logo

     

 

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

 

 

NARODOWE CZYTANIE „WESELA” STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W OŚRODKU SZKOLENIA I WYCHOWANIA W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

13.09.201714:33

Agata

„[...]Przez drzwi otwarte z boku, ku sieni, słychać huczne weselisko, buczące basy, piskanie skrzypiec, niesforny klarnet, hukania chłopów i bab i przygłuszający wszystką nutę jeden melodyjny szum i rumot tupotających tancerzy, co się tam kręcą w zbitej masie w takt jakiejś ginącej we wrzawie piosenki...”
S. Wyspiański

Polska akcja społeczna propagująca znajomość literatury narodowej zapoczątkowana została w 2012 z okazji 200-lecia Drugiej Wojny Polskiej  i najazdu Napoleona na Rosję, podczas którego miał miejsce opisany w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza ostatni zajazd na Litwie. Akcję zorganizował prezydent Polski Bronisław Komorowski, a pomysłodawcą była Agnieszka Celeda, dyrektor Biura Kultura - wcześniej m.in wicedyrektor TVP Kultura. Pomysłodawcy pragnęli, by literatura narodowa nie była tylko przedmiotem nauczania szkolnego, ale stała się obecna w szeroko rozumianym życiu społecznym.

z Uczestnicy czytaja fragment dramatu z Wychowanki podczas czytania lektury
1.    Uczestnicy czytają fragment dramatu
2.    Młodzież czytająca  lekturę

Inauguracja tegorocznej akcji „Narodowego czytania” miała miejsce drugiego września tego roku, gdzie para prezydencka odczytała fragmenty dramatu „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, które to dzieło wybrali internauci podczas głosowania. Stanisław Wyspiański dramatopisarz, poeta, malarz był przedstawicielem Młodej Polski. Dramat powstał na autentycznych wydarzeniach wesela poety Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną  chłopką z Bronowic.
Czytanie dzieła  odbyło się także w OSiW w Ząbkowicach Śl. Obok przyjemności,  poszerzanie wiedzy, wzbogacanie języka i budowanie tożsamości narodowej wychowankowie miło spędzili czas wolny. Czytanie  ma  istotny wpływ na rozwój umysłu i osobowości młodego człowieka.  Wpływa również  pozytywnie na rozwój koncentracji uwagi, gdyż konieczne jest skupienie się przez dłuższy czas na treści czytanego tekstu.

Tekst i zdjęcia : Krystyna Rak –   wychowawca OSiW w Ząbkowicach Śląskich

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007