logo

     

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

 


Hufce Pracy na Dolnym Śląsku

Najstarszą wieloletnią formą organizacyjną działalności OHP są hufce pracy bez zakwaterowania. Zapewniają uczestnikom  możliwość kontynuacji nauki i zdobywania kwalifikacji zawodowych. Na Dolnym Śląsku hufce są zorganizowane w wielu miejscowościach, w miejscu zamieszkania młodzieży. Uczestnicy hufców odbywają przygotowanie zawodowe w zakładach pracy w tym w  zakładach rzemieślniczych. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w oparciu o zawarte umowy indywidualne o pracę w celu przygotowania zawodowego w ramach OHP. Przygotowanie zawodowe realizowane jest w ponad 40 zawodach:
• sprzedawca      
• kucharz
• stolarz, tapicer
• ślusarz, operator obrabiarek skrawających, mechanik pojazdów samochodowych
• robotnik budowlany (murarz -tynkarz,monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie)
• krawiec
oraz zawodach rzemieślniczych takich jak np. cukiernik, piekarz, fryzjer, introligator i inne.

Część młodzieży po zakończeniu okresu szkolenia zawodowego będzie miała możliwość podjęcia pracy stałej w zakładach, w których przyucza się lub uczy się zawodu. Młodociani objęci są także formami kształcenia kursowego realizowanego w ramach rzemieślniczej nauki zawodu.

 
Na Dolnym Śląsku działają następujące hufce pracy:

W rejonie Wałbrzycha:

1-7  Hufiec Pracy Dzierżoniów
Komendant HP - Jadwiga Hajduk-Stalica
Rynek 36/20
58-200 Dzierżoniów
Tel. 74 831 48 54
e-mail: hp.dzierzoniow@ohp.pl,   j.stalica@ohp.pl
kształcenie ogólne: ZSZ
kształcenie w zawodach: fotograf, kucharz, fryzjer, sprzedawca, murarz-tynkarz; monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, lakiernik, blacharz samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, elektromechanik pojazdów samochodowych cukiernik, piekarz, stolarz;

1-30 Hufiec Pracy Wałbrzych
Komendant HP - Paweł Mycio
al. Wyzwolenia 38
58-300 Wałbrzych
tel. 74 666 75 73
e-mail:  hp.walbrzych@ohp.pl
kształcenie ogólne: gimnazjum, ZSZ
kształcenie w zawodach: kucharz , sprzedawca, lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, piekarz, ślusarz;

1-33 Hufiec Pracy Bielawa
Komendant HP - Zofia Studnicka
ul. Wolności 109
58-260 Bielawa
tel. 74 833 21 38
e-mail: hp.bielawa@ohp.pl 
kształcenie ogólne: gimnazjum, ZSZ
kształcenie w zawodach: kucharz, fryzjer, sprzedawca, murarz-tynkarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, piekarz, stolarz, operator obrabiarek skrawających;

1-34 Hufiec Pracy Ziębice
(funkcjonuje grupa wychowawcza w Ząbkowicach Śl.)
Komendant HP - Grzegorz Abrahamik
Pl. Strażacki 8
57-220 Ziębice
tel. 531 160 893
e-mail: hp.ziebice@ohp.pl
kształcenie ogólne:  ZSZ
kształcenie w zawodach: kucharz, fryzjer, sprzedawca, kamieniarz, murarz-tynkarz; monter sieci,instalacji i urządzeń sanitarnych, mechanik pojazdów samochodowych, elektyk, cukiernik, piekarz, stolarz;

Grupa wychowawcza w Ząbkowicach Śląskich
st. wychowawca - Małgorzata Bukowska
ul. Kasztanowa 2
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. 74 815 13 91

1-38 Hufiec Pracy Bystrzyca Kłodzka
(funkcjonuje grupa wychowawcza w Nowej Rudzie)
Komendant HP - Elżbieta Kościelna
ul. Sienkiewicza 8
57-500 Bystrzyca Kłodzka 
tel. 74 811 30 27
e- mail: hp.bystrzyckaklodzka@ohp.pl
kształcenie ogólne: gimnazjum, ZSZ
kształcenie w zawodach: kucharz, fryzjer, sprzedawca,murarz-tynkarz, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, cukiernik, piekarz, stolarz;

