logo

     

 

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

 

 

PIERWSZE SPOTKANIE

12.09.201714:01

Agata

W dniu 12.09.2017 rozpoczął się cykl zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego dla młodzieży będącej uczestnikami Hufca Pracy 1-6 w Jeleniej Górze. Spotkanie miało na celu zaprezentowanie zakresu możliwej pomocy w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej, jaką mogą zaoferować doradcy zawodowi Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej oraz poznanie potrzeb i oczekiwań młodzieży w tym zakresie.
W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas gimnazjalnych, jak i po raz pierwszy klasy VII szkoły podstawowej.

Doradca zawodowy z uczestnikami spotkania

Patryk Stepnowski – doradca zawodowy MCIZ i uczestnicy zajęć

Ci ostatni w tym roku powinni wybrać kierunek kształcenia zawodowego i rozpocząć praktyczną naukę zawodu. Część uczestników dokonała już wyboru i znalazła praktyki, ale jest też nieliczna grupa, która ma tę decyzję jeszcze przed sobą. Była to więc znakomita okazja, aby mogli zdobyć informacje o interesujących ich zawodach, możliwościach rozwoju zawodowego, ale także umówić się na poradę indywidualną, która z pewnością przyczyni się bardziej trafnych wyborów zawodowych.

Tekst: Renata Bech, Patryk Stepnowski - Doradcy zawodowi MCIZ Jelenia Góra
Zdjęcia: Renata Bech – doradca zawodowy MCIZ

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007