logo

     

 

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

 

 

PRZYGOTOWANIA DO KONKURSU WIEDZY O POLICJI „RAZEM BEZPIECZNIEJ” W HUFCU PRACY W WOŁOWIE

11.10.201808:11

Agata

W Hufcu Pracy w Wołowie najbliższe tygodnie upłyną pod znakiem przygotowań młodzieży do konkursu wiedzy o Policji „Razem bezpieczniej”, w ramach których kadra wychowawcza organizuje spotkania z funkcjonariuszami Policji. A że to już XX edycja i nasza jednostka jest organizatorem finału regionalnego, tym donioślejsze jest to dla nas wydarzenie.
Uczestników hufca kształcących się w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym w dniu 10 października b.r. odwiedziła sierżant sztabowy Marzena Pawlik z Komendy Powiatowej Policji w Wołowie. Pani sierżant zapoznała młodzież z ustawą o Policji, postawą w sytuacjach zagrożenia, odpowiedzialnością karną czynów.

w1 w2
St. sierż. Marzena Pawlik na spotkaniu z młodzieżą z Hufca Pracy z Wołowa

Funkcjonariuszka prócz przybliżenia bloków tematycznych związanych z konkursem, bezcennej wiedzy, relacji z ulicy, zaprezentowała młodzieży sytuacje, które skłoniły do wielu refleksji. Szczególna uwaga została zwrócona na ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich – demoralizację oraz przemoc zarówno rodzinną jak i rówieśniczą.
Wyniki przeprowadzonego na koniec spotkania testu wiedzy wyłoniły już reprezentację Hufca Pracy w Wołowie, która wkrótce będzie przygotowywana do finału rejonowego konkursu wiedzy o Policji „Razem bezpieczniej”.

tekst i zdjęcia – Ewa Baszak

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007