logo

     

 

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

 

 

SKRÓCONY WARSZTAT PN. „SZUKAM PRACY” W MCK BOLESŁAWIEC

13.03.201812:50

Monika

W dniach 12 i 13.03.2018r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Bolesławcu odbyły się warsztaty z podręcznika pn. „ Szukam pracy”. Uczestnikami byli przyszli Absolwenci, którzy w obecnym roku szkolnym kończą swoją edukację i wejdą na rynek pracy. Celem zajęć była zmiana sposobu postrzegania siebie, przełamanie barier oraz zmiana podejścia do sytuacji stresowych związanych z podjęciem zatrudnienia. Podczas dwudniowych spotkań mówiliśmy o różnych metodach poszukiwania pracy.

Uczestnicy warsztatow w MCK Boleslawiec

Uczestnicy warsztatów w MCK Bolesławiec

Jedną z nich i zarazem najskuteczniejszą- jest sieć kontaktów z przyjaciółmi i znajomymi. Zostały sporządzone dokumenty aplikacyjne oraz symulacje rozmowy kwalifikacyjnej. Na zakończenie warsztatów młodzi ludzie wzięli udział w projekcji filmu instruktażowego pn. „Rozmowa kwalifikacyjna– jak i gdzie szukać pracy”.
Przyszli absolwenci otrzymali ulotki informacyjne o działalności Eures oraz zostali poinformowani o jednostkach udzielających wszechstronnego wsparcia w zakresie możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Tekst i zdjęcia : Grażyna Mysiak – Doradca zawodowy MCK Bolesławiec OHP

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007