logo

     

 

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

 

 

WSPÓLNE DZIAŁANIA - LEPSZE EFEKTY

24.01.201108:41

Agata

Młodzieżowe Centrum Kariery w Dzierżoniowie, oraz Klub Pracy OHP w Bielawie od września 2010 roku podjęły wspólne działania dotyczące warsztatów na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bielawie. Od początku roku szkolnego spotykamy się raz w miesiącu z młodzieżą I klasy zawodowej, którą objęliśmy specjalnym trzyletnim programem „Rynek pracy bez tajemnic”. W zawiązku z tym, że w SOSW uczy się młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, dlatego program tematycznie oraz czasowo został dostosowany aby był przystępny dla uczniów.

  

W trakcie zajęć z młodzieżą

Razem z wychowawcą klasy zawodowej panem Aleksandrem Fularą, doszliśmy do wniosku, że najlepszym sposobem będzie już od pierwszej klasy, stopniowo i systematycznie przygotować młodzież do wejścia na rynek pracy, po ukończeniu szkoły.
20 stycznia, dzięki uprzejmości Hufca Pracy 1-33 w Bielawie, który udostępnił nam swoją salę, na zajęciach mogliśmy gościć również klasę gimnazjalną z SOSW, która równie chętnie i aktywnie uczestniczyła w warsztatach. Młodzież wypracowała w grupach cechy przyjaciela, oraz kolegi, a następnie wybrała z nich cechy idealnego kandydata do pracy. Następnie każdy mógł sam ocenić swoje cechy osobowości poprzez test „Samoocena”. Na zakończenie warsztatów uczniowie obejrzeli film „Savoir – Vivre”.     
Zazwyczaj zajęcia odbywają się na terenie SOSW w Bielawie, jednak tym razem chcieliśmy pokazać młodzieży naszą jednostkę, przez co również uatrakcyjnić zajęcia z doradcą zawodowym oraz liderem Klubu Pracy.

Tekst: Agata Dudek – doradca zawodowy I stopnia w Młodzieżowym Centrum Kariery w Dzierżoniowie
Foto: Paweł Kondrakiewicz – Lider Klubu Pracy w Bielawie
 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007