logo

     

 

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

 

 

KONKURS „WIEDZY O POLSCE I CZECHACH”

10.10.201810:49

Agata

W dniu 8 października br. uczestnicy Hufca Pracy w Dzierżoniowie wzięli udział w kolejnej edycji Konkursu Wiedzy o Polsce i Czechach w Centrum Turystyczno-Sportowym  w Nowej Rudzie. Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Obywateli Ziemi Kłodzkiej i współfinansowane było przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Forum Polsko-Czeskie 2018. Uczestnicy z Polski i Czech rywalizowali w 4-osobowych grupach w dwóch kategoriach wiekowych: do 16 i powyżej 16 roku życia. Nasi uczestnicy,  a zarazem uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości reprezentowali Maciej, Mateusz, Kacper oraz Ryszard.
 polsko-czeskie 3 konkurs polsko czeski
1- reprezentanci Hufca Pracy w Dzierżoniowie
2- uczestnicy konkursu polsko-czeskego

Pierwsza część konkursu składała się z części pisemnej i obejmowała zagadnienia z historii Polski oraz Czech. Uczestnicy musieli odpowiadać na pytania dotyczące między innymi gospodarki, historii i kultury obu krajów.
Drugą częścią konkursu, praktyczną były rozmówki polsko-czeskie. Tematyka konkursu była niełatwa, jednak nasi uczestnicy zostali wyróżnieni za udział w konkursie. Konkursu był okazją do powiększenia wiedzy na temat historii Polski i Czech oraz pogłębienie integracji z naszym południowym sąsiadem. Dzięki temu, że dyrekcja CECHU RR i MP w Bielawie pracuje ciężko na rzecz naszej młodzieży pozyskując środki na realizację różnych przedsięwzięć  i realizuje wiele interesujących projektów korzystając ze swojego położenia i sąsiedztwa z przyjaznym narodem czeskim młodzież mogła bliżej poznać kulturę i tradycję południowego sąsiada.

Tekst: Wychowawca HP 1-7 Dzierżoniów Adam Kapka
Autor zdjęć: Diana Siciarz –pracownik Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007