logo

     

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Hufce Pracy

Najstarszą wieloletnią formą organizacyjną działalności OHP są hufce pracy bez zakwaterowania. Zapewniają uczestnikom  możliwość kontynuacji nauki i zdobywania kwalifikacji zawodowych. Na Dolnym Śląsku hufce są zorganizowane w wielu miejscowościach, w miejscu zamieszkania młodzieży. Uczestnicy hufców odbywają przygotowanie zawodowe w zakładach pracy, w tym w  zakładach rzemieślniczych. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w oparciu o zawarte umowy indywidualne o pracę w celu przygotowania zawodowego w ramach OHP. Przygotowanie zawodowe realizowane jest w ponad 35 zawodach:
• sprzedawca      
• kucharz
• stolarz, tapicer
• ślusarz, operator obrabiarek skrawających, mechanik pojazdów samochodowych
• robotnik budowlany (murarz -tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie)
• krawiec
 oraz zawodach rzemieślniczych takich jak np. cukiernik, piekarz, fryzjer i inne.

Część młodzieży po zakończeniu okresu szkolenia zawodowego będzie miała możliwość podjęcia pracy stałej w zakładach, w których przyucza się lub uczy się zawodu. Młodociani objęci są także formami kształcenia kursowego realizowanego w ramach rzemieślniczej nauki zawodu.

 
 Na Dolnym Śląsku działają następujące hufce pracy:

W rejonie Wałbrzycha:

1-7  Hufiec Pracy Dzierżoniów
 Komendant HP - Jadwiga Hajduk-Stalica
 Rynek 36/20
 58-200 Dzierżoniów
 Tel. 74 831 48 54
 e-mail: hp.dzierzoniow@ohp.pl,   j.stalica@ohp.pl

 Formy kształcenia ogólnego: Zasadnicza Szkoła Zawodowa (II, III klasa), Branżowa Szkoła I Stopnia (I klasa)
 Kształcenie praktyczne w zawodach: fotograf; kucharz; fryzjer; sprzedawca; murarz-tynkarz; monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; lakiernik; blacharz samochodowy; mechanik pojazdów samochodowych; elektryk; elektromechanik pojazdów samochodowych; cukiernik; piekarz; stolarz; mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych, dekarz

1-30 Hufiec Pracy Wałbrzych
 Komendant HP - Paweł Mycio
 al. Wyzwolenia 38
 58-300 Wałbrzych
 tel. 74 666 75 73
 e-mail:  hp.walbrzych@ohp.pl

 Formy kształcenia ogólnego: Gimnazjum z klasami przysposabiającymi do pracy (II, III klasa), Szkoła Podstawowa z klasami przysposabiającymi do pracy (VII klasa), Zasadnicza Szkoła Zawodowa (II, III klasa), Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia ( I klasa)
 Kształcenie praktyczne w zawodach: kucharz ; sprzedawca; lakiernik; mechanik pojazdów samochodowych; cukiernik; piekarz; ślusarz, operator urządzeń przemysłu ceramicznego; blacharz

1-33 Hufiec Pracy Bielawa
 Komendant HP - Zofia Studnicka
 ul. Wolności 109
 58-260 Bielawa
 tel. 74 833 21 38
 e-mail: hp.bielawa@ohp.pl  
 
Formy kształcenia ogólnego: Gimnazjum z klasami przysposabiającymi do pracy (II, III klasa), Szkoła Podstawowa z klasami przysposabiającymi do pracy (VII klasa), Zasadnicza Szkoła Zawodowa (II, III klasa), Branżowa Szkoła I Stopnia (I klasa)
Kształcenie praktyczne w zawodach: kucharz; fryzjer; sprzedawca; monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; mechanik pojazdów samochodowych; operator obrabiarek skrawających

1-34 Hufiec Pracy Ziębice
 (funkcjonuje grupa wychowawcza w Ząbkowicach Śl.)
 Komendant HP - Grzegorz Abrahamik
 Pl. Strażacki 8
 57-220 Ziębice
 tel. 531 160 893
 e-mail: hp.ziebice@ohp.pl
 
