logo

     

 

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

 

 

REKRUTACJA W HUFCU PRACY W STRZELINIE

15.05.201808:30

Agata

Egzaminy gimnazjalne już za nami, więc nabór na nowy rok szkolny 2018/2019 w Hufcu Pracy 1-63 w Strzelinie już w pełni.  Już trzeci rok w naszej jednostce będzie realizowana Innowacja Pedagogiczna Zespołu Placówek Oświatowych w Strzelinie pn. „Socjoterapia przez pracę”. Dlatego też działania rekrutacyjne nakierowane są również na promowanie praktyk zawodowych wśród wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Strzelinie. Młodzież deklarująca chęć podjęcia przyuczenia w ramach Innowacji będzie mogła uczyć się zawodu bezpośrednio u pracodawcy.

Zdj.1. Poznanie stanowiska  wyrobu ciasta. Zdj.2. Zapoznanie kandydatow z linia produkcyjna. Zdj.3. Poczestunek na zakonczenie wizyty.
Zdj.1. Poznanie stanowiska  wyrobu ciasta.
Zdj.2. Zapoznanie kandydatów z linią produkcyjną.
Zdj.3. Poczęstunek na zakończenie wizyty.

W związku z tym w dniu 14 maja 2018 r. odbyła się pierwsza z wielu planowanych wizyt w zakładach pracy, które współpracują z jednostką od lat. Taka forma rekrutacji sprawia, że przyszli uczestnicy mogą na własne oczy zobaczyć rzeczywiste warunki odbywania praktyki w takich  zawodach jak piekarz, cukiernik czy sprzedawca. Młodzież odwiedziła Piekarnię „Muszyński” w Szczawinie, gdzie pracodawca wyjaśnił, że wykonywanie zawodu powinno być przyjemnością, nie zaś koniecznością. Tymczasem bardzo łatwo wybrać zawód tylko pod wpływem innych ludzi, czy też tylko pod wpływem samego wyobrażenia na jego temat. A nasze wyobrażenia często nie odpowiadają rzeczywistości.  Dlatego młodzież poznała zakres prac charakteryzujących konkretny zawód, a nawet miała okazję poprzyglądać się swoim starszym kolegom przy pracy, co jest bezcennym doświadczeniem w wyborze przyszłego zawodu. Na zakończenie wizyty młodzież otrzymała  poczęstunek.

Autor: Wanda Ziółkowska, st. wychowawca HP 1-63 w Strzelinie
Zdjęcia: Wanda Ziółkowska, st. wychowawca HP 1-63 w Strzelinie

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007