logo

     

 

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

 

 

„PROFILAKTYKA NASZYM BEZPIECZEŃSTWEM”

06.12.201813:07

Agata

Profilaktyka uzależnień oznacza świadome działanie nastawione na jednostki lub grupy społeczne mające na celu ograniczanie rozmiarów używania lub nadużywania substancji psychoaktywnych oraz zapobieganie różnorodnym problemom z tym związanym zanim one wystąpią. Profilaktyka z definicji jest działaniem uprzedzającym a nie naprawczym. Przez substancje psychoaktywne rozumiemy najczęściej: napoje zawierające alkohol etylowy, wyroby tytoniowe zawierające nikotynę, nielegalne substancje chemiczne określane jako narkotyki, niektóre leki, np. leki nasenne, niektóre substancje chemiczne codziennego użytku np. kleje lub rozpuszczalniki, tzw. nowe substancje psychoaktywne nazwane potocznie dopalaczami.

prz
Uczestnicy podczas spotkania ze specjalistą ds. profilaktyki uzależnień p. Łukaszem Rachwalskim

W dniu 04.12.2018r. młodzież przemkowskiego hufca, miała możliwość nabycia wiedzy dot. profilaktyki uzależnień. Spotkanie przeprowadził współpracujący z nasza jednostką od kilku lat p. Łukasz Rachwalski specjalista d.s. profilaktyki uzależnień.
Spotkanie zorganizowane w ramach realizacji programu edukacyjno- profilaktycznego „Wiem, więc jestem bezpieczny”, mającego na celu upowszechnianie wśród uczestników świadomości i wiedzy o źródłach i skutkach zagrożeń, występujących w codziennym życiu. Pan Łukasz jako doświadczony policjant mógł przekazać naszym wychowankom dużą pigułkę wiedzy, dotyczącą ich bezpieczeństwa. Przedstawił uczestnikom nie tylko słownikowe definicje uzależnień- fizycznego i psychicznego czy środków psychoaktywnych. Omówił skutki uzależnień na konkretnych przykładach, co szczególnie wzbudziło zainteresowanie wśród słuchających. Mamy nadzieję, że efekty szkolenia będą widoczne w codziennych zachowaniach młodzieży. Liczymy na to, że nasi uczestnicy będą rozpowszechniać zdobytą wiedzę, a w razie potrzeby wykorzystają zdobyte podczas szkolenia umiejętności. Jest to niezwykle ważne, bo czasem jedno małe działanie, może okazać się wielkim- ratującym życie.

Opracowanie: st. wychowawca 1-13 HP Przemków Małgorzata Basałyga
Zdjęcia: komendant 1-13 HP Przemków – Aneta Maszczak

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007