Formy kształcenia ogólnego: Zasadnicza Szkoła Zawodowa (II, III klasa), Branżowa Szkoła I Stopnia (I klasa)
Kształcenie praktyczne w zawodach: kucharz; fryzjer; sprzedawca; kamieniarz; murarz-tynkarz; monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; mechanik pojazdów samochodowych; elektryk; elektromechanik; cukiernik; piekarz; operator urządzeń skrawających; rolnik

Grupa wychowawcza w Ząbkowicach Śląskich
 st. wychowawca - Małgorzata Bukowska
 ul. Kasztanowa 2
 57-200 Ząbkowice Śląskie
 tel. 74 815 13 91

1-38 Hufiec Pracy Bystrzyca Kłodzka
 (funkcjonuje grupa wychowawcza w Nowej Rudzie)
 Komendant HP – Anna Grochowska
 ul. Sienkiewicza 8
 57-500 Bystrzyca Kłodzka
 tel. 74 811 30 27
 e- mail: hp.bystrzyckaklodzka@ohp.pl
 Formy kształcenia ogólnego: Gimnazjum dla dorosłych (II, III klasa), Zasadnicza Szkoła Zawodowa (II, III klasa), Branżowa Szkoła I stopnia
 Kształcenie praktyczne w zawodach: kucharz; fryzjer; sprzedawca; murarz-tynkarz; mechanik pojazdów samochodowych; blacharz samochodowy; cukiernik; piekarz; stolarz;

Grupa wychowawcza w Nowej Rudzie
ul. J. Piłsudskiego 14
 57-400 Nowa Ruda
 tel. 74 873 50 62

1-40 Hufiec Pracy Świdnica
 Komendant HP - Irena Nowak
 ul. Długa 33 lok.28
 58-100 Świdnica
 tel. 74 852 04 27
 e-mail: hp.swidnica@ohp.pl
 
Formy kształcenia ogólnego: Gimnazjum z klasami przysposabiającymi do pracy (II, III klasa), Szkoła Podstawowa z klasami przysposabiającymi do pracy (VII klasa), Zasadnicza Szkoła Zawodowa (II, III klasa), Branżowa Szkoła I Stopnia (I klasa)

Kształcenie praktyczne w zawodach: kucharz; sprzedawca; fryzjer; monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; mechanik pojazdów samochodowych; cukiernik; piekarz; tapicer; elektromechanik pojazdów samochodowych

W rejonie Legnicy:

1-1 Hufiec Pracy Legnica
 Komendant HP - Teresa Woźniakowska
 ul. Żeglarska 14
 59-220 Legnica
 tel. 76 862 43 33
 e-mail: hp.legnica@ohp.pl
 
Formy kształcenia ogólnego: Zasadnicza Szkoła Zawodowa (II, III klasa), Branżowa Szkoła I Stopnia (I klasa)
Kształcenie praktyczne w zawodach: fotograf; kucharz; fryzjer; sprzedawca; murarz-tynkarz; lakiernik; mechanik pojazdów samochodowych; cukiernik; piekarz; stolarz; monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; elektryk;

1-2 Hufiec Pracy Góra
 Komendant HP - Zofia Świerszcz
 ul. Piastów 6
 56-200 Góra
 tel. 65 544 11 77
 e-mail: hp.gora@ohp.pl  
 
Formy kształcenia ogólnego: Zasadnicza Szkoła Zawodowa (II, III klasa), Branżowa Szkoła I Stopnia (I klasa)

Kształcenie praktyczne w zawodach: kucharz; fryzjer; sprzedawca; murarz-tynkarz; monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; lakiernik; ślusarz; mechanik pojazdów samochodowych; elektryk; piekarz; stolarz; mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych; blacharz samochodowy;


1-13 Hufiec Pracy Przemków
 Komendant HP - Aneta Maszczak
  ul. Leśna Góra 3
 Przemków 59-170
 tel. 76 831 91 36
 e-mail: hp.przemkow@ohp.pl

