logo

     

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 

MOBILNE CENTRA INFORMACJI ZAWODOWEJ

 


 

 

                             

Mobilne Centra Informacji Zawodowej OHP

MCIZ oferują nowoczesną multimedialną informację o zawodach, szkołach zawodowych, jednostkach szkolących, kursach. Świadczą usługi dla młodzieży poszukującej pracy, zagrożonej wykluczeniem społecznym, uczącej się oraz absolwentów. Udzielają porad w formie stacjonarnej i mobilnej z dojazdem do zainteresowanych placówek. Współpracują z powiatowymi urzędami pracy, jednostkami administracji samorządowej, placówkami oświatowymi, w tym ze szkolnymi ośrodkami kariery, instytucjami pozarządowymi funkcjonującymi na lokalnym rynku pracy. Każdy, kto zgłosi się do MCIZ, może bezpłatnie skorzystać z porad doradców zawodowych, wziąć udział w warsztatach aktywizacji zawodowej, planowania ścieżki kariery zawodowej, orientacji zawodowej, jak również zostanie poddany testom predyspozycji zawodowych.

W województwie dolnośląskim funkcjonują cztery MCIZ:

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej OHP we Wrocławiu
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
50-412 Wrocław
tel. 71 / 344 49 08 w.44
e-mail: mcizwroclaw@ohp.pl   

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej OHP w Jeleniej Górze
ul. Wiejska 29
58-506 Jelenia Góra
tel. 75 / 645 77 33, 696 402 639
e-mail: mciz.jeleniagora@ohp.pl

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej OHP w Legnicy
ul. Żeglarska 14
59-200 Legnica
tel. 76 / 851 28 69
e-mail: mciz.legnica@ohp.pl

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej OHP w Wałbrzychu
al. Wyzwolenia 38
58-300 Wałbrzych
tel. 74 / 666 75 71
e-mail: mciz_walbrzych@ohp.pl
 

 


 Harmonogramy sesji MCIZ OHP na Dolnym Śląsku :

III kwartał 2017 r.:

MCIZ OHP Wrocław

MCIZ OHP Jelenia Góra

MCIZ OHP Wałbrzych

MCIZ OHP Legnica

 

II kwartał 2017 r.
 

MCIZ OHP Wrocław

MCIZ OHP Jelenia Góra

MCIZ OHP Wałbrzych

MCIZ OHP Legnica

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007