logo

     

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

MŁODZIEŻOWE CENTRA KARIERY


  


 

Młodzieżowe Centrum Kariery funkcjonuje w ramach OHP i pełni funkcję placówki otwartej dla osób chcących skorzystać z usług poradnictwa i informacji zawodowej i nowoczesnych zasobów informacji zawodowej. MCK zajmuje się przygotowaniem uczniów, studentów, absolwentów i osób bezrobotnych do wejścia na rynek pracy poprzez kompleksowe działania i inicjatywy, prowadzone indywidualne konsultacje i warsztaty grupowe. Szczególny nacisk kładzie się na realizację zagadnień związanych z przedsiębiorczością i samozatrudnieniem oraz umiejętnością kierowania i kreowania własnej przyszłości zawodowej.

Adresy Młodzieżowych Centrów Kariery na Dolnym Śląsku:

1.Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w  Oleśnicy
ul. Zamkowa 4
56-400 Oleśnica
tel. 71 / 738 22 51
e-mail: mck.olesnica@ohp.pl

2.Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w  Dzierżoniowie
ul. Świdnicka 38
58-200 Dzierżoniów
tel. 74 / 646 45 69
e-mail: mck.dzierzoniow@ohp.pl   

 


 

3.Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w  Jelczu - Laskowicach
ul.Techników 12
55-220 Jelcz-Laskowice
tel. 71 / 318 80 15
e-mail: mck.jelcz-laskowice@ohp.pl


4.Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w  Brzegu Dolnym
ul. Zwycięstwa 3                       
56-120 Brzeg Dolny
tel. 71 / 384 34 85; fax. 71 / 725 91 19
e-mail: mck.brzegdolny@ohp.pl
            doradca.brzegdolny@ohp.pl
            posrednik.brzegdolny@ohp.pl
 
5.Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w  Bolesławcu
ul. Tysiąclecia 51                    
59-700 Bolesławiec
tel. 75 / 732 29 92
e-mail: mck.boleslawiec@ohp.pl
            doradca.boleslawiec@ohp.pl
            pośrednik.boleslawiec@ohp.pl

6.Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Kowarach
ul. Szkolna 2        
58-530 Kowary
tel. 506 583 328, 667 025 165
e-mail: mck.kowary@ohp.pl
           doradca.kowary@ohp.pl
           rozwojzawodowy.kowary@ohp.pl
 
7.Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w  Ząbkowicach Śląskich
ul. Rynek 55                                 
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. 74 / 815 12 20
e-mail: mck.zabkowiceslaskie@ohp.pl
     
8.Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w  Ziębicach
pl. Strażacki 8                         
57-220 Ziębice
tel. 74 / 816 12 04
e-mail: mck.ziebice@ohp.pl
 
9.Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w  Jaworze
ul. Wiejska 5                          
59-400 Jawor
tel. 76 854 83 74
e-mail: mck.jawor@ohp.pl

10.Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w  Górze
ul. Armii Polskiej 8         
56-200 Góra
tel. 65 / 543 13 01
e-mail: mck.gora@ohp.pl
            doradca.gora@ohp.pl
            rozwojzawodowy.gora@ohp.pl

11.Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Miliczu
ul. ks.E.Waresiaka 7
56-300 Milicz
tel. 71 384 34 05, 71 380 95 11
e-mail:  mck.milicz@ohp.pl
    doradca.milicz@ohp.pl
    rozwojzawodowy.milicz@ohp.pl

12.Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Lubaniu
ul. Armii Krajowej 30
59-800 Lubań
tel.75 / 721 33 16, 75 / 644 04 90
e-mail: doradca.luban@ohp.pl
            posrednik.luban@ohp.pl

13.Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Strzegomiu
ul. Kościuszki 2
58-150 Strzegom
tel.74 / 649 19 89
e-mail: mck.strzegom@ohp.pl

14.Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Świebodzicach
ul. Świdnicka 7
58-160 Świebodzice
tel. 74 664 76 55
e-mail: mck.swiebodzice@ohp.pl

15. Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Środzie Śląskiej
ul.Białoskórnicza 30
55-300 Środa Śląska
Tel. 608 129 894
e-mail: mck.srodaslaska@ohp.pl

16. Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Bielawie
ul.Wolności 109
58-260 Bielawa
Tel. 74 665 17 84
e-mail: mck.bielawa@ohp.pl

17. Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Strzelinie
ul. Dzierżoniowska 3A
57-100 Strzelin
Tel. 71 798 08 43, rozwójzawodowy.strzelin@ohp.pl
        71 321 06 24, pośrednik.strzelin@ohp.pl

18. Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Głogowie
Ul.Jedności Robotniczej 38
67-200 Głogów
Tel. 76 833 15 38. doradca.glogow@ohp.pl
                     mck.glogow@ohp.pl

19. Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Wołowie
Ul.Kościuszki 27
56-100 Wołów
Tel. 574 577 351 , doradca.wolow@ohp.pl
       71 319 87 00 , rozwojzawodowy.wolow@ohp.pl

Al.Niepodległości 9
56-100 Wołów
Tel. 507 719 555
e-mail: mck.wolow@ohp.pl

20. Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Zgorzelcu
Ul.Warszawska 1
59-900 Zgorzelec
Tel. 75 641 25 40
e-mail: mck.zgorzelec@ohp.pl

21. Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Boguszowie-Gorcach
Pl.Odrodzenia 8
58-370 Boguszów-Gorce
Tel. 74 844 81 77
e-mail: mck.boguszowgorce@ohp.pl

22. Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Kłodzku
Ul.Bohaterów Getta 6D
57-300 Kłodzko
Tel. 74 641 08 68
e-mail: mck.klodzko@ohp.pl

23. Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Nowej Rudzie
Ul.Piłsudskiego 14
57-400 Nowa Ruda
Tel. 74 873 50 62
e-mail: mck.nowaruda@ohp.pl
            posrednik.nowaruda@ohp.pl

24. Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Świdnicy
ul.Długa 33 lok.38
58-100 Świdnica
Tel. 74 852 04 27
e-mail: mck.swidnica@ohp.pl
 


 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY MŁODZIEŻ DO KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ MŁODZIEŻOWE CENTRA KARIERY

 


 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007