logo

     

 

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

 

 

„WAKACJE Z OHP” W GMINIE WOŁÓW

11.09.201708:32

Agata

Przedsięwzięcie pod nazwą: „Wakacje z OHP” było realizowane w oparciu o porozumienie zawarte między Wojewódzkim Komendantem Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP Panią Bernadettą Brożyną a Burmistrzem Gminy Wołów panem Dariuszem Chmurą.
Na mocy podpisanego porozumienia począwszy od dnia 3 lipca, w gminie Wołów można było wypoczywać aktywnie i twórczo. Gmina zatroszczyła się o dzieci z terenów wiejskich dowożąc je od poniedziałku do czwartku, w okresie od 3 lipca do 24 sierpnia b.r., nad którymi pieczę opiekuńczo-wychowawczą miała kadra Hufca Pracy w Wołowie. Dzieci przywożone na basen miejski, były zwolnione od opłat w poniedziałki i środy, w pozostałe zaś dni korzystały z ulgowej opłaty. W sumie z kąpieli wodnych skorzystało ponad 800 dzieci. Ta grupa dzieci, która chciała zdobyć umiejętności pływania mogła skorzystać z nauki prowadzonej przez instruktorów nauki pływania. W trakcie odpoczynku od zabawy w basenie dzieci miały możliwość wzięcia udziału w zajęciach tanecznych, gry w plażową piłkę siatkową, gry w piłkę wodną, zajęć animacyjnych.

1wolow 2wolow 3wolow 4wolow 

Wodne harce na basenie OSiR w Wołowie oraz wołowska grupa Warsztatów Artystycznych w Krośnicach

A gdy słońce nie chciało świecić czy padał deszcz, dzieci w asyście kadry wychowawczej hufca korzystały z zajęć animacyjnych, sportowych w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Uzdolnione plastycznie dzieci mogły zaś skorzystać z warsztatów artystycznych w Krośnicach organizowanych przez Aglomerację Wrocławską, nad którymi pieczę opiekuńczo-wychowawczą miała Pani Aldona Augustyńska-Mikołajczyk – Komendant Hufca Pracy w Wołowie.
W dniach od 31 lipca do 4 sierpnia jedenastoosobowa grupa młodych ludzi pod czułym okiem Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu i wychowawcy rozwijała swoje talenty i wypoczywała. Każda grupa miała opiekuna artystycznego z Akademii, który pomagał dzieciom w pracach. Całą pieczę artystyczną nad warsztatami malarstwa, plastycznymi (z kolażu oraz gliny) miał Pan Roland  – doktorant Akademii Sztuk Pięknych
we Wrocławiu.
Każdy dzień był zapełniony różnymi zajęciami o charakterze rozwoju artystycznego i wypoczynku. Dzieci brały udział w warsztatach pod nazwą „Stwórz sobie bajkę”, „Kolorowe szkicowniki” i „Mój robot”. Ponadto zwiedzali Krośnice, uczestniczyli w grach i zabawach na świeżym powietrzu, „baloniadzie”, dyskotece oraz zabawach integracyjnych zakończonych ogniskiem.
Pogoda bardzo dopisała, było ciepło i dla relaksu wieczorami młodzież korzystała z gier sportowych, chłodziła się w basenie.

Tekst – Ewa Baszak
Zdjęcia – Aldona Augustyńska-Mikołajczyk

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007