 Formy kształcenia ogólnego: Zasadnicza Szkoła Zawodowa (II, III klasa), Branżowa Szkoła I Stopnia (I  klasa)
 Kształcenie praktyczne w zawodach: kucharz; fryzjer; sprzedawca; murarz-tynkarz; operator obrabiarek skrawających; ślusarz; mechanik pojazdów samochodowych; elektryk; monter mechatronik; cukiernik; piekarz;

1-21 Hufiec Pracy Jawor
 (funkcjonuje grupa wychowawcza w Złotoryi)
 Komendant HP - Mariola Labryga
 ul. Zamkowa 2
 59-400 Jawor
 tel. 76 87 072 76
 e-mail: hp.jawor@ohp.pl
 
Formy kształcenia ogólnego: Zasadnicza Szkoła Zawodowa (II, III klasa), Branżowa Szkoła I Stopnia (I klasa)

Kształcenie praktyczne w zawodach: kucharz; sprzedawca; murarz-tynkarz; mechanik pojazdów samochodowych; stolarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Grupa wychowawcza w Złotoryi
 st. wychowawca - Andrzej Kowalik
 ul. Wojska Polskiego 52
 59-500 Złotoryja
 tel. 733-341-467

1-23 Hufiec Pracy Polkowice
 Komendant HP - Maria Bardon
 ul. Skalników 6
 59-100 Polkowice
 tel. 76 845 40 05
 e- mail: hp.polkowice@ohp.pl
 
Formy kształcenia ogólnego: Zasadnicza Szkoła Zawodowa (II, III klasa), Branżowa Szkoła I Stopnia (I klasa)

Kształcenie praktyczne w zawodach: kucharz; sprzedawca; fryzjer; monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych; lakiernik; operator obrabiarek skrawających; mechanik pojazdów samochodowych; elektryk; cukiernik; piekarz;

W rejonie Jeleniej Góry:

1-3 Hufiec Pracy Bolesławiec
 (funkcjonuje grupa wychowawcza w Zgorzelcu)
 Komendant HP - Nina Rusin
  ul. Tysiąclecia 51
 59-700 Bolesławiec
 tel./fax 75 732 86 06,
 e-mail: hp.boleslawiec@ohp.pl
 
Formy kształcenia ogólnego: Gimnazjum z klasami przysposabiającymi do pracy (II, III klasa), Zasadnicza Szkoła Zawodowa (II, III klasa), Branżowa Szkoła I Stopnia (I klasa), Rzemieślnicza Nauka Zawodu (w Bolesławcu)
Kształcenie praktyczne w zawodach: kucharz; fryzjer; sprzedawca; murarz-tynkarz; dekarz; monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; lakiernik; mechanik pojazdów samochodowych; elektryk; cukiernik; piekarz; stolarz;

Grupa wychowawcza w Zgorzelcu
 st. wychowawca - Joanna Żuber-Żółtowska
 ul. Warszawska 1
 59-900 Zgorzelec
 tel. 75 641 25 40

1-6 Hufiec Pracy Jelenia Góra
 Komendant HP -  Włodzimierz Cikorski
 ul. Wiejska 29
 58-506 Jelenia Góra
 tel. 75 75 342 37
 e-mail:  w.cikorski@ohp.pl
 e-mail:  hp.jeleniagora@ohp.pl
 
Formy kształcenia ogólnego: Gimnazjum dla dorosłych (II, III klasa), Szkoła Podstawowa dla dorosłych (VII klasa), Rzemieślnicza Nauka Zawodu
Kształcenie praktyczne w zawodach: kucharz; fryzjer; sprzedawca; rolnik; ogrodnik; kamieniarz; murarz-tynkarz; lakiernik; blacharz samochodowy; mechanik pojazdów samochodowych; elektromechanik pojazdów samochodowych; cukiernik; piekarz; stolarz; monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

1-10 Hufiec Pracy Kamienna Góra
 Komendant HP - Anna Chomiuk
 ul. Lubawska 8
 58-400 Kamienna Góra
 tel. 75 769 52 36
 e-mail: hp.kamiennagora@ohp.pl

 Formy kształcenia ogólnego: Gimnazjum dla dorosłych, Zasadnicza Szkoła Zawodowa (II, III klasa), Branżowa Szkoła I Stopnia (I klasa)

