logo

     

 

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

 

 

TARGI W LEGNICY

12.03.201812:25

Monika

09.03.2018 r. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Legnicy zorganizowało Targi pod nazwą ,, Zaprzyjaźnij się z rynkiem pracy”, które odbyły się w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy. Uroczystego otwarcia targów dokonała Pani Dyrektor Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych Jolanta Lewandowska i Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Legnicy – Pani Małgorzata Derkacz. Targi to cykliczne wydarzenie podczas którego w jednym miejscu spotykają się pracodawcy, jednostki związane z rynkiem pracy oraz osoby poszukujące zatrudnienia. To znakomita okazja podzielenia się wzajemną wiedzą i doświadczeniem a także szansa przybliżenia własnej oferty zatrudnieniowej.

DSCN8087 DSCN8100 IMG_20180309_100047

1.Uroczyste otwarcie przez Panią Dyrektor Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych Jolantę Lewandowską i Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Legnicy – Panią Małgorzatę Derkacz
2. Informacje przy stanowisku centrum
3. Prezentacja działalności

Swoje stoiska przygotowały instytucje rynku pracy: Filia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Legnicy, Centrum Planowania Kariery Zawodowej, Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy oraz agencje pracy, w formie prezentacji przekazali informację o usługach rynku pracy m.in. pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, szkolenia, oferty kursów zawodowych.
Szczególnym zainteresowaniem młodych ludzi cieszyło się przekazywanie informacji dotyczących zatrudnienia w ramach EURES – Europejskie Służby Zatrudnienia . Ponadto kadra OHP zapoznała młodzież z ideą Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM) jako nową platformą dla młodych ludzi poszukujących pracy, mających trudności w nauce lub problemy z funkcjonowaniem w swoim środowisku. Dodatkowo młodzież uczestnicząca w targach, miała także możliwość obejrzenia prezentacji multimedialnej opisującej Ochotnicze Hufce Pracy oraz poznanie zasad działania i funkcjonowania CEiPM OHP w Legnicy.
Zainteresowanym osobom zostały wręczone materiały promocyjne, ulotki, broszury, poradniki i foldery.  

Autor: Małgorzata Młotek pośrednik pracy CEiPM OHP w Legnicy
Zdjęcia: Ewa Wójtów specjalista do spraw programu

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007