logo

     

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

 

 

Wszystkie aktualności

NIECH ŻYJE NAM NAUCZYCIELSKI STAN

15.10.2018

10:55

Agata

14 października jest dniem szczególnym dla grona pedagogicznego oraz wszystkich pracowników szkoły. W tym dniu ponad 600 tysięcy nauczycieli, pedagogów i wychowawców obchodzi swoje tradycyjne święto. Święto, które ustanowiła Komisja Edukacji Narodowej  (KEN), choć zgodnie ze stanem faktycznym należało by powiedzieć Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca. Był to centralny organ władzy oświatowej, który uznawał zwierzchność jedynie króla i Sejmu a został powołany u „schyłku” Rzeczpospolitej Obojga Narodów przez Sejm Rozbiorowy 14 października 1773 roku  na wniosek ostatniego polskiego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego za zgodą rosyjskiego pełnomocnego Ottona Magnusa von Stackelberga.

j1 j2 j3
Obchody Dnia Nauczyciela w Złotoryi

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

SPOTKANIE Z DORADCAMI ZAWODOWYMI Z MCIZ OHP Z JELENIEJ GÓRY

15.10.2018

09:06

Agata

Dnia 12 października 2018 młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Mysłakowicach uczestniczyła w spotkaniu z doradcami zawodowymi MCIZ OHP z Jeleniej Górze.  Spotkanie  dotyczyło trafnego wyboru zawodów. Na początku zajęć młodzież wypełniła „ankietę – identyfikacja potrzeb klienta”. Miało to na celu wyrażenie przez osoby własnych poglądów i potrzeb w zakresie tematyki przyszłych zajęć oraz pomocy, którą oczekują od doradców zawodowych.
Młodzież z pełnym zaangażowaniem uczestniczyła w zajęciach, zadawała dużo pytań, na które doradcy zawodowi udzielali wyczerpujących odpowiedzi. Zajęcia wyraźnie pokazują, że młodzież w większości jest świadoma, jaka jest możliwość wyboru dalszego kształcenia lub dalszej drogi zawodowej. Młodzież miała też okazję zapoznać się z zadaniami, czynnościami i środowiskiem pracy poszczególnych zawodów, którymi byli zainteresowani.
Na koniec spotkania doradcy przypomnieli o możliwości skorzystania z Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży ECAM, gdzie można znaleźć informacje o pracy, giełdach.

uczestnicy Osrodka
Uczestnicy z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP z Mysłakowic podczas zajęć z doradcami zawodowymi

Tekst: Renata Bech, Patryk Stepnowski – doradcy zawodowi
Zdjęcie: Renata Bech – doradca zawodowy

REJONOWE SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDÓW RADY MŁODZIEŻY W HP 1-34 W ZIĘBICACH.

12.10.2018

11:55

Aleksandra

Samorząd uczniowski jest organizacją działająca na rzecz uczniów i zarządzana przez uczestników. Jest organizacją niezależną od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych. To uczniowie decydują, jakimi sprawami samorząd będzie się zajmował. Dlatego pole działania samorządu jest właściwie nieograniczone.Dnia 11.10.2018r w HP 1-34 w Ziębicach odbyło się Spotkanie Przedstawicieli Samorządów z  następujących jednostek : HP Ziębice, HP Dzierżoniów, HP Bystrzyca Kłodzka, HP Bielawa OSiW Ząbkowice Śląskie. Celem spotkania było wyłonienie dwóch delegatów do Wojewódzkiej Rady Młodzieży. Spotkanie otworzyła Pani Agnieszka Bednarczyk – wychowawca HP w Ziębicach serdecznie witając wszystkich przybyłych . Następnie głos zabrał Pan Wiktor Ochał , który jest samorządowcem prężnie działającym i angażującym się w życie społeczne  i sprawy młodzieży na terenie Ziębic.  Pan Wiktor przeprowadzi bardzo ciekawe i atrakcyjne warsztaty integracyjne dla uczestników , podczas których młodzież miała okazje lepiej się poznać i wyłonić liderów grupy. Po zakończeniu warsztatów odbyły się w pełni demokratyczne wybory do Samorządu Wojewódzkiego. W głosowaniu brało udział 13 uczestników.

