maja 2018 roku odbyły się po raz 23 obchody „Kwitnący Dzierżoniów”.  Jak co roku inicjatywa cieszy się niezwykłym powodzeniem wśród mieszkańców Dzierżoniowie. Organizatorami konkursu byli  Burmistrz Dzierżoniowa, Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa oraz Rodzinna Firma Kwiaciarska „Maria”. W tym dniu od godz. 10:00 do 13:00 kadra Hufca w Dzierżoniowie uczestniczyła w akcji i obsadzała begoniami rabatki.

0k 1k 3k

Kadra Hufca Pracy w Dzierżoniowie bierze udział w akcji "Kwitnący Dzierżoniów"
 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ŻYWA BIBLIOTEKA W WAŁBRZCHU – POCZYTAJMY INACZEJ

19.05.2018

12:32

Aleksandra

Już po raz kolejny uczestnicy Hufca Pracy z Wałbrzycha brali udział w nietypowej akcji jaką jest „ Żywa Biblioteka”. W dniach 17-18.05.2018 w sumie jedenaście uczestników i wychowawca Pani Aneta Hajdukiewicz udało się do Zespołu Szkół Politechnicznych „ Energetyk” aby „ poczytać” nietypowe książki. Żywa Biblioteka to projekt edukacyjny, który umożliwia wszystkim chętnym nieformalny osobisty kontakt z osobami reprezentującymi grupy społeczne obarczone stereotypami oraz zagrożone wykluczeniem i dyskryminacją. Zainicjowany w 2000 r. w Danii obecnie jest realizowany w ponad 80 krajach na całym świecie. Główną ideą projektu jest propagowanie wartości takich jak otwartość, różnorodność i prawa człowieka.

rozmowa z ksiazkami zywa biblioteka w Walbrzychu Zywa biblioteka

1. Zdjęcie:Rozmowa z książkami.

2. Zdjęcie:Żywa biblioteka w Wałbrzychu.

3. Zdjecie:Żywa biblioteka.

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

SPEKTAKL „ ZDRÓWKO”

19.05.2018

12:22

Aleksandra

Szlachetne zdrowie,
Nikt się nie dowie,
Jako smakujesz,
Aż się zepsujesz,
Tam człowiek prawie
Widzi na jawie
I sam to powie,
Że nic nad zdrowie
Ani lepszego,
Ani droższego;

/ Jan Kochanowski /


   Jedna z najważniejszych rzeczy dla młodzieży  jest ładny wygląd. Jednak niezdrowe jedzenie oraz siedzący tryb życia temu nie sprzyjają.  Zdrowe odżywianie się jest to niemałe wyzwanie dla młodzieży, na każdym kroku bowiem czają się pokusy w postaci dań typu fas food i słodyczy. Jeśli jadłospis nastolatka    opiera   się na kalorycznych potrawach i produktaco niskiej wartości odżywczej, istnieje duże prawdopodobieństwo, że jego organizm zmaga się z niedoborami witamin i minerałów. W okresie dojrzewania zapotrzebowanie na cenne składniki odżywcze znacznie wzrasta, dlatego tak ważna jest zbilansowana dieta.
    Z takim przesłaniem do Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Ząbkowicach Śl. przyjechało dwóch aktorów z Agencji Artystycznej GALANA ze spektaklem profilaktycznym pt. „ Zdrówko”.     Artyści poruszyli w spektaklu temat zdrowego odżywiania się, rozsądnej diety i ćwiczeń zwłaszcza na świeżym powietrzu. Poprzez utwory klasycznych autorów jak Adam Mickiewicz, Jan Kochanowski, Aleksander Fredro, Henryk Sienkiewicz przypomnieli wspaniałe opisy przyrody oraz podawanych potraw w dawnych czasach. A wszystko to działo się w Ośrodku Zdrowia i podczas wizyty pacjentki z Krakowa u doktora Znachora.  Doktor zalecił pani Halinie odpowiednią dietę, przypomniał aby śniadanie jadła królewskie, obiadem podzieliła się z przyjaciółmi,  kolacje oddała wrogowi, a na deser zjadła jabłuszko.

Probujemy cwiczyc Wspolne spiewanie 3. Wizyta lekarska

1. Zdjecie:Próbujemy ćwiczyć

2. Zdjecie:Wspólne śpiewanie

3. Zdjecie:3. Wizyta lekarska

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

REALIZACJA PROGRAMU AUTORSKIEGO W KAMIENNOGÓRSKIM HUFCU

19.05.2018

12:16

Aleksandra

W ramach realizacji programu autorskiego „Wspomaganie osobistego rozwoju uczestników poprzez kulturę i sztukę” młodzież Hufca Pracy w Kamiennej Górze udała się w dniu 17.05.2018r. do Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze na sztukę „Sherlock Holmes albo tajemnica Panny Tulli”, która została zrealizowana na podstawie powieści Conana Doylea. Sherlok Homes to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci literatury kryminalnej, a „Holmesomania” trwa nieprzerwanie do dziś, wystarczy tylko wspomnieć rozliczne ekranizacje przygód genialnego detektywa, telewizyjne seriale czy teatralne adaptacje. I właśnie dlatego ten wyjątkowy bohater musiał także pojawić się na scenie Zdrojowego Teatru Animacji, a przeniesienia przygód mistrza kryminalnej dedukcji na sceniczne deski podjęli się Michał Derlatka, Michał Dracz i Joanna Sówka-Sowińska. Historia, którą mogli zobaczyć nasi uczestnicy, okazała się tak zawiła, że nawet realizatorom udało się zmylić samych siebie i pogubić w tropach, a zakończenie sztuki było dla wszystkich nieoczekiwane, jednak nie będziemy go zdradzać, bo może ktoś wybierze się na ten spektakl podążając zawiłymi ścieżkami detektywistycznej dedukcji.

