logo

     

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

 

 

Wszystkie aktualności

MŁODZIEŻ Z OSIW OHP W MYSŁAKOWICACH NA SOBOTNIEJ WYCIECZCE.

22.05.2018

10:01

Aleksandra

W dniu 19.05.2018r młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Mysłakowicach wraz z Kierownikiem Internatu i Pedagogiem wybrali się na wycieczkę edukacyjną do Bukowca. W budynku dawnego Browaru otwarte zostało interaktywne Muzeum Tajemniczy Las, które przybliżyło naszej młodzieży i wychowawcom  bogactwo flory i fauny regionu, a także historię myślistwa. Ekspozycja ma charakter edukacyjny, poznawczy i wykorzystuje nowoczesne techniki multimedialne, wizualne i manualne.

Zdjecie 1. Wspolne zdjecie w sali mysliwskiej Zdjecie 2. Podgladanie zwierzat

Zdjęcie 1. Wspólne zdjęcie w sali myśliwskiej

Zdjęcie 2. Podglądanie zwierząt

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

KURS „PRAWO JAZDY KAT. B DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA - YEI” W PPP LUBIN

22.05.2018

08:54

Aleksandra

logo OSDZ

W Punkcie Pośrednictwa Pracy w Lubinie w dniu 21.05.2018r. kończy się pierwszy etap kursu „Prawa jazdy kat. B” – część teoretyczna. Kurs realizowany jest w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Ośrodek szkolący „COGITO” w Lubinie, który realizuje kurs właśnie kończy realizację pierwszej części szkolenia – część teoretyczną.Podczas zajęć teoretycznych 6 uczestników projektu zagłębiało wiedzę dot. przepisów ruchu drogowego, budowy samochodu oraz pierwszej pomocy. To w trakcie zajęć z wykładowcą można ukształtować przyszłego kierowcę i jego odpowiedzialność za siebie i pasażerów. Bez teorii nie ma mowy o praktyce. Samo wyuczenie testów też jest niewystarczające i w obecnej formie bardzo trudne. Warto zrozumieć generalne zasady obowiązujące w ruchu drogowym i ich praktyczne zastosowanie. Nauczanie teorii to ważny element praktycznego bezpiecznego korzystania z dróg. Nauka z dobrym wykładowcą, który jest doświadczonym kierowcą i nauczycielem jest o wiele wartościowsza niż nauka testów z płytki, czy przez e-learning.

A B

Zdjęcia 1 i 2 – Uczestnicy projektu podczas zajęć teoretycznych kursu prawa jazdy kat. B

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

GRAND PRIX NA FESTIWALU PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ „ RADOSNA NIEPODLEGŁA”

22.05.2018

08:49

Aleksandra

 17 maja w Ząbkowickim Ośrodku Kultury odbył się Festiwal Piosenki Patriotycznej „Radosna Niepodległa”. Organizatorami festiwalu był Uniwersytet Trzeciego Wieku  oraz Ząbkowicki Ośrodek Kultury. W ten radosny (śpiewający) sposób włączyliśmy się    w obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. 40 uczestników rywalizowało w dwóch grupach  i zaprezentowało  27 utworów. Wśród grupy 16-19 lat jury przyznało Grand Prix   duetowi Bartoszowi  Słonopas z ziębickiego hufca i Kacprowi Szyka   z hufca z Dzierżoniowa.
Gratulujemy i Życzymy dalszych sukcesów.

Bartosz Slonopas podczas wystepu

Bartosz Słonopas podczas występu

Tekst i zdjęcia: Agnieszka Bednarczyk –wychowawca HP 1-34 w Ziębicach

 

JAK SKUTECZNIE POSZUKIWAĆ PRACY- ZAJĘCIA Z DORADCA ZAWODOWYM

22.05.2018

08:45

Aleksandra

Uczestnicy Hufca Pracy w Dzierżoniowie pilnie przygotowują się do ukończenia szkoły, zdobycia najlepszych wyników podczas egzaminów czeladniczych   kwalifikacyjnych. Jednak ukończenie szkoły  to tylko jeden z etapów w ich karierze zawodowej. Na tą wykwalifikowaną młodzież czeka przecież rynek pracy, oferując im najlepsze warunki. Pytanie tylko jak znaleźć tą prace marzeń? Na te i inne pytania razem z uczestnikami trzeciego rocznika 21 maja br. odpowiadała Pani Edyta Stachowicz z Młodzieżowego Centrum Kariery w Bielawie, która przeprowadziła zajęcia  pt. „Jak skutecznie poszukiwać pracy?” Młodzież otrzymała cenne informacje, aby korzystać z wszelkich dostępnych możliwości, korzystać z różnych źródeł poszukiwania pracy od znajomych, bliskie osoby  zaczynając po oferty w prasie, portale internetowe, urzędy pracy, giełdy pracy, a także na kontakcie z instytucjami Ochotniczych Hufców Pracy kończąc. Aby skutecznie poszukiwać pracy trzeba być także pozytywnie nastawionym i systematycznym, w imię zasady im więcej czasu „zainwestujemy” w czynności związane z szukaniem pracy, tym szybciej ją znajdziemy, czego życzymy naszych przyszłym absolwentom!

20180521_100100

Zajęcia z młodzieżą.

Dorota Kożuszek- St. wychowawca Hufca Pracy w Dzierżoniowie

 

 

STOLARZ DOBRY WYBÓR !

22.05.2018

08:36

Aleksandra

W dniu 21 maja 2018 r. odbyły się kolejne odwiedziny kandydatów na uczestników OHP w zakładach pracy. Tym razem młodzieży z Zespołu Placówek Oświatowych w Strzelinie deklarującej chęć przystąpienia do innowacji pedagogicznej pn.: „Socjoterapia przez pracę”  przybliżono zawód stolarza w Zakładzie Stolarskim p. Zygmunta Wojtowicza w Gęsińcu od kilkunastu lat współpracującego z OHP w Strzelinie. Dzięki temu przyszli uczestnicy mogli na własne oczy zobaczyć rzeczywiste warunki odbywania praktyki, zakres prac charakteryzujących zawód stolarza i poprzyglądać się specjalistom przy pracy, co jest bezcennym doświadczeniem w wyborze przyszłego zawodu. Dzięki promowaniu praktyk bezpośrednio w zakładach pracy umożliwiamy młodzieży konfrontację rzeczywistości z własnymi, często mylnymi wyobrażeniami na temat konkretnej pracy, co w efekcie prowadzi do podjęcia trafnego wyboru zawodu i uniknięcia rozczarowania, a przez to pomyślnego ukończenia przyuczenia.

zdj.1 Zwiedzanie zakladu stolarskiego Zdj.2 Obsluga maszyny stolarskiej. Zdj.3 Zapoznanie z cyklem produkcyjnym polproduktow.

Zdj.1 Zwiedzanie zakładu stolarskiego
Zdj.2 Obsługa maszyny stolarskiej
Zdj.3 Zapoznanie z cyklem produkcyjnym półproduktów

Autor: Wanda Ziółkowska, st. wychowawca Hufca Pracy 1-63 w Strzelinie
Zdjęcia: Wanda Ziółkowska, st. wychowawca Hufca Pracy 1-63 w Strzelinie

 

 

12345...2373

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007