logo

     

 

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

 

 

SAMORZĄDNOŚĆ NIEJEDNO MA IMIĘ

09.10.201814:30

Agata

Jesień tego roku na pewno przejdzie do historii powszechnej Polski. Dla nas to ostatni rok funkcjonowania klas gimnazjalnych i wprowadzenia na dobre szkół branżowych. Każdy z Polaków pamięta również o wielkich wydarzeniach historycznych, które przed 100 laty przywróciły Polskę na mapy świata. Nasi uczestnicy rozpoznają fotografię człowieka kojarzonego powszechnie za twórcę polskiej wolności – Józefa Piłsudskiego. W czasie realizacji konkursu „100 Bohaterów na 100-lecie Niepodległości” mieli możliwość zapoznać się z wieloma postaciami, którzy trud życia, a nawet śmierć złożyli w hołdzie Ojczyźnie...
pol1 pol2 pol3
1.„W 100 rocznicę odzyskania Niepodległości miałem zaszczyt i przyjemność prowadzić kawalkadę na Hubertusie w Jakubowie” – mówił Kamil Ciupak- Wicestarosta powiatu polkowickiego.
2.Paolo po powrocie z Rejonowego Spotkania Młodzieży OHP w Górze
3.Przygotowania do aktu głosowania.

„Ojczyznę wolną racz nam zwrócić Panie...” śpiewamy wszyscy i dumnie podpisujemy się pod Niepodległą.  Czy my, dziś potrafimy, jak nasi przodkowie poświęcić życie dla Niej? Co dziś znaczy „poświęcenie dla Ojczyzny”?
Żyjemy w bezpiecznym kraju, nie boimy się o jutro, nie giniemy w walce czy to znaczy, że o nas można powiedzieć, że jesteśmy patriotami? Tu przypominam sobie filozofię romantyzmu i wallenrodyzmu oraz ciągłe spory emigracyjne o przyczyny klęsk kolejnych powstań narodowych. Czy Józef Ślimak, który tak walczył o ziemię zasługuje na miano bohatera – przecież nie walczył z bronią? Czy bezimienny bohater noweli Stefana Żeromskiego pt. „Rozdziobią nas kruki, wrony” to Polak? Jak wreszcie my – pokolenia wychowane w wolnej Polsce – dajemy dowód oddania swemu krajowi?
Praca, praca, praca – na rzecz swojej rodziny, swojej małej „ojczyzny”, dla Polski. Nie bierność ale wspólne o Niej myślenie. Szacunek dla tych przeszłych pokoleń, naszych dziadów i pradziadów – próba zrozumienia, jak ważną rzeczą jest wolny kraj, jak ważną jest rzeczą prawo, na które się zdecydowaliśmy, jak ważną rzeczą jest przestrzeganie norm życia codziennego. Dotrzymuj słowa,  nie bądź egoistą, daj żyć innym, nie wyśmiewaj się z cudzego nieszczęścia- pomagaj potrzebującym i uśmiechnij się. W jaki jeszcze przystępny sposób można uwrażliwić młode pokolenie na losy nas  - Polaków. Misja OHP – zachęcanie do aktywności, do włączania się w życie społeczne, do współdecydowania o kształcie działań w hufcu, wspólne dokonywanie wyborów (ognisko czy wycieczka, a może seans filmowy), kto z nas będzie reprezentował młodzież w spotkaniu z władzami, kto wspomoże wolontariat, kto odda krew ofiarom wypadków, kto zbierać będzie nakrętki na rzecz potrzebujących, kto wreszcie pokonując zmęczenie po tygodniowej pracy wybierze się na Pielgrzymkę, pobiegnie w Biegach Niepodległościowych lub tylko posłucha propozycji działaczy społecznych proponujących kolejne etapy rozwoju małych ojczyzn.
Wielu z naszych uczestników pójdzie pierwszy raz do wyborów i odda swój głos. Naszym – kadry obowiązkiem jest ich przygotowanie do udziału w tym akcie głosowania. To nie tylko chwila przy urnie, to powinien być świadomy wybór ludzi na ich kolejne cztery lata życia. W czasie naszych wyborów hufcowych stosujemy te same zasady oddawania głosów na kandydatów do Rady Hufca, by choć „technicznie” młodzież nabrała pewności przed prawdziwie obywatelskim przywilejem – głosowaniem i była dumna (lub nie) ze swoich wyborów – w demokracji decyduje bowiem większość  ale „ mój” głos się liczy i nie dam go sobie odebrać, nie będę wykluczonym.
Tego samego uczymy wyjeżdżające delegacje na imprezy o charakterze wojewódzkim: reprezentujecie siebie, cały hufiec, pracodawców i wreszcie cały powiat: pokażcie, że warto wam pomagać. A pomoc we władzach samorządowych mamy. Tu trzeba wymienić Burmistrza Wiesława Wabika i Radę Gminy, współpracujemy z OPS Polkowice, Starostwem Polkowickim i Polkowickim Centrum Animacji. Znamy niektórych radnych, a nasz wniosek o zainstalowanie dużego zegara na przystanku PKS w Polkowicach dzięki pani Edycie Pędzisz został zrealizowany. Przed nami batalia o zmianę tras autobusów dowożących młodzież do szkoły z terenów gminy Przemków, Radwanice i Gaworzyce, by i ta młodzież na podobnych zasadach, jak młodzież z gminy Polkowice, mogła szybko dotrzeć do budynków szkolnych. W ciągu 10 miesięcy szkoły młodzież „zaoszczędzi” nie tylko około pół godz. czasu na dojście ale zmniejszy codziennie 2 km dodatkowego przejścia, co w skali roku i naszym klimacie jest bardzo ważne dla zdrowia młodzieży.
Nic więc dziwnego, że gdy spotykamy się na lokalnych imprezach,  dzielimy się  z naszymi przedstawicielami samorządowymi  problemami. Rozumiemy, że w lokalnej wspólnocie musimy mieć oparcie, by nie czuć się wykluczonymi.
I jeszcze jedno oblicze samorządności: wsparcie rodziców na rzecz wszystkich uczestników. Pomoc niesiona i młodzieży i kadrze OHP jest nam tak potrzebna, jak powietrze. Dziękujemy.

Opracowanie: komendant Maria Bardon

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007