logo

     

 

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

 

 

REKRUTACJI W POLKOWICKIM HUFCU CIĄG DALSZY

16.05.201811:49

Agata

Jednym z podstawowych zadań na rok szkolny 2018/19 Hufca Pracy w Polkowicach jest rekrutacja nowych uczestników do OHP.
Dnia 15.05.2018 r. kadra wychowawcza Hufca Pracy w Polkowicach, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rekrutacyjnym,  po raz kolejny spotkała się z uczniami klas trzecich – tym razem w Gimnazjum nr 2 (obecnie Szkoła Podstawowa nr 4).  Kadra Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP  w Legnicy panie Grażyna Pichla i Joanna Wit przeprowadziły warsztaty dotyczące wyboru szkoły i zawodu dla czterech klas gimnazjum. Kadra wychowawcza Hufca Pracy w Polkowicach przedstawiła absolwentom gimnazjum ofertę edukacyjną oraz możliwości rozwoju w ramach OHP.

pol1 pol2
Migawki ze spotkania z gimnazjalistami

Zaprosiła przyszłych uczniów klasy I branżowej I stopnia do siedziby jednostki  wraz ze szkolnym doradcą zawodowym panią Dorotą Dziekan, aby zgodnie z zasadami rekrutacji odbyć  indywidualne rozmowy z doradcą zawodowym przed złożeniem dokumentów.
Obecnym wychowawcom szkolnym kadra Hufca Pracy w Polkowicach zadawała pytanie na temat potrzeb zorganizowania w szkole podstawowej oddziału  przysposabiającego do wykonywania określonej pracy dla młodzieży z opóźnieniami dydaktycznymi.
Powołany w Hufcu Zespół Rekrutacyjny wspierany przez współpracujące z nami podmioty zewnętrzne: CEiPM w Legnicy, ZS im. NZE w Polkowicach i Urząd Gminy w Polkowicach.

Opracowanie: tekst  Zofia Maziarka  
zdjęcia : Julita Witkowska

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007