logo

     

 

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

 

 

KURS PRAWA JAZDY W MCK OHP W BRZEGU DOLNYM NADAL TRWA

15.05.201810:07

Agata

logo OSDZ

Od dnia 19 marca 2018 r. trwa kurs prawa jazdy kat. B jako kolejna forma wsparcia dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI”, realizowanego w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
W pierwszym etapie, uczestnicy brali udział w zajęciach teoretycznych, gdzie zapoznali się z przepisami ruchu drogowego, znakami drogowymi, obowiązkami i prawami osób prowadzących pojazdy w ruchu drogowym, ale także z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Uczestnicy musieli zdobyć niezbędną wiedzę teoretyczną, która pozwoli im na bezpieczne i świadome uczestnictwo w ruchu drogowym.

kurs No to w droge_ Kursant pod czujnym okiem instruktora Przemyslawa Majera
Uczestnik podczas kursu prawa jazdy kat. B

Pod kierunkiem instruktora rozpoczęli i kontynuują jazdy indywidualne, które mamy nadzieję doprowadzą kursantów do pomyślnego zdania egzaminu zarówno teoretycznego jak i praktycznego. Jak widać po naszych uczestnikach, gdzie niektórzy posiadają niekiedy orzeczenie o niepełnosprawności, w niczym to nie przeszkadza a wręcz przeciwnie walczą o możliwość realizacji swoich marzeń i planów zawodowych.
Ukończenie różnorodnych form wsparcia zaplanowanych w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI” to ogromny krok do zaprojektowania swojej kariery zawodowej.
Życzymy uczestnikom dużej satysfakcji z odniesionych jak do tej pory małych i dużych   sukcesów, które dadzą impuls do aktywnego uczestnictwa w kolejnych formach wsparcia między innymi zaplanowanych kursach zawodowych.

Tekst/zdjęcia:  Teresa Zygmunt,  doradca zawodowy - tutor MCK Brzeg Dolny

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007