logo

     

 

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

 

 

MOJA PRZYSZŁOŚĆ EDUKACYJNO-ZAWODOWA – WARSZTATY DLA WYCHOWANKÓW Z DOMU DZIECKA „DĄBRÓWKA”

10.10.201811:03

Agata

W ramach wsparcia doradczego dnia 9 października odbyły się zajęcia dla wychowanków Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka” w Jeleniej Górze. Warsztaty prowadził  specjalista ds. rozwoju zawodowego. W trakcie spotkania młodzież poznała jakie są możliwości kształcenia po szkole podstawowej i gimnazjum. Analizowany był schemat szkół ponadpodstawowych i możliwości jakie daje ukończenie poszczególnych z nich. Młodzież wykonała również kilka ćwiczeń, mających na celu zdobycie umiejętności planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Uczestnicy warsztatow
Uczestnicy warsztatów

Dowiedziała się również, jak bardzo ważne jest poznanie samego siebie i predyspozycji do wykonywania poszczególnych zawodów. Bardzo często młody człowiek ma zafałszowaną ocenę własnych kompetencji. Albo wydaje mu się, że potrafi więcej, niż w rzeczywistości, albo ma zaniżone poczucie własnej wartości i uważa, że się do niczego nie nadaje. Skonfrontowanie tego, co myśli młody człowiek z doświadczeniem jego rodziców, wychowawców, także nauczycieli i rówieśników jest dobrym punktem wyjścia do rozmowy ze specjalistą. Jednak podmiotem w całym procesie jest uczeń i to on podejmuje ostateczną decyzję dotyczącą własnej przyszłości.
Puentą całego spotkania była myśl, że młodzież musi dobrać szkołę i zawód, który będzie do nich pasował. Nie warto dopasowywać siebie do zawodu. Jeżeli będą próbować być kimś, kim nie są, to praca nie będzie ich satysfakcjonować i w końcu stanie się udręką. Jeżeli zaś wybiorą zawód pasujący do swoich predyspozycji zawodowych osiągną sukces i zadowolenie. W związku z tym, że temat był szczególnie interesujący dla wychowanków i padało mnóstwo pytań- wydłużono zajęcia, a kolejne zaplanowano jako kontynuację tego tematu.

Zdjęcia i tekst: Edyta Bandura -  specjalista ds. rozwoju zawodowego

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007