logo

     

 

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

 

 

DORADCA ZAWODOWY W SZKOLE ZAWODOWEJ

12.03.201814:33

Monika

W tym roku szkolnym uczniowie klasy wielozawodowej III c w Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I stopnia kończą swoją edukacje i ruszają na rynek pracy. Dla tego też wspólnie z doradcą zawodowym z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP Panią Urszulą Oleksy wdrażamy program doradztwa zawodowego „Kończę szkołę i co dalej”. Program jest nakierowany na przygotowanie naszych uczestników do wejścia na rynek pracy.

Zajecia z doradca zawodowym.  (2) Zajecia z doradca zawodowym.  (3) Zajecia z doradca zawodowym.

Uczniowie podczas zajęć z doradcą zawodowym

Kolejne zajęcia z doradcą zawodowym w dniu 12.03.2018 r. zostały ukierunkowane na ścieżkę kariery zawodowej. W ramach zajęć, doradca omówił podstawowe zasady podczas rozmowy o prace. Uczniowie dowiedzieli się jak napisać CV, list motywacyjny, jak wygląda rynek pracy i jak się po nim poruszać. Sprawdziliśmy jak wygląda rozmowa kwalifikacyjna, jak się do niej przygotować i co to jest mowa ciała. W ramach zajęć, doradca zawodowy przedstawił cechy i zasady pisania dokumentów aplikacyjnych, o czym należy pamiętać pisząc życiorys i list motywacyjny oraz błędy, których należy unikać. Następnie rozdaje uczniom materiały dotyczące zasad pisania dokumentów aplikacyjnych oraz kartę ćwiczeń. Na podstawie otrzymanych materiałów uczniowie samodzielnie opracowują swoje CV oraz list motywacyjny. Następnie doradca przy udziale uczniów omawia opracowane życiorysy i listy motywacyjne uczniów.

Tekst i zdjęcia st. wych. HP 1-30 Aneta Hajdukiewicz 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007