logo

     

 

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

 

 

WARSZTATY DORADCZE DLA NAUCZYCIELI

11.10.201808:17

Agata

W dniu 10  października doradca zawodowy MCIZ OHP z Jeleniej Góry został zaproszony do współpracy podczas spotkania organizowanego dla szkolnych doradców zawodowych nt. „Organizacja doradztwa edukacyjno - zawodowego w szkole – WSDZ”.  Od nowego roku szkolnego w placówkach oświatowych realizowane jest obowiązkowe doradztwo zawodowe. Wobec tego spotkanie  było skierowane przede wszystkim do nauczycieli realizujących działania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego.

Uczestnicy spotkania w Sklarskiej Porebie
Uczestnicy spotkania w Szklarskiej Porębie

Uczestnicy zapoznali się z podstawowymi informacjami dotyczącymi organizacji doradztwa zawodowego w szkołach, tworzenia wewnątrzszkolnego systemu doradztwa.
Oprócz wymiany doświadczeń, doradca zawodowy MCIZ przeprowadził pokazowe warsztaty nt. „Determinanty wyboru zawodu”. Przybliżył zainteresowanym m.in.  tematykę z zakresu planowania kariery zawodowej, czynniki wyboru zawodu czy czynniki sprawcze kierujące zawodem. Warsztaty były prowadzone metodami aktywizującymi.

Tekst: Renata Bech – doradca zawodowy MCIZ Jelenia Góra

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007