logo

     

 

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

 

 

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA SIĘ – DORADZTWO W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ

12.03.201812:33

Monika

Dnia 08.03.2018 w jednej z podwrocławskich miejscowości – Chrząstawie Wielkiej, odbyły się zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów klasy trzeciej gimnazjum. Uczniowie obecnie znajdują się przed wyborem dalszej ścieżki edukacyjno – zawodowej. Już za miesiąc wszyscy gimnazjaliści w Polsce przystąpią do egzaminu gimnazjalnego. Niestety, jak się okazuje, większość z nich nie wie, jaką szkołę wybrać w procesie rekrutacji, który zbliża się wielkimi krokami.

28877198_1837376086286135_1337873461_o 28879133_1639956576083580_208824341_o

Doradcy zawodowi MCIZ z gimnazjalistami z Chrząstawy Wielkiej

Uczniowie bardzo późno zaczynają myśleć o swojej przyszłości, wtedy też decyzje przez nich podejmowane są pochopne oraz pod wpływem presji czasu. Najczęściej popełnianym błędem przy wyborze szkoły ponadgimnazjalnej przez uczniów jest podążanie za kolegami, bądź koleżankami z klasy, nie zwracając uwagi na to, czy dany profil szkoły, do której staramy się o przyjęcie, jest zgodny z naszymi zainteresowaniami i predyspozycjami.
Podczas zajęć z gimnazjalistami Doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej we Wrocławiu, starali się ukazać im możliwości dalszego kształcenia oraz pomóc odkryć własne predyspozycje. Uczniowie otrzymali szczegółowe informacje na temat szkół ponadgimnazjalnych, czyli liceów, techników i szkół branżowych I i II stopnia, czasu ich trwania oraz perspektyw dotyczących dalszej nauki lub podjęcia pracy po ich zakończeniu. Podczas zajęć omówione zostało również pojęcie „zdolności” oraz tego, czy każdy człowiek jest zdolny. Następnie uczniowie wykonali Kwestionariusz Inteligencji Wielorakiej ukazujący ich mocne strony oraz dziedziny, w których posiadają największe umiejętności. Na podstawie kwestionariusza, uczniowie wraz z doradcami zastanawiali się, jakie zawody mogą wykonywać posiadając określone predyspozycje oraz w jaki sposób mogą je rozwijać w chwili obecnej.

Tekst: Doradca zawodowy MCIZ Wrocław – Sylwia Pękala
Zdjęcia: Doradcy zawodowi MCIZ Wrocław – Sylwia Pękala, Sara Pepłowska

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007