logo

     

 

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

 

 

PRZEMOC ORAZ PROBLEM UZALEŻNIEŃ WŚRÓD MŁODYCH LUDZI

11.10.201810:32

Agata

Jednym z głównych zadań Ochotniczych Hufców Pracy jest profilaktyka wśród  naszych uczestników. W dniu 10 października 2018 roku odbyło się spotkanie młodzieży 1-7 Hufca Pracy w Dzierżoniowie ze specjalistą  do spraw organizacji i wsparcia Panem Januszem Łopatą z Centrum Aktywizacji Społecznej w Dzierżoniowie w ramach programu edukacyjno- profilaktycznego „Wiem, więc jestem bezpieczny”.
Podczas wykładu młodzież dowiedziała się, że podstawą funkcjonowania człowieka jest rodzina lub grupa ludzi, w której czuje się bezpiecznie. Zdarzają się jednak przypadki kiedy człowiek ulega przemocy ze strony najbliższych.

zdjecie numer 1 zdjecie numer 2
Zdjęcie numer 1 Uczestnicy HP z Dzierżoniowa podczas wykładu
Zdjęcie numer 2 Pan Janusz Łopata specjalista do spraw wsparcia podczas wykładu

Czym to jest spowodowane? Napastnik  często w przeszłości był sam ofiarą i po prostu nie zna innego sposobu postępowania. W ten sposób reaguje na sytuacje kryzysowe w swoim życiu, przez co wyrządza krzywdę innym osobom. Dodatkowo nasi uczestnicy podczas wykładu mogli poznać  jaki wpływ mają narkotyki, alkohol i substancje psychotropowe na organizm człowieka. Często nadużywając używek młodzież niszczy życie sobie oraz swoim najbliższym. Podczas zajęć nasza młodzież dowiedziała  się jaki wpływ ma przemoc nieraz zadawana nieświadomie człowiekowi na jego życie. Bardzo często głupie i nieprzemyślane działania młodych ludzi  prowadzą do tragedii. Pogłębiając swoją wiedzę z tego zakresu nasi uczestnicy wiedzą jak  reagować na przemoc i unikać zagrożeń.

 Tekst: wychowawca 1-7 HP Dzierżoniów Adam Kapka
Zdjęcia: st. Wychowawca 1-7 HP Dzierżoniów Marek Gołębiowski

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007