logo

     

 

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „MÓJ WYMARZONY ZAWÓD” W JELENIEJ GÓRZE

04.12.201814:22

Agata

Dnia 4 grudnia br. w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Jeleniej Górze rozstrzygnięto konkurs pn. „Mój wymarzony zawód”. Konkurs był skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych, placówek szkolno-wychowawczych.  
Celem konkursu było kształtowanie wśród młodzieży świadomości dotyczącej planowania drogi – edukacyjno zawodowej oraz kształtowanie wartości związanych z pracą. Odpowiedni wybór zawodu w przyszłości zaowocuje znalezieniem dobrej i ciekawej pracy.  Miał też na celu zaprezentowanie swoich pasji, twórczej postawy kształtowania umiejętności artystycznych wśród młodzieży.

je Komisja ocenia prace je Nagrodzone prace
1.Komisja ocenia prace
2.NAgrodzone prace

Na konkurs wpłynęły prace m.in. z Lubania, Kowar, Bolesławca, Kamiennej Góry i Jeleniej Góry. Komisja w składzie Edyta Bandura – specjalista ds. rozwoju zawodowego, Irmina Żarczyńska – specjalista ds. programów oraz Justyna Zielińska – specjalista ds. refundacji wyłoniły trzy pierwsze miejsca oraz dwa wyróżnienia. Pierwsze miejsce zdobyła praca uczennicy klasy drugiej Technikum z Lubania, drugie miejsce uczestniczki Hufca Pracy
z Jeleniej Góry, trzecie uczestnika Hufca Pracy z Kamiennej Góra. Wyróżnienia przyznano uczniowi Technikum w Lubaniu oraz ucznia Technikum Leśnego w Bolesławcu.
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 7 grudnia w siedzibie Centrum. Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Tekst: Edyta Bandura – specjalista ds. rozwoju zawodowego
Zdjęcia: Patryk Stepnowski – doradca zawodowy

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007