logo

     

 

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

 

 

KOKARDA NARODOWA REALIZACJA KONKURSU PRZEZ UCZESTNIKÓW HUFCA PRACY W TRZEBNICY

11.10.201812:23

Agata

W środę 10 października uczestnicy Hufca Pracy w Trzebnicy  w ramach ogłoszonego, przez Hufiec Wrocławski 1-50 oraz Dolnośląską Wojewódzką  Komendę  OHP, konkursu plastycznego pt. „Kokarda narodowa –symbol patriotyzmu” wykonywali prace plastyczne.  Konkurs realizowany jest w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Przed przystąpieniem do pracy młodzież pogłębiła swoją wiedzę na temat historii Polski  i jej dziedzictwa kulturowego. Młodzież poznała skąd się wzięła i jak powstała kokarda narodowa.

Uczestnicy podczas wykonywania prac plastycznych na konkurs Kokardy Narodowej
Uczestnicy z Hufca Pracy podczas prac na konkurs

Uczestnicy wybierali różne techniki plastyczne. Część osób wykorzystała papier kolorowy, niektórzy bibułę, znalazły się też osoby, które wykorzystały metodę quillingu. Wszystkie powstałe  prace zostaną ocenione przez wewnętrzną komisję konkursową, najlepsze dzieła zostaną wysłane na Konkurs do organizatorów.
Konkurs poprzez swoją formę przybliża uczestnikom historię walki niepodległościowej i wpływa przez to na rozwijanie tożsamości i jedności narodowej.

Tekst: Magdalena Podhorodecka – st. wych. HP 1-48
Zdjęcia: Agnieszka Januszowska – komendant Hp 1-48

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007