logo

     

 

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

 

 

SPOTKANIE Z UCZESTNICZKAMI PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA- YEI”

12.03.201812:52

Monika

logo OSDZ


Z początkiem marca w Domu dla Samotnych Matek z Dziećmi w Zgorzelcu, który jest prowadzony przez Stowarzyszenie MONAR MARKOT, odbyło się spotkanie z uczestniczkami projektu „Od szkolenia do zatrudnienia- YEI”. W spotkaniu uczestniczyli Aneta Palka- pośrednik pracy z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Lubaniu oraz Tomasz Mikołajczyk – doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Zgorzelcu. Spotkanie miało charakter roboczy i dotyczyło podtrzymania relacji z uczestniczkami projektu, uzupełnieniu dokumentacji i pomocy w rozwiązaniu konkretnych problemów dziewcząt.

Uczestniczka projektu z doradca zawodowym i pswychologiem w Zgorzelcu

Uczestniczki projektu z Domu dla Samotnych Matek z Dziećmi w Zgorzelcu podczas spotkania z pracownikami OHP i psycholog I. Siemaszko

W tym dniu odbyło się również spotkanie z psycholog Iwoną Siemaszko z jedną z uczestniczek projektu,  a zarazem mieszkanką Domu dla Samotnych Matek z Dziećmi, w ramach indywidualnego wsparcia psychologicznego. Spotkanie było okazją do porozmawiania o przyszłości zawodowej i osobistej beneficjentek projektu, podtrzymaniu pozytywnych relacji i poznaniu środowiska w którym na co dzień egzystują kobiety wraz ze swoimi dziećmi.

Zdjęcia i tekst: Aneta Palka pośrednik pracy- MCK Lubań

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007