logo

     

 

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

 

 

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA PSYCHICZNEGO W BOLESŁAWCU

11.10.201811:16

Agata

Dnia 10 Października 2018 roku w Bolesławieckim Ośrodku Kultury – MCC Centrum Integracji Kulturalnej „ORZEŁ” odbyła się konferencja pt. „Zdrowie psychiczne młodych ludzi w zmieniającej się rzeczywistości”. Na konferencję zostali zaproszeni pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery w Bolesławcu, którzy na co dzień pracują z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym, w szczególności z osobami niewydolnymi wychowawczo i zagrożonymi patologiami społecznymi. Taka młodzież częściej narażona jest na rozwinięcia się chorób psychicznych.

Uczestnicy konferencji
Uczestnicy Konferencji

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego to jedyna doroczna globalna kampania skupiająca uwagę na specyficznych aspektach zdrowia psychicznego. Specjaliści szacują, że co czwarty Europejczyk doświadcza przynajmniej jednego rodzaju choroby psychicznej. Coraz częściej są to ludzie młodzi, nie radzący sobie z trudnościami w szkole, relacjami z rówieśnikami lub problemami w domu. Chorzy często spotykają się ze społeczną izolacją i obniżoną jakością życia. Największą barierą w skutecznym leczeniu jest zbyt późne rozpoznanie problemu i niewystarczające przekonanie o korzyściach płynących z podjęcia terapii. W życiu każdego człowieka przychodzą trudniejsze momenty kiedy jest „ciężko na duchu”.  Jest wiele czynników, które mogą wpływać na gorsze samopoczucie. Ważne jest, aby zwracać uwagę na m.in takie objawy jak obniżony nastrój, długotrwały smutek, zmęczenie, lęk. Są to nieuniknione stany, jednakże dobrze jest nie lekceważyć ich, gdyż utrzymujące się dłużej tego typu objawy mogą prowadzić do rozwinięcia się chorób psychicznych.

Tekst:  Katarzyna Suchecka – pośrednik pracy
Zdjęcia: Grażyna Mysiak – doradca zawodowy

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007