logo

     

 

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

 

 

WYCIECZKA PO CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY OHP W LEGNICY

10.10.201814:50

Agata

W dniu 09.10.2018 roku siedzibę Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Legnicy przy ul. Żeglarskiej 14 odwiedziła młodzież klasy siódmej z Szkoły Podstawowej nr 10
w Legnicy. Celem spotkania, które prowadził doradca zawodowy Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej- Joanna Wit, było poznanie wszystkich jednostek i wachlarza usług, jakie nieodpłatnie świadczą ich pracownicy. Spotkanie o charakterze informacyjnym przerodziło się w burzę pytań. Młodzież chętnie zgłaszała swoje zapytania dotyczące warunków, jakie muszą spełnić by skorzystać z proponowanych usług.

ce1 ce2
Młodzież klasy siódmej na zajęciach

Osoby, które po ukończeniu edukacji w szkole podstawowej zdeklarowały chęć rozpoczęcia nauki w szkołach branżowych I stopnia dowiedziały się o możliwości przystąpienia do Hufca Pracy i korzyści płynących z takiego uczestnictwa. Największym zainteresowaniem cieszyła się oferta Ośrodka Szkolenia Zawodowego i możliwość  w przyszłości odbycia różnego rodzaju kursów zawodowych w celu zdobycia pierwszych umiejętności i uprawnień tak ważnych na rynku pracy, oraz możliwość po ukończeniu 16 roku życia skorzystania z ofert pracy, jakie proponuje Młodzieżowe Biuro Pracy.
Po wykładzie uczniowie mieli możliwość zwiedzenia poszczególnych jednostek i porozmawiania z każdym pracownikiem.
Na zakończenie spotkania każdy z uczestników dostał zestaw ulotek informacyjnych podsumowywujących wizytę w CEiPM OHP w Legnicy z aktualnymi danymi teleadresowymi poszczególnych jednostek i zakresem ich usług, książeczkę pt. „Planowanie kariery zawodowej- drogą do sukcesu” oraz wizytówkę do doradców zawodowych wraz z zaproszeniem do umówienia się na indywidulaną rozmowę doradczą w celu dokonania trafnego wyboru dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Tekst: Joanna Wit- doradca zawodowy
Zdjęcia: Małgorzata Młotek- pośrednik pracy

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007