logo

     

 

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

 

 

FINAŁ WOJEWÓDZKI XX EDYCJI KONKURSU WIEDZY O POLICJI "RAZEM BEZPIECZNIEJ”

05.12.201812:40

Agata

W dniu 4.12.2018 r. w Teatrze Muzycznym „Capitol” we Wrocławiu odbyła się jubileuszowa gala podsumowująca XX edycję konkursu wiedzy o Policji „Razem Bezpieczniej”.
Uroczyste podsumowanie XX edycji konkursu wiedzy o Policji „Razem Bezpieczniej stanowi ukoronowanie wieloletniej współpracy Komendy Wojewódzkiej Policji i Dolnośląskiej Wojewódzkiej  Komendy Ochotniczych Hufców Pracy we Wrocławiu,  w zakresie działalności  profilaktycznej i wychowawczej na rzecz młodzieży OHP. W uroczystości udział wzięły reprezentacje n/w jednostek organizacyjnych DWK OHP: HP w Górze, HP w Legnicy, HP w Przemkowie, HP w Wołowie, HP w Strzelinie,  HP w Trzebnicy, HP w Dzierżoniowie, HP w Bielawie, HP w Ziębicach, OSiW  w Mysłakowicach, HP w Jeleniej Górze oraz reprezentacja HP w Bolesławcu -  zdobywcy pierwszych trzech miejsc w czterech finałach rejonowych konkursu. Najlepsi uczestnicy rejonowych etapów przedsięwzięcia przybyli do Wrocławia wraz z wychowawcami i policjantami, którzy przygotowywali młodzież do konkursu.

policja gala1 gala2
Podsumowanie Konkursu "Razem Bezpieczniej" we Wrocławiu

Młodzież biorąca udział w konkursie musiała wykazać się wiadomościami z zakresu:  
- wiedzy o Policji (zadania, uprawnienia, wyposażenie i umundurowanie Policji, stopnie policyjne, struktura i piony w Policji, zadania Europolu, podstawowe informacje na temat historii Policji),
- procedur postępowania z nieletnimi (podstawa prawna, podstawowe pojęcia ustawowe, procedury, środki wychowawcze i poprawcze),
- prewencji kryminalnej (katalog zachowań osób będących świadkami bądź ofiarami przestępstwa, metody i środki zabezpieczania miejsca  przestępstwa, postępowanie w przypadkach zagrożeń, najbardziej popularne programy prewencyjne dolnośląskiej Policji),
- przemocy w rodzinie. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz ogólne pojęcia związane z ochroną rodziny (definicja przemocy w rodzinie, charakterystyka przemocy, formy przemocy).
Udział w finale wojewódzkim konkursu został poprzedzony odbywającymi w się w ramach zajęć wychowawczych eliminacjami hufcowymi konkursu oraz finałami w czterech rejonach (legnickim, jeleniogórskim, wałbrzyskim i wrocławskim).
Uczestników uroczystej gali przywitali i konkurs prowadzili przedstawiciele KW Policji we Wrocławiu  komisarz Beata Borowicz oraz nadkomisarz Aneta Pola. Przedstawiły one na wstępie krótką informację nt. historii realizowanego konkursu.  
Następnie głos zabrali: Pani Bernadetta Brożyna – Wojewódzki Komendant DWK OHP i insp. Dariusz Wesołowski - I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu. Przedsięwzięcie swoją obecnością zaszczycili licznie przybyli goście: Pan Damian Mrozek – Doradca Wojewody Dolnośląskiego, Pani Maria Leśniak – Wizytator Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty, Pani Agnieszka Sokołowska – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa reprezentująca Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Pan Damian Żołędziewski  - Dyrektor Gabinetu Prezydenta Wrocławia oraz Pan Maciej Nejman – wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wołowskiego.  Wszystkim zebranym zaprezentowano film pt. „20 lat minęło” podsumowujący współpracę organizatorów konkursu.
Finał wojewódzki konkursu uatrakcyjniły występy artystyczne uczestników OHP z OSiW w Ząbkowicach Śl. (pieśni patriotyczne), HP w Bielawie (piosenka o prawach dziecka), HP w Bolesławcu (inscenizacja dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie) oraz koncert zespołu „GOSPEL ROCK” z Wołowa pod dyrekcją Pana Grzegorza Kucharczyka. Zwieńczeniem części artystycznej konkursu był występ wokalny piosenkarki Pani Alicji Janosz.
Na zakończenie gali organizatorzy pogratulowali wszystkim zebranym odniesionego sukcesu oraz życzyli, aby zdobyta wiedza przyczyniła się do świadomego i bezpiecznego życia. Uroczyste spotkanie było również okazją do podsumowania dwudziestoletniej współpracy, wymiany doświadczeń i nakreślenia kierunków działań na następne lata.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007