logo

     

 

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

 

 

WARSZTATY Z DORADCĄ ZAWODOWYM Z MCIZ OHP Z WROCŁAWIA

12.03.201814:18

Monika

Dnia 9 marca w Hufcu Pracy w Trzebnicy odbyły się kolejne zajęcia z doradcą zawodowym z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej- Panią Sarą Pepłowską. Młodzież podczas zorganizowanych warsztatów miała okazję poznać swoje predyspozycje zawodowe, określić swoje umiejętności, mocne i słabe strony. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzieli się, na co należy zwrócić szczególną uwagę planując swoją przyszłą ścieżkę edukacyjną. W trakcie spotkania omówiono także zawody przyszłości, które będą gwarantować uczestnikom zatrudnienie oraz wzbudzać w nich zainteresowanie i satysfakcję.

Uczestnicy podczas warsztatow Doradcy zawodowi w czasie warsztatow

Doradcy zawodowi w czasie warsztatów

Uczestnicy spotkania wypełniali również kwestionariusz inteligencji wielorakich, którego wyniki doradczyni zawodowa omawiała z uczestnikami tworząc „ mapę zdolności klasowych” przedstawiającą mocne strony grupy.
Zajęcia przebiegały w miłej atmosferze. Celem spotkania było uświadomienie młodzieży tego, jak ważny jest dla nich wybór szkoły czy zawodu, oraz że ich przyszłe decyzje powinny być zgodne z ich własnymi upodobaniami i zainteresowaniami.

Tekst :  Komendant  HP w Trzebnicy Agnieszka  Januszowska
Zdjęcia : St. wych. HP w Trzebnicy  Bogdan Kucięba

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007