logo

     

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 

MOBILNE CENTRA INFORMACJI ZAWODOWEJ

 


 

 

                             

Mobilne Centra Informacji Zawodowej OHP

MCIZ oferują nowoczesną multimedialną informację o zawodach, szkołach zawodowych, jednostkach szkolących, kursach. Świadczą usługi dla młodzieży poszukującej pracy, zagrożonej wykluczeniem społecznym, uczącej się oraz absolwentów. Udzielają porad w formie stacjonarnej i mobilnej z dojazdem do zainteresowanych placówek. Współpracują z powiatowymi urzędami pracy, jednostkami administracji samorządowej, placówkami oświatowymi, w tym ze szkolnymi ośrodkami kariery, instytucjami pozarządowymi funkcjonującymi na lokalnym rynku pracy. Każdy, kto zgłosi się do MCIZ, może bezpłatnie skorzystać z porad doradców zawodowych, wziąć udział w warsztatach aktywizacji zawodowej, planowania ścieżki kariery zawodowej, orientacji zawodowej, jak również zostanie poddany testom predyspozycji zawodowych.

W województwie dolnośląskim funkcjonują cztery MCIZ:

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej OHP we Wrocławiu
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
50-412 Wrocław
tel. 71 / 344 49 08 w.44, kom. 696 402 636
e-mail: mciz_wroclaw@ohp.pl   

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej OHP w Jeleniej Górze
ul. Wiejska 29
58-506 Jelenia Góra
tel. 75 / 645 77 33, 696 402 639
e-mail: mciz.jeleniagora@ohp.pl

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej OHP w Legnicy
ul. A.Mickiewicza 21
59-200 Legnica
tel. 76 / 851 28 69
e-mail: mciz.legnica@ohp.pl

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej OHP w Wałbrzychu
al. Wyzwolenia 38
58-300 Wałbrzych
tel. 74 / 666 75 71
e-mail: mciz_walbrzych@ohp.pl
 

 


 Harmonogramy sesji MCIZ OHP na Dolnym Śląsku :

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007