logo

     

 

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

 

 

GRUPOWE ZAJĘCIA Z DORADZTWA ZAWODOWEGO W MCK BOLESŁAWIEC – ZAKOŃCZONE

12.03.201813:00

Monika

logo OSDZ

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Bolesławcu zakończyły się grupowe zajęcia z doradcą zawodowym w ramach projektu: ”Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Celem zajęć była pomoc w osiągnięciu lepszego zrozumienia siebie samego po to aby umożliwić trafny wybór pracy lub odpowiednią zmianę zawodu. Przez 5 dni trwania zajęć projektowych uczestnicy poznawali własne możliwości, zostali wyposażeni w ogólną wiedzę o zawodach i możliwościach kształcenia, a także w umiejętności radzenia sobie na rynku.

Uczestnicy projektu podczas zajec z doradztwa zawodowego Boleslawiec

Uczestnicy podczas zajęć

Poruszane były takie tematy jak: analiza rynku pracy oraz formy zatrudnienia, techniki skutecznego poszukiwania pracy, przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą oraz prawa i obowiązki osoby bezrobotnej. Najbardziej zainteresował uczestników temat autoprezentacji oraz testy na kreatywność, przedsiębiorczość, oraz wiele innych. Młodzi ludzie rozwinęli w sobie umiejętności określenia własnych wartości oraz samodzielności w podejmowaniu ważnych decyzji edukacyjno – zawodowych. Myślę że spotkania były owocne i każdy z uczestników znalazł to „coś” co pozwoli i ułatwi mu dalszą karierę zawodową.

Tekst i zdjęcia : Grażyna Mysiak – doradca zawodowy MCK Bolesławiec OHP.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007