logo

     

 

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

 

 

MŁODZIEŻ Z ZIĘBICKIEGO HUFCA NA WOJEWÓDZKIM FESTIWALU PROFILAKTYCZNYM „TRZEŹWO PRZEZ ŚWIAT”

15.05.201809:18

Agata

W dniu 10 maja uczestnicy ziębickiego hufca uczestniczyli w Wojewódzkim Festiwalu Profilaktycznym „Trzeźwo przez Świat” w Ząbkowicach Śląskich. Przedsięwzięcie skierowane było do uczestników z jednostek organizacyjnych DWK OHP oraz uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu ząbkowickiego.
Celem festiwalu było podniesienie poziomu  wiedzy nt. szkodliwości dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych.

zi Laureaci Festiwalu Profilaktycznego Trzezwo przez Swiat
Laureaci Wojewódzkiego Festiwalu Profilaktycznego "Trzeźwo przez Świat"

W ramach festiwalu uczestnicy wzięli udział w trzech konkursach: plastycznym na,  który młodzież  wykonała cztery plakaty na temat szkodliwości zażywania środków odurzających, picia alkoholu i palenia, piosenki profilaktycznej – napisanie i wykonanie piosenki o treści tematycznej  oraz quizie wiedzy o substancjach szkodliwych.
Uczestnicy wspaniale zaprezentowali się w trzech kategoriach: Małgorzata Pakura zdobyła I miejsce w quizie wiedzy o  dopalaczach, Bartosz Słonopas zajął II miejsce w konkursie piosenki profilaktycznej, natomiast Patryk Górski otrzymał wyróżnienie  w konkursie plastycznym.
Wszystkim zawodnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Tekst: Grzegorz Abrahamik - Komendant HP 1-34 w Ziębicach
Zdjęcia: Grzegorz Abrahamik

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007