Grupa wychowawcza w Nowej Rudzie
st. wychowawca - Anna Grochowska
ul. J.Piłsudskiego 14
57-400 Nowa Ruda
tel. 74 873 50 62

1-40 Hufiec Pracy Świdnica 
Komendant HP - Irena Nowak
ul.Długa 33 lok.28
58-100 Świdnica
tel. 74 852 04 27
e-mail: hp.swidnica@ohp.pl
kształcenie ogólne: gimnazjum, ZSZ
kształcenie w zawodach: kucharz, sprzedawca, kamieniarz, murarz-tynkarz, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, piekarz, tapicer;

W rejonie Legnicy:

1-1 Hufiec Pracy Legnica
Komendant HP - Teresa Woźniakowska
ul. Żeglarska 14
59-220 Legnica
tel. 76 862 43 33
e-mail: hp.legnica@ohp.pl
kształcenie ogólne: ZSZ
kształcenie w zawodach: fotograf, kucharz , fryzjer, sprzedawca, murarz-tynkarz, lakienik, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, piekarz, stolarz;

1-2 Hufiec Pracy Góra
Komendant HP - Zofia Świerszcz
ul. Piastów 6
56-200 Góra
tel. 65 544 11 77
e-mail: hp.gora@ohp.pl 
kształcenie ogólne: ZSZ
kształcenie w zawodach: kucharz, fryzjer, sprzedawca, murarz-tynkarz; monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, lakienik, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, piekarz, stolarz, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych;

1-13 Hufiec Pracy Przemków
Komendant HP - Aneta Maszczak
 ul. Leśna Góra 3
Przemków 59-170
tel. 76 831 91 36
e-mail: hp.przemkow@ohp.pl
kształcenie ogóle: ZSZ
kształcenie w zawodach: kucharz, fryzjer, sprzedawca, murarz-tynkarz, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, monter mechatronik, cukiernik, piekarz;

1-21 Hufiec Pracy Jawor
(funkcjonuje grupa wychowawcza w Złotoryi)
Komendant HP - Mariola Labryga
ul. Zamkowa 2
59-400 Jawor
tel. 76 87 072 76
e-mail: hp.jawor@ohp.pl
kształcenie ogólne: ZSZ, szkolenie kursowe
kształcenie w zawodach: kucharz, sprzedawca, ogrodnik, murarz-tynkarz, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz;

Grupa wychowawcza w Złotoryi
st. wychowawca - Andrzej Kowalik
ul. Wojska Polskiego 52
59-500 Złotoryja
tel. 76 870 72 76

1-23 Hufiec Pracy Polkowice
Komendant HP - Maria Bardon
ul. Skalników 6
59-100 Polkowice
tel. 76 845 40 05
e- mail: hp.polkowice@ohp.pl
kształcenie ogólne:  ZSZ
kształcenie w zawodach: kucharz, sprzedawca, fryzjer; monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, lakiernik, operator obrabiarek skrawających, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, cukiernik, piekarz;

W rejonie Jeleniej Góry:

1-3 Hufiec Pracy Bolesławiec
(funkcjonuje grupa wychowawcza w Zgorzelcu)
Komendant HP - Nina Rusin
 ul. Tysiąclecia 51
59-700 Bolesławiec
tel./fax 75 732 86 06,
e-mail: hp.boleslawiec@ohp.pl
kształcenie ogólne: gimnazjum (w Zgorzelcu), ZSZ (w Bolesławcu, Zgorzelcu), szkolenie kursowe (w Bolesławcu, Zgorzelcu)
kształcenie w zawodach: kucharz, fryzjer, sprzedawca ,murarz-tynkarz, dekarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; monter sieci,instalacji i urządzeń sanitarnych; lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, cukiernik, piekarz, stolarz;

Grupa wychowawcza w Zgorzelcu
st. wychowawca - Joanna Żuber-Żółtowska
ul. Warszawska 1
59-900 Zgorzelec
tel. 75 641 25 40

