logo

     

 

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

 

 

„REGIONALNA DEBATA O PRACY” W LUBANIU

09.10.201814:01

Agata

Dnia 8 października 2018r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu odbyła się Regionalna Debata o Pracy, której organizatorem był Powiat Lubański oraz Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu. Debata, która przebiegała pod hasłem „Regionalny rynek pracy otwarty dla młodych mieszkańców powiatu: lubańskiego, bolesławieckiego i zgorzeleckiego”, była zwieńczeniem projektu pt. „Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)”.  Na regionalną debatę zostało również zaproszone Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Lubaniu i Bolesławcu.
Uroczystego otwarcia debaty dokonała Pani Anna Adamska, Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu i jednocześnie organizator przedsięwzięcia, która przywitała zaproszonych gości i podziękowała wszystkim za przybycie.

Zdjecie nr 1 Zdjecie nr 2 Zdjecie nr 3
Zdjęcie nr 1 - Wręczenie certyfikatu od lewej:  Marszałek Województwa Cezary Przybylski,  Walery Czarnecki Starosta Lubania,  Grażyna Mysiak doradca zawodowy z MCK Bolesławiec, Anna Adamska Dyrektor PCE w Lubaniu
Zdjęcie nr 2 - Kadra MCK Bolesławiec i pani Anna  Adamska dyrektor PCE w Lubaniu
Zdjęcie nr 3 – Certyfikat dla MCK Bolesławiec

Uroczystego otwarcia debaty dokonała Pani Anna Adamska, Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu i jednocześnie organizator przedsięwzięcia, która przywitała zaproszonych gości i podziękowała wszystkim za przybycie.
Następnie głos zabrali dostojni goście: Starosta Powiatu Lubańskiego Pan Walery Czarnecki, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Pan Cezary Przybylski oraz Starszy Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości Pan Andrzej Juncewicz.
Po krótkich wystąpieniach, Pani Adamska dokonała prezentacji dorobku i podsumowania wszystkich działań, jakie udało się zrealizować w projekcie, zwracając szczególną uwagę na wzmocnienie współpracy podmiotów działających na rynku pracy w trzech powiatach.
Ukoronowaniem debaty było uroczyste wręczenie certyfikatów uczestnikom za wspomaganie szkół kształcenia zawodowego z powiatów lubańskiego, bolesławieckiego i zgorzeleckiego w przygotowaniu młodzieży do wejścia na rynek pracy.
Na uznanie zasługuje certyfikat, który otrzymało Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Bolesławcu. Marszałek Województwa Dolnośląskiego,  Starosta Lubański oraz  dyrektor PCE w Lubaniu wręczyli go na ręce Pani Grażyny Mysiak i Pani Katarzyny Sucheckiej z MCK w Bolesławcu, doceniając zaangażowanie jednostki  OHP  na rzecz propagowania idei kształcenia zawodowego wśród młodych ludzi oraz realizacji zadań z rynku pracy.
Debata o Pracy zakończyła się wspólną dyskusją dotyczącą efektywności kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych oraz  istotnej współpracy instytucji rynku pracy z placówkami kształcenia zawodowego. Przedstawiciele różnych środowisk przybyłych na uroczystość mieli wyjątkową okazję podzielić swoimi refleksjami i wymienić cennymi doświadczeniami.

Tekst: Aneta Palka - Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Lubaniu
Zdjęcia: Katarzyna Suchecka - Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Bolesławcu

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007