logo

     

 

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

 

 

MŁODZIEŻ Z MYSŁAKOWIC W KARKONOSKIM PARKU NARODOWYM

05.12.201815:03

Agata

Wychowankowie z OSiW OHP w Mysłakowicach uczestniczyli w zajęciach organizowanych przez Centrum Informacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego. Instytucja ta mieści się w jednym z niewielu zachowanych w regionie domów o typowej karkonoskiej architekturze w sąsiedztwie licznych szlaków turystycznych oraz Wilczego Potoku.
Podczas zajęć młodzież zapoznała się z niezwykle ciekawą budową geologiczną i unikatowymi formami terenu, jakie możemy podziwiać we wschodnich Karkonoszach. W trakcie pokazu multimedialnego, dzięki nowoczesnej technologii wychowankowie przenieśli się na sam szczyt Śnieżki, a także przemierzyli szlaki na Równi pod Śnieżką oraz odwiedzili Samotnię, najpiękniejsze schronisko w Karkonoszach.

KPN1 KPN2
Młodzież z Mysłakowic poznaje Karkonoski Park Narodowy

Podczas wirtualnej wędrówki uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się wielu ciekawostek związanych z unikatowością Karkonoszy, na tle innych pasm górskich Europy. Po tych zajęciach każdy uczestnik wie, że Śnieżka jest najbardziej wietrznym miejscem na naszym kontynencie oraz, że występujące tu zwierzęta i rośliny są typowe dla gór Skandynawii, a także skąd się wzięły torowiska.
Kolejna część zajęć odbyła się w sali warsztatowej, pośród licznych eksponatów i preparatów biologicznych. Młodzież dzięki binoskopom oglądała elementy górskiego krajobrazu w ogromnym powiększeniu. Największe zainteresowanie budziły owady oraz minerały. Dla wszystkich uczestników zajęcia były inspiracją do aktywnego spędzania czasu pośród górskich szlaków z poszanowanie żyjących tu zagrożonych gatunków roślin oraz zwierząt, a także przestrogą przed potęgą natury.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007