logo

     

 

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

 

 

DORADCY ZAWODOWI PROWADZĄ ZAJĘCIA W ZAKŁADZIE KARNYM W GŁOGOWIE

07.09.201713:04

Agata

06.09.2017 pracownicy CEiPM OHP w Legnicy z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej ponownie odwiedzili osadzonych w Zakładzie Karnym w Głogowie celem przeprowadzenia zajęć z zakresu doradztwa zawodowego.
O problemie braku pracy i perspektyw wśród osadzonych i byłych więźniów trudno mówić wyłącznie w kontekście ich wykształcenia czy umiejętności zawodowych. Główny powód ich kłopotów ze znalezieniem pracy jest kompleksowość ich problemów. W wielu przypadkach osadzeni nie posiadają wykształcenia ani przygotowania zawodowego. Mają kłopoty rodzinne a ich relacje z najbliższymi są skomplikowane. Częstą przyczyną zachowań destrukcyjnych i deficytów osadzonych są złe wzorce osobowe.

legnica

Doradcy zawodowi z CEiPM w Legnicy

Wielu skazanych mimo dojrzałego wieku nigdy nie funkcjonowało na rynku pracy, wielu z nich nigdy formalnie nie pracowało lub mieli wieloletnią przerwę w zatrudnieniu a rynek pracy przez ten czas uległ zmianie, pojawiły się nowe technologie, materiały oraz wymagania dotyczące umiejętności nawet w stosunku do pracowników fizycznych czy pracowników niższych szczebli. Nieumiejętność nawiązywania i utrzymania relacji, podejmowania decyzji i brak nawyku systematycznej pracy są kolejnymi czynnikami utrudniającymi powrót na rynek pracy po opuszczeniu Zakładu Karnego. Dodatkowo są w aktach obciążeni zapisem o karalności.
Misją doradców zawodowych odwiedzających zakład karny jest przygotowanie skazanych do aktywnego poszukiwania pracy po wyjściu na wolność poprzez prowadzoną naukę tworzenia dokumentów aplikacyjnych oraz przekazywanie podstawowej wiedzy o rynku pracy i poruszania się po nim. Aby w pełni zrozumieć potrzeby i możliwości poszczególnych uczestników zajęć tematem spotkania była samowiedza, jako informacja o sobie ważna dla projektowania własnej przyszłości. Więźniowie brali czynny udział w zajęciach, chętnie włączali się w dyskusje i każdy z nich za pomocą wypełnienia testu poznał swój typ osobowości. Doradcy natomiast przedstawili mocne i słabe strony danych typów oraz zapoznali osadzonych z gamą zawodów, jakie pasują najlepiej do danego człowieka.

Zdjęcia: Tekst: Joanna Wit- doradca zawodowy

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007