43950359_255114121730259_2325514595084533760_n Uczestnicy podczas warsztatow Uczestniczka podczas glosowania Zwiedzanie Muzeum Gospodarstwa Domowego

Zdj.1 Rozpoczęcie spotkania
Zdj. 2 Młodzież podczas warsztatów
Zdj.3 Uczestniczka podczas głosowania
Zdj.4 Zwiedzanie Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU SZKOLENIOWEGO 2018/2019 W ZĄBKOWICACH ŚL.

12.10.2018

11:16

Aleksandra

„Prawdziwie odważnym jest ten,
który rzuca wyzwanie światu
mimo kuksańców losu”

W dniu 10  października 2018 roku  w Ośrodku Szkolenia i Wychowania  w Ząbkowicach Śl. odbyła się uroczysta Wojewódzka Inauguracja Roku Szkoleniowego 2018/2019. W imprezie wzięli udział: Pani Bernadetta Brożyna- Komendant Wojewódzki Dolnośląskiej Komendy OHP we Wrocławiu oraz zaproszeni goście w osobach:  wiceburmistrz Ząbkowic Śl. – Pani Ewa Figzał, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śl.- Pan Ryszard Pawłowski, zastępca dyrektora ZSZ ds. szkolenia  zawodowego- Pan Janusz Labok, zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej  Nr 3 w Ząbkowicach Śl.- Pani Anna Szmiel oraz prezes Stowarzyszenia na Rzecz osób Niepełnosprawnych- Pani Irena Szewczyk.  W tym dniu gościliśmy również w naszym ośrodku młodzież wraz z kadrą wychowawczą z hufców pracy w Bielawie, Dzierżoniowie, Strzelinie, Ziębicach, Świdnicy, Wałbrzychu oraz Nowej Rudzie.

1.Uroczyste przywitanie gosci przez wychowankow OSiW Zabkowice Sl. 4. Podziekowania za wspolprace od Pana Dyrektora ZSZ w Zabkowicach Sl. Mlodziez przed rozpoczeciem uroczystosci Przemowienie Pani Komendant DWK OHP - Bernadetty Brozyny wykonanie montarzu wokalno-poetyckiego przez mlodziez OSIW

1. Zdjecie:1.Uroczyste przywitanie gości przez wychowanków OSiW Ząbkowice Śl.
2. Zdjecie:. Podziękowania za współpracę od Pana Dyrektora ZSZ w Zabkowicach Śl.
3. Zdjecie:Młodzież przed rozpoczęciem uroczystości
4. Zdjecie:Przemówienie Pani Komendant DWK OHP - Bernadetty Brożyny
5. Zdjecie;wykonanie montarzu wokalno-poetyckiego przez młodzież OSIW

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY W BRZEGU DOLNYM NA TARGACH PRACY W WOŁOWIE

12.10.2018

11:01

Aleksandra

W dniu 11.10.2018r.  Pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery w Brzegu Dolnym oraz pośrednik pracy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Wołowie brali udziału w Targach Pracy zorganizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie. Targi skierowane były w szczególności do osób bezrobotnych, poszukujących zatrudnienia, do młodzieży kończącej swoją edukację i wchodzącej na rynek pracy W targach uczestniczyło 23 wystawców działających w obszarze lokalnego rynku pracy.Doradca zawodowy oraz pośrednicy pracy mieli okazję przedstawić klientom zakres usług jakie są świadczone na terenie placówek OHP. Promowaliśmy działalność MCK i ECAM, Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży. Poinformowaliśmy młodzież o możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych w ramach szkoleń jak i projektów finansowanych ze środków UE.Targi dały możliwość do przekazania oferty naszych jednostek i zaproszenia klientów do bezpośredniego skorzystania z naszych usług w placówkach.

 doradca i posrednik podczas targow posredbicy pracy podczas targow

1. Zdjęcie:doradca i pośrednik podczas targów

2. Zdjecie:pośredbicy pracy podczas targów

Tekst/zdjęcia: A. Chraniuk, B. Burczak, K. Nowicka

 

12345...2479

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007