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

NEGATYWNE ASPEKTY KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI

19.05.2018

12:09

Aleksandra

Uczestnicy Hufca Pracy w Dzierżoniowie wzięli udział w zajęciach edukacyjno- profilaktycznych, których rewolucyjnym tematem było przedstawienie więzienia, jako wynik najgorszego z możliwych wyborów życiowych tj. więzienie jako strata czasu, „przerwa w życiorysie”, więzienie jako miejsce, gdzie więzi rodzinne ulegają osłabieniu, więzienie jako brak swobody, wolności, wszechobecna tęsknota za wolnością oraz trudności w przystosowaniu się do życia w społeczeństwie po opuszczeniu więzienia. Wychowawcy podczas zajęć zaprezentowali młodzieży film przygotowany przez służby więzienne oraz policję. Na przykładzie trzech młodych ludzi: Wojciecha, Marcina i Adama, pokazano konsekwencje wyborów życiowych, które mogą skończyć się złamaniem prawa i w rezultacie długoletnim więzieniem.

film

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

UCZESTNICY HUFCA W ŚWIDNICY ZDOBYWCAMI II MIEJSCA W WOJEWÓDZKICH MISTRZOSTW STRZELECKICH OHP

18.05.2018

15:08

Aleksandra

Dnia 17 maja uczestnicy Hufca Pracy w Świdnicy wzięli udział w Wojewódzkich Mistrzostwach Strzeleckich OHP, organizowanych na strzelnicy przy stadionie olimpijskim we Wrocławiu. Organizatorami Mistrzostw byli: Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP, Wrocławski Zarząd Rejonowy Ligi Obrony Kraju, Dolnośląska Organizacja LOK, Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, OSiW w Ząbkowicach Śl., HP w Ziębicach.Uczestnicy zanim przystąpili do konkurencji podstawowej, przeszli instruktaż jak posługiwać się karabinkiem sportowym oraz przedstawiono ogólne zasady bezpieczeństwa na strzelnicy.

204EE6DC-7620-43A4-A26F-2A27EB02A57B ABDA39E8-11FE-4F37-9614-CB792BBC1F83

Na zdjęciach: Młodzież podczas Mistrzostw.

 

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

PRZEMKOWSKI HUFIEC NA TARGACH EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY

18.05.2018

15:00

Aleksandra

Dnia 18.05.2018r. 1-13 Hufiec Pracy w Przemkowie uczestniczył w Dniach Otwartych Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie połączonych z Targami Edukacji i Pracy. Kadra hufca przygotowała stanowiska swoich ofert współpracy z pracodawcami. W tym dniu wszyscy zainteresowani goście, czyli zarówno uczniowie jak i wychowawcy, którzy mogli obejrzeć pracownie przedmiotowe szkoły, zapoznać się z jej ofertą edukacyjną, przeprowadzić rozmowy dotyczące kierunków kształcenia, organizacji i przebiegu praktyk oraz zasad rekrutacji na nowy rok szkolny 2018/2019.
Targi dały przyszłym absolwentom gimnazjów możliwość zapoznania się z działalnością Hufca Pracy jak również pozwoliły na zorientowanie się w zawodach, które w przyszłości mogą wykonywać. Kadra Hufca starała się ukierunkować niepewnych jeszcze uczniów, którzy wahają się, co do dalszej drogi edukacyjno-zawodowej.

32808441_1264379893697431_908560890784120832_n 32903099_1264379593697461_5380269621477638144_n
 

Zdjęcia: Uczestnicy gimnazjum podczas prezentacji stanowiska OHP przez  wychowawcę.
 

 

KURS BARISTY I STOPNIA W ZESPOLE SZKÓŁ IM. NARODÓW ZJEDNOCZONEJ EUROPY W POLKOWICHACH ZAKOŃCZONY

18.05.2018

14:41

Aleksandra

W dniu 16.05.2018r. pięcioro uczestników HP w Polkowicach:Elżbieta, Małgorzata, Patryk, Jakub i Kacper zakończyło kurs baristy I stopnia w ramach projektu „PRAKTYCZNIE TO UMIEM – PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE UCZNIÓW DO POTRZEB RYNKU PRACY.” realizowanym w powiecie polkowickim ze środków unijnych. Nasza fotoreporterka zanotowała:

„W ostatnim dniu  zajęć ćwiczyliśmy parzenie kawy „Frappe”.
Składniki tej kawy (dwie porcje):
Dwie łyżki lodów,
Dwie kostki lodu,
Kawa mielona,
Mleko,
Bita śmietana,
Polewa czekoladowa,
Posypka czekoladowa,
Oreo i rurka.
Według mnie to najsmaczniejsza z kaw, którą umiem już „zaparzyć” - podawana na zimno.

1.FRAPPE 2. certyfikat Jakub podczas egzaminu Patryk podczas egzaminu

1.Zdjecie:Najsmaczniejsza z kaw „Frappe”;

2.Zdjecie: Mój certyfikat;

3,4.Zdjecie: Chłopcy podczas egzaminu praktycznego;


Zdjęcia: Elżbieta Basiak
 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »
12345678...9

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007