logo

     

 

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

 

 

LEKCJA FIZYKI DLA UCZESTNIKÓW HUFCA WAŁBRZYSKIEGO W INSTYTUCIE GEOFIZYKI ORAZ CENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH W KSIĄŻU

13.03.201312:41

Agata

12 marca 2012 roku, 5 uczestników Hufca Pracy 1-30 w Wałbrzychu, wzięło udział w zajęciach, które  odbyły się w Instytucie Geofizyki oraz Centrum Badań Kosmicznych w Książu. Zajęcia przeprowadził pracownik naukowy Instytutu, w ramach prowadzonego przez Hufiec Pracy 1-30 programu „Tu żyjemy”.
Obecnie w instytucie prowadzony jest program Eduscience, częściowo współfinansowany ze środków Unijnych, który ma na celu rozwijanie wśród uczniów kompetencji matematyczno-przyrodniczych.
Podczas wizyty w Książu, Młodzież miała możliwość uzyskać informacje między innymi z dziedziny geofizyki, z zakresu rejestracji wstrząsów sejsmicznych bliskich i dalekich, ich przyczyn.
Polska Akademia Nauk, jej Instytut Geofizyki oraz Centrum Badań Kosmicznych w Warszawie od wielu lat prowadzą w podziemiach Zamku różnego rodzaju badania naukowe.

  

Zajęcia młodzieży z Hufca wałbrzyskiego z pracownikiem naukowym w Instytucie Geofizyki oraz Centrum Badań Kosmicznych w Książu
Poznawanie rodzajów fal sejsmicznych

Obecnie turyści mają możliwość zobaczyć i dowiedzieć na jakiej zasadzie działają sejsmografy i sejsmometry, jak wyglądają oraz jak rejestrowane są wstrząsy sejsmiczne. W podziemiach Zamku Książ znajduje się ponadto Stacja Pływowa Centrum Badań Kosmicznych PAN.  Pływy skorupy ziemskiej, podobnie jak przypływy i odpływy morskie, powstają wskutek oddziaływania sił grawitacyjnych Księżyca i Słońca na Ziemię. Pomiar pływów skorupy ziemskiej polega na dokładnym mierzeniu zmian linii pionu, który jest wyznaczany z położenia powierzchni wody za pomocą dwu osiemdziesięciometrowych rur wypełnionych czystą wodą.  Na końcach rur umieszczone są czujniki, które za pomocą promieni laserowych mierzą zmiany nachylenia powierzchni wody. Wyniki tych badań pozwolą na zmierzenie wielkości pływów oraz ruchów tektonicznych na obszarze Sudetów, a także pośrednio dadzą informacje o budowie wnętrza Ziemi. Co więcej w piwnicy Obserwatorium znajduje się punkt grawimetryczny, gdzie co roku wykonuje się serię precyzyjnych pomiarów pola grawitacyjnego Ziemi.
Celem wycieczki do Centrum Badań było pobudzanie jednostkowych doświadczeń uczniów w danej dziedzinie, opanowanie ogólnej wiedzy o przyrodzie, kształtowanie świadomości oraz opartych na niej postaw i naukowych przekonań, rozwój potrzeb kulturalnych, motywacji i zainteresowań poznawczych, samodzielne stosowanie wiedzy w nowych sytuacjach, znajomość faktów, terminologii, znaków konwencjonalnych, klasyfikacji, pojęć ogólnych, teorii, zasad, praw;  recepcja – świadomość, chęć odbierania, uwaga skierowana bądź wybiórcza; bliższe i alternatywne poznanie przez uczestników tego, co dzieje się w podziemiach Książa oraz uzyskanie wiedzy z zakresu wszelkich procesów i zjawisk fizycznych, które zachodzą we wszystkich geosferach Ziemi; m.in. przewidywanie katastrof naturalnych; sejsmologii - dział geofizyki zajmujący się badaniem trzęsień ziemi oraz rozchodzenia się fal sejsmicznych wewnątrz Ziemi.
Za pomocą zdjęć oraz technologii komputerowej, uczestnicy zobaczyli jak wyglądają piwnice Zamku Książ. Zwiedzanie podziemi jest obecnie  niemożliwe, gdyż specjalistyczna aparatura rejestrująca wstrząsy sejsmiczne jest czuła na najmniejszy ruch, który mógłby zaburzyć jej prawidłowe działanie.
Poruszany temat nie należał do łatwych, jednak wywołał wśród młodzieży żywe zainteresowanie.

Tekst i zdjęcia przygotowała Kamila Wybraniec – wychowawca 1-30 HP w Wałbrzychu
 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007