logo

     

 

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

 

 

POZNAJ SAMEGO SIEBIE – WARSZTATY EDUKACYJNE W MCK OHP W BOLESŁAWCU

15.05.201809:24

Agata

Dnia 14 maja 2018 roku doradca zawodowy Grażyna Mysiak z MCK OHP w Bolesławcu przeprowadziła warsztaty z uczniami z Zespołu Szkół Elektronicznych w Bolesławcu.
Celem spotkania było uświadomienie młodzieży, jak istotne przy wyborze zawodu czy dalszej ścieżki edukacyjnej jest poznanie swoich mocnych i słabych stron, umiejętności prospołecznych. Uczestnicy biorący udział w zajęciach więc zidentyfikowali swoje umiejętności, mocne i słabe strony oraz predyspozycje zawodowe.

Mlodziez w trakcie warsztatow
Młodzież w trakcie warsztatów

Młodzież chętnie dyskutowała, dzieliła się swoimi doświadczeniami. Ćwiczenia pozwoliły młodzieży rozpoznawać i określać umiejętności, które już posiadają. Dzięki warsztatom młodzi ludzie pogłębili wiedzę o samym sobie, rozbudzili w sobie aktywność pracy nad samym sobą oraz pogłębili umiejętności interpersonalne. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Przebiegały w miłej i sympatycznej atmosferze.

Tekst i zdjęcia : Grażyna Mysiak – doradca zawodowy  MCK Bolesławiec OHP

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007