1-6 Hufiec Pracy Jelenia Góra
Komendant HP -  Włodzimierz Cikorski
ul. Wiejska 29
58-506 Jelenia Góra
tel. 75 75 342 37
e-mail:  w.cikorski@ohp.pl
e-mail:  hp.jeleniagora@ohp.pl 
kształcenie ogólne: gimnazjum, RNZ
kształcenie w zawodach: kucharz, fryzjer, sprzedawca, rolnik, ogrodnik, kamieniarz, murarz-tynkarz, lakiernik, blacharz samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, piekarz, stolarz;

1-10 Hufiec Pracy Kamienna Góra
Komendant HP - Anna Chomiuk
ul. Lubawska 8
58-400 Kamienna Góra
tel. 75 769 52 36
e-mail: hp.kamiennagora@ohp.pl
kształcenie ogólne: gimnazjum, ZSZ
kształcenie w zawodach: kucharz, sprzedawca, murarz- tynkarz, blacharz samochodowy, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektyk, elektromechanik, piekarz, stolarz;

W rejonie Wrocławia:

1-4 Hufiec Pracy Wołów
Komendant HP -  Aldona Augustyńska - Mikołajczyk
ul. Kościuszki 27
56-100 Wołów
tel. 534 617 771
e-mail:  a.augustynska@ohp.pl
e-mail:  hp.wolow@ohp.pl
kształcenie ogólne: gimnazjum, ZSZ, szkolenie kursowe
kształcenie w zawodach: kucharz, fryzjer, sprzedawca, betoniarz-zbrojarz, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, piekarz, stolarz;


1-5 Hufiec Pracy Środa Śląska

Komendant HP - Andrzej Żołnierczyk
ul. Kilińskiego 30
55-300 Środa Śląska
tel. 71 317 62 75
e-mail:  hp.srodaslaska@ohp.pl
kształcenie ogólne: gimnazjum, ZSZ, szkolenie kursowe
kształcenie w zawodach: kucharz, fryzjer, sprzedawca, rolnik, cieśla, murarz-tynkarz; monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, cukiernik, piekarz, stolarz

1-47 Hufiec Pracy Wrocław 
Komendant HP - Małgorzata Podgórska
ul. Wybrzeże J.Słowackiego 9
50-413 Wrocław
tel. 71 342 47 75
e-mail: hp.wroclaw@ohp.pl
kształcenie ogólne: gimnazjum, ZSZ, szkolenie kursowe
kształcenie w zawodach: kucharz, sprzedawca, fryzjer,lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, piekarz, ślusarz;

1-48 Hufiec Pracy Trzebnica
Komendanta HP - Agnieszka Januszowska
ul. Żeromskiego 25
(siedziba Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Trzebnicy)
55-100 Trzebnica
tel. 071 312 17 03 ,  502 405 756
e-mail: hp.trzebnica@ohp.pl
kształcenie ogólne: gimnazjum, ZSZ, szkolenie kursowe
kształcenie w zawodach: kucharz, sprzedawca, ogrodnik, ślusarz, wędliniarz, cukiernik, stolarz;

1-50 Hufiec Pracy Wrocław
Komendant HP - Wiesław Pawłowski
ul. Wybrzeże J.Słowackiego 9
50-413 Wrocław
tel. 71 342 47 75
e-mail: hp.wroclaw@ohp.pl
kształcenie ogólne: gimnazjum, ZSZ, szkolenie kursowe
kształcenie w zawodach: kucharz, sprzedawca, murarz-tynkarz; monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, piekarz, stolarz, krawiec;

1-63 Hufiec Pracy Strzelin
Komendant HP - Maria Jarosz
ul. Pocztowa 3
57-100 Strzelin
tel. 71 392 28 65
e-mail: hp.strzelin@ohp.pl
kształcenie ogólne: gimnazjum, ZSZ, szkolenie kursowe
kształcenie w zawodach: kucharz, sprzedawca, ogrodnik, murarz-tynkarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, cukiernik, piekarz, stolarz;

 


 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007