logo

     

 

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

 

 

SPOTKANIE MŁODZIEŻY Z OŚRODKA SZKOLENIA I WYCHOWANIA Z ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH Z TERAPEUTĄ

11.10.201810:39

Agata

W dniu 10 października bieżącego roku, odbyło się kolejne spotkanie w ramach akcji „Dbaj o zdrowie” zorganizowanej przez Burmistrza Ząbkowic Śląskich Marcina Orzeszka, Zastępcę Ewę Figzał, oraz Dyrektor Domu Pomocy Społecznej  Dorotę Sierkę.
Tematem przewodnim prelekcji było zagadnienie „Kręgosłup- fakty i mity na temat bólu oraz profilaktyka zdrowotna”.
Warto przybliżyć definicję tak ważnego tematu zarówno dotyczącego osób starszych, jak i młodszych.

1. Mlodziez OSIW OHP Zabkowice Sl. z Tomaszem Piojda 2.Organizatorzy spotkania. 3.Pokaz  slajdow.
1.    Młodzież OSIW OHP Ząbkowice Śl. z Tomaszem Piojdą.
2.    Organizatorzy spotkania.
3.    Pokaz  slajdów.

Fizjoterapia jest integralną częścią obszaru nauk medycznych. Jest to nauka o metodach leczenia środkami naturalnymi, opartymi na różnych formach energii fizycznej, występującej w środowisku człowieka, takich jak ruch, bodźce termiczne, kinetyczne, mechaniczne, elektryczne, świetlne oraz chemiczne. Według definicji Światowej Konfederacji Fizjoterapii (World Confederation for PhysicalTherapy – WCPT) “Fizjoterapia” oznacza świadczenie usług wobec jednostek lub populacji osób, mających na celu rozwijanie, utrzymywanie i przywracanie im maksymalnych zdolności ruchowych i funkcjonalnych. Usługi te mogą być świadczone tylko przez fizjoterapeutę, lub pod jego kierunkiem i nadzorem. WCPT jasno określa, że w ramach swoich usług fizjoterapeuta posiada kompetencje do badania, oceniania, ewaluacji, diagnozy funkcjonalnej, prognozy, programowania postępowania, a także przeprowadzenia powtórnej oceny pacjenta na potrzeby prowadzonego procesu terapeutycznego.
Celem fizjoterapii jest usuwanie procesów chorobowych lub ich następstw, zapobieganie nawrotom i rozwojowi choroby oraz przywracanie zdrowia i jego utrzymywanie.
Podczas spotkania, wykładowca w części praktycznej prezentował proste ćwiczenia oddechowe, stretching, który pomaga przy rozluźnianiu mięśni, zesztywnieniach stawów. Wspólne zajęcia były atrakcyjne dla wszystkich uczestników, a dzięki wykładowi zdobyliśmy wiedzę, że nawet zwykłe przeciąganie po obudzeniu jest przygotowaniem do nowego dnia.

Tekst i zdjęcia:
Anna Zawłocka- wychowawca Ośrodka Szkolenia i Wychowania Ząbkowice Śl.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007