logo

     

 

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

 

 

KONKURS ECAM W MŁODZIEŻOWYM CENTRUM KARIERY OHP W BOLESŁAWCU

16.05.201814:58

Agata

W dniu 16 maja Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Bolesławcu  przeprowadziło konkurs  o platformie ECAM zorganizowany przez Dolnośląską Wojewódzką Komendę OHP we Wrocławiu.  W konkursie wzięli udział uczestnicy OHP, uczniowie dwóch klas zasadniczej szkoły zawodowej. Konkurs został zorganizowany podczas zajęć z doradcą zawodowym prowadzonych przez Grażynę Mysiak z MCK Bolesławiec.

Uczestnik konkursu ECAM
Uczestnik konkursu ECAM

Na początku spotkania została zaprezentowana strona Elektronicznego Centrum Aktywizacji Zawodowej Młodzieży www.ecam.ohp.pl oraz www.dokariery.pl. Prowadzące spotkanie omówiły poszczególne zakładki znajdujące się w portalu oraz zamieszczone tam propozycje tematyczne, które mogą być pomocne młodzieży w planowaniu kariery edukacyjno – zawodowej.
Następnie został przeprowadzony konkurs, polegający na przygotowaniu krótkiego filmiku lub napisaniu wiersza,  który zachęca młodzież do skorzystania z serwisu ECAM.
 Komisja konkursowa składająca się z kadry MCK wyłoniła laureata konkursu, którego praca zostanie wysłana do kolejnego etapu. Zwycięzcy gratulujemy i życzymy powodzenia na etapie wojewódzkim.

Tekst i zdjęcia: Grażyna Mysiak – doradca zawodowy – MCK OHP Bolesławiec

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007