 Kształcenie praktyczne w zawodach: kucharz; sprzedawca; fryzjer; murarz- tynkarz; blacharz samochodowy; ślusarz; mechanik pojazdów samochodowych; elektryk; elektromechanik; piekarz; stolarz;

W rejonie Wrocławia:

1-4 Hufiec Pracy Wołów
Komendant HP -  Aldona Augustyńska - Mikołajczyk
 ul. Kościuszki 27
 56-100 Wołów
 tel. 534 617 771
 e-mail:  a.augustynska@ohp.pl
 e-mail:  hp.wolow@ohp.pl
 
Formy kształcenia ogólnego: Gimnazjum z klasami przysposabiającymi do pracy (II, III klasa), Zasadnicza Szkoła Zawodowa (II, III klasa), Branżowa Szkoła I Stopnia (I klasa), Doskonalące szkolenie kursowe
Kształcenie praktyczne w zawodach: kucharz; fryzjer; sprzedawca; betoniarz-zbrojarz; ślusarz; mechanik pojazdów samochodowych; elektryk; piekarz; stolarz; operator urządzeń przemysłu chemicznego; cukiernik

1-5 Hufiec Pracy Środa Śląska
Komendant HP - Andrzej Żołnierczyk
 ul. Kilińskiego 30
 55-300 Środa Śląska
 tel. 71 317 62 75
 e-mail:  hp.srodaslaska@ohp.pl

 Formy kształcenia ogólnego: Zasadnicza Szkoła Zawodowa (II, III klasa), Branżowa Szkoła I Stopnia (I klasa)

 Kształcenie praktyczne w zawodach: kucharz, fryzjer, sprzedawca, cieśla, murarz-tynkarz; monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, cukiernik, piekarz, stolarz

1-47 Hufiec Pracy Wrocław
 Komendant HP - Małgorzata Podgórska
 ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
 50-413 Wrocław
 tel. 71 342 47 75
 e-mail: hp.wroclaw@ohp.pl
 
Formy kształcenia ogólnego: Gimnazjum dla dorosłych (II, III klasa), Szkoła Podstawowa dla dorosłych (VII klasa), Zasadnicza Szkoła Zawodowa (II, III klasa), Branżowa Szkoła I Stopnia (I klasa), Doskonalące szkolenie kursowe
Kształcenie praktyczne w zawodach: kucharz; sprzedawca; fryzjer; lakiernik; mechanik pojazdów samochodowych; elektromechanik; piekarz; ślusarz;

1-48 Hufiec Pracy Trzebnica
 Komendanta HP - Agnieszka Januszowska
 ul. Żeromskiego 25
 (siedziba Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Trzebnicy)
 55-100 Trzebnica
 tel. 071 312 17 03 ,  502 405 756
 e-mail: hp.trzebnica@ohp.pl
 
 Formy kształcenia ogólnego: gimnazjum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 Kształcenie praktyczne w zawodach: kucharz, sprzedawca, ogrodnik, ślusarz, wędliniarz, cukiernik, stolarz;

1-50 Hufiec Pracy Wrocław
 Komendant HP - Piotr Rulikowski
 ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
 50-413 Wrocław
 tel. 71 342 47 75
 e-mail: hp.wroclaw@ohp.pl, p.rulikowski@ohp.pl
 
Formy kształcenia ogólnego: gimnazjum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, szkolenie kursowe
Kształcenie praktyczne w zawodach: kucharz, sprzedawca, murarz-tynkarz; monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, piekarz, stolarz, krawiec;

1-63 Hufiec Pracy Strzelin
 Komendant HP - Katarzyna Wachowska
 ul. Pocztowa 3
 57-100 Strzelin
 tel. 71 392 28 65
 e-mail: hp.strzelin@ohp.pl
 
Formy kształcenia ogólnego: gimnazjum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, szkolenie kursowe
Kształcenie praktyczne w zawodach: kucharz, sprzedawca, ogrodnik, murarz-tynkarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, cukiernik, piekarz, stolarz;

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007