logo

     

 

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

 

 

PRZYPOMINAMY PRZEPISY Z PRAWA PRACY- HP DZIERŻONIÓW

12.03.201812:41

Monika

Hufiec Pracy w Dzierżoniowie kontynuując przygotowania do Wojewódzkiego Konkursu „Wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla młodzieży zatrudnionej w ramach OHP” w dniu 9 marca br. zorganizował kolejne spotkanie z przedstawicielką Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu- Oddział w Wałbrzychu- Renatą Dzierzgowską. Tematyka szkolenia pozwoliła przybliżyć przepisy z zakresu podstawowych praw i obowiązków pracodawcy i pracownika, ich odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przepisów i dyscypliny pracy, zasad zawierania umów o pracę, wyjaśniała pojęcia dotyczące stosunku pracy oraz innych przepisów wynikających z kodeksu pracy. Podczas spotkania wykorzystano prezentację multimedialną, ulotki oraz materiały szkoleniowe.

DSC00264 DSC00259 DSC00266

Szkolenie z prawa pracy

Przekazane informacje pomogą uczestnikom na jeszcze bardziej świadome i bezpieczne wykonywanie swoich obowiązków podczas praktyk zawodowych, ale także później kiedy wejdą na rynek pracy. Swoistym celem spotkań było popularyzowanie wiedzy z zakresu kultury pracy i zasad BHP oraz przygotowanie do Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o BHP. Zajęcia zakończyły się testem sprawdzającym wiedzę, który pozwoli koordynatorowi konkursu wyłonić reprezentantów na dalszy, wojewódzki etap. Jednocześnie jako współorganizatorzy zachęcamy do udziału w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Bezpieczeństwo i higiena pracy”, który trwa do 22 marca br.

Tekst i zdjęcia: Dorota Kożuszek-HP Dzierżoniów

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007