logo

     

 

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

 

 

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO W POWIECIE WOŁOWSKIM

11.09.201708:45

Agata

„Człowiek szlachetny jedna sobie przyjaciół wykształceniem,
a w doskonaleniu się pomagają mu przyjaciele”
Konfucjusz

Dnia 1 września b.r. we wszystkich szkołach rozbrzmiał dzwonek rozpoczynający nowy rok szkolny. W Powiecie Wołowskim uroczysta inauguracja roku szkolnego dla środowiska nauczycielskiego rozpoczęła się Powiatową Konferencją, która miała miejsce dnia 7 września 2017roku w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie.
Na tę konferencję została zaproszona Komendant Hufca Pracy w Wołowie Pani Aldona Augustyńska-Mikołajczyk.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonała Pani Krystyna Adaśko – Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie. Zabrał również głos Pan Władysław Boczar – V-ce Starosta Powiatu Wołowskiego, który zebranych poinformował o osiągnięciach młodzieży z terenu powiatu, jak również o potrzebie podjęcia wszelkich działań, aby młody człowiek czuł się dobrze w szkole i osiągał satysfakcjonujące wyniki. Podkreślił, że szkoła jest dla ucznia i każdy pracownik oświaty winien działać na rzecz dobra dziecka.

Wykład inaugurujący: „Zmiany w przepisach prawa oświatowego obowiązujące od 1 września 2017 r.” wygłosił prawnik Robert Mangold – wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.
Następnym punktem konferencji było przedstawienie oferty edukacyjnej Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie. Ponadto przedstawiono podsumowanie powiatowej akcji bookcrossingowej „Uwalniamy książkę w powiecie wołowskim”.
Po podsumowaniu całej konferencji Pani Dyrektor Krystyna Adaśko podziękowała za udział i  złożyła wszystkim najserdeczniejsze życzenia w nowym roku szkolnym, wielu sukcesów i satysfakcji w codziennej pracy.

tekst – Aldona Augustyńska-Mikołajczyk

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007